04.08.2017 Views

Beauty Turkey Dergisi Temmuz – Ağustos 2017 Sayısı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

İMG

ISSN: 2147-3587

July-August-2017


Güzellik

Beauty

1


Publisher

Ferruh IŞIK

on behalf of

İSTMAG Magazin Gazetecilik

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

General Manager

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

12

Yaz geldi!

Şimdi cildinizi güneşe

hazırlama zamanı…

Bu yaz

çok renkli

Responsible Manager

YUSUF OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

Editorial Consultants

Simge GÜNDÜZ

simge.gunduz@img.com.tr

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Graphic & Design / Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

Foreign Relations Manager

İbrahim ARSLAN

ibrahim.arslan@voli.com.tr

44

22

Türk kozmetiği Arap

dünyasında parlıyor

Bilgi Eşlem

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

Sosyal Medya

Songül Çek

songul.cek@img.com.tr

Corporate Communication Manager

ebru.pekel@img.com.tr

Sıcak günlere

sıcak renkler

yakışır!

Finance Manager

Mustafa AKTAŞ

mustafa.aktas@img.com.tr

Subscription

İsmail ÖZÇELİK

ismail.özcelik@img.com.tr

Advertising Coordinator

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Head Office

Evren Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi

B Blok No:1 Kat:4 / Güneşli-Bağcılar / İstanbul

Tel: +90 212 604 50 50 Faks: +90 212 604 50 51

CTP - BASKI / PRINTED BY

Matsis Matbaa Hizmetleri San. Tic. Ltd Şti

Tevfikbey Mahallesi Dr. Ali Demir Cad.

No:51 34290 Sefaköy -İstanbul/TURKEY

Tel: 0 212 624 21 11

www.matbaasistemleri.com

68

62

10 maddede

yenidoğan cilt bakımı

Ambalajınızı

nasıl

sunuyorsunuz?


Güzellik

Güzellik kişinin ruhunda saklıdır

Beauty is hidden in the spirit of the person

Güzelliğin her döneme özgü ayrı bir tanımlaması Beauty has become a distinct description of every

olmuştur.1920’li yıllarda güzel kadın etine dolgun iken turn. In the 1920s, when beautiful female flesh

sonrasında erkeksi vücut hatları olanlara güzel denildi. was plump, and later it was said to be nice

1960’lı yıllarda ise bembeyaz bir cilt, iri dikkat çekici göz ve

to those with masculine body lines. In the

1960s, white skin, big eyes and lips shaped

dudaklar güzellik kavramını şekillendirdi. 1970’lerde ince

the concept of beauty. In the 1970s, thin

bel, geniş kalça ve kalın kaşlar güzellikte belirleyici oldu.

waist, large hips and thick eyebrows were

1980’lere gelindiğinde ise ihtişamlı denilecek kadar abartılı

beautifully decisive. When it came to the

makyaj ve kabarık saçlar trend oldu. 1990’larda güzellik

1980s, the extravagant makeup and fluffy

kavramının daha minimalize olduğunu gözlemlerken, 2000’li

hair were trendy enough to be said to

yıllarda güzellik kavramına şekil veren her trendi iç içe

be glamorous. While we observed that

girmiş şekilde bulduk.

the concept of beauty was more minimal

1970’lerin kalın kaşlarından, 1980’lerin abartılı makyajına

in the 1990s, in the 2000s we found every

kadar iç içe geçmiş bir güzellik furyasıyla karşı karşıyayız. trend that shaped the concept of beauty,

Peki ya trend olan her şey gerçek güzelliği yansıyor mu? intertwined.

Elbette ki moda akımlarından etkileniyor, gözümüze We are confronted with a beauty faded from the

estetik görünen uygulamaları olabildiğince takip thick eyebrows of the 1970s to the exaggerated

etmeye çalışıyoruz. Ortaya bazen güzel sonuçlar makeup of the 1980s. Do all the trending things

çıkarken, bazen de tektipleşebiliyoruz.

reflect true beauty?

”Güzellik, her yerde aranan bir konuktur.” der Of course, we are affected by fashion trends and

Goethe. Bizim de konuğumuzu olabildiğince trying to follow many aesthetic applications as far as

içten ve benliğimize uygun olacak şekilde possible. Sometimes good results come out, sometimes

seçmemiz gerekmez mi?

we can monopolize.

Beauty is everywhere a very welcome guest.” says

Beauty Turkey editörü olarak benim şahsi

Goethe. Do not we have to choose our guest as sincerely

fikrim bu yöndedir. Ama karar elbette ki

and appropriate for ourselves as possible?

sizlerin

As Beauty Turkey editor, I think the same. But of course,

Beauty Turkey ekibi olarak kozmetik ve

the decision is yours.

güzelliğe yön veren trendleri her sayımızda

As Beauty Turkey team, we have compiled cosmetic

olduğu gibi siz değerli okuyucularımız için

and beauty trends for our esteemed readers as it is

derledik. Aynaya baktığınızda ruhunuzdaki

at every issue. Hope to see beauty of your soul too,

güzelliği de görebilmeniz dileğiyle…

when you look at the mirror…

FROM

THE

EDITOR

Simge GÜNDÜZ


6 Beauty Makale / Journal

Sektörün derinliklerinden gelen sesler

Sounds from the depths of the industry

Geçtiğimiz günlerde Türk Kozmetik sektörünün

derinliklerinden gelen sesleri işitme fırsatı buldum ve

çok mutlu oldum. Günler, aylar, yıllar sonra böylesi

idealist kişilerden, bu sözleri işitmek beni oldukça

heyecanlandırırken, üzerimdeki bütün yorgunluğu

atmamı sağladı. Yeni ufuklar açtı dünyamda. Bir kısmını

paylaşabilirim belki. Kendisini Türk kozmetik sektörünün

gelişimine adamış bir duayenimiz şöyle diyor; “Türk

kozmetik sektörü, birçok dünya markasıyla rekabet

edecek çapta, kalite açısından aynı, hatta bilinen bazı

markalardan bile kaliteli. Unutmayalım ki! Türkiye’de

marka üretilir, marka tüketilir.”

Türk kozmetik sektörünün derinliklerinden gelen başka

bir ses de, Türkiye’de yapılması gereken fuar hakkındaydı.

Mevcut bir takım oluşumlar var, ancak sektörün

derinliklerinden gelen sesler bu oluşumların, ihtiyaca

cevap vermeyeceği kanısında. Bence çok da haklılar.

Temennimiz; yeni oluşumların Türk kozmetik sektörünü

can kulağıyla dinleyerek, ihtiyaca cevap verebilecek

vizyonla, uluslararası alanda başarılı bir fuar organize

edebilmeleri. Derin sektör “bekliyoruz” diyor. Seçenekleri

görmek istiyor. Unutulmasın ki, Türk kozmetik sektörü;

şanına yakışan, sektörün devlerini bir araya getirecek,

özlenen ve beklenen fuarını kendi imkânlarıyla da

gerçekleştirecek güce sahip. En kısa sürede hep

beraber göreceğiz.

Beauty Turkey dergisi ekibi olarak; uzun yıllardır,

Türk kozmetik sektörüne en iyi şekilde hizmet

vermeye çalıştık. Acısıyla tatlımsıya birçok fuarları

beraber tamamladık. Ekibime de sizlere de, tek

tek teşekkür ediyorum. Beauty Turkey dergisi

ruhu, kabuğuna sığmaz oldu. Yeniden,

yeniliklerle; zirvelere tırmanmaya

hazırlanıyor. En kısa sürede, vizyon

sahibi bireyler, yeni heyecanlar, yeni

oluşumlar için kapınızı çalacaklardır.

Bütün herkese başarılar.

Hoşçakalın…

Recep Arslantaş

Genel Koordinatör

Recep.Arslantas@img.com.tr

In the past days I had the opportunity to hear the

voices of the depths of the Turkish cosmetics

industry and I was very happy. Days, months, years

later, when I was so excited to hear these words

from such idealistic people, I was able to get rid of all

fatigue. New horizons opened up in my world. Maybe

I can share some. A doyen who devotes himself to

the development of the Turkish cosmetics industry

said, “The Turkish cosmetics industry has capacity to

compete with many world brands in terms of quality,

even better than some known brands. Let’s not

forget! The brand is produced and also the brand is

consumed in Turkey.”

Another voice from the depths of the Turkish

cosmetics industry was about the fair which should

be held in Turkey. There are a number of existing

formations, but the voices coming from the depths of

the industry are in the opinion that these formations

will not respond to the need. I think they are very

right. We hope the new formations will be able to

organize a successful exhibition in the international

arena by listening to the Turkish cosmetics industry

with their voices and responding to their needs. The

deep sector says “we expect” and wants to see the

options. Remember, the Turkish cosmetics sector

has the power to bring together the giants of

the sector and to realize the long-awaited and

expected fairs with their own possibilities. We

will all see in a short time.

As Beauty Turkey magazine team, we have

tried to provide the best service to the

Turkish cosmetics sector for many years. We

have completed many fairs together with its

ups and downs. Thank my team and

you. Beauty Turkey magazine was

not able to fit in its shell. Again,

with innovations, we prepare

to come to a climax. Vision

holder will knock your

door for new excitement,

new formations within the

shortest time. I wish success

to everyone.

Recep ARSLANTAŞ

General Coordinator


8 Beauty fuar

98 firma Türk Kozmetik sektörünü Dubai’de temsil etti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz

Kozmetik sektörünün devleri

en yeni ürünleri ile Dubai’de

gerçekleşen Beautyworld

Middle East Fuarı’ndaydı. Son

yıllarda gerçekleştirdikleri atakla

uluslararası pazar payını ve

algısını artıran Türk kozmetik

sektörü temsilcileri de bu önemli

organizasyonda yerini aldı.

Parfümden makyaj ve cilt bakım

ürünlerine, saç şekillendiricilerden

ıslak mendillere, ağız ve diş sağlığı

ürünlerinden deodorantlara kadar

geniş ürün yelpazeleri ile fuara

katılan Türk kozmetik firmaları

ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Türk kozmetik sektörü trendleri

yakından takip eden gelişime

açık yapısı ile kimya sanayinin en

hızlı büyüyen sektörlerinden biri

konumunda. Kozmetik sektörünün

dünyadaki büyüklüğü 300 milyar

Euro seviyesinde. Türkiye’de

sektörün iç pazar büyüklüğü

yaklaşık 3 milyar Euro civarında.

Kozmetik kriz dönemlerinde bile

büyümesini sürdüren sektörler

arasında yer alıyor. Dinamik ve

yeniliklere hızlı uyum sağlayabilen

yapısının yanında esnek üretim

yapısıyla da dikkat çekiyor. Tüm

bu özellikleri ile sektörün son

yıllarda hızlı bir büyüme ivmesine

sahip olduğu görülüyor. Kozmetik

ihracatımız son 10 yılda yüzde 170

artarken, sektör firmaları 190’ın

üzerinde ülkeye ihracat yapar

duruma geldi. Türk kozmetik

sektörü hem iç pazarda hem de

dış pazarlarda kalitesi ve uygun

fiyatları ile dünya markaları ile

rekabet edebiliyor.

Sektör 2016 yılında 1,05

milyar dolar kozmetik ihracatı

gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl en

fazla kozmetik ihracatı yapılan

ülkeler; Irak, İran, Birleşik Krallık,

Rusya, Almanya, Fransa, Suudi

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,

Hollanda ve Romanya oldu.

Küresel pazardaki payı giderek

büyüyen sektör firmalarının

ürettiği sabun, saç bakım ürünleri,

ıslak mendil gibi ürün grupları

dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

Renkli kozmetikler denilen makyaj

ürünlerinde de firmaların ürün

çeşitliliği, ihracatları ve marka

yatırımları artış gösteriyor.

Dünyadaki gelişmeleri yakından

takip eden sektör firmaları

markalaşma konusunda hızla yol

alıyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler

ve Mamülleri İhracatçıları

Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu

Başkanı Murat Akyüz: “Kozmetik

sektörümüz her yıl yaklaşık

yüzde 10’nun üzerinde büyüyor.

Bugün ürünlerimizi 190’nın

üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz.

Şu an en fazla ihracat yapılan

ürünlerimiz saç müstahzarları,

kozmetikler, aerosoller ve ıslak

mendiller. Son dönemlerde renkli

kozmetikte de iddialı bir noktaya

doğru ilerliyoruz. Türk dizilerinin

yurtdışındaki başarısı kozmetik

sektörüne de olumlu yansıyor. Dizi

karakterlerinin ve oyuncularının

Türk kozmetik ürünlerini

kullandığını düşünen tüketiciler

Türk ürünlerine daha fazla ilgi

gösteriyor. Yapılan araştırmalara

göre; Türk menşeili bir ürünle

başka bir ülke ürünü arasındaki

yüzde 30’luk fiyat farkını alıcı tolere

edebiliyor. Bu da Türk markası

olmanın katma değeri olarak

sektöre yansıyor” dedi.


10 Beauty Güzellik

98 firms represented the Turkish cosmetics industry in Dubai

The giants of the cosmetics

industry were at the

Beautyworld Middle East Fair

in Dubai with their latest products.

Increased their international

market share and perception with

the attacks they have realized

in recent years, representatives

of the Turkish cosmetics sector

also took place in this important

organization. Participated in the

fairs with a wide range of products

from perfume to make-up and skin

care products, from hair stylings

to wet wipes, mouth and dental

health products to deodorants,

Turkish cosmetics companies have

attracted much attention.

Closely following trends, The

Turkish cosmetics industry is one

of the fastest growing sectors

of the chemical industry with its

structure of open for improvement.

The size of the cosmetics industry

in the world is about 300 billion

Euros. The domestic market size

of the sector in Turkey is around 3

billion Euros. Cosmetics is among

the sectors which continue to

grow even during times of crisis.

In addition to its dynamic and

innovation-friendly structure,

it also draws attention with its

flexible production structure. With

all these features, the industry

seems to have a rapid growth

momentum in recent years. Our

cosmetics exports have increased

by 170 percent in the last 10 years,

while sector companies have been

able to export to over 190 countries.

Turkish cosmetics sector can

compete with international brands

both in domestic market and

foreign markets with the quality

and competitive prices.

The sector carried out cosmetic

exports of $ 1.05 billion in 2016. The

countries where cosmetic industry

exports most in the past year are

Iraq, Iran, the United Kingdom,

Russia, Germany, France, Saudi

Arabia, United Arab Emirates, the

Netherlands and Romania. Product

groups such as soap, hair care

products, wet wipes produced by

sector companies whose share in

the global market is growing are

in the first place in the world. In

cosmetic products called color

cosmetics, the product variety

of the companies, exports and

brand investments are increasing.

Following the developments in the

world, the sector companies are

moving rapidly in branding.

Murat Akyuz, Chairman of the

Board of Directors of Istanbul

Chemicals and Products Exporters

Association (IKMIB) said, “Our

cosmetics sector is growing by

more than 10 percent every year.

Today we export our products to

more than 190 countries. Currently

the most exported products are

hair preparations, cosmetics,

aerosols and wet wipes. In recent

years, we are moving towards an

assertive point in color cosmetics.

The success of the Turkish series

abroad is also reflected positively

in the cosmetic sector. Consumers

who think that serial characters

and players use Turkish cosmetic

products show more interest in

Turkish products. According to

researches; A price difference of

30% between a Turkish product

and another country product can be

bought by buyers. This is reflected

in the sector as the added value of

being a Turkish brand.”


12 Beauty Güzellik

Yaz geldi!

Şimdi cildinizi

güneşe hazırlama

zamanı…

Summer comes!

Now it’s time to prepare

your skin for the sun ...

Güneş ışınlarının cilde zarar verdiği ve bu

durumun görünür cilt yaşlanmasının %80’inden

sorumlu olduğu bilinen bir gerçek. Güneş

yanığı, güneş lekeleri ve güneş alerjilerinden

korunmak, cildin erken yaşlanmasını önlemek

isteyenler için uygun ürünleri kullanmanın tam

zamanı.

It is a known fact that the sun rays damage

skin and sun exposure is responsible for most

of the visible aging of your skin. It’s time to

use right products which are suitable for those

who want to prevent sunburn, sunspot and sun

allergies and premature aging of the skin.


Güzellik

Beauty

13

Eau Thermale Avène 50+ Creme Teintee

UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma

sağlarken, E vitamininin antioksidan

etkisiyle serbest radikallere karşı

savaşıyor. Işıltı ve renk veren doğal yapısı

ile cilt kusurlarının kapatılmasına yardımcı

oluyor. Cilde pürüzsüz ve ışıltılı bir görüntü

kazandırıyor.

Eau Thermale Avène 50+ Creme Teintee provides

high protection against UVA and UVB rays, while

vitamin E is fighting against free radicals through

its antioxidant effect. With an invisible, nonoily

texture and a specially designed tube for

particularly pleasant application. It gives skin a

smooth and radiant look.

Avon Sun Koruyucu Güneş Losyonu SPF

50, kolayca emilen ve açık cilt tonlarına

uygun koruma faktörü ile güneş, tuz, klor

ve sıcağın etkilerinden yüksek derecede

koruma sağlıyor. Hassas yüz ve vücutlar

için suya dayanıklı formülüyle, cildi güneşin

zararlı etkilerinden korurken aynı anda

yumuşatıyor ve zarar görmesini önlüyor.

Avon Sun+ Pure and Sensitive Moisturising

Sun Lotion SPF 50 provides a high degree of

protection from the effects of sun, salt, chlorine

and warm water with a protective factor which

is easily absorbed and suitable for light skin

tones. With its water-resistant formula for

delicate faces and bodily functions, it protects

the skin from harmful effects while softening it

and preventing it from being damaged.

Tüm cilt tiplerine uygun formülasyona

sahip sprey formundaki Photoderm Max

Sun Mist SPF 50+, elle yaymanıza gerek

kalmadan cildi homojen olarak koruyor.

Kuru yağ dokusu sayesinde hızlı kuruyor

ve geride yağlı bir tabaka bırakmıyor. Tüm

cilt tiplerine uygun bu güneş koruması

ayrıca ıslak cilde uygulanabilme özelliğiyle

de öne çıkarak, pratik kullanımı ile de

spor ve açık hava aktivitelerinde kullanım

kolaylığını bir adım öne taşıyor.

Bioderma Photoderm Max SPF 50+ Sun Mist

150ml is a sun mist of very high protection (SPF

50+). This sun mist is ideal for the protection

of the sensitive skins, it forms a barrier and

protects the skin from harmful UVA/UVB rays.

From its application, it offers you an instant

fresh effect and do not leave any white marks

as it is a transparent mist. An instant protection

for the sensitive skins, a simple spray is

enough, as it is not necessary to spread this

mist.

Cosmed Sun Essential SPF 50 çok hassas

ciltler için yüksek koruma %100 mineral

içeriğiyle hassas, alerjik cilt tipleri için

özel olarak hazırlanmış. Hamileler ve yeni

doğan bebeklerin kullanımına da uygun

olan ürün, cildi UVA ve UVB ışınlarından

etkili bir şekilde korurken hassas ciltlerde

meydana gelen kaşıntı ve yanmanın

azalmasına da yardımcı oluyor.

