13.04.2017 Views

Konfeksiyon Teknik Dergisi Nisan 2017 Sayısı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

C L O T H I N G T E C H N O L O G Y M A G A Z I N E<br />

NİSAN APRIL <strong>2017</strong> www.konfeksiyonteknik.com.tr ISSN 2148-9246


REKLAM İNDEKSİ<br />

ADVERTISEMENT<br />

AKBARKOD.........................................A.K<br />

ATAK MAKİNA...................................A.K.İ<br />

BARELLİ..................................................47<br />

BEDİR MAKİNA.....................................39<br />

DENİZ ETİKET..........................................25<br />

FİLİZ MAKİNA........................................ 17<br />

GROZ-BECKERT......................................5<br />

HUZURLU İNŞAAT..................................65<br />

INDUPRESS............................................15<br />

İHLAS KUZULUK.....................................57<br />

İHLAS MATBAACILIK............................59<br />

İHLAS PAZARLAMA..............................45<br />

İMG........................................................77<br />

KEÇOĞLU.............................................. 11<br />

KRİSTAL KOLA.......................................53<br />

LECTRA..................................................23<br />

MALKAN......................................Ö.K.İ – 1<br />

MESSE FRANKFURT (TECHTEXTILE).........33<br />

MESSE FRANKFURT (TEXPROCESS)........ 31<br />

MEYDAN DIŞ TİCARET............................9<br />

SAİP DIŞ TİCARET..................................35<br />

SANKO...................................................37<br />

SEBAT KİMYA.........................................69<br />

ŞİMŞEK MAKİNA...................................19<br />

TETAŞ......................................................29<br />

TUĞRA MAKİNA................................... 41<br />

TÜRKİYE HASTANESİ..............................49<br />

UZAY MAKİNA.....................................Ö.K<br />

VOLİ TURİZM..........................................63<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR<br />

General Manager<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ<br />

News Editor<br />

SORUMLU MÜDÜR<br />

Responsible Editör<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

SÜREKLİ YAZARLAR<br />

Permanent Columnists<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

Prof. Dr. İsmail KAYA<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Ekrem Hayri PEKER<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yılmaz ÖZKAN<br />

yilmaz.ozkan@img.com.tr<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ<br />

Marketing<br />

Comunication Manager<br />

MUHASEBE MÜDÜRÜ<br />

Chief Accountant<br />

SANAT YÖNETMENİ<br />

Art director<br />

GRAFİK & TASARIM<br />

Graphics & Design<br />

BİLGİ İŞLEM<br />

IT Manager<br />

SOSYAL MEDYA<br />

Social Media<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

Subsc rip ti on and<br />

C i rc ul at io n M an ag e r<br />

Ebru PEKEL<br />

ebru.pekel@img.com.tr<br />

Mustafa AKTAŞ<br />

mustafa.aktas@img.com.tr<br />

İsmail GÜRBÜZ<br />

ismail.gurbuz@img.com.tr<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Emir YENER<br />

emir.yener@img.com.tr<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:3 Kat:1<br />

Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 604 51 00 Fax: +90 212 604 51 35<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr | e-ma il : img@img.com.tr<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel: 0212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee<br />

Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw<br />

JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina<br />

Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp<br />

KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> <strong>Dergisi</strong>’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Konfeksiyon</strong> <strong>Teknik</strong> is published monthly. Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es<br />

pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.


4<br />

EDİTÖR<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Zorlu bir süreçten geçiyoruz<br />

Dünya ülkelerinin sanayi stratejilerinde tekstile önemli bir yer vermeleri, dünyada<br />

tekstil arz ve talep dengesinde önemli değişimlere yol açtığını biliyoruz. Bu şartlar<br />

altında zorlaşan rekabet koşullarını yeniden ele almak ve stratejik hedefleri revize<br />

etmek büyük önem taşıyor. Türk tekstil ve hazır giyim sanayisi, tam entegre üretim<br />

yapısı ile ülkemizin dünyada en fazla söz sahibi olduğu sektör. Bu sektörde ürün<br />

kalitemiz, hızlı sevkiyat ve termin sürelerimizin uyumu açısından küresel pazarda<br />

en rekabetçi ülkeler arasındayız. Bu sayede ülkemiz açısından da tüm sanayi sektörleri<br />

için gerçekleştirdiği en yüksek net ticaret fazlası ve yüksek istihdam gücüyle<br />

yerli ve milli sanayimize örnek teşkil etmeye devam ediyor.<br />

Bütün imalat ve tasarım aşamalarında katma değer oluşturan tekstil ve hazır<br />

giyim sektörü, yüksek istihdam potansiyeli, meydana getirdiği dış ticaret fazlası,<br />

yerli ve milli üretime sağladığı katkıyla Türkiye’nin önde gelen sanayileri arasında<br />

yine ilk sıraya oturdu. Sektörün en büyük hedefi, hükümetin açıkladığı orta<br />

vadeli planın (OVP) temel amaçlarına uygun politikalar gözeterek yerli ve milli<br />

üretimini artırmak. OVP’de zikredilen istihdamın artırılmasını ve cari açığın kapanmasını<br />

sağlayan tekstil ve hazır giyim sektöründeki oyuncuların beklentisi,<br />

sanayinin stratejik sektör ilan edilerek desteklenmesi.<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

Tekstil ve hazır giyim, Türkiye’nin ihracatçı sektörleri içinde dünya çapında en<br />

fazla söz sahibi olan sanayi dalı. DTÖ verilerine göre Türk tekstili ihracatta dünyada<br />

beşinci, hazır giyimde ise yedinci sırada. AB’ye yapılan ihracat sıralamasında<br />

Türkiye, tekstilde ikinci, hazır giyimde üçüncü en büyük tedarikçi konumunda.<br />

Sektörün yeni pazarlara yönelmesi için devletle birlikte farklı stratejiler üretilmesi<br />

gerekiyor. En önemli stratejilerden birisi, dünyanın ikinci en büyük tekstil ve hazır<br />

giyim pazarı olan ABD’ye ihracatın artırılması.<br />

EDİTÖR<br />

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Mart <strong>2017</strong> ihracatı geçen yılın<br />

aynı ayına göre yüzde 19 artışla 13 milyar 616 milyon dolar oldu. Açıklanan rakamlara<br />

göre bu yılın ilk üç ayında tekstil ve ham madde ihracatı 2 milyar dolar,<br />

hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 4 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşti.<br />

Yılın ilk çeyreğinde tekstil ve giyim ihracatı toplamı 6 milyar doların biraz üzerinde<br />

oldu. <strong>2017</strong>’nin ilk üç ayında gerçekleşen tekstil ve ham madde ihracatında en<br />

fazla artış 759 milyon dolarla Mart ayında oldu. Aynı şekilde hazır giyim ve konfeksiyonda<br />

da oldu. İlk üç ayın en yüksek artışı Mart’ta gerçekleşti. Mart ayında<br />

en dikkat çekici ihracat artışlarını Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde görüyoruz. Bu<br />

ayda Asya ülkelerine ihracatımız yüzde 44 artarken, Uzakdoğu ülkelerine ihracatımız<br />

ise yüzde 91’lik bir oranda artarak adeta sıçrama yaşadı.<br />

Ülkemizde, çevre ülkelerde ve dünya ekonomisinde yaşanan sıkıntılara rağmen<br />

konfeksiyon sektöründeki ihracat artışı elbette sevindirici. Sektörün geleceği, referandumdan<br />

sonra daha da netlik kazanacaktır.


6<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

İstihdamı<br />

hızlı artırmanın yolu<br />

hazır giyim<br />

sektörü ile mümkün<br />

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı<br />

Milli İstihdam Seferberliğine destek veren, Türkiye’de<br />

24 sektörel ve bölgesel derneği temsil eden çatı kuruluşu<br />

MHGF’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,<br />

Türkiye’nin üretim ve ihracatta öncü sektörü tekstil ve<br />

hazır giyimin yoğun istihdam sağladığını kaydetti.<br />

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:<br />

BİR MİLYAR DOLAR YATIRIMLA,<br />

BİR MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM<br />

“Hükümet tarafından açıklanan 23 cazibe merkezi<br />

açısından da tekstil ve hazır giyim kilit sektördür.<br />

Bir milyar Dolar yatırımla bir milyon kişiye istihdam<br />

sağlayan başka bir sektör yoktur. Aynı zamanda<br />

sosyal barışa da katkı sağlamaktadır. Biz öncelikle<br />

başta söz konusu cazibe merkezleri olmak


PANORAMA 7<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk,<br />

en düşük maliyetle en fazla istihdam sağlayan sektörün<br />

tekstil ve hazır giyim olduğuna dikkat çekti.<br />

üzere şehirlerimizi insan kaynakları, lojistik ve alt<br />

yapı açısından tasnif edip neler yapılabileceğini<br />

analiz etmeliyiz. Çıkan sonuca göre de hazır giyimde<br />

standart ve belli ürünlerde bu illerimizi pilot<br />

bölge ilan etmeliyiz. Standart ürün, bir hamlede,<br />

sonuç odaklı ürünler demektir. İyi bir şekilde organize<br />

olunduğunda, istihdam açısından bunun sonuçlarını<br />

hızla almak mümkün. Federasyonumuz<br />

tarafından geçtiğimiz yıl ekim ayında ikincisini<br />

düzenlediğimiz Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim<br />

Çalıştayı’nda da bu yönde karar alındı.”<br />

HAZIR GİYİM YÜKSEK KADIN ÇALIŞANI ORANIYLA<br />

DA DİKKAT ÇEKİYOR<br />

Sektörün yüksek kadın istihdam oranı ile önemli<br />

bir sosyal görevi de yerine getirdiğini belirten<br />

MHGF Başkanı Öztürk, “Türkiye’nin 81 iline yayılmış<br />

irili ufaklı işletmeler ile hazır giyim sektörü<br />

kadının iş hayatında temsili yönünden ciddi<br />

katkı sağlamaktadır. Tasarımdan, konfeksiyona,<br />

çaycı ablamızdan, pazarlama ve yönetim kademesine<br />

kadar kadının her aşamasında olduğu<br />

bir sektör olmaktan da gurur duyuyoruz” diye<br />

konuştu. Sektör olarak Türkiye’nin geleceğine<br />

inandıklarını ve en zor koşullarda bile yatırıma<br />

ara vermediklerini belirten MHGF Başkanı Hüseyin<br />

Öztürk, özel sektörün önünü açacak tedbirlerin<br />

ve teşviklerin büyük önem taşıdığına dikkat<br />

çekerek, “MHGF olarak istihdam seferberliğinde<br />

her zaman olduğu gibi en büyük katkıyı yapmaya<br />

hazırız. Yeter ki yatırımcının önünü açacak<br />

tedbirler bir an önce hayata geçirilsin” dedi.


8<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Texprocess’de<br />

dijital<br />

tekstil baskısı<br />

odak noktalı<br />

bir tema<br />

Dijital tekstil baskısı, bu yılki Texprocess’in odak noktası<br />

konularından biridir. İlk defa, Dünya Tekstil Bilgi<br />

Ağı (WTiN), Avrupa Dijital Tekstil Konferansı’nı Texprocess’de<br />

tutuyor. Texprocess Forum programında<br />

dijital baskı konusunda ayrı bir ders bloğu olacak.<br />

Ayrıca, Salon 6.0’daki Dijital Tekstil Mikrofaktörü,<br />

tasarım, dijital baskı ve kesim yoluyla hazırlanmaya<br />

kadar bir dizi tekstil üretim zinciri sunacak. Brother,<br />

Epson, Ergosoft ve Mimaki gibi birçok katılımcı<br />

dijital baskı teknolojilerini de sergileyecek. Messe<br />

Frankfurt’un Tekstil ve Tekstil Teknolojileri Markası<br />

Yönetimi Müdürü Michael Jänecke “Giysileri, teknik<br />

tekstili ve esnek malzemeleri işleyen sayısallaştırılmış<br />

teknolojilere olan artan talebe karşılık olarak dijital<br />

baskı konusunda programımızı genişletiyoruz. Bu<br />

program teknik tekstiller ve tekstilleri işleme şirketleri<br />

üreticileri için özel bir ilgi taşıyor” dedi. VDMA Tekstil<br />

Bakımı, Kumaş ve Deri Teknolojileri Genel Müdürü<br />

Elgar Straub: “Dijital tekstil baskı sayesinde, artık<br />

giyim, ayakkabı ve teknik tekstilleri doğrudan basmak<br />

mümkün. Bireyselleştirmeye yönelik genel eğilim<br />

göz önüne alındığında, konfeksiyon sektöründe<br />

bireyselleştirilmiş ürünler için talep artmaktadır. Bu,<br />

dijital tekstil baskısını giysileri ve tekstilleri işleyen şirketler<br />

için geleceğe yönelik teknolojilerden birine<br />

dönüştürüyor “şeklinde açıklamada bulundu.<br />

AVRUPA DİJİTAL TEKSTİL KONFERANSI TEXPROCESS’DE<br />

Dijital baskı teknolojisi de Texprocess Forum’da<br />

ayrı bir ders bloğunun konusu olacak. Bu uluslararası<br />

konferansta, bilim ve endüstri uzmanları,<br />

fuardan dört günün her günü 30’u aşkın konferans<br />

ve panel tartışmalarında sektör için büyük önemi<br />

olan konularla ilgili en son bulgular üzerine odaklanacaklar.<br />

Texprocess Forumu, Texprocess ve<br />

Techtextil’in ziyaretçileri için ücretsizdir ve Salon<br />

6.0’da gerçekleştirilecektir. İlk defa üç ortak organizasyon<br />

ders blokları düzenliyor: DTB - Diyalog<br />

Tekstil Kıyafetleri, Uluslararası Giyim Federasyonu<br />

(IAF) ve Dünya Tekstil Bilgi Ağı (WTiN).<br />

DİJİTAL TEKSTİL MİKROFAKTÖRÜ<br />

Tekstil ve Lif Araştırma Denkendorf Alman Enstitüleri<br />

(DITF) ve ünlü tekstil şirketleri ile işbirliği içinde Texprocess,<br />

Hall 6.0’da bütünüyle canlı olan birbirine bağlı<br />

tekstil üretim zincirini - Dijital Tekstil Mikrofaktörü - sunmaktadır.<br />

Dijital baskı istasyonu, polyester üzerine süblimasyon<br />

baskısı ve pamuk ve harmanlanmış kumaşlarda<br />

pigment baskısı şeklinde büyük ölçekli mürekkep<br />

püskürtmeli baskı yapmaktadır. Üretim emirleri çeşitli<br />

baskı parametreleriyle esnek bir şekilde ve baskılı renk<br />

kombinasyonu ile birleştirilebilir. Bu istasyonda optimum<br />

baskı sonuçlarının elde edilmesi, Mimaki ve Ergosoft’un<br />

donanım ve yazılım ortakları, Coldenhove ve<br />

Monti Antonio’dur. Microfactory ortaklarının yanı sıra,<br />

Brother ve Epson da dahil olmak üzere diğer tanınmış<br />

şirketler Texprocess’deki tekstil ve konfeksiyon için son<br />

teknoloji baskı süreçleri sergileyecekler.<br />

DİJİTAL BASKI GÖRÜNTÜSÜ<br />

Başlangıçta moda kumaşlar için geliştirilmiş olan dijital<br />

tekstil baskısı, spor kıyafetleri gibi teknik tekstiller<br />

ve otomobil endüstrisi için tekstil baskısında da kullanılır;<br />

bu sayede öncelikli odaklanma tekstilde işlev<br />

görür. Örneğin, mayo suya ve klora sık teması ve<br />

güneşe maruz kalmasından dolayı daha hızlı renklenebilir.<br />

Ayrıca, tekstiller bir mürekkep püskürtmeli<br />

yazıcıyla kimyasallar uygulamak suretiyle bitirilebilir<br />

ve böylelikle kir tutmaz, antimikrobik ve yangın<br />

geciktirici özelliklere sahip olabilirler. Ek olarak,<br />

bitirme işleminde mürekkep püskürtmeli bir yazıcı<br />

kullanmak, sürdürülebilirlik ve verimlilik bakımından<br />

avantajlıdır. Texprocess, Techtextil, Uluslararası<br />

<strong>Teknik</strong> Tekstil ve Dokumasız Ürünler Fuarı ile eşzamanlı<br />

olarak dördüncü kez (aynı zamanda 9-12 Mayıs<br />

<strong>2017</strong> tarihleri arasında) gerçekleştiriliyor. Toplam 45<br />

ülkeden 1.662 katılımcı ve 42.000 ticaret ziyaretçisi<br />

Texprocess ve Techtextil’in 2015 sürümleri için Frankfurt’a<br />

geldi. 13.300’den fazla ticaret ziyaretçisi Texprocess<br />

için özel olarak katıldı. Eşzamanlı olarak<br />

Techtextil’den 7.600 kişi olarak daha katıldı.


10<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Türkiye & İsrail ticari ilişkilerde<br />

yeni dönem<br />

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi krizin son bulması ve İsrail’in Türk<br />

işadamlarına 3 yıllık çok girişli vize verme kararı iki ülke arasındaki işbirliği<br />

fırsatlarının artmasına zemin hazırladı.<br />

Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret eden İsrail’in İstanbul<br />

Başkonsolosu Shai Cohen, Türkiye ile İsrail arasındaki<br />

anlaşma sonrasında iki ülke arasındaki işbirliklerinin<br />

artışa geçtiğini kaydetti. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye<br />

İhracatçılar Meclisi ve Turizm Bakanlığı başta olmak<br />

üzere DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları<br />

ile yoğun görüşmeler yaptıklarını anlatan Cohen, “İki<br />

ülke olarak karşılıklı olarak ticaretimizi ve gelirlerimizi<br />

artırabiliriz. Ülkemizde yatırım imkânları çok elverişli,<br />

yatırımlar için karşılıklı anlaşmalar yapabiliriz. Örneğin<br />

İzmir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip, sadece<br />

bilgi alışverişi veya ürün alışverişi değil yatırımları<br />

karşılıklı olarak geliştirmek de önemli” diye konuştu.<br />

“Yatırımların getirdiği olanaklar, organizasyonlar,<br />

pazar araştırmaları, know-how toplantıları, ikili<br />

görüşmeler, partnerlikler çok önemli. Bunların<br />

yanısıra; start up projeleri, her alanda Ar-Ge ve İnovasyon<br />

ve bu kavramların sonucunda ortaya çıkan<br />

çıktılar bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuşan Cohen,<br />

TİM’le yaptıkları görüşmede 100-150 kişilik büyük<br />

bir delegasyonun 15-17 Mayıs <strong>2017</strong> tarihleri arasında<br />

İsrail’i ziyaret etmeleri ve ikili görüşmeler yapmaları<br />

konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek, Ege<br />

İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlarını İsrail’e<br />

davet etti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan<br />

Sabri Ünlütürk ise, Egeli ihracatçıların sektörel gruplar<br />

halinde İsrail’e ticaret heyeti organizasyonları yapabileceğini,<br />

bu organizasyonların güzel işbirliği fırsatları<br />

yaratabileceğini dile getirdi. Ünlütürk, “Ziyaretlerimizin<br />

başarısı için gelecek olan işadamlarımızın doğru<br />

firmalarla eşleştirilmeleri çok önemli” diye konuştu.<br />

İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen’in Ege İhracatçı<br />

Birlikleri ziyaretine İsrail’in İzmir Fahri Konsolosu Jak<br />

Eskinazi eşlik ederken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör<br />

Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Deri ve Deri Mamulleri<br />

İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, Ege Kuru Meyve<br />

ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep,<br />

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza<br />

Seyyar ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur<br />

İşbırakmaz görüşmeye katılan isimler oldu.


12<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Moda ve tekstil dünyasının kendi alanında en önemli<br />

ve etkili organizasyonu olarak nitelendirilen Premiere<br />

Vision, İstanbul’da bir kez daha alanının en iddialı<br />

isimlerini bir araya getirdi. Kapılarını 6. defa yeniliklerle<br />

açan Premiere Vision İstanbul, CNR Expo’da<br />

gerçekleştirildi. Üç gün boyunca tekstil ve moda sektörünün<br />

prestijli isimlerini bir araya getirip her iki sektörde<br />

dünyanın yeni trendlerinin profesyonellerle paylaşıldığı<br />

Premiere Vision İstanbul’da pek çok ülkeden<br />

alanının önde gelen iplik, kumaş, aksesuar, desen,<br />

hazır giyim üreticileri ve trend ofisleri yer aldı. Premiere<br />

Vision Uluslararası Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo,<br />

İstanbul’da hiç ara vermeden 6. defa moda ve tekstil<br />

sektörünün iddialı isimlerini bir araya getirmekten<br />

büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, “İstanbul<br />

için planladığımız şekilde ilerliyoruz. Planlamalarımız<br />

dahilinde ilerlememizde Türkiye’de bize gösterilen<br />

ilgiyi en önemli etkenlerden biri olarak ifade etmek<br />

mümkün. Bu ilgi doğrultusunda gelecek sezonlarda<br />

düzenleyeceğimiz fuarları yeni projelerle destekleyip<br />

geliştireceğiz” diye konuştu. Olearo, Premiere Vision<br />

İstanbul’un her sezon olduğu gibi bu sezon da yeniliklerle<br />

ziyaretçilerin karşısına çıktığını belirtti. Premiere<br />

Premiere Vision, İstanbul’da tekstil ve<br />

moda sektörünün iddialı isimlerini altıncı<br />

defa bir araya getirdi. CNR Expo’da<br />

kapılarını bir kez daha yeniliklerle açan<br />

fuarda, tekstil ve moda sektöründeki<br />

yeni trendler görücüye çıktı.<br />

Son trendler<br />

Premiere Vision’da<br />

paylaşıldı<br />

Vision İstanbul Mart <strong>2017</strong> Fuarı’na 104 uluslararası firma<br />

katıldı. Katılımcılar, İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonlarını<br />

ve son gelişmeleri Premiere Vision’da sergilediler.<br />

Katılımcılar arasında yenilikçi çalışmarıyla her yıl<br />

400’den fazla yeni ürün geliştiren Melek Dantel, kadın<br />

giyime yönelik kumaş koleksiyonlarıyla Avrupa’daki<br />

Zara, Escada ve Marks&Spencer gibi modanın büyük<br />

isimlerine ihracat gerçekleştiren Dilek Tekstil, yeni nesil<br />

inovatif fermuarlarıyla son derece iddialı bir isim olarak<br />

değerlendirilen EMR Fermuar gibi kuruluşların yanı<br />

sıra 90 milyon metrelik üretim kapasitesiyle dokuma


PANORAMA 13<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

kumaş ve denimde Pakistan’ın en önemli isimlerinden<br />

biri olarak nitelendirilen Diamond Denim by Sapphire<br />

dikkat çeken isimler arasında yer aldı.<br />

ATHLEISUERE TRENDİNİN TÜM YENİLİKLERİ<br />

SÖYLEŞİLERDE PAYLAŞILDI<br />

Premiere Vision İstanbul Fuarı’ndaki en önemli yeniliklerden<br />

biri de gündelik hayatta havalı ve atletik<br />

giyimi konu alan “Athleisuere Trendi” için düzenlenen<br />

seminerler oldu. “Trend Alanı”nda ise, Premiere<br />

Vision İstanbul’un düzenlendiği her sezonda olduğu<br />

gibi katılımcıların kumaş örnekleri sergilendi.<br />

Katılımcıların İlkbahar/Yaz 2018 Sezonu’ndan kumaş<br />

örnekleri “hafif ve sportif”, “neşeli grafikler”, “gündelik<br />

enerji” ve “primitif şıklık” olmak üzere dört ana tema<br />

altında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Premiere<br />

Vision İstanbul’daki bir başka yenilik ise yenilikçi<br />

çalışmalarıyla tanınan Harmancı Etiket’in dijital dokuma<br />

alanındaki yeniliklerini konu alıyor. Ziyaretçiler,<br />

dijital dokuma prosesi için yüksek çözünürlüklü<br />

görüntüleri gerçeğe dönüştüren “Digicolor” sistemini,<br />

rehber eşliğindeki özel turla fuarın düzenlendiği<br />

üç gün boyunca tanıma fırsatını buldular. Diğer<br />

yandan, “marka elçiliği” projesini dünyadaki tüm<br />

fuarlarıyla eş zamanlı olarak İstanbul’da Ekim 2015’te<br />

hayata geçiren Premiere Vision İstanbul’da Mart<br />

<strong>2017</strong> Fuarı’nda işbirliği yapılan isim moda tasarımcısı<br />

Gülçin Çengel oldu. Çengel, yenilikçi yaklaşımıyla<br />

alanında lider konumda olan Premiere Vision İstanbul’un<br />

marka elçisi olmayı son derece heyecan verici<br />

bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Özellikle<br />

sektörün bugünkü duruma gelmesindeki katkıları ve<br />

tasarımcılarla yaptığı işbirlikleri sayesinde durumun<br />

sürdürülebilirliğini sağlaması göz önüne alındığında<br />

Premiere Vision ile çalışacak olmaktan mutluyum.”<br />

Premiere Vision İstanbul’un Ekim 2015’te Arzu Kaprol,<br />

Mart 2016’da Bora Aksu ve Ekim 2016’da ise Zeynep<br />

Tosun ile başarılı işbirlikleri geliştirmişti.


