04.08.2017 Views

Beauty Turkey Dergisi Temmuz – Ağustos 2017 Sayısı

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

İMG<br />

ISSN: 2147-3587<br />

July-August-<strong>2017</strong>


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

1


Publisher<br />

Ferruh IŞIK<br />

on behalf of<br />

İSTMAG Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.<br />

General Manager<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

12<br />

Yaz geldi!<br />

Şimdi cildinizi güneşe<br />

hazırlama zamanı…<br />

Bu yaz<br />

çok renkli<br />

Responsible Manager<br />

YUSUF OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

Editorial Consultants<br />

Simge GÜNDÜZ<br />

simge.gunduz@img.com.tr<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

Graphic & Design / Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

Foreign Relations Manager<br />

İbrahim ARSLAN<br />

ibrahim.arslan@voli.com.tr<br />

44<br />

22<br />

Türk kozmetiği Arap<br />

dünyasında parlıyor<br />

Bilgi Eşlem<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Sosyal Medya<br />

Songül Çek<br />

songul.cek@img.com.tr<br />

Corporate Communication Manager<br />

ebru.pekel@img.com.tr<br />

Sıcak günlere<br />

sıcak renkler<br />

yakışır!<br />

Finance Manager<br />

Mustafa AKTAŞ<br />

mustafa.aktas@img.com.tr<br />

Subscription<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.özcelik@img.com.tr<br />

Advertising Coordinator<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

Head Office<br />

Evren Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi<br />

B Blok No:1 Kat:4 / Güneşli-Bağcılar / İstanbul<br />

Tel: +90 212 604 50 50 Faks: +90 212 604 50 51<br />

CTP - BASKI / PRINTED BY<br />

Matsis Matbaa Hizmetleri San. Tic. Ltd Şti<br />

Tevfikbey Mahallesi Dr. Ali Demir Cad.<br />

No:51 34290 Sefaköy -İstanbul/TURKEY<br />

Tel: 0 212 624 21 11<br />

www.matbaasistemleri.com<br />

68<br />

62<br />

10 maddede<br />

yenidoğan cilt bakımı<br />

Ambalajınızı<br />

nasıl<br />

sunuyorsunuz?


Güzellik<br />

Güzellik kişinin ruhunda saklıdır<br />

<strong>Beauty</strong> is hidden in the spirit of the person<br />

Güzelliğin her döneme özgü ayrı bir tanımlaması <strong>Beauty</strong> has become a distinct description of every<br />

olmuştur.1920’li yıllarda güzel kadın etine dolgun iken turn. In the 1920s, when beautiful female flesh<br />

sonrasında erkeksi vücut hatları olanlara güzel denildi. was plump, and later it was said to be nice<br />

1960’lı yıllarda ise bembeyaz bir cilt, iri dikkat çekici göz ve<br />

to those with masculine body lines. In the<br />

1960s, white skin, big eyes and lips shaped<br />

dudaklar güzellik kavramını şekillendirdi. 1970’lerde ince<br />

the concept of beauty. In the 1970s, thin<br />

bel, geniş kalça ve kalın kaşlar güzellikte belirleyici oldu.<br />

waist, large hips and thick eyebrows were<br />

1980’lere gelindiğinde ise ihtişamlı denilecek kadar abartılı<br />

beautifully decisive. When it came to the<br />

makyaj ve kabarık saçlar trend oldu. 1990’larda güzellik<br />

1980s, the extravagant makeup and fluffy<br />

kavramının daha minimalize olduğunu gözlemlerken, 2000’li<br />

hair were trendy enough to be said to<br />

yıllarda güzellik kavramına şekil veren her trendi iç içe<br />

be glamorous. While we observed that<br />

girmiş şekilde bulduk.<br />

the concept of beauty was more minimal<br />

1970’lerin kalın kaşlarından, 1980’lerin abartılı makyajına<br />

in the 1990s, in the 2000s we found every<br />

kadar iç içe geçmiş bir güzellik furyasıyla karşı karşıyayız. trend that shaped the concept of beauty,<br />

Peki ya trend olan her şey gerçek güzelliği yansıyor mu? intertwined.<br />

Elbette ki moda akımlarından etkileniyor, gözümüze We are confronted with a beauty faded from the<br />

estetik görünen uygulamaları olabildiğince takip thick eyebrows of the 1970s to the exaggerated<br />

etmeye çalışıyoruz. Ortaya bazen güzel sonuçlar makeup of the 1980s. Do all the trending things<br />

çıkarken, bazen de tektipleşebiliyoruz.<br />

reflect true beauty?<br />

”Güzellik, her yerde aranan bir konuktur.” der Of course, we are affected by fashion trends and<br />

Goethe. Bizim de konuğumuzu olabildiğince trying to follow many aesthetic applications as far as<br />

içten ve benliğimize uygun olacak şekilde possible. Sometimes good results come out, sometimes<br />

seçmemiz gerekmez mi?<br />

we can monopolize.<br />

“<strong>Beauty</strong> is everywhere a very welcome guest.” says<br />

<strong>Beauty</strong> <strong>Turkey</strong> editörü olarak benim şahsi<br />

Goethe. Do not we have to choose our guest as sincerely<br />

fikrim bu yöndedir. Ama karar elbette ki<br />

and appropriate for ourselves as possible?<br />

sizlerin<br />

As <strong>Beauty</strong> <strong>Turkey</strong> editor, I think the same. But of course,<br />

<strong>Beauty</strong> <strong>Turkey</strong> ekibi olarak kozmetik ve<br />

the decision is yours.<br />

güzelliğe yön veren trendleri her sayımızda<br />

As <strong>Beauty</strong> <strong>Turkey</strong> team, we have compiled cosmetic<br />

olduğu gibi siz değerli okuyucularımız için<br />

and beauty trends for our esteemed readers as it is<br />

derledik. Aynaya baktığınızda ruhunuzdaki<br />

at every issue. Hope to see beauty of your soul too,<br />

güzelliği de görebilmeniz dileğiyle…<br />

when you look at the mirror…<br />

FROM<br />

THE<br />

EDITOR<br />

Simge GÜNDÜZ


6 <strong>Beauty</strong> Makale / Journal<br />

Sektörün derinliklerinden gelen sesler<br />

Sounds from the depths of the industry<br />

Geçtiğimiz günlerde Türk Kozmetik sektörünün<br />

derinliklerinden gelen sesleri işitme fırsatı buldum ve<br />

çok mutlu oldum. Günler, aylar, yıllar sonra böylesi<br />

idealist kişilerden, bu sözleri işitmek beni oldukça<br />

heyecanlandırırken, üzerimdeki bütün yorgunluğu<br />

atmamı sağladı. Yeni ufuklar açtı dünyamda. Bir kısmını<br />

paylaşabilirim belki. Kendisini Türk kozmetik sektörünün<br />

gelişimine adamış bir duayenimiz şöyle diyor; “Türk<br />

kozmetik sektörü, birçok dünya markasıyla rekabet<br />

edecek çapta, kalite açısından aynı, hatta bilinen bazı<br />

markalardan bile kaliteli. Unutmayalım ki! Türkiye’de<br />

marka üretilir, marka tüketilir.”<br />

Türk kozmetik sektörünün derinliklerinden gelen başka<br />

bir ses de, Türkiye’de yapılması gereken fuar hakkındaydı.<br />

Mevcut bir takım oluşumlar var, ancak sektörün<br />

derinliklerinden gelen sesler bu oluşumların, ihtiyaca<br />

cevap vermeyeceği kanısında. Bence çok da haklılar.<br />

Temennimiz; yeni oluşumların Türk kozmetik sektörünü<br />

can kulağıyla dinleyerek, ihtiyaca cevap verebilecek<br />

vizyonla, uluslararası alanda başarılı bir fuar organize<br />

edebilmeleri. Derin sektör “bekliyoruz” diyor. Seçenekleri<br />

görmek istiyor. Unutulmasın ki, Türk kozmetik sektörü;<br />

şanına yakışan, sektörün devlerini bir araya getirecek,<br />

özlenen ve beklenen fuarını kendi imkânlarıyla da<br />

gerçekleştirecek güce sahip. En kısa sürede hep<br />

beraber göreceğiz.<br />

<strong>Beauty</strong> <strong>Turkey</strong> dergisi ekibi olarak; uzun yıllardır,<br />

Türk kozmetik sektörüne en iyi şekilde hizmet<br />

vermeye çalıştık. Acısıyla tatlımsıya birçok fuarları<br />

beraber tamamladık. Ekibime de sizlere de, tek<br />

tek teşekkür ediyorum. <strong>Beauty</strong> <strong>Turkey</strong> dergisi<br />

