30.01.2017 Views

Kalp Damar Cerrahisi Ameliyatlarından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kalp Damar Cerrahisi Ameliyatlarından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kalp Damar Cerrahisi Ameliyatlarından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KALP

DAMAR

CERRAHiSi

Ameliyatlarından

Sonra Dikkat Edilmesi

Gerekenler


İçindekiler

1- Eve Geliş .........................................................................

2- Kişisel Bilgiler ve Bakım ................................................

a. Duş Alma ..................................................................

b. Kilo Takibi .................................................................

c. Ödem (Şişlik) Önleme ...........................................

d. Yara Bakımı ..............................................................

e. Ağrıyla Başetme ......................................................

f. İlaç Kullanımı ...........................................................

3- Sağlıklı Beslenme .........................................................

4- Fiziksel Hareketler ve Spor .........................................

5- Cinsel Yaşam .................................................................

6- Kalbiniz İçin Yararlı Notlar ...........................................

7- Sağlık Kuruluşuna Başvurulması

Gereken Durumlar .......................................................

8- Doktora Başvurduğunuzda

Bilmeniz Gerekenler ....................................................

9- Çizelgeler ......................................................................

1-2

3-7

3-7

3-7

3-7

3-7

3-7

3-7

8-11

12-15

16

16

17

18

19-20


KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ANABİLİM DALI DOKTORLARI

Adem İlkay DİKEN

Adnan YALÇINKAYA

Mehmet Emir EROL

Sertan ÖZYALÇIN

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

SERVİSİ HEMŞİRELERİ

Kelime ÖZŞEN

Nur UÇAR

Serdar ÇELEBİ

Şermin LAÇİN

Elmas ARSLAN

Fatma YILDIRIM

Yelda YAŞAR

Merve GÜLER

Erhan AVCI

İhsaniye KAHRAMAN

Selda HOKKA


KALP AMELİYATINDAN SONRA YAŞAM VE

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Siz değerli hastalarımız zorlu ve riskli bir ameliyat dönemini

atlatarak eve taburcu edilmiş bulunmaktasınız. Hayatınızın bu

ikinci sayfasında daha sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmenizi

temenni ediyoruz ve bu amaçla derlediğimiz bu kitapçığı

biilginize sunuyoruz.

Buradaki bilgiler, hastaların çoğunluğuna uygun olacak şekilde

hazırlanmış olmakla birlikte, kendi doktorunuzun önerilerinden

farklılıklar gösterebilir. Buradaki genel bilgiler, sizin durumunuzu

bilen ve yakından takip eden doktorunuzun önerilerinin yerini

tutamaz. Her hasta uygulanan cerrahi girişime farklı yanıt verir.

İyileşme süreci farklılıklar gösterir. Bu açıdan her hasta “özel”dir.

Kalp ameliyatları da birbirlerine benzemekle birlikte, (koroner

baypas, kapak tamiri veya değiştirilmesi, aort damar ameliyatları

gibi) önemli farklılıklar içerebilirler. Tüm bunlara rağmen bazı

genellemeler yapılabiilir.

Burada yer alan tüm bilgi, tavsiye ve önerilerin temelinde

vücuda ve ruha saygı yer almaktadır. Bu iki parçamızın her

birinin hastalığı genel sağlığımızı olumsuz etkilemekte ve

neticede bir modern tıbbi tedavi gerektirecek noktaya

getirebilmektedir. Ameliyatınız öncesinde sağlığını kaybetmiş

olan vücut bölümleriniz başarıyla tedavi edildi ve evinize,

hayatınızda kaldığınız yere, gidecek hale geldiniz. Yalnız,

unutmamanız gerekir ki, ruh sağlığınızın da eski sağlığına

kavuşması tam bir iyilik hali için gereklidir. Bu amaçla

“yeni hayatınızda” eskiden sürdürmekte olduğunuz yanlış

tutumlar, gereksiz kaygılar ve olumsuz ruh halini de geride

bırakmaya gayret etmelisiniz. Bu şekilde geleceğe daha emin

şekilde ilerlemeniz mümkün olabilecektir. Beraber geçirdiğimiz bu

meşakkatli süre sonunda bu kitapçıkta yer alan bilgileri okumanızı

“mutlaka” tavsiye ediyoruz. Burada cevaplanamayan sorularınız olursa

lütfen poliklinik kontrollerinizde dile getirmeyi ihmal etmeyiniz.

Sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileğiyle,

1


1 -EVE GELİŞ

Evdeki ilk gününüzde bir miktar yorgunluk hissedebilirsiniz. İlk günü

evde dinlenerek geçirmeyi planlayınız. Sonraki günlerde biraz daha

aktif olabilirsiniz. Ziyaretçi sayısını ve kalma sürelerini kısıtlayınız,

mümkünse ziyaretçi kabul etmeyiniz.

EVE GELİŞ

Hastaneden ayrıldıktan sonraki ilk günlerde halsizlik, çabuk yorulma

olabilir. Yapılan çalışmalarla; bir hastalığı olmayan genç insanların bir

hafta süreyle yatmaları halinde kas güçlerinin %15'ini kaybettikleri

saptanmıştır. Ayrıca, geçirilen ameliyatın etkileri, yara yerlerinin

iyileşmesi için enerji gereksiniminin artması, kan düzeylerinin ilk

dönemlerde düşük olması bu halsizlik ve yorgunluk yakınmalarının

nedenleridir. Bu yakınmalar genellikle azalarak 2-3 hafta içinde

geçecektir. Ameliyat yerlerinde hafif ağrılar, bazen yan ağrıları, damar

alınan bacakta kesi çevresinde uyuşmalar, hissizlik, karıncalanma

olabilir. Bu yakınmalar da zamanla geçer.

2


KİŞİSEL BAKIM

2- KİŞİSEL BAKIM

A. DUŞ ALMA

Doktorunuzun onay verdiği tarihte duş alabilirsiniz. Genel olarak

ameliyattan 4-5 gün sonra duş alabilirsiniz. Duş alırken dikkat

edeceğiniz noktalar şunlardır:

Ilık su kullanınız (Sıcak ya da soğuk su önerilmemektedir, kalbi yorar).

Duşunuzu ayakta değil sandalye ya da tabure üzerinde oturarak alınız.

Duş almakta enerji gerektirir bu yüzden kendinizi yorgun

hissedebilirsiniz. Yanınızda birisinin yardım amaçlı bulunması

gerekmektedir.

Yara yerinizi ılık suyla ve sabunla yavaşça yıkayınız, ovalamayınız.

Duş aldıktan sonra yara yerinizi kuru tutunuz. Doktorunuz

önermemişse yara yerine losyon, pudra, krem ya da pomat

kullanmayınız

Banyo sonrası yumuşak havlu ve kurutma makinesi ile iyice

kurulanınız.

B. KİLO TAKİBİ

Kalp ameliyatlarından sonra hızlı kilo alımı önerilmemektedir.

Her gün aynı saatlerde tartılınız ve tartı sırasında giydiğiniz elbiselerin

eşdeğer ağırlıkta olmasına dikkat ediniz.

Günde 1 kg'dan fazla ya da haftada 3 kg'dan fazla kilo aldıysanız

doktorunuza haber veriniz.

3


C. ÖDEM (ŞİŞLİK) ÖNLEME

Uzun süre hareketsiz kaldığınızda bacaklarınızda bir miktar şişlik

olabilir. Bunu önlemek için saatte bir ayağa kalkınız ve birkaç dakika

yürüyünüz.

Doktorunuz önerdiyse, sabah uyandığınızda varis çoraplarınızı giyiniz

ve uyumadan önce çoraplarınızı çıkartınız. Varis çorabını gün içinde

çıkarıp tekrar giymeniz gerektiğinde yatarak ayaklarınızı 20 dakika

süreyle yüksekte bekletip daha sonra çorabınızı giyiniz. Çorapta

kırışıklık, katlanma olmamasına dikkat ediniz.

Çoraplarınızı damar alınan bacakta 6 ay, diğer bacak için ise 3 ay

boyunca düzenli kullanınız.

Otururken ayaklarınızı sarkıtmayınız. Otururken ya da uzanırken

ayaklarınızı hafifçe yukarıda tutarak, bacaklarınızın altını yastıkla

destekleyebilirsiniz.

KİŞİSEL BAKIM

D. YARA BAKIMI

Ameliyattan sonra göğsünüzdeki kesi yeri hava ile temas eder ve

kuruyarak kabuk bağlar. Ameliyat yerlerinizi tam iyileşene kadar

temiz tutunuz, yara yerine dokunmadan önce mutlaka ellerinizi

yıkayınız. Yumuşatıcı kremler, pudra, kolonya vs. sürmemeli ve bu

bölgelerin hava almasını sağlamalısınız.

Ameliyattan sonraki bir yıl içerisinde yara yerlerinizi direkt güneş

ışığından koruyunuz. Bu dönemde yara yerlerinin güneş ışığına

maruz kalması renk koyulaşmalarına yol açabilir.

Yaralarınızı her gün kontrol edin ve aşağıdakilerden birini fark

ederseniz doktorunuza danışın:

- Yara bölgesinde artan hassasiyet ve ağrı

- Yara kenarlarından taşan ve artan kızarıklık ve şişlik

- Yara bölgesinde akıntı

- Yüksek seyreden ve düşmeyen ateş

Dikişlerin alınması

Ameliyat dikişlerinizin alınacağı tarih taburcu olurken size

bildirilecektir. Bu dikişler genellikle Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği'ne

geldiğiniz ilk kontrolde (7-10 gün gün sonra ) alınmaktadır.

4


KİŞİSEL BAKIM

E. AĞRIYLA BAŞETME

Omuz ve sırt bölgelerinde olabilecek ağrılar için doktorunuzun

önerdiği ağrı kesicileri düzenli olarak kullanınız.

Öksürme ve hapşırma durumlarında olabilecek ağrıyı azaltmak

için ameliyat bölgenizi elle ya da küçük bir yastıkla destekleyiniz.

Pozisyonunuza bağlı ağrı yaşayabilirsiniz. Bu durumda pozisyonunuzu

değiştirmek, omuz ve kolları sık sık hareket ettirip düzgün vücut

pozisyonunda yürümek faydalı olacaktır.

F. İLAÇ KULLANIMI

İlaçlarınızı kolay ulaşabileceğiniz yerlerde bulundurunuz. Seyahate

çıkarken ilaçlarınızı yeterli miktarda yanınıza alınız.

İlaç kullanımında yemek öncesi yemekten onbeş dakika önce, yemek

sonrası ise yemekten onbeş dakika sonra demektir.

İlacınızı almayı unutursanız bir sonraki ilaç saatinizde aynı ilaçtan iki

tane birden almayınız.

Kendinizi iyi hissettiğinizde ilaçlarınızı kullanmayı bırakmayınız.

İlaca bağlı beklenmeyen bir yan etki gözlediğinizde, doktorunuza

bildiriniz.

5


KAPAK TAKILMASI VEYA BAŞKA NEDENLERLE (SENTETİK DAMAR

TAKILMASI ,DAMAR TIKANIKLIGININ MEVCUT OLMASI, BALON

Y A P I L M A S I ) K A N S U L A N D I R I C I L A R I N K U L L A N I L M A S I

(ANTİKOAGÜLANLAR)

COUMADİN(KUMADİN)

Bu ilaç doktor gözetimi altında düzenli aralıklarla alındığında

emniyetlidir. Coumadin kanınızı sulandırır. Fakat pıhtı oluşumunu

durdurmaz sadece yavaşlatır. Bu pıhtılaşmada azalma veya yavaşlama

kalp kapağınızın ve damarlarınızın emniyeti için gereklidir. Eğer pıhtı

oluşursa nadirde olsa kalp kapağınızı, damarlarınızı hatta hayatınızı

tehdit edebilir. Bu nedenle Coumadin' in kullanılması son derece

önemli ve gereklidir.

Türkiyede Coumadin 5 miligramlık tabletler şeklinde piyasada

satılmaktadır. Bu ilaç laboratuar kontrolünde (dozu ayarlanarak)

kullanılmaktadır.