14<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Global kumaş üretimi,<br />

2016 4. Çeyreğinde artarken,<br />

global iplik üretimi düştü<br />

Global kumaş üretiminin 1.<br />

çeyrekte iyileşmesi ve 2. Çeyrekte<br />

aynı kalması bekleniyor. Global<br />

iplik üretimi, <strong>2017</strong> 1. Çeyrekte<br />

değişmeden kalmalı ve <strong>2017</strong> 2.<br />

Çeyreğinde düşüş bekleniyor.<br />

Global iplik üretimi, 4. Çeyrek bazında düştü. Böylece<br />

Asya’da, Kuzey’de ve Güney Amerika’da üretim azaldı.<br />

Avrupa’da artış oldu. Yıllık bazda, global iplik üretimi<br />

2016 4. çeyrekte ve 2015 4. Çeyreğine göre artmıştır.<br />

Global iplik stokları çeyrek çeyrek yükselerek<br />

2016’nın 4. Çeyreğinde yükseldi. Güney Amerika’da<br />

iplik stoklarında azalma oldu. Asya’da düştü. Yıllık<br />

bazda, global iplik stokları iyileşti. Avrupa’daki iplik<br />

siparişleri düştü ve Güney Amerika’da çeyrek çeyrek<br />

artış gösterdi. Bir yıl önce aynı çeyreğe kıyasla, Güney<br />

Amerika’da iplik siparişleri arttı ve Avrupa’da düştü.<br />

Global kumaş üretimi, Asya ve Avrupa’daki artışlar<br />

nedeniyle 2016 4. çeyrekte 2016 4. Çeyreğe(Yanlış<br />

yazılmış) göre artmıştır. Buna karşılık, Güney Amerika<br />

kumaş üretimi azaldı. Global kumaş üretimi, yıldan<br />

yıla yükselerek 2016 4. çeyrekte yıllık bazda iyileşti.<br />

Böylece Avrupa’da düşen üretim, Asya ve Güney<br />

Amerika’da arttı. 4. çeyrekte dünya çapında kumaş<br />

stokları çeyrek bazında düştü. Kumaş envanterleri,<br />

değişmediği Avrupa dışında kalan tüm incelenen<br />

bölgelerde azaldı. Yıllık bazda, kumaş stokları azaldı.<br />

Avrupa kumaş siparişleri çeyrek çeyrek yükseldi ve<br />

Güney Amerika’da düştü. Yıllık bazda Güney Amerika<br />

kumaş siparişleri geriledi ve Avrupa’da değişmedi.<br />

1.Çeyrek için, tahminler değişmeyen küresel<br />

iplik üretimine ve artan kumaş üretimine işaret etmektedir.<br />

2. Çeyrek için, iplik üretimine ilişkin küresel<br />

görünüm düşüş sinyalleri verir ve küresel kumaş üretiminin<br />

görünümü değişmeyen bir gelişme gösterir. 4.<br />

çeyrekte global iplik üretimi ağırlıklı olarak % 25 oranında<br />

azalarak Asya’da yaşanan aşırı düşüşe bağlı<br />

olarak çeyrekte yaklaşık % 24 düştü. Kuzey ve Güney<br />

Amerika’da, iplik üretimi sırasıyla % 6 ve % 20 oranında<br />

düştü. Buna karşın, Avrupa’da % 19 oranında artış<br />

oldu. Global iplik üretimi, 2016 4. çeyrekte ve 2015’te<br />

4. çeyreğe göre % 6 arttı. Asya’da iplik üretimi yıllık<br />

bazda % 6.4, Güney Amerika’da % 20 oranında arttı.<br />

Avrupa ve Kuzey Amerika’daki iplik üretimi sırasıyla %<br />

1,5 ve % 0,4 oranında azaldı. Global kumaş üretimi,<br />

bir önceki çeyreğe göre 4. Çeyrekte % 7.5 arttı. Asya<br />

ve Avrupa’daki üretim sırasıyla % 8 ve % 13 artarken,<br />

Güney Amerika kumaş üretimi bir önceki çeyreğe<br />

göre % 9,4 düştü. Yıllık bazda, küresel kumaş üretimi,<br />

2016’nın dördüncü çeyreğinde % 9 arttı. Böylece,<br />

Asya üretimi% 10 arttı ve Güney Amerika’nın üretimi<br />

% 36 oranında arttı. Avrupa’nın kumaş üretimi yıllık<br />

bazda % 7.6 düştü. Global iplik stokları, Asya’da %<br />

10 artışla birlikte 4. çeyrekte çeyrek bazında % 5,4<br />

arttı. Buna karşılık, Güney Amerika’da stoklar % 36 oranında<br />

düştü. 2016 4. çeyrekte global iplik stoklarının<br />

yıllık yüzde değişim yüzdesi % 1’lik bir düşüş kaydetti.<br />

Böylece Asya’daki iplik stokları yıllık bazda% 3 arttı.<br />

Avrupa iplik stokları yıllık% 0,6 oranında azaldı ve<br />

Güney Amerika stokları % 35’in üzerinde azaldı. Dünya<br />

kumaş stokları, 2016’nın dördüncü çeyreğinde bir<br />

önceki çeyreğe göre % 1.5 düştü. En büyük sebebi<br />

stokları % 5 oranında azaltılan Güney Amerika’ydı.<br />

Asya ve Kuzey Amerika’da, kumaş stokları sırasıyla<br />

% 0,3 ve % 1,2 oranında azaldı. Yıllık bazda, global<br />

kumaş stokları 2016 4. Çeyrekte % 4 oranında azalmıştır.<br />

sya’nın kumaş stokları yılda% 0,3 oranında<br />

azaldı ve Güney Amerika’nın stokları% 14 oranında<br />

düştü. Avrupa ve Kuzey Amerika’da stokları yıllık bazda<br />

değişmedi. 2016’nın 4. Çeyreğinde Avrupa iplik<br />

siparişleri çeyrek bazda % 2.6 düşerken Güney Amerika’da<br />

% 4 arttı. Avrupa iplik siparişlerinin yıllık yüzde<br />

değişim oranı % -2.6, Güney Amerika’da neredeyse<br />

+% 129 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’daki kumaş<br />

siparişleri çeyrek bazda % 1.4 artışla 4. çeyrekte<br />

kaydedildi. Güney Amerika kumaş siparişleri 4.<br />

çeyrekte% 35 düşüşle çeyrek bazda geriledi. Yıllık bazda,<br />

kumaş siparişleri Avrupa’da değişmeden kaldı,<br />

Güney Amerika’da %20’nin üzerinde düşüş yaşadı.


16<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Moda tasarımcıları<br />

“Koza”dan çıkacak<br />

Türk moda dünyasına genç yetenekler kazandırarak sektör<br />

sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayan KOZA Genç Moda Tasarımcıları<br />

Yarışması’nın bu sene 25.si düzenleniyor.<br />

1992 yılından beri moda dünyasına genç yetenekler<br />

kazandırmak amacıyla düzenlenen KOZA<br />

Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu yıl da kariyerini<br />

moda tasarımı alanında sürdürmek isteyenleri<br />

sektör ile buluşturuyor. Düzenlendiği 24 yıl süresince<br />

Türkiye’nin en etkileyici moda arşivini yaratan KOZA<br />

bu yıl ayrıca 25. yaşını kutlamanın da coşkusunu<br />

yaşıyor. Bu yönüyle Türkiye’deki moda endüstrisinin<br />

gelişimini ve tarihini de temsil eden KOZA<br />

Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda bugüne<br />

kadar seçilen tüm finalistlere baktığımızda ise gurur<br />

verici bir tabloyla karşılaşıyoruz. Zira bu isimleri<br />

günümüzde Türkiye’nin en tanınmış tasarımcı<br />

markalarını kurmuş olarak ya da önde gelen moda<br />

markalarının tasarım departmanlarının başında<br />

görüyoruz. Bugüne kadar kazanlar arasında Bahar<br />

Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım,<br />

Özlem Kaya, Gül Ağış gibi birçok önemli ismin yer<br />

aldığı yarışmada, bu sene de 10 finalist değerlendirilecek.<br />

İstanbul Hazır Giyim ve <strong>Konfeksiyon</strong> İhracatçıları<br />

Birliği (İHKİB) tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın<br />

destekleriyle geçekleştirilen yarışmanın<br />

gala gecesi ise 16 Mayıs <strong>2017</strong>’de gerçekleşecek.<br />

Finale kalan 10 genç moda tasarımcısına yarışma<br />

koleksiyonlarını hazırlama sürecinde yol gösterecek<br />

moda tasarımcıları ise şu şekilde: Başak Koç<br />

için Gül Ağış, Begüm Kıran için Belma Özdemir, Berk<br />

Gümüşterazili için Niyazi Erdoğan, Candan Tulga<br />

için Mehtap Elaidi, Emre Pakel için Erol Albayrak,<br />

Mehmet Emiroğlu için Özlem Kaya, Mertcan Öztekin<br />

için Arzu Kaprol, Muhammed İloğlu için Bahar<br />

Korçan, Nazlıcan Karahan için Nihan Peker, Tuğçe<br />

Pekin için ise Gamze Saraçoğlu. Yarışmanın birincisine<br />

20.000 TL para ödülü ve Ekonomi Bakanlığı’nın<br />

desteğiyle yurt dışında 1 yıllık eğitim hakkı, ikincisine<br />

15.000 TL ve üçüncüsüne 10.000 TL para ödülünün<br />

yanı sıra kazananlara 1 yıllık İngilizce dil eğitimi imkânı<br />

tanınacak. Finale kalan tüm yarışmacılara ise<br />

Moda Tasarımcıları Derneği’ne 1 yıllık üyelik; İMA’da<br />

Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Programı’na<br />

ücretsiz katılım ve sektörle ilgili uluslararası<br />

bir moda fuarını ziyaret imkânı sunulacak.


18<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Groz-Beckert,<br />

kesik elyaf iğneleme hattının<br />

açılışını yaptı<br />

2014 yılında yapılan bir anket ile yeni bir nonwoven<br />

hattının müşterilerin hangi taleplerinin karşılanabileceği<br />

araştırıldı. Bu araştırma sonuçları 13 Mart <strong>2017</strong><br />

tarihinden itibaren, Groz-Beckert’in genel merkezinin<br />

bulunduğu Albstadt, Almanyada faaliyete geçen<br />

komple nonwoven hattı ile gerçeğe dönüştü. Bu<br />

yatırım ile Groz-Beckert müşterileri yeni projeler, denemeler,<br />

müşterek geliştirmeler, küçük miktarlı üretim<br />

çalışmaları gibi birçok konuda destek alabilecektir.<br />

13 Mart <strong>2017</strong> tarihinde Dünyadan sektör temsilcilerinin<br />

ve uzmanlarının katıldığı açılış davetine, Türkiye’den<br />

ise Pimsa Otomotiv Tekstilleri A.Ş. Genel Müdürü<br />

Serdar Sezer ve Şiteks-Şişmanlar Tekstil A.Ş. Proje<br />

Mühendisi Serdar Evirgen ve Üretim Mühendisi Devrim<br />

Şeker katıldılar. Misafirler 14 Mart <strong>2017</strong> tarihinde ise<br />

Groz-Beckert Academy eğitimine katılarak teknik<br />

bilgilerini zenginleştirme imkanı buldular. Groz-Beckert<br />

sağladığı servis hizmetlerini, uygulama danışmanlığı<br />

kalitesini daha yükseltmiş oluyor. Söz konusu merkezde<br />

gerek nonwoven ürünlerinin geliştirilmesi, gerekse de<br />

özel uygulama alanları için iğne geliştirilme çalışmaları<br />

müşterek olarak yapılabilecektir. Balya açıcıdan<br />

itibaren, tarak, ön iğneleme ve son iğneleme hattı<br />

ile, 1500mm eninde , 50-1500 gr/m2 aralığında pilot<br />

üretim imkanı sağlanmaktadır. Sentetik, yarı sentetik,<br />

doğal ,ve inorganik elyaflar çalışabilmektedir.0.9-17<br />

dtex inceliğinde, 90mm uzunluğundaki elyaflar işlenebilmektedir.<br />

1200 den fazla aktif kullanılan iğne tipi ile<br />

Groz-Beckert, müşterilerinin otomobil, filtre, geotekstil,<br />

suni deri ve diğer alanlardaki araştırma ve geliştirme<br />

taleplerine cevap verebilmektedir. Çalışmalar daha<br />

iyi bir yüzey kalitesi, mukavemet gibi konularda da<br />

yapılabilmektedir. Groz-Becket aşağıdaki gibi dört<br />

farklı aşamalı destek sunmaktadır; 1. Komple hat kullanımı<br />

b2. Sericiden sonra, optimizasyon ünitesinden<br />

itibaren kullanımı 3. Ön iğnelemeden itibaren kullanımı<br />

4. Ana iğnelemede kullanımı. Ayrıca test ve<br />

laboratuar hizmetleri de sunulmaktadır.


20<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Rusya ile Türkiye arasında<br />

Serbest Ticaret Anlaşması<br />

Bu yıl ‘Deride Yüksek Ritm’ mottosu ile düzenlenen Türkiye’nin en büyük deri<br />

fuarı Alleather-IDF İstanbul kapsamında gerçekleştirilen ‘Deri Sektörü’nün<br />

Dünü, Bugünü ve Yarını’ konulu panelde, Rusya pazarındaki gelişmeler<br />

değerlendirilirken, iki ülke arasındaki ihracatın yol haritası da konuşuldu.<br />

Alleather – IDF İstanbul Deri Fuarı’nı düzenleyen UBM<br />

EMEA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu,<br />

“Son dönemdeki Rusya özelindeki yakınlaşma<br />

sektörün önünü açtı ve gerçekten sektör bu dinamizmle<br />

tekrar atağa kalktı. Son dönemde ciddi bir Rus<br />

alıcının Türkiye’ye geldiğini sektörün tekrar hareketlendiğini<br />

görüyorum” dedi. UBM’in uluslararası bir şirket<br />

olduğunu ve dünya genelinde 450’nin üzerinde fuar<br />

düzenlediğini ifade eden Tığlıoğlu, İstanbul’un stratejik<br />

konumu, lokasyonu, üretim kapasitesi ve kalitesi ile<br />

fuarcılık üssü olacağına inandıklarını ve Türkiye’ye<br />

yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.


PANORAMA 21<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

“RUSYA GÜMRÜK VERGİSİNİ YÜZDE 5’E ÇEKMELİ”<br />

Türk işadamları için Rusya’da çok fazla yatırım olanağı<br />

olduğunu belirten aynı şekilde Rus yatırımcılar<br />

içinde Türkiye’de önemli olanakların var olduğunu<br />

ifade eden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri<br />

İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkan<br />

Yardımcısı Mehmet Ali Dinç, “Bu nedenledir ki bu<br />

iki ülke arasındaki ticari ilişkileri Serbest Ticaret Anlaşması<br />

ile taçlandırılmalıdır.” dedi. İthalat ve ihracat<br />

açısından önemli rakamların kaydedildiği her iki<br />

ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın gerekliliğini<br />

savunan Dinç, ayrıca diğer bir önemli konu<br />

olan gümrük vergilerinin yüksek olmasına da değinerek,<br />

“Bugün Rusya tarafından yüzde 10 gümrük<br />

vergisi alınmakta. Bizim kendilerinden bu konuda da<br />

önemli bir talebimiz bulunuyor Yüzde 10 olan gümrük<br />

vergisinin yüzde 5 çekilmesini istiyoruz” dedi.<br />

“DERİ SEKTÖRÜ AÇISINDAN <strong>2017</strong>, GEÇTİĞİMİZ<br />

YILDAN DAHA İYİ OLACAK”<br />

Rusya’nın dünyadaki süper güçlerden biri olduğunu<br />

ve gelişmeler ışığında Rus ekonomisinin olumlu<br />

yönde ilerleyeceğini ifade eden İstanbul Deri ve<br />

Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, “Dünyada ekonomik<br />

anlamda bir daralma olduğu gibi bu daralma<br />

Rusya’da da var. Rusya’ya 2013 yılında 545 milyon<br />

dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatımız şu an<br />

1,107 milyon dolara gerilemiş durumda. Ancak deri<br />

sektörü açısından <strong>2017</strong>’nin 2016’dan daha iyi olacağını<br />

düşünmekteyiz.” diyerek ihracat açısından<br />

Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler yapması<br />

gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getirdi. Şenocak<br />

ayrıca Rusya’nın deri ürünlerine yönelik başlattığı<br />

‘Chip’ uygulamasının ise 30-40 dolar olan nakliye<br />

bedellerini 100-120 dolarlara kadar çıkardığını<br />

ve buna bir çözüm bulunması gerektiğini sözlerine<br />

ekledi. Alleather-IDF İstanbul Fuarı’nda Başta Rusya<br />

olmak üzere 18 ülkeden 100 profesyonel alıcıyı<br />

ağırladıklarını belirten Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV)<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Kıyasettin Temuçin, fuar ile<br />

birlikte son dönemde azalan ihracat rakamlarının<br />

yükselmesini hedeflediklerini kaydetti. 25 yıldır deri<br />

sektörü olarak Rusya’ya ihracat yaptıklarını söyleyen<br />

Temuçin, “En büyük alıcımız olan Rusya ile eski<br />

günlere geri dönmek istiyoruz. Sektör olarak özgün<br />

tasarımlarımız ile Rusya’ya ihracat yapmaya devam<br />

edeceğiz. Ancak Rusya’nın başlattığı ‘Chip’ uygulaması<br />

bugün birçok işletmemizi mağdur etmekte.<br />

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz bu durumdan<br />

fazlasıyla etkilenmekte” şeklinde konuştu.<br />

“RUSYA DERİ İŞİNİ TÜRKİYE’YE BIRAKMALI”<br />

Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Mızraklı<br />

ise doğalgaz ve deri ürünleri konusunda Türkiye ile<br />

Rusya’nın karşılıklı ihtiyaçlarını değerlendirdi. İş dünyası<br />

olarak ikili ilişkilere çok ihtiyaç olduğunu dile getiren<br />

Mızraklı, Deri üretiminin 1920’ler ve 1930’lardan sonra<br />

doğuya doğru kaymaya başladığını vurgulayan<br />

Mızraklı, alt yapı ve teknik konular ile Türkiye’nin tabakhane<br />

açısından önemli bir merkez olduğunun altını<br />

çizdi. Çorlu’da 36 milyon metreküp, Tuzla’da 30 milyon<br />

küp ve daha birçok bölgede büyük sanayi bölgeleri<br />

olduğunu hatırlatan Ruken Mızraklı, “Rusya deri işini Türkiye’ye<br />

bırakmalı ve alım konusunda stratejiler geliştirilmelidir.<br />

Sanayileşmede Rusya, deri sektörünü ayrı bir<br />

şekilde değerlendirmelidir. Bu konuda Rusların sıfırdan<br />

yatırım yapmasına gerek yok çünkü Türkiye var” dedi.<br />

“TÜRK-RUS TİCARİ İLİŞKİLERİ İYİYE GİDİYOR”<br />

Panelin Rusya’dan konuğu Moskova Çevre Bölgesi<br />

Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Vadim<br />

Vinokurov, hem gündeme dair önemli açıklamalarda<br />

bulundu hem de panelistler ile izleyicilerin<br />

sorularını yanıtladı. Öncelikle kriz konusuna değinen<br />

Vinokurov, Moskova Bölgesi’nin büyük bir sanayi<br />

potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, Rusya’da<br />

her bölgenin farklı değerlendirildiğini ve Moskova<br />

Bölgesi’nin 2016’yı artı yüzde 16 ile kapattığını vurguladı.<br />

Rusya ekonomisinden bahseden Vinokurov,<br />

Ruble’nin değerinde şu an için ciddi bir değişiklik<br />

beklemediklerini belirtti. Türk – Rus ticari ilişkilerinin ise<br />

uçak krizinden sonra şu an için normalleştiğini ifade<br />

eden Vadim Vinokurov, “Aslında kriz döneminde de<br />

ilişkilerimizi kesmedik. İnsani ve ticari ilişkilerin politikanın<br />

üzerinde olduğunu düşünüyorum” dedi.