Cosmed Sun Essential SPF 50 high protection

for very sensitive skin Specially formulated for

sensitive, allergic skin types with 100% mineral

content. Also suitable for use with pregnant

and newborn babies, the product effectively

protects the skin from UVA and UVB rays while

helping to reduce the itching and burning

sensation in sensitive skin.


14 Beauty Güzellik

Diadermine Lift+ Güneş Koruyucu

Krem, yaşlanmaya karşı 2 güçlü etkiyi

birleştiriyor; uzun süreli esneklik ve sıkılık

için güçlü Pro-kolajen içerik, kolajen

üretimini destekleyerek cilt sıkılığını

artırmaya yardımcı oluyor. Yaşlanma karşıtı

SPF 30 kompleksi ile zenginleştirilmiş

formül ise UV ışınlarına karşı %98 koruma

sağlıyor. Infrared Teknolojisi de cildi, ciddi

hücre hasarlarına ve yaşlanmaya karşı

koruyor.

Diadermine Lift + Sunscreen Cream combines

2 powerful effects against aging; Powerful

Pro-collagen content for long-lasting

flexibility and firmness, helps promote skin

tightness by supporting collagen production.

The formula enriched with anti-aging SPF 30

complex provides 98% protection against UV

rays. Infrared Technology also protects the

skin from serious cell damage and aging.

Doğanın bereketini kişisel bakım ürünlerine

taşıyan Türkiye’nin koku duayeni Eyüp

Sabri Tuncer’in, argan yağı içeren ürünleri

ile saçınız ve cildiniz güneşe hazır. Eyüp

Sabri Tuncer Doğal Argan Yağlı Şampuan

ve Doğal Argan Yağlı El ve Vücut Losyonu

yüksek E vitamini içeriğiyle saçınızın ve

cildinizin güneş sonrası nem kazanmasına

ve canlılığını korumasına yardımcı oluyor.

Eyup Sabri Tuncer’s fragrance of Turkey,

which carries the abundance of nature to your

personal care products, is ready to the sun with

your hair and skin with its products containing

olive oil. Eyup Sabri Tuncer Natural Argan Oil

Shampoo and Natural Argan Oil Hand and Body

Lotion helps to protect your hair and your skin

from moisture and vitality after the sun with

high vitamin E content.

Bee Beauty Sun güneş bakım

ürünlerinden 50 faktörlü güneş spreyi, çok

açık tenli ve güneşe duyarlı çok hassas

ciltler için geliştirildi. Özel formülü ile

UVB & UVA ışınlarının yanı sıra kızılötesi

ışınların da deriye nüfuz etmesini

engelleyen 50 faktör Bee Beauty Sun

Güneş Spreyi, suya dayanıklı ve 24 saat

nemlendirme sağlıyor.

Bee Beauty Sun was developed for suncare

products with 50-factor Sun Spray,

very light-skinned and very sensitive to

sun-sensitive skin. Bee Beauty Sun Spray

is a water-resistant, 24-hour moisturizer

with a special formula, 50 factors which

prevent UVB & UVA rays as well as

penetrating infrared rays.

Özellikle evde uygulanabilen ürünleri

ile etkili ve pratik bakım imkanı

sunan Janssen Cosmetics; hem cildi

güneşe hazırlamak hem de güneşe

maruz kalan cildi onarmak adına cilde

hızla nüfuz eden serum ampulleri ile

dikkat çekiyor. Her ampul, yüksek

performanslı etken maddeleri

sayesinde derinin tüm katmanlarınca

emilebiliyor.

Offering effective and practical

care especially at home-applicable

products, Janssen Cosmetics provides

ampoules quickly penetrating on the

skin in order to prepare skin for the

sun and repair the skin exposed to the

sun. Each ampoule can be absorbed by

all its layers of skin deep thanks to its

high-performance ingredients.


Güzellik

Beauty

15

Güneş koruma ürünlerinde bulunan UV

filtreleri vücudunuzu güneş ışınlarına

karşı korurken giysilerle teması sarı

leke oluşumuna sebep oluyor. Bu lekeler

yıkama sonrası kıyafetlere sabitleniyor

ve sarı lekeler oluşturuyır. Nivea Sun

Koruma&Nem, yenilenen formülüyle, UV

filtrelerine bağlı sarı lekelerin yıkanarak

kolay çıkmasına yardımcı oluyor.

UV filters found in sun protection

products protect against the sun’s

rays and cause yellowing of the

clothes. These stains are fixed on

clothes after washing and form

yellow stains. Nivea Sun Protection

& Moisture helps the easy removal

of yellow stains due to UV filters with

a renewed formula.

Nuxe Güneş Koruyucu Yüz ve Vücut Sütü

50 SPF her cilt tipinde kullanılabilen dört

güneş filtresinin birlikteliği sayesinde

kolayca emiliyor ve mükemmel bir SPF/

UVA dengesi sağlıyor. Nuxe patentli su

sümbülü çiçeği özleri sayesinde etkin

nemlendirme sağlıyor. Marquesas

Adaları’ndan gelen kau pe çiçekleri

yatıştırıcı özelliğiyle güneşten kaynaklanan

yanma hissini gideriyor.

NUXE Sun Fondant Cream for Face SPF 50

fondant cream, with Sun and Water Flowers,

protects cells from ageing and helps you achieve

a perfect tan. Ideal for fair skins and sensitive

areas (face, neckline), this sun cream limits the

appearance of dark spots. Nuxe’s ​patented water

hyacinth plant extracts provide effective hydration.

The kau pe flowers from the Marquesas Islands

relieve the burning sensation caused by the sun

with a soothing feature.

Sephora Tinted Self-

Tanning Body Mist

Brozlaştırıcı Vücut

Spreyi’ni çalkalayın, sıkın,

elinizle yayın ve sonucu

görün. Doğal şekilde

bronzlaşmış ışıltılı bir

cilt isteyenler bu ürünün

cazibesine kapılıyor.

Sephora Tinted Self-Tanning

Body Mist gives you a gorgeous,

natural-looking tan effect

without streaking—yearround

and without exposure

to harmful UV rays. Its light

tint bronzes the skin instantly,

showing you exactly where you

have applied it.

Teoxane Advanced Perfecting Shield Spf

30, koruma ve yapılandırma özelliklerinin

yanı sıra renkli dokusuyla da dikkat

çekiyor. İçeriğindeki antioksidanlar,

anti-glikasyon, ışık yansıtıcı pigmentler,

SPF 30 güneş koruma özelliği sayesinde;

cilt tonu eşitsizliğini düzenlemesi, cildin

nemlenmesini sağlaması ve güneşe karşı

koruması ile üç soruna aynı anda çözüm

sunuyor.

Teoxane Cosmeceuticals - Advanced Perfecting

Shield SPF30 provides optimal hydration,

reinforced protection and complexion

correction all in one. The SPF works on four

levels to hydrate, offer advanced protection,

revitalise and restructure in one, leaving skin

protected. The product protects against UV

rays and contains Hyaluronic Acid for optimal

hydration and is ideal base for make-up.


16 Beauty Güzellik

5 adımda sağlıkla parlayan bir cilt!

Herbalife Global Dış Beslenme Ürün Eğitmeni ve

Dış Beslenme Ürün Pazarlama Direktörü Jacquie

Carter güzel bir cilde kavuşmanın önündeki

sorunları ve kolay çözümlerini anlatıyor…

Abur cuburdan uzak durun

“Hepimizin bildiği üzere, sağlıklı görünen bir cilde giden yol sağlıklı

beslenmeyle başlar. Fazla abur cubur yerseniz, cildiniz istediğiniz

gibi görünmeyecektir. Sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalar

tükettiğinizde, cildiniz daha sağlıklı ve genç görünür. Eğer cildinizden

memnun değilseniz, beslenme tarzınızı iyice gözden geçirmelisiniz.”

Cildinizi temizlediğinizden emin olun

“Cildinizi sabah akşam temizlediğinizi sanırken aslında gereken

temizliği yapmamış olabilirsiniz. Cilt temizliğinizi aceleye getiriyor

ve cildinize sürdüğünüz ürünü sadece köpürtüp duruluyorsanız

cildinizde makyajınızdan sonra kalan kalıntıları tam anlamıyla

temizlememiş olursunuz. Cildinizi temizlediğinizden emin olmak için

beyaz bir havluyla kurulayıp kontrol edebilirsiniz. Havlunun üzerinde

fondöten, ruj veya maskara izleri görürseniz, bu cildinizi yeterince iyi

temizlemediğiniz anlamına gelir.”

Sorunlu bölgelere savaş açın

“Herkes arada bir cilt sorunu yaşar ama asıl önemli olan, cildimizin

genel yapısında fark oluşturmak için ne yaptığımızdır. Yüzün tamamı

yerine yalnızca sorunlu alanı tedavi etmek gerekir. Cilt sorunlarını

tedavi etmek için geliştirilen ürünler biraz sert olabilir ve cildi

kurutabilir. Bu nedenle, tedaviyi yalnızca gerekli alana uygulamanız

önemlidir. Sivilce karşıtı bir ürünü yüzünüzün tamamına uygulamaya

başlarsanız, cildin doğal dengesinin bozulmasına yol açabilirsiniz.”

Jacquie Carter

Haftada bir gün peeling yapın

“Cilt hücrelerinin dış tabakası sürekli olarak dökülür. Fakat bazen

alttaki güzel ve sağlıklı cilt hücrelerini ortaya çıkarmak için, yüzeydeki

ölü hücreleri temizlemek üzere bir peeling ürünü kullanmamız

gerekebilir. Bu şekilde, cildimiz yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme

kavuşur. Cilt tipine bağlı olarak haftada 1 ila 3 kez mutlaka peeling

yapılmalıdır. Bunu haftalık bir ritüel haline getirdiğinizde, cildinizdeki

farkın gözle görülür hale geleceğinden emin olabilirsiniz.”

Ürünleri doğru sırayla uygulayın

“Cilt bakımının belirli aşamaları vardır ve ideal sonuçlara ulaşmak

için bu aşamalara uymanız gerekir. Talimatları tam olarak uygulamak

ve ürünleri belirtilen sıralamayla kullanmak önemlidir. İlk aşama

olan cilt temizliğinin sonunda tonik, serumlar ve nemlendiricilerle

devam etmeniz gerekir. Bu sıralamanın dışına çıktığınızda, ürünler

olumsuz etkilere yol açabilir veya hiç etki göstermeyebilir.”


Güzellik

Beauty

17

Jacquie Carter’s 5 best skin care tips

Jacquie Carter, Director of Worldwide Outer Nutrition Product Training at Herbalife,

introduces you to a revelation in skin care. An inspiring new line of products that will

Refresh, Replenish and Rejuvenate your skin every day.

Cleansing and toning

Discover how the amazing

Herbalife SKIN system can improve

the look and feel of your Skin in

just 7 days. Take just 90 seconds

to hear from head of Worldwide

training and education Jacquie

Carter on how this incrediable

product range works. Dirt, excess

makeup, and oil left on the skin can

clog pores and make the skin look

rough, tired, and uneven. Keeping

the skin free from all these things

is important not only for our skin to

look its very best.

Mosturising

Jacquie Carter presents the

importance of moisturisor to your

face and body. See which Herbalife

products work best for these areas.

When your skin is hydrated, it looks

more youthful and has a radiant

glow. Hydrated skin doesn’t come

easily for most people. A daytime

moisturizer and a rich night cream

are necessary to maintain our

skin’s moisture barrier and nourish

the skin. Moisturizer is not just for

the face, but also important for the

body as well. And we all should

make it part of our daily regimen to

moisturize, from head to toe, each

and every day.

Looking after your eyes and lips

Jacquie Carter tells understand

why it’s important to look after the

skin around your eyes and lips. See

which products Herbalife offers to

help with this. Technically this isn’t

a skin care tip… but, I thought about

eyes, lips, serums and all of those

other great skin care products that

are necessary for us to look our

best… and a smile out ranks them

all! Smiling will take years off of a

person’s appearance for sure.

Exfoliation

Jacquie Carter shows you why

it’s important to exfoliate your

face and body regularly. See

which products Herbalife has that

can help with this. Learn about

Herbalife products that are for

your body. Understand why you

should look after the skin on your

body. Exfoliating is one of my

favorite things to do. If you want to

remove the dead skin cells from

the surface of your skin, you must

exfoliate. When we are teenagers,

our bodies completely shed skin

about every two weeks, on average.

As we age that process gets slower

and slower and slower.

Masks

Jacquie will talk through face

masks and how to apply them,

what the benefit is of using a

face mask regularly and how you

can demonstrate the product on

your customers. Always wash

your hands before you start your

skin care regimen. Whether it’s

cleansing, moisturizing or masking,

you should always start with

freshly cleansed hands so as not to

transmit any more grime onto your

skin.

Looking after your hair

Jacquie Carter recommends learn

about your hair! Find out more

about the Herbal Aloe shampoo

and conditioner and why it’s

important to maintain healthy

hair. Technically this isn’t a skin

care tip… but, I thought about

eyes, lips, serums and all of those

other great skin care products

that are necessary for us to look

our best… and a smile out ranks

them all! Smiling will take years

off of a person’s appearance

for sure. There’s nothing more

unapproachable or unattractive for

that matter, then a pouty puss. If

you look happy, people will perceive

you as happy. If you look grumpy

and mean, well who wants to be

around that? All those best skin

care tips and products might be

wasted because no one will notice

your fabulous skin behind that

mean face.


18 Beauty Güzellik

Cilt sağlığınıza Eczacıbaşı İlaç Pazarlama desteği

Eczacibasi

Pharmaceuticals

Marketing support

for your skin health

Türkiye’nin ilk ve tek likit kolajen

ürünü Voonka Liquid Collagen Beauty,

eczanelerde…

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, yeni ve devrim niteliğindeki

ürünü Voonka Liquid Collagen Beauty ile güzellik

destek ürünleri alanına giriş yaptı. 30-65 yaş arası

kullanıcılar için geliştirilen Voonka Liquid Collagen

Beauty, cildinin sağlıklı bir görünüme sahip olması için

doğal bir çözüm arayanlara hitap ediyor.

Türkiye’de ilk ve tek likit kolajen olan Voonka Liquid

Collagen Beauty; içeriğindeki 10 gr. hidrolize sıvı

kolajen ile mevcut kolajen yapısına ve sentezine destek

verirken, 100 mg Hiyalüronik asit, C vitamini, B5 ve

B6 vitaminlerinin sinerjik etkisi ile cildin korunmasına

yardımcı oluyor. Voonka Liquid Collagen Beauty’nin,

cildinin nem dengesini korumak için doğal bir

çözüm arayan tüketiciler için geliştirilen benzersiz

formülasyonu, artık çilek ve mango aromalı iki farklı

çeşidiyle tüm seçkin eczanelerde satışa sunuluyor.

Voonka Liquid Collagen Beauty, Turkey’s

first and only liquid collagen product, in

pharmacies ...

Eczacibasi Pharmaceuticals Marketing has entered

the field of beauty support products with its new and

revolutionary product Voonka Liquid Collagen Beauty.

Developed for users ages 30-65, Voonka Liquid

Collagen Beauty appeals to those looking for a natural

solution for a healthy look.

Voonka Liquid Collagen Beauty, the first and only liquid

collagen in Turkey; supports the collagen structure

and synthesis with content of 10 gr hydrolized liquid

collagen in its content and also 100 mg Hyaluronic acid

helps protect skin by synergistic effect of vitamin C,

B5 and B6 vitamins. Developed for consumers looking

for a natural solution in order to keep skin moisture

balance well, the unique formulation of Voonka

Liquid Collagen Beauty is now available in all the elite

pharmacies with two different types of strawberry and

mango flavors.


Güzellik

Beauty

19

Doğadan gelen güzellik

“Uludağ Premium Cilt Bakım Sprey Serisi”

Doğal maden suyu tarih

boyunca farklı kültürlerde

sonsuz gençlik ve güzelliğin

kaynağı olarak görülmüştür.

İnsanoğlu hep bir ‘gençlik çeşmesi’

aramıştır. Bu noktada belki de

ulaşabildiğimiz en doğru kaynak

olan doğal maden suyu da zengin

mineralleriyle yaşlanmaya karşı

insanların bekledikleri doğal

etkiyi sunmuştur. Bu sebeple de

kadınların cilt bakım rutinlerinde

her zaman yer bulmuştur. Cildi

nemlendirirken aynı zamanda

içeriğindeki zengin minerallerle

besleyen maden suyu, şimdi

Uludağ Premium Cilt Bakım Sprey

serisi ile bakımına ve pratikliğe

önem verenlerin vazgeçilmezi

olmaya aday oluyor.

Uludağ Premium Cilt Bakım Sprey

serisi farklı ihtiyaç ve beklentilere

3 ürünüyle cevap veriyor. İçeriğinde

sadece doğal maden suyu bulunan

Sade Uludağ Premium Cilt Bakım

Spreyi; cildi nemlendiriyor,

yumuşatıyor, parlaklık kazandırıyor,

serinlik ve ferahlama hissi

vererek aynı zamanda cildin

nefes almasını sağlıyor. E

Vitaminli Uludağ Premium Cilt

Bakım Spreyi ise içeriğindeki E

vitamininin antioksidan etkisiyle

hücrelerin yenilenmesine, cildin

canlanmasına ve nemlenmesine

yardımcı oluyor. Uludağ Premium

Güneş Koruyuculu Sprey 30 SPF

içeriği ile tüm vücut için güneşin

zararlı etkilerine karşı koruyucu

görevini üstlenerek güneş

koruyucu ürünlere farklı bir boyut

kazandırıyor.

Beauty from nature

“Uludag Premium Skin Care Spray Series”

Natural mineral water has

been seen as a source of

endless youth and beauty

in different cultures throughout

history. Mankind always looks for

a ‘youth fountain’. At this point,

perhaps the most accurate source

of natural mineral water we can

reach is the natural effect that

people expect from aging with their

rich minerals. For this reason,

women have always been involved

in skin care routines. The mineral

water that feeds the rich minerals

at the same time while moisturizing

the skin is now being nominated for

those who give importance to the

care and practicality with Uludag

Premium Skin Care Spray series.

Uludag Premium Skin Care Spray

series meets to different needs

and expectations with 3 products.

Plain Uludag Premium Skin Care

Spray with only natural mineral

water moisturizes the skin, softens

it, gives it shine, gives a feeling

of coolness and relief, and at the

same time it allows the skin to

breathe. Uludag Premium Skin

Care Spray with Vitamin E provides

skin revitalization, cell renewal

and helps to moisturize with the

antioxidant effect of the vitamin

in the content. Uludag Premium

Sun Protect Spray with 30 SPF

ingredients protects the skin from

harmful effects of sun for the whole

body, giving sunscreen products a

different dimension.


20 Beauty güzellik

2017 yılının yeni trendi kaliteli bir cilt

Tüketici araştırmasının sonuçlarına göre; cilt kalitesi

kadınlar için büyüyen bir endişe! Kadınların yarısından

fazlası (%56) cilt görünümlerinin dış güzelliklerine

katkıda bulunduğunu söylüyor. Cilt kalitesi; kim olduğumuzu,

nasıl hissettiğimizi ve nasıl yaşadığımızı gösteriyor. Birçok

kadın cildi için nemlendirici kullanıyor, fakat artık tek

uygulamayla dokuz aya kadar etkisi süren ve 2017 yılına

damgasını vuran bir uygulama var. Hem de bu yenilikte;

hidrasyon için ayrı, elastikiyet için ayrı, pürüzsüzlük için ayrı

uygulamalara gerek kalmadan, cilt kalitesi artıyor ve cilt

derinlemesine nemlilik kazanıyor.