ruhu, kabuğuna sığmaz oldu. Yeniden,<br />

yeniliklerle; zirvelere tırmanmaya<br />

hazırlanıyor. En kısa sürede, vizyon<br />

sahibi bireyler, yeni heyecanlar, yeni<br />

oluşumlar için kapınızı çalacaklardır.<br />

Bütün herkese başarılar.<br />

Hoşçakalın…<br />

Recep Arslantaş<br />

Genel Koordinatör<br />

Recep.Arslantas@img.com.tr<br />

In the past days I had the opportunity to hear the<br />

voices of the depths of the Turkish cosmetics<br />

industry and I was very happy. Days, months, years<br />

later, when I was so excited to hear these words<br />

from such idealistic people, I was able to get rid of all<br />

fatigue. New horizons opened up in my world. Maybe<br />

I can share some. A doyen who devotes himself to<br />

the development of the Turkish cosmetics industry<br />

said, “The Turkish cosmetics industry has capacity to<br />

compete with many world brands in terms of quality,<br />

even better than some known brands. Let’s not<br />

forget! The brand is produced and also the brand is<br />

consumed in <strong>Turkey</strong>.”<br />

Another voice from the depths of the Turkish<br />

cosmetics industry was about the fair which should<br />

be held in <strong>Turkey</strong>. There are a number of existing<br />

formations, but the voices coming from the depths of<br />

the industry are in the opinion that these formations<br />

will not respond to the need. I think they are very<br />

right. We hope the new formations will be able to<br />

organize a successful exhibition in the international<br />

arena by listening to the Turkish cosmetics industry<br />

with their voices and responding to their needs. The<br />

deep sector says “we expect” and wants to see the<br />

options. Remember, the Turkish cosmetics sector<br />

has the power to bring together the giants of<br />

the sector and to realize the long-awaited and<br />

expected fairs with their own possibilities. We<br />

will all see in a short time.<br />

As <strong>Beauty</strong> <strong>Turkey</strong> magazine team, we have<br />

tried to provide the best service to the<br />

Turkish cosmetics sector for many years. We<br />

have completed many fairs together with its<br />

ups and downs. Thank my team and<br />

you. <strong>Beauty</strong> <strong>Turkey</strong> magazine was<br />

not able to fit in its shell. Again,<br />

with innovations, we prepare<br />

to come to a climax. Vision<br />

holder will knock your<br />

door for new excitement,<br />

new formations within the<br />

shortest time. I wish success<br />

to everyone.<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

General Coordinator


8 <strong>Beauty</strong> fuar<br />

98 firma Türk Kozmetik sektörünü Dubai’de temsil etti<br />

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz<br />

Kozmetik sektörünün devleri<br />

en yeni ürünleri ile Dubai’de<br />

gerçekleşen <strong>Beauty</strong>world<br />

Middle East Fuarı’ndaydı. Son<br />

yıllarda gerçekleştirdikleri atakla<br />

uluslararası pazar payını ve<br />

algısını artıran Türk kozmetik<br />

sektörü temsilcileri de bu önemli<br />

organizasyonda yerini aldı.<br />

Parfümden makyaj ve cilt bakım<br />

ürünlerine, saç şekillendiricilerden<br />

ıslak mendillere, ağız ve diş sağlığı<br />

ürünlerinden deodorantlara kadar<br />

geniş ürün yelpazeleri ile fuara<br />

katılan Türk kozmetik firmaları<br />

ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.<br />

Türk kozmetik sektörü trendleri<br />

yakından takip eden gelişime<br />

açık yapısı ile kimya sanayinin en<br />

hızlı büyüyen sektörlerinden biri<br />

konumunda. Kozmetik sektörünün<br />

dünyadaki büyüklüğü 300 milyar<br />

Euro seviyesinde. Türkiye’de<br />

sektörün iç pazar büyüklüğü<br />

yaklaşık 3 milyar Euro civarında.<br />

Kozmetik kriz dönemlerinde bile<br />

büyümesini sürdüren sektörler<br />

arasında yer alıyor. Dinamik ve<br />

yeniliklere hızlı uyum sağlayabilen<br />

yapısının yanında esnek üretim<br />

yapısıyla da dikkat çekiyor. Tüm<br />

bu özellikleri ile sektörün son<br />

yıllarda hızlı bir büyüme ivmesine<br />

sahip olduğu görülüyor. Kozmetik<br />

ihracatımız son 10 yılda yüzde 170<br />

artarken, sektör firmaları 190’ın<br />

üzerinde ülkeye ihracat yapar<br />

duruma geldi. Türk kozmetik<br />

sektörü hem iç pazarda hem de<br />

dış pazarlarda kalitesi ve uygun<br />

fiyatları ile dünya markaları ile<br />

rekabet edebiliyor.<br />

Sektör 2016 yılında 1,05<br />

milyar dolar kozmetik ihracatı<br />

gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl en<br />

fazla kozmetik ihracatı yapılan<br />

ülkeler; Irak, İran, Birleşik Krallık,<br />

Rusya, Almanya, Fransa, Suudi<br />

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,<br />

Hollanda ve Romanya oldu.<br />

Küresel pazardaki payı giderek<br />

büyüyen sektör firmalarının<br />

ürettiği sabun, saç bakım ürünleri,<br />

ıslak mendil gibi ürün grupları<br />

dünyada ilk sıralarda yer alıyor.<br />

Renkli kozmetikler denilen makyaj<br />

ürünlerinde de firmaların ürün<br />

çeşitliliği, ihracatları ve marka<br />

yatırımları artış gösteriyor.<br />

Dünyadaki gelişmeleri yakından<br />

takip eden sektör firmaları<br />

markalaşma konusunda hızla yol<br />

alıyor.<br />

İstanbul Kimyevi Maddeler<br />

ve Mamülleri İhracatçıları<br />

Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Murat Akyüz: “Kozmetik<br />

sektörümüz her yıl yaklaşık<br />

yüzde 10’nun üzerinde büyüyor.<br />

Bugün ürünlerimizi 190’nın<br />

üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz.<br />

Şu an en fazla ihracat yapılan<br />

ürünlerimiz saç müstahzarları,<br />

kozmetikler, aerosoller ve ıslak<br />

mendiller. Son dönemlerde renkli<br />

kozmetikte de iddialı bir noktaya<br />

doğru ilerliyoruz. Türk dizilerinin<br />

yurtdışındaki başarısı kozmetik<br />

sektörüne de olumlu yansıyor. Dizi<br />

karakterlerinin ve oyuncularının<br />

Türk kozmetik ürünlerini<br />

kullandığını düşünen tüketiciler<br />

Türk ürünlerine daha fazla ilgi<br />

gösteriyor. Yapılan araştırmalara<br />

göre; Türk menşeili bir ürünle<br />

başka bir ülke ürünü arasındaki<br />

yüzde 30’luk fiyat farkını alıcı tolere<br />

edebiliyor. Bu da Türk markası<br />

olmanın katma değeri olarak<br />

sektöre yansıyor” dedi.


10 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

98 firms represented the Turkish cosmetics industry in Dubai<br />

The giants of the cosmetics<br />

industry were at the<br />

<strong>Beauty</strong>world Middle East Fair<br />

in Dubai with their latest products.<br />

Increased their international<br />

market share and perception with<br />

the attacks they have realized<br />

in recent years, representatives<br />

of the Turkish cosmetics sector<br />

also took place in this important<br />

organization. Participated in the<br />

fairs with a wide range of products<br />

from perfume to make-up and skin<br />

care products, from hair stylings<br />

to wet wipes, mouth and dental<br />

health products to deodorants,<br />

Turkish cosmetics companies have<br />

attracted much attention.<br />

Closely following trends, The<br />

Turkish cosmetics industry is one<br />

of the fastest growing sectors<br />

of the chemical industry with its<br />

structure of open for improvement.<br />

The size of the cosmetics industry<br />

in the world is about 300 billion<br />

Euros. The domestic market size<br />

of the sector in <strong>Turkey</strong> is around 3<br />

billion Euros. Cosmetics is among<br />

the sectors which continue to<br />

grow even during times of crisis.<br />

In addition to its dynamic and<br />

innovation-friendly structure,<br />

it also draws attention with its<br />

flexible production structure. With<br />

all these features, the industry<br />

seems to have a rapid growth<br />

momentum in recent years. Our<br />

cosmetics exports have increased<br />

by 170 percent in the last 10 years,<br />

while sector companies have been<br />

able to export to over 190 countries.<br />

Turkish cosmetics sector can<br />

compete with international brands<br />

both in domestic market and<br />

foreign markets with the quality<br />

and competitive prices.<br />

The sector carried out cosmetic<br />

exports of $ 1.05 billion in 2016. The<br />

countries where cosmetic industry<br />

exports most in the past year are<br />

Iraq, Iran, the United Kingdom,<br />

Russia, Germany, France, Saudi<br />

Arabia, United Arab Emirates, the<br />

Netherlands and Romania. Product<br />

groups such as soap, hair care<br />

products, wet wipes produced by<br />

sector companies whose share in<br />

the global market is growing are<br />

in the first place in the world. In<br />

cosmetic products called color<br />

cosmetics, the product variety<br />

of the companies, exports and<br />

brand investments are increasing.<br />

Following the developments in the<br />

world, the sector companies are<br />

moving rapidly in branding.<br />

Murat Akyuz, Chairman of the<br />

Board of Directors of Istanbul<br />

Chemicals and Products Exporters<br />

Association (IKMIB) said, “Our<br />

cosmetics sector is growing by<br />

more than 10 percent every year.<br />

Today we export our products to<br />

more than 190 countries. Currently<br />

the most exported products are<br />

hair preparations, cosmetics,<br />

aerosols and wet wipes. In recent<br />

years, we are moving towards an<br />

assertive point in color cosmetics.<br />

The success of the Turkish series<br />

abroad is also reflected positively<br />

in the cosmetic sector. Consumers<br />

who think that serial characters<br />

and players use Turkish cosmetic<br />

products show more interest in<br />

Turkish products. According to<br />

researches; A price difference of<br />

30% between a Turkish product<br />

and another country product can be<br />

bought by buyers. This is reflected<br />

in the sector as the added value of<br />

being a Turkish brand.”


12 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Yaz geldi!<br />

Şimdi cildinizi<br />

güneşe hazırlama<br />

zamanı…<br />

Summer comes!<br />

Now it’s time to prepare<br />

your skin for the sun ...<br />

Güneş ışınlarının cilde zarar verdiği ve bu<br />

durumun görünür cilt yaşlanmasının %80’inden<br />

sorumlu olduğu bilinen bir gerçek. Güneş<br />

yanığı, güneş lekeleri ve güneş alerjilerinden<br />

korunmak, cildin erken yaşlanmasını önlemek<br />

isteyenler için uygun ürünleri kullanmanın tam<br />

zamanı.<br />

It is a known fact that the sun rays damage<br />

skin and sun exposure is responsible for most<br />

of the visible aging of your skin. It’s time to<br />

use right products which are suitable for those<br />

who want to prevent sunburn, sunspot and sun<br />

allergies and premature aging of the skin.


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

13<br />

Eau Thermale Avène 50+ Creme Teintee<br />

UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma<br />

sağlarken, E vitamininin antioksidan<br />

etkisiyle serbest radikallere karşı<br />

savaşıyor. Işıltı ve renk veren doğal yapısı<br />

ile cilt kusurlarının kapatılmasına yardımcı<br />

oluyor. Cilde pürüzsüz ve ışıltılı bir görüntü<br />

kazandırıyor.<br />

Eau Thermale Avène 50+ Creme Teintee provides<br />

high protection against UVA and UVB rays, while<br />

vitamin E is fighting against free radicals through<br />

its antioxidant effect. With an invisible, nonoily<br />

texture and a specially designed tube for<br />

particularly pleasant application. It gives skin a<br />

smooth and radiant look.<br />

Avon Sun Koruyucu Güneş Losyonu SPF<br />

50, kolayca emilen ve açık cilt tonlarına<br />

uygun koruma faktörü ile güneş, tuz, klor<br />

ve sıcağın etkilerinden yüksek derecede<br />

koruma sağlıyor. Hassas yüz ve vücutlar<br />

için suya dayanıklı formülüyle, cildi güneşin<br />

zararlı etkilerinden korurken aynı anda<br />

yumuşatıyor ve zarar görmesini önlüyor.<br />

Avon Sun+ Pure and Sensitive Moisturising<br />

Sun Lotion SPF 50 provides a high degree of<br />

protection from the effects of sun, salt, chlorine<br />

and warm water with a protective factor which<br />

is easily absorbed and suitable for light skin<br />

tones. With its water-resistant formula for<br />

delicate faces and bodily functions, it protects<br />

the skin from harmful effects while softening it<br />

and preventing it from being damaged.<br />

Tüm cilt tiplerine uygun formülasyona<br />

sahip sprey formundaki Photoderm Max<br />

Sun Mist SPF 50+, elle yaymanıza gerek<br />

kalmadan cildi homojen olarak koruyor.<br />

Kuru yağ dokusu sayesinde hızlı kuruyor<br />

ve geride yağlı bir tabaka bırakmıyor. Tüm<br />

cilt tiplerine uygun bu güneş koruması<br />

ayrıca ıslak cilde uygulanabilme özelliğiyle<br />

de öne çıkarak, pratik kullanımı ile de<br />

spor ve açık hava aktivitelerinde kullanım<br />

kolaylığını bir adım öne taşıyor.<br />

Bioderma Photoderm Max SPF 50+ Sun Mist<br />

150ml is a sun mist of very high protection (SPF<br />

50+). This sun mist is ideal for the protection<br />

of the sensitive skins, it forms a barrier and<br />

protects the skin from harmful UVA/UVB rays.<br />

From its application, it offers you an instant<br />

fresh effect and do not leave any white marks<br />

as it is a transparent mist. An instant protection<br />

for the sensitive skins, a simple spray is<br />

enough, as it is not necessary to spread this<br />

mist.<br />

Cosmed Sun Essential SPF 50 çok hassas<br />

ciltler için yüksek koruma %100 mineral<br />

içeriğiyle hassas, alerjik cilt tipleri için<br />

özel olarak hazırlanmış. Hamileler ve yeni<br />

doğan bebeklerin kullanımına da uygun<br />

olan ürün, cildi UVA ve UVB ışınlarından<br />

etkili bir şekilde korurken hassas ciltlerde<br />

meydana gelen kaşıntı ve yanmanın<br />

azalmasına da yardımcı oluyor.<br />

Cosmed Sun Essential SPF 50 high protection<br />

for very sensitive skin Specially formulated for<br />

sensitive, allergic skin types with 100% mineral<br />

content. Also suitable for use with pregnant<br />

and newborn babies, the product effectively<br />

protects the skin from UVA and UVB rays while<br />

helping to reduce the itching and burning<br />

sensation in sensitive skin.