Protrombin Zamanı: Coumadin dozunun ayarlanması, ilacın kullanma

miktarını ortaya konması için mutlaka protrombin zamanı yapılmalıdır.

Protrombin zamanı testinin yapılması, takibi; mahalli doktor ve

laboratuvarlarca mümkündür. Bu test doktorun istediği zaman

aralıkları ile düzenli olarak yaptırılmalı ve hastanın yanında taşıyacağı

bir karta işlenmelidir. Bu test kanın pıhtılaşma düzeyinin

(kanın sulanması) düzenlenmesinde doktora yol gösterecektir.

KİŞİSEL BAKIM

Coumadin kullanmada tehlike işaretleri:

Coumadinin yan etkileri seyrek olmakla birlikte mevcuttur. Fakat yan

etkiler ortaya çıkmadan önce bazı tehlike işaretleri verir. Bu işaretler

hasta tarafından takip edilmelidir. Çünkü bu işaretler gözden kaçarsa

yan etki oluşur ve kanamaya yatkınlık ortaya çıkar.

Aşağıdaki belirtileri saptadığınızda acilen doktorunuzla temasa

geçmeniz gerekmektedir.

Burun, ağız ve diş etlerinden sızıntı şeklinde kanama

Kırmızı renkli veya kanlı idrar

Siyah veya kanlı gaita (büyük tuvalet)

Deride çürükler

Alışılmamış veya şiddetli baş ağrıları

Aşırı derecede regl(aybaşı) kanaması

Kanlı balgam

Kahve telvesi renginde kusma

6


KİŞİSEL BAKIM

Coumadin kullanmada uygulanacak prensipler

Coumadini söylendiği şekilde güven ve sadakatle kullanınız.

Bir doz kullanmayı unutursanız ikinci sefer iki doz birden almayınız.

Eğer üç kez ve daha fazla ilaç almayı unutursanız doktorunuza haber

veriniz.

Doktorunuzdan habersiz listenize yeni ilaç ilave etmeyiniz.

Protrombin zamanı ve INR testini zamanında düzenli bir şekilde

yaptırınız.

Coumadin kullananların sebze ve meyve tüketimlerini sabit bir

seviyede tutması gereklidir. Haftalık, hatta günlük olarak aynı miktarda

sebze ve meyve tüketirlerse, INR düzeyini ayarlamak kolay olacaktır.

Çok miktarda sebze ve meyve alımı , bu ilacın etkisini azaltır.

Grip ilaçları, antibiyotikler, alerji ilaçları vb. alımı, coumadin’in etkisini

azaltabilir ve arttırabilir. Mecbur değilseniz kullanmayınız. Başlamadan

önce doktorunuza danışınız.

Acil yaralanmalar

Eğer herhangi bir yerinizi keserseniz kesiğin üzerine basınçla

bastırınız. Kesikten gelen kan 10 dk. durmaz ise en yakın acil merkeze

müracaat ediniz. Doktora kalp kapağınız olduğundan veya damar

hastalığından dolayı coumadin kullandığınızı söyleyiniz. Eğer

protrombin zamanını ve coumadin kullanma dozunu gösteren tanıtma

kartınız varsa onu doktora gösteriniz.

7


3 -SAĞLIKLI BESLENME

1. Haftada birkaç gün et yerine kurubaklagil yemekleri (kurufasülye,

nohut, mercimek vb gibi) tüketiniz.

2. Etli yemeklere yağ eklemeyiniz.

3.Yemeklere koyduğunuz yağ miktarını azaltınız. Kızartma yerine

haşlama veya ızgarayı tercih ediniz.

4. Haftada bir defa iyi haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz.

5. Yarım yağlı veya yağsız (light) sütleri tercih ediniz.

6. Salatalarda yağ yerine limon, maydanoz, sarımsak veya 1-2 kaşık

sulu yoğurt + sarımsakşeklinde sosları tercih ediniz.

7. Günde 1 limon tüketiniz (Coumadin alanlar hariç dikkat!!!).

8. Tuzu az tüketiniz, sofrada tuzluk bulundurmayınız.

9. Öğün atlamayınız. Az az ve sık yemek yemelisiniz.