Tek uygulama, dokuz ay süren etki…

Cilt kalitesini iyileştiren, tek uygulamayla dokuz aya kadar

etkisini sürdüren bu uygulama, hyaluronik asidin intradermal

cilt altına uygulanması ile cilt pürüzsüzlüğünü iyileştiriyor

ince çizgileri yok ediyor, akne lekeleri ve kırmızı lekelerin

görünümünü azaltıyor, cildi nemlendiriyor ve cilde elastikiyet

kazandırıyor. Ve size sadece kendinize güvenmek, derinden

ışıldamak kalıyor.

Tek uygulama,

dokuz ay süren

etki…

Only one application

provides nine

months effect ...

The new trend of 2017

is a quality skin

According to the results of the consumer survey; Skin

quality is a growing concern for women! More than

half of the women (56%) say the skin appearances

contribute to the outer beauty. Skin quality shows who we are,

how we feel and how we live. Many women use moisturizers

for their skin, but now they have an application that will last

up to nine months with a single application and put a firm

stamp on year 2017. This treatment provides skin quality to

increase and skin becomes deeply moist without any extra

applications for hydration, elasticity and smoothness.

Only one application provides nine months effect ...

This treatment improves skin quality and lasts up to nine

months with an only one application. It improves skin

smoothness by applying hyaluronic acid under intradermal

skin. It removes fine lines, reduces appearance of acne spots

and red spots, moisturizes skin and gives skin elasticity. And

you just trust yourself, deeply shine.


22 Beauty Güzellik

Bu yaz

çooook

renkli!

It’s very

colorful this

summer!


Güzellik

Beauty

23

Bu yıl oje renkleri ve tırnak

tasarımları bilinen kalıplarını

yıkıyor. 2017 yılında tırnak

şekillerinde sakinlik ve doğallık

hakimken, desenlerde kübist

ve fütürist yaklaşımlar ön plana

çıkıyor.

Bu yaz tırnaklarda her rengi

göreceğiz. Parlak pastel tonlar,

rengarenk tırnak tasarımları

plajları süsleyecek. Tırnaklarda

desenler, taşlı ve çiçekli

süslemeler de bu yazın tercihleri

arasında.

This year, nail polish and nail designs break

down their known patterns. In 2017, the nails

are dominated by calmness and naturalness,

and the cubist and futurist approaches are in

the forefront.


24 Beauty Güzellik

Kare tırnak modasının yerini ise sivrilen

tırnaklar alıyor. Uca doğru törpülenerek

oluşturulan görünüm ile parmaklar daha

uzun görünüyor. Bu da kısa parmaklı

kadınları tırnakları fazlaca uzatma

derdinden kurtarıyor!

This summer we will see every color in

the nails. Bright pastel shades, colorful

nail designs will decorate the beaches.

Patterns in the nails, stonework and floral

ornaments are among the choices of this

summer.

Tapered fingernails take place of square

nail. The fingers look longer with the

appearance created by squirming taper.

This saves women with short fingers from

extending their nails too much!


26 Beauty Güzellik

L’Oreal ve Balmain’den makyaj koleksiyonu işbirliği

L’Oreal grup, Balmain moda evi

ile kapsül bir ruj koleksiyonu

için güçlerini birleştirdi. L’Oreal

Paris Color Riche serisinde yer

alacak koleksiyon ilk kez Eylül

ayında Paris moda haftasında

yapılacak olan Balmain İlkbahar

2018 defilesinde tanıtılacak.

Moda evinin tasarımcısı Olivier

Rousteing yaptığı açıklamada

bu işbirliğiyle tüm dünyadaki

kadınlara ulaşabilecek olmanın

verdiği mutluluğu vurguladı.

“Breathing Color” ile nefes alan tırnaklar!

Flormar “Breathing Color”

ojelerin özel yapısı sayesinde,

su buharı ve havanın tırnağın

yüzeyine kadar ulaşmasına

olanak sağlarken UV filtreleri

ile solma ve sararmaya engel

oluyor. Tırnaklarınızın sağlıkla

uzaması için yeni formüle sahip

olan “Breathing Color” ojelerin

düz uçlu fırçası ve çıkarılabilen

üst kapağı sürüş kolaylığı

sağlıyor. Üstelik sadece

parmağınızı kapağın üzerine

yerleştirip uygulamanız yeterli!


Yazın coşkusu Avon’da

Güzellik

Beauty

27

AVON Color Trend’in yenilenen ve

geliştirilen ürün serisi kadınları

renkli bir maceraya davet ediyor.

Renkli maskara ve eyeliner’lardan

ojelere; farklı formlarda

rengarenk rujlardan etkili ve doğal

görünümlü kapatıcılara uzanan

Color Trend makyaj ürünlerini

kullanan kadınlar, eğlenceli ve

renkli dünyalarını dışa yansıtma

fırsatı buluyor.

In summer,

excitement in Avon

Selülit görünümünü hafifleten ve

sıkı bir cilt görünümü sağlayan

AVON Solutions ise yazın sıcak

günleri yaklaşırken deniz tatili

için hazırlıkları hızlandırıyor.

Multi tone kompleksi sayesinde

selülit görünümünü hafifleten

AVON Solutions bel, basen ve

bacak bölgesinde son derece etkili

sonuçlar ortaya çıkarıyor.

The renewed and improved

product line of AVON Color Trend

invites women to a colorful

adventure. Women who use

Color Trend make-up products

ranging from colorful mascara

and eyeliner to colorful lipsticks

to effective and natural looking

closers in different forms, have the

opportunity to reflect out their fun

and colorful worlds.

Avon Solutions, which relieves

the appearance of cellulite and

provides a tight skin appearance,

is accelerating the preparations

for the sea holiday in the summer

as hot days coming. With the

multi-tone complexity, AVON

Solutions relieves the appearance

of cellulite, revealing extremely

effective results in the waist, pelvis

and leg areas.


28 Beauty Güzellik

The Body Shop ile yaza sıkı bir başlangıç

A tight starts for the summer with The Body Shop

Güzellik kaynağı olarak dünyanın

kendisinden ilham alan The Body Shop

‘Spa Of The World’ serisinin sıkılaştırıcı ve

inceltici etkisi ile öne çıkan yeni ürünleriyle

vücudunuzu yaza hazırlıyor. Etiyopya’dan

yeşil kahve ile zenginleştirilmiş vücut

bakım kremi, Fransa’dan üzüm çekirdeği

tozu ve yerel ticaret ürünü Paraguay şekeri

içeren vücut peelingi ve Thai Makrut misket

limonuyla güçlendirilen yeni vücut yağıyla

vücudunuzu ve zihninizi şımartın.

Inspired by the world itself as a beauty

source, The Body Shop prepares your body

with new products that stand out with its

tightening and thinning effect of ‘Spa Of The

World’ series. Pamper your body and mind

with Ethiopia’s green coffee-enriched body

care cream, French grape seed oil and bodypeeling

with Paraguay sugar and local body

cream, and new body oil fortified with Thai

Makrut lime.

Yves Rocher’den yeni keçe uçlu Eyeliner

New felt tipped eyeliner from Yves Rocher

Yves Rocher yeni keçe uçlu Eyeliner

kahverengi, doğa yeşili, koyu lacivert, derin

mavi ve açık mavi olmak üzere 5 farklı

renk seçeneği sunuyor. İçeriğindeki, uzun

süre dayanıklılık sağlayan yoğun renk

pigmentleri sayesinde tek adımla büyüleyici

bakışlara sahip olabileceğiniz eyeliner,

yeni ultra ince ve belirgin ucu ile kullanım

kolaylığı sağlıyor.

Yves Rocher offers 5 different color

options: Eyeliner brown, nature green,

dark navy blue, deep blue and light blue.

With its intense color pigments, the

eyeliner provides long-lasting durability in

one step, gives you a new ultra-slim and

distinctive tip for ease of use.

Sephora bu yaz da seyahatlerinize eşlik ediyor

Sephora accompanies your trip this summer

Sephora’nın Made In Sephora markasıyla

yaptığı en büyük güzellik hamlelerinden

biri olan Beauty To Go, yeni sezonda da

koleksiyonunu kadınların beğenisine

sunuyor. Sephora’nın en beğenilen

ürünlerinin seyahat boy versiyonlarının yer

aldığı Beauty To Go koleksiyonu, Fingertip

Eyelinerlar, lipgloss’lar, dudak balmları,

ojeler, saç aksesuarları ve seyahat kitleri

içeriyor.

One of Sephora’s greatest beauty

moves with the Made In Sephora

brand, Beauty To Go offers its

collection to the women in new

season. The Beauty To Go collection

includes travel-sized versions of

Sephora’s most admired products,

Fingertip Eyeliners, lipglosses, lip

balms, shampoos, hair accessories

and travel kits.


Güzellik

Beauty

29

Kiko Milano’dan neon etkili parlak renkler

Neon bright colors from

Kiko Milanofor your skin

health

KIKO’nun yeni kapsül koleksiyonu dinamik, sportif

ve trendleri yansıtıyor. Neon etkisine sahip floresan

renklerle öne çıkan koleksiyon, eğlencenin yanı sıra

yüksek performanslı bir makyaj sunuyor. Spora özgü

tutku; enerji ve teknik performansa uygun olarak

makyajın kalıcılığını en üst düzeye çıkarmak için

tasarlanan Active Fluo koleksiyonu ile hayat buluyor.

Rahatlığın ön planda olduğu yeni koleksiyonda, fuşya

dudaklar, neon tırnaklar ve renkli gözler dikkat çekiyor.

Nail lacquer or transparent

top coat with a plumping effect

that becomes fluorescent

when exposed to UV light. The

flat brush makes it easy to

apply. Sports-specific passion;

Active Fluo Neon Nail Lacquer

designed to maximize the

make-up’s permanence in

accordance with energy and

technical performance. In the

new collection where comfort

is front-panel, fascia lips, neon

nails and colorful eyes are

remarkable.

Nars Sun Wash Diffusing Bronzer koleksiyonu

Nars, Sun Wash Diffusing Bronzer’ı 2017 yaz için

sunuyor. Yenilik ilham ile buluşuyor ve alışıla gelmişin

dışında bir bronzlaştırıcı ile karşımıza çıkıyor. Natürel

ışığı hapsederek mat bir bitiş sağlıyor ve kusurlara

nüfuz ederek doğal bir görünüm veriyor. Yumuşak ve

ipeksi ince yapısı sayesinde ciltte kolayca dağılırken

kadifemsi bir görünüm sağlıyor.

Nars Sun Wash Diffusing

Bronzer Collection

Matte bronzer takes on a new dimension enhanced by

the warmth of natural light. Designed with Soft Blurring

Technology, this innovative powder captures the light

and diffuses imperfections for soft-focus bronzing that

enhances and entrances. Smooth. Silky. Weightless.

Effortlessly delivers a wash of allover color or layers for

concentrated warmth.


32 Beauty Güzellik

İKMİB kimya ihracatının şampiyonlarını ödüllendirdi

14 milyar dolarlık ihracatın yıldızlarına 23 kategoride 115 ödül verildi

Plastikten kozmetiğe, ilaçtan

kauçuğa, medikalden boyaya

kadar kimyanın farklı alt

sektörlerindeki 7 bin ihracatçı

firmayı temsil eden İstanbul

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri

İhracatçıları Birliği (İKMİB), 2016

yılında 14 milyar dolarlık ihracata

imza atan sektör temsilcilerini yeni

rekorlar için cesaretlendiriyor.

Türkiye sanayinin nabzını tutan ve

300 binden fazla kişiye istihdam

oluşturan kimya sektörü, 2017 yılı

için 15,5 milyar dolarlık ihracat

hedefi koydu. Yılın dört aylık

döneminde geçen yıla kıyasla

ihracatını yüzde 17,41 artıran ve 5

milyar 369 milyon dolar ihracata

ulaşan kimyada moraller yerinde.

İKMİB’in üye firmalarını

başarılarından dolayı

onurlandırmak ve teşvik etmek

amacıyla düzenlediği 2016

İhracatın Yıldızları Töreninde, 23

farklı kategoride 115 ödül verildi.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Akyüz’ün ev sahipliğinde

düzenlenen ödül törenine; TİM

Başkanı Mehmet Büyükekşi,

İstanbul Sanayi Odası Başkanı

Erdal Bahçıvan, İTO Meclis Başkanı

Şekip Avdagiç, İTHİB Yönetim

Kurulu Başkanı İsmail Gülle,

İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı

Nahit Kemalbay, Kauçuk Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan

Kaya, TKSD Yönetim Kurulu

Başkanı Timur Erk, İMMİB Genel

Sekreteri Armağan Vurdu, İKMİB

Yönetim Kurulu Üyeleri, AKMİB

Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör

firmaları katıldı. Kimyanın alt

sektör ve ürün gruplarında en

fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5

firmanın ödüllendirildiği gecede

bu yıl yeni eklenen “En Katma

Değerli İhracat”, “Hedef Ülkelere

İhracat”, “Pazar Sayısı Artış”

gibi kategorilerde de en başarılı

firmalar ödüllendirildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve

Mamülleri İhracatçıları Birliği

(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Akyüz, törende yaptığı

konuşmada ödül alan firmaları

kutladı ve şunları söyledi;

“Plastikten kozmetiğe, ilaçtan

boyaya yaşamın her alanına yönelik

ürünler sunan kimya sektörümüz,

son yıllardaki ihracat hamlesi ile

Türkiye ekonomisinin en dinamik

sektörleri arasındaki yerini

sağlamlaştırıyor. Avrupa başta

olmak üzere Afrika’dan Güney

Amerika ve Uzakdoğu’ya kadar

geniş bir dağılımda ihracat yapan

sektörümüz rekabet gücünü her

geçen yıl artırıyor. 2016 yılında

büyük bir gayretle çalışan ve

200’den fazla ülkeye ürünlerini

ulaştıran tüm firmalarımızı

yürekten kutluyorum. İhracatın

Yıldızları ödüllerinin firmalarımız

açısından önemli bir motivasyon

olduğu inancındayız”.


Güzellik

Beauty

33

IKMIB rewarded champions of chemical exports

The stars of the $ 14 billion exports were awarded with 115 awards in 23 categories

Representing 7,000 exporter

companies in different subsectors

of chemicals from

plastic to cosmetics, from medicine

to rubber, from medical to dye,

Istanbul Chemical Materials and

Products Exporters’ Association

(IKMIB) encourages sector

representatives who have signed

$ 14 billion in exports in 2016

for new records. The chemical

sector, which holds the pulses of

the Turkish industrial sector and

employs more than 300 people, has

set a 15.5 billion dollar export goal

for 2017. In the four months of the

year, exports increased by 17.41

percent compared to the previous

year and exports reached 5 billion

369 million dollars.

At the 2016 Export Stars Ceremony,

which was organized by İKMİB

to honor and encourage the

member companies for their

achievements, 115 awards were

given in 23 different categories.

The awards ceremony hosted by

IKMIB Chairman Murat Akyuz;

TIM Chairman Mehmet Buyukeksi,

Istanbul Chamber of Industry

President Erdal Bahcivan, ITO

Assembly President Sekip Avdagic,

ITHIB Chairman Ismail Gulle,

ISTOC Chairman Nahit Kemalbay,

Chairman of Rubber Association

Nurhan Kaya, Chairman of TKSD

Timur Erk, IMMIB Secretary

General Armagan Vurdu, members

of IKMIB Board of Directors,

members of AKMIB Board of

Directors and sector companies

participated. The most successful

companies were awarded in the

categories such as “Most Added

Value Export”, “Target Country

Exports” and “Market Number

Increase”, which were newly added

to this year’s top 5 companies

that have been awarded the top

5 companies that make the most

export in the sub sector and

product groups.

Murat Akyuz, Chairman of the

Board of Directors of Istanbul

Chemicals and Products Exporters

Association (IKMIB), celebrated the

award winning companies in the

ceremony and said, “Our chemistry

sector, which offers products for

all areas of life from medicine

to cosmetics, from medicine to

dye, consolidates its place among

the most dynamic sectors of

the Turkish economy with the

exportation of the last few years.

Our sector, which exports in a wide

range from Africa to South America

and Far East, mainly in Europe,

increases our competitive power

every year. I heartily congratulate

all of our companies who work hard

in 2016 and deliver their products

to more than 200 countries. We

believe that the awards of Exports

are an important motivation for our

companies.”


34 Beauty Fuar

13. Uluslararası Kozmetik ve Güzellik Fuarı

Beauty Eurasia’da ziyaretçilerini ağırladı

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilk çevre ödülleri organizasyonunda ‘‘Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre

Ödülü’’ ile sektörel performans değerlendirme organizasyonu kapsamında ‘’Büyük Ölçekli Kuruluş’’ dalında

ödüle layık görülen ve dünya çapında yetmişten fazla ülkeye ihracat yapan MG International

Fragrance Company, bu yıl 13.sü düzenlenen Uluslararası Kozmetik ve Güzellik

Dünyanın en

önemli parfümörleri

MG International’da

MG International Fragrance

Company, dünyanın en iyi koku

uzmanlarını; Türk ve yabancı

parfümörleri ahenkli bir yaratım

süreci içinde bir araya getiriyor.

Alanında uzman sekiz parfümörün

tasarladığı yeni formüller

her daim sektöre yeni bir

soluk getiriyor.

Fuarı Beauty Eurasia’daki yerini aldı...

1961 yılında Türkiye’nin ilk esans üreticisi olarak faaliyete geçen MG

International Fragrance Company, her yıl 550’yi aşkın firmayı ağırlayan

fuarda stant tasarımı ve dekorasyonu ile ziyaretçilerin beğenisini çekti.

46.500 m2’lik üretim alanı üzerindeki 5.000 m2’lik organik sentez

merkezinde, 12.000 ham maddeden oluşan eşsiz koleksiyonu ile

sektörün öncüsü olan MG International Fragrance Company Onursal

Başkanı Mişel Gülçiçek konuyla ilgili olarak; ‘‘Fuara olan uluslararası

ilginin her geçen yıl artması sektörde devamlılığı sağlamak açısından

çok önemli. Beauty Eurasia dünyanın her bölgesinden konusunda

uzman firmaları bir araya getiren çok seçkin bir platform olması

açısından burada istikrarlı bir şekilde yer almaya devam edeceğiz.’’

açıklamalarında bulundu.


Fuar

Beauty

35

MG International

Fragrance Company

welcomed its visitors in

BeautyEurasia 2016 13th

International Exhibition

for Cosmetics, Beauty,

Hair

MG International Fragrance Company, which has been awarded with “Kocaeli Chamber of Industry Sahabettin

Bilgisu Environment Award” in the first environmental award organization of Turkey last year and

“Large Scale Organization” within the scope of sector performance evaluation

organization and exporting to more than seventy countries around the world, in

BeautyEurasia, International Cosmetics and Beauty Fair held for 13 times this

year took place...

Starting activities in 1961 as the Turkey’s first essences

manufacturer, MG International Fragrance Company was interest to

visitors with booth design and decoration at the fair which hosts more

than 550 companies every year.

