ALP Dergi - Kasım

SabanciUniv

KASIM 2016

ALP Dergi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU Araştırma Haberleri

Sabancı Üniversitesi bu yıl da Türkiye’nin

en girişimci ve en yenilikçi üniversitesi

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması

2016/17

TÜBİTAK TEYDEB 1505 - Üniversite

Sanayi İşbirliği Destek Programı

TÜBİTAK ARDEB 1001, 3501 ve 1005

Programları kapsamında Başvuru

Yapacakların Dikkatine

TÜBİTAK- Polonya Ulusal Araştırma ve

Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği

Program (2549)

TÜBİTAK, H2020 Programları ve Diğer

Ulusal/Uluslararası Açık Çağrılar

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

KÜNYE

Sayı 5

Kasım 2016

Ücretsizdir

Sahibi

Sabancı Üniversitesi

İÇİNDEKİLER

Görsel Tasarım ve Grafik

GrafikaSU

Katkıda Bulunanlar

Araştırma Süreci Planlama ve Politika

Geliştirme Ofisi (APG)

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi (ÜSİ)

Fikri Mülkiyet, Lisanslama ve Sözleşmeler

Ofisi (FMLS)

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO)

SUCool Önkuluçka Merkezi (SUCool)

Bizimle İletişime Geçmek İçin:

apg@sabanciuniv.edu

pgo@sabanciuniv.edu

usi@sabanciuniv.edu

tto@sabanciuniv.edu

pyo@sabanciuniv.edu

sucool@sabanciuniv.edu

Telif Hakları

Her hakkı saklıdır.

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf

ve illüstrasyonları elektronik ortamlarda

dahil olmak üzere her şekilde çoğaltma

ve başka yerlerde kullanma hakkı

münhasıran Sabancı Üniversitesi’ne

aittir. Sabancı Üniversitesi, gerekli

gördüğü hallerde içeriğin bir kısmının

veya tamamının çoğaltılması için yazılı

izin verebilir.

SU Araştırma Haberleri

Sabancı Üniversitesi bu yıl da Türkiye’nin en

girişimci ve en yenilikçi üniversitesi

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2016/17

TÜBİTAK TEYDEB 1505 - Üniversite Sanayi

İşbirliği Destek Programı

TÜBİTAK ARDEB 1001, 3501 ve 1005 Programları

kapsamında Başvuru Yapacakların Dikkatine

TÜBİTAK- Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme

Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Program (2549)

TÜBİTAK, H2020 Programları ve Diğer Ulusal/

Uluslararası Açık Çağrılar

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri

Sabancı Üniversitesi

Araştırma ve Lisansüstü Politikaları

Direktörlüğü

Orta Mahalle, Tuzla

34956 İstanbul

Tel: 0216 483 90 00

www.rgp.sabanciuniv.edu

www.sabanciuniv.edu

1


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU ARAŞTIRMA HABERLERİ

Sabancı Üniversitesi bu yıl da Türkiye'nin En Girişimci ve

En Yenilikçi Üniversitesi

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2016/17

Türkiye'nin en girişimci ve en yenilikçi ilk 50 üniversitesinin

“Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”,

Sabancı Üniversitesi, dünyanın en prestijli sıralamaları

Söz konusu altı göstergeden dördü somut sayısal verilere,

sıralandığı, 2016 yılı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi

bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet

arasında kabul edilen QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda

ikisi ise küresel boyutta akademisyen ve çalışanlarla yapılan

Üniversite Endeksi açıklandı. Sabancı Üniversitesi, 2012

havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik

441-450 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi bu yıl QS

itibar algısına yönelik anket çalışmalarına dayanıyor. Somut

yılından bu yana açıklanan endekste yine birinci oldu.

kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere

Dünya Üniversiteler Sıralaması’ndaki Türk üniversiteleri

sayısal verilere dayanan göstergelerden akademisyen

Bu yıl endekse öğretim üyesi sayısı 50’nin üzerinde olan

152 üniversite dahil edildi. Endeksin veri toplama sürecine

221 kurum katkı sağladı. Endeksin ilk beşinde yer alan

üniversiteler şunlar: Birinci Sabancı Üniversitesi, ikinci Orta

Doğu Teknik Üniversitesi, üçüncü, İhsan Doğramacı Bilkent

toplam 5 boyuttan oluşuyor.

arasında araştırma performans oranını yükselten tek

üniversite oldu. Ayrıca bu yılki sıralamada, Türkiye’den

katılan üniversiteler arasında bir basamak yükselerek 2.

sırada yer aldı.