10. Her gün en az 2 litre (10 su bardağı) su – sıvı tüketmelisiniz.

11. Durumunuza göre her gün en az 30-45 dakika hızlı tempoda

yürüyüş gibi düzenli egzersiz yapmanız önerilir.

Egzersize başlayabileceğiniz tarihi doktorunuza danışınız.

12. Kilonuzu takip ediniz.

13. Yiyeceklerle alınan posa yüksek kan kolesterolünü, diğer yağları

düşürür. Bu nedenle,

a. Kepekli ekmek tercih ediniz.

b. Kabuğu ile yenilebilen meyveleri kabuğunu soymadan tüketiniz.

c. Öğünlerde sebze ve salata yemeyi ihmal etmeyiniz.

d. Kuru baklagilleri sıkça tüketiniz.

SAĞLIKLI BESLENME

8


SAĞLIKLI BESLENME

Bir gün içerisinde sınırlı yenilmesi gereken yiyecekler

1. Günlük alınan yağ miktarı kısıtlı olmalıdır. Bu nedenle günlük

yemekler ile vücuda giren toplam yağ miktarı 3 yemek kaşığından(30

gram) fazla olmamalıdır. Bunun 2 yemek kaşığı bitkisel yağlar (ayçiçek,

zeytinyağı, mısırözü yağı gibi), diğer bir yemek kaşığı ise yumuşak

margarinlerden alınabilir. Sonuç olarak yemeklerinizde sıvı yağ

kullanıyor olsanız bile yağ miktarı az olmalıdır.

2. Aşırı şeker tüketilmesi kan yağlarını özellikle trigliserit düzeyini

arttırır. Bu nedenle bir günde 40 gram (8 tatlı kaşığı kadar) toz şeker

veya 4 tatlı kaşığı bal veya reçelden fazlasını tüketmeyiniz.

3. Bir günde 500 gram (3 orta büyüklükte su bardağı) süt veya

yoğurttan fazlasını tüketmeyiniz. Kaymağını yemeyiniz.

4. Bir günde 60 gram(2 kibrit kutusu) beyaz peynir veya 1.5 kibrit kutusu

kaşar peynirden fazlasını tüketmeyiniz.

5. Bir günde 120 gram (4 orta büyüklükte köfte kadar) yağsız et, balık,

tavuktan fazlasını tüketmeyiniz. Tüketeceğiniz miktarında haşlama ya

da ızgara olarak pişirilmesine özen gösteriniz.

9


AZ KOLESTEROLLÜ, AZ YAĞLI DİYET LİSTESİ

Fazla kolesterollü besinlerle beslenmek kan kolesterolünü(yağlarını)

yükseltir. Bu nedenle aşağıda sıralanan besinleri tercih etmeyiniz.

SAKATATLAR: Karaciğer, beyin, böbrek, dil, dalak, işkembe ve

benzerleri

YAĞLAR: Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı, margarin.

YAĞLI GIDALAR: Kaymak, krema, mayonez, çikolata, pasta, soslar, tahin

helvası, susam, kuruyemişler (fındık, fıstık, çerez, vb gibi),sucuk, salam,

sosis, pastırma, yağlı et-balık-tavuk eti( bu ürünlerin yağda kızartma

yarine ızgara, haşlama şekilde hazırlanması önerilir.)

YAĞDA KIZARTMALAR: Et, sebze veya hamur kızartmaları.

ALKOLLÜ İÇECEKLER: Alkol, yağ içermese de vücut içerisinde yağa

dönüşerek zararlı etkiler göstermekte, karaciğerde yağlanmaya

neden olmaktadır.

SAĞLIKLI BESLENME

DİYETİNİZİ İYİ UYGULAYABİLMENİZ İÇİN DİKKAT EDECEĞİNİZ HUSUSLAR

Diyetiniz ihtiyacınıza göre planlandığı için yiyeceklerinizi, belirtilen

miktarlarda ve öğünlerde her zaman aynı saatte yemeniz gerekir.