Misel Gulcicek, Honorary President of MG International Fragrance

Company which is a leading company in the industry with its unique

collection made of 12,000 raw materials in its organic synthesis center

in 5000 square meter on its 46500 square meter production area, said,

“Increasing international interest in fairs every year is very important

in terms of ensuring continuity in the sector. BeautyEurasia is a very

distinguished platform that brings together experts from all over the world,

and we will continue to be involved in a stable manner here.”

The most important

perfumers of the

world are at MG International

MG International Fragrance Company

brings together the world’s best

fragrance experts and Turkish and foreign

perfumers in a harmonious creative

process. The new formulas designed

by eight expert perfumers in the field

bring a new breath to every segment

of the industry.


36 Beauty Baby

Wee Baby yeni fabrikasını hizmete açtı

Faaliyete geçen yeni üretim tesisinde, üretim kapasitesi 50 milyona çıktı

Türkiye’de 31 yıllık köklü

geçmişiyle annelerin ve

bebeklerin ihtiyaçlarını

karşılayan Burda Bebek A.Ş.,

Wee Baby markasıyla sektördeki

konumunu güçlendiriyor. Sakarya

Organize Sanayi Bölgesi’nde

hizmete açılan yeni üretim

tesisiyle, Burda Bebek Wee Baby

15 bin m2 üretim ve depolama

alanında hizmet verecek. 2017

yılı sonuna kadar 12 milyon TL

yatırımı planlanan tesisin artan

kapasitesiyle Wee Baby, yüzde

30’un üzerinde büyüme hedefliyor.

Burda Bebek-Wee Baby, bu

yatırımla 25 milyon olan üretim

kapasitesini yüzde 100 artırarak 2

katına çıkaracak. Üretim tesisinde

yüzde 60 - 65’i kadın olmak üzere

toplamda yaklaşık 187 kişi istihdam

ediliyor.

Uluslararası kalite

standartlarında yerli üretim!

Dünya standartlarında, yerli

üretimiyle daha uygun fiyatlara

kaliteli ürünler sunan Burda

Bebek Wee Baby, anne ve

bebeğinin doğum sonrasında

ihtiyaç duyabilecekleri bütün

ürünleri portföyünde bulunduruyor.

Annelere özel ürünler, beslenme

ürünleri, emzikler, yardımcı

ürünler, bakım ürünleri ve

oyuncaklardan oluşan 6 ana

kategorideki 400’ün üzerinde ürüne

sahip olan marka 24 bin eczane

ve 10 bin perakende noktası ile 30

binin üzerinde satış noktasında yer

alıyor.

2017 yılının Burda Bebek - Wee

Baby için sıçrama yılı olacağına

dikkat çeken Wee Baby Genel

Müdürü Burak Özbaşoğlu, “Türkiye

içinde ve ihracatta büyümeyi

hedefliyoruz. Yeni yatırımımızla

birlikte ürün kategorilerinde ve

farklı ülkelerde genişleyeceğiz.

Artan kapasitemiz ile lojistik ve Ar-

Ge çalışmalarımız hız kazanacak.

Müşterilerimize daha etkin ve

farklı ürün çeşitleriyle de hizmet

verebileceğiz” şeklinde konuştu.

2016‘yı, yüzde 17’lik konsolide

büyüme ile kapatan Burda Bebek

- Wee Baby; Avrupa, Ortadoğu,

Afrika ve Türki cumhuriyetleri

dahil 24 ülkeye ihracat yapıyor.

2017 yılında ise özellikle Ortadoğu

ve Avrupa bölgesinde büyümeyi

hedefliyor.


Baby

Beauty

37

Wee Baby opens new factory

Production capacity reached 50 million with the new production facility

which has started to operate

Burda Bebek Inc., which

meets the needs of mothers

and babies with a wellestablished

past of 31 years in

Turkey, strengthens its position in

the sector with its Wee Baby brand.

With the new production facility

opened in Sakarya Organized

Industry Zone, Burda Bebek - Wee

Baby will serve in production

and storage area of ​15 thousand

square meter. By the end of 2017,

Wee Baby aims to grow by more

than 30 percent with an increasing

capacity of the planned plant with

an investment of 12 million TL.

Here, Baby-Wee Baby will increase

its production capacity by 25% to

100% by 100%. A total of about

187 people are employed in the

production facility, 60 to 65 percent

of whom are women.

Domestic production in

international quality standards!

Burda Bebek - Wee Baby, which

offers quality products at world

standards and at a more affordable

price with domestic production,

has all the products that mother

and baby need after childbirth.

Annelere has more than 400

products in 6 main categories

consisting of special products,

nutritional products, pacifiers,

auxiliary products, care products

and toys. The brand has more

than 30 thousand sales points with

24 thousand pharmacies and 10

thousand retail points.

Wee Baby General Manager

Burak Özbaşoğlu, who pointed

out that the year 2017 will be the

leap year for “Here - Baby - Wee

Baby”, we aim to grow in Turkey

and in exports. With our new

investment we will expand in

product categories and in different

countries. With our increased

capacity, our logistics and R & D

activities will gain momentum. We

will be able to serve our customers

more effectively and with different

product varieties. “

Burda Bebek - Wee Baby, which

closed 2016 with a growth of 17

percent in the console; Europe,

the Middle East, Africa and Turkic

republics. In 2017, it aims to grow

especially in the Middle East and

Europe.


38 Beauty Röportaj

Hayallerin kozmetiğe dönüştüğü yer

Sora Group

Sora Group CEO’su Salih Çıta;

“Kozmetik sanatın endüstriyel alandaki uygulamasıdır.

Yazmış olduğunuz bir şiir ya da romanı okuyucunun beğenisine sunmak gibidir...”

1981 yılında Yıldız Teknik

Üniversitesi Kimya

Mühendisliği bölümünden

mezun olan Sora Group Ceo’su

Salih Çıta ilk işi olan Max Factor

bünyesinde uzun yıllar deneyim

kazanmış. 35 yıldır kozmetik

sektörünün içerisinde olan Çıta

röportajımızda işini severek ve

aşkla yaptığını vurguluyor. Ben

kozmetiği hayatımın %51’i olarak

görüyorum, %49’u benim özel

yaşamamımdır. Hayatımda hep

kozmetik vardı, bundan sonra da

var olmaya devam edecek diyen

Salih bey ile kozmetiğe duyduğu

aşktan, firma faaliyetlerine kadar

keyifli ve renkli bir söyleşiye imza

attık…

Günümün 17 saatini kozmetikle

geçiriyorum…

Sektöre başladığım günden

beri hedefim kozmetik ilmini

teknik alt yapısından ticaretine,

pazarlamasından ilgili tüm

konularına kadar öğrenmem

gerektiğiydi. Hala da öğrenmeye

devam ediyorum. Günümün 17

saatini kozmetikle geçiriyorum.

Nasıl bir şiir yazabilmek için ilham

gerekiyorsa, kozmetik ürünü

ortaya çıkarmak için de bir hayal

gerekiyor. Bir tüketiciyi daha

nasıl mutlu edebilirim, tüketiciye

daha ne verebilirim düşüncesi ile

yaşıyorum. Araştırmak kozmetiğin

temeli. Öğrenme isteğim ve arzum,

hayal gücümün yüksek olması

kozmetik sektöründe huzurlu

bir süreç geçirmemi ve iyi şeyler

yapmamı sağladı. Ülkemizin

kozmetik alanında çok daha

iyi yerlerde olması gerektiğini

düşünüyorum. Bu sebepten

deneyimli arkadaşlara çok ihtiyaç

var.

Bugün dünyada bir markamız yok

fakat olmalı…

Çevremizde farklı ülkeler ve

örnekler var. Kozmetik altyapımız

şu durumda iken ülke olarak çok

daha aktif olmamız gerekiyordu.

Bu çok zor bir süreç ancak doğru

adımlar atmak lazım. Pazarlama

mantığı son yıllarda ön plana

çıktı. Firmaların bakış açıları biraz

değişti. Markalaşmanın önemini

fark ettik, fakat geç fark ettik. Ben

dünyada bize marka diye sunulan

teknolojilerin üretimini gördüm.

Bize marka diye sunulan abartılmış

ürünlerin arkasında şuan bizim

ülkemizin sahip olduğu teknoloji

yok.

Firmaların değeri bence insan

kaynağıdır

Teknoloji çok önemlidir. Fakat işi

yeteri kadar bilmeyen birine teslim

ettiğinizde yeteri kadar verim

alamazsınız. Bu yanlış bir bakış

açısı. Marka yapmıyoruz, ticari ürün

yapıyoruz. Bu da karlılığı azaltıyor.

Pazarın isteklerine göre ilerlemek,

uzun vadeli plan yapmamak

insan kaynağına yatırım yapmaya

imkan vermiyor. Böyle firmalar da

sektörde uzun vadede tutunamıyor.

Türkiye’de Avrupa’da uygulanan

kozmetik yönetmeliği birebir

uygulanıyor

Yerli firmanın hayatını

sürdürebilmesi için öncelikle

ihracat yapması gerekiyor. İç

pazarda ihracat olmadan rekabet

edebilmek çok zor. Raflarımızın

%80’ini yabancı ürünler dolduruyor.

Raflarda tutunmak için promosyon,

aktivite, reklam bütçelerinin çok

yüksek olması gerekiyor.


Röportaj

Beauty

39

Tüketici çok fazla

yabancı markaya

maruz kaldığı için

yabancı markaların

Türk ürünlerinden

farklı olduğunu

düşünüyor. Hâlbuki

bu tutum çok

yanlış. Tüketicinin

bilinçlenmesi

gerekiyor.

Türkiye’de

Avrupa’da

uygulanan

kozmetik

yönetmeliği

birebir

uygulanıyor.

Bizi hangi firma

denetliyor ise büyük

markaları da o firmalar denetliyor.

Biz Türk firmaları olarak kozmetik

yönetmeliği dışında hiçbir ham

maddeyi kullanamayız. Artık

ihracatta ülkeler kimseye kapılarını

sonuna kadar açmıyor. İhracatta

birçok kriteri yerine getirme

zorunluluğu var.

İç pazarda tüketiciye sunduğumuz

Bebak markası 1933 yılında tescil

edildi…

1933 yılından günümüze kadar

Bebak çok sevilen bir marka oldu.

Eczane ve kozmetik Shop’larda

satılıyor. Belli bir tüketici kitlesi

var. Gençler bu markayı biliyor,

çünkü annelerinin anneannelerinin

makyaj masalarında çantalarında

görmüşler. Bebak acıbadem

serisinin ambalajına ilk çıktığı

tasarımla devam ediyoruz.

Değiştiremiyoruz çünkü tüketici

öyle seviyor…

Sora Group’un ilk faaliyeti

1980 yılında aerosol makinası

üretmekle başladı…

Sora Makine ayrı bir kurumsal

kimlikle faaliyetine devam ediyor

ve dünyada 4,5 tane bilinen full

otamatik aerosol hattı üreten

firmalardan biri konumunda.

Geçtiğimiz yıl çok sevilen Morfose

markasını satın aldık

Avrupa ülkelerinde ihracat

potansiyeli olan, belli bir tüketici

kitlesi oluşturmuş Morfese’nin

Almanya, Fransa gibi ülkelerde

tüketimi çok yaygın. Markanın

üzerine yeni yatırımlar yaparak ülke

portföyümüzü ve ürünlerimizi daha

da geliştirmek için çalışmalarımızı

sürdürüyoruz.

Bir ürünü kendi

ailemize, arkadaşlarımıza

kullandırabiliyorsak

tüketiciye sunarız. Bizim

için marka değeri her şeyin

üzerindedir.

Ülkemizi çok seviyoruz,

ülkemizin bayrağını ülke

dışında sallandırmak

istiyoruz!

Sora Group’un kendisine ait

birçok markası var. Morfose,

Bebak iç pazarda da, dış pazarda

da olan markalarımız. Bunun

dışında yalnızca ihracat yaptığımız

markalarımız var. Bek Lady’s

Secret, EC1, Cool Air Collection,

Garden Collection, Ossion

Professional Care ve Natura

Therapy gibi markalarımızla yurt

dışında adımızdan söz ettiriyoruz.

15 yıldır İran’a ihracat yapıyoruz.

Makeup dışında kozmetik ürünü

olarak aklınıza gelen her şeyi

üretiyoruz. Müşterilerimizin

yaşadığı iklim, kültürü ve tüketici

beklentileri farklılığına bağlı olarak

üretim yapıyoruz. Bir bölgede

çok popüler olan ürün başka bir

coğrafyada rağbet görmeyebiliyor.

Bu sebeple çok esnek ve hızlı

hareket ediyoruz. Her isteğe hızlıca

cevap verebilecek alt yapımız var.

Prestijli global firmalara fason

üretimler de yapıyoruz…

Çalıştığımız firmalar konusunda

oldukça seçiciyiz.

Çünkü ürettiğimiz

ürünlerin

ambalajına kendi

adımızı yazıyoruz.

Çalıştığımız

firmanın da kendi

standartlarımızda

olmasına dikkat

ediyoruz.

Kozmetik ambalajında talebi

karşılayacak teknoloji maalesef

ülkemizde yok

Kozmetik dediğimizde camından

plastiğine, kartonundan süngerine

kadar birçok farklı alan var. Birçok

materyal kozmetik ambalajında

yer alıyor. Ülkemizde bu alanlarda

talebi karşılayacak gelişmiş

teknoloji yok. Türkiye’de ambalaj

sektörünün gelişebilmesi için

sermaye yatırmak gerekiyor. Global

markalar ambalajlarını Çin’den

alıyor. Ambalaj ürün maliyetinin

%50’sini oluşturuyor. Yani önemli

bir unsur. Ürünü aldıran ambalaj

olduğu için bu alanda cazip

çalışmalar yapılması gerekiyor.

Son olarak…

Hepimiz sektörün birer

oyuncusuyuz. Kozmetik emekçileri

olarak birlik olmamız gerekiyor.

STK’lar ve devlet kurumları ile

sektörü geliştirecek yönde birlikte

hareket etmeliyiz. Eksiklerimizi

tamamlayalım, hep ileriyi

düşünelim, kalitemizi yükseltelim,

teknolojimizi geliştirelim ve insan

kaynağına yatırım yapalım.


40 Beauty Röportaj

WHERE DREAMS TURN INTO COSMETICS

SORA GROUP

Salih Cita, CEO of Sora Group said, “Cosmetic is a practice of art in the industry.

It’s like presenting a poem or novel you write to the reader’s liking ...”

Graduated from Yildiz Technical University,

Department of Chemical Engineering in 1981,

Salih Cita, CEO of Sora Group, has a long

experience in Max Factor, his first job. Pointing out that

he has been in the cosmetics industry for 35 years and

emphasizes that he has done business with love and

passion, he said, “I see cosmetics as 51% of my life,

rest of 49% is my private life. I always had cosmetics in

my life and after that I would like to continue to have.”

We made an exclusive interview about from the love of

cosmetics to the company activities with Salih Cita.

I spend 17 hours of my day in cosmetics ...

Since the beginning of the sector, I had to learn

everything from technical subdivision of cosmetics

to producing from trade to marketing. I still keep

learning. I spend 17 hours of my time in

cosmetics. If you need inspiration to write a

poem, you need a dream to bring out the

cosmetic product. I live with the thought that

how I can make a consumer happier, what I

can give to the consumer more. Researching

is basic of the cosmetics. My desire

and eagerness to learn, having high

imagination, enabled me to have a

peaceful process in the cosmetic

industry and to do good things. I

think that our country should be in

much better places in the field of

cosmetics. This is why we need a

lot of experienced friends.

We do not have a brand in the

world today but it must be ...

There are different countries and

examples around. Our cosmetics

infrastructure needed to be much

more active as a country. This is a

very difficult process but we need to

take the right steps. Marketing logic

has come to the forefront in recent

years. The lines of the look of the

companies changed a little. We noticed the importance

of branding, but we realized late. I saw the production

of the technologies which are presented to us in the

world as brands. Behind the exaggerated products that

are presented to us as a brand, there is no technology

that our country has.

I think the value of the companies is human resource

Technology is very important. But when you deliver

someone who does not know as much as you can, you

can not get as much performance as you can. This

is a wrong perspective. We do not make a brand,

we make commercial products. This also reduces

profitability. Going according to market demands, not

making long term plans does not allow to invest in

human resources. Such companies can not hold in the

sector longer.

Cosmetic regulations applied in Europe are

applied in Turkey exactly

In order for the local company to survive, it

has to export first. It is very difficult to compete

without exporting in the domestic market. 80%

of our shelves are filled with foreign

products. Promotion, activity, and ad

budgets must be very high to keep in

the rack. Consumers think foreign

brands are different from Turkish

products because they are exposed to

a lot of foreign brands. However, this

attitude is very wrong. The consumer

needs to be conscious. In Turkey,

cosmetics regulation applied in Europe is

applied. If the company is inspecting us,

those companies are inspected by big

brands. As Turkish companies we can

not use any raw materials other than

cosmetic regulation. Countries no

longer open their doors to export until

now. There is a necessity to fulfill

many criteria in export.


Röportaj

Beauty

41

Bebak brand, which we serve as

a consumer in domestic market,

was registered in 1933 ...

From 1933 up to today Bebak

became a very popular brand. They

are sold in pharmacy and

cosmetics shops. There is a

certain amount of consumer. The

young people know this brand

because they saw their mother’s

grandmother’s make-up tables

in their bags. We continue with

the design that first appeared in

the packaging of Bebek Acıbadem

series. We can not change because

the consumer loves it ...

The first activity of the Sora Group

started in 1980 with producing

aerosol machines ...

Sora Makine continues to operate

with a distinct corporate identity

and is one of known 4.5 world’s

largest companies to produce fullautomatic

aerosol lines.

We bought the very popular

Morfose brand last year

The consumption of Morfose

in countries like Germany and

France is very common, which has

a certain volume of consumer,

which has export potential in

European countries. We continue

our efforts to further develop our

country portfolio and our products

by making new investments on the

brand.

If we can offer any of

our product to our own

family or our friends, we offer

it for our consumers. The

brand value for us is the

most important than

everything. We like our

country very much, we want

to shake the flag of our

country abroad!

Sora Group

has many

brands of its

own. Morfose,

Bebak are our

brands in the

inner and outer

market. Apart

from this, we have

only exported

brands. We are

stepping out

abroad with our

brands such as Bek

Perfumes, Lady’s

Secret, EC1, Cool Air

Collection, Garden

Collection, Ossion

Professional Care and Natura

Therapy. We have been exporting to

Iran for 15 years. Besides makeup,

we produce everything that comes

to mind as a cosmetic product. We

are producing according to the

difference in climate, culture

and consumer expectations

experienced by our customers. The

product, which is very popular in

one region, may not be popular in

another region. For this reason,

we are moving very flexible and

fast. We have a sub-production

which can respond quickly to

anything.

We are also making contract

manufacturing for prestigious

global firms ...

We are very selective about the

companies we work with. Because

we write our own name in the

packaging of the products we

produce. We pay attention to the

fact that the company we work with

is in our own standards.