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda tüm dünyadan

başına öğrenci oranı %20, akademisyen başına atıf sayısı

%20, yabancı öğretim elemanı oranı %5 ve yabancı öğrenci

oranı %5, itibar algısı odaklı anket çalışmalarından ise

akademik itibar %40, işveren itibarı %10 oranında ağırlık ile

değerlendirmeyi etkiliyor.

Üniversitesi, dördüncü İstanbul Teknik Üniversitesi ve

900’den fazla üniversite; araştırma, eğitim-öğretim, iş

QS 2016/17 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye’den

beşinci Boğaziçi Üniversitesi.

bulabilirlik ve uluslararasılık olmak üzere öğrenci adayları

ilk 500 içinde yer alan diğer üniversiteler ise Bilkent, Koç,

için dört boyut üzerinden altı gösterge ile değerlendiriliyor.

Orta Doğu Teknik ve Boğaziçi oldu.

2 3


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

TEYDEB 1505 programına başvuru süreci aşağıdaki gibidir;

Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)

üzerinden yapılır: (https://eteydeb.tubitak.gov.tr)

• Yılın 365 günü proje başvurusu yapılabilir,

• Firmanın TÜBİTAK’tan ön kayıt onayı alınır,

TEYDEB 1505 - Üniversite Sanayi İşbirliği Destek

Programı

Programın amacı üniversiteler, araştırma merkezi ve

enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de

yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt

eden sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne

ya da sürece dönüştürülerek sanayi aktarılması yoluyla

ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Program kapsamında yeni ürün geliştirme ya da mevcut

ürünün niteliği ve kalitesi artırılabileceği gibi, maliyet

düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim

teknolojilerinin geliştirilmesi program kapsamında

• Tüm Proje Önerisi Formları üniversitedeki Proje

Yürütücüsü tarafından doldurulur,

• Başvuru tamamlanınca Müşteri Kuruluş onayına

gönderilir,

• Müşteri Kuruluş Yetkilisi başvuruyu onaylar. Bu tarih

“Proje Başvuru Tarihi”dir.

Özetle TEYDEB 1505 Programına 24 ay süre zarfında

sanayide uygulamasının yapılabileceği olgunluktaki

teknolojilerin sunulması beklenmektedir. ARDEB destekli

projeler (1001, 1003, 1005 ve 3501) ile lab ölçeğinde prototip

seviyesinde geliştirilen teknoloji olgunluk seviyesi (TOS) 4-5

mertebesindeki araştırmalar, sanayi kuruluşlarında gerçek

TÜBİTAK ARDEB 1001, 3501 ve 1005 Programları

kapsamında Başvuru Yapacakların Dikkatine!

TÜBİTAK Başkanlık Makamı tarafından ARDEB 1001, 3501 ve

1005 Programlarının 2016 yılı 2. ve 2017 yılı 1. dönemlerinin

birleştirilmesine karar verilmiştir, bu doğrultuda belirtilen

programlara başvuru yapmak isteyen araştırmacıların 2017

yılı 1. dönem çağrısına 06/01/2017 tarihinde başvurmaları

gerekmektedir.

TÜBİTAK ile Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme

Merkezi (NCBR) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk

ve Polonyalı bilim insanları arasında ortak projeler

desteklenmektir. TÜBİTAK-NCBR işbirliği projelerine

yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep

edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma

desteği de verilebilmektedir. TÜBİTAK'a yapılacak proje

başvurularının elektronik başvuru sistemi üzerinden

yapılması gerekmektedir.

Her iki proje ortağının, ortak proje önerisini eşzamanlı olarak

TÜBİTAK ve NCBR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek

taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

projelendirilebilir. 1505 Projesinin aynı zamanda yüksek

lisans ya da doktora tezi çalışması olma zorunluluğu

ortamında prototip olarak TEYDEB 1505 projeleri aracılığıyla

denenebilir ve ticarileşmeye bir adım daha yaklaşırlar.