22<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

VEIT Group,<br />

Texprocess <strong>2017</strong>’de<br />

yeni standartlar belirliyor<br />

VEIT Group, Almanya’nın Frankfurt / Main kentinde<br />

9-12 Mayıs <strong>2017</strong> tarihleri arasında düzenlenecek<br />

olan Texprocess ticaret fuarında son teknoloji alanında<br />

ütüleme, bitim, presleme ve giyim endüstrisinde<br />

füzyon gelişmelerini gösterecek. Geniş performanslı<br />

yüksek performanslı teknoloji portföyü arasında, gömlekleri<br />

yenileyerek işleme yöntemleri dikkatin merkezindedir.<br />

VEIT Group özellikle gömlek üretiminde daha<br />

geniş bir uygulama yelpazesi için optimize edilmiş<br />

olan ve henüz rakipsiz sonlandırma kalitesine ulaşan<br />

Gömlek Son İşlemci üzerine odaklanmaktadır. Pantolon<br />

kaplamadaki esnekliği arttırmak için BRISAY<br />

pres makineleri, BRISAY SC / VC pantolon kaplama<br />

serisinin denenmiş ve test edilmiş sistemine sorunsuz<br />

bir şekilde entegre olan yeni olanaklar sunar. Pantolon<br />

üretiminde değil aynı zamanda erkeklerde ve<br />

bayanlarda da bu nesil pres makineleri, mükemmel<br />

kalite ve yüksek verimlilik sağlarken, aynı zamanda<br />

rahat ve kolay kullanım olanağı sağlamaktadır. Ayrıca<br />

el ütüleme teknolojisi ve buhar üretimi alanında<br />

ziyaretçiler, fuarda yeni, enerji açısından verimli cihazlar<br />

görmeyi umuyor olabilir. Artan otomasyona<br />

rağmen, bu adımlar tekstil üretiminde ve bitirmede<br />

önemli olmaya devam etmektedir. Grup CEO’su<br />

Günter Veit, “Yenilik, hassasiyet ve kalite bizim için<br />

ön planda. Müşterilerimizin ihtiyaçları her zaman<br />

dikkatimizin odağında. Fayda sağlamak için, modül<br />

tabanlı birimleri, özelleştirilmiş üretim hatlarını ve yenilikçi<br />

hizmetleri tasarlıyoruz” dedi.<br />

FX DIAMOND 1600<br />

VEIT’in füzyon bölümü FX Diamond 1600’ü Texprocess’de<br />

sunacak ve büyük ölçekli üretim ve merkezi<br />

füzyon için mükemmel bir çözüm olacaktır. Bu makine<br />

üretimi olağanüstü füzyon kalitesi oluşturur ve deri<br />

gibi esnek malzemelerin ve herhangi bir bileşimin<br />

tekstil kesimlerinin nazikçe kaynaştırılması ve laminasyonu<br />

için FX CFL versiyonu olarak mevcuttur. Grubun<br />

eritme makineleri portföyü müşterilere herhangi<br />

bir çalışma genişliğinde eritme ve laminasyon için<br />

çözümler sunar ve tüm performans gereksinimlerini<br />

karşılar. Uzun yükleme sistemleri, soğutma modülleri<br />

ve istifleme cihazları eklenerek bu makineler komple<br />

bir üretim hattı inşa etmek üzere genişletilebilir.<br />

Landsberg am Lech (Almanya) merkezli VEIT Group,<br />

giysilerin ütülenmesi, sıkıştırılması, preslenmesi ve<br />

düzeltilmesi için kullanılan makine ve teçhizatın dünyadaki<br />

lider üreticisidir. Ürün yelpazesi, geleneksel<br />

ütü masalarından ve preslerden füzyon makinelerine<br />

ve tünel kaplama makineleri ve torbalama makineleri<br />

gibi son derece otomatikleştirilmiş sistemlere<br />

kadar her şeyi içerir. VEIT Group ürünleri yaklaşık 60<br />

yıldır olağanüstü kalitede ve en yüksek üretkenliğin<br />

efsanesi olmuştur. Bu nedenle hazır giyim üreticilerinin<br />

yanı sıra konfeksiyon arındırıcılar, lojistik firmaları<br />

ve otomotiv endüstrisindeki müşteriler de VEIT teknolojisine<br />

güveniyor. Birçok şubesi ve dünya çapında<br />

mükemmel bir distribütör ağı olan VEIT Group<br />

küresel ölçekte büyümeye devam ediyor.


24<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

2016 yılında Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatının<br />

yüzde 51’ini tek başına gerçekleştirerek ülkemize<br />

708 milyon dolar döviz kazandıran ayakkabı ihracatçıları,<br />

ihracatta yakaladıkları başarıyı sürekli kılmak<br />

için 12-15 Mart <strong>2017</strong> tarihleri arasında Ortadoğu’nun<br />

cazibe merkezi Dubai’ye yönelik “Ayakkabı Sektörel<br />

Ticaret Heyeti” düzenliyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri<br />

İhracatçıları Birliği organizasyonunda düzenlenecek<br />

olan “Ayakkabı Sektörel Ticaret Heyeti”ne 9 ayakkabı<br />

ihracatçısı firma katılıyor. Türk ayakkabı sektörünün<br />

ihracatında; Irak ve Suudi Arabistan başta olmak<br />

üzere Ortadoğu ülkelerinin en büyük ihraç pazarları<br />

arasında yer aldığını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri<br />

İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Erkan Zandar,<br />

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki pazar paylarının ise<br />

potansiyelin altında olduğunu BAE’ye ihracatlarını<br />

arttırmak için harekete geçtiklerini kaydetti. “Birleşik<br />

Arap Emirlikleri pazarı, geçmiş yıllarda Ege Bölgesi<br />

başta olmak üzere tüm Türk ayakkabı ihracatçılarının<br />

dominant olduğu bir pazardı” diyen Zandar, “Tekrar<br />

bu potansiyeli yaratmak için bu organizasyonu devamlı<br />

hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.<br />

EGE’DEN DERİ İHRACATI 41 MİLYON DOLARI AŞTI<br />

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2016<br />

yılındaki ihracat rakamının 119 milyon 221 bin dolar<br />

olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaşan Zandar,<br />

“Ayakkabı sektörü olarak, 2016 yılında Ege Bölgesi’nin<br />

ihracatına 41 milyon 148 bin dolarlık katkı sağladık. Son<br />

11 yılda EDDMİB üyelerinin ihracatında ayakkabının<br />

payı yüzde16’dan yüzde 35’e çıktı ve deri konfeksiyon<br />

ürünleri ihracatını geçerek deri ve deri mamulleri ihracatında<br />

birinci sektör konumuna yükseldi. Amacımız,<br />

bu konumumuzu güçlendirmek” diye konuştu.<br />

Ayakkabı<br />

ihracatçıları<br />

Ortadoğu’da<br />

büyüyecek<br />

Egeli ayakkabı ihracatçıları Dubai<br />

yolcusu. Ayakkabı sektörü, 2016<br />

yılında ihracatta yakaladığı<br />

başarıyı <strong>2017</strong> yılında da<br />

sürdürmek için kolları sıvadı.<br />

AYAKKABI İHRACATINDA IRAK İLK SIRADA<br />

Türkiye’nin ayakkabı ihracatında 2016 yılında ilk<br />

sırayı 81 milyon 293 bin dolarlık tutarla Irak alırken,<br />

Almanya 44 milyon 143 bin dolarlık Türk ayakkabısı<br />

tercih etti. Suudi Arabistan ise 37 milyon 87 bin dolarlık<br />

ayakkabı ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.<br />

2016 yılında Türk Ayakkabı Sektörü’nün ihracatını en<br />

fazla arttırdığı ülkelerin başında ise İran geldi. İran’a<br />

ayakkabı ihracatımız 2015 yılında 11 milyon 307 bin<br />

dolar iken, 2016 yılında yüzde 171.5’luk rekor artışla<br />

30 milyon 702 bin dolara tırmandı. Ege Bölgesi’nden<br />

yapılan ayakkabı ihracatında Almanya 6 milyon<br />

579 bin dolarla birinci olurken, İngiltere 3 milyon 671<br />

bin dolarla ikinci, İtalya ise 3 milyon 167 bin dolarlık<br />

tutarla üçüncü sırada yer aldı. Ege Bölgesi’nden<br />

2016 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ne 249 bin dolarlık<br />

ayakkabı ihracatı yapıldı. Ege Bölgesi’nde ayakkabı<br />

ihraç edilen ülke sayısı ise 84 oldu.


Tekstil Etiketi Rulo Baskı Sanayi


26<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Genç<br />

tasarımcılar<br />

Merinos<br />

yününden<br />

esinleniyorlar<br />

The Woolmark Company geleceğin yeteneklerine<br />

ilham kaynağı olmaya devam<br />

ediyor ve moda tasarımı ve tekstil öğrencilerini<br />

hedefleyerek organize ettiği Merinos<br />

yünün kullanımını anlatan seminerlerle<br />

gençlerin yeni başlayan kariyer hayatlarına<br />

ışık tutmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, Aydın<br />

Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Ege Üniversitesi,<br />

Istanbul <strong>Teknik</strong> Üniversitesi, Faruk Saraç<br />

Üniversitesi, Istanbul Moda Academisi (IMA),<br />

Işık Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara<br />

Üniversitesi, Şişli Üniversitesi, Uludağ<br />

Üniversitesi, Ataşehir Adıgüzel Üniversitesi,<br />

Mimar Sinan Üniversitesi, LaSalle College


PANORAMA 27<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

and Vakko Esmod gibi öğretim kurumlarından<br />

150’den fazla moda tasarımı ve tekstil endüstrisi<br />

öğrencisi The Woolmark Company’nin Istanbul<br />

Mordern Sanat Müzesi’nde organize ettiği Doğal<br />

Olarak İlham veren seminerine katıldı. Avustralya<br />

Büyükelçisi, James Larsen’ın açılış konuşmasını<br />

yaptığı seminer sektörün önde gelen isimlerini konuk<br />

etti. Heyecan verici program yünün giysilerden, iç<br />

mekan ve yatak eşyalarına kadar geniş kullanımını<br />

konu aldı. Yumuşaklık, mükemmel dökümlülük ve<br />

ısı kontrolü, Avustralya Merinos yününün konuşulan<br />

birçok özelliğinden sadece bir kaçıydı. The Woolmark<br />

Company’nin organize ettiği seminerler bilgiye<br />

sahip olan sektörün önde gelen profesyonelleri<br />

ile tekstil ve moda tasarımcısı olmayı amaçlayanları<br />

bir araya getiriyor. Bu öğrencilere sektördeki<br />

yaygın iş olanaklarını anlama ve sektöre bakış<br />

açısı kazanma şansının dışında Merinos yününün<br />

çok yönlülüğü ve diğer birçok faydasını anlama<br />

olanağı sunuyor. Bu kapsamlı etkinlikler sayesinde<br />

öğrencilerin gelecekteki profesyonel yaşamlarında<br />

başarılı olabilmeleri için sektördeki gelişmeleri<br />

takip ederken aynı zamanda girmek üzere oldukları<br />

sektörü anlamlarına imkan tanıyor. The Woolmark<br />

Company, kendini adadığı geleceğin yeteneklerini<br />

destekleme projesinin bir parçası olarak<br />

Türkiye’de tekstil ve moda sektörünün öncüleriyle<br />

iş birliği yapmaktan gurur duyuyor.


28<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

2023 ihracat<br />

hedefine<br />

yeşil pasaport<br />

takviyesi<br />

İhracatçılar uzun yıllardır özlemini duydukları yeşil<br />

pasaporta kavuştu. Türkiye’ye yıllık 143 milyar dolar<br />

döviz kazandıran ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine<br />

olanak sağlayan karar Resmi Gazete’nin 23<br />

Mart <strong>2017</strong> tarihli sayısında yayınlandı. İhracatçıların<br />

yeşil pasaport sahibi olabilmesi ile ilgili ilk adım, Resmi<br />

Gazete’nin 9 Ağustos 2016 tarihli sayısında yayınlanan,<br />

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı<br />

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un<br />

7.maddesiyle, “son üç yılda Bakanlar Kurulunca<br />

belirlenecek ortalama tutarın üzerinde ihracat<br />

gerçekleştiren firmanın yetkililerine, iki yıl süreyle hususi<br />

damgalı (yeşil) pasaport verilebilir” hükmünün getirilmesiyle<br />

atılmıştı. Resmi Gazete’nin 23 Mart <strong>2017</strong><br />

tarihli sayısında ise ihracatçıların yeşil pasaport sahibi<br />

olabilmelerinin şartları belirlendi. Ekonomi Bakanlığı<br />

15 gün içerisinde yeşil pasaport alma hakkına sahip<br />

firmaları Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine<br />

ve İhracatçı Birliklerine iletecek. Bu sürecin sonunda<br />

yeşil pasaport başvuruları kabul edilmeye başlanacak.<br />

İhracatta hızlı hareket kabiliyetinin çok önemli<br />

olduğunu vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör<br />

Başkanı Sabri Ünlütürk, özellikle yeni pazarlara<br />

girişte yeşil pasaportun ihracatçılara hızlı hareket<br />

edebilme olanağı sağlayacağını anlattı. Türkiye’nin<br />

2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmak için pazar çeşitlendirmesinin<br />

şart olduğuna işaret eden Ünlütürk,<br />

“Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ithalatçıların<br />

Türkiye’ye gelmelerinde ciddi düşüşler<br />

yaşandı. Bu da Türk ihracatçısının daha fazla seyahat<br />

etmesini ve vize konularını gündeme getirdi. Uzakdoğu<br />

ülkelerinde vize başvuruları 2-3 haftadan önce<br />

çıkmıyor. Yeşil pasaport Türk ihracatçısına seyahatlerinde<br />

hız ve özgürlük kazandıracak. ihracat dünyasının<br />

uzun yıllardır talep ettiği yeşil pasaportu hayata<br />

geçiren Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Ekonomi<br />

Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci başta olmak üzere<br />

emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.<br />

İHRACATA YEŞİL PASAPORT DOPİNGİ<br />

Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiren<br />

İMMİB’de yeşil pasaport kararı sevinçle karşılandı. Türkiye<br />

genelindeki 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin<br />

en büyüğü olan ve çatısı altındaki 6 İhracatçı<br />

Birliğiyle hizmet veren İMMİB Türkiye ekonomisinin<br />

büyümesine katkı sağlamak ve ihracatını yukarıya<br />

taşımak için var gücüyle çalışıyor. Ürünlerini dünyanın<br />

pek çok ülkesine götüren ihracatçılar yeşil pasaport<br />

ile önlerindeki en büyük engellerden biri olan vize<br />

sorununu aşıyor. Bir ayağı sürekli yurtdışında olan<br />

ihracatçılar için yeşil pasaport uygulamasının kritik<br />

öneme sahip olduğunu belirten İMMİB Koordinatör<br />

Başkanı Murat Akyüz şunları söyledi; “Gündeme<br />

geldiği günden bu yana ihracatçılarımızın heyecanla<br />

beklediği yeşil pasaport uygulamasının hayata<br />

geçmesi hepimiz için mutluluk verici bir haber<br />

oldu. <strong>2017</strong> yılına çok güzel başladık, ihracatımız yükselişe<br />

geçmişken alınan bu karar itici güç olacak ve<br />

ihracatımızı çok daha yukarılara taşıyacaktır. Öyle<br />

tahmin ediyoruz ki vize sıkıntısından kurtulan ihracatçılarımızın<br />

yurtdışı seyahatleri en az yüzde 20 artacaktır.<br />

Daha önceki dönemlerde vizede yaşanan<br />

gecikmeden dolayı ihracatçılarımız ticari kayıplar<br />

yaşıyorlardı. Dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat<br />

olanağı sağlayan yeşil pasaport uygulaması<br />

bizler için çok kıymetli bir adım oldu. Başta Ekonomi<br />

Bakanlığımız olmak üzere bu karara katkısı olan herkese<br />

ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz.”<br />

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLECEK?<br />

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan karara göre; son<br />

üç yıllık ihracatı ortalama 1 milyon dolar ile 10 milyon<br />

dolar arasında olan firmalara 1, 10 milyon dolar ile 25<br />

milyon dolar arasında ihracat gerçekleştiren firmalar<br />

2, 25 ile 50 milyon dolar arasında ihracatı olan firmalar<br />

3, 50 ile 100 milyon dolar arası ihracatı olan firmalara<br />

4 ve 100 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştiren<br />

firmalar 5 yetkilisine yeşil pasaport müracaatında bulunabilecek.<br />

İhracatçılara yeşil pasaport 2 yıl süreyle<br />

verilirken, eş ve çocukları bu haktan yararlanamayacak.<br />

Yeşil pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı<br />

ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen<br />

talep formu eksiksiz doldurulduktan sonra firmanın<br />

üyesi olduğu ihracatçı birliğine yapılacak. İhracatçı<br />

Birliği belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten<br />

sonra Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne<br />

sunulacak. Bölge Müdürlüğü onayı sonrasında<br />

pasaport müracaatı şahsen yapılacak.


30<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Zünd Texprocess <strong>2017</strong>’de<br />

Zünd, tekstil sektöründe yer alan üreticilerin, yüksek performanslı bir Zünd<br />

dijital kesiciyi nasıl entegre edebileceğini ve kesintisiz nasıl bir uçtan uca dijital<br />

üretim iş akışı meydana getirdiğini göstermektedir.<br />

Giysilerde ve ev tekstillerinde, daha fazla kişiselleştirme<br />

ve kişiselleştirme talebi giderek artıyor. Bu eğilim,<br />

etkin, düşük maliyetli kısa süreli veya bir defaya<br />

mahsus üretim ihtiyacına ışık tutuyor ve bu da tekstil<br />

endüstrisinde önemli bir kayba neden oluyor.<br />

Üreticiler, üretimlerini her geçen gün dijital süreçlere<br />

dönüştürmek istiyorlar. Texprocess’de Zünd, dijital iş<br />

akışlarında kesintisiz entegrasyona olanak tanıyan<br />

kesim çözümleri sunuyor. Zünd kesiciler son derece<br />

esnektir ve tekstil malzemelerinin kesilmesini etkin ve<br />

ekonomik hale getirmek için tasarlanmıştır. Müşterilere<br />

yenilikçi dijital kesme uygulamaları ile yeni iş<br />

modelleri yaratma fırsatı verirler. Zünd tamamen<br />

modüler olan kesme ve yazılım çözümleri üretmeye<br />

büyük önem vermektedir. Zünd’in kullanıcı ara yüzü<br />

ve iş akışı paketi olan Zünd Kesim Merkezi ZCC, yaygın<br />

olarak kullanılan tüm RIP’lerle uyumludur. Kesme<br />

işlemini olabildiğince basit ve verimli kılmak için, ZCC<br />

ile birlikte kamera tabanlı bir kayıt sistemi, eşleşen kesmenin<br />

yapılmasını sağlar. Oldukça gergin kumaşlarla<br />

bile doğru kayıdı sağlamak için, sistem geleneksel<br />

kayıt işaretlerini kullanmak yerine baskı parçalarını<br />

yakalamak için yapılabilir. Zünd dijital kesme sistemleri<br />

son derece modülerdir. Texprocess’de Zünd S3<br />

sistemi, bu modülerliğin kullanıcıya nasıl yaradığını<br />

göstermektedir. Modüler tasarım, hem takımlama<br />

hem de malzeme kullanımı açısından kesme sisteminin<br />

belirli uygulamalara ve kesme gereksinimlerine<br />

uyarlanmasına izin verir. Bu, kullanıcı, sistemi her<br />

zaman müşterinin talebi ve eldeki işler tarafından<br />

belirlenen tam gereksinimlere uyarlamasına olanak<br />

tanır. D3 kesici ile Zünd şu anda mevcut en verimli<br />

kesme çözümünü sergiliyor. Çift kirişli sistem, eşsiz verimlilik<br />

sağlar. Her kiriş, bağımsız olarak ve aynı anda<br />

üç farklı modüle / alete kadar çalışır. İşin ve kesilenin<br />

özelliklerine bağlı olarak, bu çift kiriş özelliği, kesme<br />

hızının ve verimliliğin iki katına kadar çıkmaktadır.<br />

Doğrudan tahrikin son teknoloji kontrol yazılımı ile<br />

birlikte kullanılması, sistemin maksimum verimlilikle<br />

güvenilir bir şekilde üretildiğini garanti eder. Bu, kullanıcıya<br />

nihai performans ve esneklik isteyen bir<br />

pazarda vazgeçilmez olan rekabet avantajını sağlar.<br />

Zünd’ün modüler tasarım konseptine uygun olarak,<br />

D3 her zaman yeni veya farklı talepleri karşılamak<br />

üzere uyarlanabilir. Malzeme yükleme ve boşaltma<br />

için yeni araçlar, modüller veya otomatik sistemler<br />

kolay entegredir. Aynı ilke, Zünd’in Texprocess’e sunduğu<br />

yeni rulo besleme sistemi için de geçerlidir:<br />

beşik besleyici, gergin kumaşları gerginlik olmadan<br />

tamamen açmak / geri getirmek için mükemmel<br />

bir çözümdür. Entegre bir kenar kontrol sistemi, teleskopik<br />

veya başka şekilde mükemmel şekilde sarılmış<br />

rulolarla bile, haddelenmiş malzemenin mükemmel<br />

güvenilir, hassas bir şekilde beslenmesini sağlar.