14 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Diadermine Lift+ Güneş Koruyucu<br />

Krem, yaşlanmaya karşı 2 güçlü etkiyi<br />

birleştiriyor; uzun süreli esneklik ve sıkılık<br />

için güçlü Pro-kolajen içerik, kolajen<br />

üretimini destekleyerek cilt sıkılığını<br />

artırmaya yardımcı oluyor. Yaşlanma karşıtı<br />

SPF 30 kompleksi ile zenginleştirilmiş<br />

formül ise UV ışınlarına karşı %98 koruma<br />

sağlıyor. Infrared Teknolojisi de cildi, ciddi<br />

hücre hasarlarına ve yaşlanmaya karşı<br />

koruyor.<br />

Diadermine Lift + Sunscreen Cream combines<br />

2 powerful effects against aging; Powerful<br />

Pro-collagen content for long-lasting<br />

flexibility and firmness, helps promote skin<br />

tightness by supporting collagen production.<br />

The formula enriched with anti-aging SPF 30<br />

complex provides 98% protection against UV<br />

rays. Infrared Technology also protects the<br />

skin from serious cell damage and aging.<br />

Doğanın bereketini kişisel bakım ürünlerine<br />

taşıyan Türkiye’nin koku duayeni Eyüp<br />

Sabri Tuncer’in, argan yağı içeren ürünleri<br />

ile saçınız ve cildiniz güneşe hazır. Eyüp<br />

Sabri Tuncer Doğal Argan Yağlı Şampuan<br />

ve Doğal Argan Yağlı El ve Vücut Losyonu<br />

yüksek E vitamini içeriğiyle saçınızın ve<br />

cildinizin güneş sonrası nem kazanmasına<br />

ve canlılığını korumasına yardımcı oluyor.<br />

Eyup Sabri Tuncer’s fragrance of <strong>Turkey</strong>,<br />

which carries the abundance of nature to your<br />

personal care products, is ready to the sun with<br />

your hair and skin with its products containing<br />

olive oil. Eyup Sabri Tuncer Natural Argan Oil<br />

Shampoo and Natural Argan Oil Hand and Body<br />

Lotion helps to protect your hair and your skin<br />

from moisture and vitality after the sun with<br />

high vitamin E content.<br />

Bee <strong>Beauty</strong> Sun güneş bakım<br />

ürünlerinden 50 faktörlü güneş spreyi, çok<br />

açık tenli ve güneşe duyarlı çok hassas<br />

ciltler için geliştirildi. Özel formülü ile<br />

UVB & UVA ışınlarının yanı sıra kızılötesi<br />

ışınların da deriye nüfuz etmesini<br />

engelleyen 50 faktör Bee <strong>Beauty</strong> Sun<br />

Güneş Spreyi, suya dayanıklı ve 24 saat<br />

nemlendirme sağlıyor.<br />

Bee <strong>Beauty</strong> Sun was developed for suncare<br />

products with 50-factor Sun Spray,<br />

very light-skinned and very sensitive to<br />

sun-sensitive skin. Bee <strong>Beauty</strong> Sun Spray<br />

is a water-resistant, 24-hour moisturizer<br />

with a special formula, 50 factors which<br />

prevent UVB & UVA rays as well as<br />

penetrating infrared rays.<br />

Özellikle evde uygulanabilen ürünleri<br />

ile etkili ve pratik bakım imkanı<br />

sunan Janssen Cosmetics; hem cildi<br />

güneşe hazırlamak hem de güneşe<br />

maruz kalan cildi onarmak adına cilde<br />

hızla nüfuz eden serum ampulleri ile<br />

dikkat çekiyor. Her ampul, yüksek<br />

performanslı etken maddeleri<br />

sayesinde derinin tüm katmanlarınca<br />

emilebiliyor.<br />

Offering effective and practical<br />

care especially at home-applicable<br />

products, Janssen Cosmetics provides<br />

ampoules quickly penetrating on the<br />

skin in order to prepare skin for the<br />

sun and repair the skin exposed to the<br />

sun. Each ampoule can be absorbed by<br />

all its layers of skin deep thanks to its<br />

high-performance ingredients.


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

15<br />

Güneş koruma ürünlerinde bulunan UV<br />

filtreleri vücudunuzu güneş ışınlarına<br />

karşı korurken giysilerle teması sarı<br />

leke oluşumuna sebep oluyor. Bu lekeler<br />

yıkama sonrası kıyafetlere sabitleniyor<br />

ve sarı lekeler oluşturuyır. Nivea Sun<br />

Koruma&Nem, yenilenen formülüyle, UV<br />

filtrelerine bağlı sarı lekelerin yıkanarak<br />

kolay çıkmasına yardımcı oluyor.<br />

UV filters found in sun protection<br />

products protect against the sun’s<br />

rays and cause yellowing of the<br />

clothes. These stains are fixed on<br />

clothes after washing and form<br />

yellow stains. Nivea Sun Protection<br />

& Moisture helps the easy removal<br />

of yellow stains due to UV filters with<br />

a renewed formula.<br />

Nuxe Güneş Koruyucu Yüz ve Vücut Sütü<br />

50 SPF her cilt tipinde kullanılabilen dört<br />

güneş filtresinin birlikteliği sayesinde<br />

kolayca emiliyor ve mükemmel bir SPF/<br />

UVA dengesi sağlıyor. Nuxe patentli su<br />

sümbülü çiçeği özleri sayesinde etkin<br />

nemlendirme sağlıyor. Marquesas<br />

Adaları’ndan gelen kau pe çiçekleri<br />

yatıştırıcı özelliğiyle güneşten kaynaklanan<br />

yanma hissini gideriyor.<br />

NUXE Sun Fondant Cream for Face SPF 50<br />

fondant cream, with Sun and Water Flowers,<br />

protects cells from ageing and helps you achieve<br />

a perfect tan. Ideal for fair skins and sensitive<br />

areas (face, neckline), this sun cream limits the<br />

appearance of dark spots. Nuxe’s ​patented water<br />

hyacinth plant extracts provide effective hydration.<br />

The kau pe flowers from the Marquesas Islands<br />

relieve the burning sensation caused by the sun<br />

with a soothing feature.<br />

Sephora Tinted Self-<br />

Tanning Body Mist<br />

Brozlaştırıcı Vücut<br />

Spreyi’ni çalkalayın, sıkın,<br />

elinizle yayın ve sonucu<br />

görün. Doğal şekilde<br />

bronzlaşmış ışıltılı bir<br />

cilt isteyenler bu ürünün<br />

cazibesine kapılıyor.<br />

Sephora Tinted Self-Tanning<br />

Body Mist gives you a gorgeous,<br />

natural-looking tan effect<br />

without streaking—yearround<br />

and without exposure<br />

to harmful UV rays. Its light<br />

tint bronzes the skin instantly,<br />

showing you exactly where you<br />

have applied it.<br />

Teoxane Advanced Perfecting Shield <strong>–</strong> Spf<br />

30, koruma ve yapılandırma özelliklerinin<br />

yanı sıra renkli dokusuyla da dikkat<br />

çekiyor. İçeriğindeki antioksidanlar,<br />

anti-glikasyon, ışık yansıtıcı pigmentler,<br />

SPF 30 güneş koruma özelliği sayesinde;<br />

cilt tonu eşitsizliğini düzenlemesi, cildin<br />

nemlenmesini sağlaması ve güneşe karşı<br />

koruması ile üç soruna aynı anda çözüm<br />

sunuyor.<br />

Teoxane Cosmeceuticals - Advanced Perfecting<br />

Shield SPF30 provides optimal hydration,<br />

reinforced protection and complexion<br />

correction all in one. The SPF works on four<br />

levels to hydrate, offer advanced protection,<br />

revitalise and restructure in one, leaving skin<br />

protected. The product protects against UV<br />

rays and contains Hyaluronic Acid for optimal<br />

hydration and is ideal base for make-up.


16 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

5 adımda sağlıkla parlayan bir cilt!<br />

Herbalife Global Dış Beslenme Ürün Eğitmeni ve<br />

Dış Beslenme Ürün Pazarlama Direktörü Jacquie<br />

Carter güzel bir cilde kavuşmanın önündeki<br />

sorunları ve kolay çözümlerini anlatıyor…<br />

Abur cuburdan uzak durun<br />

“Hepimizin bildiği üzere, sağlıklı görünen bir cilde giden yol sağlıklı<br />

beslenmeyle başlar. Fazla abur cubur yerseniz, cildiniz istediğiniz<br />

gibi görünmeyecektir. Sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalar<br />

tükettiğinizde, cildiniz daha sağlıklı ve genç görünür. Eğer cildinizden<br />

memnun değilseniz, beslenme tarzınızı iyice gözden geçirmelisiniz.”<br />

Cildinizi temizlediğinizden emin olun<br />

“Cildinizi sabah akşam temizlediğinizi sanırken aslında gereken<br />

temizliği yapmamış olabilirsiniz. Cilt temizliğinizi aceleye getiriyor<br />

ve cildinize sürdüğünüz ürünü sadece köpürtüp duruluyorsanız<br />

cildinizde makyajınızdan sonra kalan kalıntıları tam anlamıyla<br />

temizlememiş olursunuz. Cildinizi temizlediğinizden emin olmak için<br />

beyaz bir havluyla kurulayıp kontrol edebilirsiniz. Havlunun üzerinde<br />

fondöten, ruj veya maskara izleri görürseniz, bu cildinizi yeterince iyi<br />

temizlemediğiniz anlamına gelir.”<br />

Sorunlu bölgelere savaş açın<br />

“Herkes arada bir cilt sorunu yaşar ama asıl önemli olan, cildimizin<br />

genel yapısında fark oluşturmak için ne yaptığımızdır. Yüzün tamamı<br />

yerine yalnızca sorunlu alanı tedavi etmek gerekir. Cilt sorunlarını<br />

tedavi etmek için geliştirilen ürünler biraz sert olabilir ve cildi<br />

kurutabilir. Bu nedenle, tedaviyi yalnızca gerekli alana uygulamanız<br />

önemlidir. Sivilce karşıtı bir ürünü yüzünüzün tamamına uygulamaya<br />

başlarsanız, cildin doğal dengesinin bozulmasına yol açabilirsiniz.”<br />

Jacquie Carter<br />

Haftada bir gün peeling yapın<br />

“Cilt hücrelerinin dış tabakası sürekli olarak dökülür. Fakat bazen<br />

alttaki güzel ve sağlıklı cilt hücrelerini ortaya çıkarmak için, yüzeydeki<br />

ölü hücreleri temizlemek üzere bir peeling ürünü kullanmamız<br />

gerekebilir. Bu şekilde, cildimiz yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme<br />

kavuşur. Cilt tipine bağlı olarak haftada 1 ila 3 kez mutlaka peeling<br />

yapılmalıdır. Bunu haftalık bir ritüel haline getirdiğinizde, cildinizdeki<br />

farkın gözle görülür hale geleceğinden emin olabilirsiniz.”<br />

Ürünleri doğru sırayla uygulayın<br />

“Cilt bakımının belirli aşamaları vardır ve ideal sonuçlara ulaşmak<br />

için bu aşamalara uymanız gerekir. Talimatları tam olarak uygulamak<br />

ve ürünleri belirtilen sıralamayla kullanmak önemlidir. İlk aşama<br />

olan cilt temizliğinin sonunda tonik, serumlar ve nemlendiricilerle<br />

devam etmeniz gerekir. Bu sıralamanın dışına çıktığınızda, ürünler<br />

olumsuz etkilere yol açabilir veya hiç etki göstermeyebilir.”


