ALP Dergi - Temmuz 2017

SabanciUniv

TEMMUZ 2017

ALP Dergi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU Araştırma Haberleri

Sabancı Üniversitesi Dünyanın En İyi 500

Üniversitesi İçinde

TÜBİTAK 1001, 3501 ve 1005 Programları 2017

Yılı 2. Dönem Başvuruları

TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu

(JSPS) (2544) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı,

Kâtip Çelebi-Newton Fonu

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Bursları 2017

Yılı Çağrısı

Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO)

Araştırma Bursları

Küresel Zorluklar Araştırma Fonu (Global

Challenges Research Fund - GCRF)

Yeni Kanun Düzenlemeleri ve Teknoloji Transfer

Süreçlerine Etkileri

HTW Berlin-University of Applied Sciences ve

Sabancı Üniversitesi Araştırma Süreçleri Hakkında

Bilgi Paylaşımında Bulunuldu

7 th Information Multipliers Workshop

(H2020: Maria Sklodowska-Curie Actions:

COFUND and ITN Schemes) Ankara’da

Düzenlendi

“Marie Sklodowska Curie Destekleri 20. Yılını

Kutluyor” Etkinliği İstanbul’da Gerçekleşti

BAGEP Ödülleri Sahiplerini Buldu

2017 Yılı Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma

Ödülü ve Teknoloji Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi

Ödülleri 2017 Yılı Başvuruları Başladı

TÜBİTAK, H2020 Programları ve Diğer Ulusal/

Uluslararası Açık Çağrılar

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

KÜNYE

Sayı 7

Temmuz 2017

Ücretsizdir

Sahibi

Sabancı Üniversitesi

İÇİNDEKİLER

Görsel Tasarım ve Grafik

GrafikaSU

Katkıda Bulunanlar

Araştırma Süreci Planlama ve Politika

Geliştirme Ofisi (APG)

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO)

Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama

Ofisi (İLO)

SUCool Önkuluçka Merkezi (SUCool)

Bizimle İletişime Geçmek İçin:

apg@sabanciuniv.edu

pgo@sabanciuniv.edu

pyo@sabanciuniv.edu

tto@sabanciuniv.edu

sucool@sabanciuniv.edu

Telif Hakları

Her hakkı saklıdır.

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf

ve illüstrasyonları elektronik ortamlarda

dahil olmak üzere her şekilde çoğaltma

ve başka yerlerde kullanma hakkı

münhasıran Sabancı Üniversitesi’ne

aittir. Sabancı Üniversitesi, gerekli

gördüğü hallerde içeriğin bir kısmının

veya tamamının çoğaltılması için yazılı

izin verebilir.

Sabancı Üniversitesi

Araştırma ve Lisansüstü Politikaları

Direktörlüğü

Orta Mahalle, Tuzla

34956 İstanbul

Tel: 0216 483 90 00

www.rgp.sabanciuniv.edu

www.sabanciuniv.edu

SU Araştırma Haberleri

Sabancı Üniversitesi Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi

İçinde

TÜBİTAK 1001, 3501 ve 1005 Programları 2017 Yılı 2.

Dönem Başvuruları

TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS)

(2544) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı, Kâtip

Çelebi-Newton Fonu

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Bursları 2017 Yılı

Çağrısı

Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) Araştırma

Bursları

Küresel Zorluklar Araştırma Fonu (Global Challenges

Research Fund - GCRF)

Yeni Kanun Düzenlemeleri ve Teknoloji Transfer

Süreçlerine Etkileri

HTW Berlin-University of Applied Sciences ve Sabancı

Üniversitesi Araştırma Süreçleri Hakkında Bilgi

Paylaşımında Bulunuldu

7 th Information Multipliers Workshop

(H2020: Maria Sklodowska-Curie Actions: COFUND and

ITN Schemes) Ankara’da Düzenlendi

“Marie Sklodowska Curie Destekleri 20. Yılını Kutluyor”

Etkinliği İstanbul’da Gerçekleşti

BAGEP Ödülleri Sahiplerini Buldu

2017 Yılı Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü ve

Teknoloji Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi Ödülleri

2017 Yılı Başvuruları Başladı

TÜBİTAK, H2020 Programları ve Diğer Ulusal/Uluslararası

Açık Çağrılar

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri

1


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi

Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi İçinde

TÜBİTAK 1001, 3501 ve 1005 Programları

2017 Yılı 2. Dönem Başvuruları

Londra merkezli yükseköğrenim derecelendirme kuruluşu

QS “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2017/2018”i açıkladı.

Sabancı Üniversitesi dünyanın en prestijli üniversite

sıralamaları arasında kabul edilen QS Dünya Üniversiteleri

Sıralaması’nda 461-470 bandında yer aldı. Söz konusu

sıralamada tüm dünyadan 1000 üniversite; araştırma,

itibar algısına yönelik anket çalışmalarına dayanıyor. Somut

sayısal verilere dayanan göstergelerden akademisyen

başına öğrenci oranı %20, akademisyen başına atıf sayısı

%20, yabancı öğretim elemanı oranı %5 ve yabancı öğrenci

oranı %5, itibar algısı odaklı anket çalışmalarından ise

akademik itibar %40, işveren itibarı %10 oranında ağırlık ile

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

1001, 3501 ve 1005 Programlarının 2017 yılı ikinci dönem

son başvuru tarihi 8 Eylül 2017 Cuma günü olarak

belirlenmiştir. İlgili programlara ilişkin özet bilgiler aşağıda

yeralmaktadır.

TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Programın amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı

bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik

etmektir.

Destek Süresi: Destek süresi en fazla 36 ay olabilir.

eğitim-öğretim kalitesi, iş bulma imkanı ve uluslararasılık

olmak üzere öğrenci adayları için dört boyut üzerinden altı

gösterge ile değerlendiriliyor.

Söz konusu altı göstergeden dördü somut sayısal verilere,

değerlendirmeyi etkiliyor.

QS 2017/2018 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda

Türkiye’den ilk 500 içinde yer alan üniversiteler Bilkent,

Koç, Sabancı, Orta Doğu Teknik ve Boğaziçi oldu.

Destek Miktarı: 2017 yılı için, Araştırma projeleri destek

üst limiti yıllık 225.000 TL’dir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

ikisi ise küresel boyutta akademisyen ve çalışanlarla yapılan

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma

Destek Programı

Programın amacı, ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa

bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Projelerini Destekleme Programı

artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/

model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/

veya deneysel geliştirme projelerini desteklemektedir.

Programın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların

yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi

için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC

Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına

Destek Süresi: Destek süresi en fazla 18 ay olabilir.

Destek Miktarı: 2017 yılı için proje destek üst limiti

200.000 TL’dir.

başvuru yapabilirler) yapılan çalışmaları desteklemektir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Destek Süresi: Destek süresi en fazla 36 ay olabilir.

Destek Miktarı: 2017 yılı için, Araştırma projeleri destek

İlgili programlara başvurmak isterseniz Araştırma Projeleri

üst limiti yıllık 360.000 TL’dir.

Geliştirme Ofisi (PGO) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

2 3


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu

(JSPS) (2544) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı,

Kâtip Çelebi-Newton Fonu

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS)

Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs

2014 yılından itibaren yürütülen TÜBİTAK ve British

sayfalarında yer alan çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden

arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel

dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç)

Council İkili İşbirliği, "Kâtip Çelebi-Newton Fonu"

gerçekleştirmesi beklenmektedir.

ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde ortak projeler

desteklenmektedir.

TÜBİTAK-JSPS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat

desteğinin yanısıra talep edilmesi durumunda Türk

tarafına, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de

verilebilmektedir.

Türkiye-Japonya İkili İşbirliği için belirlenmiş olan

öncelikli alanlar: Fen, Sosyal ve Beşeri Bilimler,

Mühendislik, Tıp ve Eczacılık’tır.

TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru

sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

360.000 TL’dir.

Proje süresi en fazla 24 aydır.

Son başvuru tarihi: 06 Eylül 2017

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgili programa başvurmak isterseniz Araştırma Projeleri

Geliştirme Ofisi (PGO) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

çerçevesinde Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler,

İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında bilim, teknoloji ve yenilik

alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla

oluşturulmuş bir programdır.

Kâtip Çelebi - Newton Fonu'nun amacı Türkiye ve

İngiltere'deki bilimsel araştırma ve inovasyon sektörlerini

bir araya getirerek Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve

toplumsal refah alanlarında karşılaşılan sorunlara ortak

çözümler geliştirmektir. İkili programlar çerçevesinde

birlikte araştırma ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütecek

iki ülke arasında güçlü, sürdürülebilir ve sistematik

ilişkiler inşa edilmesi, varolan işbirliklerinin geliştirilmesi

İşbirliği araştırma alanları:

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• Enerji Verimliliği Teknolojileri

• Sağlık Teknolojileri

• Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler

• Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları

• Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve

Birlikte Yaşam Araştırmaları

• Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri

Türk tarafının TÜBİTAK’a, Japon tarafının da JSPS’e

eşzamanlı başvuru yapmaları beklenmekte olup, tek taraflı

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. TÜBİTAK ve

JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel

değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her

iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını

birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan

projeler desteklenmektedir.

amaçlanmaktadır. İngiltere ve Türkiye hükümetleri

tarafından desteklenen ve 2021 yılına kadar devam edecek

olan programa yılda 8 milyon sterlin tahsis edilmektedir.

TÜBİTAK ile British Council arasındaki işbirliği

çerçevesinde iki ülke araştırmacıları arasında ortak

projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-British Council işbirliği

projelerinde yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk

tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından

• Çevre Yönetimi ve Politikası

Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için

TÜBİTAK tarafından proje başına sosyal bilimler alanında

360.000 TL, diğer ortak araştırma alanlarında 720.000

TL olarak belirlenmiştir.

Proje süresi en fazla 24 aydır.

Son başvuru tarihi:19 Eylül 2017

ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik

başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Birleşik Krallık’taki araştırmacıların başvurularını kendi web

İlgili programa başvurmak isterseniz Araştırma Projeleri

Geliştirme Ofisi (PGO) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

4 5


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Marie Skłodowska-Curie Araştırma Bursları

2017 Yılı Çağrısı

Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO)

Araştırma Bursları

Marie Sklodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 2017 yılı

çağrısı 11 Nisan 2017 tarihinde açılmış olup; 14 Eylül 2017

tarihine kadar başvurular yapılacaktır. Bu program tüm

araştırma alanlarından proje önerilerini desteklemekte olup

deneyimli araştırmacıların ülkelerarası dolaşımına olanak

sağlamaktadır.