Uluslararası Tekstil ve Esnek<br />

Malzeme Ürünleri İşleme Fuarı<br />

texprocess.com<br />

TECHNOLOGY<br />

CROSSING<br />

9. – 12. 5. <strong>2017</strong>, Frankfurt, Almanya<br />

Kıyafet endüstrisinin uluslararası erişim noktası<br />

Nereye bakarsanız bakın yenilik daima karşınızda. Tasarımdan lojistik ağına kadar<br />

tekstil işlemenin tüm değerlerini keşfedin. Burada Tekstil endüstrisinin geleceğe yönelik<br />

yeniliklerini ve sınırsız imkanlarını bulacaksınız. 30 farklı ülke’den tekstil teknolojisi<br />

üreticisiyle iletişime geçebilecek, pazarı etkileyen tanınmış sektör uzmanları ile önemli<br />

konularda bir araya gelme imkanı elde edeceksiniz. Tüm bunları ve daha fazlasını<br />

Uluslararası Tekstil ve Esnek Malzeme Ürünleri İşleme Fuarı Texprocess’de gerçekleştirebileceksiniz.<br />

info@turkey.messefrankfurt.com<br />

Tel. 0212 296 26 26<br />

powered by:<br />

Eş zamanlı<br />

gerçekleştirilecek fuar:


32<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

İmalatçılar Lectra’nın kumaş kesim<br />

atölyesine değer veriyor<br />

Lectra, müşterilerinin, şirketin başta gelen çözümü olan Vector ® için<br />

besledikleri sürekli tutkudan gurur duyuyor. Bu çözüm müşterilere operasyonel<br />

mükemmelliği garanti ediyor ve onları Endüstri 4.0 için hazırlıyor.<br />

Kumaş, deri, teknik tekstil ürünleri ve kompozit malzemeler<br />

kullanan endüstrilere özel entegre teknoloji<br />

çözümlerinde dünya lideri Lectra, geçenlerde 10<br />

yıl içinde 3000. Vector satışını yaptığını ilan etti.<br />

Vector ürün grubu, kumaş otomatik kesim atölyesinde<br />

devrim yarattı ve moda, otomotiv ve mobilya<br />

imalatçıları arasında hızlı bir başarı yakaladı.<br />

Bugün Vector, 2016’da Vector satışlarındaki %15’lik<br />

artışın da yansıttığı üzere, kumaş kesim atölyesi için<br />

tartışmasız referanstır. Hem gelişmiş ülkelerde hem<br />

de yükselen ülkelerde imalatçıların Vector’e olan<br />

tutkusu, sağladığı çeşitli rekabetçi avantajlardan<br />

kaynaklanmaktadır. Vector’ün rekor makine kullanılabilirlik<br />

seviyesi—%98’den fazla—artı genel<br />

performansı, parça başına maliyeti düşürmekte ve<br />

Lectra müşterilerinin faaliyetlerine karlılık kazandırmaktadır.<br />

Ek olarak, Vector’ün kesim hassasiyeti ve<br />

parçaları boşluksuz üretebilme yeteneği, malzemeden<br />

önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlamaktadır<br />

ki bu da imalatçılara her yıl yüz binlerce dolar<br />

tasarruf yapma imkanı sağlamaktadır.<br />

Vector’de yapılan bir dizi belirleyici yenilik sayesinde,<br />

Lectra, müşterilerin gittikçe daha iddialı hale gelen<br />

operasyonel mükemmelliğe ulaşma amaçlarını<br />

gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya devam etmektedir.<br />

2007 yılından beri Vector, hız, kalite ve güvenilirlik<br />

için sınırları zorlayarak gerçek anlamda teknolojik<br />

sıçramalar yapmıştır. 2012 yılında piyasaya sürülen<br />

yeni nesil Vector, verimlilik ve performans kontrolünde<br />

bugün hala rakipsiz olan yeni standartlar belirlemiştir.<br />

2016 sonunda Vector ailesine iki yeni model katıldı:<br />

Kesim cihazı verimlilikte %10 artış sağlayan Vector iQ<br />

ve koltuklar ile araba iç mekanı için sentetik kumaş<br />

kesiminde uzmanlaşmış olan VectorAuto iX6.<br />

Vector, güvenilirliğini sahip olduğu çoklu sensörlere<br />

borçludur. İlk kez piyasaya sürüldüğünde 120<br />

sensörü olan Vector bugün 180 sensörle önleyici ve<br />

kestirimci bakım uygulamaktadır. Dünya çapında<br />

tesis edilmiş olan Vector çözümleri, uzmanların anında<br />

uzaktan müdahale edebildikleri Lectra’nın beş<br />

uluslararası çağrı merkeziyle gerçek zamanlı olarak<br />

iletişim kurmaktadır. Lectra CEO’su Daniel Harari<br />

“Nesnelerin İnternet’inde önde gelen bir çözüm<br />

olan Vector, piyasada internete bağlanan ve kestirimci<br />

bakım sistemi kullanan ilk kesim çözümüydü.<br />

Vector ürün grubu, Endüstri 4.0 kavramlarına tam<br />

olarak yanıt veriyor ve yenilikçi hizmetleri gelecekte<br />

kesim atölyesi için büyük bir varlık teşkil ediyor” dedi.


Uluslararası <strong>Teknik</strong> Tekstil ve<br />

Nonwoven Ürünleri Fuarı<br />

techtextil.com<br />

CONNECTING<br />

THE FUTURE<br />

9. – 12. 5. <strong>2017</strong>, Frankfurt, Almanya<br />

Geleceğin tekstil endüstrisini bu fuarda deneyimleyin. Dış mekanda<br />

ihtiyaç duyulan materyaller neler? Elyaf malzeme çok katlı yapı cephelerinde<br />

nasıl kullanılabilir? Techtextil bugünün büyüleyici tekstil<br />

olanaklarını yarının vizyonu ile birleştiriyor. Sizi yeni satış potansiyelleri<br />

ve gelir olanaklarını keşfetmeye bekliyoruz. Gelin ve Dünya’nın bu en<br />

büyük uzman ağında değerli bir portföy edinin.<br />

info@turkey.messefrankfurt.com<br />

Tel. 0212 296 26 26<br />

Eş zamanlı<br />

gerçekleştirilecek fuar:


34<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Türkiye’nin ilk “İnsan Kaynakları” yazılımlarını<br />

geliştirmiş olan POLDY A.Ş. 1993 yılından itibaren<br />

yalnızca “İnsan Kaynakları” sektöründe<br />

yazılım geliştirmekte ve çözümler sunmakta.<br />

Geliştirmiş oldukları POLDY İnsan Kaynakları<br />

Yazılım Çözümleri ile kurumların İnsan Kaynakları<br />

Yönetimi sürecinin elektronik ortama<br />

taşınmasını sağladıklarını vurgulayan POLDY<br />

İK Sistemleri Genel Müdürü Kadri Demir, etkin<br />

ve verimli insan kaynakları yönetimi ile günlük<br />

operasyon işlemlerinin azaldığı, stratejik<br />

insan kaynakları yönetiminin maksimum<br />

olduğu bir süreç hedeflediklerini vurguladı.<br />

Demir, “Firmaları başarıya taşıyan, bütünlüğü<br />

sağlayan farkı oluşturan, insana verilen<br />

önemi “Önemli olan insanların duygularını<br />

yönetmektir” noktasından hareketle geliştirilen<br />

çözüm, insan kaynağına yapılan doğru<br />

yatırımı avantaja dönüştürerek firmaları geleceğe<br />

taşımaktadır” şeklinde konuştu.<br />

İNSAN KAYNAKLARINI TEKNOLOJİ İLE YÖNETMEK<br />

POLDY İK Sistemleri Genel Müdürü Kadri Demir,<br />

“POLDY İnsan Kaynakları Yazılım Çözümleri, İnsan<br />

Kaynakları’nın verimli insan gücü ile kurumların<br />

hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olması,<br />

kurumlara sağladığı katkının çok daha net analiz<br />

edilmesini amacıyla geliştirilmiş bir çözümdür.<br />

Sistem, kapsamlı ve kurum ihtiyaçlarına<br />

kolaylıkla cevap verebilen esnek yapısı ve ihtiyaçlara<br />

göre farklı ürün seçenekleri ile insan<br />

kaynakları çalışanlarının ofis yükünü azaltırken,<br />

sunduğu analizlerle yöneticilere taktik ve<br />

stratejik kararlarda yön göstermesi yardımcı olmaktadır.<br />

Ayrıca sistem, kurum içindeki bölümlerin<br />

birbirleri ile uyumlu çalışmalarını sağlayarak<br />

kurumsal hedeflerin hayata geçirilmesi için<br />

temel alt yapı oluşturmaktadır” dedi.<br />

POLDY ve<br />

tekstil<br />

sektörüne<br />

bakış<br />

YASAL UYUMLULUK VE UYGULAMA KOLAYLIĞI<br />

Sunmuş oldukları yönetim sistemi hakkında<br />

bilgi veren POLDY İK Sistemleri Genel<br />

Müdürü Kadri Demir, konu ile ilgili şunları<br />

söyledi. “Sahip olduğu özellikler ile POLDY<br />

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi tekstil sektöründe<br />

merkezi veya dağıtık yapıda şubeleri<br />

ve mağazaları olan şirketlerde mevsimsel<br />

ve sözleşmeli personel çalıştıran, üretim<br />

yapan firmaların ihtiyaçlarına da cevap<br />

veriyor. İş Kanununda farklılık gösteren iş<br />

kollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi<br />

çalıştıran kurumların ihtiyaçlarına alternatif<br />

çözüm oluşturmaktadır. Birden fazla SGK<br />

işyeri numarası olan şirketlerde XML dosyasının<br />

SGK’nın web sitesine kolay aktarılmasını<br />

sağlayarak zaman ve kaynak tasarrufuna<br />

yardımcı olmaktadır. Benzer şekilde personel<br />

işe giriş ve işten ayrılma bildirgeleri SGK sitesine<br />

kolayca aktarılması sağlanmaktadır.”


36<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Ticaret müşavirlerinden<br />

ihracat pazarlarına girmenin ipuçları<br />

Fotoaltı soldan sağa; Yelda Ünal, Hasan Köse, Yinal Yağan, Atakan Özdemir, Musa Demir, Çağrı Dündar, İsmail Tulukçu, Hasan Önoğul,<br />

Mehmet Burak Yılmaz, Himmet Geriş, Sezen Leventoğlu, Mustafa Göktuğ Bayrı, Mustafa Ali Yurdupak<br />

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’nin ihracatını arttırmak<br />

için ihracatımızda yüzde 30 paya sahip 14 ülkede<br />

yıllarca Ticaret Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra<br />

yurda dönen geçmiş dönem ticaret müşavirlerini<br />

ihracatçı firmalarla buluşturdu. Ekonomi Bakanlığı<br />

işbirliğinde düzenlenen toplantıda; Ticaret müşavirleri,<br />

ihracatçı firma temsilcilerine yıllarca görev<br />

yaptıkları ihraç pazarları ile ilgili tecrübelerini aktardı.<br />

İzmir Swissotel Grand Efes’te gerçekleştirilen “Ticaret<br />

Müşavirleri Buluşması”na Japonya, Amerika<br />

Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Hollanda, İran,<br />

İtalya, Fransa, Romanya, Mısır, Avusturya, Tunus,<br />

Romanya, Yunanistan ve Şili’de 3-4 yıl süreyle Ticaret<br />

Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra yurda dönen<br />

isimler katılırken, Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 50<br />

firma ile yüzlerce ikili görüşme gerçekleşti.<br />

Ticaret müşavirlerinin görev yaptıkları ülkelerde<br />

gerek kamu kurumları, gerek özel sektör, gerekse<br />

sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Türkiye’nin ihracatını<br />

arttırmak için yıllarca gece-gündüz yoğun<br />

bir mesai harcadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri<br />

Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, bu tecrübelerini<br />

ihracatçılara aktarabilecekleri bir zemin<br />

hazırlamak istediklerini kaydetti.<br />

Ticaret müşavirleriyle randevu çizelgesinin ihracatçı<br />

firmalardan gelen talepler sonucu kısa sürede<br />

dolduğuna işaret eden Ünlütürk, “Ticaret Müşavirleri<br />

Buluşması’na 2016 yılında başladık. Geçen yılki<br />

uygulamaya ihracatçı firmalarımızın gösterdiği<br />

yoğun ilgi nedeniyle bu etkinliği her yıl yapma kararı<br />

aldık. Etkinliğimize Türkiye’nin dört bir tarafından firmalarımız<br />

ilgi gösterdi. Küresel ekonomide yaşanan<br />

durgunluk ve bunun sonucunda ihracat rakamlarındaki<br />

arzu edilen artışın sağlanamaması firmalarımızı<br />

yeni pazarlar bulma konusunda daha<br />

agresif bir çalışmaya yönlendiriyor. Bu yıl davet<br />

ettiğimiz ticaret müşavirlerimizin görev yaptığı 14<br />

ülke Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 30 pay<br />

alıyor. Böylesi etkinliklerle bu ülkelerin ithalatından<br />

aldığımız payı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.<br />

Geçmiş dönemde Beyrut ve Tokyo Ticaret Başmüşaviri<br />

olarak görev yapan İhracat Genel Müdür<br />

Yardımcısı Musa Demir, “Ticaret Müşavirleri Buluşması”nın<br />

doğru bir model olduğunu Ege İhracatçı<br />

Birlikleri’nin bu organizasyonu ile ticaret müşavirleri<br />

ile ihracatçılar arasında bilgi akışının sağlanmasına<br />

aracılık ettiğini dile getirdi. Demir, “Bizler, deneyimlerimizi<br />

ihracatçılarla paylaşmaktan mutlu olduk.<br />

Bu görüşmeler ihracatçı firmalarımızın networkunun<br />

artması ve ihracat rakamlarının gelişimine katkı<br />

sağlaması en büyük beklentimiz” dedi.<br />

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ekonomi Bakanlığı<br />

işbirliğinde düzenlediği “Ticaret Müşavirleri Buluşması”na<br />

katılan ticaret müşavirlerinin görev<br />

yaptığı 14 ülkeye Türkiye, 2016 yılında 39 milyar<br />

567 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye, bu ülkelere<br />

2015 yılında ise 38 milyar 100 milyon dolar ihracat<br />

gerçekleştirmişti. Türkiye’nin 14 ülkeye ihracatı 2016<br />

yılında yüzde 4 artış gösterdi. İtalya 7 milyar 418 milyon<br />

dolar ile birinci sırada yer alırken, ABD 6 milyar<br />

517 milyon dolar ile ikinci, Fransa 6 milyar 4 milyon<br />

dolarlık dışsatımla üçüncü ülke oldu.


38<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Lectra<br />

yeni bir strateji<br />

ortaya koyuyor<br />

Lectra müşterilerin Endüstri 4.0 ilkelerini kendi süreçlerine sabitlemelerini sağlıyor.<br />

Kumaş, deri, teknik tekstil ürünleri ve kompozit malzemeler<br />

kullanan endüstrilere özel entegre teknoloji<br />

çözümlerinde dünya lideri Lectra; moda ve hazır giyim,<br />

otomotiv ve mobilya şirketlerini, Endüstri 4.0 dönemine<br />

girdiklerinde başarılı olacak şekilde güçlendirmek için<br />

tasarlanmış yeni stratejisini ortaya koydu.<br />

Yaratımdan üretime tüm endüstriyel süreçlerin dijitalleştirilmesine<br />

sıkı sıkıya bağlı olan Endüstri 4.0, yeni<br />

bir fabrikalar ekosistemleri organizasyonu oluşturmaktadır.<br />

Optimize edilmiş kaynaklarla git gide daha fazla<br />

esnekleşen fabrikalar, ürünler için tüketicilere fayda<br />

sağlayacak yeni bir dijitalleştirilmiş ömür döngüsünü<br />

harekete geçiriyor. Ayrıca seri üretim, özel üretim için<br />

gittikçe daha fazla yer bırakıyor ve gittikçe daha<br />

sabırsız ve zor beğenir hale gelen müşterilerin beklediği<br />

kaliteli, hızla piyasaya sürülebilecek ürünler sağlıyor.<br />

Bu değişikliklerle yüzleşmek amacıyla yaratıcı ekiplerle<br />

ürün geliştirme ekipleri, akıllı fabrikalar, tedarikçiler<br />

ve tüketiciler arasında gerçek zamanlı bağlantılar<br />

kurmak için bir dijital değer zinciri elzemdir.<br />

Lectra CEO’su Daniel Harari, “Bu yeni zorlukları<br />

karşılamak için müşterilerimiz halihazırda Endüstri<br />

4.0 ilkeleriyle uyumlu olarak sunduğumuz yazılım ve<br />

ekipmanlara, 2007’den beri endüstriyel Nesnelerin<br />

İnternet’i hakkında sahip olduğumuz derin bilgiye<br />

ve ekiplerimizin belirli endüstrilerdeki uzmanlığına<br />

güvenebilirler,” dedi ve ekledi: “Bu güçlü esaslar<br />

sayesinde, bir Endüstri 4.0 vizyoneri olarak Lectra’nın<br />

konumunu sağlamlaştırmak için en yeni teknolojilerden<br />

faydalanıp, en iyi uygulamaları entegre<br />

ederek teklifimizi büyük ölçüde zenginleştiriyoruz.”<br />

2015’ten beri geliştirilmekte olan, bulut takviyeli bir<br />

Hizmet olarak Yazılımın (SaaS) piyasaya sürülmesi<br />

Lectra’nın yeni stratejisini yansıtmaktadır. Veri analizleri<br />

ve kullanımdan faydalanan bu teklif; daha da<br />

akıllı, bağlantılı ekipmana ve nihayetinde ekipman,<br />

yazılım ve hizmetler arasında ince ayarlanmış bir entegrasyon<br />

haline dönüşecektir. Yeni endüstriye özel<br />

hizmetler, teklifi güçlendirecek ve Lectra’nın müşteri<br />

süreçlerini sürekli olarak iyileştirebilmesini sağlayacaktır.<br />

İlk olarak, bazıları tasarımından beri teklifle ilgilenen<br />

seçili müşteriler tarafından <strong>2017</strong>’de test edilen<br />

bu yeni teklif 2018’den itibaren piyasaya sürülecek.<br />

Daniel Harari, “Müşterilerimize daha fazla değer<br />

kazandıran Lectra, <strong>2017</strong>’den 2019’a kadar olan<br />

dönemde gelirlerinden Ar-Ge’ye ayırdığı payı<br />

%10’a çıkaracak ki bu 2016 ile 2019 arasında yaklaşık<br />

%50’lik bir artışa denk geliyor. Böylece, dördüncü<br />

sanayi devrimi bağlamında başarılı olmak istiyorlarsa<br />

kendileri için vazgeçilmez olan operasyonel<br />

mükemmelliğe ulaşmakta müşterilerimizi desteklemeye<br />

devam edebiliriz,” diye konuştu.


40<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Dünya<br />

markaları<br />

AYMOD’da<br />

buluşuyor<br />

Kendi kulvarında dünyanın ikinci büyük fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı<br />

(AYMOD), CNR EXPO Yeşilköy’de bin 400’ün üzerinde markanın katılımı ile başlıyor.<br />

Ayakkabı sektörünün küresel buluşması 57. Uluslararası<br />

Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), CNR EXPO Yeşilköy’de<br />

5-8 <strong>Nisan</strong> tarihleri arasında düzenlenecek.<br />

Kendi kulvarında dünyanın ikinci büyük fuarı olan<br />

AYMOD’da, klasikten moderne, babetten çizmeye,<br />

çantadan, cüzdana, bavula ve kemere kadar<br />

her kesime hitap eden ürün grupları sergilenecek.<br />

Ayakkabı sektöründe teknoloji, moda ve tasarımın<br />

yakından takip edilmesine imkan sağlayan AY-<br />

MOD’da, bin 400’ün üzerinde marka <strong>2017</strong>-18 sonbahar-kış<br />

sezonu ayakkabı ve saraciye modellerini<br />

sektör profesyonelleri ile buluşturulacak.<br />

59 ÜLKEDEN ALIM HEYETLERİ GELİYOR<br />

CNR Holding ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği<br />

(TASD), 2023’te, 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen<br />

ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti<br />

çalışmalarına ağırlık verdi. Yapılan ortak çalışma<br />

sonrasında AYMOD Fuarı’na aralarında İtalya, Hollanda,<br />

Almanya, Yunanistan, Rusya, Ukrayna, Belarus,<br />

Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, B.A.E. ve İran’ın<br />

da bulunduğu 59 ülkeden alım heyetleri bekleniyor.<br />

Kemal Tanca, Divarese, Ayakkabı Dünyası,<br />

Adidas, Décathlon, LC Waikiki, Flo, Yeşil Kundura<br />

ve Grinderboks gibi 100’e yakın uluslararası ayakkabı<br />

markasının ve zincir mağazanın üst düzey yöneticileri<br />

VIP davetli olarak AYMOD’a katılacaklar.<br />

Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında bulunan, toptan<br />

ve perakende ayakkabı alım-satım faaliyetlerinde<br />

bulunan 1500’ün üzerinde firmanın yöneticileri CIP<br />

davetli programı kapsamında fuarı ziyaret edecek.<br />

Ayakkabı ve saraciye modasına yön veren dünyaca<br />

ünlü markaların katılacağı AYMOD, 60 bin metrekare<br />

alanda gerçekleştirilecek.<br />

SESTÖRDE ÇIĞIR AÇACAK TASARIMLAR<br />

Türk ayakkabı ve saraciye sektörüne kalifiye personel<br />

yetiştiren üniversite, teknik anadolu liseleri ve<br />

özel eğitim kurumları öğrencileriyle birlikte sektörde<br />

çığır açacak tasarımlarını AYMOD’da sergileyecekler.<br />

Uluslararası tasarım yarışmalarında dereceye<br />

giren ve tasarımlarında yeni teknolojiler kullanan<br />

Zuhal Canyurt, Fatma Menteş, Feyza Aktulga, Yasemin<br />

Aşçı, Ceylan Aşçı, Nedret Büyükasar, Ayşe<br />

Ünlü, Gonca Aldemir, Gültan Akagündüz, AYMOD<br />

Tasarımcılar Özel Bölümünde en yeni koleksiyonlarını<br />

görücüye çıkaracaklar. Saraciye Sanayicileri<br />

Derneği ile yapılan iş birliğinde fuar alanında bir<br />

çanta yapım atölyesi oluşturulacak. 56 senedir sektöre<br />

emek veren ve TÜRDEV tarafından onur ödülü<br />

kazanan duayen saraciye ustası Alaattin Eldemir<br />

tarafından bir deri çantanın tüm üretim aşamaları<br />

ziyaretçilerle paylaşılacak. Kendi alanında dünyanın<br />

en büyük ikinci fuarı olan AYMOD, CNR Holding<br />

Kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı<br />

Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı<br />

Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV),<br />

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu (TUAF)<br />

ve İstanbul Ayakkabı Esnafı Sanatkarlar Odası (İA-<br />

SEO) iş birliğinde organize ediliyor.