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

17<br />

Jacquie Carter’s 5 best skin care tips<br />

Jacquie Carter, Director of Worldwide Outer Nutrition Product Training at Herbalife,<br />

introduces you to a revelation in skin care. An inspiring new line of products that will<br />

Refresh, Replenish and Rejuvenate your skin every day.<br />

Cleansing and toning<br />

Discover how the amazing<br />

Herbalife SKIN system can improve<br />

the look and feel of your Skin in<br />

just 7 days. Take just 90 seconds<br />

to hear from head of Worldwide<br />

training and education Jacquie<br />

Carter on how this incrediable<br />

product range works. Dirt, excess<br />

makeup, and oil left on the skin can<br />

clog pores and make the skin look<br />

rough, tired, and uneven. Keeping<br />

the skin free from all these things<br />

is important not only for our skin to<br />

look its very best.<br />

Mosturising<br />

Jacquie Carter presents the<br />

importance of moisturisor to your<br />

face and body. See which Herbalife<br />

products work best for these areas.<br />

When your skin is hydrated, it looks<br />

more youthful and has a radiant<br />

glow. Hydrated skin doesn’t come<br />

easily for most people. A daytime<br />

moisturizer and a rich night cream<br />

are necessary to maintain our<br />

skin’s moisture barrier and nourish<br />

the skin. Moisturizer is not just for<br />

the face, but also important for the<br />

body as well. And we all should<br />

make it part of our daily regimen to<br />

moisturize, from head to toe, each<br />

and every day.<br />

Looking after your eyes and lips<br />

Jacquie Carter tells understand<br />

why it’s important to look after the<br />

skin around your eyes and lips. See<br />

which products Herbalife offers to<br />

help with this. Technically this isn’t<br />

a skin care tip… but, I thought about<br />

eyes, lips, serums and all of those<br />

other great skin care products that<br />

are necessary for us to look our<br />

best… and a smile out ranks them<br />

all! Smiling will take years off of a<br />

person’s appearance for sure.<br />

Exfoliation<br />

Jacquie Carter shows you why<br />

it’s important to exfoliate your<br />

face and body regularly. See<br />

which products Herbalife has that<br />

can help with this. Learn about<br />

Herbalife products that are for<br />

your body. Understand why you<br />

should look after the skin on your<br />

body. Exfoliating is one of my<br />

favorite things to do. If you want to<br />

remove the dead skin cells from<br />

the surface of your skin, you must<br />

exfoliate. When we are teenagers,<br />

our bodies completely shed skin<br />

about every two weeks, on average.<br />

As we age that process gets slower<br />

and slower and slower.<br />

Masks<br />

Jacquie will talk through face<br />

masks and how to apply them,<br />

what the benefit is of using a<br />

face mask regularly and how you<br />

can demonstrate the product on<br />

your customers. Always wash<br />

your hands before you start your<br />

skin care regimen. Whether it’s<br />

cleansing, moisturizing or masking,<br />

you should always start with<br />

freshly cleansed hands so as not to<br />

transmit any more grime onto your<br />

skin.<br />

Looking after your hair<br />

Jacquie Carter recommends learn<br />

about your hair! Find out more<br />

about the Herbal Aloe shampoo<br />

and conditioner and why it’s<br />

important to maintain healthy<br />

hair. Technically this isn’t a skin<br />

care tip… but, I thought about<br />

eyes, lips, serums and all of those<br />

other great skin care products<br />

that are necessary for us to look<br />

our best… and a smile out ranks<br />

them all! Smiling will take years<br />

off of a person’s appearance<br />

for sure. There’s nothing more<br />

unapproachable or unattractive for<br />

that matter, then a pouty puss. If<br />

you look happy, people will perceive<br />

you as happy. If you look grumpy<br />

and mean, well who wants to be<br />

around that? All those best skin<br />

care tips and products might be<br />

wasted because no one will notice<br />

your fabulous skin behind that<br />

mean face.


18 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Cilt sağlığınıza Eczacıbaşı İlaç Pazarlama desteği<br />

Eczacibasi<br />

Pharmaceuticals<br />

Marketing support<br />

for your skin health<br />

Türkiye’nin ilk ve tek likit kolajen<br />

ürünü Voonka Liquid Collagen <strong>Beauty</strong>,<br />

eczanelerde…<br />

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, yeni ve devrim niteliğindeki<br />

ürünü Voonka Liquid Collagen <strong>Beauty</strong> ile güzellik<br />

destek ürünleri alanına giriş yaptı. 30-65 yaş arası<br />

kullanıcılar için geliştirilen Voonka Liquid Collagen<br />

<strong>Beauty</strong>, cildinin sağlıklı bir görünüme sahip olması için<br />

doğal bir çözüm arayanlara hitap ediyor.<br />

Türkiye’de ilk ve tek likit kolajen olan Voonka Liquid<br />

Collagen <strong>Beauty</strong>; içeriğindeki 10 gr. hidrolize sıvı<br />

kolajen ile mevcut kolajen yapısına ve sentezine destek<br />

verirken, 100 mg Hiyalüronik asit, C vitamini, B5 ve<br />

B6 vitaminlerinin sinerjik etkisi ile cildin korunmasına<br />

yardımcı oluyor. Voonka Liquid Collagen <strong>Beauty</strong>’nin,<br />

cildinin nem dengesini korumak için doğal bir<br />

çözüm arayan tüketiciler için geliştirilen benzersiz<br />

formülasyonu, artık çilek ve mango aromalı iki farklı<br />

çeşidiyle tüm seçkin eczanelerde satışa sunuluyor.<br />

Voonka Liquid Collagen <strong>Beauty</strong>, <strong>Turkey</strong>’s<br />

first and only liquid collagen product, in<br />

pharmacies ...<br />

Eczacibasi Pharmaceuticals Marketing has entered<br />

the field of beauty support products with its new and<br />

revolutionary product Voonka Liquid Collagen <strong>Beauty</strong>.<br />

Developed for users ages 30-65, Voonka Liquid<br />

Collagen <strong>Beauty</strong> appeals to those looking for a natural<br />

solution for a healthy look.<br />

Voonka Liquid Collagen <strong>Beauty</strong>, the first and only liquid<br />

collagen in <strong>Turkey</strong>; supports the collagen structure<br />

and synthesis with content of 10 gr hydrolized liquid<br />

collagen in its content and also 100 mg Hyaluronic acid<br />

helps protect skin by synergistic effect of vitamin C,<br />

B5 and B6 vitamins. Developed for consumers looking<br />

for a natural solution in order to keep skin moisture<br />

balance well, the unique formulation of Voonka<br />

Liquid Collagen <strong>Beauty</strong> is now available in all the elite<br />

pharmacies with two different types of strawberry and<br />

mango flavors.


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

19<br />

Doğadan gelen güzellik<br />

“Uludağ Premium Cilt Bakım Sprey Serisi”<br />

Doğal maden suyu tarih<br />

boyunca farklı kültürlerde<br />

sonsuz gençlik ve güzelliğin<br />

kaynağı olarak görülmüştür.<br />

İnsanoğlu hep bir ‘gençlik çeşmesi’<br />

aramıştır. Bu noktada belki de<br />

ulaşabildiğimiz en doğru kaynak<br />

olan doğal maden suyu da zengin<br />

mineralleriyle yaşlanmaya karşı<br />

insanların bekledikleri doğal<br />

etkiyi sunmuştur. Bu sebeple de<br />

kadınların cilt bakım rutinlerinde<br />

her zaman yer bulmuştur. Cildi<br />

nemlendirirken aynı zamanda<br />

içeriğindeki zengin minerallerle<br />

besleyen maden suyu, şimdi<br />

Uludağ Premium Cilt Bakım Sprey<br />

serisi ile bakımına ve pratikliğe<br />

önem verenlerin vazgeçilmezi<br />

olmaya aday oluyor.<br />

Uludağ Premium Cilt Bakım Sprey<br />

serisi farklı ihtiyaç ve beklentilere<br />

3 ürünüyle cevap veriyor. İçeriğinde<br />

sadece doğal maden suyu bulunan<br />

Sade Uludağ Premium Cilt Bakım<br />

Spreyi; cildi nemlendiriyor,<br />

yumuşatıyor, parlaklık kazandırıyor,<br />

serinlik ve ferahlama hissi<br />

vererek aynı zamanda cildin<br />

nefes almasını sağlıyor. E<br />

Vitaminli Uludağ Premium Cilt<br />

Bakım Spreyi ise içeriğindeki E<br />

vitamininin antioksidan etkisiyle<br />

hücrelerin yenilenmesine, cildin<br />

canlanmasına ve nemlenmesine<br />

yardımcı oluyor. Uludağ Premium<br />

Güneş Koruyuculu Sprey 30 SPF<br />

içeriği ile tüm vücut için güneşin<br />

zararlı etkilerine karşı koruyucu<br />

görevini üstlenerek güneş<br />

koruyucu ürünlere farklı bir boyut<br />

kazandırıyor.<br />

<strong>Beauty</strong> from nature<br />

“Uludag Premium Skin Care Spray Series”<br />

Natural mineral water has<br />

been seen as a source of<br />

endless youth and beauty<br />

in different cultures throughout<br />

history. Mankind always looks for<br />

a ‘youth fountain’. At this point,<br />

perhaps the most accurate source<br />

of natural mineral water we can<br />

reach is the natural effect that<br />

people expect from aging with their<br />

rich minerals. For this reason,<br />

women have always been involved<br />

in skin care routines. The mineral<br />

water that feeds the rich minerals<br />

at the same time while moisturizing<br />

the skin is now being nominated for<br />

those who give importance to the<br />

care and practicality with Uludag<br />

Premium Skin Care Spray series.<br />

Uludag Premium Skin Care Spray<br />

series meets to different needs<br />

and expectations with 3 products.<br />

Plain Uludag Premium Skin Care<br />

Spray with only natural mineral<br />

water moisturizes the skin, softens<br />

it, gives it shine, gives a feeling<br />

of coolness and relief, and at the<br />

same time it allows the skin to<br />

breathe. Uludag Premium Skin<br />

Care Spray with Vitamin E provides<br />

skin revitalization, cell renewal<br />

and helps to moisturize with the<br />

antioxidant effect of the vitamin<br />

in the content. Uludag Premium<br />

Sun Protect Spray with 30 SPF<br />

ingredients protects the skin from<br />

harmful effects of sun for the whole<br />

body, giving sunscreen products a<br />

different dimension.


20 <strong>Beauty</strong> güzellik<br />

<strong>2017</strong> yılının yeni trendi kaliteli bir cilt<br />

Tüketici araştırmasının sonuçlarına göre; cilt kalitesi<br />

kadınlar için büyüyen bir endişe! Kadınların yarısından<br />

fazlası (%56) cilt görünümlerinin dış güzelliklerine<br />

katkıda bulunduğunu söylüyor. Cilt kalitesi; kim olduğumuzu,<br />

nasıl hissettiğimizi ve nasıl yaşadığımızı gösteriyor. Birçok<br />

kadın cildi için nemlendirici kullanıyor, fakat artık tek<br />

uygulamayla dokuz aya kadar etkisi süren ve <strong>2017</strong> yılına<br />

damgasını vuran bir uygulama var. Hem de bu yenilikte;<br />

hidrasyon için ayrı, elastikiyet için ayrı, pürüzsüzlük için ayrı<br />

uygulamalara gerek kalmadan, cilt kalitesi artıyor ve cilt<br />

derinlemesine nemlilik kazanıyor.<br />

Tek uygulama, dokuz ay süren etki…<br />

Cilt kalitesini iyileştiren, tek uygulamayla dokuz aya kadar<br />

etkisini sürdüren bu uygulama, hyaluronik asidin intradermal<br />

cilt altına uygulanması ile cilt pürüzsüzlüğünü iyileştiriyor<br />

ince çizgileri yok ediyor, akne lekeleri ve kırmızı lekelerin<br />

görünümünü azaltıyor, cildi nemlendiriyor ve cilde elastikiyet<br />

kazandırıyor. Ve size sadece kendinize güvenmek, derinden<br />

ışıldamak kalıyor.<br />

Tek uygulama,<br />

dokuz ay süren<br />

etki…<br />

Only one application<br />

provides nine<br />

months effect ...<br />

The new trend of <strong>2017</strong><br />

is a quality skin<br />

According to the results of the consumer survey; Skin<br />

quality is a growing concern for women! More than<br />

half of the women (56%) say the skin appearances<br />

contribute to the outer beauty. Skin quality shows who we are,<br />

how we feel and how we live. Many women use moisturizers<br />

for their skin, but now they have an application that will last<br />

up to nine months with a single application and put a firm<br />

stamp on year <strong>2017</strong>. This treatment provides skin quality to<br />

increase and skin becomes deeply moist without any extra<br />

applications for hydration, elasticity and smoothness.<br />

Only one application provides nine months effect ...<br />

This treatment improves skin quality and lasts up to nine<br />

months with an only one application. It improves skin<br />

smoothness by applying hyaluronic acid under intradermal<br />

skin. It removes fine lines, reduces appearance of acne spots<br />

and red spots, moisturizes skin and gives skin elasticity. And<br />

you just trust yourself, deeply shine.


22 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Bu yaz<br />

çooook<br />

renkli!<br />

It’s very<br />

colorful this<br />

summer!