Unfortunately, technology does

not exist in cosmetics package in

country

When considering cosmetics, we

have many different areas, from

glass to plastic, from cardboard

to sponge. Many materials

are contained in cosmetic

packaging. In our country there

is no advanced technology to

meet these demands. In order to

develop the packaging sector in

Turkey, it is necessary to invest

capital. Global brands packs in

China. Packaging is 50% of the cost

of the product. So it’s an important

element. Packaging is an element

that makes the product more

attractive, so it needs to be done

with attractive work in this area.

Finally…

We are all players in the

industry. We must be united as

cosmetic laborers. We should

act together with CSOs and

government agencies to develop

the sector. Let’s complete our

deficiencies, always think ahead,

upgrade our quality, develop our

technology and invest in human

resources.


42 Beauty Aktüel

2017 yılının seçilmiş

ürünleri belli oldu!

1

987’de Fransa’da tüketicilere söz hakkı vermek,

inovasyonu ön plana çıkarmak ve tüm dünyada

yenilikçi ürünler için bir marka oluşturmak

amacıyla kurulan Yılın Seçilmiş Ürünü organizasyonu

bugün 40 ülkede 3.5 milyar tüketiciye ulaşıyor.

Türkiye’de de 2. yılını tamamlayan program, yenilikçi

ürünleri, tüketicilerin oylarıyla ödüllendirmeye devam

ediyor.

Programa katılan ürünlerin, son 2 yıl içinde pazara

sunulmuş olması ve yenilikçi bir özelliğinin olması

gerekiyor. Araştırmaya katılabilmek için öncelikle,

reklam, araştırma ve medya sektörünün deneyimli

aktörlerinden oluşan etik komitenin uygunluk

denetiminden geçen ürünler, bağımsız araştırma

kuruluşunun Türkiye’yi temsil eden 4000 tüketici

ile yaptığı yüz yüze anketlerle değerlendiriliyor.

Tüketiciler ürünleri, albeni/beğeni, inovasyon ve

memnuniyet alanlarında puanlanıyor ve her ürün

kategorisinde en yüksek puanı alan ürün “Yılın

Seçilmiş Ürünü” oluyor.

Kazanan ürünler, Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu 1 yıl

boyunca ambalajdan fuar standına kadar her mecrada

kullanabiliyor. Tüketicilerin, ürün ya da hizmet satın

alırken diğer tüketicilerin görüşlerine ne kadar önem

verdiği düşünüldüğünde, Yılın Seçilmiş Ürünü logosu,

onu taşıyan ürünlere çok önemli bir rekabet avantajı

sağlıyor.

Gıda takviyelerinde NBL Algae Oil, probiyotik de ise

NBL Probiotic Travel kazandı

2017’nin seçilmiş ürünleri araştırma şirketi Nielsen’in

4.109 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketler

sonucunda kazanan ürünler makarna kategorisinde

Barilla Integrale, bebek bezi kategorisinde Prima

Aktif Bebek, gıda takviyeleri kategorisinde NBL Algae

Oil, dondurma kategorisinde Golf Yogo Yoğurtlu

Dondurma, probiyotik kategorisinde ise NBL Probiotic

Travel oldu.

Product of the Year

winners announced!

Established in 1987 in France to recognize

consumers, to pioneer innovation and to create

a brand for innovative products all over the

world, Organisation “Voted Product of the Year” today

reaches 3.5 billion consumers in 40 countries. The

program, which has completed its second year in

Turkey, continues to award innovative products with

the votes of consumers.

Products voted in the program have to be presented to

the market in the last 2 years and have an innovative

feature. In order to be able to take part in the survey,

firstly the products which passed the conformity

check of the ethical committee, which is composed of

experienced actors of the advertising, research and

media sectors, are evaluated with the face-to-face

surveys conducted by 4000 consumers representing

Turkey. Consumers are scored in products, allure /

taste, innovation and satisfaction and the product that

gets the highest score in each product category is

“Voted Product of the Year”.

Winning products can use the log of the Voted Product

of the Year for one year from the packaging to the

exhibition stand. When consumers are thinking about

how they value other consumers’ opinions when buying

products or services, the Logos of the Year product

offers a very important competitive advantage to the

products which have it.

NBL Algae Oil in food supplements and NBL Probiotic

Travel in probiotics pick up the most wins in

consumer voted competition

As a result of the surveys conducted by the research

company Nielsen in face to face with 4,109 consumers

of the research company of 2017, winners were Barilla

Integrale in the pasta category, Prima Aktif Bebek in

the baby diaper category, NBL Algae Oil in the food

supplement category, Golf Yogo Yoghurt Ice Cream in

the ice-cream category and NBL Probiotic Travel in

the probiotic category.


Perakende Ortağı

Araştırma Ortağı

Medya Ortakları

T: 0212 367 92 15 E: info@yilinurunu.com.tr www.yilinurunu.com.tr


44 Beauty Röportaj

Türk kozmetiği Arap dünyasında parlıyor

Ulusoy İlaç Kozmetik Ortadoğu Satış Müdürü Öner Yeşil ile

faaliyetleri ve Arap sektörü üzerine bir söyleşi yaptık

Öner Yeşil: “Dünyada hiç kimse

hiç bir şeyi daha kötü yapmadan

daha ucuza satamaz”

16 yıldır Ortadoğu pazarında

kozmetik sektörüne hizmet veren

ve şu anda Türkiye’de Ulusoy İlaç

Kozmetik San. Tic. A.Ş.’de Ortadoğu

Satış Müdürü görevini üstlenen

Öner Yeşil ile gerçekleştirdiğimiz

röportajda Türk ve Arap dünyasının

kozmetik anlayışına ışık tuttuk…

HATAYLI OLMANIN VERDİĞİ ARAP

DİLİ AVANTAJI İLE

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir

miyiz?

“İsmim Öner Yeşil. Antakya Hatay

1980 doğumluyum. Kozmetik

sektörüne kuaför olarak 8 yaşında

başladım. 16 yıla yakın yurtdışında

bulundum. Suudi Arabistan’da

uzun yıllar mesleğimi icra ederek

yaşadım. Bu süre zarfında hemen

hemen bütün Ortadoğu ülkelerini

gezme ve yakından tanıma fırsatı

yakaladım. Hataylı olmanın verdiği

Arap dili avantajı ile oradaki halkların

yaşamı ve kültürel yapılarına kısa

sürede adapte oldum. Evli ve bir

çocuk babasıyım. Şu anda Türkiye’de

Ulusoy İlaç Kozmetik San. Tic.

A.Ş.’de Ortadoğu Satış Müdürü

olarak sektöre hizmet etmeye

devam ediyorum. Ayrıca sektöre

çok emek vermiş ve bu konumuma

gelmemde emek sahibi olan abim ve

genel müdürüm Sn. Atilla Yoldaş’a

teşekkürü borç bilirim.”

DÜNYA TÜRK KOZMETİĞİNİN

BAŞARILARINI KONUŞACAK

Türk ve Arap güzellik sektörlerini

karşılaştırdığımızda ortaya nasıl bir

tablo çıkıyor?

“Türk güzellik sektörü şu anda tüm

dünyanın gıpta ile baktığı önemli bir

üretim arenası olarak kritik bir rol

üstlendi. Dünyanın sayılı kozmetik

üreticilerine taş çıkaran bir başarı

grafiği çiziyor. Şu anda Ortadoğu’nun

her bölgesinde elit bölgelerden

tutun da en ücra bölgesine kadar

her kuaför ve berber kozmetik satış

showroomlarında Türk kozmetik

ürünlerini kullanıyor. Arap ve Körfez

ülkelerinde tüketime dayalı bir yaşam

olduğundan ve Türk ürünlerine büyük

güven duyulduğundan sektör hızla

büyümeye devam ediyor. Umuyorum

ki kısa bir süre sonra dünyanın her

yerinde Türk kozmetik sektörünün

başarılarını konuşacak ve olumlu

gelişmeleri takip etmeye devam

edeceğiz.”

TRENDLERDE BÜYÜK DEĞİŞİM!

Arap dünyası hangi saç trendlerini

takip ediyor?

“Arap dünyası son birkaç yılda hem

erkek hem bayan trendlerinde büyük

bir değişim gösterdi. Bayanlarda çok

uç renkler kullanılmaya başlandı.

Topuzlar çok fazla ön planda ve

makyaj çok belirgin. Bu değişim

erkek trendlerine de yansıdı.

Erkeklerde daha çılgın saç kesimleri

olmakla beraber sakal modası da çok

farklı modeller ile kendini gösterdi.

Bayanlarda düz saç merakı olsa da

kesimlerde kısa saç modelleri de

beğeni toplamaya başladı. Ama uzun

saç ve topuzlar daha etkin diyebiliriz.”

PROSEDÜRE, BAYİDE ÖZENE VE

ÖDEME KOŞULLARINA DİKKAT

Rotasını Ortadoğu’ya çeviren

yatırımcılar için ne tür tavsiyelerde

bulunuyorsunuz?

“Ortadoğu çok geniş bir pazar

ve yelpaze çok geniş. Dünyanın

sayılı markalarına kucak açmış ve

büyütmüş bir anakara diyebiliriz.

Tabii bölgede Türk kozmetiğine

az da olsa destekler de var.

Türk kozmetik yatırımcılarımız

da bu bölgeye gereken değeri

veriyor. Bazı ülkelerde oluşan ve

aşılması zor olan prosedürler de

yatırımcılarımızın işini daha da

zor hale getiriyor. Burada dikkat

edilmesi gereken hususlardan birisi

de marka, distribütör ve bayiinin

özenle seçilmesi. Bununla beraber

bölgeye belirli aralıklarla iş gezisi

düzenlenmeli ve takip hususunda

gereken özen gösterilmeli. Önemli

noktalardan birisi de müşterinin

ödeme koşulları ve ürünü büyütmek

namına çalışmalarını hassasiyetle

yürütmesi. Üreticilerimiz ucuz

ürün satma politikasından uzak

durmalı kaliteden ödün vermemeli.

Unutmayalım ki dünyada hiç kimse

hiç bir şeyi daha kötü yapmadan

ucuza satamaz. Ürünün sadece

fiyatına bakmak bazı hileleri kabul

etmek demek. Türk yatırımcılarımıza,

bu sektöre gönül veren kozmetik ve

güzellik emekçilerine saygılarımı

sunuyorum.”


Röportaj

Beauty

45

Turkish cosmetics shine in the Arab World

We interviewed with Oner Yesil, Middle East Sales Manager of Ulusoy Pharmaceutical & Cosmetics on

his activities and Arab sector

We talked about the cosmetics

of Turkish and Arabic world

with Oner Yesil who has been

serving the cosmetics sector in the

Middle East market for 16 years and

now assigned as Middle East Sales

Manager of Ulusoy Pharmaceutical &

Cosmetics.

ADVANTAGE of KNOWING

ARAB LANGUAGE

First of all, can we briefly introduce

you?

“My name is Oner Yesil. I was born

in Antakya Hatay in 1980. I started as

a hairdresser at the age of 8 in the

cosmetic sector. I’ve been around 16

years abroad. I have lived in Saudi

Arabia for many years. During this

time, I had the opportunity to visit and

get to know almost all the countries

of the Middle East. I was adapting

to the lives and cultural structures

of the people there shortly with the

advantage of the Arabic language

given by being one from Hatay. I

am married and have a child. At

present I continue to serve as a

Middle East Sales Manager of Ulusoy

Pharmaceutical & Cosmetics in the

sector. In addition, thank you my

brother and General Manager Atilla

Yoldas who worked very hard in the

sector and has labor to have this

position for me.”

WORLD WILL TALK ABOUT THE

SUCCESS OF THE TURKISH

COSMETICS

When we compare the Turkish and

Arab beauty sectors, what do you

think?

“The Turkish beauty sector has now

played a critical role as an important

arena of production which the whole

world admires enviously. It draws a

success chart which Turkish beauty

sector is far superior than some of

the world’s cosmetic producers.

Currently, in every region of the

Middle East from elite regions to

the most remote region, every

hairdresser and barber cosmetics

sales showrooms use Turkish

cosmetic products. The Arabic and

Gulf countries have a life based on

their consumption and the confidence

of Turkish products is growing, the

sector continues to grow rapidly. I

hope that in a short while we will

continue to talk about the successes

of the Turkish cosmetics industry

and pursue positive developments

throughout the world.”

GREAT CHANGE IN TREND!

What hair trends does the Arabic

world follow?

“The Arab world has undergone a

great transformation in both male and

female trends over the past few years.

Women are beginning to use extreme

colors. The knobs are too obvious on

the front plan and the makeup is very

obvious. This change is also reflected

in male trends. In men, beard fashion

has also manifested itself in many

different models, with more crazy

haircuts. Although there is a curiosity

about the straight hair in the women,

short hair models in the cuts started

to be liked. But we can say long hair

and knobs are more effective.”

ATTENTION TO

PROCEDURE,

Oner

SPECIALIZATION Yesil: “Nobody

AND PAYMENT can offer anything

CONDITIONS cheaper without

What

doing worse in

recommendations do the world”

you have for investors

who turn their route into

the Middle East?

“The Middle East is a very large

market and the spectrum is very

wide. We can call it a mainland that

has embraced and enlarged its

world-renowned brands. Of course,

there is little support for Turkish

cosmetics for the region. Turkish

cosmetics investors also give the

necessary value to this region.

Procedures in some countries,

which are difficult to overcome,

make the business of our investors

even more difficult. One of the

things to be considered here is the

careful selection of the brand for the

distributor and the dealer. However,

business trips should be organized

at specific intervals and careful

attention should be given to followup.

One of the important points is

that the customer is sensitive to

the conditions of payment and their

efforts to grow the product. Our

producers should not compromise on

the policy of selling cheap products.

Let’s not forget that nobody in the

world can ever sell cheaply without

doing anything worse. Just looking

at the price of your product means

accepting some tricks.

I accept the assurance of my highest

consideration for our Turkish

investors, cosmetic and beauty

laborers in this sector.”


46 Beauty


Güzellik

Beauty

47


48 Beauty Aktüel

DIJITAL DÜNYA ALARMI!

Sosyal medya reklamlarına tıklama oranı

klasiğe göre %110 daha fazla

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen

dijital dünyanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini artık

hepimiz biliyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı bir ‘tık’ ile çözmemizi

sağlayan bu yeni nesil trend için markalar da stratejilerini

bu bakış açısıyla güncellemiş durumda. Bu değişimi

araştırmalardaki rakamlar da kanıtlar nitelikte. Araştırmalara

göre; Türkiye’de sosyal medyadaki reklamlar, klasik web

sitelerine kıyasla yüzde 110 daha fazla tıklanıyor. Araştırma,

klasik web sitelerinden reklamlara tıklayan ziyaretçilerin

satın alma eğilimlerinin ise yüzde 88 daha fazla olduğunu

ortaya koyuyor.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNÜRLÜK ÖNEMLI

Bu rakamlara bakarak geçtiğimiz yıla göre sosyal medya

mecralarında satışların yüzde 40 oranında artığını söyleyen CRM

Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer; “Günümüzde hem sosyal hem

de klasik display reklamlarında ‘tık’lanma

oranları her

geçen gün artıyor. Ve bu artış Türkiye’de

diğer ülkelere

kıyasla daha fazla görülüyor. Diğer taraftan

da klasik web sitelerindeki reklamlardan gelen kullanıcıların

alışverişi daha çok tercih ettiğini gözlemliyoruz. Tabii bu alanda

görünürlük çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun için de, reklam kampanyaları dahilinde klasik web

siteleriyle birlikte sosyal medyada aynı anda reklam

çalışması yapılması gerekiyor” dedi.

TÜRKIYE’DE DIJITALE EĞILIM ARTIYOR

Sosyal medyada markaları görmenin takipçileri

açısından önemli bir konu olduğunun altını çizen

Ramazan Becer; “Artık sosyal medya, satın alma

yolculuğunun önemli bir parçası haline geldi. Bu

hızlı iletişim sayesinde 2019 yılına gelindiğinde dünya

çapındaki tüm online reklam harcamalarının yüzde

20’sinin sosyal medyaya ayrılarak 50 milyar dolara

ulaşması bekleniyor. Öte yandan 2017 yılında dijital

reklam harcamalarının 223,74 milyar dolara ulaşarak

toplam harcamaların yüzde 38,3’üne ulaşması ve 2020

yılına gelinceye kadar çift haneli büyümeye devam etmesi

öngörülüyor.”


50 Beauty Güzellik

Yazın tadını Fonex ile çıkarın

Fonex’in son teknolojiyi kullanarak

geliştirdiği Argan Hand Body Butter,

yıpranmış, hasar görmüş ciltlere mucizevi

içeriğiyle bakım yaparak sağlığına kavuşmasına

yardımcı oluyor. Argan yağından gelen E

vitamininin antioksidan özelliği sayesinde de

cildi besleyerek yeniliyor. Fonex, içeriğinde

dünyanın en önemli bitkilerinden biri olan

arganın bulunduğu Touch Body Oil ile cildinizi

güneşin etkilerinden korurken, zengin içeriği

sayesinde bakım yaparak cildinizle nemi

buluşturuyor. Ayrıca, banyodan sonra tüm

vücuda masaj yaparak uygulayabileceğiniz

Fonex Argan Touch Body Oil cilde doğal bir

ışıltı kazandırıyor. Geçmişten günümüze

bayramların vazgeçilmezi olan kolonya, bayram

ziyaretlerinde misafirlere sunulan ikramların

olmazsa olmazları arasındaki yerini koruyor.

Bunun bilinciyle hareket eden Fonex de bu

bayramı geleneksel Limon Kolonyası’nın yanı

sıra yeni geliştirdiği Anadolu Kolonyaları ile

karşılıyor. Bölgelerimize has kokuları sunan

Fonex Anadolu Kolonyaları’nın şimdilik

Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu

Anadolu olmak üzere 5 çeşidi bulunuyor.

Enjoy the summer with Fonex

Developed using Fonex’s

latest technology, Argan

Hand Body Butter helps

repair worn, damaged skin with

miraculous care to restore their

health. Thanks to the antioxidant

properties of vitamin E from Argan

oil, it is renewed by feeding the

skin. With its Touch Body Oil, which

is one of the most important plants

in the world, Fonex protects your

skin against the effects of the sun

with its arctic texture. In addition,

Fonex Argan Touch Body Oil, which

you can apply by massaging the

entire body after the bath, gives

the skin a natural shine. Cologne,

which is an indispensable part of

day-to-day holidays, maintains its

place among the sine qua non of

the refreshments offered to the

guests during feast visits. Acting

with this awareness, Fonex

welcomes this feast with the newly

developed Anatolian Colonies

besides the traditional Lemon

Colonies. Offering special colognes

for every region in Turkey, now

Fonex Anatolia Cologne has 5

kinds including Marmara, Aegean,

Black Sea, Mediterranean Sea and

Eastern Anatolia.