Son başvuru tarihi: 7 Aralık 2016

yoktur. Projenin teknik yapılabilirliğini gösterebilmek

ve yürütücü öğretim üyesi veya araştırmacının proje

konusundaki yetkinliğini gösterecek ön çalışmaları

yapması için üniversiteye tamamı TÜBİTAK tarafından

karşılanacak (10.000 TL) 3 ay süreli fizibilite projesi

TEYDEB 1505 ve sanayi işbirliği gerektiren ulusal ve AB

hibe destekleri için Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ)

Birimi ile usi@sabanciuniv.edu mail adresinden iletişime

geçebilirsiniz.

Proje süresi: en az 24 ay; en fazla 36 aydır.

Proje bütçesi: 360.000 TL

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

desteği verilmektedir. Proje, yürütücü ve müşteri kuruluş

olmak üzere iki ortaktan oluşur.

Yürütücü Kuruluş: Teknoloji geliştiren ve projeyi yürüten

üniversite

Müşteri Kuruluş: Proje çıktılarından faydalanacak sanayi

kuruluşu

Türkiye’de yerleşik KOBİ veya büyük ölçekli tüm sermaye

şirketleri “Müşteri Kuruluş” olarak 1505 programında yer

alabilirler.

Program kapsamındaki proje bütçesinin üst sınırı 1.000.000

TL’dir. Projenin 24 ay içerisinde bitirilmesi zorunludur.

Proje bütçesinin; müşteri kuruluş KOBİ ise %75’i, müşteri

kuruluş büyük ölçekli işletme ise %60’ı TÜBİTAK tarafından

karşılanır. Ayrıca; proje bütçesinin %5’i kadar üniversiteye

‘Proje Kurum Hissesi’ ve proje ekibindeki kadrolu çalışanlara

‘Proje Teşvik İkramiyesi’nin tamamı TÜBİTAK tarafından

ödenir.

Araştırma

Hibeleri*

1001

1005

ULUSAL HİBE ÇAĞRILARI 2016-2017

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik

Araştırma Projelerini Destekleme Programı

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve

Ürünler Araştırma Destek Programı

Araştırma Destek Programı

3501 TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 6

İkili

İşbirliği

TÜBİTAK 2549 - Polonya Ulusal Araştırma

ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 2545 - Fransa Ulusal Araştırma

Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı

Aralık Ocak Şubat Mart Nisan

7

6

6

8

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile adresine mail

atarak bağlantıya geçebilirsiniz.

4 5


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ULUSAL SÜREKLİ AÇIK HİBE ÇAĞRILARI 2016-2017

ULUSLARARASI HİBE ÇAĞRILARI 2016-2017

Aralık Ocak Şubat Mart Nisan

1002 TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı

3001 TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

H2020-MSCA-ITN-2017 * 10

H2020-FETOPEN-2016-2017 ** 17

ERC-2017-POC * 19

Araştırma

Hibeleri*

2515 TÜBİTAK 2515 - COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

2221

İkili

İşbirliği

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı

Destekleme P.

TÜBİTAK 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili

İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program

TÜBİTAK 2525 - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği

Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

HORIZON2020

Excellent Science

HORIZON2020

Industrial

Leadership**

H2020-FEPROACT-2016-2017** 24

ERC-2017-COG* 9

H2020-INFRAINNOV-2016-2017 ** 29

H2020-INFRADEV-2016-2017 ** 29

H2020-INFRASUPP-2016-2017 ** 29

H2020-EINFRA-2016-2017** 29

H2020-MSCA-RISE-2017 * 5

H2020-EEB-2016-2017 19

H2020-NMBP-2016-2017 19

H2020-IND-CE-2016-17 19

H2020-CLEANAIR-2015 23

H2020-SMEINST-2016-2017 3

H2020-EO-2017 1

H2020-COMPET-2017 1

H2020-GALILEO-GSA-2017 1

TÜBİTAK 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

Sürekli

Açık

H2020-IND-CE-2016-17 7

H2020-EUB-2017 14

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

1501 TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 TÜBİTAK 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