42<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Moda rüzgarı<br />

İstanbul’da esti<br />

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış<br />

<strong>2017</strong> sezonu 20-24 Mart <strong>2017</strong> tarihleri arasında Grand<br />

Pera’da gerçekleştirildi. Moda dünyasının tüm önemli<br />

aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik<br />

için moda endüstrisinin oyuncuları İstanbul’a gelerek<br />

defile ve sunumlara katılıp, trendleri takip ederek,<br />

satın alma seçeneklerini değerlendirdiler. Her gün<br />

ortalama 4.000 ziyaretçi olmak üzere hafta boyunca<br />

toplam 16.000’den fazla ziyaretçi defile ve sunumları<br />

takip etti. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul,<br />

Mercedes-Benz’in isim sponsorluğu, resmi sponsorlar<br />

Grand Pera, P&G, Yapı Kredi Private Banking ile tedarikci<br />

sponsorlar Arcelik, Brand Who, Damla, M.A.C<br />

Cosmetics ve Nikki Beach’in katkılarıyla gerçekleştirildi.<br />

Dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda<br />

haftalarının her sezonunda, Karlie Kloss, Georgia<br />

May Jagger, Tilda Swinton, Dree Hemingway,<br />

Doutzen Kroes, Natasha Poly gibi isimlerin başrolde<br />

olduğu moda kampanyaları sunan Mercedes-Benz,<br />

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un dokuzuncu<br />

sezonunda “smart fortwo” ve “smart forfour” ile<br />

kendine has bir yaşam tarzını moda ruhuyla buluşturdu.<br />

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve<br />

Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan, yeni sezon için<br />

görüşlerini şu sözlerle dile getirdi; “Mercedes-Benz<br />

Fashion Week Istanbul, dokuzuncu sezonuyla Türkiye’nin<br />

en önemli moda etkinliği olmayı sürdürüyor.<br />

Türk tasarımcıları ve moda sektörünün yetenekli isimlerini<br />

hem Türkiye’de , hem de uluslararası arenada<br />

desteklemeyi hedefleyen etkinlik kapsamında bu


PANORAMA 43<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

sezon defile ve sunumlar dışında modaya dair farklı<br />

etkinlikler davetlileri bekleyecek. Dünyanın en prestijli<br />

trend tahmin ajanslarından Nelly Rodi’nin İlkbahar/<br />

Yaz 2018 ve Sonbahar/Kış 2018 sezonlarına dair seminerleri,<br />

“Fashion in Motion” başlığı altında titizlikle<br />

seçilmiş moda filmlerinin gösterimleri ile farklı marka<br />

ve tasarımcıların davetlilerle buluşacağı ‘pop-up’<br />

mağazalar, modanın farklı alanlarını bir araya getiren<br />

bir haftayı müjdeliyor. Marka ve tasarımcılara gerek<br />

tanıtım ve iletişim, gerekse satış anlamında bütünleşik<br />

bir platform sağlayan Mercedes-Benz Fashion<br />

Week Istanbul, global moda takviminde sürekliliğiyle<br />

de İstanbul’u bölgesel bir moda ve tasarım merkezi<br />

haline getirme konusunda tutkusunun altını çiziyor.<br />

Bu etkinliğin devamlılığına ve Türk moda sektörüne<br />

kesintisiz desteğimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz.”<br />

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul<br />

Hazır Giyim ve <strong>Konfeksiyon</strong> İhracatçıları Birliği (İHKİB),<br />

Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar<br />

Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA)<br />

tarafından desteklenmektedir.<br />

FASHION WEEK İSTANBUL KOLEKSİYONLARI<br />

Mehtap Elaidi, <strong>2017</strong>/18 Sonbahar-Kış koleksiyonunda<br />

Türkiye’nin ilk kadın stüdyo fotoğrafçısı Maryam<br />

Şahinyan’ın çektiği fotoğraflardan, hayat hikayesinden,<br />

Türkiye’nin 50’lerden 90’ların sonuna uzanan<br />

moda anlayışından, İstiklal Caddesi’nden ve güçlü<br />

kadınlarından etkileniyor. Hayata bir oyuncu değil izleyici<br />

olarak bakan kadınlara “Kendi hayatınızı yazın,<br />

oynayın, yönetin. Hayata katılın.” mesajını veren koleksiyon,<br />

Maryam Şahinyan’ın 50 senelik kariyerinde<br />

arkasında bıraktıklarından, ailesi için yaptığı seçimin<br />

meyvesi olan stüdyo fotoğraflarından izler taşıyor.<br />

Niyazi Erdoğan’ın Sonbahar/Kış <strong>2017</strong> koleksiyonunda ilham<br />

kaynağı ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden<br />

biri olan grafik tasarımcısı Yurdaer Altıntaş. 2016 yılında<br />

Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülüne de<br />

layık görülen, uluslararası üne sahip Yurdaer Altıntaş’ın<br />

“Siyah ve Beyaz” serisi koleksiyonun çıkış noktasını<br />

oluşturuyor. Grafik tasarımcısının leke arayış serüvenine<br />

şahitlik eden koleksiyonda günlük kullanılabilecek<br />

tasarımlar ile aktif spor giysileri bir araya geliyor.<br />

BASHAQUES’ Cercle D’orient Binası’nın geçmişin<br />

şıklığının izlerini taşıyan odalarında bale tutkusu yarım<br />

kalmış bir kızın hikayesini anlattığı Sonbahar/Kış <strong>2017</strong><br />

koleksiyonunda sır gibi yıllarca içinde saklanan bir<br />

tutku sanata dönüşüyor. Büyülü bir çocukluğun methiyesi<br />

gibi müze anılarından hatırlanan çiniler kırılgan<br />

ve zarif, Edgar Degas’ın tablolarındaki balerinlerin<br />

masalsı saflığıyla karışıyor. Bu büyülü dünyanın, ilk kaynağı<br />

Başak Cankeş’in kendi çocukluğunda bale ile<br />

ilk buluşmasına ait anılarda yer alan tütüler, bale ayakkabıları<br />

koleksiyonda toz pembe ve somon ipekler,


44<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

yünler ile çini desenlerinin modern bir yorumu olarak<br />

bir araya geliyor. Tüm günlerimizin bir çocuk kadar saf<br />

ve büyülü olması için meydana getirilmiş sanat eserlerinin<br />

de yer aldığı koleksiyonda balede sahneye ait<br />

olan büyülü dünya, gündelik gerçekliğimizle tanışıyor.<br />

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da “The Runaways”<br />

adını verdiği Sonbahar-Kış koleksiyonuyla<br />

sahne alan Brand Who, rahat ve konforlu kalıplarını<br />

90’lar modasından detaylarla birleştiriyor. Kış aylarının<br />

vazgeçilmez dokularından olan yün, pamuk ve modal<br />

karışımlı tasarımlara eşlik eden nakış ve patchler<br />

koleksiyonu zenginleştiriyor. Erkeklerin kış sezonu kombinlerini<br />

tamamlayan keçe kabanlara yeni bir yorum<br />

katarak, kürk detaylarla harmanlayan Brand Who,<br />

geçtiğimiz sezona damgasını vuran bomber’ların<br />

uzun tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor. Sadeliği koruyarak<br />

sportif bir şıklık sunan Brand Who, basic sweatshirtlerin<br />

yanı sıra havlu kumaş ve balıkçı yaka gibi<br />

yeniliklerle tasarımlarına bu sezon fark katıyor. Grafik<br />

desenler, dikkat çekici nakış işlemeler ve yıkamalı<br />

ürünler koleksiyonun hit parçalarını oluşturuyor. Her<br />

zaman tasarımlarıyla alışılmışın dışına çıkan Brand<br />

Who koleksiyonunda kombinleri tamamlayacak<br />

pantolonlar ise tailor made, smart chino’lar ve gündelik<br />

giyime eşlik eden jeanlerden oluşuyor.


46<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Tekstil Araştırma Derneği’nden<br />

‘Herşey Bilmekle Başlar’ etkinliği<br />

“Üreten ülke olmalıyız, milli ekonomiyi kurmalıyız” ilkesiyle<br />

dört yıldır etkinliklerini sürdüren Tekstil araştırmaları<br />

Derneği etkinliklerini sürdürüyor. Derneğin,<br />

25 Mart Cumartesi günü yaptığı etkinlikte Dernek<br />

başkanı Ekrem Hayri Peker, dernek faaliyetleri hakkında<br />

kısa bir bilgi verdi. Daha sonra dernek üyesi Berna<br />

Tetik, “Tekstilde Labaratuvar Test Metotları”konulu bir<br />

sunum yaptı. Tetik, sunumunda; -Laboratuvar tanımı<br />

ve tekstil laboratuvarının sahip olması gereken özellikler<br />

-Test standartlarının kısaca tanıtılması -Kalibrasyon<br />

nedir, önemi. -Tekstilde yapılan testler nelerdir?<br />

Hangi aşamalarda testler yapılır? Kısaca testlerin ve<br />

test cihazlarının tanımları konularını ayrıntılarıyla anlattı.<br />

Daha sonra Sanayici Özkan İrman, “Herşey Bilmekle<br />

Başlar” konulu sunumunu yaptı. Yaşamından<br />

kesitler aktaran İrman, hayata başladığı Pirinç Han<br />

anılarını aktardı. Babasının üç tekerlekli arabası olduğunu,<br />

kendisinin babasına çıraklık yaparak hayata<br />

atıldığını anlattı. Öğrenmenin, araştırmanın önemli<br />

olduğunu, bilgiyi paylaşmamız gerektiğini anlatan<br />

İrman, bugüne kadar yazdığı 14 kitap yazdığını,<br />

bu kitaplarda deneyimlerini paylaştığını söyledi.<br />

Çocukluk anılarını yazdığı “Mezeci Çırağı” kitabının<br />

filme alındığını ve 14 <strong>Nisan</strong>’da vizyona gireceğini<br />

dile getirdi. Etkinlik Özkan İrman’ın katılımcılara kitaplarını<br />

imzalamasıyla sona erdi.


48<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Havlu üretiminde<br />

Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi<br />

Yenilikçi ve dönüşüm odaklı yapısı sayesinde küresel düzeyde önemli çalışmalara<br />

imza atan Bursalı Tekstil, global rekabette ön plana çıktığı havlu üretimi alanında<br />

da Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ni kurma başarısını gösterdi.<br />

Toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde, sosyal<br />

ve çevresel sorumluluklarının bilincinde üretim<br />

yaparak, en son teknolojiyle geliştirdiği tekstil<br />

ürünlerini başta AB ülkeleri olmak üzere; küresel<br />

pazarlara ‘Türk markası’ gururuyla ihraç eden Bursalı<br />

Tekstil, Ar-Ge öncelikli üretim modeli çerçevesinde<br />

ülkemize ve sektöre katma değer katacak ciddi<br />

adımlar atmaya devam ediyor. Bursalı Tekstil; yenilikçi<br />

ve dönüşüm odaklı yapısı sayesinde küresel<br />

düzeyde önemli çalışmalara imza atarken, global<br />

rekabette ön plana çıktığı havlu üretimi alanında<br />

da Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ni kurma<br />

başarısını gösterdi. Kısa süre önce, Bilim, Sanayi ve<br />

Teknoloji Bakanlığı’nın da onayını alan Bursalı Tekstil<br />

Ar-Ge Merkezi; havlu üretimi alanında ilk, tekstil<br />

sektöründe 22. Bursa’nın 46. ve Türkiye’nin de 369.<br />

Ar-Ge Merkezi olma özelliğini taşıyor.<br />

AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRÜNLER<br />

Bursalı Tekstil, Ar-Ge çalışmaları kapsamında<br />

özellikle dokuma, konfeksiyon, terbiye, makine, iş<br />

güvenliği, çevre ve teknik tekstiller alanlarında,<br />

ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve üretim çeşitliliğine<br />

yoğunlaşırken, kalite ve kapasitenin artırılması,<br />

inovatif yaklaşımla Avrupa standartlarında<br />

ürünler tasarlanması, geliştirilmesi ve bu ürünlerin<br />

üretiminin yapılması gibi temel hedeflere yönelik<br />

çalışmalarından da olumlu sonuçlar alıyor.<br />

ÇOK SAYIDA PROJEYE İMZA ATTI<br />

Bursalı Tekstil, Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde<br />

bugüne dek tamamen öz kaynaklarını kullanarak,<br />

patent ve faydalı model alanında çok sayıda<br />

önemli projeyi de hayata geçirme başarısı gösterdi.<br />

Bursalı Tekstil Ar-Ge mühendislerinin halen yürütmekte<br />

olduğu 3 adet TÜBİTAK projesi de yer alırken,<br />

bu geliştirme süreçlerinde özellikle enerji tasarrufu,<br />

çevre verimliliği ve tasarım üzerine yoğunlaşıyor.<br />

BAKANLIK ONAYLI İLK AR-GE MERKEZİ<br />

Bursalı Tekstil olarak, kurumsal yapıları gereği Ar-Ge<br />

öncelikli üretim modelini temel stratejiler arasında<br />

belirlediklerini kaydeden Bursalı Tekstil Yönetim Kurulu<br />

Başkan Yardımcısı Alper Bursalı, havlu üretimi dalında<br />

bakanlık onaylı ilk Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirmekten<br />

dolayı büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Fonksiyonel<br />

tekstil ürünlerinin tasarımı ve üretimi, bu ürünlerin<br />

kullanım alanının genişletilmesi, kullanım alanlarının<br />

yaygınlaştırılması gibi konularda önemli çalışmalar<br />

yaptıklarını aktaran Alper Bursalı; “Endüstrileşebilecek<br />

yenilik, verimlilik artışı, yüksek kalite teknoloji transferi,<br />

nanoteknolojik uygulamalar, çevre dostu üretim, hedefleri<br />

esas alınarak, Ar-Ge çalışmalarını sürdürmeye<br />

devam edeceğiz. Geliştireceğimiz yenilikçi ürünler<br />

sayesinde de hem ülkemize, hem de hizmet verdiğimiz<br />

sektöre yüksek katma değer sağlamaya devam<br />

etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.


50<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

“Orka, bu yıl<br />

yüzde 25<br />

büyüme hedefliyor”<br />

Orka Holding Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Süleyman Orakçıoğlu<br />

<strong>2017</strong> yılında yurt dışında 60<br />

mağaza açacaklarını belirterek<br />

“Deyim yerindeyse İtalya gibi<br />

modanın başkentlerine çatır çatır<br />

ürün satıyoruz” dedi.<br />

Rusya’dan Meksika’ya, İtalya’dan Avustralya’ya,<br />

Güney Afrika’dan Çin’e pek çok ülkeden satın<br />

alım heyetlerini İstanbul’da ağırladıklarını belirten<br />

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman<br />

Orakçıoğlu “<strong>2017</strong>-2018 Sonbahar/Kış koleksiyonunu<br />

sergilediğimiz etkinlikte toplam 3 bin 500 farklı model<br />

yer alıyor. Geçen yıl 180 bin ürün satışı yapmıştık.<br />

Bu sene aksesuarlar hariç siparişlerde 350 bin ürün<br />

adetini yakalamak üzereyiz. Bu yıl yurt dışında 50<br />

yeni mağaza açma hedefimiz vardı ancak etkinliğe<br />

ilgi o kadar büyük oldu ki bu sayının en az 60<br />

olacağını söyleyebilirim” diye konuştu.<br />

Damat-Tween ve D’S Damat markaları ile dünya<br />

moda perakendesinde söz sahibi olma yolunda<br />

ilerleyen Orka Holding, yoğun talep üzerine yurt<br />

dışındaki mağaza sayısını artırma kararı aldı. İstanbul’da<br />

düzenlediği 5. Yurt Dışı Bayi Toplantısı’nda 80<br />

ülkeden 180 kişilik alım heyetini ağırlayan şirket bu<br />

yıl yurt dışında 50 yerine 60 yeni mağaza açacak.<br />

RUSYA’YA 11 YENİ MAĞAZA<br />

Orakçıoğlu yurt dışı yatırımları hakkında ise şu bilgileri<br />

verdi: “Bu yıl yüzde 25 büyüme ile 600 milyon<br />

liralık ciro hedefliyoruz. 100 olan yurt dışı mağaza<br />

sayısını 160’a, yurt içi mağaza sayısını da 220’ye<br />

çıkararak toplam 380 mağazaya ulaşacağız. Cumhuriyetin<br />

100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılına kadar<br />

ise yurt içinde 300, yurt dışında 600 mağazamız<br />

olacak. Yurt dışı mağazamız yurt içi mağazanın<br />

iki katı olacak. Yine 2023 yılında 2,5 milyar TL ciro<br />

hedeflerken, bunun 250 milyon doları ihracattan<br />

gelecek. Ayrıca bu yıl ilk defa İsveç, İsviçre gibi<br />

ülkelere girmeyi planlıyoruz. Fransa’da lokasyon<br />

arıyoruz. Paris’te bu yıl mağaza açabiliriz. Meksika


PANORAMA 51<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

başta olmak üzere Güney Amerika’da 12 ülke için<br />

distribütörlük vereceğiz. Yine nisan ayında Katar’da<br />

ilk mağazamızı açıyoruz. Rusya’da rafa kaldırdığımız<br />

projeler tekrar gündemde. Rusya’da 14 olan<br />

mağaza sayımızı 25’e çıkaracağız. Afrika’da da safariye<br />

çıktık. Kuzey Afrika’dan Sahra Altı Ülkeleri’ne<br />

kadar kıtanın her bölgesinde yaygınlaşıyoruz. Doğu<br />

Avrupa’nın en büyük nüfusuna sahip Polonya’da ilk<br />

yılda 3-4 mağaza, üç yılda 15 mağaza hedefliyoruz.<br />

İsrail’de de üç yılda 15 mağaza ile pazar liderliği<br />

hedefliyoruz.” Geçen yılın son çeyreğinde İtalya’da<br />

dokuz günde dokuz mağaza açtıklarını hatırlatan<br />

Orakçıoğlu, “Bu yıldan itibaren Roma ve Floransa<br />

gibi marka kentlere de girerek bir kaç ay içinde 18<br />

mağazaya ulaşacağız. Deyim yerindeyse İtalya gibi<br />

modanın başkentlerine çatır çatır ürün satıyoruz.<br />

Önümüzdeki beş yılda dünyada en çok konuşulan<br />

beş markadan biri olacağımıza inanıyorum” dedi.<br />

PARTNER OLARAK GÖRMEYEN AVM’LERDEKİ<br />

MAĞAZALARI KAPATACAĞIZ<br />

Süleyman Orakçıoğlu, AVM’leri partner olarak<br />

gördüklerini ancak anlaşmamakta direnen<br />

AVM’lerdeki mağazaları kapatacaklarını söyledi.<br />

Orakçıoğlu, “Bu yıl 15 mağazamızı kapatacağız. Bunların<br />

çoğunluğu AVM’lerde. Şu an kuru 2,5-3,5 lira arasında<br />

sabitleyerek bize yardımcı olan AVM’ler var.<br />

Hatta 2 liraya sabitleyen bile var. Biz onları partner<br />

olarak görüyoruz. Bizi partner olarak görmeyenlere de<br />

ona göre davranacağız. Sadece AVM kiraları değil.<br />

Ciroları düşük olanları da kapatacağız” diye konuştu.<br />

İSTİHDAMA 250 KİŞİYLE KATKI<br />

Süleyman Orakçıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep<br />

Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine<br />

katkı sağlayacaklarını vurguladı. Hâlen yurt içi ve<br />

yurt dışında 3 bin 250 kişiye istihdam sağladıklarını<br />

belirten Süleyman Orakçıoğlu “Bu yıl yurt içinde<br />

250 kişiye ek istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi.<br />

“SOYUNMA KABİNİNE AKILLI AYNA KOYACAK’’<br />

Orka Holding, bu yıl 25 milyon TL yatırım planlıyor.<br />

Bu rakamın 3 milyon TL’si teknolojiye ayrıldı. Teknoloji<br />

yatırımı kapsamında mağazalara akıllı aynalar<br />

koyacaklarını belirten Orakçıoğlu, “İki yıldır üzerinde<br />

çalışıyorduk. Yazılımın patentini aldık. Artık müşteriler<br />

kabinlerde çok sayıda ürünü defalarca giyip<br />

çıkarmak yerine ayna karşısında üzerine tutması yeterli<br />

hâle gelecek. Yıl sonundan itibaren kademeli<br />

olarak müşterilerin bulunduğu her ortamda bunu<br />

yapabilmelerini sağlayacağız” dedi. Orakçıoğlu,<br />

ayrıca mağazalarda yazılı olarak sunulan ürün bilgilerini<br />

akıllı cihazlara uyumlu hale getirerek sanal<br />

gerçeklik platformuna taşıdıklarını söyledi.


52<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Havacılıkta<br />

‘Yunuseli’ heyecanı<br />

Bursa Büyükşehir Belediyesi<br />

tarafından, 16 yıl aradan<br />

sonra yeniden hizmete açılan<br />

Yunuseli Havaalanı, havacılık<br />

sektörüne hizmet eden firmaları<br />

heyecanlandırdı.<br />

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 16 yıl aradan<br />

sonra yeniden faaliyetleri başlatılan Yunuseli Havaalanı,<br />

havacılık sektörüne hizmet eden firmaları<br />

da heyecanlandırdı. Bursa Büyükşehir Belediye<br />

Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın her alanda olduğu<br />

gibi havacılıkta da öncü olması hedefiyle çalışmaların<br />

devam edeceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi,<br />

Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001<br />

yılında kapatılan Yunuseli Havaalanını 16 yıl aradan<br />

sonra yeniden hizmete açtı. Yunuseli Havaalanı’nın<br />

faaliyetlerine yeniden başlaması, sektörün önde<br />

gelen firmaları arasında da heyecana neden oldu.<br />

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli<br />

Havaalanı ile ilgili projeleri nedeniyle kendisini ziyaret<br />

eden Atlas Global Genel Müdürü Orhan Coşkun ve<br />

Atlantik Uçuş Akademisi AFA Genel Müdürü Sermet<br />

Temizkan ile Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda<br />

bir araya geldi. Bursa’da havacılıkta önemli bir<br />

potansiyel olduğunu belirten Atlas Global Genel<br />

Müdürü Orhan Coşkun, firma olarak Yunuseli Havaalanı’nda<br />

eğitimden sağlığa uzanan geniş bir yelpazede<br />

hizmet verebileceklerini ve bu noktada da<br />

Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak<br />

için heyecan duyduklarını söyledi.<br />

“BURSA’DA HAVACILIKTA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI”<br />

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın<br />

her alanda olduğu gibi havacılıkta da<br />

öncü olması hedefiyle önemli adımlar attıklarını<br />

belirterek, “Bursa’da havacılıkta yeni bir dönem<br />

başladı. En büyük hedefimiz, Bursa’da havacılığın<br />

gelişmesiydi ve artık bunu gerçekleştirmek için<br />

adımlarımızı atıyoruz” dedi. Yunuseli Havaalanı’nın<br />

Bursa için önemli bir uçuş alanı olduğunu ifade<br />

eden Altepe, şimdiden 60’a yakın uçak sahibinin<br />

buradan yararlanmak için başvuru yaptığı Yunuseli<br />

Havaalanı’nın kent ekonomisine büyük katkı<br />

sağlayacağını söyledi. Başkan Altepe, hızla gelişen<br />

ve değişen Bursa’da, kısa sürede Yunuseli’nin de<br />

yetersiz kalacağını ve yeni bir havaalanı ihtiyacının<br />

daha ortaya çıkacağını kaydederek, “Yunuseli yetmez.<br />

Türkiye’nin ekonomik kalbi, Bursa… Güç burada.<br />

İstanbul’da yapılamayanlar Bursa’da yapılıyor.<br />

Türkiye’nin de önünü açacak sivil havacılık çalışmalarını<br />

destekleyecek adımlar atacağız. Altyapı var,<br />

çok yönlü olarak çalışalım istiyoruz” diye konuştu.<br />

Bursa’da en az 200 özel uçağın kullanılmasını hedeflediklerini<br />

anlatan Başkan Altepe, şehrin bu<br />

potansiyelinin olduğunu sözlerine ekledi. Altepe,<br />

ziyaretin sonunda konuklarına Bursa’ya özgü bir el<br />

yapım Yeşil Türbe çinisi hediye etti.