Etler; haşlama, ızgara, fırın ya da sebzelerle birlikte pişirilmelidir.

Hazır satılan, içeriği bilinmeyen yiyecek ve içecekleri diyetisyeninizedoktorunuza

danışmadan yemeyiniz.

Çalışma ve uyku saatlerinizin düzenli olmasına dikkat ediniz.

10


SAĞLIKLI BESLENME

KABIZLIKTA DİYET VE TAVSİYELER

Kalp ameliyatı sırasında kesilen iman tahtası kemiğinin (sternum)

sorunsuz kaynayabilmesi için kabız olmamanız, tuvalet sırasında fazla

ıkınmamanız gereklidir. Bu nedenle aşağıdaki kurallara uymanız size

kolaylık sağlar.

Her gün en az 1,5 litre (7-8 su bardağı) sıvı alınız. Çok soğuk ve buzlu

içecekler, alkollü içkiler, koyu çay, kahve ve sigara içmeyiniz.

Fiziksel hareketlerinizi arttırınız. Orta derecede fizik egzersizler yapınız

(yürüyüş, spor, karın adalelerini kuvvetlendirici masajlar gibi)

Dışkılama alışkanlığınızı düzeltiniz. Her gün belli bir saate muntazam

olarak dışkılama için ihtiyaç duymasanız da tuvalete gitmeye alışkanlık

haline getiriniz.

Bol posalı diyet uygulayınız. Bağırsakların normal çalışması için

sindirim artıkları ile yeteri kadar dolması lazımdır. Bu sebeple fazla

posa bırakan yiyecekler yemek gerekir. Posası en fazla olan yiyecekler

sırasıyla kuru baklagiller (% 4-5), tahıllar (%2-2,5), taze sebzeler (% 1-

2), taze meyveler (% 5.5-1) olarak sıralanabilir. Kepekli ekmek, tahıllar,

kuru baklagiller sık alınmalı; her gün en az dört kez sebze ve meyve

tüketilmelidir. Sabahları aç karnına erik ve kayısıdan yapılmış

marmelattan bir kaşık alarak üzerine su içilmelidir. Bağırsak

hareketlerini arttırır.

ÖRNEK DİYET

Kalkınca:1 kaşık erik veya kayısı marmelatlı, 1 su bardağı ılık su veya

ıhlamur

Sabah:1-2 dilim Kepekli ekmek, 1 adet yumurta(30 gr. peynir veya tahin

pekmez veya çorba), zeytin ( 5-6 adet), 1 tatlı kaşığı yağ.

Öğle:1 porsiyon kurubaklagil yemeği, 1 porsiyon bulgur pilavı, bol

salata(veya cacık) 1-2 dilim kepekli ekmek.

Akşam:Sebze çorbası, bitkisel yağlı veya kıymalı sebze yemeği, yoğurt,

meyve, 1-2 dilim kepekli ekmek.

11


4- FİZİKSEL HAREKETLER VE SPOR

Ameliyat sırasında göğüs kemiğiniz kesilmiş ise, kemiğin tekrar eski

bütünlüğünü kazanması yaklaşık olarak 4-6 hafta sürmektedir.

Kemiğinizin iyileşebilmesi için yanlış hareket etmemeniz

gerekmektedir. Dikkat edeceğiniz noktalar şunlardır:

Göğüs kemiğiniz tam olarak iyileşene kadar vücudunuzun üst kısmının

bükülmesi ağrılı olabilir. Bu yüzden tüm vücudunuzla hareket ediniz.

Omuz seviyesinden yukarıda bir nesneye ulaşmanız gerektiğinde bir

başkasından yardım isteyiniz.

3-4 kg ya da daha ağır nesneleri kaldırmanız gerektiğinde bir

başkasından yardım almanız gerekmektedir.

Zemin üzerindeki nesneler için bir başkasından yardım isteyiniz.

Ameliyattan sonra ilk birkaç hafta kollarınızı ve vücudunuzun üst

kısmını zorlayıcı aktiviteler yapmayınız (Süpürme, ovalama, ağır eşya

kaldırma gibi).