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

23<br />

Bu yıl oje renkleri ve tırnak<br />

tasarımları bilinen kalıplarını<br />

yıkıyor. <strong>2017</strong> yılında tırnak<br />

şekillerinde sakinlik ve doğallık<br />

hakimken, desenlerde kübist<br />

ve fütürist yaklaşımlar ön plana<br />

çıkıyor.<br />

Bu yaz tırnaklarda her rengi<br />

göreceğiz. Parlak pastel tonlar,<br />

rengarenk tırnak tasarımları<br />

plajları süsleyecek. Tırnaklarda<br />

desenler, taşlı ve çiçekli<br />

süslemeler de bu yazın tercihleri<br />

arasında.<br />

This year, nail polish and nail designs break<br />

down their known patterns. In <strong>2017</strong>, the nails<br />

are dominated by calmness and naturalness,<br />

and the cubist and futurist approaches are in<br />

the forefront.


24 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Kare tırnak modasının yerini ise sivrilen<br />

tırnaklar alıyor. Uca doğru törpülenerek<br />

oluşturulan görünüm ile parmaklar daha<br />

uzun görünüyor. Bu da kısa parmaklı<br />

kadınları tırnakları fazlaca uzatma<br />

derdinden kurtarıyor!<br />

This summer we will see every color in<br />

the nails. Bright pastel shades, colorful<br />

nail designs will decorate the beaches.<br />

Patterns in the nails, stonework and floral<br />

ornaments are among the choices of this<br />

summer.<br />

Tapered fingernails take place of square<br />

nail. The fingers look longer with the<br />

appearance created by squirming taper.<br />

This saves women with short fingers from<br />

extending their nails too much!


26 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

L’Oreal ve Balmain’den makyaj koleksiyonu işbirliği<br />

L’Oreal grup, Balmain moda evi<br />

ile kapsül bir ruj koleksiyonu<br />

için güçlerini birleştirdi. L’Oreal<br />

Paris Color Riche serisinde yer<br />

alacak koleksiyon ilk kez Eylül<br />

ayında Paris moda haftasında<br />

yapılacak olan Balmain İlkbahar<br />

2018 defilesinde tanıtılacak.<br />

Moda evinin tasarımcısı Olivier<br />

Rousteing yaptığı açıklamada<br />

bu işbirliğiyle tüm dünyadaki<br />

kadınlara ulaşabilecek olmanın<br />

verdiği mutluluğu vurguladı.<br />

“Breathing Color” ile nefes alan tırnaklar!<br />

Flormar “Breathing Color”<br />

ojelerin özel yapısı sayesinde,<br />

su buharı ve havanın tırnağın<br />

yüzeyine kadar ulaşmasına<br />

olanak sağlarken UV filtreleri<br />

ile solma ve sararmaya engel<br />

oluyor. Tırnaklarınızın sağlıkla<br />

uzaması için yeni formüle sahip<br />

olan “Breathing Color” ojelerin<br />

düz uçlu fırçası ve çıkarılabilen<br />

üst kapağı sürüş kolaylığı<br />

sağlıyor. Üstelik sadece<br />

parmağınızı kapağın üzerine<br />

yerleştirip uygulamanız yeterli!


Yazın coşkusu Avon’da<br />

Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

27<br />

AVON Color Trend’in yenilenen ve<br />

geliştirilen ürün serisi kadınları<br />

renkli bir maceraya davet ediyor.<br />

Renkli maskara ve eyeliner’lardan<br />

ojelere; farklı formlarda<br />

rengarenk rujlardan etkili ve doğal<br />

görünümlü kapatıcılara uzanan<br />

Color Trend makyaj ürünlerini<br />

kullanan kadınlar, eğlenceli ve<br />

renkli dünyalarını dışa yansıtma<br />

fırsatı buluyor.<br />

In summer,<br />

excitement in Avon<br />

Selülit görünümünü hafifleten ve<br />

sıkı bir cilt görünümü sağlayan<br />

AVON Solutions ise yazın sıcak<br />

günleri yaklaşırken deniz tatili<br />

için hazırlıkları hızlandırıyor.<br />

Multi tone kompleksi sayesinde<br />

selülit görünümünü hafifleten<br />

AVON Solutions bel, basen ve<br />

bacak bölgesinde son derece etkili<br />

sonuçlar ortaya çıkarıyor.<br />

The renewed and improved<br />

product line of AVON Color Trend<br />

invites women to a colorful<br />

adventure. Women who use<br />

Color Trend make-up products<br />

ranging from colorful mascara<br />

and eyeliner to colorful lipsticks<br />

to effective and natural looking<br />

closers in different forms, have the<br />

opportunity to reflect out their fun<br />

and colorful worlds.<br />

Avon Solutions, which relieves<br />

the appearance of cellulite and<br />

provides a tight skin appearance,<br />

is accelerating the preparations<br />

for the sea holiday in the summer<br />

as hot days coming. With the<br />

multi-tone complexity, AVON<br />

Solutions relieves the appearance<br />

of cellulite, revealing extremely<br />

effective results in the waist, pelvis<br />

and leg areas.


28 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

The Body Shop ile yaza sıkı bir başlangıç<br />

A tight starts for the summer with The Body Shop<br />

Güzellik kaynağı olarak dünyanın<br />

kendisinden ilham alan The Body Shop<br />

‘Spa Of The World’ serisinin sıkılaştırıcı ve<br />

inceltici etkisi ile öne çıkan yeni ürünleriyle<br />

vücudunuzu yaza hazırlıyor. Etiyopya’dan<br />

yeşil kahve ile zenginleştirilmiş vücut<br />

bakım kremi, Fransa’dan üzüm çekirdeği<br />

tozu ve yerel ticaret ürünü Paraguay şekeri<br />

içeren vücut peelingi ve Thai Makrut misket<br />

limonuyla güçlendirilen yeni vücut yağıyla<br />

vücudunuzu ve zihninizi şımartın.<br />

Inspired by the world itself as a beauty<br />

source, The Body Shop prepares your body<br />

with new products that stand out with its<br />

tightening and thinning effect of ‘Spa Of The<br />

World’ series. Pamper your body and mind<br />

with Ethiopia’s green coffee-enriched body<br />

care cream, French grape seed oil and bodypeeling<br />

with Paraguay sugar and local body<br />

cream, and new body oil fortified with Thai<br />

Makrut lime.<br />

Yves Rocher’den yeni keçe uçlu Eyeliner<br />

New felt tipped eyeliner from Yves Rocher<br />

Yves Rocher yeni keçe uçlu Eyeliner<br />

kahverengi, doğa yeşili, koyu lacivert, derin<br />

mavi ve açık mavi olmak üzere 5 farklı<br />

renk seçeneği sunuyor. İçeriğindeki, uzun<br />

süre dayanıklılık sağlayan yoğun renk<br />

pigmentleri sayesinde tek adımla büyüleyici<br />

bakışlara sahip olabileceğiniz eyeliner,<br />

yeni ultra ince ve belirgin ucu ile kullanım<br />

kolaylığı sağlıyor.<br />

Yves Rocher offers 5 different color<br />

options: Eyeliner brown, nature green,<br />

dark navy blue, deep blue and light blue.<br />

With its intense color pigments, the<br />

eyeliner provides long-lasting durability in<br />

one step, gives you a new ultra-slim and<br />

distinctive tip for ease of use.<br />

Sephora bu yaz da seyahatlerinize eşlik ediyor<br />

Sephora accompanies your trip this summer<br />

Sephora’nın Made In Sephora markasıyla<br />

yaptığı en büyük güzellik hamlelerinden<br />

biri olan <strong>Beauty</strong> To Go, yeni sezonda da<br />

koleksiyonunu kadınların beğenisine<br />

sunuyor. Sephora’nın en beğenilen<br />

ürünlerinin seyahat boy versiyonlarının yer<br />

aldığı <strong>Beauty</strong> To Go koleksiyonu, Fingertip<br />

Eyelinerlar, lipgloss’lar, dudak balmları,<br />

ojeler, saç aksesuarları ve seyahat kitleri<br />

içeriyor.<br />

One of Sephora’s greatest beauty<br />

moves with the Made In Sephora<br />

brand, <strong>Beauty</strong> To Go offers its<br />

collection to the women in new<br />

season. The <strong>Beauty</strong> To Go collection<br />

includes travel-sized versions of<br />

Sephora’s most admired products,<br />

Fingertip Eyeliners, lipglosses, lip<br />

balms, shampoos, hair accessories<br />

and travel kits.


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

29<br />

Kiko Milano’dan neon etkili parlak renkler<br />

Neon bright colors from<br />

Kiko Milanofor your skin<br />

health<br />

KIKO’nun yeni kapsül koleksiyonu dinamik, sportif<br />

ve trendleri yansıtıyor. Neon etkisine sahip floresan<br />

renklerle öne çıkan koleksiyon, eğlencenin yanı sıra<br />

yüksek performanslı bir makyaj sunuyor. Spora özgü<br />

tutku; enerji ve teknik performansa uygun olarak<br />

makyajın kalıcılığını en üst düzeye çıkarmak için<br />

tasarlanan Active Fluo koleksiyonu ile hayat buluyor.<br />

Rahatlığın ön planda olduğu yeni koleksiyonda, fuşya<br />

dudaklar, neon tırnaklar ve renkli gözler dikkat çekiyor.<br />

Nail lacquer or transparent<br />

top coat with a plumping effect<br />

that becomes fluorescent<br />

when exposed to UV light. The<br />

flat brush makes it easy to<br />

apply. Sports-specific passion;<br />

Active Fluo Neon Nail Lacquer<br />

designed to maximize the<br />

make-up’s permanence in<br />

accordance with energy and<br />

technical performance. In the<br />

new collection where comfort<br />

is front-panel, fascia lips, neon<br />

nails and colorful eyes are<br />

remarkable.<br />

Nars Sun Wash Diffusing Bronzer koleksiyonu<br />

Nars, Sun Wash Diffusing Bronzer’ı <strong>2017</strong> yaz için<br />

sunuyor. Yenilik ilham ile buluşuyor ve alışıla gelmişin<br />

dışında bir bronzlaştırıcı ile karşımıza çıkıyor. Natürel<br />

ışığı hapsederek mat bir bitiş sağlıyor ve kusurlara<br />

nüfuz ederek doğal bir görünüm veriyor. Yumuşak ve<br />

ipeksi ince yapısı sayesinde ciltte kolayca dağılırken<br />

kadifemsi bir görünüm sağlıyor.<br />

Nars Sun Wash Diffusing<br />

Bronzer Collection<br />

Matte bronzer takes on a new dimension enhanced by<br />

the warmth of natural light. Designed with Soft Blurring<br />

Technology, this innovative powder captures the light<br />

and diffuses imperfections for soft-focus bronzing that<br />

enhances and entrances. Smooth. Silky. Weightless.<br />

Effortlessly delivers a wash of allover color or layers for<br />

concentrated warmth.


