05.02.2017 Views

ERP HABER Dergisi Şubat 2017 Sayısı

ERP HABER Şubat 2017 Sayısı bu ay, Türkiye'de ilk ve tek basılı aylık ERP Dergisi olma özelliği ile bir ilke daha imza attı. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr. Faruk Özlü'nün konuk olduğu bu özel sayı, ilk kez basılı olarak dağıtılacak. ERP HABER Şubat 2017 Sayısı içerisinde, Sn. Bakanın Türkiye'deki yazılım sektörü ile ilgili görüşlerinin yer aldığı özel röportaj (Sayfa 6-7-8-9) ile birlikte, sektörden bir çok firma ile yaptığımız röportajlar da yer alıyor. Türkiye'deki Ticari yazılımların payının 2017'de 6 milyar TL'yi geçeceğini söyleyen Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Önder ERP HABER'e önemli açıklamalarda bulundu. (Sayfa 28) abas ERP'nin 2017 yılına büyük bir değişim ve yeniliklerle girdiğinin haberini (Sayfa 16-17) verdiğimiz bu sayımızda, Türkiye'deki yabancı ERP'lerin ne kadar yerli olduğu ile ilgili özel bir makale de (Sayfa 46) sizleri bekliyor. CPM Yazılım'ın milli ve yerli yazılım PARDUS'a olan desteğini de (Sayfa 29) konu aldığımız bu sayıda ayrıca CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Palamut ile özel bir röportaja da yer verdik. (Sayfa 38-39) ERP HABER Şubat 2017 Sayısında ayrıca, eFinans Genel Müdürü Sn. Okan Murat Dönmez ile de özel bir röportaj gerçekleştirdik. Özellikle Türkiye'deki e-Dönüşüm süreci hakkında rakamsal değerlerin de yer aldığı bu röportajı keyifle okuyacağınızdan eminiz. (Sayfa 30-31-32) Mikro Yazılım'ın Avantajlar Dünyasının da içine daldığımız bu sayımızda, Mikro'nun Kobilere verdiği destekle ilgili Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alpaslan TOMUŞ okurlarımızı bilgilendirdi. (Sayfa 22-23) ERP yazılımlarına özel geliştirilen yazılım geliştirme platformu OCTOPOD hakkında, EMS Yazılım Kurucusu Sn. Şenol Balo ile bir röportaj gerekleştirdik. (Sayfa 34-35-36) Login Yazılım İş Geliştirme Yöneticisi Sn. Levent Sılay ile, Yerli yazılımları konuştuğumuz keyifli bir söyleşimizin de yer aldığı (Sayfa 42-43) Şubat sayısında, sektörden en son haberleri ve yeni makaleleri bulabilirsiniz. ERP HABER dergisini hemen Apple için App Store veya Android için Google Play‘den ücretsiz indirin.

ERP HABER Şubat 2017 Sayısı bu ay, Türkiye'de ilk ve tek basılı aylık ERP Dergisi olma özelliği ile bir ilke daha imza attı. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr. Faruk Özlü'nün konuk olduğu bu özel sayı, ilk kez basılı olarak dağıtılacak.
ERP HABER Şubat 2017 Sayısı içerisinde, Sn. Bakanın Türkiye'deki yazılım sektörü ile ilgili görüşlerinin yer aldığı özel röportaj (Sayfa 6-7-8-9) ile birlikte, sektörden bir çok firma ile yaptığımız röportajlar da yer alıyor.

Türkiye'deki Ticari yazılımların payının 2017'de 6 milyar TL'yi geçeceğini söyleyen Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Önder ERP HABER'e önemli açıklamalarda bulundu. (Sayfa 28)

abas ERP'nin 2017 yılına büyük bir değişim ve yeniliklerle girdiğinin haberini (Sayfa 16-17) verdiğimiz bu sayımızda, Türkiye'deki yabancı ERP'lerin ne kadar yerli olduğu ile ilgili özel bir makale de (Sayfa 46) sizleri bekliyor.

CPM Yazılım'ın milli ve yerli yazılım PARDUS'a olan desteğini de (Sayfa 29) konu aldığımız bu sayıda ayrıca CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Palamut ile özel bir röportaja da yer verdik. (Sayfa 38-39)

ERP HABER Şubat 2017 Sayısında ayrıca, eFinans Genel Müdürü Sn. Okan Murat Dönmez ile de özel bir röportaj gerçekleştirdik. Özellikle Türkiye'deki e-Dönüşüm süreci hakkında rakamsal değerlerin de yer aldığı bu röportajı keyifle okuyacağınızdan eminiz. (Sayfa 30-31-32)

Mikro Yazılım'ın Avantajlar Dünyasının da içine daldığımız bu sayımızda, Mikro'nun Kobilere verdiği destekle ilgili Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alpaslan TOMUŞ okurlarımızı bilgilendirdi. (Sayfa 22-23)

ERP yazılımlarına özel geliştirilen yazılım geliştirme platformu OCTOPOD hakkında, EMS Yazılım Kurucusu Sn. Şenol Balo ile bir röportaj gerekleştirdik. (Sayfa 34-35-36)

Login Yazılım İş Geliştirme Yöneticisi Sn. Levent Sılay ile, Yerli yazılımları konuştuğumuz keyifli bir söyleşimizin de yer aldığı (Sayfa 42-43) Şubat sayısında, sektörden en son haberleri ve yeni makaleleri bulabilirsiniz.

ERP HABER dergisini hemen Apple için App Store veya Android için Google Play‘den ücretsiz indirin.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bakanlık olarak her alanda yerli<br />

malı kullanımına büyük önem veriyoruz.<br />

Yerli yazılım konusunda<br />

da Sanayi Genel Genel Müdürlüğümüzce<br />

yürütülen çalışma<br />

ile, 2014 yılında yayımlanan Yerli<br />

Malı Tebliği kapsamında yazılım<br />

ürünlerine yerli malı belgesi<br />

düzenlenmesi konusunda<br />

2016 yılında başlatılan çalışma<br />

sonucunda hazırlanan “Yazılım<br />

İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine<br />

İlişkin Uygulama Esasları”<br />

uygulanmak üzere TOBB<br />

ve TESK’e gönderilmiştir.<br />

Ayrıca bakanlığımızca yürütülen<br />

Üretim Reformu paketi<br />

kapsamında, Kamu İhale Kanununun<br />

63. maddesinde mal<br />

alımlarına uygulanan % 15<br />

oranına kadar fiyat avantajı<br />

uygulamasının yerli yazılım<br />

ürünlerine de uygulanması<br />

konusunda değişiklik yaptık.<br />

Yine, yazılım işletmelerinin sanayi<br />

işletmesi sayılması konusundaki<br />

değişiklik de aynı pakette<br />

yer aldı.<br />

Türkiye'de teknopark kiraları<br />

dövize endeksli durumda. Dövizin<br />

artması, teknoparktaki<br />

firmaları zorlamaya başladı.<br />

Teknopark kiralarının TL'ye çevrilmesi<br />

konusunda bakanlığınızın<br />

bir çalışması var mıdır?<br />

Yerli yazılım<br />

ürünlerinin kamu<br />

ihalelerinde %15 fiyat<br />

avantajı sağlanmasına<br />

yönelik düzenleme<br />

çalışmaları devam<br />

etmektedir.<br />

10 Ağustos 2016 tarihli ve<br />

29797 sayılı Resmi Gazete’de<br />

yayımlanan 4691 sayılı Teknoloji<br />

Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun<br />

uygulanmasına ilişkin<br />

usul ve esasları düzenleyen<br />

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri<br />

Uygulama Yönetmeliği’nin; “Yönetici<br />

şirketin görev ve sorumlulukları”<br />

başlıklı 14 üncü maddesinin<br />

(g) bendinde yer alan<br />

“......, kira sözleşmesinin kira<br />

üst limiti Genel Müdürlükçe<br />

belirlenmişse bu limiti<br />

geçmeyecek ve para birimi<br />

Türk Lirası olacak şekilde<br />

Ar-Ge veya tasarım projesi<br />

süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik<br />

kapsamında Bölgeden<br />

ihracının söz konusu<br />

olabileceği hususu dikkate<br />

alınarak düzenlenmesi......,”<br />

hükmü uyarınca, Teknoloji<br />

Geliştirme Bölgelerinde yer<br />

alan ofis kiralarının tespitine<br />

ilişkin, Bölgenin bulunduğu<br />

il, ilçe, belde/mahalle, semt<br />

(konum), Bölgelerin her bir<br />

alanı için emlak vergi değerleri,<br />

Bölge alanına en yakın<br />

piyasa kira değerleri göz önünde<br />

bulundurularak Bölge’de faaliyet<br />

gösteren girişimcilerden<br />

alınan kira gelirleri Türk Lirası<br />

üzerinden alınmaktadır.<br />

Türkiye’nin ilk ve tek <strong>ERP</strong> e-dergisi<br />

|9| www.erphaber.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!