Ameliyattan sonra hafif düzeyde aktiviteler yapabilirsiniz (Küçük

bitkileri sulama, basit yemekler yapma, masanın donatılması gibi).

FİZİKSEL HAREKETLER ve SPOR

a. Oturma ve Yatma Pozisyonu

Oturduğunuz yerden kalkarken ellerinizin üzerine yük bindirmeyiniz.

Öne doğru hafif eğilerek, bacaklarınızın üzerinde doğrulunuz.

Sandalyeye oturmak için sandalyenin önüne doğru eğilmek üzere

bacaklarınızı kullanınız. Daha sonra geriye doğru kaymak için de

kollarınızı değil, bacaklarınızı kullanınız.

Yataktan kalkarken, sırtüstü yatarken yatağın kenarına doğru kayınız.

Dizleri hafifçe bükerek yavaşça yan tarafa doğru eğiliniz. Dirseğinizi

kullanarak vücudunuzu yukarıya doğru itiniz. Yavaşça her iki bacağı

zemine doğru sallayınız.

12


FİZİKSEL HAREKETLER ve SPOR

Baş dönmesini engellemek için yatağın kenarında kısa bir süre

oturunuz. Ellerinizi uyluklarınızın üzerine koyarak, kalçadan öne

doğru eğiliniz ve vücudunuzu bacaklarınızla yukarıya doğru kaldırınız.

Bacaklarınızı uzun süre sarkıtarak oturmayınız. Otururken

bacaklarınızı ezecek şekilde bacak bacak üstüne atmayınız ve

bacaklarınızın altına destek koyunuz.

Oturma aralıklarında oda içerisinde hafif yürüyüş yapınız.

Ameliyattan 10 gün sonra sırt üstü düz biçimde yatabilirsiniz. En az 6

hafta boyunca sağa ya da sola yatmayınız. Size verilen göğüs

yastıklarını nizami şekilde kullanınız.

Oturma

Pozisyonu

Yatma

Pozisyonu

b. Yürüyüş

Yürüyüş ve egzersiz yapmak kaslarınızın eski gücünü tekrar

kazanmasını ve moralinizi yüksek tutmanızı sağlar. Yürüyüş esnasında

dikkat etmeniz gerekenler:

Günde 4-6 kez yürüyüşlerle başlayabilirsiniz. Her bir yürüyüşünüzde

5-6 dakika kadar yürüyünüz.

13


Yürüyüşlerde düz yolu tercih edin. Yorulduğunuzda durup dinlenin.

Hava çok sıcak ya da çok soğuk olduğu zaman ev içerisinde yürüyüş

yapınız.

Yürüyüş esnasında sıkmayan elbiseler ve kaymaz tabanlı ayakkabılar

giyiniz.

İlk haftadan sonra her hafta yürüyüşlerinizin her birine 2-3 dakika

ekleme yapınız. Dakikaları arttırdıkça, gün içindeki sayıyı da azaltarak

günde bir kez 25-30 dakikalık yürüyüşlere doğru yükseliniz.

Haftada en az beş gün yürüyünüz.

Yemekten en az 2 saat geçtikten sonra ya da yemeklerden önce

yürüyünüz.

Diyabet (Şeker) hastalığınız varsa aç karınla kesinlikle yürüyüş

yapmayınız. Bu durum kan şekerinizin düşmesine yol açabilir. Yemek

yedikten 1 saat sonra yürüyüşe çıkınız. Eğer kan şekerinizi ölçme

imkânınız varsa mutlaka ölçünüz.

FİZİKSEL HAREKETLER ve SPOR

Yürüyüş sonrası mutlaka dinleniniz ve yeterli miktarda su içiniz.

14


FİZİKSEL HAREKETLER ve SPOR

Ne zaman Yavaşlamanız Gerekiyor?

Göğüste çarpıntı ya da kanat çırpma hissi olduğunda

Nefes darlığı yaşadığınızda

Bacaklarda ya da yara yeri bölgesinde ağrı olduğunda

Çok yorulduğunuzda, bayılma hissi ya da baş dönmesi hissettiğinizde

Yukarıdaki belirtilerden herhangi birisi olursa ve daha da kötüleşirse ya

da dinlenme ile geçmezse doktorunuzla iletişime geçiniz.

c. Merdiven Çıkma

Merdiven çıkmak düz yolda yürümekten daha çok çaba ister ve

genelde yorucudur. Bu sebeple doktorunuz tarafından aksi

söylenmedikçe merdiven çıkabilirsiniz.