Marie Sklodowska Curie Bireysel Araştırma Burslarına

basvuru yapmak isteyen arastırmacılar gitmek istedikleri

ülkeden bir kurum belirlemeli bu kurum ile bir araştırma

projesi hazırlamalı ve bu projeyi çağrı kapanış tarihine kadar

Avrupa Komisyonu’na online portal aracılığı ile sunmalıdır.

Bu programdan doktora derecesini tamamlamış ya da en az

4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip araştırmacılar

faydalanabilmektedir. Program kapsamında iki şekilde

dolaşım mümkün olmaktadır.

1.Avrupa Bursları (European Fellowships):

Araştırma süresi 12-24 aydır. Avrupa Burslarına başvuran

araştırmacı, son başvuru tarihi itibariyle, gideceği ülkede

son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

a.Kariyerine Geri Dönüş Paneli (Career Restart Panel-

CAR): Bu panele çağrı kapanış tarihi itibariyle son 12

aydır araştırma yapmamış/ara vermiş olan araştırmacılar

başvurabilirler.

b.Ülkesine Geri dönüş Paneli (Reintegration Panel-

RI): Direkt olarak Amerika, Japonya, Kanada gibi Avrupa

dışındaki ülkelerden Türkiye’ye geri dönüş yapmak isteyen

araştırmacıların başvurularına uygundur. Geri dönüş için

başvuran araştırmacının bir AB üye/asosiye ülke vatandaşı

olması ya da en az 5 yıl araştırma amaçlı bu ülkelerde ikamet

etmiş olması gerekmektedir.

Kariyerine (CAR) ve Ülkesine (RI) Geri Dönüş Panellerine

başvuran araştırmacıların, çağrı kapanış tarihi itibariyle, son

5 yıl içerisinde 36 aydan fazla gidecekleri ülkede (Türkiye’de)

bulunmamış olmaları gerekmektedir.

2.Global Burslar (Global Fellowships):

Araştırma süresi 12-24 aydır. 12 ay yurda dönüş mecburi

olup, araştırmacı dönüşündeki 12 ay süresince de

desteklenmektedir. Araştırmacı, son başvuru tarihi itibariyle,

gideceği ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış

olmalıdır.

Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları

hakkında genel bilgiler 2017 yılı Çalışma Programı’nda;

Bireysel Burslar (IF) başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler

ise Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Program hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgili programa başvurmak isterseniz Araştırma Projeleri

Geliştirme Ofisi (PGO) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO-European

Molecular Biology Organization), Avrupa’nın Yaşam Bilimleri

alanında öncü bilim mükemmeliyet organizasyondur.

Organizasyonun önemli hedefleri, kariyerlerinin her

aşamasında yetenekli araştırmacıları desteklemek, bilimsel

bilgi alışverişini teşvik ve bilim adamlarının en iyi çalışmaları

elde etmesini sağlamak için Avrupa'daki çalışma ortamını

yaratmaya yardımcı olmaktır.

EMBO Kısa Dönem Bursları

EMBO Kısa Dönem Bursları (Short Term Fellowships-STF),

en az bir yıldır aktif araştırma yapan doktora öğrencisi

seviyesindeki araştırmacılar dâhil, moleküler biyoloji temelli

yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren bilim insanlarının

çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir teknik öğrenmesi

ve işbirliğine dayalı araştırmayı tecrübe etmeleri amacıyla

başka bir laboratuvarda 3 aya kadar çalışmalarına olanak

tanınmaktadır.

EMBO Kısa Dönem Bursları’na yıl boyu başvurular

alınmaktadır. Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin, çalışmayı

gerçekleştirmeyi planladıkları tarihten 3 ay önce, EMBO STF

başvurusunu yapmaları gerekmektedir. Başvuruların EMBO

tarafından değerlendirmesi, başvurunun yapıldığı tarihten

itibaren 3 ila 4 ay sürede tamamlanmaktadır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

EMBO Uzun Dönem Bursları

Doktora veya doktoraya eş değer bir uzmanlık derecesine

sahip, uluslararası hakemli bir dergide en az bir adet ilk yazar

olmuş, doktorasını bursa başvuru yaptığı tarihten en fazla 2

yıl önce almış genç araştırmacılar 12-24 ay doktora sonrası

araştırma yapmak için EMBO Uzun Dönem Burs Programı’na

(Long Term Fellowship-LTF) başvuru yapılmaktadır.

EMBO Uzun Dönem Burslarına başvurular tüm yıl

boyunca açıktır. Ancak, EMBO tarafından başvuruların

değerlendirmesi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere,

yılda iki kez yapılmaktadır. Bu bağlamada EMBO’ya 11

Ağustos 2017, Avrupa yaz saati uygulamasına göre, 14:00’a

kadar yapılan başvurular aynı yılın sonbaharında toplanacak

değerlendirme komitesi tarafından incelenecektir. 11

Ağustos 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular ise 2018

ilkbahar dönemi değerlendirme toplantısında ele alınacaktır

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgili programa başvurmak isterseniz Araştırma Projeleri

Geliştirme Ofisi (PGO) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

6 7


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Küresel Zorluklar Araştırma Fonu

(Global Challenges Research Fund)

Yeni Kanun Düzenlemeleri ve

Teknoloji Transfer Süreçlerine Etkileri

Global Challenges Research Fund (GCRF) 5 yıllık 1.5 milyar

sterlinlik bir fon ve Birleşik Krallık Yardım Stratejisinin

teslim edilmesinde kilit bir bileşeni olup, fonun amacı ulusal

çıkarlardaki küresel zorluklarla mücadele etmektedir. Proje

tekliflerinin İngiltere’den bir ortak ile birlikte sunulması

gerekmektedir.