54<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Re-form’u<br />

en iyi tasarlayanlar<br />

finalist oldu<br />

Türk Hazırgiyim sektörü için tasarımcı yetiştirme misyonu üstlenen EİB Moda<br />

Tasarım Yarışması’nın bu yılki finalistleri iki aşamalı elemenin ardından belli oldu.<br />

Ege Hazırgiyim ve <strong>Konfeksiyon</strong> İhracatçıları Birliği<br />

tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen “EİB Moda<br />

Tasarım Yarışması”nda ana tema Reform olarak belirlenmişti.<br />

Genç tasarımcıların tasarımları iki aşamalı bir<br />

elemeden sonra 10’a indirildi. 10 tasarımcı “Re-form”<br />

temasına göre tasarladıkları 4 kıyafetle 05 Mayıs <strong>2017</strong><br />

Cuma akşamı yapılacak finalde dereceye girmek<br />

için ter dökecekler. Alev Ayten, Ayşe Türkel, Dilara Galimane,<br />

Dilek Süslüer, Ekrem Öztecir, Emre Erdemoğlu,<br />

Fulya Peker, Gökhan Peksarı, Gökhan Talay, Gulberk<br />

Örün, İpek Örük, Mehtap Yılmaz, Murat Acar, Nuray<br />

Atalayman, Nuray Uyar, Sema Akbay, Sümbül Çelebi,<br />

Tanya Eskinazi, Yiğit Eryendi ve Zeynep Acar’dan<br />

oluşan ön jüri ilk etapta başvurulardan 20 tanesini<br />

mülakata davet etmek için belirledi. 20 tasarımcı,<br />

Bertan Yeniçeri, Çiğdem Önsal, Emre Erdemoğlu,<br />

Serhat Işık, Tuğba Hazar ve Ulaş Can Karadeniz’den<br />

oluşan Mülakat Jürisi’ne tek tek sunum yaptı. Sunum-


PANORAMA 55<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

başarılı işlere imza atan çok sayıda tasarımcımız var.<br />

Bundan sonraki yıllarda bu sayının artacağından hiç<br />

şüphem yok” diye konuştu.<br />

lar sonrasında jüri 10 finalisti belirledi. “EİB XII. Moda<br />

Tasarım Yarışması”na başvuran dosyaların her birinin<br />

özenle hazırlanmış ve çok güzel olduğunu belirten EİB<br />

Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Burak Sertbaş,<br />

finalistleri belirlemek için ön jüri ve mülakat komitesinin<br />

iki tam gün yoğun bir mesai verdiğini kaydetti.<br />

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın kurumsal kimliğe<br />

eriştiğini, Türk hazırgiyim sektörüne vizyoner tasarımcılar<br />

kazandırdığını anlatan Sertbaş, “Daha önceki<br />

yarışmalarımıza yarışmacı olarak katılan Emre Erdemoğlu<br />

ve Nuray Atalayman bu yılki yarışmamızda<br />

jüri üyesi olarak bize destek verdiler. Sektörümüzde<br />

EİB Moda Tasarım Yarışması’na katılmış bu yarışma<br />

sayesinde kendisini ifade etme olanağı bulmuş ve<br />

TEMA “RE-FORM”<br />

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın temasının her yıl,<br />

dünya moda trendlerinden yola çıkarak tespit<br />

edildiğine işaret eden Sertbaş şöyle devam etti:<br />

“<strong>2017</strong>/18 moda akımlarından yola çıkılan bu yılki<br />

yarışmanın temasını; “Re-Form” olarak tespit ettik.<br />

Genç tasarımcılara, yaratıcı düşüncede, eylemde,<br />

tasarım anlayışında yeni bir boyut ve anlatım<br />

biçimi arayışı Re-Form!’u modern tasarım anlayışı,<br />

kendine güvenen gözlerle yeni şekiller ve oranlara<br />

odaklanmayla yeniden yorumlanacağı bir zemin<br />

sunduk. Tasarımlar dikildikten sonra ete kemiğe<br />

büründüğünde çok güzel kıyafetler ortaya çıkacak.”<br />

EİB XII. Moda Tasarım Yarışması”nın final defilesinin 5<br />

Mayıs <strong>2017</strong> Cuma akşamı yapılması planlanıyor. Defilede<br />

ünlü mankenler genç tasarımcıların eserlerini<br />

sergileyecek. Yarışmanın birincisini 15.000 TL, ikincisini<br />

10.000 TL, üçüncüsünü ise 5.000 TL para ödülünün<br />

yanı sıra Ege Hazır Giyim ve <strong>Konfeksiyon</strong> İhracatçıları<br />

Birliği’nin sunduğu projenin Ekonomi Bakanlığı’nca<br />

onaylanması halinde yurtdışına eğitim olanağı elde<br />

edebilecek. EİB XII. Moda Tasarım Yarışması’nda<br />

final heyecanını yaşayacak tasarımcılar ise; Berrin<br />

Özer, Dilara Karaca, Ece Metiner, Ece Dörtköşe,<br />

Elif Uysal, Emre Pakel, Harun Çiftçi, İpek Çetinoyar,<br />

Özgür İnceoğlu ve Yağmur Aysan” oldu.


56<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Deri modasında<br />

Türk-Japon işbirliği güçleniyor<br />

Türkiye’de deri sektörüne genç ve yenilikçi tasarımcılar<br />

kazandırmak için 7 yıldır “Deri’n Fikirler Deri Üretim<br />

ve Tasarım Yarışması”nı düzenleyen Ege Deri ve<br />

Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Japonya’da<br />

moda eğitiminin öncüsü 90 yıllık geçmişe sahip<br />

Bunka Üniversitesi arasındaki işbirliği güçleniyor.<br />

Tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilen önemli<br />

tasarımcılar yetiştiren Bunka Üniversitesi’nin düzenlediği<br />

“Bunka Üniversitesi Moda Haftası”nda; Ege<br />

Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin organizasyonu,<br />

Deri Tanıtım Grubu’nun sponsorluğunda<br />

Japonya’ya gönderilen Türk derilerinden tasarlanan<br />

kıyafetler sergilendi ve ödüllere adeta ambargo<br />

koydu. İlk 10 ödülün 9’unda Türk derisi kullanıldı.<br />

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Jak Galiko, Bunka Üniversitesi ile<br />

işbirliklerinin 3 yıldır sürdüğünü, dünya genelinde<br />

kalite skalasında en üst seviyede yer alan Türk derilerinin<br />

Bunka Üniversitesi’nin “Moda Şov”unda ilk kez<br />

2014-2015 sezonunda sergilendiğini anlattı. Bunka<br />

Üniversitesi Moda Haftası’nda ikinci ve üçüncü olan<br />

tasarımların Türk derileriyle tasarlandığı bilgisini veren<br />

Galiko, “İlk 10’daki diğer deri kullanılan ürünlerde<br />

de tüm tasarımlarda Türk derisine yer verildi. Bu ürünler<br />

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin<br />

VI. Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması’nın<br />

finalinde de sergilenerek beğeni topladı. Japonya’da<br />

90 yıllık geçmişe sahip olan ve moda eğitiminin<br />

öncüsü olan Bunka Üniversitesi ile moda sektöründeki<br />

işbirliğimizi önümüzdeki yıllarda arttırarak<br />

sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. Bunka Üniversitesi’nin<br />

geçen yılki “Moda Haftası”nda Ege Tekstil<br />

ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üyesi Söktaş<br />

firması da kumaş sponsoru olmuştu. Bu yık 9. Kez<br />

düzenlenen Bunka Üniversitesi Moda Haftası’nda<br />

Keisuke Imazaki, Chisung Ihn, Mari Odaka, Junya<br />

Satou ve Takayuki Chino aracılığı ile bir seminer de<br />

düzenlendi. Bunka Üniversitesi Moda Haftası’nda<br />

öğrencilerin çalışmaları, moda gösterisi, sergisi ve<br />

sunumları sergilendi. Moda Haftası, profesyonellerin<br />

etkileşim içinde olabildiği, gelecek yılki koleksiyonu<br />

hakkında soruların cevap bulduğu, modanın<br />

gidişatını ve gelecek nesiller için moda faaliyetlerinin<br />

tartışabileceği bir etkinlik olarak öne çıkıyor.


58<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Sanko<br />

Çatalca RES 33 MW<br />

ek kapasite<br />

yatırımını<br />

devreye aldı<br />

Sanko Enerji CEO’su Adil Tekin:<br />

“Ülkemize olan güvenimizle<br />

yatırımlarımızı aksatmıyoruz. Ek<br />

kapasiteyi tam da arz açısından<br />

ihtiyaç duyulan ortamda devreye<br />

almaktan mutluluk duyuyoruz”<br />

Sanko Enerji CEO’su Adil Tekin, 60 MW kurulu<br />

gücündeki İstanbul Çatalca Rüzgar Enerji Santrali’nin<br />

(RES) 33 MW ek kapasite yatırımının devreye<br />

alındığını söyledi. Tekin, 140 Milyon TL tutarındaki<br />

ek yatırımla Çatalca RES’in 93 MW kapasiteye çıktığını<br />

ve ek kapasitenin devreye alınması ile santralin<br />

yıllık 275 Milyon kWh yenilenebilir enerji üreteceğini<br />

kaydetti. Çatalca RES’in 2008 yılında devreye<br />

alındığını anımsatan Tekin, “Üretime alındığı tarihte<br />

Türkiye’nin ikinci en büyük RES’i olan Çatalca RES’in<br />

bugüne kadar ürettiği 1.5 Milyar kWh yenilenebilir<br />

enerji ile yaklaşık bir milyar ton karbondioksit salınımı<br />

engellenmiştir” dedi. Yatırımına 2016 <strong>Nisan</strong> ayında<br />

başlanan ve 10 adet 3,3 MW türbinden oluşan ek<br />

kapasite yatırımını benzerlerine göre daha kısa sürede,<br />

8.5 ayda tamamlayarak üretime aldıklarını belirten<br />

Tekin, “Sanko Grubu olarak Türkiye’ye güveniyoruz.<br />

Ülkemize olan güvenimizle Çatalca RES ek<br />

kapasite yatırımını kısa sürede tamamlayıp, tam da<br />

arz açısından ihtiyaç duyulan bir ortamda ekonomimize<br />

kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”<br />

diye konuştu. Tekin, yatırımına 2016 ortasında<br />

başladıkları Jeotermal Enerji projelerine yoğunlaşarak<br />

ilk santrali 250 Milyon TL yatırımla <strong>2017</strong> Ekim ayında<br />

devreye almayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.<br />

SANKO ENERJİ<br />

Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları<br />

başta olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteren<br />

ve yaklaşık 15 bin çalışanı bulunan SANKO Holding’in<br />

enerji yatırımlarını gerçekleştiren Sanko Enerji, ülkemizin<br />

ihtiyacı olan elektriğin; kaliteli, güvenilir, rekabetçi<br />

ve çevre ile uyumlu temin edilmesini hedeflemektedir.<br />

Çevreye dost enerji üretimini ilke edinen Sanko<br />

Enerji, bugüne kadar 4 milyar TL’den fazla yatırım<br />

yaparak gerçekleştirdiği 6 hidroelektrik ve 2 rüzgar<br />

santrali ile toplam 650 MW kurulu güçle yenilenebilir<br />

kaynaklardan yılda 2 milyar kWh enerji üretmektedir.


Gazete baskılarında Türkiye’nin en geniş web ofset makine parkur<br />

ağına sahip olan“İhlas Gazetecilik A.Ş.” bünyesinde, Türkiye<br />

gazetesi başta olmak üzere, günlük olarak çok sayıda ulusal ve yerel<br />

gazeteyi, 6 bölgede bulunan tesislerimizde basmaktayız.<br />

Heatsetlerde (63 kesim günlük 800 bin forma), (58 kesim günlük 800<br />

bin forma) yüksek üretim kapasitemiz baskı makinelerimizdeki üretim<br />

özellikleri sayesinde siparişlerinizi terminlerine uygun ve kaliteli bir şekilde<br />

hazırlayıp teslim ediyoruz. Modern renk kontrol ve izleme-denetim sistemleri<br />

ile maksimum renk kalitesine ulaşılmakta kokulu sayfalar, özel renkler ve silikon<br />

uygulamaları ile siz müşterilerimize farklılık kazandırmaktadır.<br />

WEB OFSET<br />

İhlas Matbaacılık Baskı Tesisleri, tabaka ofset baskı alanında sektörün önde<br />

gelen isimleri arasındadır. Tabaka ofset baskı makine parkurumuzun zenginliği<br />

ve profesyonel ekibimiz sayesinde tek renkli işlerden, çok renkli işlere<br />

kadar her türlü baskılarınızı uluslararası standartlara göre yapmaktayız.<br />

Mürekkep kontrolü ve renk yönetim sistemleri ile çalışan tabaka ofset<br />

baskı makinelerimiz; laminasyon çeşitleri ile de hizmet vermektedir.<br />

DÜZ OFSET<br />

İhlas Matbaacılık Baskı sonrası tesislerde. Modern makine,<br />

ekipmanları ve kalifiye personelimiz ile hizmet<br />

vermekteyiz. Amerikan cilt, iplik dikiş, mukavva taslama<br />

cilt, iplik dikiş flexi kapaklı cilt, tel dikişli cilt<br />

(tel-omega) spiral cilt, işlere çeşitli fonksiyonlarla<br />

birlikte yapılmaktadır.<br />

MÜCELLİT<br />

İhlas Matbaacılık, ambalaj alanında da faaliyetlerine<br />

başlamıştır. Baskılı ve baskısız dopel<br />

koli, krome karton ve sıvamalı kutu üretimini<br />

bünyesinde toplayarak, ürün yelpazesini daha da<br />

genişletmiştir.<br />

AMBALAJ<br />

“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi<br />

İhlas Plaza No:11 A / 41<br />

Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00<br />

www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


60<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

“Güvenilir<br />

iş ortaklığı”<br />

Ticari işlemlerde paradan Barter’a<br />

giden süreci ulusal ve küresel<br />

boyutlara taşımayı hedefleyen<br />

Türk Barter’ın amacı; ticaret<br />

yaşamında parayı tamamen<br />

ortadan kaldırmak değil salt para<br />

olmadan da ticaret yapılabileceği<br />

bilincini yaygınlaştırmaktır.<br />

Alternatif ticaret ve finans modeli olan Barter sistemi<br />

bugün Türkiye iş dünyasına Türk Barter tarafından<br />

kazandırılmış önemli bir sektör. Türk Barter, sunduğu<br />

sistemle ekonomik yaşama artı değer katmanın<br />

yanı sıra tüm sektörlere yönelik üretimi durdurmayan,<br />

istihdamı koruyan, sermayeyi güçlendiren,<br />

parayı amaç değil araç yapabilen risksiz ekonomi<br />

çözümü sunuyor. Barter sisteminin Türkiye’de benimsenmesini<br />

ve yaygın şekilde kullanılmasını misyon<br />

edindiklerini vurgulayan Türk Barter Genel Müdürü<br />

M. Sırrı Şimşek, bu amaçla “Barter Eğitimleri” vererek<br />

gençlere de yol gösterdiklerini söyledi. Güçlü bir Türkiye’nin,<br />

ekonomik anlamda bağımsız Türkiye’den<br />

geçtiğine inandıklarını dile getiren Şimşek, çalışmaları<br />

ve sektörle ilgili sorularımızı cevaplandırdı.<br />

Türk Barter hakkında bilgi verir misiniz?<br />

Kuruluşundan bu yana geçen süreci anlatır<br />

mısınız? Sektöründeki yeri nedir?<br />

“Türk Barter, Barter sisteminin Türkiye’de uygulanmasına<br />

öncülük etmiş ve Barter deneyimlerini<br />

birleştiren bir grup girişimci profesyonel iş adamı<br />

tarafından kurulmuştur. Girişimcileri ve çalışanlarının<br />

aynı çatı altında bütünleştiği aile yapısı, teknolojik<br />

altyapı desteği ve çağdaş yönetim sistemiyle Türk<br />

Barter’ın bugünkü güçlü yapısını oluşturmaktadır.<br />

Müşterilerine süratli ve kaliteli hizmet sunmayı ilke<br />

edinen Türk Barter; gücünü büyük bir hassasiyetle<br />

bünyesine kattığı üye firmalarından ve kendisinin<br />

de üyesi olduğu Dünya Barter Birliğine (IRTA)<br />

bağlı uluslararası firmalardan oluşan Barter Ortak<br />

Pazarı’ndan almaktadır. Ticari işlemlerde paradan<br />

Barter’a giden süreci ulusal ve küresel boyutlara<br />

taşımayı hedeflemiş Türk Barter’ın amacı; ticaret<br />

yaşamında parayı tamamen ortadan kaldırmak<br />

değil salt para olmadan da ticaret yapılabileceği<br />

bilincini yaygınlaştırmaktır. Türk Barter kurulduğu<br />

yıllardan bu yana çok ciddi anlamda değişiklikler<br />

ve hep yükselen grafikler çizmiştir. Öncelikle Barter<br />

sisteminin ülke ekonomisine kazandırılmasında ve<br />

ticari bir model olarak algılanmasında çok önemli<br />

görevler almış ve yerine getirmiştir. Türkiye’de ilk Barter<br />

şirketi olarak devletin Barter modellemesindeki<br />

uğraşlarına tecrübelerini aktarmıştır. Bizler; küresel<br />

ve stratejik düşünce, çevre, toplum ve müşteri<br />

odaklılık, kaynaklara saygı ve verimlilik, bilimsellik<br />

ve bütünsel kalite, uzlaşma, değişim ve paylaşım<br />

değerlerini Türk Barter’ın temel değerleri olarak kabul<br />

ediyor ve bu değerler aracılığı ile Barter’ın Türk<br />

ekonomisine güç katmasını amaçlıyoruz.”<br />

Barter nedir?<br />

“Barter, alternatif ödeme ve finansman sistemidir.<br />

İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin, satılan mal<br />

veya hizmet karşılığında satın alınmasına Barter<br />

denir. Barter birebir mal değiş tokuş işlemi değildir.<br />

Barter birkaç istasyonlu bir takas işlemidir. İhtiyaç<br />

duyulan mal veya hizmetin, satılan mal veya hizmet<br />

karşılığında satın alınmasına Barter denir. İlk<br />

uygulamaları takas yöntemi olan Barter Sistemi, organizatör<br />

bir şirket aracılığı ile çoklu takas yöntemini<br />

geliştirmiştir. Barter sisteminin en önemli araçları<br />

arz ve talep bilgileridir. Bu bilgiler ile Barter Ortak<br />

Pazarı’ndan bahsetmek mümkün olabilir. Barter Ortak<br />

Pazarı bir aidiyet duygusu ile hareket edebilen<br />

firmaları bir araya getiren Barter şirketi tarafından<br />

oluşturulur. Türk Barter Ortak Pazarı geniş açılımlı<br />

ve dünyada en kapsamlı sektör dağılımına sahip<br />

bir pazardır. Barter sistemi, üye firmaların arzlarının<br />

satışı ve taleplerinin karşılanması esasında çalışır ve<br />

talepler için ilgili firmaları Barter Ortak Pazarı’nda<br />

birlikte çalışmaya davet ederek büyür. Satış yaparak<br />

alacaklanan firma ihtiyaçlarını Barter Ortak<br />

Pazarı’nda bulunan üye firmaların satışa sundukları<br />

mal veya hizmetlerden karşılar.”