H2020-INNOSUP-2016-2017 28

H2020-ICT-2016-2017 25

H2020-IOT-2016-2017 25

H2020-LCE-2016-2017 5

H2020-EE-2016-2017 19

H2020-SC5-2016-2017 24

H2020-ART-2016-2017 26 8

1509

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programı

Sürekli

Açık

H2020-MG-2016-2017 26 1

H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 2

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri*

Araştırma

Bursları*

1602 TÜBİTAK 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

2224A

2224B

TÜBİTAK 2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

2232 TÜBİTAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

HORIZON2020

Societal Challenges**

H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017 2

H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 2

H2020-RUR-2016-2017 14

H2020-SFS-2016-2017 14

H2020-LCE-2016-2017 14

H2020-BG-2016-2017 14

H2020-BB-2016-2017 14

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz usi@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

H2020-SCC-2016-2017 14 7

H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 16

H2020-SC1-2016-2017 7

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz usi@sabanciuniv.edu adresine

mail atarak bağlantıya geçebilirsiniz.

6 7


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2016 FAALİYETLERİ

150.000 TL TÜBİTAK HİBESİ SABANCI

ÜNİVERSİTESİ BIGGSEA BAŞVURULARI

DEVAM EDİYOR

SUCOOL 2015 MEZUNU RAKLET, TECHSTARS

BERLİN’E KABUL EDİLDİ

SUCOOL 2016 DÖNEMİ MEZUNLARI

LONDRA’DAYDI

Sabancı Üniversitesi’nin erken aşama teknoloji girişimlerini

desteklediği SUCOOL (Start-up Company League) Ön

Kuluçka Merkezi 2016 yılına fikir ve ötesi aşamada 10 projeyi

destekleyerek başladı. SUCOOL girişimcileri Ocak ayından

itibaren pazar analizi, yalın girişim, girişim finansmanı,

ekip kurma, ürün geliştirme, hukuk, yatırım alma, satış ve

pazarlama konularında kendilerine özel yoğun bir eğitim

aldı. Eğitimlerin ardından program; mentorluk, müşteri ve

yatırımcı tanıştırmaları ile devam etti.

SUCOOL Londra Turu Demo günü videosunu izlemek için

tıklayın:

TÜBİTAK 1512 programı kapsamında 2012-2015 yılları

arasında toplamda 3200’den fazla girişimci başvuru da

bulunarak, 1100 kişiden fazlasına eğitim verilip, iş planı

hazırlatılmış ve seçilen 350 girişimcinin her birine 100.000

TL hibe vermişti.

TÜBİTAK 2015 yılında, başvuruların toplanması,

değerlendirilip seçilmesi, eğitim, mentörlük ve önkuluçka

hizmetlerinin verilmesi ve panellerle TÜBİTAK’a hibe

için başvurabilecek projelerin belirlenmesi görevlerini

uygulayıcı kuruluşlara devredeceğini duyurmuştu. Sabancı

Üniversitesi de Ege ve Adana Çukurova üniversiteleriyle

kurduğu BiGGSEA Projesi’yle TÜBİTAK’ın 150,000 TL hibeli

Bireysel Genç Girişimci Programı Uygulayıcısı olmuştu.

İlk döneminde TÜBİTAK’a 62 proje yönlendirip, bunlardan

27’sinin hibe desteği alınması sağlandı.

2016 yılında başvurular arasından seçtiği 35 girişimle

birinci girişim hızlandırma döngüsünde çalışmaya başlayan

BiGGSEA, 2016 dönemi başvurularını almaya devam ediyor!

Program hakkında detaylar ve başvuru www.biggsea.com ‘da.

SUCOOL’un 2015 yılında destek verdiği girişimlerden;

dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının iletişimde

oldukları kişilerin ve varsa üyelerinin bilgilerini güncel

tutabilecekleri, e-mail ve SMS gönderebilecekleri, aidat ve

bağış toplayıp, etkinlikler düzenleyerek bilet satabilecekleri

entegre bir sosyal platform olan Raklet, 2016 yılının

Nisan ayında Microsoft'un girişim hızlandırma merkezi

Microsoft Ventures’a kabul almıştı. 3 aylık Microsoft

Ventures programı sonrasında ise dünyanın en iyi girişim

hızlandırıcılarından kabul edilen Techstars Berlin’e kabul

edildi.

Raklet’i ücretsiz deneyebilirsiniz: www.raklet.com

MENTOR SEA, TÜBİTAK MENTOR EĞİTİM

PROGRAMI TAMAMLANDI, 58 MENTOR MEZUN

OLDU!