32 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

İKMİB kimya ihracatının şampiyonlarını ödüllendirdi<br />

14 milyar dolarlık ihracatın yıldızlarına 23 kategoride 115 ödül verildi<br />

Plastikten kozmetiğe, ilaçtan<br />

kauçuğa, medikalden boyaya<br />

kadar kimyanın farklı alt<br />

sektörlerindeki 7 bin ihracatçı<br />

firmayı temsil eden İstanbul<br />

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri<br />

İhracatçıları Birliği (İKMİB), 2016<br />

yılında 14 milyar dolarlık ihracata<br />

imza atan sektör temsilcilerini yeni<br />

rekorlar için cesaretlendiriyor.<br />

Türkiye sanayinin nabzını tutan ve<br />

300 binden fazla kişiye istihdam<br />

oluşturan kimya sektörü, <strong>2017</strong> yılı<br />

için 15,5 milyar dolarlık ihracat<br />

hedefi koydu. Yılın dört aylık<br />

döneminde geçen yıla kıyasla<br />

ihracatını yüzde 17,41 artıran ve 5<br />

milyar 369 milyon dolar ihracata<br />

ulaşan kimyada moraller yerinde.<br />

İKMİB’in üye firmalarını<br />

başarılarından dolayı<br />

onurlandırmak ve teşvik etmek<br />

amacıyla düzenlediği 2016<br />

İhracatın Yıldızları Töreninde, 23<br />

farklı kategoride 115 ödül verildi.<br />

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Murat Akyüz’ün ev sahipliğinde<br />

düzenlenen ödül törenine; TİM<br />

Başkanı Mehmet Büyükekşi,<br />

İstanbul Sanayi Odası Başkanı<br />

Erdal Bahçıvan, İTO Meclis Başkanı<br />

Şekip Avdagiç, İTHİB Yönetim<br />

Kurulu Başkanı İsmail Gülle,<br />

İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Nahit Kemalbay, Kauçuk Derneği<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan<br />

Kaya, TKSD Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Timur Erk, İMMİB Genel<br />

Sekreteri Armağan Vurdu, İKMİB<br />

Yönetim Kurulu Üyeleri, AKMİB<br />

Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör<br />

firmaları katıldı. Kimyanın alt<br />

sektör ve ürün gruplarında en<br />

fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5<br />

firmanın ödüllendirildiği gecede<br />

bu yıl yeni eklenen “En Katma<br />

Değerli İhracat”, “Hedef Ülkelere<br />

İhracat”, “Pazar <strong>Sayısı</strong> Artış”<br />

gibi kategorilerde de en başarılı<br />

firmalar ödüllendirildi.<br />

İstanbul Kimyevi Maddeler ve<br />

Mamülleri İhracatçıları Birliği<br />

(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Murat Akyüz, törende yaptığı<br />

konuşmada ödül alan firmaları<br />

kutladı ve şunları söyledi;<br />

“Plastikten kozmetiğe, ilaçtan<br />

boyaya yaşamın her alanına yönelik<br />

ürünler sunan kimya sektörümüz,<br />

son yıllardaki ihracat hamlesi ile<br />

Türkiye ekonomisinin en dinamik<br />

sektörleri arasındaki yerini<br />

sağlamlaştırıyor. Avrupa başta<br />

olmak üzere Afrika’dan Güney<br />

Amerika ve Uzakdoğu’ya kadar<br />

geniş bir dağılımda ihracat yapan<br />

sektörümüz rekabet gücünü her<br />

geçen yıl artırıyor. 2016 yılında<br />

büyük bir gayretle çalışan ve<br />

200’den fazla ülkeye ürünlerini<br />

ulaştıran tüm firmalarımızı<br />

yürekten kutluyorum. İhracatın<br />

Yıldızları ödüllerinin firmalarımız<br />

açısından önemli bir motivasyon<br />

olduğu inancındayız”.


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

33<br />

IKMIB rewarded champions of chemical exports<br />

The stars of the $ 14 billion exports were awarded with 115 awards in 23 categories<br />

Representing 7,000 exporter<br />

companies in different subsectors<br />

of chemicals from<br />

plastic to cosmetics, from medicine<br />

to rubber, from medical to dye,<br />

Istanbul Chemical Materials and<br />

Products Exporters’ Association<br />

(IKMIB) encourages sector<br />

representatives who have signed<br />

$ 14 billion in exports in 2016<br />

for new records. The chemical<br />

sector, which holds the pulses of<br />

the Turkish industrial sector and<br />

employs more than 300 people, has<br />

set a 15.5 billion dollar export goal<br />

for <strong>2017</strong>. In the four months of the<br />

year, exports increased by 17.41<br />

percent compared to the previous<br />

year and exports reached 5 billion<br />

369 million dollars.<br />

At the 2016 Export Stars Ceremony,<br />

which was organized by İKMİB<br />

to honor and encourage the<br />

member companies for their<br />

achievements, 115 awards were<br />

given in 23 different categories.<br />

The awards ceremony hosted by<br />

IKMIB Chairman Murat Akyuz;<br />

TIM Chairman Mehmet Buyukeksi,<br />

Istanbul Chamber of Industry<br />

President Erdal Bahcivan, ITO<br />

Assembly President Sekip Avdagic,<br />

ITHIB Chairman Ismail Gulle,<br />

ISTOC Chairman Nahit Kemalbay,<br />

Chairman of Rubber Association<br />

Nurhan Kaya, Chairman of TKSD<br />

Timur Erk, IMMIB Secretary<br />

General Armagan Vurdu, members<br />

of IKMIB Board of Directors,<br />

members of AKMIB Board of<br />

Directors and sector companies<br />

participated. The most successful<br />

companies were awarded in the<br />

categories such as “Most Added<br />

Value Export”, “Target Country<br />

Exports” and “Market Number<br />

Increase”, which were newly added<br />

to this year’s top 5 companies<br />

that have been awarded the top<br />

5 companies that make the most<br />

export in the sub sector and<br />

product groups.<br />

Murat Akyuz, Chairman of the<br />

Board of Directors of Istanbul<br />

Chemicals and Products Exporters<br />

Association (IKMIB), celebrated the<br />

award winning companies in the<br />

ceremony and said, “Our chemistry<br />

sector, which offers products for<br />

all areas of life from medicine<br />

to cosmetics, from medicine to<br />

dye, consolidates its place among<br />

the most dynamic sectors of<br />

the Turkish economy with the<br />

exportation of the last few years.<br />

Our sector, which exports in a wide<br />

range from Africa to South America<br />

and Far East, mainly in Europe,<br />

increases our competitive power<br />

every year. I heartily congratulate<br />

all of our companies who work hard<br />

in 2016 and deliver their products<br />

to more than 200 countries. We<br />

believe that the awards of Exports<br />

are an important motivation for our<br />

companies.”


34 <strong>Beauty</strong> Fuar<br />

13. Uluslararası Kozmetik ve Güzellik Fuarı<br />

<strong>Beauty</strong> Eurasia’da ziyaretçilerini ağırladı<br />

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilk çevre ödülleri organizasyonunda ‘‘Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre<br />

Ödülü’’ ile sektörel performans değerlendirme organizasyonu kapsamında ‘’Büyük Ölçekli Kuruluş’’ dalında<br />

ödüle layık görülen ve dünya çapında yetmişten fazla ülkeye ihracat yapan MG International<br />

Fragrance Company, bu yıl 13.sü düzenlenen Uluslararası Kozmetik ve Güzellik<br />

Dünyanın en<br />

önemli parfümörleri<br />

MG International’da<br />

MG International Fragrance<br />

Company, dünyanın en iyi koku<br />

uzmanlarını; Türk ve yabancı<br />

parfümörleri ahenkli bir yaratım<br />

süreci içinde bir araya getiriyor.<br />

Alanında uzman sekiz parfümörün<br />

tasarladığı yeni formüller<br />

her daim sektöre yeni bir<br />

soluk getiriyor.<br />

Fuarı <strong>Beauty</strong> Eurasia’daki yerini aldı...<br />

1961 yılında Türkiye’nin ilk esans üreticisi olarak faaliyete geçen MG<br />

International Fragrance Company, her yıl 550’yi aşkın firmayı ağırlayan<br />

fuarda stant tasarımı ve dekorasyonu ile ziyaretçilerin beğenisini çekti.<br />

46.500 m2’lik üretim alanı üzerindeki 5.000 m2’lik organik sentez<br />

merkezinde, 12.000 ham maddeden oluşan eşsiz koleksiyonu ile<br />

sektörün öncüsü olan MG International Fragrance Company Onursal<br />

Başkanı Mişel Gülçiçek konuyla ilgili olarak; ‘‘Fuara olan uluslararası<br />

ilginin her geçen yıl artması sektörde devamlılığı sağlamak açısından<br />

çok önemli. <strong>Beauty</strong> Eurasia dünyanın her bölgesinden konusunda<br />

uzman firmaları bir araya getiren çok seçkin bir platform olması<br />

açısından burada istikrarlı bir şekilde yer almaya devam edeceğiz.’’<br />

açıklamalarında bulundu.


Fuar<br />

<strong>Beauty</strong><br />

35<br />

MG International<br />

Fragrance Company<br />

welcomed its visitors in<br />

<strong>Beauty</strong>Eurasia 2016 13th<br />

International Exhibition<br />

for Cosmetics, <strong>Beauty</strong>,<br />

Hair<br />

MG International Fragrance Company, which has been awarded with “Kocaeli Chamber of Industry Sahabettin<br />

Bilgisu Environment Award” in the first environmental award organization of <strong>Turkey</strong> last year and<br />

“Large Scale Organization” within the scope of sector performance evaluation<br />

organization and exporting to more than seventy countries around the world, in<br />

<strong>Beauty</strong>Eurasia, International Cosmetics and <strong>Beauty</strong> Fair held for 13 times this<br />

year took place...<br />

Starting activities in 1961 as the <strong>Turkey</strong>’s first essences<br />

manufacturer, MG International Fragrance Company was interest to<br />

visitors with booth design and decoration at the fair which hosts more<br />

than 550 companies every year.<br />

Misel Gulcicek, Honorary President of MG International Fragrance<br />

Company which is a leading company in the industry with its unique<br />

collection made of 12,000 raw materials in its organic synthesis center<br />

in 5000 square meter on its 46500 square meter production area, said,<br />

“Increasing international interest in fairs every year is very important<br />

in terms of ensuring continuity in the sector. <strong>Beauty</strong>Eurasia is a very<br />

distinguished platform that brings together experts from all over the world,<br />

and we will continue to be involved in a stable manner here.”<br />

The most important<br />

perfumers of the<br />

world are at MG International<br />

MG International Fragrance Company<br />

brings together the world’s best<br />

fragrance experts and Turkish and foreign<br />

perfumers in a harmonious creative<br />

process. The new formulas designed<br />

by eight expert perfumers in the field<br />

bring a new breath to every segment<br />

of the industry.


36 <strong>Beauty</strong> Baby<br />

Wee Baby yeni fabrikasını hizmete açtı<br />

Faaliyete geçen yeni üretim tesisinde, üretim kapasitesi 50 milyona çıktı<br />

Türkiye’de 31 yıllık köklü<br />

geçmişiyle annelerin ve<br />

bebeklerin ihtiyaçlarını<br />

karşılayan Burda Bebek A.Ş.,<br />

Wee Baby markasıyla sektördeki<br />

konumunu güçlendiriyor. Sakarya<br />

Organize Sanayi Bölgesi’nde<br />

hizmete açılan yeni üretim<br />

tesisiyle, Burda Bebek <strong>–</strong> Wee Baby<br />

15 bin m2 üretim ve depolama<br />

alanında hizmet verecek. <strong>2017</strong><br />

yılı sonuna kadar 12 milyon TL<br />

yatırımı planlanan tesisin artan<br />

kapasitesiyle Wee Baby, yüzde<br />

30’un üzerinde büyüme hedefliyor.<br />

Burda Bebek-Wee Baby, bu<br />

yatırımla 25 milyon olan üretim<br />

kapasitesini yüzde 100 artırarak 2<br />

katına çıkaracak. Üretim tesisinde<br />

yüzde 60 - 65’i kadın olmak üzere<br />

toplamda yaklaşık 187 kişi istihdam<br />

ediliyor.<br />

Uluslararası kalite<br />

standartlarında yerli üretim!<br />

Dünya standartlarında, yerli<br />

üretimiyle daha uygun fiyatlara<br />

kaliteli ürünler sunan Burda<br />

Bebek <strong>–</strong> Wee Baby, anne ve<br />

bebeğinin doğum sonrasında<br />

ihtiyaç duyabilecekleri bütün<br />

ürünleri portföyünde bulunduruyor.<br />

Annelere özel ürünler, beslenme<br />

ürünleri, emzikler, yardımcı<br />

ürünler, bakım ürünleri ve<br />

oyuncaklardan oluşan 6 ana<br />

kategorideki 400’ün üzerinde ürüne<br />

sahip olan marka 24 bin eczane<br />

ve 10 bin perakende noktası ile 30<br />

binin üzerinde satış noktasında yer<br />

alıyor.<br />

<strong>2017</strong> yılının Burda Bebek - Wee<br />

Baby için sıçrama yılı olacağına<br />

dikkat çeken Wee Baby Genel<br />

Müdürü Burak Özbaşoğlu, “Türkiye<br />

içinde ve ihracatta büyümeyi<br />

hedefliyoruz. Yeni yatırımımızla<br />

birlikte ürün kategorilerinde ve<br />

farklı ülkelerde genişleyeceğiz.<br />

Artan kapasitemiz ile lojistik ve Ar-<br />

Ge çalışmalarımız hız kazanacak.<br />

Müşterilerimize daha etkin ve<br />

farklı ürün çeşitleriyle de hizmet<br />

verebileceğiz” şeklinde konuştu.<br />

2016‘yı, yüzde 17’lik konsolide<br />

büyüme ile kapatan Burda Bebek<br />

- Wee Baby; Avrupa, Ortadoğu,<br />

Afrika ve Türki cumhuriyetleri<br />

dahil 24 ülkeye ihracat yapıyor.<br />

<strong>2017</strong> yılında ise özellikle Ortadoğu<br />

ve Avrupa bölgesinde büyümeyi<br />

hedefliyor.


