Views
1 year ago
Teleskop Kimya Dergisi
Avantgarde Türkiye Gezi ve Kültür Dergisi Sayı 1 (4 Dilde)
Vecihi Dergisi 10. Sayı
Biz Dergisi Sayı 66 - Yapı Merkezi
Kalkınma Dergisi 55. Sayı - Türkiye Kalkınma Bankası
Fikir Kültür Edebiyat Dergisi Yıl : 2008 Sayı : 25 - Ahenk Dergisi
Tutev Teknik Dergisi 18.sayı - Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı
Kasım Tınıstanov'dan kısa hikâyeler - Bizim Kulliye Dergisi
Cilt 2 / Sayı 4: Haziran 2011 (pdf) - GÜ SBE Elektronik Dergisi ...