52 Beauty Güzellik

Şehrin tarihinden ilham alan koku

“Urban Socialite”

Parfüm ve kozmetik

sektöründe ‘çılgın dahi’

olarak bilinen, sanat ve bilimi

tasarladığı kokularda birleştiren

parfüm tasarımcısı Christophe

Laudamiel, Antalya’nın kültür

mirasından ilham aldığı Urban

Social kodlarıyla şekillenen Akra’ya

özel kokuyu tasarladı ve Urban

Socialite ismini verdi. Christophe

Laudamiel’in hazırladığı bu özel

koku için kullanılan; bergamut,

mür, sedir ağacı gibi hammaddeler

Antaya’ya ve Türkiye’ye has, coğrafi

ve tarihi olarak tespit edilmiş bitki

türleri… Tüm dünyada otelcilik

sektöründe tercih edilen yaygın

uygulama yerine; hazır markaların

hazır kokularını kullanmayıp daha

da öteye taşıyan AKRA, Laudemiel

tarafından tasarlanan ve Urban

Socialite adı verilen özel mekan

kokusunu tüm otele hem havadan

hem de ürünleri ile uygulamaya

başladı. En özel duyu olan koku

sayesinde bu özel ürün, AKRA’da

misafirlerin konaklama deneyimine

eşlik ederek unutulmaz anıların,

evlerine döndüklerinde tekrar

tekrar canlanmasına olanak

tanıyacak.

Urban Socialite’nin tanıtımı

için AKRA’ya gelen Christophe

Laudamiel; “Esans (Essence)

kelimesi, İngilizce’de öz, ruh

anlamına geliyor. Urban Socialite

de Akra’nın özünü, ruhunu,

enerjisini yansıtsın istedim.

Kokuları algılamak için genlerimiz

çok önemli. Herkesin dna’sı

farklı ve bunlar koku profilimizi

oluşturuyor. Böylece koku

dediğimizde, bilimsel olarak da

özden, ruhtan bahsetmiş oluyoruz

aslında… Bu nedenle Urban

Socialite ismini verdim. Bireysel ve

AKRA’ya özgü olduğu için… Burası

gibi çağdaş ve enerjisi yüksek ama

aynı zamanda Antalya’nın milattan

öncelere uzanan tarihini, kültür

mirasını ve florasını yansıtan bir

koku oldu” dedi.


54 Beauty Güzellik

Doğanın en faydalı kokuları Bath & Body Works’te

The most beneficial smells of nature from Bath & Body Works

Bath & Body Works ile bu yaz her biri Kakao ve

Shea Butter barındıran muhteşem bakım ürünleri

cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlıyor. Yalnızca sizin için

değil, hediye etmeniz için de mükemmel seçenekler

Coco Shea koleksiyonunda. Vücudunuza muhteşem

kokularla besleyen ve yumuşatan bu yepyeni

koleksiyonda bal, salatalık ve Hindistan cevizinden

oluşan üç farklı koku seçeneği öne çıkıyor. Her bir koku

ailesinin hammaddesi vücudunuzun ve teninizin ihtiyacı

olan nemi ve bakımı karşılamak üzere tasarlandı.

With Bath & Body Works this summer, each one of the

great care products which contain Cocoa and Shea

Butter provide the skin that your skin needs. Not only

for you, but also a great way to present gifts in the

Coco Shea collection. This brand new collection, which

nourishes and softens your body with fabulous aromas,

comes up with three different fragrance options: honey,

cucumber and coconut. The raw material of each

fragrance family is designed to meet the needs of your

body and your skin.

Dökülen saçların doğal dostu: Üzüm Çekirdeği!

Bioblas’ın dünyanın en güçlü

antioksidanlarından üzüm çekirdeği

ekstresinden ürettiği Prociyanidin serisi,

güzelliği ve sağlığı bir araya getiriyor.

Üzüm çekirdekli şampuanlar, doğal

içeriğiyle saç dökülmesini önlemekle

kalmıyor, saçların ışıl ışıl ve ipek gibi

yumuşak olmasını sağlıyor. Üzüm

çekirdeği; antioksidan özellik göstererek,

serbest radikallerin zararlı etkilerini

azaltıyor, saçı ve derisini koruyarak güçlü

ve sağlıklı olmasını sağlıyor.


56 Beauty Güzellik

Tüy sorununa kökten çözüm: Biocure

A radical solution for unwanted body hair: Biocure

Özel formülü, Herbal Complex B ve bitkisel

özlerden oluşan Biocure Tüy Azaltıcı

Kür, yağ, serum ve losyondan oluşan

3’lü kombinasyonuyla istenmeyen tüyleri

azaltıyor, inceltiyor ve çıkışını geciktiriyor.

Ürün, ağda, lazer, cımbız gibi yöntemlerle

tüyler kökünden alındıktan sonraki ilk üç

gün temizlenmiş cilde, 1. gün yağ, 2. gün

serum ve 3. gün losyon olarak uygulanıyor.

Düzenli kullanımında, tüy çapında yüzde

69, tüy sayısında yüzde 89 ve tüy boyunda

yüzde 95 azalma sağladığı klinik testlerle

kanıtlanan Biocure Tüy Azaltıcı Kür’ün,

yüz ve vücut için geliştirilmiş iki ayrı bakım

kürü bulunuyor.

Consisting of a special formula, Herbal

Complex B and herbal essences, Biocure

Hair Reducing Cure reduces unwanted

hairs with a combination of fat, serum and

loson. After the first three days of removal

hair from the root through methods such

as waxing, laser and tweezers, the product

is applied on cleaned body as oil on the first

day, serum on the second day and lotion

on the third day. Proven by clinical tests

that regular use reduces 69 percent in hair

diameter, 89 percent in hair number and 95

percent in hair size, Biocure Hair Reducing

Cure has two separate cure sessions for

face and body.

Pürüzsüz bir cilt ile yaza merhaba!

Hello, summer and smooth skin!

İstenmeyen tüylerden

kolayca kurtulmanızı

sağlayan epilatör

başlığı, ekstra yumuşak

temizleme için Ekstra

Hassas fırçası ve

yaşlanma karşıtı yeni

Yeni Yüz Masaj ve

Canlandırma başlığı

ile Braun FaceSpa cilt

bakımında ihtiyacınız

olan her şeyi tek bir

güzellik ürününde

bir araya getirerek

yaza hazırlanırken

taze ve ışıltılı bir cilde

kavuşmak isteyen

kadınlara tek cihazda

en kapsamlı cilt bakım

rutinini sunuyor.

The Braun facial

epilator combines two

facial treatments in

one device precise

epilation of the finest

hair and gentle deep

pore cleansing with

the brush. The Mini

Epilator has a slim

head and has been

designed to work with

precision on the face.

The epilator rotates

in both directions and

that can be controlled

from the switch

depending on the

direction of the hair

growth.


Güzellik

Beauty

57

Rahatlık, Şıklık, Gerçek Güzellik

Comfort, Elegance, Real Beauty

Gerçek güzellik kalpte başlar. Prize Cosmetics yeni

serisi hoş kokuları ve özel formülü ile siz ve eviniz için

özel olarak hazırlanmıştır. Kendinizi kaşmir, pudra

ve yeşil çayın büyüleyici dünyasında bulacaksınız. Bu

hoş kokular ile aradığınız rahatlığa ve lükse ulaşacak,

kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.

3 farklı koku, 3 farklı his...

Kaşmir kokusunun içeriğindeki gizemli ve çekici misk,

büyüleyici zambak ve unutulmaz Yasemin notları

ile kendinizi karşı konulmaz hissedeceksiniz. Pudra

kokusunun içeriğindeki muhteşem vanilya ve tonka

taneleri, sofistike hanımeli kokusu ve çekici bergamot

aroması ile huzurlu bir yolculuğa hazırlanacak. Yeşilçay

kokusunun içeriğindeki yeşil çay ve orkide kokuları ile

tazeliği cildinizde hissedeceksiniz.

Bu seri Şampuan, Duş Jeli, Sıvı Sabun, Vücut Losyonu,

Vücut Spreyi, Oda Kokuları ve Hediye Setleri olmak

üzere 7 farklı ürün sunuyor. Prize Cosmetics yeni serisi

ile zihninizi rahatlatırken, duyularınızı şımartarak, iç

huzur ve mutluluğa ulaşacaksınız.

Real beauty begins in the heart. New range of Prize

Cosmetics is specially designed for you and your home

with its pleasant fragrances and special formula. You

will find yourself in the fascinating world of cashmere,

powder and green tea. With these pleasant smells, you

will reach for the comfort and luxury you seek, and you

will rediscover yourself.

3 different fragrances, 3 different feelings ...

With mysterious and attractive musky, charming lily

and unforgettable Jasmine notes in cashmere smell,

you will feel yourself irresistible. You will prepare for

a peaceful journey with the powdery flavor of vanilla

and tonka grains, sophisticated honeysuckle flavor and

attractive bergamot flavor. You will feel freshness with

green tea and orchid smells in the content of Green Tea

smell.

This series offers 7 different products including

Shampoo, Shower Gel, Liquid Soap, Body Lotion, Body

Spray, Reed Diffusers and Gift Sets. With the new series

of Prize Cosmetics relaxing your mind, you will indulge

your senses and achieve inner peace and happiness.


60 Beauty Güzellik

Hayatın içinden anıları tazeleyen kokular

Türkiye’yi kolonya ile tanıştıran Süleyman

Ferit Eczacıbaşı’nın uzmanlığıyla kökleri

1912 yılına uzanan Selin Kolonyası,

yolculuğuna kültürel koku mirasımızdaki

eşsiz kokularla devam ediyor. Hayatın

içinden, bizden kokulardan oluşan

“Hayatın Kokusu” serisi; Ardıç, Bahçe

gülü, Hanımeli, İncir, Lavanta ve Sığla

kokularıyla kendini tazelemek isteyenleri

mutlu ve keyifli anlara taşıyor. “Hayatta

her şeyin bir kokusu vardır, her şey

unutulur, kokular asla…” sloganıyla her

biri farklı bir anıyı temsil eden kolonyalar,

özlenen anıları yeniden canlandırıyor.

The fragrance refreshing the memories from life

Selin Cologne continues its

journey with its unique fragrances

in cultural heritage having their

origins in 1912 with expertise

of Suleyman Ferit Eczacibasi,

who introduced cologne to

Turkey. From the inside of our

life, “Fragrance of Life” series of

Selin which has Juniper, Garden

Rose, Honeysuckle, Fig, Lavender

and Sweetgum smells the ones

who want to refresh themselves

with happy and enjoyable

moments. With the slogan

“Everything in life has a smell,

everything is being forgotten, but

the smells are never unforgettable

...” the colonies, each representing

a different memory, revive

memorable memories.


Güzellik

Beauty

61

Moda

dünyasında

yükselen

deri

trendi

Türk derisi Japonya’dan

sonra Çin ve Rusya

modasına damga

vurmaya hazırlanıyor

Türkiye’de deri sektörüne genç ve yenilikçi tasarımcılar kazandırmak

için 7 yıldır “Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması”nı düzenleyen

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Japonya’da

moda eğitiminin öncüsü 90 yıllık geçmişe sahip Bunka Üniversitesi

arasındaki işbirliğine yeni bir halka eklendi. Tüm dünya tarafından ilgiyle

takip edilen önemli tasarımcılar yetiştiren Bunka Üniversitesi, Japonya’da

düzenlediği “Bunka Üniversitesi Moda Haftası”nda; Deri Tanıtım Grubu’nun

sponsorluğunda Türk derisinden üretilen kıyafetler, 10 ödülün 9’unu kazandı.

Türk derilerinden oluşan koleksiyonlar bu sefer St. Petersburg Teknoloji

ve Tasarım Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen “Admiralty Needle”

Uluslararası Genç Tasarımcılar Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazandı.

Türk derisi bir büyük başarıyı da Çin’de yakaladı

Türk derilerinden Bunka Üniversitesi’nin oluşturduğu koleksiyonlar Rusya’dan

sonra Çin’de “Bütün Çin Deri Sergisi”nde Çin moda endüstrisinin beğenisine

sunuldu. Türk derisinden üretilen kıyafetler büyük ilgi gördü. Türk

derisi sayesinde uluslararası başarılı işlere imza atan Bunka Üniversitesi

Moda Enstitüsü Başkanı Sunao Onuma, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları

Birliği Başkanı Jak Galiko’ya teşekkür mesajı gönderdi. İşbirliğinden

duydukları memnuniyeti ifade etti. Bunka Üniversitesi ile işbirliklerinin 3 yıldır

sürdüğünü, dünya genelinde kalite skalasında en üst seviyede yer alan

Türk derilerinin Bunka Üniversitesi’nin etkinliklerinde boy gösterdiğini ve

çok sevildiğini anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim

Kurulu Başkanı Jak Galiko, “Japonya’da 90 yıllık geçmişe sahip olan

ve moda eğitiminin öncüsü olan Bunka Üniversitesi ile moda sektöründeki

işbirliğimizi önümüzdeki yıllarda arttırarak sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.


62 Beauty Röportaj

Sıcak günlere sıcak renkler yakışır!

Colour Specialist’in renk

paletindeki sıcak bakır

ve kızıl kahve tonları

yaz modası için trendi

yakalamanızı sağlıyor

Schwarzkopf yeni Colour

Specialist ürünü ile ilk

defa saça bakım yapan saç

boyasını tüketiciye sunuyor. Colour

Specialist, profesyonel kırılma

karşıtı Omegaplex teknolojisi

sayesinde saç liflerini bir arada

tutan mikro bağları güçlendirerek

boyama esnasında saçı

yıpranmalara karşı koruyor. Henkel

yeni markasını ise, Stil Danışmanı

Deniz Marşan ile sunuyor. Colour

Specialist, saç boyalarına bakışımı

değiştirdi diyen Deniz Marşan ile

markaya ve doğru saç stillerine dair

keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Öncelikle bakım özellikli ilk

saç boyası Colour Specialist ile

yollarınız nasıl kesişti?

“Ünlü bir stil danışmanı olmam

dolayısıyla Colour Specialist ile bir

araya gelme teklifi markadan geldi.

Ben saçlarda her zaman doğal

görünümden yana oldum. Özellikle

de saçlarımda yıpranmalara neden

olacağı endişesiyle yıllarca saç

boyalarından uzak durdum. Ancak

marka, kırılma karşıtı bakım

özelliğine sahip ilk saç boyası

olarak, Omegaplex teknolojisi ile

bu kategoriye çok özel bir yenilik

getiriyordu. Bu da beni hem Colour

Specialist ile iş birliği yapmaya hem

de saçlarımın rengini değiştirmeye

ikna etti diyebilirim.”

Kadınlar saç rengini seçerken

sizce nelere dikkat etmeli? 2017

yazının en favori saç renkleri

neler?

“Mevsimin de sıcak olduğunu

düşünürsek sıcak saç renkleri çok

uyumlu ve ideal olacaktır. Bakım

özellikli Colour Specialist’in renk

paletindeki sıcak bakır ve kızıl

kahve tonları bu yıl yaz modası için

trendi yakalamanızı sağlayacaktır.

Bununla birlikte doğal görünümü

sevenler için sonbahar ve

sonrasında siyah saç ideal. Siyah

saç, her tende ve stilde olan kadına

çok yakışıyor. Hem asil hem de

zarif bir görünüşü olan siyah

saçlar 2017’nin sezon sonu modası

olacak.”

Stil danışmanlığı yaptığınız

kişilerin özellikle ekranda boy

gösteren ünlü yüzlerin saç rengi

ve stillerine dair ne gibi önerilerde

bulunuyorsunuz?

“Karakter oturtmak ilk aşamada

sadece kıyafetle değil her şeyiyle

bir bütün aslında. Düz ya da

dalgalı saç, sarışın ya da esmer,

hepsi oynadığı karakter için

yapılması gerekiyorsa yapılıyor.

Saç rengi karakter üzerinde çok

etkili... Bunun için de önerilerimiz

oluyor. Özellikle yakın zamanda

Schwarzkopf’un bakım özellikli

yeni saç boyası Colour Specialist ile

iş birliği gerçekleştirdiğim için bu

konuda daha dikkatliyim.”

Bu yaz gardırobumuzda olmazsa

olmazımız diyeceğimiz hangi

parçalar bulunmalı?

“Ben modayı amaç değil bir

araç olarak takip ediyorum.

Benim dolabımda ne olmalı diye

düşünürsem, her zaman çiçekli

desenlerden yanayım. O bohem

tarzı benimsemiş durumdayım. O

yüzden çiçekli elbiseler, bol üstler,

dökülen kumaşlar ve pantolonlar

favorim. Bikini de mutlaka

olmalı, özellikle Direct Message

tasarımlar… Jean şort her zaman

hayat kurtarıcı… Her sezon olması

gereken şeyler. Aksesuar olarak

çok büyük aksesuarlara geçiş

var. Biraz daha gösterişli çiçekli,

gümüş, vintage aksesuarlar öne

çıkıyor. Ayakkabı olarak da sandalet

ve kalın topuklu ayakkabılar…”


Röportaj

Beauty

63

Schwarzkopf offers the first

time with its new Color

Specialist product, the

hair dye that cares for the hair.

Schwarzkopf Colour Specialist

is a home hair color enriched

with professional anti-breakage

technology Omegaplex. It delivers

long-lasting colour intensity and

perfect grey coverage, while

protecting and reinforcing the hair

bonds. Henkel presents its new

brand with Style Advisor Deniz

Marsan. We had an interview

with Marsan who said that Colour

Specialist changed the view of hair

color.

Hot days goes with warm colors!

Hot copper and reddish brown shades of Colour Specialist color palette make you

trendy for summer fashion

How did your way cross with

Colour Specialist, first hair color

with care feature?

“Since I am a famous style

consultant, Colour Specialist

offered to meet with them. I

always favor the natural look in my

hair. I have been away from hair

colors for years, especially with

concern that it will cause worn out

hair. However, with Omegaplex

technology, this category was a

very special innovation, as the first

hair color with anti-break care

feature. That convinced me to do

business with the Colour Specialist

and to change the color of my hair.”

What should women pay attention

when choosing hair color? What’s

your favorite hair color in the

summer of 2017?

“The hot hair colors are very

harmonious and ideal if we think

that the season is hot. The hot

copper and reddish brown shades

on the color palette of the carequalified

Colour Specialist will

provide your trendy catch for

summer fashion this year. For

those who love natural look,

black hair is ideal in autumn and

after. Black hair suits women with

every tendon and style. Black hair,

both noble and elegant, will be the

style of season-end.”

What do you advice for style and

hair color of celebrated faces on

screen you consultant?

“Setting a personality is a totality,

it’s all about everything with not

just about clothes. Plain or wavy

hair, blond or brunette, all done

for the character that needs to be

done. Hair color is very effective on

character ... We have suggestions

for this too. I am more careful

in this regard, especially since

I have recently cooperated with

Schwarzkopf Colour Specialist,

which is a home hair colour

enriched with professional antibreakage

technology Omegaplex.”

What pieces should we find in our

wardrobe this summer?

“I follow fashion as a means rather

than an end. If I think about what

should be in my cabin, I always

get flowered. I have adopted that

bohemian style. That’s why I like

floral clothes, plenty of tops, spilled

fabrics and pants. Bikini must be

a must, especially Direct Message

designs ... Jean shorts are always

life saver ... Things that should

happen every season. There is a

great demand for big accessory in

accessories. A little more flashy

flowers, silver, vintage accessories

stand out. As shoes, sandals and

thick heeled shoes are popular...”


