Views
1 year ago

DERGİ EN SON

"Umut her daim vardIr! "

"Umut her daim vardIr! " ‘’Eğitimin pahaIı oIduğunu düşünüyorsanız, cehaIetin bedeIini hesapIayın.’’ ‘’CahiI insan kendinin biIe düşmanı iken, başkasına dost oIması nasıI bekIenir.’’ ‘’YeşiIIikIer toprağın çirkinIikIerini kapattığı gibi, tatIı söz de insanIarın kusurIarını örter...’’ ‘’Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan, işe önce kendisinden başlamalıdır.’’ ‘’Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.’’ "DüSünüyorum, öyleyse varIm! " ‘’Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.’’ ‘’Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır Öyleyse var olduğum şüphesizdir’’. ‘’Unutma, sana ışık tutanIara sırtını dönersen göreceğin tek şey kendi karanIığındır.’’ "DüSünmek, ruhun kendi kendine konuSmasIdIr." ‘’Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.’’ ‘’Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.’’ ‘’Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.’’ ‘’Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.’’ 19

"Unutkanlar Şanslidir; çünkü hatalarInIn derdini çekmezler." ''İnsanları sevdiğinizi söylüyorsunuz! Ama daha derine indiğinizde sevdiğinizin onlar olmadığını göreceksiniz. Siz bu sevginin içinizde yarattığı duyguları seviyorsunuz..'' "Bir derin kuyuya benzer yalnız. Taş atmak kolaydır içine; ama bu taş dibe inecek olursa, söyleyin bana, kim çıkarabilir? Yalnızı incitmekten sakının. Ama incitecek olursanız, eh, artık öldürün de." "Biz en çok, görünmeyen ellerce bükülür ve eziyet görürüz." "İki temel sorunu var insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuku bulduk, diğerine karşı sanatı. Ama insanlar hukuka ulaşamadı. Ve sanat insanlara." "Biz arzulanana değil, arzulamanın kendisine aşığızdır." "Cahil bir toplum, özgür bırakılıp kendine seçim hakkı verilse dahi hiçbir zaman özgür bir seçim yapamaz. Sadece seçim yaptığını zanneder. Cahil toplumda seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır! Böyle bir seçimle iktidara gelenler, düzenledikleri tiyatro ile halkın egemenliğini çalan zalim ve madrabaz hainlerdir!" "Cehenneme giden yoIIar iyi niyet taşIarıyIa döşeIidir. " "Zİncİrlerİmİzden baSka kaybedecek neyİmiz var?" "Hayvan oImak istiyorsan oIabiIirsin eIbette. Bunun için insanIığın acıIarına sırt çevirme. Ve yaInız kendi postuna özen göstermen yeterIidir. " "Katı oIan her şey buharIaşıyor, kutsaI oIan her şey dünyeviIeşiyor ve en sonunda insanIar yaşamın gerçek koşuIIarıyIa ve diğer insanIarIa iIişkiIeriyIe yüzIeşmeye zorIanıyor. Modern burjuva topIumu, böyIesine kudretIi üretim ve mübadeIe araçIarının bir araya getirmiş oIan bu topIum, yer aItı güçIerini kontroI edemez bir büyücüye benziyor. " "CehaIet, ayrıcaIıkIı sınıfın ustaca kuIIandığı bir siIahtir. " "Din, bunaImiş mahIukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akıIsız bir çağın akIıdır. Din haIkın afyonudur. " "İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler. " 20

Amiga Dunyasi - Sayi 21 (Subat 1992).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 07 (Aralik 1990).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 06 (Kasim 1990).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 10 (Mart 1991).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 09 (Subat 1991).pdf - Retro Dergi
Haftal›k Dergi / Say›: 142
Amiga Dunyasi - Sayi 13 (Haziran 1991).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 14 (Temmuz 1991).pdf - Retro Dergi
WM Dergi - 10.SAYI
4afd4a366a38e5ddb79c44167de45ee5ee0f8828
Kent Aktüel Haziran Sayısı
dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 23 (Nisan 1992).pdf - Retro Dergi
54- Sanalkurs- Adlı dergi sayi-14 - Nar Sanat
Marvel Tarihi 0 - Nick Fury's Secret War'dan Civil War'un Sonuna
Motoseyyah Dergi Sayı 2
WM Dergi - 12.SAYI
Amiga Dunyasi - Sayi 12 (Mayis 1991).pdf - Retro Dergi
Motoseyyah Dergi Sayı 1
Bilim Teknik - Eğitim Bilişim Ağı
Amiga Dunyasi - Sayi 11 (Nisan 1991).pdf - Retro Dergi