Baby<br />

<strong>Beauty</strong><br />

37<br />

Wee Baby opens new factory<br />

Production capacity reached 50 million with the new production facility<br />

which has started to operate<br />

Burda Bebek Inc., which<br />

meets the needs of mothers<br />

and babies with a wellestablished<br />

past of 31 years in<br />

<strong>Turkey</strong>, strengthens its position in<br />

the sector with its Wee Baby brand.<br />

With the new production facility<br />

opened in Sakarya Organized<br />

Industry Zone, Burda Bebek - Wee<br />

Baby will serve in production<br />

and storage area of ​15 thousand<br />

square meter. By the end of <strong>2017</strong>,<br />

Wee Baby aims to grow by more<br />

than 30 percent with an increasing<br />

capacity of the planned plant with<br />

an investment of 12 million TL.<br />

Here, Baby-Wee Baby will increase<br />

its production capacity by 25% to<br />

100% by 100%. A total of about<br />

187 people are employed in the<br />

production facility, 60 to 65 percent<br />

of whom are women.<br />

Domestic production in<br />

international quality standards!<br />

Burda Bebek - Wee Baby, which<br />

offers quality products at world<br />

standards and at a more affordable<br />

price with domestic production,<br />

has all the products that mother<br />

and baby need after childbirth.<br />

Annelere has more than 400<br />

products in 6 main categories<br />

consisting of special products,<br />

nutritional products, pacifiers,<br />

auxiliary products, care products<br />

and toys. The brand has more<br />

than 30 thousand sales points with<br />

24 thousand pharmacies and 10<br />

thousand retail points.<br />

Wee Baby General Manager<br />

Burak Özbaşoğlu, who pointed<br />

out that the year <strong>2017</strong> will be the<br />

leap year for “Here - Baby - Wee<br />

Baby”, we aim to grow in <strong>Turkey</strong><br />

and in exports. With our new<br />

investment we will expand in<br />

product categories and in different<br />

countries. With our increased<br />

capacity, our logistics and R & D<br />

activities will gain momentum. We<br />

will be able to serve our customers<br />

more effectively and with different<br />

product varieties. “<br />

Burda Bebek - Wee Baby, which<br />

closed 2016 with a growth of 17<br />

percent in the console; Europe,<br />

the Middle East, Africa and Turkic<br />

republics. In <strong>2017</strong>, it aims to grow<br />

especially in the Middle East and<br />

Europe.


38 <strong>Beauty</strong> Röportaj<br />

Hayallerin kozmetiğe dönüştüğü yer<br />

Sora Group<br />

Sora Group CEO’su Salih Çıta;<br />

“Kozmetik sanatın endüstriyel alandaki uygulamasıdır.<br />

Yazmış olduğunuz bir şiir ya da romanı okuyucunun beğenisine sunmak gibidir...”<br />

1981 yılında Yıldız Teknik<br />

Üniversitesi Kimya<br />

Mühendisliği bölümünden<br />

mezun olan Sora Group Ceo’su<br />

Salih Çıta ilk işi olan Max Factor<br />

bünyesinde uzun yıllar deneyim<br />

kazanmış. 35 yıldır kozmetik<br />

sektörünün içerisinde olan Çıta<br />

röportajımızda işini severek ve<br />

aşkla yaptığını vurguluyor. Ben<br />

kozmetiği hayatımın %51’i olarak<br />

görüyorum, %49’u benim özel<br />

yaşamamımdır. Hayatımda hep<br />

kozmetik vardı, bundan sonra da<br />

var olmaya devam edecek diyen<br />

Salih bey ile kozmetiğe duyduğu<br />

aşktan, firma faaliyetlerine kadar<br />

keyifli ve renkli bir söyleşiye imza<br />

attık…<br />

Günümün 17 saatini kozmetikle<br />

geçiriyorum…<br />

Sektöre başladığım günden<br />

beri hedefim kozmetik ilmini<br />

teknik alt yapısından ticaretine,<br />

pazarlamasından ilgili tüm<br />

konularına kadar öğrenmem<br />

gerektiğiydi. Hala da öğrenmeye<br />

devam ediyorum. Günümün 17<br />

saatini kozmetikle geçiriyorum.<br />

Nasıl bir şiir yazabilmek için ilham<br />

gerekiyorsa, kozmetik ürünü<br />

ortaya çıkarmak için de bir hayal<br />

gerekiyor. Bir tüketiciyi daha<br />

nasıl mutlu edebilirim, tüketiciye<br />

daha ne verebilirim düşüncesi ile<br />

yaşıyorum. Araştırmak kozmetiğin<br />

temeli. Öğrenme isteğim ve arzum,<br />

hayal gücümün yüksek olması<br />

kozmetik sektöründe huzurlu<br />

bir süreç geçirmemi ve iyi şeyler<br />

yapmamı sağladı. Ülkemizin<br />

kozmetik alanında çok daha<br />

iyi yerlerde olması gerektiğini<br />

düşünüyorum. Bu sebepten<br />

deneyimli arkadaşlara çok ihtiyaç<br />

var.<br />

Bugün dünyada bir markamız yok<br />

fakat olmalı…<br />

Çevremizde farklı ülkeler ve<br />

örnekler var. Kozmetik altyapımız<br />

şu durumda iken ülke olarak çok<br />

daha aktif olmamız gerekiyordu.<br />

Bu çok zor bir süreç ancak doğru<br />

adımlar atmak lazım. Pazarlama<br />

mantığı son yıllarda ön plana<br />

çıktı. Firmaların bakış açıları biraz<br />

değişti. Markalaşmanın önemini<br />

fark ettik, fakat geç fark ettik. Ben<br />

dünyada bize marka diye sunulan<br />

teknolojilerin üretimini gördüm.<br />

Bize marka diye sunulan abartılmış<br />

ürünlerin arkasında şuan bizim<br />

ülkemizin sahip olduğu teknoloji<br />

yok.<br />

Firmaların değeri bence insan<br />

kaynağıdır<br />

Teknoloji çok önemlidir. Fakat işi<br />

yeteri kadar bilmeyen birine teslim<br />

ettiğinizde yeteri kadar verim<br />

alamazsınız. Bu yanlış bir bakış<br />

açısı. Marka yapmıyoruz, ticari ürün<br />

yapıyoruz. Bu da karlılığı azaltıyor.<br />

Pazarın isteklerine göre ilerlemek,<br />

uzun vadeli plan yapmamak<br />

insan kaynağına yatırım yapmaya<br />

imkan vermiyor. Böyle firmalar da<br />

sektörde uzun vadede tutunamıyor.<br />

Türkiye’de Avrupa’da uygulanan<br />

kozmetik yönetmeliği birebir<br />

uygulanıyor<br />

Yerli firmanın hayatını<br />

sürdürebilmesi için öncelikle<br />

ihracat yapması gerekiyor. İç<br />

pazarda ihracat olmadan rekabet<br />

edebilmek çok zor. Raflarımızın<br />

%80’ini yabancı ürünler dolduruyor.<br />

Raflarda tutunmak için promosyon,<br />

aktivite, reklam bütçelerinin çok<br />

yüksek olması gerekiyor.


Röportaj<br />

<strong>Beauty</strong><br />

39<br />

Tüketici çok fazla<br />

yabancı markaya<br />

maruz kaldığı için<br />

yabancı markaların<br />

Türk ürünlerinden<br />

farklı olduğunu<br />

düşünüyor. Hâlbuki<br />

bu tutum çok<br />

yanlış. Tüketicinin<br />

bilinçlenmesi<br />

gerekiyor.<br />

Türkiye’de<br />

Avrupa’da<br />

uygulanan<br />

kozmetik<br />

yönetmeliği<br />

birebir<br />

uygulanıyor.<br />

Bizi hangi firma<br />

denetliyor ise büyük<br />

markaları da o firmalar denetliyor.<br />

Biz Türk firmaları olarak kozmetik<br />

yönetmeliği dışında hiçbir ham<br />

maddeyi kullanamayız. Artık<br />

ihracatta ülkeler kimseye kapılarını<br />

sonuna kadar açmıyor. İhracatta<br />

birçok kriteri yerine getirme<br />

zorunluluğu var.<br />

İç pazarda tüketiciye sunduğumuz<br />

Bebak markası 1933 yılında tescil<br />

edildi…<br />

1933 yılından günümüze kadar<br />

Bebak çok sevilen bir marka oldu.<br />

Eczane ve kozmetik Shop’larda<br />

satılıyor. Belli bir tüketici kitlesi<br />

var. Gençler bu markayı biliyor,<br />

çünkü annelerinin anneannelerinin<br />

makyaj masalarında çantalarında<br />

görmüşler. Bebak acıbadem<br />

serisinin ambalajına ilk çıktığı<br />

tasarımla devam ediyoruz.<br />

Değiştiremiyoruz çünkü tüketici<br />

öyle seviyor…<br />

Sora Group’un ilk faaliyeti<br />

1980 yılında aerosol makinası<br />

üretmekle başladı…<br />

Sora Makine ayrı bir kurumsal<br />

kimlikle faaliyetine devam ediyor<br />

ve dünyada 4,5 tane bilinen full<br />

otamatik aerosol hattı üreten<br />

firmalardan biri konumunda.<br />

Geçtiğimiz yıl çok sevilen Morfose<br />

markasını satın aldık<br />

Avrupa ülkelerinde ihracat<br />

potansiyeli olan, belli bir tüketici<br />

kitlesi oluşturmuş Morfese’nin<br />

Almanya, Fransa gibi ülkelerde<br />

tüketimi çok yaygın. Markanın<br />

üzerine yeni yatırımlar yaparak ülke<br />

portföyümüzü ve ürünlerimizi daha<br />

da geliştirmek için çalışmalarımızı<br />

sürdürüyoruz.<br />

Bir ürünü kendi<br />

ailemize, arkadaşlarımıza<br />

kullandırabiliyorsak<br />

tüketiciye sunarız. Bizim<br />

için marka değeri her şeyin<br />

üzerindedir.<br />

Ülkemizi çok seviyoruz,<br />

ülkemizin bayrağını ülke<br />

dışında sallandırmak<br />

istiyoruz!<br />

Sora Group’un kendisine ait<br />

birçok markası var. Morfose,<br />

Bebak iç pazarda da, dış pazarda<br />

da olan markalarımız. Bunun<br />

dışında yalnızca ihracat yaptığımız<br />

markalarımız var. Bek Lady’s<br />

Secret, EC1, Cool Air Collection,<br />

Garden Collection, Ossion<br />

Professional Care ve Natura<br />

Therapy gibi markalarımızla yurt<br />

dışında adımızdan söz ettiriyoruz.<br />

15 yıldır İran’a ihracat yapıyoruz.<br />

Makeup dışında kozmetik ürünü<br />

olarak aklınıza gelen her şeyi<br />

üretiyoruz. Müşterilerimizin<br />

yaşadığı iklim, kültürü ve tüketici<br />

beklentileri farklılığına bağlı olarak<br />

üretim yapıyoruz. Bir bölgede<br />

çok popüler olan ürün başka bir<br />

coğrafyada rağbet görmeyebiliyor.<br />

Bu sebeple çok esnek ve hızlı<br />

hareket ediyoruz. Her isteğe hızlıca<br />

cevap verebilecek alt yapımız var.<br />

Prestijli global firmalara fason<br />

üretimler de yapıyoruz…<br />

Çalıştığımız firmalar konusunda<br />

oldukça seçiciyiz.<br />

Çünkü ürettiğimiz<br />

ürünlerin<br />

ambalajına kendi<br />

adımızı yazıyoruz.<br />

Çalıştığımız<br />

firmanın da kendi<br />

standartlarımızda<br />

olmasına dikkat<br />

ediyoruz.<br />

Kozmetik ambalajında talebi<br />

karşılayacak teknoloji maalesef<br />

ülkemizde yok<br />

Kozmetik dediğimizde camından<br />

plastiğine, kartonundan süngerine<br />

kadar birçok farklı alan var. Birçok<br />

materyal kozmetik ambalajında<br />

yer alıyor. Ülkemizde bu alanlarda<br />

talebi karşılayacak gelişmiş<br />

teknoloji yok. Türkiye’de ambalaj<br />

sektörünün gelişebilmesi için<br />

sermaye yatırmak gerekiyor. Global<br />

markalar ambalajlarını Çin’den<br />

alıyor. Ambalaj ürün maliyetinin<br />

%50’sini oluşturuyor. Yani önemli<br />

bir unsur. Ürünü aldıran ambalaj<br />

olduğu için bu alanda cazip<br />

çalışmalar yapılması gerekiyor.<br />

Son olarak…<br />

Hepimiz sektörün birer<br />

oyuncusuyuz. Kozmetik emekçileri<br />

olarak birlik olmamız gerekiyor.<br />

STK’lar ve devlet kurumları ile<br />

sektörü geliştirecek yönde birlikte<br />

hareket etmeliyiz. Eksiklerimizi<br />

tamamlayalım, hep ileriyi<br />

düşünelim, kalitemizi yükseltelim,<br />

teknolojimizi geliştirelim ve insan<br />

kaynağına yatırım yapalım.