64 Beauty Güzellik

Yeni AXE Urban Wax ve jöle ile gün boyu doğal görünüm

Erkek bakım markası Axe, yeni saç

şekillendirici serisi ile erkekleri

özgürleşmeye davet ediyor. 30 yıldır

erkeklere ilham veren Axe, kendini iyi

hissetme ve ifade etmenin ilk yolu olan

saçlara wax, jöle ve sprey jöleden oluşan

yeni bir saç serisi sunuyor. Signature,

Urban ve Adrenaline olmak

üzere üç farklı aile

olarak sunulan AXE saç

şekillendirici serisi’nden

Urban, mat ve doğal bir

görünüm tercih edenler

için ideal. Urban ailesinde

wax ve jel ürünleri yer alıyor.

Natural Daytime Look

with New AXE Urban

Wax and Jelly

The men’s care brand, Axe, is inviting men

to emancipate with the new hair styling

series. Inspired by men for over 30 years,

Axe offers a new range of hair, wax, jelly

and spray jelly, the first way to feel and

express yourself. Signature, Urban and

Adrenaline are offered as three different

families, the Urban from the AXE hair

styling series is ideal for those who prefer

a matte and natural look. Urban family

includes wax and gel products.

Serkan Çayoğlu ve Avon işbirliğinin ikinci yılı

The second year of Serkan Cayoglu and Avon cooperation

Türkiye’nin 1 numaralı

parfüm markası AVON’un

ne istediğini bilen,

macerayı seven ve çekici

erkeklere hitap eden

yeni parfümü AVON Man

tanıtıldı. Partiye, AVON

Man’in marka sözcüsü

ünlü oyuncu Serkan

Çayoğlu katıldı. AVON ile

iş birliklerinin ikinci yılının

da kutlandığı etkinlikte

konuşan Serkan Çayoğlu,

“2 yıldır AVON’la çok keyifli

bir iş birliği içerisindeyiz.

Avon Man ise macerayı

seven, kendine güvenen ve

güçlü erkeklerin parfümü.

Tavrı bu özelliklerle

özdeşleşen bir parfümün

yüzü olmak benim için çok

heyecan verici” dedi.

New perfume AVON Man,

which is Turkey’s No. 1

perfume brand of AVON for

those who knows what wants,

loves adventure, attractive

men, has been introduced.

Famous actress Serkan

Cayoglu, AVON Man’s brand

spokesman was attended the

party. Speaking at the event

celebrated in the second year

of cooperation with AVON,

Serkan Cayoglu said, “We

have been in a very pleasant

business association with

AVON for 2 years. Avon

Man is a perfume for men

who love adventure, selfconfident

and powerful. It

is very exciting for me to

be in the face of a perfume

that is associated with these

attributes.”


66 Beauty Hijyen

Türkiye’nin ilk mayo bezi Huggies’den

Turkey’s first Disposable Swim Pants from Huggies

Huggies Little Swimmers, içeriğinde

bulunan özel emici tanecikler

sayesinde suya girdiğinde normal

bebek bezleri gibi şişmiyor ve böylece

bebeklere suda rahat hareket

etme özgürlüğü sunuyor. Kolayca

giyilebilen mayo bebek bezi, esnek

kenarları ile istendiği zaman yırtılarak

da çıkartılabiliyor. İki farklı beden

seçeneği ile her kiloda bebeğe

uyum sağlayabilen Huggies Little

Swimmers, üzerinde bulunan Disney’in

Dory ve Nemo karakterleri ile minik

yüzücülerin suda güvenli ve eğlenceli

zaman geçirmelerini sağlıyor.

Unlike disposable nappies, Huggies ®

Little Swimmers ® do not swell on

contact with water, allowing your little

one freedom of movement to splash

around and have a great time. Easily

worn swimwear can be removed by

tearing the baby diaper with its flexible

edges when desired. Huggies Little

Swimmers, who can adapt to every

kilo of baby with two different body

sizes, is equipped with Disney’s Dory

and Nemo characters on it, and tiny

swimmers have a safe and fun time in

the water.

Hassas ciltlere hassas bakım

Precise maintenance for sensitive skin

Bioderma Laboratuvarları tarafından

bebeklerin hassas cildine özel olarak

geliştirilen ABCDerm Foaming Cleanser,

içerdiği nazik sürfaktanlar (coco betain)

sayesinde saçlı deri ve cildi tahriş

etmeden temizliyor. Hassas formülü

sayesinde cildi nazikçe arındırırken,

pentilen glikol ile cildi nemlendiriyor.

Bioderma ABCDerm Foaming Cleanser is a

foaming gel for face, body and hair, which gently

cleans the most sensitive skins and fragile

scalps, even irritated, of the infants and the young

children. The non-drying washing base respects

cutaneous and capillary balance and leave skin

very soft. Hair is easy to disentangle. Excellent

cutaneous and ocular tolerance.

Porçöz Yeni Spreyleriyle Raflarda

Porçöz on Shelves with New Sprays

Ekstra güçlü formülleri sayesinde

kısa sürede etkili çözümler

sunan Porçöz, Banyo, Mutfak ve

Leke Çıkarıcı Sprey ürünleriyle

günlük temizlikte güç ve kolaylığı

buluşturuyor. Ergonomik

tasarımıyla dik yüzeylerde rahatlıkla

kullanılabilen yeni spreyler daha

fazla köpüğe ihtiyaç duyulan

yüzeylerde köpük mekanizmasının

aktif edilmesiyle her noktaya

kolaylıkla ulaşmayı sağlıyor.

Thanks to its extra powerful

formulations, Porchöz, which provides

effective solutions in a short time,

combines strength and ease in daily

cleaning with Bath, Kitchen and

Stain Remover Spray products. The

ergonomic design of the new sprayer,

which can be used comfortably on

vertical surfaces, makes it easier to

reach every point by activating the foam

mechanism on the surfaces where

more foam is needed.


Güzellik

Beauty

67

Bakımlı ayakların sırrı Oriflame’de

Yaz demek; açık ayakkabılar, terlikler demek. Arındıran, besleyen, nemlendiren

ayak bakım ürünleriyle anında güzelliğe ulaşmak bir adım ötenizde. Tüm gün

vücudunuzun ağırlığını taşıyan ayaklarınıza hak ettiği bakımı sunabilmek için

kişisel bakım ritüelinize farklı ürünler katmanın ise tam zamanı.

Çok kuru ayaklar için balmumu ve badem yağı ile ekstra zengin

besleyicilik sunan Feet Up Comfort besleyici ayak kremi

Çay ağacı yağı ve adaçayı özüyle aşırı terlemeyi kontrol altına alan

ve tazeleyen Feet Up Comfort Anti-perspirant ayak kremi

Okaliptüs ve nane yağı ile anında feralatan, ayak kokusunu

gideren Feet Up Comfort canlandırıcı ayak spreyi

Ayaklardaki sert cildi ve ölü hücreleri gidermenizi

kolaylaştıracak ayak törpüsü

Bakımlı ayakların

tamamlayıcısı ise

ColourBox tırnak cilası


68 Beauty hijyen

10 maddede yenidoğan cilt bakımı

Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı

Dr. Ahmet Günay

Yeni bebek sahibi olan

anne babanın kafasında

pek çok soru dolaşır. Yeni

doğan bebeğin cildi yumuşak

ve hassastır. Bu yüzden rutin

cilt bakımı da çok önemlidir.

Bebekler için kullanılacak cilt

bakım ürünlerinin parfümsüz,

kokusuz olmasına dikkat edilmesi,

boya ve zararlı etkileri bilinen

kimyasallar içermemesi gerekir.

Biz de yenidoğan bebeklerde

cilt bakımı yaparken dikkat

edilmesi gerekenleri Liv Hospital

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet

Günay’dan öğreniyoruz.

• Yeni doğan bebekler üzerinde

mumsu bir tabaka bulunur. Bu

tabakayı kaldırmamak gerekir,

yıkandıkça çıkmasını bekleyin.

• Yeni doğan bebeklerin vücudu

boğum boğumdur. Bu boğumların

arasında kirler oluşup enfeksiyon

kapılmasına neden olabilir. Bu

yüzden boğumların arasını her gün

temizlemek gerekir.

• Yeni doğan bebeklerde halk

arasında konak denen atılamayan

deri birikimleri olur. Bu deri

birikimleri kaldırılmamalıdır,

nemlendirici şampuan ve krem

kullanarak çıkması beklenmelidir.

• Bazı bebekler doğuştan kuru

ciltli olur. Kepek gibi gözüken kuru

ciltten kurtulmak için banyodan

sonra bebeğinizin cildini doğal

nemlendiricilerle kremleyin.

• Bebeklerde idrar ve kakanın cilt

ile uzun süre teması mantar veya

pişiklere sebep olabilir. Sık sık alt

değiştirmek gerekir.

• Bebeğinizin kasık ve diğer

büklüm yerlerinde kırmızı lekeler

oluşuyorsa ve bebeğiniz huzursuz

ise mantar söz konusu olabilir. En

yakın zamanda cilt doktorunuza

bebeğinizi götürün.

• Bebeklerin çamaşırları bebeklere

özel sabunlarla yıkanmalıdır.

• Özel bebek deterjanları

kullanarak normal deterjanların

iyi durulanmaması sonucu

oluşabilecek egzama ve pişikleri

önleyebilirsiniz.

• En önemlisi ise bebeğinizi

güneşten korumalısınız çünkü yeni

doğan bebeklerin ultravioleden

koruyan pigmentleri henüz

gelişmemiştir ve hassastır. Bu

nedenle güneşten koruyucu

kremler kullanarak ve bebeğinize

ultraviolet koruyucu kıyafetler

giydirerek güneşe çıkarmalısınız.

• Bebeğinize gereken D vitaminin

güneşten sağlandığını ve bu

nedenle 10.00-16.00 saatleri

dışında bazen dışarı çıkarılması

gerektiğini unutmayın.


hijyen

Beauty

69

10 newborn skin care tips

Liv Hospital Dermatology Specialist Dr. Ahmet Gunay

There are many questions

in the mind of your new

baby owner. The new born

baby’s skin is soft and delicate.

So routine skin care is also very

important. The skin care products

to be used for babies should be

free of perfume, odorless, paint

and harmful effects should not

be known chemicals. Liv Hospital

Dermatology Specialist Dr. Ahmet

Gunay informs about what we need

to pay attention to while doing skin

care in newborn babies.

1. Newborn babies have a waxy

layer on them. You should not

remove this layer, wait for it to

come out by cleaning.

2. Newborn babies’ body are

prominently jointed. Dirt can form

between these knots and cause

infection. That’s why we need to

clean the joints every day.

3. In the newborn babies, there

are uneventful skin deposits called

mansions among the people.

These skin deposits should not be

removed and should be expected

to emerge using moisturizing

shampoo and conditioner.

4. Some babies are born with dry

skin. To get rid of the dry skin

that looks like dandruff, massage

the skin of your baby with natural

moisturizer after bathing.

5. Babies may cause mushrooms

or fries with long-term contact with

urine and cadaver the skin. We

often need to change diaper.

6. If your baby has red stains on her

crotch and other twisted areas, and

your baby is restless, it may be a

mushroom. Take your baby to your

skin doctor as soon as possible.

7. Babies’ clothes should be

washed with special soap for

babies.

8. Using special baby detergents,

you can prevent eczema and rashes

which may result from not rinsing

well with normal detergents.

9. Most importantly, you should

protect your baby from sunlight

because the ultraviolet-protective

pigments of newborn babies

have not yet developed and are

susceptible. For this reason, you

should use sunscreen creams

and take your baby to the sun with

ultraviolet protective clothing.

10. Do not forget that your baby

needs vitamin D of sun, so it

sometimes needs to be taken out at

times other than 10.00-16.00.


72 Beauty Güzellik

Sağlıklı zayıflamanın sırrı hücre temizliğinde

Diyet ve egzersiz programlarına rağmen bir türlü kilo veremiyorsanız dikkat;

bunun nedeni hücrelerinizdeki kirlilik olabilir

Klinik Diyetisyen Doç. Dr. Barış Öztürk

“Nasıl yani?” demeyin. Klinik

Diyetisyen Doç. Dr. Barış Öztürk,

kötü beslenme ve çevresel

faktörlerin hücrelerimizde kirlilik

oluşturduğunu söylüyor. Pek çok

hastalığa davetiye çıkaran bu

durum, zayıflamayı da engelliyor.

Endişe etmeyin, doğru beslenerek

ve bitkisel desteklerle hücrelerinizi

temizlemek ve sağlıklı bir şekilde

zayıflamak mümkün.

Kirlenen hücreleriniz yağ

sentezini artırıyor

“Modern hayat ile birlikte maruz

kalınan toksin miktarı, vücudun

hücre temizleme yeteneğini

aştığında hücreler gerekli

temizliği yapamayarak kirlilik

oluşturuyor. Oluşan kirlilik, hücre

fonksiyonlarının yavaşlamasına

ve enerji metabolizmasının

normal seyrini yitirmesine neden

oluyor. Organizmanın enerji

harcaması zorlaştığında vücut

yağ sentezlemeye başlıyor ve

zararlı toksinler yağ hücreleri ile

birlikte yumuşak doku ve kemikte

birikiyor. Yağ dokularının salgıladığı

zararlı moleküller hücre hasarını

artırarak insülin fonksiyonlarını

olumsuz etkilemeye başlıyor.

İnsülin fonksiyonlarının bozulması

kişide; yorgunluk, sürekli uyku hali,

yemeklerden sonra bile açlık hissi

oluşturuyor. Günlük motivasyonun

düşmesi fiziksel ve zihinsel

aktivitelerin azalması özellikle

karın bölgesinde yağlanmayı

artırıyor.”

Tek suçlu kaloriler değil

“Kilo alımının özellikle de karın

bölgesindeki yağlanmanın tek

suçlusu alınan yüksek kaloriler

olmayabilir. Hücre fonksiyonlarını

yeniden düzenlemek için ‘hücrenin

süpürülmesi, temizlenmesi’

gerekir. Bu alanda yıllardır

yaptığım sayısız klinik deney ve

çalışmanın sonucunda ortaya çıkan

‘Hücre Süpürme Programı’ hücreye

temizleme fonksiyonunu yeniden

kazandırırken, başta obezite olmak

üzere zemin hazırladığı birçok

hastalığı engelleyebiliyor.”

Temizlenen hücrelerin antioksidan

mekanizması güçleniyor

“Hücre süpürme programı hücrenin

temizlenmesini hedef alıyor.

Temizlenen hücrede antioksidan

mekanizma güçlenerek genetik

olumsuzluklar ortadan kalkıyor.

Doğal fonksiyonlarına dönen

hücreler yağ depolanmasının

azalmasını, yağ yakımının da

artmasını sağlıyor.”

Kişiye özel program

“Her insanın detoksifikasyon yani

hücre temizleme yeteneği; çevre

şartları, diyet, yaşam tarzı, sağlık

durumu ve genetik faktörlere göre

değişir. Bu nedenle ‘Hücre Süpürme

Programı’na başvuran hastalara

hücresel temizlik ve beslenmeden

oluşan tıbbi tedavi öncesi; ileri

düzey vücut analizi, metabolizma

ölçümü, antropometrik

testler yapılarak biyokimyasal

bulgular değerlendirilir. Gerekli

görüldüğünde moleküler düzeyde

çalışmalar yapılarak, kişiye

özel enerji ve besin ihtiyaçları

değerlendirilir.”


74 Beauty Güzellik

Hücre temizliğine bitkisel destek

“Bazı protein, vitamin ve mineraller, vücudun

hücre temizliği işlemini yerine getirmesini

sağlar. “Hücre Süpürme Programı” ile

hücrenin temizlik fonksiyonunu yerine

getirmesine sağlayan besinlere ek olarak

doğru formülize edilmiş bitkisel takviye

kullanılır. Bu takviyeler sentetik olmayan,

tamamen doğal ve antioksidan özelliği taşıyan

bitkisel bileşiklerdir.”

“Hücre Süpürme Programı”ndaki temel amaç,

kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmesine

rehberlik etmektir. Bunun için;

• Vücudun başlıca hücre temizliği enzimi olan

glutatyon düzeyini korumak için öğünlerde

yeterli miktarda et, balık, tavuk gibi proteinler

tüketilmelidir.

• Günde 2.5 litre sağlıklı su içilmelidir.

• Günde en az beş porsiyon meyve ve sebze

beslenme düzenine dahil edilmelidir.

• Her gün lif yönünden zengin sebze, fıstık,

tohum ve tahıllardan oluşan menüler tercih

edilmelidir.

• Zaman zaman turpgiller sınıfındaki sebzeler

ile çilek, enginar, sarımsak, soğan, pırasa,

zerdeçal tüketilmesi ihmal edilmemelidir.

• Günde en az 1 fincan yeşil çay içilmelidir.

• Bağırsakta yaşayan zararlı bakteri

toksinlerinden korunmak için kefir, yoğurt

tüketilmelidir.

• Fiziksel aktiviteler ihmal edilmemelidir.


76 Beauty estetik

İnsan bu kadar sevdiği bir şeyi

nasıl kırar?

Piezo Cerrahisi sayesinde burun estetiği yaptıran kişilerde ‘Acaba burnum kırılacak

mı?’ korkusu geride kalıyor ve bu yöntem hem hekime hem de hastaya büyük

kolaylık sağlıyor

Burun ameliyatları sonrası yaşanan problemlere

Piezo Cerrahisi’nin sunduğu yenilikler nelerdir?

“Bu yeni teknik ile gerçekleştirilen burun ameliyatları

sonrasında, hastaların ameliyat sonrası sürecinde

yaşadığı problemler de yok denecek kadar azalma

görülüyor. Ameliyat sonrası morarma sorunları

neredeyse yok oldu. Ödem ve şişkinlikler ise nadir

görülüyor ve çok daha kısa sürede yok oluyor. Teknik,

hastaya ameliyat sırasında hissedebileceği bir avantaj

sağlamıyor. Hasta bu tekniğin, kemiğin kırılması ile

yapılan klasik ameliyat tekniğinden farkını ameliyat

sonrasındaki iyileşme döneminde hissediyor.”

Teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu

gibi, sağlık sektöründe de köklü değişikliklere

sebep oluyor. Bu değişiklikler hem hekimlere

sanatlarını icra ederken yardımcı oluyor, hem de

hastalara büyük kolaylıklar sağlıyor. Buna örnek ise

burun estetiğinde yakın zamanda kullanıma giren

Piezo Cerrahisi. Bu yöntem ile ultrasonik dalgalar

yardımıyla kemikleri kalemle yazı yazar hassasiyetle,

kırmadan, şekillendirmek mümkün oluyor. Böylece

burun estetiği ameliyatı sırasında burun kemiğini kırma

işlemine gerek kalmıyor. Biz de, geliştirmiş olduğu

6 farklı cerrahi tekniği tıp literatürüne kazandıran ve

Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından üst

ihtisas için davet alan ilk Türk hekimi unvanına sahip

olan KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan

Kayabaşoğlu’ndan burun ameliyatlarında hastaya

büyük kolaylık sağlayan bu yeni yöntem hakkında

önemli bilgiler aldık…

Peki tüm doktorlar burun kırıyor mu?

“Hayır aslında biz cerrahlar, burun kemiklerini ameliyat

sırasında kırmayız. Sadece, burnu özel aletlerimiz

yardımıyla keseriz.

Bu özel aletler bugün

olduğu gibi, yüzyıllardır

hekimlerin hizmetinde

değişik şekiller ve

felsefeler ile hizmet

etmekte ameliyatlarda

kullanılmaktadır.