Başvuru Sahipleri, Je-S öneri formuna eklenebilmeleri için

tüm Eş-Araştırmacıların bir Je-S hesabı olması gereklidir.

Ayrıca, Ortak Araştırmacı'nın kurumu veritabanında

listelenmiyorsa, bir Je-S hesabı oluşturulmadan önce bu

kurumun eklenmesi için bir talebin sunulması gerekmektedir.

• İngiltere Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi

(EPSRC), Global Challenges Research Fund (GCRF)

enerji ağları, “Gelişmekte olan ülkeler için dayanıklı ve

sürdürülebilir enerji ağları” işbirliği çağrısı açılmıştır. Proje

tekliflerinin İngiltere’den bir ortak ile birlikte sunulması

gerekmektedir.

Tam çağrı metnine linkten ulaşabilirsiniz.

• Global Challenges Research Fund (GCRF) kapsamındaki

faaliyetlerin bir parçası olarak "Global Ruh Sağlığı

Araştırmalarında Güven" planı ile desteklenen araştırma

çağrısı açılmıştır. Birleşik Krallık’tan bir araştırma merkezinin

liderliğindeki projeler kabul edilmektedir.

Tam çağrı metnine linkten ulaşabilirsiniz.

• Global Challenges Research Fund (GCRF) kapsamındaki

faaliyetlerin bir parçası olarak "Küresel Beslenme ve

Sağlık Araştırmalarına Güven: Küresel Beslenme ve Sağlık

Araştırmalarında yeni fırsatlar geliştirmek için kurumsal

ödülleri" çağrısı açılmıştır. Birleşik Krallık’tan bir araştırma

merkezinin liderliğindeki projeler kabul edilmektedir.

Tam çağrı metnine linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili programa başvurmak isterseniz Araştırma Projeleri

Geliştirme Ofisi (PGO) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Farklı sektörlerdeki firmalar, araştırmacılar, girişimciler ve

öğrenciler arasında bir arayüz yapısı olarak faaliyet gösteren

Teknoloji Transfer Ofislerinin temel amacı; üniversitelerde

geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesini sağlamaktır. Bu

misyonunu gerçekleştirebilmek için de, firmalarla ortak Ar-

Ge işbirliklerinin kurulmasını sağlıyor, sahip olduğu patent

portföyünde yer alan teknolojilerini lisanslama veya devir

yoluyla ticarileştirmeye çalışıyor ve bu şekilde de araştırma

çıktılarının ekonomik bir değere dönüşmesine ve toplumsal

fayda oluşturmasına vesile olmaktadır.

Üniversitelerde üretilen bilginin ekonomik değere

dönüşmesinde Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından

kullanılan en önemli enstrümanlardan biri olan "patent",

yönetimsel olarak artık yeni bir kanun kapsamında

değerlendirilecektir. 22.12.2016 tarihinde TBMM'de kabul

edilen "6769 Nolu Sınai Mülkiyet Kanunu"*, Türkiye

Cumhuriyeti'nin tarihindeki ilk patent kanunu olma özelliğini

taşımaktadır. Bundan önceki düzenlemeler, 1995 yılından

bu yana yürürlükte olan "Patent Haklarının Korunması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yapılıyordu.

Yeni kanun ile özellikle Üniversitelerde faaliyet gösteren

araştırmacılar tarafından geliştirilen buluşların patent

hakları üzerinde radikal değişiklikler oldu. Daha önceki

düzenlemede, üniversitelerde geliştirilen buluşların patent

hakları araştırmacılara aitti (Vakıf üniversitelerinde, ilgili

üniversitenin kendi yönetmelikleri ile belirleniyordu). Ancak

yeni kanun ile birlikte ABD'deki Bayh–Dole Act benzeri

bir uygulamaya geçildi. Yeni düzenleme ile bundan sonra

araştırmacılar bir buluş geliştirdiklerinde bunu üniversitenin

(genellikle) Teknoloji Transfer Ofisi’ne bildirmekle

yükümlü oluyorlar. Üniversite bu bildirimin ardından, söz

konusu buluşun patentlenebilirlik ve ticari potansiyel

değerlendirmesini yaptıktan sonra, buluş üzerinde hak

sahipliği talep edip etmediğini araştırmacılara bildirir.

Üniversite buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunursa

patent başvurusunu kendi adına yapar (masraflarını da

üniversite öder) ve araştırmacılar buluşçu olarak söz konusu

başvuruda yeralırlar. Üniversite bu buluştan herhangi bir

gelir elde ettiğinde ise elde edilen gelirin en az üçte birini

buluşçulara dağıtır. Bu sayede, ürüne dönüşebilecek ve

ekonomik değer elde edilebilecek buluşların ticarileşebilmesi

Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile hızlandırılacaktır.

Sonuç olarak, yeni sınai mülkiyet kanunu, üniversitelerden

çıkan patent sayısını artırmayı ve bu buluşların da

kurumsal düzlemde ticarileştirilmesini kolaylaştırmayı

amaçlamaktadır.

8 9


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Diğer önemli bir gelişme ise, basında Üretim Reform Paketi

olarak adı geçen “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin.

Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tasarısı**” nın TBMM’de kabul edilmesi oldu. Bu paketin

içerisinde yer alan bir madde üniversitelerde faaliyet gösteren

Teknoloji Transfer Ofislerini doğrudan etkilemektedir.