PANORAMA 61<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Türk Barter’ın hedefleri nelerdir? Bu hedefler<br />

doğrultusunda yeni projeleriniz olacak mı?<br />

“Hedefimiz; en önemli kaynağımız olan insanı verimli<br />

ve başarılı hale getirecek sistemleri oluşturmaktır. Tüm<br />

dünyada fırsatları erken görüp ülke ekonomisine faydalı<br />

bir şekilde değerlendirmektir. Çağdaş yönetimin<br />

gerektirdiği kurumsal yönetim kurallarını uygulayarak<br />

Türk Barter’ı uzun yıllar varlığı güvenle anılan bir grup<br />

yapmaktır. Ana ilkelerimiz; gelir ve istihdam oluşturarak<br />

ülkemizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın menfaatlerini<br />

en üst seviyeye çıkararak büyümek, yurt içi<br />

ve yurt dışında güvenilir marka olmayı sürdürmektir.<br />

Bizler Türk Barter olarak tüm ilişkilerimizde “güvenilir iş<br />

ortaklığı” ilkesini titizlikle uyguluyoruz. Hedeflerimizi bu<br />

inançtan aldığımız güçle gerçekleştiriyoruz.”<br />

Türk Barter’a kimler nasıl üye oluyor?<br />

“Bir şirket Barter sistemiyle çalışmaya karar verdiği zaman<br />

üyelik süreci, ilgili brokerler tarafından yapılacak<br />

toplantılarla başlıyor. Bu toplantılarda şirketin öncelikle<br />

bir projesi hazırlanıyor ve bu projede şirketin stok yapısı,<br />

atıl kapasitesi, nakit durumu ve kredi durumu analiz<br />

edilerek şirketin sisteme dâhil edilmesi sağlanıyor. Türk<br />

Barter, sistemden talep edilen mal veya hizmetleri<br />

veren şirketleri, talebi olan firmayla bir araya getiriyor.<br />

Firmanın üye olması için de birtakım formaliteleri<br />

tamamlaması gerekiyor: Şirketin faaliyette olması, şirketin<br />

arzlarının reel olması, fiyatlarının reel olması ve Türk<br />

Barter’ın yapmış olduğu inceleme sonucunda şirketin<br />

Barter sektöründe faaliyeti bulunacak bir firma olması.”<br />

Üyelerinize kredi veriyor musunuz?<br />

“Evet, üyelerimize “Barter Mal ve/veya Hizmet Kredisi”<br />

veriyoruz. Barter Mal ve Hizmet Kredisi; üyenin, Barter<br />

Ortak Pazar’ında ödemeyi Barter Çeki ile yaparak<br />

mal veya hizmeti, satın alma işlemlerinde borçlanabilme<br />

limitidir. Üyelerimizden kredi talebi geldiğinde,<br />

uzmanlarımız kredi risk analizi yapıyor ve teminat<br />

alımı karşılığında 1 yıl vadeli faizsiz mal ve hizmet<br />

kredisi veriliyor. Bizim kredi sistemimizin bankalardan<br />

farkı ve avantajı, faizsiz olması ve aldığınız kredinin<br />

karşılığını kendi ürettiğiniz mal veya hizmetle ödüyor<br />

olmanızdır. Bankacılık uygulamalarında krediler,<br />

faiz oranları doğrultusunda nakden geri ödemeye<br />

tabidir. Oysaki teminat kapsamı ve kredilendirme<br />

Türk Barter’ın belirlediği oranda yapılır. Kredi borcu<br />

bulunan üye, 1 yıl içerisinde Barter Ortak Pazarı’nda<br />

satış yaparak borcunu faizsiz olarak Barter ile öder.”<br />

Kaç şubeniz var?<br />

“Türkiye’de İstanbul’da bulunan Genel Merkezimiz; yurt<br />

içinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri,<br />

Konya ve yurt dışında 9 şubemiz ile hizmet vermekteyiz.”<br />

Arz ve Talep oluşturmak ne demek ve nasıl oluyor?<br />

“Üye, Barter sisteminde çalışabilmesinin yegâne<br />

göstergesi olan arz bilgisini sisteme kaydetmek ile ya<br />

da bildirmek ile yükümlüdür. Arz, satıcıların çeşitli fiyat<br />

seviyesinde satmak istedikleri mal miktarlarını gösteren<br />

tablodur. Bu tablonun sistem içinde oluşturularak<br />

üyelerin hızlı bir şekilde arzdan haberdar olması<br />

sistemin sağlıklı büyüme göstermesi için önem taşımaktadır.<br />

Arz bildirim formu sistem üyelerinin pazara<br />

sunmak istedikleri mal veya hizmetlerin nitelik ve özelliklerini<br />

belirttikleri matbu formdur. Üyenin sisteme<br />

arz etmek istediği ürünün miktar, fiyat vs. özelliklerini<br />

gösterir belgedir. Üyenin, Barter sistemi ile satın almak<br />

istedikleri malların veya hizmetlerin bilgilerinden<br />

oluşturduğu listedir. Arz, Barter Online programına<br />

kaydedilerek diğer üyelere duyurulur. Arz edilen mal<br />

veya hizmet, web sitesi, e-mail, call center ve dergi<br />

gibi yayın araçları ile diğer üyelere duyurulur. Arz<br />

duyurusu yapılan mal veya hizmeti talep eden firma,<br />

broker’lar aracılığı ile ürün alımını gerçekleştirir.”<br />

Yurt dışı üyeliğiniz var mı?<br />

“IRTA (Dünya Barter Birliği) Yönetim Kurulu üyeliğimiz<br />

ve IRTA Avrupa Etik Komite Yönetim Kurulu Başkanlığında<br />

olmamızdan dolayı işlemlerimizi uluslararası<br />

anlamda yapmaktayız. Hedeflerimiz arasında anlaşmalı<br />

olduğumuz ülkelerin sayısını artırmak ve tüm<br />

dünya ülkeleri ile iş birliği halinde olmak var. Ayrıca<br />

17 ülke ile iş birliği anlaşmalarımız bulunmaktadır.<br />

Amerika, İngiltere, Fransa, Dubai, Singapur, Belçika,<br />

Meksika, Polonya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti,<br />

İzlanda, Rusya, İtalya, Azerbaycan, Bosna Hersek<br />

ve Kanada ile iş birliğimiz devam etmektedir.”<br />

Çalışanlarınız için düzenlediğiniz sosyal<br />

etkinlikleriniz var mı? Kısaca bahseder misiniz?<br />

“Her yıl geleneksel olarak “Barter Club” etkinlikleri<br />

ile üyelerimiz ve çalışanlarımızı buluşturuyor,<br />

gezi toplantı vb. sosyal etkinliklerde bulunuyoruz.<br />

Barter Club, gerek üye ve çalışan diyaloglarının<br />

sağlıklı işlemesi gerekse de üye adaylarının<br />

bilinçlendirme faaliyetlerini üstlenmiştir.”<br />

Sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?<br />

“Son zamanlarda uluslararası literatürde bağlantıları<br />

olmayan, akreditasyonu Dünya Barter Birliği (IRTA)<br />

tarafından kabul görmemiş ve şirketlere geri<br />

dönüşlerde ciddi zararlar verebilen Barter şirketlerinin<br />

kurulmakta. Kontrolsüz olarak kurulan bu tür şirketler<br />

sektöre olan güveni de sarsmaktadır. Kurulan<br />

sözde Barter şirketleri ile Türk Barter’ın hiçbir şekilde<br />

direkt, endirekt ve stratejik iş birliği yoktur. Böyle bir<br />

bağlantı kesinlikle söz konusu olamaz. Amaçları farklı<br />

olan diğer Barter şirketleri, kredi risk yönetiminden<br />

yoksun olarak müşterilerine karşılıksız krediler vererek<br />

Barter sektörüne çok ciddi bir darbe vurmaktadır.<br />

Bu maksatla müşterilerimizi ve Barter sisteminden<br />

fayda bekleyen potansiyel firmaları uyarıyoruz.<br />

Barter sistemi modelini kapsayan bir mevzuatın olmamasından<br />

kaynaklanan yeni oluşum şirketlere<br />

zarar vermektedir. Bu nedenle sistem, bir mevzuata<br />

ihtiyaç duymaktadır. Bu maksatla bir an önce Barter<br />

Kanunu çıkarılmalıdır ki bu tarz girişimler engellensin<br />

ve Barter sistemi güvenle yoluna devam etsin.”


62<br />

PANORAMA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Jeneratör<br />

seçiminde<br />

püf noktalar<br />

Jeneratörün etkili bir şekilde<br />

kullanımı için jeneratör seçimi<br />

yaparken toplam ihtiyaç duyulan<br />

gücün hesaplanmasının öncelik<br />

olduğunu belirten Aksa Jeneratör<br />

CEO’su Alper Peker; jeneratörün<br />

yakıt tipi, gürültü seviyesi ve satış<br />

sonrası servis hizmet kriterlerinin<br />

değerlendirmesini öneriyor.<br />

Sürekli ve dönemsel enerji ihtiyacını karşılayan jeneratörlerler,<br />

farklı amaçlara yönelik model ve güç<br />

seçenekleriyle bireysel alıcılarda kararsızlıklara<br />

neden olabiliyor. Aksa Jeneratör CEO’su Alper<br />

Peker; jeneratör seçiminde yol gösterecek başlıca<br />

teknik değerlerin göz önünde bulundurulmasının<br />

ev ve iş yerleri için jeneratör satın alacakların doğru<br />

seçimi yapmalarına yardımcı olacağını söylüyor.<br />

GÜÇ TESPİTİ İÇİN ÖNCELİKLERİ BELİRLEMEK<br />

Jeneratörün kullanılacak alandaki cihazları aksatmadan<br />

çalıştırması ve enerjinin kesintisiz sağlanması<br />

için ihtiyaç duyulan gücün belirlenmesi gerekiyor.<br />

Bir uzman yardımıyla aynı anda çalıştırılacak cihaz<br />

veya makinaların değerlerinin tespit edilmesi jeneratörden<br />

beklenen verimin alınması açısından büyük<br />

önem taşıyor. Kişilerin ev veya iş yerlerinde hangi<br />

cihazlara enerji sağlanacağını belirtmesi gerektiğini<br />

söyleyen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker;<br />

“Şebekeden gelen enerji ile ev ve iş yerindeki elektrikli<br />

tüm cihazları çalıştırabilirken, jeneratörler motor<br />

gücüne bağlı olarak sınırlı sayıda cihazın enerji ihtiyacını<br />

karşılayabilir. Herhangi bir aksaklık yaşamamak<br />

için bu cihazların uzman yardımıyla gücü hesaplanmalıdır.<br />

Aksa Jeneratör olarak bizim önerimiz<br />

jeneratör seçiminin yanı sıra jeneratörün uzun yıllar<br />

verimli kullanımı için de satış sonrası hizmeti verebilecek<br />

güvenilir markalar tercih edilmedir” dedi.<br />

GENİŞ KULLANIM ALANI İÇİN PORTATİF JENERATÖR<br />

Ev ve küçük işletmelerdeki koşullara bağlı olarak uygunluğuna<br />

ve ulaşılabilirliğe göre benzin, dizel ve<br />

doğal gaz yakıtlı jeneratör seçeneği kullanıcıların tercihine<br />

sunuluyor. Kullanım alanlarına göre farklı yakıt<br />

tipinde jeneratör seçenekleri sunduklarını belirten<br />

Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Özellikle konutlar<br />

için dizel yakıtlı portatif Aksa Jeneratörleri müşterilerimize<br />

tavsiye ediyoruz. Kolaylıkla temin edilebilen<br />

dizel jeneratörler, enerji sürekliliği sağlanmasına<br />

yardımcı oluyor. Dizel yakıtının parlayıcı özelliğinin olmaması,<br />

sabit alanlarda kullanıma uygun bir tercih.<br />

Aynı zamanda ev içi kullanım için müşterilerin endişesi<br />

jeneratörün gürültü seviyesi. Aksa Portatif Jeneratör<br />

sessiz olmasıyla kullanıcılara rahat bir ortam yaratırken,<br />

taşınması kolay olduğundan sadece kısa elektrik<br />

kesintisine karşı değil kamp, piknik gibi etkinliklerde<br />

de kullanıcılara kesintisiz enerji sunuyor” dedi.


64<br />

KISA KISA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

GIZIA GATE’te<br />

yeni sezonda,<br />

yeni markalar<br />

Azerbaycan’da<br />

“Bahar Kızı” rüzgarı<br />

Türkiye’nin en beğenilen ve takip edilen tasarımcılarının<br />

koleksiyonlarını aynı çatı altında satışa<br />

sunan Gizia Gate ilkbahar yaz sezonuyla birlikte<br />

bünyesine yepyeni markaları katarak büyümeye<br />

devam ediyor. Yeni sezonda Selma Çilek, Boo<br />

Pala, House of OGAN, Sudietu ve Utin’in İlkbahar<br />

yaz koleksiyonları Türk modasının yenilikçi<br />

yüzü GIZIA GATE’de modaseverlerle buluşuyor.<br />

Selma Çilek, ilkbahar yaz Victorious koleksiyonunda<br />

gücünü zarafetinden alan kadınların hikayesini<br />

anlatıyor. Koleksiyonda vücudu saran<br />

kesimler ve dekolteler iddialı duruş sergilerken<br />

feminen kalıplar modern şehir kadını imzası niteliği<br />

taşıyor. Sportif ve maskülen bir duruşu olan<br />

Boo Pala, ilkbahar yaz “Porcelain” koleksiyonunda<br />

Tokyo gençliğinin, Japon punk sokak modasının<br />

ve Buğu’nun seramik ve porselen takımlarından<br />

ilham alıyor. Koleksiyonda yoğun doku,<br />

desen ve tekstil teknolojileri yansıtılıyor. Doğadan<br />

uzaklaşmadan şehir hayatına uyum sağlayan<br />

kadınları anlatan House of OGAN, sade,<br />

zamansız siluetler, geleneksel el işçiliği, doğal ve<br />

yüksek kaliteli materyallerden oluşuyor.<br />

Azerbaycan, Nevruz Bayramı’nı ünlü Türk modacı<br />

Zeynep Kartal’ın “Bahar Kızı” isimli kreasyonu ile<br />

karşıladı. Zeynep Kartal’ın <strong>2017</strong> Sonbahar-Kış kreasyonları<br />

Londra Moda Haftası’nın hemen ardından<br />

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de görücüye<br />

çıktı. Zeynep Kartal, 30 kıyafetten oluşan “Constance”<br />

adını verdiği koleksiyonda Nevruz Bayramı’nı<br />

karşılamaya hazırlanan Azerbaycanlılar için<br />

bir de sürpriz hazırladı. Defilenin finalinde Nevruz<br />

Bayramı için özel olarak hazırlanan “Bahar Kızı”<br />

isimli kıyafet sunuldu. Defilede Azerbaycanlı ünlü<br />

tasarımcı Günel Behdudova da destek için podyuma<br />

çıktı. Modacının koleksiyonlarda Briz ve<br />

Lion Dimond takıları kullanıldı. Defile sonrası Azerbaycan’lı<br />

şarkıcı Tünzale Agayeva ardından Türk<br />

sanatçı Aslı Hünel sahne aldı. Defileden önce Özgül<br />

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk<br />

Özgül’ün “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” de izleyicilerle<br />

buluştu. Hain darbe girişiminin yaşandığı<br />

geceden yansıyan karelerde kahramanlık hikayeleri<br />

Azerbaycanlılara anlatıldı. Defile sonrası<br />

davetlilere teşekkür eden Modacı Zeynep Kartal<br />

konuşmasının ardından defile katılan Batum Büyükelçisi<br />

Erkan Özoral’a plaket verdi.


66<br />

KISA KISA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Buzda kaymayan<br />

ayakkabıya<br />

büyük ilgi<br />

Baharı Gizia Gate<br />

ile karşılayın<br />

Türkiye’nin en beğenilen ve takip edilen tasarımcılarının<br />

koleksiyonlarını aynı çatı altında satışa<br />

sunan ve bünyesine yepyeni markaları katarak<br />

büyüyen Gizia Gate, ilkbahar yaz sezonuna en<br />

hit tasarım parçalarıyla eşlik ediyor. Romantizm<br />

ve avangard stili ile gözalıcı tasarımlara imza<br />

atan Özlem Süer’in rengarenk ve canlı “Garden<br />

of Simon”koleksiyonu, Mehtap Elaidi’nin genç bir<br />

kadının gerçek hayattan hayal dünyasına kaçış<br />

hikayesini anlattığı “Dear Diary”koleksiyonu, Hussein<br />

Chalayan’ın Londra’da yaşama ilişkin soyut<br />

yorumunu ortaya koyduğu “Room Tone” koleksiyonu,<br />

yeryüzü tonları ve nötr renklerden oluşan,<br />

yazın canlılığını ve rahatlığını hatırlattığı genç ve<br />

kullanışlı Zeynep Tosun koleksiyonu, turuncu, mavi,<br />

sarı tonlarıyla baharı ruhunuzda hissedeceğiniz,<br />

rahat uçuş uçuş elbiselerin yer aldığı Copurs SS17<br />

koleksiyonu Gizia Gate’te baharı müjdeliyor. Ustaca<br />

yapılmış el işçiliğini kullanarak zarif bir duruş sergileyen<br />

ve klasik çizgilerden ilham alan, yalnızca<br />

rahatlıkla değil doğal bir lüks duygusuyla da kullanmak<br />

isteyeceğiniz Rosseaistanbul çantalar ve<br />

her biri mücevher kadar çekici Poshistanbul clutclar<br />

ile Gate’in yeni denim markası, kadın kombinlerin<br />

vazgeçilmez parçası 2nd one jeanler günün<br />

her saatinde sizi ve stilinizi baştan oluşturuyor.<br />

Buzda kaymayan taban teknolojisi ile geliştirilen<br />

“Merrell Moab FST ICE+ Thermo” ayakkabı,<br />

bu sezon SPX mağazalarında ve SPX’in online<br />

alışveriş yapılan internet sitesinde büyük ilgi<br />

görüyor. Buz üzerinde eşsiz bir tutunma sağlayan<br />

“Merrell Moab FST ICE+ Thermo” ayakkabı,<br />

yoğun kar yağışının olduğu günlerde rahatça<br />

yürümeye olanak sağlayarak hayatı kolaylaştırıyor.<br />

Merrell’ın bu yenilikçi modeli, şık tasarımı<br />

ve konforu ile outdoor kıyafet sevenler tarafından<br />

günlük kullanımda da yoğun olarak tercih<br />

ediliyor. Buzda yürümek herkesin korkulu rüyası…<br />

Buzun üzerinde ayakta durmanın zorluğunu<br />

aşmak için İtalyan taban markası Vibram ile<br />

dünyanın en büyük outdoor ayakkabı markası<br />

Merrell’in işbirliğinde buzda kaymaz taban teknolojisi<br />

geliştirildi. “Arctric Grip” adını taşıyan bu<br />

yenilikçi taban ile tasarlanan “Merrell Moab FST<br />

ICE+ Thermo” ayakkabı dünyada olduğu gibi<br />

Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Buzda kaymayan<br />

tabanlar havanın soğuduğunu algılayarak<br />

renk değiştiriyor. Hava sıcaklığı sıfır dereceye<br />

düştüğünde ise buza yapışkan bir zamk gibi yapışma<br />

özelliği devreye giriyor. Merrell’in bu modeli<br />

ayrıca suyu geçirmiyor ve nemi de dışarıda<br />

tutuyor. İç tasarımdaki yün astar sayesinde elde<br />

edilen yalıtım ise ayakları sıcak ve rahat tutuyor.


KISA KISA 67<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Güçlü ve mütevazi:<br />

Lacivert<br />

LC Waikiki<br />

İlkbahar’a hazır<br />

Gamze Saraçoğlu Kreatif Direktörlüğü’nde<br />

hazırlanan üçüncü koleksiyon olan İnci Deri<br />

<strong>2017</strong> Kış Erkek Koleksiyonu’nda, lacivertin tüm<br />

tonları şık ve rahat modellerde buluşuyor.<br />

Süet ve deri modellerin farklı tabanlarla tamamlandığı<br />

koleksiyonda lacivert rengi tercih<br />

edenler için birçok alternatif sunuluyor.<br />

Forever New’den<br />

büyüleyici<br />

bahar renkleri<br />

LC Waikiki, baharın gelişini kutlayan yeni koleksiyonuyla<br />

moda severlerin karşısına çıkıyor. Şehrin<br />

ritmine ayak uyduran LC Waikiki gardıroplara renk<br />

ve heyecan katıyor. Yeni sezonda birbirinden hareketli<br />

parçaların cesurca sergilendiği LC Waikiki<br />

ilkbahar koleksiyonunda kadınlar kadar erkekler<br />

de cesur… Koleksiyon, dantel işlemeler ve püskül<br />

detaylarla kadınların feminen duruşunu korurken,<br />

doğadan gelen tonların öne çıktığı bir diğer tema<br />

ise bahar yumuşaklığını hissettiriyor. LC Waikiki İlkbahar<br />

koleksiyonunda erkekler neon renklerle dikkat<br />

çekerken, retro esintiyi her daim hissedenlere<br />

şehrin sınırlarını aşan çizgiler sunuluyor. LC Waikiki<br />

kadın koleksiyonu, günün her anında sezonun öne<br />

çıkan modellerini rahatlıkla taşımak isteyenlere şık<br />

seçenekler vadediyor. Casual koleksiyonunda yer<br />

alan Rodeo teması; püskül, dantel, nakış ve süet<br />

detaylarla western havasını yaşatıyor. Modernist<br />

temasında; çizgiler, danteller ve nakışlar buluşuyor.<br />

Monokrom desenlerle desteklenen Mono City<br />

temasında; siyah, beyaz ve kırmızının gücünden<br />

ilham alan, şehirli kadın silueti öne çıkıyor. Marine<br />

dokunuşların olduğu Blue Wave temasında<br />

kırmızının klasik kullanımının aksine fuşya tonları<br />

kullanılıyor. Çizginin ana hatları oluşturduğu temada,<br />

kuşgözleri koleksiyona yeni bir dokunuş katıyor.<br />

Bahar mevsiminin doğadaki değişimini takip<br />

eden LC Waikiki İlkbahar Koleksiyonu’nun bir diğer<br />

teması olan Dry Natural ise tamamen natürel çizgilerin<br />

hâkimiyetinde. LC Waikiki Erkek Koleksiyonu,<br />

doğanın saflığını geleceğin dijital dünyasıyla buluşturuyor.<br />

Üç ana temada hazırlanan LC Waikiki<br />

İlkbahar Erkek Koleksiyonu, erkeklere kendi tarzını<br />

yansıtma şansı sunuyor. Cyber Night ve Digital<br />

Wave temaları dijital ve geleceği tasarımlarla birleştiriyor.<br />

LC Waikiki İlkbahar koleksiyonunun bir diğer<br />

teması olan Edgeland, kalabalık metropolden<br />

uzaklaşarak moda koşuşturmasından kaçınıyor.<br />

Avustralyalı giyim markası Forever New’in<br />

Sports Luxe koleksiyonunda hayat bulan soluk<br />

pembeden canlı maviye uzanan renkler ile kadınlar<br />

sezonun en güçlü trendlerini keşfetmeye<br />

hazırlanıyor. İlkbaharın gelişini müjdeleyen<br />

renkler, çiçek desenleri ve zarif çizgilerle birlikte<br />

moda tutkunlarına kusursuz bir görünüm<br />

kazandırıyor. Dünyada modaya yön veren Paris,<br />

Londra, Milano ve New York’tan ilham alarak,<br />

tasarımlarını feminen güzellikle birleştiren<br />

Avustralyalı giyim markası Forever New, baharı<br />

müjdeleyen koleksiyonu Sports Luxe ile kadınları<br />

sezonun en trend renk gruplarını keşfetmeye<br />

davet ediyor. Her koleksiyonunda farklı bir<br />

hikaye ile karşımıza çıkan Forever New, ilkbaharın<br />

gelişini müjdeleyen Sports Luxe’ta, renk<br />

çeşitliliğini, çiçek desenleri ve zarif çizgilerle<br />

harmanlıyor. Serin havaları ısıtıp bahar günlerini<br />

hareketlendiren soluk pembe, sakin ve<br />

dingin pastel mavi ve canlı mavi tonları, moda<br />

tutkunlarının zarif silüetlerini ortaya çıkarıyor.<br />

Scooter’la<br />

dört mevsim<br />

Scooter <strong>2017</strong> İlkbahar/Yaz koleksiyonunda<br />

yer alan modeller ayaklarınızın dostu olacak.<br />

Ayaklarınızı her an rahat hissedeceğiniz Scooter<br />

<strong>2017</strong> İlkbahar/Yaz Koleksiyonunda mevsime<br />

uygun, birbirinden şık ürün grupları yer alıyor.<br />

Scooter modelleri, şık görünümünün yanı sıra<br />

yumuşak ve nefes alan yapısıyla da günün<br />

yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak.<br />

Konfor ve kalitenin bir arada bulunduğu Scooter<br />

kışın olduğu kadar, ilkbahar ve yaz aylarına<br />

da uygun seçenekleriyle göz kamaştırıyor.


