Views
1 year ago

Konfeksiyon Teknik Dergisi Nisan 2017 Sayısı

Konfeksiyon Teknik Dergisi Nisan 2017

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E NİSAN APRIL 2017 www.konfeksiyonteknik.com.tr ISSN 2148-9246

FUAR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
BİRİNCİLİKTE - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
FUAR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
ÖZGÜR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri