22.04.2017 Views

Hotel_Gazetesi - NISAN 3 SAYI 2017

Bizim Turizm sektörü de öyle. Gün geçmiyor ki zaten krizden yeni çıkmış sektörü baltalayacak bir olay olmasın. Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması, tam da bu hikayedeki gibi. Sektör kendini toparlamak için çırpınırken, üstüne bir de bu olayın patlaması tuz biber ekti.. Biz de belki turizmde ayın en önemli olayını tartışmaya açtık. Sektörün önde gelen isimleri bu olayı tamamen turizmi baltalayacak bir olay olarak yorumladılar. Hep olumsuz gelişmeler olacak değil ya, sektörü umutlandıracak şeyler de yok değil.. 2018’in Türkiye’de Troia yılı ilan edilmesi de dönemin en olumlu gelişmesiydi. Üstelik 2018’in Dünyada Troia Yılı ilan edilmesi için de çalışmalar sürüyor. Bu karar bölge turizmi açısından çok önemli. Sektör şimdiden heyecan dolu.. Sayfalarımızda bu konuyu ve ilgili görüşleri de bulabilirsiniz. Güzel olaylardan biri de Festivaller. Hemen hemen her yerde düzenlenen, birkaç yıl önce başlatılmış fakat günden güne gelişen festivallerin neredeyse hepsi bulundukları bölgedeki turizmin hareketlenmesine ufak da olsa katkı sağladılar. Bu festivallerden birkaçını da bu ay sayfalarımıza taşıdık. Bir yandan da sektörün dinamikleri arasında hareketlilik sürüyor. Sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarında art arda gelişmeler olurken, bu kuruluşlara yenileri de ekleniyor. Yapılan toplantılarda yeni projeler tanıtılıyor, bazı projeler hayata geçiriliyor. Nisan ayında bir yeni STK, TUROYD’un kuruluşu resmiyet kazanırken, POYD’da da önemli bir hareketlilik yaşandı. İstanbul Bölgesinin Başkanlığına getirilen Muhammet Cüntay, projelerini bir bir hayata geçirmeğe başladı. Ayrıca Laleli Platformu da Boking.com’un boşluğunu dolduracak GoLaleli.com adıyla bir proje geliştirdi. Yakında ayrıntılarını kamu oyuyla paylaşacaklar. Sözün kısası, Hotel Gazetesi’nin Nisan sayısı da önceki iki sayıda olduğu gibi dopdolu. Zaten biz de bu projeyi hayata geçirirken sektörün sesi olma hedefiyle yola çıkmıştık. Bu hedefimizden şaşmadan yolumuza devam ediyoruz.. Tabii ki sizin desteğinizle..

Bizim Turizm sektörü de öyle. Gün geçmiyor ki zaten krizden yeni çıkmış sektörü baltalayacak bir olay olmasın. Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması, tam da bu hikayedeki gibi. Sektör kendini toparlamak için çırpınırken, üstüne bir de bu olayın patlaması tuz biber ekti.. Biz de belki turizmde ayın en önemli olayını tartışmaya açtık. Sektörün önde gelen isimleri bu olayı tamamen turizmi baltalayacak bir olay olarak yorumladılar.
Hep olumsuz gelişmeler olacak değil ya, sektörü umutlandıracak şeyler de yok değil.. 2018’in Türkiye’de Troia yılı ilan edilmesi de dönemin en olumlu gelişmesiydi. Üstelik 2018’in Dünyada Troia Yılı ilan edilmesi için de çalışmalar sürüyor. Bu karar bölge turizmi açısından çok önemli. Sektör şimdiden heyecan dolu.. Sayfalarımızda bu konuyu ve ilgili görüşleri de bulabilirsiniz.
Güzel olaylardan biri de Festivaller. Hemen hemen her yerde düzenlenen, birkaç yıl önce başlatılmış fakat günden güne gelişen festivallerin neredeyse hepsi bulundukları bölgedeki turizmin hareketlenmesine ufak da olsa katkı sağladılar. Bu festivallerden birkaçını da bu ay sayfalarımıza taşıdık.
Bir yandan da sektörün dinamikleri arasında hareketlilik sürüyor. Sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarında art arda gelişmeler olurken, bu kuruluşlara yenileri de ekleniyor. Yapılan toplantılarda yeni projeler tanıtılıyor, bazı projeler hayata geçiriliyor. Nisan ayında bir yeni STK, TUROYD’un kuruluşu resmiyet kazanırken, POYD’da da önemli bir hareketlilik yaşandı. İstanbul Bölgesinin Başkanlığına getirilen Muhammet Cüntay, projelerini bir bir hayata geçirmeğe başladı. Ayrıca Laleli Platformu da Boking.com’un boşluğunu dolduracak GoLaleli.com adıyla bir proje geliştirdi. Yakında ayrıntılarını kamu oyuyla paylaşacaklar.
Sözün kısası, Hotel Gazetesi’nin Nisan sayısı da önceki iki sayıda olduğu gibi dopdolu. Zaten biz de bu projeyi hayata geçirirken sektörün sesi olma hedefiyle yola çıkmıştık. Bu hedefimizden şaşmadan yolumuza devam ediyoruz.. Tabii ki sizin desteğinizle..

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

21 stk

Sayı: 2 Yıl: 1 / Nisan 2017

www.hotelgazetesi.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!