Dolayısıyla bütün burun

ameliyatlarının Piezo

Cerrahisi ile yapılması

gerektiği, yapılmayan

burunların sonuçlarının

da kötü

olacağı fikrinin

oluşması, toplumda

yanlış anlaşılmalara ve

bilgilendirmeye

neden olabilir.’’


estetik

Beauty

77

How does one break something

he loves so much?

Thanks to Piezo Surgery, people who have had nasal aesthetics “Will I get

hurt?” fear remains behind and this method provides great convenience to both the

physician and the patient

Technological developments, as well as in every

sector, are causing radical changes in the health

sector as well. These changes help physicians to

practice their arts, and provide great convenience for

patients. An example of this is the Piezo Surgery, which

has recently been used in the nose esthetics. With

this method, it is possible to shape the bones with the

help of ultrasonic waves, writing with pen precision,

without breaking. Thus, during the operation of the

nasal aesthetic does not need to break the nasal

bone. ENT and Facial Surgery Specialist Assoc. Prof.

Dr. Gurkan Kayabasoglu who developed 6 different

surgical techniques for medical literature, first Turkish

physician invited by European Facial Plastic Surgery

Academy for upper specialization, informs us about

this new method which provides great convenience to

patients in nasal surgery…

What are the innovations offered by Piezo Surgery for

problems after the nose surgeries?

“After the nose surgeries performed with this new

technique, the problems that patients experience

during the post-operative period are reduced to such

an extent that they do not exist. Postoperative morbidity

problems are almost gone. Edema and swelling

are rare and disappear in a much shorter time. The

technique does not give the patient an advantage he

can feel during surgery. The patient feels that this

technique is different from the classical operation

technique of bone fracture in the post-operative healing

period.”

help of our special tools. These special instruments,

as they are today, have been used for centuries in the

service of physicians in various forms and philosophies

and in surgeries. Therefore, the idea that all nose

surgeries should be done with Piezo Surgery and that

the results of the noses that are not done will be bad

can cause misunderstanding and misinforming the

society.”

Are all doctors breaking the nose?

“No, actually we surgeons do not break their nose

bones during surgery. We just cut the nose with the


78 Beauty Güzellik

APackaging

mbalaj


80 Beauty Güzellik

Ambalajınızı nasıl sunuyorsunuz?

Ürünün tüketiciye ulaşmasında ambalaj kadar, nasıl sunulduğu da

son derece önemli bir ayrıntıdır!

Bir müşteri ortalama olarak

markette alışveriş için

25-30 dakika harcar. Bu

zaman içerisinde genelde gözüne

ilk çarpan ürünü alır. Ürünlerin

ambalajı onların daha kısa

zamanda satılmasına yardımcı olur.

Daha renkli ambalaja sahip olan

ürünler ise daha çabuk tükenir. Bu

durum bize günümüzde ambalajın

ne kadar önemli olduğunu

gösteriyor.

Ambalaj kadar, o albeniyi

oluşturmak için raf düzeni

de oldukça önemli. Raflarda

sergilenecek her ürün ön kısmı

müşteriye doğru çevrilerek

yerleştirilmelidir. İnsan gözü

büyük çeşit sunulan raflarda

yan yana dizilmiş aynı tür ürünü

algılayabilir. Bu nedenle raflarda

aynı ürünlerden üç veya dörtlü

birleşik şerit oluşturulmalıdır.

“Dolu raflarda ürünler çabuk

tükenir” prensibinden yola çıkarak

rafların boş kalmamasını ise bir

diğer önemli ayrıntı.

Güzel hazırlanmış bir ambalaj ve

ürün, canlı renkler, estetik bir vitrin

ve mağaza dizaynı, iyi ışıklandırma,

ferah, güzel, temiz kokan bir ortam,

güler yüzlü mağaza personelleri.

Tüm bu sayılan faktörler insanları

bilinçaltında olumlu olarak

etkiler ve alışverişe yönlendirir.

Müşteri ile tanışmak vitrinde

başlar, mağaza içinde devam

eder. Müşteriler bir mağazaya

girdiklerinde sunuya, renklere,

raflara bakarak mağazanın

imajını oluştururlar. Algılamada

tüm duyular devreye girer ve

algılama müşterinin gerçeğidir.

Mağazada oluşturulacak atmosfer

mağazanın imajını ve tüketici

tercihlerini etkileyeceğinden,

mağaza atmosferine ilişkin reyon

düzenleme işlemi de son derece

önemlidir.


82 Beauty Güzellik

How do you offer your package?

It is a very important detail how the product is delivered to the consumer as well as

the packaging!

affect people in the subconscious

positively and direct them to

shopping. Meet the customer starts

in the store, continues in the store.

When customers enter a store,

they form the image of the store by

looking at the presentation, colors,

shelves. In sensation, all senses

enter the circuit and the sensing is

the reality of the customer. Since

the atmosphere to be created in the

store will affect the image of the

store and consumer preferences,

the process of arranging the

department of store atmosphere is

also very important.

A

customer spends 25-30

minutes on average at the

grocery store for shopping.

During this time, he usually takes

the outstanding product first. The

packaging of the products helps

them to sell them sooner. Products

with more colorful packaging are

consumed more quickly. This

shows us how important packaging

is today.

As well as packaging, shelf

formation is also quite important

to create attraction. Each product

to be displayed in the shelves must

be placed by turning the front part

towards the customer. The human

eye can perceive the same kind

of product arranged side by side

on a large variety of presented

shelves. For this reason, three or

four combined strips of the same

products should be formed on

the shelves. Another important

detail is that the shelves are not

empty because of the principle that

“the products on the shelves are

consumed quickly”.

A beautifully crafted packaging and

product, vivid colors, an aesthetic

showcase and store design, good

lighting, spacious, beautiful, cleansmelling

atmosphere, with a glum

face shop staff. All these factors


Hygene

Hygene

Hygene

Hygene

Hygene

Hygene

Hygene

H i

j

y en


88 Beauty fuar

135 ülkeden 42.012 ziyaretçiyi cezbeden Beautyworld

Middle East 2017 müthiş bir sonuç yakaladı

Yüzde 13’lük çift haneli bir büyüme göstererek dikkatleri çeken Dubai etkileyici

bölgesel güzellik ve sağlıklı yaşam fuarı

Dün (16 Mayıs) muhteşem

şekilde sonuçlanan

Ortadoğu’nun en büyük

güzellik ve sağlıklı yaşam fuarı,

birçok güzel insan tarafından

sahneyi bölgesel ve uluslararası

tüccarlar, profesyoneller ve

üreticilerle paylaştı.

Dubai Uluslararası Kongre ve

Sergi Sarayında gerçekleşen

Beautyworld Middle East 2017, 135

ülkeden 42.012 ziyaretçiyi çekti

ve 60 ülkeden 1.580 katılımcıya

kendini gösterme imkanı verdi.

İlhama kaynak olan ve küresel

güzellik sektöründeki en büyük

markaların sergilediği en son

ürünleri ile yıllık yüzde 11,5’lik

artışıyla 55 bin metrekarelik bir

alanda gerçekleşen üç günlük

fuarda spa ve salon profesyonelleri,

saç stilistleri, makyaj sanatçıları,

ithalatçıları ve ihracatçıları bir

araya getirerek yüzde 13’lük bir

büyüme yakaladı.

Önemli segmentte çift haneli

büyüme

Saç, Tırnak ve Salon Malzemeleri;

Kozmetik ve Cilt Bakımı;

Makine, Ambalaj ve Hammadde;

Profesyonel Ekipmanlar, Spa &

Wellness; Parfüm Bileşimleri ve

Hazır Parfüm ve Kişisel Bakım ve

Hijyen gibi altı bölümde 100’den

fazla ürün lansmanı ile dikkatleri

çeken Beautyworld Middle East on

yıldır sergilediği performansını bu

yıl çift haneli büyüme göstererek

olağanüstü bir şekilde devam

ettiriyor.

Fuar bu yıl düzenlenen 22. sayısıyla

çekiciliği ve ciddi ticari özelliği

eşit olarak sunarak bir yandan

Hollywood saç sanatçısı Guy

Tang tarafından en son makyaj

ve saç trendlerini şık modellerde

sergilerken diğer taraftan Avrupa

premium cilt bakım üreticileri veya

niş parfümleri bölge distribütörleri

ve son tüketici perakendecileri ile

buluşturdu.

Organizatör Messe Frankfurt

Middle East’in CEO’su Ahmed

Pauwels, “Hem uluslararası hem

de yerel oyuncular için zengin bir

fırsat sunan, Beautyworld Middle

East her yıl boyut ve kapsam

bakımından büyümeye devam

etmekle birlikte Ortadoğu ve

Afrika güzellik ve sağlıklı yaşam

piyasasında önemini korumuş ve

hatta artırmıştır.

İster ilham verici boya trendleri

isteyen profesyonel bir saç

stilisti olun, ister özel etiket

kozmetik üreticileri arayan bir

girişimci olun veya en yeni spa

ekipmanı ve tedavilerini arayan

bir otel işletmecisi olun, bu fuarda

gerçekten herkes için bir şeyler

var.

Beautyworld Middle East 2017’de

Kıbrıs’tan “Airless” cilt bakım ürün

yelpazesinin lansmanını yapan

Neoderma’nın yanı sıra ve Helal

sertifikalı beyazlatma kremi de

dahil olmak üzere 650’den fazla Cilt

Bakımı ve Kozmetik katılımcıları bu

etkinlikte yer aldı.

23. sayısı 8-10 Mayıs 2018’de

ABD merkezli profesyonel saç

bakım çözümleri üreticisi GKhair,

Beautyworld Middle East 2017’deki

Saç, Tırnak ve Salon Malzemeleri

bölümünde 350’den fazla

katılımcıdan biriydi.

On yıl önce Miami’de kurulan

GKhair ürün ve uygulamaları şimdi

11’i Ortadoğu’da olmak üzere

70’den fazla ülkede salonlarda

mevcut. Kurucu ve CEO’su Van

Tibolli, bölgenin GKhair’in küresel

ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sine

tekabül ettiğini söyledi.

Beautyworld Middle East 2018,

8-10 Mayıs 2018 tarihinde

gerçekleşecek.


fuar

Beauty

89

Beautyworld Middle East 2017 concludes in spectacular

style attracting 42,012 visitors from 135 countries

Vibrant regional beauty and wellness market underlined by impressive double-digit

growth of Dubai trade fair

A

bevy of beautiful people

shared the stage

with regional traders,

professionals, and international

manufacturers, as the Middle

East’s largest beauty and wellness

exhibition concluded yesterday (16

May) in spectacular style.

Beautyworld Middle East 2017,

which took place at the Dubai

International Convention and

Exhibition Centre, attracted 42,012

visitors from 135 countries, and

featured 1,580 exhibitors from 60

countries.

Spanning 55,000sqm, the threeday

event’s 11.5 per cent increase

in size year-on-year was duly

matched by a 13 per cent growth

in visitors, with throngs of spa and

salon professionals, hairstylists,

makeup artists, importers and

exporters out in force, sourcing

inspiration and the latest products

displayed by the biggest brands in

the global beauty business.

Double-digit growth trajectory in

remarkable fashion

Beautyworld Middle East continues

its double-digit growth trajectory

in remarkable fashion, as ten show

highlights shared the spotlight with

more than 100 product launches

across six sections of Hair, Nails,

& Salon Supplies; Cosmetics &

Skincare; Machinery, Packaging,

and Raw Materials; Professional

Equipment, Spa & Wellness;

Fragrance Compounds & Finished

Fragrance; and Personal Care &

Hygiene.

The 22nd edition of the annual

showcase was a mix of glamour

and serious business in equal

doses; models graced catwalks

presenting the latest makeup

and hair trends from the likes of

Hollywood hair artist Guy Tang at

one end of the exhibition’s vast

expanse, while across the other,

European premium skincare

manufacturers or makers of niche

perfumes were striking deals with

regional distributors and high-end

retailers.

Ahmed Pauwels, CEO of organiser

Messe Frankfurt Middle East, said:

“Although Beautyworld Middle East

continues to grow in size and scope

every year, it has maintained, and

even advanced its relevance in the

Middle East and African beauty and

wellness market, which continues

to deliver up a wealth of opportunity

for global and local players alike.

“Whether you’re a professional

hair stylist seeking inspirational

colouring trends, an entrepreneur

looking for private label cosmetic

manufacturers, or a hotel operator

searching for the cutting-edge spa

equipment and treatments, there’s

really something for everyone.

Neoderma from Cyprus was among

the 650-plus Skincare & Cosmetics

exhibitors at Beautyworld Middle

East 2017, and used the event

to launch its ‘Airless’ premium

skincare range, including a Halalcertified

whitening cream.

The 23rd edition takes place from

8-10 May 2018

Elsewhere, USA-headquartered

professional haircare solutions

manufacturer GKhair was one

of more than 350 exhibitors in

the Hair, Nails & Salon Supplies

section at Beautyworld Middle East

2017.

Founded ten years ago in Miami,

GKhair products and treatments

are now available in salons in more

than 70 countries, including 11

in the Middle East. Founder and

CEO Van Tibolli said the region

comprises around 20 per cent of

GKhair’s global business.

The 23rd edition of Beautyworld

Middle East takes place from 8-10

May 2018.


92 Beauty

hijyen

Etkisi kanıtlanmış ilk ve tek pişik önleyici havlu

The proven first and only anti-rash towel

Saf su ve doğal pamuktan oluşarak cilde

zarar vermeden temizleyen Fresh’n Soft Pişik

Önleyici Islak Pamuklu Mendil; bebeğinizin

tenine zararlı olan alkol, parfüm, boya

maddesi ve sentetik lif içermiyor. Yepyeni

tasarımları ve bebeğinizin hassas teni için

güçlendirilmiş içeriği ile bebeğinizin poposu

için üst düzey koruma imkânı sağlıyor.

Türkiye’de pişik önleyici etkisi kanıtlanmış

ilk ve tek ıslak havlu olan Fresh’n Soft

Pişik Önleyici Havlu’nun, Alman Dermatest

Laboratuvarı’nda pişik oluşmuş bebekler

üzerinde yapılan testlerde pişiği iyileştirme

etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Fresh’n Soft Anti-irritant Wet Cotton Wipes, which consist of

pure water and natural cotton and clean without damaging the

skin; does not contain alcohol, perfume, paint and synthetic

fibers, which are harmful to your baby skin. With brand-new

designs and enhanced content for your baby’s delicate intensity,

it provides top-notch protection

for your baby’s bump. Fresh’n

Soft Anti-Scrub Towel, the

first and only wet towel proven

to have anti-rash effect in

Turkey, has been proven to be

an improvement on the test

in tests made on rash babies

in the German Dermatest

Laboratories.

Prima “Bebekoloji Buluşmaları 2017”de

annelerle buluştu

P&G’nin lider bebek bezi markası Prima, İstanbul’da

üçüncü kez gerçekleşen Bebekoloji Buluşmaları

2017’ye katıldı. Anne ve babalara yol arkadaşı olabilmek

amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Prima

Uzman Kurulu Üyesi Uzm. Psikolog Yeşim Çaylaklı

ebeveynlerle buluştu. Anne ve babaların merak

ettikleri konular hakkında bilgilendiren Yeşim Çaylaklı,

hareketlenmeye başlayan bebeklerle ilgili ipuçlarını

ebeveynlerle paylaştı. Prima Uyku Danışmanı Pınar

Sibirsky ise bebeklerin uyku düzenleriyle ilgili soruları

yanıtladı.

Prima met mothers

at the “Bebekoloji

Meetings 2017

Prima, the leading baby-doll brand of P & G, participated

in the third meeting of the Bebekoloji Meetings in

Istanbul in 2017. Within the scope of the event organized

to be a mothers and fathers, Prima Expert Board

Member attending Psychologist Yesim Caylakli met with

parents. Caylakli informed parents about the topics they

were curious about and shared their clues about the

babies who started to move with their parents. Prima

Sleep Advisor Pinar Sibirsky answered the questions

about the sleep patterns of the babies.


29. İstanbul Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve

Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı

Lutfi Kırdar, Rumeli Salonu

İstanbul Kongre Merkezi, Fuar Salonu

22-25 MART

www.guzellikvebakim.com

TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.

Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Ertogay İş Merkezi Kat : 9 Daire : 27

Kadıköy İstanbul / Türkiye Tel: +90 216 338 45 25 www.tgexpo.com.tr - info@tgexpo.com


94 Beauty hijyen

Orkid Platinum ile özel günlerinizde güvende hissedin!

Feel safe on your special occasion with Orkid Platinum!

Orkid bilim insanları ve dermatologlar

tarafından yıllar boyu süren araştırmalar

sonucunda geliştirilen, koruma ve

yumuşaklığın en üst düzeyde olduğu Yeni

Orkid Platinum, mikro yastıklı yan bariyerleri

ile özel günlerinizde ekstra koruma sunarak,

kendinizi hem rahat hem de güvende

hissetmenizi sağlıyor. Dermatolojik olarak

test edilen Yeni Orkid Platinum, ekstra

koruma özelliğinin yanı sıra yumuşacık üst

yüzeyiyle de cildinize hassas bir dokunuş

sunuyor.

Developed as a result of years of

research by orchid scientists and

dermatologists, the new Orkid Platinum,

with its protection and softness at its

highest level, offers extra protection on

special occasions with micro padded

side barriers, allowing you to feel both

comfortable and safe. Dermatologically

tested, the New Orkid Platinum offers

extra protection, as well as a soft touch

to the skin.

Hijyeni çantanızda taşıyın! / Carry hygiene in your bag!

Femfresh Genital Bölge Islak Mendili

yatıştırıcı Ebegümeci ve antibakteriyel Altıncık

Özleri ile genital bölgeyi nazikçe temizlemeye,

tazelik sağlamaya ve koku gidermeye

yardımcı oluyor. pH dengeli formülüyle

rahatça kullanabileceğiniz 10’lu ve 25’li paket

seçenekleriyle çantanızın da vazgeçilmezi

olacak Femfresh Genital Bölge Islak Mendili,

dermatolojik ve jinekolojik olarak test

edilmiştir.

Femfresh Genital Zone Wet Wipes soothing

help to gently cleanse, refresh and smell the

genital area with mallow and antibacterial

Golden Essences. Femfresh Genital Area Wet

Wipes, which will be indispensable in your

bag with 10 and 25 package options you can

use comfortably with pH balanced formula,

have been tested dermatologically and

gynecologically.

Bingo’dan çamaşırlara onaran koruma

Repairing protection for clothes from Bingo

Her şeyin en iyisini yapmaya çalışan ve hayata

değer katan kadınların aradıkları bakım

Bingo ile geliyor. Her renkteki çamaşırlar

için geliştirilen yeni ‘Bingo Onaran Koruma’

sıvı deterjan, özel formülü sayesinde

temizlemekle kalmıyor, çamaşırların liflerini

onararak onları tüylenmeye ve yıpranmaya

karşı koruyor.

Women who are trying to do the best of

everything and add value to their life come to

Bingo with the care they seek. The new ‘Bingo

Repair Protective’ liquid detergent, developed

for all kinds of laundry, does not need to be

cleaned by its special formula, it restores

the fibers of the clothes and protects them

against hairing and fraying.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!