Üniversitelerde üretilen bilginin teknolojiye, bu teknolojilerin

de ekonomik değer oluşturacak ürünlere dönüşmesinde

önemli rol üstlenen Teknoloji Transfer Ofislerinin yapısında ve

işleyişinde önemli değişiklikler olması beklenmektedir. Kabul

edilen kanun tasarısının 19. Maddesinde*** belirtildiği üzere,

Üniversiteler; Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel

sektör ile işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları

fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya

aktarmak üzere sermaye şirketi statüsünde Teknoloji Transfer

Ofisi kurabileceklerdir. Kurulan bu ofisler Devlet İhale

Kanunu hükümlerine tabi olmayacaktır. Bu hüküm şu anlama

geliyor: Teknoloji Transfer Ofisleri, portföylerinde yer alan

teknolojilerini ticarileştirmek istediklerinde ihaleye çıkmaları

gerekmeyecek ve ilgilenen firmalarla daha kolay bir şekilde

lisanslama/devir sözleşmeleri imzalayabileceklerdir. Bu yeni

düzenlemenin de, üniversite buluşlarının ticarileştirilmesinde

önemli bir hızlandırma görevi üstleneceği öngörülmektedir.

*https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6769.html

**http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0837.pdf

***MADDE 19- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler

eklenmiştir.

“Teknoloji transfer ofisi EK MADDE 32- Yükseköğretim

kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel

sektör ile işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları

fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya

aktarmak üzere, Yükseköğretim Kurulundan önceden izin

almak kaydıyla, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun

kararıyla sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi

kurabilirler. Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi

kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir.

Ofiste 4857 sayılı Kanuna tabi olarak işçi statüsünde personel

istihdam edilir ve 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası

İşgücü Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir. Ofis faaliyetlerinde

hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları yükseköğretim

kurumlarının izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak

çalıştırılabilirler.

Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri

karşılığı elde edecekleri gelirleri, üniversite döner sermaye

işletmesine yatırılmak zorunda değildir. Bunlara kendi

yükseköğretim kurumlarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz. Sürekli

olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin

verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız

izne ayrılanlardan, önceki görevleri sebebiyle 5510 sayılı

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya

geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi

sayılanların aylıksız izne ayrıldığı tarihi takip eden on beş gün

içerisinde talepte bulunmaları halinde; aylıksız izinli sayıldıkları

ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık

veya iştirakçilik ilişkisi devam eder. Bu şekilde aylıksız izne

ayrılanlardan; a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar

için önceki kadroları için tespit edilen sigorta primine esas

kazanç unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak

hesaplanacak sigorta primi çalışan hissesi ile genel sağlık

sigortası primi çalışan hissesi tutarı kendilerince, sigorta primi

işveren hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hisseleri

görev yaptıkları işverenleri tarafından, b) 5510 sayılı Kanunun

geçici 4 üncü maddesi kapsamında iştirakçi sayılanlar için

önceki kadroları için tespit edilen emekli keseneğine esas

aylık unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak

hesaplanacak kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları

ile genel sağlık sigortası primlerinin tamamı görev yaptıkları

işverenleri tarafından, ödenir. Prim ödeme yükümlülüğü

görevlendirildikleri işverene aittir. İlgililerin bu şekilde aylıksız

izinde geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak

suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta

primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır.

Bunlara aylıksız izin dönemindeki söz konusu çalışma süreleri

için görev yaptıkları işveren tarafından kıdem tazminatı

ödenmez ve bu süreler emekli ikramiyesinin hesabında

dikkate alınır. Ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler

hakkında 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

hükümleri uygulanmaz. Ofisin teşkili, görevleri, yönetimi,

yükseköğretim kurumuyla ilişkisi ile çalışma usul ve esasları ve

tasfiyesine ilişkin hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu

tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Bu Kanunun 36

ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı

hükümleri uygulanmaz.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz Sanayi İşbirlikleri ve

Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) ile bağlantıya gecebilirsiniz.

HTW Berlin-University of Applied Sciences ve

Sabancı Üniversitesi Araştırma Süreçleri Hakkında

Bilgi Paylaşımında Bulunuldu

Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi’nde

Araştırma Planlama Sorumlusu olarak görev yapmakta

olan Selin Kürkcüoğlu, 15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde HTW

Berlin-University of Applied Sciences bünyesinde yer alan

ve araştırma süreçleri ile teknoloji transferinden sorumlu

Cooperation Center for Applies Sciences (KONTAKT)

bölümünü ziyaret etti. Bölüm direktörü Barbel Sulzbacher

ile birlikte bilgi ve teknoloji transferi, ulusal araştırma fonları

ve işbirlikleri, AB araştırma fonu, patent ve lisanslama

alanlarından sorumlu kişilere Sabancı Üniversitesi ve ALP’i

tanıtan sunumunu yaptıktan sonra, ALP ve KONTAKT

bünyesinde yapılan çalışmalar ve işbirliği fırsatları hakkında

bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ziyareti kapsamında Araştırmadan Sorumlu Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Matthias Knaut ile de tanışma

fırsatı bulan Selin Kürkcüoğlu, sağlık, mühendislik, bilgi

teknolojileri, işletme, kültür ve tasarım konularında

uzmanlaşan HTW Berlin-University of Applied Sciences

ve Sabancı Üniversitesi arasında olası işbirlikleri olanakları

hakkında görüş aldı.