Başlangıçta merdiven basamaklarını günde iki-üç kez, 2-3 basamakta

bir dinlenerek çıkınız ve yorulunca durup dinleniniz.

Ameliyattan sonra ilk iki ay merdiven çıkarken kollarınızdan kuvvet

a l m a n ı z a m e l i y a t b ö l g e n i z e z a r a r v e r e b i l e c e ğ i n d e n

önerilmemektedir. Merdiven korkuluklarından tutunabilirsiniz ancak

kendinizi tutunarak yukarı çekmeyin, bacaklarınızı kullanın.

d. Araba Kullanma ve İşe Dönüş

Araba kullanmaya göğüs kemiğiniz iyileştikten sonra (ameliyattan 2 ay

sonra) başlayabilirsiniz.

Masa başı bir işiniz var ise 1 ay sonra, daha ağır ve fiziki güç gerektiren

işiniz varsa doktorunuza danışarak 2-3 ay sonra geri dönebilirsiniz.

15


5- CİNSEL YAŞAM

Ameliyattan sonra ilk 4-8 hafta süreyle cinsel ilişkinin kısıtlı olmasına

özen gösteriniz. Bu dönemdeki hareket kısıtlılıkları, genel ağrı ve

yakınmalar geçtikten sonra eşinizle cinsel hayatınıza devam

edebilirsiniz.

6- KALBİNİZ İÇİN YARARLI NOTLAR

Sigara kesinlikle içmeyiniz (Sigara kanı koyulaştırarak pıhtı

oluşturmaya yatkın hale getirir ve damar duvarının yağ tutmasını

kolaylaştırıcı zemin hazırlayarak, damarların hızla yaşlanmasına sebep

olur).

Stresinizi kontrol ediniz.

Doğru besleniniz.

Egzersiz yapınız.

Kan basıncı, şekeri ve kolesterollerinizin normal değerlerde olmasını

sağlayınız.

Alkolden uzak durunuz.

Doktorunuzun önerdiği aralıklarla düzenli kontrollere gidiniz.

16


SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

7. SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMASI

GEREKEN DURUMLAR

Bu şikayetlerin varlığında durumun ciddiyetine göre 112 acil durum

hattı aranmalı ya da en geç ertesi gün polikliniğe başvurulmalıdır.

Ateş

Nefes Darlığı

Çarpıntı

Bayılma

Göğüste Sıkışma

Yaradan Akıntı Gelmesi

Kanama

Balgamlı Öksürük

Şiddetli karın ağrısı

Morarma

17


8- DOKTORA BAŞVURDUĞUNUZDA

BİLMENİZ GEREKENLER

Şikâyetleriniz ne zamandan beri devam ediyor?

Hastaneden ne zaman taburcu oldunuz?

Hangi ilaçları kullanıyorsunuz?

Son kontrol tarihi?

Yaradan sızıntı varsa: miktarı, rengi nedir?

Evdeki tansiyon ölçümlerinin sonuçları

DOKTORA BAŞVURDUĞUNUZDA BİLMENİZ GEREKENLER

18


ÇİZELGELER

TANSİYON TAKİP CİZELGESİ

Ölçüm Tarihi

Ölçüm Saati

Yüksek

Tansiyon

Küçük

Tansiyon

Nabız

NOT

COUMADIN TAKİP CİZELGESİ

Ölçüm Tarihi INR COUMADIN DOZU NOT

19


KAN ŞEKERİ TAKİP CİZELGESİ

Ölçüm Tarihi

SABAH

AÇ / TOK

ÖĞLE

AÇ / TOK

AKŞAM

AÇ / TOK

ÇİZELGELER

20


Bahçelievler Mahallesi

Çamlık Caddesi No:2

0 (364) 223 03 00 (Santral)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!