68<br />

KISA KISA<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

LEVI’S ® 501 ® Skinny ile<br />

Orange Tab’i tanıttı<br />

Levi’s, 501 ® ailesinin en yeni üyesi 501 ® Skinny’i<br />

ve vintage koleksiyonerleri için değerli bir<br />

koleksiyon olan Orange Tab’i W Istanbul’da<br />

gerçekleştirdiği lansmanla modaseverlerin<br />

beğenisine sundu. İkonik marka Levi’s ® ’ın<br />

dünyanın en çok arzu edilen jean’i 501 ® ’i kişiselleştirerek<br />

tasarladığı 501 ® Skinny, düzenlenen<br />

etkinlik ile modaseverlere tanıtıldı. W<br />

Istanbul’daki E-Wow Suit’te gerçekleşen lansmanda,<br />

Levi’s ® ’ın Red Tab ürünlerinin yerine<br />

heyecan verici bir alternatif olarak sunduğu<br />

Orange Tab koleksiyonu da jean tutkunlarıyla<br />

buluştu. Levi’s ® tarzını ve markanın zamansız<br />

şıklığını yansıtan 501 ® Skinny, 501 ® ’in klasik görüntüsünün<br />

yanına özgün ve vintage bir görünüm<br />

ekleyerek gardıropların vazgeçilmez<br />

parçasına dönüştü.Levi’s ® tasarım ekibi, yeni<br />

501 ® Skinny’i tasarlarken marka tutkunlarının<br />

yıllardır kendi 501 ® ’lerini daraltarak üzerinde<br />

oynamasından ilham aldı. Levi’s ® , 501 ® ’i<br />

orijinal ve zamansız köklerine bağlı kalarak<br />

<strong>2017</strong>’ye uyarladı. Hem erkekler hem de kadınlar<br />

için tasarlanan yeni 501 ® Skinny, 501 ® ailesinin<br />

diğer üyeleri 501 ® Original ve 501 ® CT’nin<br />

yanında yerini aldı. Her dönem jean tutkunlarının<br />

vazgeçilmezi olmayı başaran Levi’s ® ,<br />

zamansız şıklığı yansıtan modelleriyle denim<br />

modasına ilham vermeye devam ediyor.<br />

Hatemoğlu<br />

<strong>2017</strong> İlkbahar/Yaz<br />

sezonuna hazır<br />

Klasikten moderne net duruşuyla ve konforlu<br />

şıklığıyla tarzını koruyan Hatemoğlu erkeği, <strong>2017</strong><br />

İlkbahar/Yaz sezonunu karşılamaya hazır! Metropol<br />

yaşam tarzını modern dokunuşlu, resmi<br />

ve gündelik stili ile gardırobuna adapte eden<br />

Hatemoğlu erkeği, kendinden emin ve mütevazı<br />

duruşuyla <strong>2017</strong> İlkbahar/Yaz sezonunda da<br />

trendleri yakından takip etmeye devam ediyor.<br />

Bu sezonu etkisi altına alacak olan tozlu toprak<br />

ve kum tonları; cesur ve çarpıcı tonu ile mürdüm<br />

rengi; mint maviler, marin lacivert ve marin kırmızı<br />

renkleri kucaklayan koleksiyonda, dokulu ceketler,<br />

minimal dokulu pantolonlar, baharlık montlar,<br />

baskılı tişörtler, baskılı gömlekler, detaylandırılmış<br />

iç çalışmalarıyla öne çıkan ‘clean’ görünümlü erkek<br />

giyiminin vazgeçilmez parçası takım elbiseler<br />

ve merserize tişörtler öne çıkıyor.Hatemoğlu <strong>2017</strong><br />

İlkbahar/Yaz koleksiyonunu diğerlerinden ayıran<br />

en önemli unsur ise sezon trendlerine gönderme<br />

yapan detaylar. Dokulu armürlü kumaşlar, zengin<br />

ve temiz dokular, baskılı pike tişörtler, ekoseli<br />

takım elbiseler, merserize kumaşlar, rahat kesim<br />

takım elbiseler, piklapel yakalar, U cepli ceketler,<br />

astar kombinasyonlu ceket cebinden çıkan mendiller<br />

bu detaylardan sadece bazıları. Modern ve<br />

düz kesimleri ile minimal detaylı kaliteli görünümler<br />

yakalamayı başaran Hatemoğlu, hafta içi ve<br />

hafta sonu şıklığını konforlu kesimleri ile yansıtıyor.<br />

Seyahat etmeyi seven, dinamik, gündelik yaşama<br />

değer katmak isteyen ve tüm bunları yaparken<br />

kendini rahat hisseden genç erkekler için<br />

tasarlanan HTML, <strong>2017</strong> İlkbahar/Yaz sezonuna fit<br />

ve dar net siluetleriyle şık bir giriş yapıyor. Pratik<br />

ve kullanışlı giyim tarzını benimsese de şıklığından<br />

asla taviz vermeyen HTML erkeklerini bu sezon<br />

serin lacivert tonu ile enerjik kırmızı tonun beyaz<br />

ile bütünleştiği “marin” ve kışkırtıcı kahve tonu ile<br />

beyazı buluşturan “safari” renk paletleri bekliyor.


70<br />

TASARIM<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

indigo<br />

in sahara<br />

fw’<br />

17<br />

ÖZÜM AZAK<br />

SELİN TİRELİOĞLU


TASARIM 71<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Özüm<br />

AZAK<br />

1994 yılında İstanbul’da<br />

hayata merhaba<br />

diyen Özüm<br />

Azak, Orta ve Lise<br />

eğitiminden sonra<br />

2014 yılında ITÜ (İstanbul<br />

<strong>Teknik</strong> Üniversitesi)<br />

Moda Tasarım Bölümü’nde<br />

üniversiteye<br />

başlıyor. Çok iyi derecede<br />

İngilizce ve iyi<br />

derecede İtalyanca<br />

biliyor. Kariyerini Beymen<br />

gibi büyük ve<br />

köklü bir firmada yapmak<br />

isteyen Azak, bu<br />

nedenle ilk stajını<br />

Beymen’de yaparak<br />

tecrübe kazanmayı<br />

arzu ediyor.<br />

indigo<br />

in sahara fw’17<br />

Selin<br />

TİRELİOĞLU<br />

1994 yılında İstanbul’da<br />

doğan Selin<br />

Tirelioğlu, Kadıköy Fenerbahçe<br />

Lisesi’nden<br />

mezun olduktan sonra<br />

2014 yılında ITÜ (İstanbul<br />

<strong>Teknik</strong> Üniversitesi)<br />

/ Fashion Institute of Technology<br />

/ USA Moda<br />

Tasarım Bölümü’nde<br />

eğitimine devam ediyor.<br />

Çok iyi derecede<br />

İngilizce ve başlangıç<br />

düzeyinde İspanyolca<br />

bilen Tirelioğlu, İstanbul<br />

<strong>Teknik</strong> Üniversitesi<br />

- Fashion Show 2014 ve<br />

Mercedes-Benz IFW<br />

SS’15 (Backstage) tecrübelerine<br />

sahip.


72<br />

ENGLISH<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Digital textile<br />

printing<br />

a focal-point<br />

theme<br />

at Texprocess<br />

Colour and function: digital textile printing is one of<br />

the focal-point themes at this year’s Texprocess. For<br />

the first time, the World Textile Information Network<br />

(WTiN) is holding the European Digital Textile Conference<br />

at Texprocess. And there will be a separate<br />

lecture block on digital printing in the programme<br />

of the Texprocess Forum. Moreover, the Digital Textile<br />

Microfactory in Hall 6.0 will present a textile production<br />

chain in action – from design, via digital printing<br />

and cutting, to making up. As well, numerous exhibitors,<br />

including Brother, Epson, Ergosoft and Mimaki,<br />

will be showing digital printing technologies. “We are<br />

expanding our programme on the subject of digital<br />

printing in response to the growing demand for digitalised<br />

technologies for processing garments, technical<br />

textiles and flexible materials. This programme<br />

is of particular interest to manufacturers of technical<br />

textiles and companies that process textiles”, says<br />

Michael Jänecke, Head of Brand Management,<br />

Textiles and Textile Technologies, Messe Frankfurt. Elgar<br />

Straub, Managing Director, VDMA Textile Care,<br />

Fabric and Leather Technologies: “Thanks to digital<br />

textile printing, it is now possible to print apparel,<br />

shoes and technical textiles directly. Given the<br />

general trend towards individualisation, demand for<br />

individualised products is increasing in the apparel<br />

industry. This is turning digital textile printing into one<br />

of the future-oriented technologies for companies<br />

that process garments and textiles.”


ENGLISH 73<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

European Digital Textile Conference at Texprocess<br />

In cooperation with Texprocess and Techtextil, the<br />

World Textile Information Network (WTiN) will hold<br />

the European Digital Textile Conference at Texprocess<br />

for the first time. The focus of the conference<br />

will be on digital textile printing for adding functional<br />

and decorative features to technical textiles. The<br />

WTiN European Digital Textile Conference will take<br />

place in ‘Saal Europa’ of Hall 4.0 The subjects to be<br />

covered in the lectures include direct yarn colouring<br />

in the embroidery plants (Coloreel, Sweden), plasma<br />

pre-treatment for textiles before digital printing<br />

(GRINP, Italy) and chemical finishing for textiles using<br />

inkjet printing technology (EFI-REGGIANI, USA).<br />

Texprocess Forum to spotlight<br />

digital printing technology<br />

Digital printing technology will also be the subject<br />

of a separate lecture block at Texprocess Forum. At<br />

this international conference, experts from science<br />

and industry will focus on the latest findings relating<br />

to subjects of major importance to the sector in over<br />

30 lectures and panel discussions on all four days of<br />

the fair. Texprocess Forum is free of charge for visitors<br />

of Texprocess and Techtextil and will be held in Hall<br />

6.0. For the first time, three partner organisations are<br />

organising the lecture blocks: DTB – Dialogue Textile<br />

Apparel, the International Apparel Federation (IAF)<br />

and the World Textile Information Network (WTiN).<br />

Digital Textile Microfactory<br />

In cooperation with the German Institutes of Textile<br />

and Fibre Research Denkendorf (DITF) and renowned<br />

textile companies, Texprocess presents the<br />

complete interlinked textile production chain – the<br />

Digital Textile Microfactory – live in Hall 6.0. The digital-printing<br />

station shows large-scale inkjet printing<br />

in the form of sublimation printing on polyester and<br />

pigment printing on cotton and blended fabrics.<br />

Production orders can be combined flexibly and<br />

printed colour consistently with a variety of printing<br />

parameters. Ensuring optimum printing results<br />

at this station are hardware and software partners,<br />

Mimaki and Ergosoft, and Coldenhove and Monti<br />

Antonio. In addition to the Microfactory partners,<br />

other renowned companies, including Brother and<br />

Epson, will be showing state-of-the-art printing processes<br />

for textiles and apparel at Texprocess.<br />

Digital-printing outlook<br />

Originally developed for fashion fabrics, digital<br />

textile printing is also used for printing technical<br />

textiles, such as sports clothing, and textiles for the<br />

automobile industry whereby the primary focus is<br />

on functionalising textiles. For example, swimwear<br />

can be made more colour fast to resist frequent<br />

contact with water and chlorine, and exposure to<br />

the sun. Also, textiles can be finished by applying<br />

chemicals via an inkjet printer and thus be given<br />

dirt-repellent, antimicrobial and fire-retardant<br />

properties. Additionally, using an inkjet printer in<br />

the finishing process is advantageous in terms of<br />

sustainability and efficiency. Texprocess is being<br />

held concurrently with Techtextil, International<br />

Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens,<br />

for the fourth time (also from 9 to 12 May <strong>2017</strong>).<br />

Altogether, 1,662 exhibitors from 45 countries and<br />

42,000 trade visitors came to Frankfurt am Main<br />

for the 2015 editions of Texprocess and Techtextil.<br />

Over 13,300 trade visitors attended specifically<br />

for Texprocess. They were supplemented by another<br />

7,600 from the concurrent Techtextil.


74<br />

ENGLISH<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

OEKO-TEX ® successfully<br />

presents product portfolio<br />

From the 10th to the 13th of January, the International OEKO-TEX ® Association<br />

suc-cessfully presented products at Heimtextil Frankfurt, the popular leading<br />

trade fair for home and contract textiles. The fair highlighted the following.<br />

This became evident not only from intensive talks<br />

at the fair stand but also from a podium discussion<br />

that the OEKO-TEX ® Association initiated in cooperation<br />

with the specialist journal Home & Textiles<br />

Today about the topic of sustainability and its importance<br />

for Generation Y. Along with Jennifer<br />

Marks, chief edi-tor of Home & Textiles Today, Anna<br />

Czerwinska (Head of Marketing and Communication<br />

at OEKO-TEX ® ) and Carola Grummt (Head of<br />

Business Development and Product Management<br />

at OEKO-TEX ® ) discussed the specific consumer<br />

behaviour of this age group (20 - 40), which is economically<br />

the largest and most important consumer<br />

group for the furnishings market. Anna Czerwinska<br />

explained that the so-called Generation Y finds<br />

environmentally aware and healthy con-sumption<br />

extremely important in all areas of their daily lives.<br />

This is why this age group is increasingly looking for<br />

companies and brands that they can trust and that<br />

ensure a responsible approach to the envi-ronment<br />

and their health. Healthy and environmentally<br />

friendly table linens, furnishing fabrics, and<br />

curtains are just as important here as towels, cushion<br />

covers, and bed linens, which come into close<br />

contact with the body. A reliable way of marking<br />

articles as checked for harmful substances and<br />

produced in a sustainable manner is be-coming<br />

increasingly important for the furnishings product<br />

sector in light of this background. The two prod-uct<br />

labels MADE IN GREEN by OEKO-TEX ® and STAND-<br />

ARD 100 by OEKO-TEX ® , which also make the end<br />

consumer aware that a product is harmless and<br />

that it was produced in an environmentally friendly<br />

manner, were increasingly in demand in the product<br />

portfolio of OEKO-TEX ® at Heimtextil Frankfurt.


76<br />

ENGLISH<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

Passion<br />

for textiles -<br />

From an idea<br />

to a market<br />

success<br />

The Hohenstein Group is bringing its newly designed<br />

booth to this year’s Techtextil/Texprocess trade show<br />

in Frankfurt from 9 to 12 May <strong>2017</strong>. Exhibits on the subject<br />

of the biodegradation of textiles will be one of<br />

the key focuses of our presentation. Experts from<br />

our Development and Services departments will be<br />

available for personal discussions with trade show<br />

visitors, both at our booth and then at a total of five<br />

specialist presentations as part of the Techtextil symposium<br />

and Texprocess forum. The cutting-edge<br />

booth design and selection of featured trade show<br />

highlights demonstrate the unique intertwining of<br />

practice-based research and tailor-made services<br />

derived from it for the textile industry and other<br />

business sectors that the Hohenstein Group has offered<br />

from one single source for more than 70 years<br />

now. The experts at Hohenstein have a passion for<br />

textiles, accompanying their customers from the<br />

product concept stage to achieving success on the<br />

market – through commissioned research, laboratory<br />

testing, certifications, product labels and even<br />

providing expert consulting and training.<br />

Biodegradation of Textiles<br />

The biodegradability of textile products is becoming<br />

an increasingly important factor in assessing their sustainability,<br />

focussing not just on manufacturing and<br />

product safety, but on what happens to a product<br />

once it reaches the end of its useful life cycle. At the<br />

trade show booth and at the Texprocess forum organised<br />

by the Dialog Textil-Bekleidung (DTB), a team<br />

of Hohenstein experts will present an internally developed<br />

test procedure for assessing the biodegradation<br />

of textiles and demonstrating the marketing opportunities<br />

provided by certification and product labels.<br />

Specialist Presentations at the Techtextil Symposium<br />

Hohenstein scientists are currently involved in a collaborative<br />

project to develop protein-based water<br />

and dirt-repellent finishing agent to provide an alternative<br />

to hydrophobic processes using fluorocarbon<br />

chemicals (PFC), which are still in common<br />

use. The aim is to functionalise textiles in a stable,<br />

economical and sustainable way using fungal proteins<br />

produced with biotechnology as a replacement<br />

for perand polyfluorinated hydrocarbons<br />

that are potentially dangerous to humans and the<br />

environment. As part of a ZIM research project, the<br />

researchers at Hohenstein are currently developing<br />

a thermoelectric cooling bandage for mobile cold<br />

therapy for acute injuries and post-operation treatment.<br />

The difference from conventional cooling systems<br />

such as cool packs or compressors is the controlled,<br />

constant and moderate cooling involved,<br />

which prevents cold injuries up to and including<br />

frostbite. An important key focus of the project is the<br />

composition of layers of flexible textile and polymer<br />

materials with high thermal conductivity with the integration<br />

of electronic components in mind.<br />

Specialist Presentations at the Texprocess Forum<br />

Following on from the Greenpeace Detox Campaign<br />

and the Roadmap for the Zero Discharge of<br />

Hazardous Chemicals (ZDHC) Initiative, the subject<br />

of responsible chemicals management in companies<br />

along the textile chain has recently been growing<br />

in importance and priority as a means of excluding<br />

identified harmful chemicals from production<br />

by 2020. Using the OEKO-TEX ® modular system of<br />

certifications and tools for increased sustainability<br />

as a basis, Hohenstein provides companies with<br />

solutions for incrementally optimising their chemicals<br />

management systems to meet these market requirements<br />

successfully. Hohenstein is providing its expertise<br />

in the area of pattern making techniques and<br />

fitting tests as a contribution to the lecture on “Issues<br />

with Fitting in Online Trade”. Nowadays, experienced<br />

clothing technicians provide individual support for<br />

many renowned companies in developing clothing<br />

with the optimum fit. The latest findings from research<br />

projects and serial measurements performed by the<br />

Hohenstein Institute are constantly being incorporated<br />

into the wide range of services on offer. Some<br />

of the most recent findings, for instance, include the<br />

latest data on breast volumes for women, enabling<br />

further improvements to be made to bra cup sizes.


78<br />

ENGLISH<br />

KONFEKSİYON TEKNİK | NİSAN | APRIL | <strong>2017</strong><br />

‘Yunuseli’ excitement<br />

in aviation<br />

Yunuseli Airport, which was opened<br />

to service by Bursa Metropolitan<br />

Municipality after 16 years of<br />

service, excited companies serving<br />

the aviation sector.<br />

Yunuseli Airport, which was started by Bursa Metropolitan<br />

Municipality for 16 years and then started<br />

its activities again, was also excited by companies<br />

serving the aviation sector. Bursa Metropolitan Mayor<br />

Recep Altepe said that Bursa will continue to work<br />

with the goal of being a pioneer in aviation as well<br />

as in every area. Metropolitan Municipality, after<br />

the opening of Yenisehir Airport in 2001, shut down<br />

Yunuseli Airport 16 years after the service opened<br />

again. The restart of Yunuseli Airport’s activities also<br />

caused excitement among the leading companies<br />

in the sector. Metropolitan Mayor Recep Altepe<br />

met with Orhan Coskun, General Manager of Atlas<br />

Global, who visited him because of his projects related<br />

to Yunuseli Airport, and Metropolitan Municipality<br />

Service Building with General Manager of Atlanta<br />

Flight Academy (AFA) Sermet Temizkan. Atlas<br />

Global General Manager Orhan Coskun stated that<br />

they are able to serve in Yunuseli Airport from education<br />

to health and they are excited to work with<br />

Metropolitan Municipality at this point.<br />

“A new era has begun in aviation in Bursa”<br />

stating that Bursa has taken important steps with the<br />

aim of being a pioneer in aviation as it is in every<br />

area, Bursa Mayor Recep Altepe, said, “A new era<br />

has begun in aviation in Bursa. Our biggest goal<br />

was the development of aviation in Bursa and we<br />

are now taking steps to realize it.” Expressing that<br />

Yunuseli Airport is an important flight area for Bursa,<br />

Altepe said that Yunuseli Airport, which has already<br />

approached about 60 aircraft owners to benefit<br />

from this, will contribute greatly to the urban economy.<br />

Recording that Yunuseli will be not enough and<br />

a new airport will be need in Bursa that is rapidly developing<br />

and changing in a short time, Mayor Altepe<br />

said, ““Yunuseli is not enough. The economic heart<br />

of Turkey is Bursa ... Power is here. Those who can not<br />

be done in Istanbul are being held in Bursa. We will<br />

take steps to support the civil aviation activities that<br />

will open the way for Turkey. We have infrastructure,<br />

we want to work in a versatile way.” bDeclaring that<br />

they aimed to use at least 200 private planes in Bursa,<br />

President Altepe added that the city has this potential.<br />

At the end of the visit, Altepe gave a gift of<br />

hand-made Green Tomb to Bursa to quests.


Her an<br />

ONLINE olun!<br />

Bütün dünya sizi görsün!<br />

www.konfeksiyonteknik.com.tr<br />

Banner reklam talepleriniz için;<br />

yilmaz.ozkan@img.com.tr<br />

0 212 604 51 00<br />

www.img.com.tr


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 80<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 150 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:3 Kat:1 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY Tel : +90 212 604 51 00 Fax : +90 212 604 51 35<br />

web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!