Sabancı Üniversitesi İNOVENT - Ege Üniversitesi ideEGE

TGB - Adana ÜSAM konsorsiyumunun “TÜBİTAK KOBİ

Mentorü Eğiticisi Çağrısı” başvurusu MENTOR-SEA

SUCOOL’u sosyal medyada takip edin:

twitter.com/sucool

facebook.com/sabancisucool

instagram.com/sabancisucool

Detaylar için websitemiz;

sucool.sabanciuniv.edu

GİRİŞİMCİLİK OKULU 6. DÖNEMİNİ YAPACAK

Girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş

fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Girişimcilik Okulu” adını

verdiğimiz programın 2015-2016 Bahar Dönemi 13 Mayıs’ta

yapılan ders ve sertifika töreni ile sona ermiş, lisans ve

lisansüstü 26 Sabancılı’yı sertifika ile mezun etmişti.

projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiği Ağustos 2015

ayında açıklanmıştı. Ekim 2015’teki dönemin ardından

Mayıs 2016’da eğitimlerin yapıldı ve her mentor adayı

ikişer firma ile eşleştirilerek saha çalışması yaptı. Böylece

adaylar TÜBİTAK mentoru olmak için hazırlandı. TÜBİTAK

tarafından belirlenen özelliklere sahip mentor adaylarına

öncelikle temel mentorluk kavramları eğitimi verildi.

Ardından, temel eğitimi tamamlayan mentor adayları için

her biri 24 saatlik “Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi

SUCOOL eğitim ve mentorlukları sonrası aşama kaydeden

girişimciler Temmuz ayındaki SUCOOL Londra Girişim

Hızlandırma Turu’nda başarılı girişimcilerle, yatırımcılarla

görüştü ve bir demo gününe katıldı.

Yeni dönemde, katılımcıların Sabancı Üniversitesi öğretim

üyeleri ve SUCOOL ekibinden Yaratıcı Düşünme ve

Fikir Üretimi, Fırsat ve Yaklaşım Bulma, Yalın Girişim,

İş Modellemesi ve Etkili Sunum gibi girişimciliğin temel

derslerini alacağı Girişimcilik Okulu 2016-2017 güz ön

Mentorluğu” veya “Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına

Özel Mentorluk” alan eğitimleri sunuldu. MENTOR-SEA

1yıl süren 2 ayrı döneminde 80 mentor adayına eğitimler

verdi ve mentor adayı-firma görüşmelerini Ağustos 2016

itibariyle tamamladı.

kayıtları açıldı.

Detaylar ve başvuru için sucool.sabanciuniv.edu/go

adresini ziyaret edebilirsiniz.

8 9


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SUCOOL 2015 MEZUNU INDOORA, STARTUPBOOTCAMP BERLİN’DE

SUCOOL 2015 mezunu, kapalı alan navigasyon teknolojileri geliştiren girişim, Indoora, Berlin’deki Startupbootcamp Smart

Transportation Energy’ye seçilen 11 şirketten biri oldu. 54 ülkeden yüzlerce projenin başvurduğu Startupbootcamp Smart

Transportation & Energy’ye seçilen 11 şirkete, altı ay ücretsiz ofis alanının yanı sıra € 15.000 çekirdek fonu ve 150’yi aşkın

girişimci, yatırımcı ve kurumsal ortağın mentorluk imkanı sunulacak. Üç aylık programın sonunda start-up şirketler, 300’den

fazla yatırımcı ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenecek Demo Günü’nde girişimlerini tanıtacak.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kullanıcı dostu yeni tasarım ve içeriklerimizle ALP web sitesi yenilenmiştir.

Sayfamıza rgp.sabanciuniv.edu adresinden ulaşabilirsiniz.

Startupbootcamp Smart Transportation & Energy’nin ortakları arasında Airbus, Cisco, HERE, Kuehne + Nagel, Mercedes-Benz

ve Vinci gibi şirketler yer alıyor.

Indoora hakkında detaylar için www.indoora.com

10 11


Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27

Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: (0216) 483 9000

Fax: (0216) 483 9005

www.sabanciuniv.edu

rgp.sabanciuniv.edu

More magazines by this user