10 11


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

7 th Information Multipliers Workshop

(H2020: Maria Sklodowska-Curie Actions: COFUND

and ITN Schemes) Ankara’da Düzenlendi

“Marie Sklodowska Curie Destekleri 20. Yılını Kutluyor”

Etkinliği İstanbul’da Gerçekleşti

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortak fonlanan “Turkey

Sauer 2008 ve 2016 yılları arasında İsveç MSCA Ulusal

Sabancı Üniversitesi Araştırmacılarına Marie Sklodowska

Etkinlikte, 14 Eylül 2017 tarihine kadar çağrısı açık

in H2020” projesi kapsamında 13-14 Temmuz 2017’de

İrtibat Noktası’nda uzun yıllar görev almıştır. Çalıştayda

Curie Desteklerine başvuru süreçlerinde destek veren

olan Marie Sklodowska Curie Bireysel Burslara (MSCA

Ankara’da düzenlenen ‘7th Information Multipliers

katılımcılara Horizon 2020 projeleriyle ilişkili yasal ve

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP),

Individual Fellowships - IF) özel önem verildi. Proje önerisi

Workshop’ da Horizon 2020 kapsamında özellikle COFUND

finansal konularla nasıl baş edebilecekleriyle ilgili pratik

Proje Geliştirme Ofisi’nde (PGO) Proje Geliştirme Sorumlusu

hazırlığı, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda AB

ve Innovative Training Networks (ITN) programları hakkında

bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Proje hazırlığıyla ilgili pratik

olarak görev yapan Pınar Mutlu ile Gökçin Ardakoç, 2

Komisyonu’ndan Sn. Daniel GÖHRING’ın sunumunun yanı

üniversiteler ve sektörden firmalarla bilgi paylaşımında

bilgiler verilerek, yapılacak olan proje önerilerinin kalitesini

Haziran 2017 tarihinde Ufuk2020 Marie Sklodowska

sıra Boğaziçi Üniversitesi’nden MSC Değerlendirme Uzmanı

bulunulmuştur. Sabancı Üniveritesi Araştırma ve Lisansüstü

arttırmak hedeflenmiştir.

Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri 20.

Doç. Dr. Ali Emre Pusane ile MSCA-IF Fellow alan İstanbul

Politikalar Direktörlüğü (ALP), Proje Geliştirme Ofis’inde

(PGO) Proje Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapan Başak

Tetiköz çalıştaya katılmıştır. OxygenEUm danışmanlık

şirketinin direktörü ve kurucu ortağı olan Mrs. Juliane

Sauer programlar hakkında detaylı bilgi vermiştir. Mrs.

Çalıştay süresince programlarla ilgili istatistiksel bilgiler

paylaşılmıştır. COFUND programının başarı oranının %25

ve ITN programının başarı oranının %5 ila 10 olduğu bilgisi

verilmiştir.

Kuruluş Yıldönümü Etkinliği’ne katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte,

kuruluşundan itibaren 20 yıllık süreçte Marie Sklodowska

Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri’nin

Teknik Üniversitesi’nden Dr. Alper Gürarslan tecrübelerini ve

ipuçlarını paylaştılar. Türkiye İrtibat Noktası Uzmanlarının

sunumlarıyla tamamlanan etkinlik, oldukça yoğun ilgi

gördü.

Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa Araştırma Alanı’na

yönelik katkısı, hedefleri ve yeni dönem çağrıları hakkında

bilgi sunuldu.

12 13


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

BAGEP Ödülleri Sahiplerini Buldu

2017 Yılı Elginkan Vakfı

Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülü

Sabancı Üniversitesi SUNUM Araştırmacılarından Dr. Tolga

Sütlü ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim

üyelerinden Dr. Güvenç Şahin, Bilim Akademisi Genç Bilim

İnsanları (BAGEP) 2017 ödülünü almaya hak kazandılar.

Bilim Akademisi gençlerin iyi bilim yapmaya teşvik

edilmelerini ve iyi örneklerin ödüllendirilmesini öncelik olarak

görmektedir. En iyi genç akademisyenlerin belirlenmeleri,

ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için desteklenmeleri

amacıyla 2013 yılında başlatılan ödül programı bu yıl beşinci

defa verilecektir.

Bilim Akademisi bu programı kamu fonları ile değil,

toplumun desteğiyle yürütmektedir.

Ödül kazanan genç akademisyenlere araştırmalarını

desteklemek amacıyla iki yıl süreyle yılda 15.000 TL destek

verilmektedir. Amaç en parlak ve gelecek vadeden genç

akademisyenleri araştırmalarını geliştirmelerine yardımcı

olacak prestijli bir burs ile ödüllendirmektir. Ödül 40 yaşını

doldurmamış bilim insanlarına verilmektedir.

Elginkan Vakfı, Türk kültürü ile teknoloji ve sanayi

uygulamalarına dönük araştırma, çalışma ve hizmetlerin

değerlendirilmesi, teşvik edilmesi ve böylelikle Türk

toplumuna kazandırılması amacıyla 2006 yılında “Türk

Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programını

oluşturmuştur.

1) Türk Kültürü Araştırma Ödülü

Kültür değerlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf, adet

ve manevi değerlerimiz ve Türkçemiz konularında özgün

araştırma ve çalışmalar veya daha önce yapılmış araştırma

ve çalışmaların geliştirilmesi yoluyla Türk kültürüne ve

dilimize gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya

araştırmacı grubuna verilmektedir.

2017 Yılı Türk Kültürü Araştırma Ödülü 75.000 TL.'dir.

2) Teknoloji Ödülü

Yeni ürün veya yeni teknik ya da teknolojiye dayalı

üretim süreçleri geliştirerek teknolojiye gerçek anlamda

katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubuna,

verilmektedir.

2017 Yılı Teknoloji Ödülü 75.000 TL.'dir.

Son Başvuru Tarihi : 02 Ekim 2017

Program hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Ödül programı aşağıda yer alan kategorilerde

gerçekleştirilmektedir.

İlgili programa başvurmak isterseniz Araştırma Projeleri

Geliştirme Ofisi (PGO) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

14 15


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Ulusal Hibe Çağrıları 2017

ULUSAL HİBE ÇAĞRILARI 2017

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi Ödülleri

2017 Yılı Başvuruları Başladı

1977'de kurulan Sedat Simavi Ödülleri'nin amacı, ödül

dallarında en büyük bilimsel çalışmayı yapmış, en güzel

eseri vermiş ve en büyük aşamayı sağlamış başarılı kişilere

Sedat Simavi adına ödül vererek bu dallarda yaratıcı

çalışmaları teşvik etmek; böylece sanat, kültür, bilim ve

spor hayatımıza katkıda bulunmaktır.

TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo,

Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen

Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere 9 dalda ödül

verilmektedir. Ödül dallarının sayısı ve Seçici Kurul üyeleri,

her yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu

tarafından belirlenmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2017

Ödüller, her yıl Aralık ayında törenle dağıtılmaktadır. Ödül

kazananlara merhum Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve

Ödül Belgesi verilmektedir.

Program hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgili programa başvurmak isterseniz Araştırma Projeleri

Geliştirme Ofisi (PGO) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Araştırma

Hibeleri*

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri*

Araştırma

Bursları*

1001

1005

TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik

Araştırma Projelerini Destekleme Programı

TÜBİTAK-1005 Ulusal Yeni Fikirler ve

Ürünler Araştırma Destek Programı

3501 TÜBİTAK-3501 Kariyer Geliştirme Programı 8

İkili

İşbirliği

1007

2223-B

2223-C

2229

2223-D

2216

2218

TÜBİTAK-2544 Japon Bilimi Destekleme

Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK- 2551 British Council ile İkili

İşbirliği Programı

1007-TCDD-2017-01 - TLM16V185 Tipi

Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu

1007-EGM-2017-01-Adli Uygulamalarda

Kullanılabilir STR Analiz ve DNA İzolasyon

Kitlerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik

Düzenleme Desteği

TÜBİTAK 2223-C - Çok Katılımlı

Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK - 2229 Bilimsel Eğitim

Etkinliklerini Destekleme Programı

TÜBİTAK - 2223-D İşbirliği ve Öncelikli

Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme

TÜBİTAK- 2216 Uluslararası Araştırmacılar

İçin Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK - 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası

Araştırma Burs Programı

Ağustos Eylül Ekim Kasım

8

8

6

19

15

22

11 10

31 30

6

6

6

3

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz tto@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

16 17


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ULUSAL VE ULUSLARARASI SÜREKLİ AÇIK HİBE ÇAĞRILARI 2017

1002 TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı Sürekli Açık

3001 TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Sürekli Açık

ULUSLARARASI HİBE ÇAĞRILARI 2017

ERC-2017-ADG * 31

Ağustos Eylül Ekim Kasım

Araştırma

Hibeleri*

2515

2221

TÜBİTAK 2515 - COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa

İşbirliği)

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı

Destekleme P.

TÜBİTAK 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi

(CSIR) ile İkili İşbirliği Programı

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

UFUK2020

Bilimsel

Mükemmelliyet

UFUK2020

Endüstriyel

Liderlik**̇

H2020-MSCA-IF-2017 * 14

H2020-FETHPC-2016-2017 ** 26

H2020-FETFLAG-2016-2017 ** 26

H2020-MSCA-COFUND-2017 * 28

H2020-ALTFI-2017 7

H2020-ICT-2016-2017 26

H2020-DS-2016-2017 24

H2020-SEC-2016-2017 24

İkili

İşbirliği

TÜBİTAK 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği

Program

TÜBİTAK 2525 - Almanya Eğtim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile

İkili İşbirliği Programı

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

UFUK2020

Toplumsal

Sorunlara

Çözümler**

H2020-CIP-2016-2017 24

H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016 6

H2020-LCE-2016-2017 7

H2020-BBI-JTI-2017 7

H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016 12

1501

TÜBİTAK 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sürekli Açık

Sürekli Açık

1503 TÜBİTAK 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı Sürekli Açık

UFUK2020

Mükemmelliyetin

Yaygınlaştırılması ve

Katılımın Genişletilmesi**

H2020-MG-2016-2017 26

H2020-WIDESPREAD-2016-2017 15

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

Araştırma

Bursları*

1505 TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Sürekli Açık

1507 TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Sürekli Açık

1509

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri

Destekleme Programı

Sürekli Açık

1602 TÜBİTAK 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı Sürekli Açık

San-Tez

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı

Sürekli Açık

2232 TÜBİTAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı Sürekli Açık

Avrupa

Moleküler

Biyoloji

Örgütü

(EMBO)

Araştırma

Bursları

EMBO Kısa Dönem Bursları

Sürekli Açık

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz tto@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

UFUK 2020

Toplum İle ve

Toplum İçin Bilim**

Avrupa Moleküler Biyoloji

Örgütü (EMBO)

Araştırma Bursları*

EMBL & Maria

Sklodowska-Curie

Programı*

Küresel Zorluklar Araştırma

Fonu (Global Challenges

Research Fund -GCRF)

H2020-SWAFS-2016-17 30

EMBO Uzun Dönem Bursları 11

EMBL Doktora Sonrası Araştırma Bursu

(EIPOD)

Global Ruh Sağlığı Araştırmalarında Güven 14

Küresel Beslenme ve Sağlık Araştırmalarına

Güven: Küresel Beslenme ve Sağlık

Araştırmalarında yeni fırsatlar geliştirmek için

kurumsal ödülleri

Gelişmekte olan ülkeler için dayanıklı ve

sürdürülebilir enerji ağları

14

14

21

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz tto@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

18 19


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SUCOOL Londra Girişim Kampı

SUCOOL’un 2017 – 1. Döngü’de desteklediği, uluslararası

pazarlara açılmaya hazır 4 girişim, 2-8 Temmuz arasında

gerçekleşen SUCOOL Londra Girişim Kampı’na katıldılar.

Kamp boyunca girişimciler 15’ten fazla toplantıda,

melek yatırımcılar, yatırım şirketleri, uluslararası girişim

hızlandırma merkezleri ve teknoloji şirketleri yöneticilerine

işlerini tanıtma fırsatı buldular. Ayrıca, 5 Temmuz’da

düzenlenen SUCOOL Londra Showcase’te yatırımcıların

karşısında sahne alarak, yerel girişimcilik ekosistemi ile

tanıştılar.

SUCOOL’dan Etkinliklerini Kaçırmayın

2017’de mentorlarla beraber Mühendislikten Girişimciliğe,

Teknik Olmayan Girişimciler için Startup Kurmak, Kurumsal

Hayatta Girişimcilik Yapmak, Başarılı Girişimlerin Ardındaki

Kadınlar, Dijital Dünyada Kullanıcı İhtiyaçlarını Anlamak ve

İngiltere’de Startup Kurmak/Büyütmek ile Enerji Sektöründe

Girişim Fırsatları isimli buluşmalar gerçekleşti. Yıl boyunca,

yeni ofisimiz, 4. Levent ImpactHub İstanbul’da gerçekleşen

teknoloji, bilim ve girişimcilik odaklı buluşmaları takip

etmek için meetup grubumuza bu linkten katılabilirsiniz:

meetup.com/techstartupcommunity/

SUCOOL’u sosyal medyada takip edin:

twitter.com/sucool

facebook.com/sabancisucool

SUCOOL Girişim Hızlandırma Merkezi

2017 1. Dönemi Tamamlandı

instagram.com/sabancisucool

Detaylar için

websitesi sucool.sabanciuniv.edu

Sabancı Üniversitesi’nin erken aşama teknoloji girişimlerini

desteklediği SUCOOL (Start-up Company League) Girişim

Hızlandırma Merkezi 2017 yılına 2 döngüde toplam 20

start-up’ı destekleme hedefi ile başladı.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile 4.

Levent’teki yeni ofisinde ilk döngüde seçilen 15 girişim

ekibi pazar analizi, yalın girişim, girişim finansmanı, ekip

kurma, ürün geliştirme, hukuk, yatırım alma, satış ve

pazarlama konularında kendilerine özel yoğun bir eğitim

aldı. Eğitimlerin ardından program; mentorluk, müşteri ve

yatırımcı tanıştırmaları ile devam ediyor.

Seçilen girişimler Temmuz’da Londra, Kasım’da Silikon

Vadisi Girişim Kampı’na ücretsiz katılacak.

SUCOOL 2017 – 2. Döngü başvuruları açık!

sucool.sabanciuniv.edu ’dan detayları görebilir ve programa

başvurabilirsiniz.

Enerji ve Temiz Teknoloji Girişimlerine Özel Program

2013'ten beri erken aşama girişimlerin ticarileşmesini

destekleyen Sabancı Üniversitesi SUCOOL ve Avrupa Birliği

destekli Climate-KIC tarafından organize edilen dünyanın

en büyük yeşil iş fikri yarışması Climate Launchpad iş birliği

ile enerji ve temiz teknolojiler (CleanTech) girişimlerine özel

bir program hazırlandı.

Seçilen girişimciler, 8 seanslık bir eğitim programına

katılacak ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine destek

olacak, konularında uzman mentorlarla eşleştirilecek, 4.

Levent’teki çalışma alanından ücretsiz faydalanacaklardır.

Program hakkında detaylar ve başvuru için startupglobe.

org/cleantech

2016 Mezunu FazlaGıda’nın Başarısı

Gıda atık yönetimi platformu, SUCOOL 2016 destekli

girişim FazlaGıda (fazlagida.com) dünyanın en iyi girişim

hızlandırıcılarından biri olarak gösterilen Techstars'ın

METRO ile ortak yaptığı Berlin'deki 'METRO Accelerator for

Retail' programından yatırım aldı ve Avrupa operasyonlarını

başlattı.

Ekibe başarılar dileriz!

e-posta sucool@sabanciuniv.edu

20 21


Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27

Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: (0216) 483 9000

Fax: (0216) 483 9005

www.sabanciuniv.edu

rgp.sabanciuniv.edu

More magazines by this user