40 <strong>Beauty</strong> Röportaj<br />

WHERE DREAMS TURN INTO COSMETICS<br />

SORA GROUP<br />

Salih Cita, CEO of Sora Group said, “Cosmetic is a practice of art in the industry.<br />

It’s like presenting a poem or novel you write to the reader’s liking ...”<br />

Graduated from Yildiz Technical University,<br />

Department of Chemical Engineering in 1981,<br />

Salih Cita, CEO of Sora Group, has a long<br />

experience in Max Factor, his first job. Pointing out that<br />

he has been in the cosmetics industry for 35 years and<br />

emphasizes that he has done business with love and<br />

passion, he said, “I see cosmetics as 51% of my life,<br />

rest of 49% is my private life. I always had cosmetics in<br />

my life and after that I would like to continue to have.”<br />

We made an exclusive interview about from the love of<br />

cosmetics to the company activities with Salih Cita.<br />

I spend 17 hours of my day in cosmetics ...<br />

Since the beginning of the sector, I had to learn<br />

everything from technical subdivision of cosmetics<br />

to producing from trade to marketing. I still keep<br />

learning. I spend 17 hours of my time in<br />

cosmetics. If you need inspiration to write a<br />

poem, you need a dream to bring out the<br />

cosmetic product. I live with the thought that<br />

how I can make a consumer happier, what I<br />

can give to the consumer more. Researching<br />

is basic of the cosmetics. My desire<br />

and eagerness to learn, having high<br />

imagination, enabled me to have a<br />

peaceful process in the cosmetic<br />

industry and to do good things. I<br />

think that our country should be in<br />

much better places in the field of<br />

cosmetics. This is why we need a<br />

lot of experienced friends.<br />

We do not have a brand in the<br />

world today but it must be ...<br />

There are different countries and<br />

examples around. Our cosmetics<br />

infrastructure needed to be much<br />

more active as a country. This is a<br />

very difficult process but we need to<br />

take the right steps. Marketing logic<br />

has come to the forefront in recent<br />

years. The lines of the look of the<br />

companies changed a little. We noticed the importance<br />

of branding, but we realized late. I saw the production<br />

of the technologies which are presented to us in the<br />

world as brands. Behind the exaggerated products that<br />

are presented to us as a brand, there is no technology<br />

that our country has.<br />

I think the value of the companies is human resource<br />

Technology is very important. But when you deliver<br />

someone who does not know as much as you can, you<br />

can not get as much performance as you can. This<br />

is a wrong perspective. We do not make a brand,<br />

we make commercial products. This also reduces<br />

profitability. Going according to market demands, not<br />

making long term plans does not allow to invest in<br />

human resources. Such companies can not hold in the<br />

sector longer.<br />

Cosmetic regulations applied in Europe are<br />

applied in <strong>Turkey</strong> exactly<br />

In order for the local company to survive, it<br />

has to export first. It is very difficult to compete<br />

without exporting in the domestic market. 80%<br />

of our shelves are filled with foreign<br />

products. Promotion, activity, and ad<br />

budgets must be very high to keep in<br />

the rack. Consumers think foreign<br />

brands are different from Turkish<br />

products because they are exposed to<br />

a lot of foreign brands. However, this<br />

attitude is very wrong. The consumer<br />

needs to be conscious. In <strong>Turkey</strong>,<br />

cosmetics regulation applied in Europe is<br />

applied. If the company is inspecting us,<br />

those companies are inspected by big<br />

brands. As Turkish companies we can<br />

not use any raw materials other than<br />

cosmetic regulation. Countries no<br />

longer open their doors to export until<br />

now. There is a necessity to fulfill<br />

many criteria in export.


Röportaj<br />

<strong>Beauty</strong><br />

41<br />

Bebak brand, which we serve as<br />

a consumer in domestic market,<br />

was registered in 1933 ...<br />

From 1933 up to today Bebak<br />

became a very popular brand. They<br />

are sold in pharmacy and<br />

cosmetics shops. There is a<br />

certain amount of consumer. The<br />

young people know this brand<br />

because they saw their mother’s<br />

grandmother’s make-up tables<br />

in their bags. We continue with<br />

the design that first appeared in<br />

the packaging of Bebek Acıbadem<br />

series. We can not change because<br />

the consumer loves it ...<br />

The first activity of the Sora Group<br />

started in 1980 with producing<br />

aerosol machines ...<br />

Sora Makine continues to operate<br />

with a distinct corporate identity<br />

and is one of known 4.5 world’s<br />

largest companies to produce fullautomatic<br />

aerosol lines.<br />

We bought the very popular<br />

Morfose brand last year<br />

The consumption of Morfose<br />

in countries like Germany and<br />

France is very common, which has<br />

a certain volume of consumer,<br />

which has export potential in<br />

European countries. We continue<br />

our efforts to further develop our<br />

country portfolio and our products<br />

by making new investments on the<br />

brand.<br />

If we can offer any of<br />

our product to our own<br />

family or our friends, we offer<br />

it for our consumers. The<br />

brand value for us is the<br />

most important than<br />

everything. We like our<br />

country very much, we want<br />

to shake the flag of our<br />

country abroad!<br />

Sora Group<br />

has many<br />

brands of its<br />

own. Morfose,<br />

Bebak are our<br />

brands in the<br />

inner and outer<br />

market. Apart<br />

from this, we have<br />

only exported<br />

brands. We are<br />

stepping out<br />

abroad with our<br />

brands such as Bek<br />

Perfumes, Lady’s<br />

Secret, EC1, Cool Air<br />

Collection, Garden<br />

Collection, Ossion<br />

Professional Care and Natura<br />

Therapy. We have been exporting to<br />

Iran for 15 years. Besides makeup,<br />

we produce everything that comes<br />

to mind as a cosmetic product. We<br />

are producing according to the<br />

difference in climate, culture<br />

and consumer expectations<br />

experienced by our customers. The<br />

product, which is very popular in<br />

one region, may not be popular in<br />

another region. For this reason,<br />

we are moving very flexible and<br />

fast. We have a sub-production<br />

which can respond quickly to<br />

anything.<br />

We are also making contract<br />

manufacturing for prestigious<br />

global firms ...<br />

We are very selective about the<br />

companies we work with. Because<br />

we write our own name in the<br />

packaging of the products we<br />

produce. We pay attention to the<br />

fact that the company we work with<br />

is in our own standards.<br />

Unfortunately, technology does<br />

not exist in cosmetics package in<br />

country<br />

When considering cosmetics, we<br />

have many different areas, from<br />

glass to plastic, from cardboard<br />

to sponge. Many materials<br />

are contained in cosmetic<br />

packaging. In our country there<br />

is no advanced technology to<br />

meet these demands. In order to<br />

develop the packaging sector in<br />

<strong>Turkey</strong>, it is necessary to invest<br />

capital. Global brands packs in<br />

China. Packaging is 50% of the cost<br />

of the product. So it’s an important<br />

element. Packaging is an element<br />

that makes the product more<br />

attractive, so it needs to be done<br />

with attractive work in this area.<br />

Finally…<br />

We are all players in the<br />

industry. We must be united as<br />

cosmetic laborers. We should<br />

act together with CSOs and<br />

government agencies to develop<br />

the sector. Let’s complete our<br />

deficiencies, always think ahead,<br />

upgrade our quality, develop our<br />

technology and invest in human<br />

resources.


42 <strong>Beauty</strong> Aktüel<br />

<strong>2017</strong> yılının seçilmiş<br />

ürünleri belli oldu!<br />

1<br />

987’de Fransa’da tüketicilere söz hakkı vermek,<br />

inovasyonu ön plana çıkarmak ve tüm dünyada<br />

yenilikçi ürünler için bir marka oluşturmak<br />

amacıyla kurulan Yılın Seçilmiş Ürünü organizasyonu<br />

bugün 40 ülkede 3.5 milyar tüketiciye ulaşıyor.<br />

Türkiye’de de 2. yılını tamamlayan program, yenilikçi<br />

ürünleri, tüketicilerin oylarıyla ödüllendirmeye devam<br />

ediyor.<br />

Programa katılan ürünlerin, son 2 yıl içinde pazara<br />

sunulmuş olması ve yenilikçi bir özelliğinin olması<br />

gerekiyor. Araştırmaya katılabilmek için öncelikle,<br />

reklam, araştırma ve medya sektörünün deneyimli<br />

aktörlerinden oluşan etik komitenin uygunluk<br />

denetiminden geçen ürünler, bağımsız araştırma<br />

kuruluşunun Türkiye’yi temsil eden 4000 tüketici<br />

ile yaptığı yüz yüze anketlerle değerlendiriliyor.<br />

Tüketiciler ürünleri, albeni/beğeni, inovasyon ve<br />

memnuniyet alanlarında puanlanıyor ve her ürün<br />

kategorisinde en yüksek puanı alan ürün “Yılın<br />

Seçilmiş Ürünü” oluyor.<br />

Kazanan ürünler, Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu 1 yıl<br />

boyunca ambalajdan fuar standına kadar her mecrada<br />

kullanabiliyor. Tüketicilerin, ürün ya da hizmet satın<br />

alırken diğer tüketicilerin görüşlerine ne kadar önem<br />

verdiği düşünüldüğünde, Yılın Seçilmiş Ürünü logosu,<br />

onu taşıyan ürünlere çok önemli bir rekabet avantajı<br />

sağlıyor.<br />

Gıda takviyelerinde NBL Algae Oil, probiyotik de ise<br />

NBL Probiotic Travel kazandı<br />

<strong>2017</strong>’nin seçilmiş ürünleri araştırma şirketi Nielsen’in<br />

4.109 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketler<br />

sonucunda kazanan ürünler makarna kategorisinde<br />

Barilla Integrale, bebek bezi kategorisinde Prima<br />

Aktif Bebek, gıda takviyeleri kategorisinde NBL Algae<br />

Oil, dondurma kategorisinde Golf Yogo Yoğurtlu<br />

Dondurma, probiyotik kategorisinde ise NBL Probiotic<br />

Travel oldu.<br />

Product of the Year<br />

winners announced!<br />

Established in 1987 in France to recognize<br />

consumers, to pioneer innovation and to create<br />

a brand for innovative products all over the<br />

world, Organisation “Voted Product of the Year” today<br />

reaches 3.5 billion consumers in 40 countries. The<br />

program, which has completed its second year in<br />

<strong>Turkey</strong>, continues to award innovative products with<br />

the votes of consumers.<br />

Products voted in the program have to be presented to<br />

the market in the last 2 years and have an innovative<br />

feature. In order to be able to take part in the survey,<br />

firstly the products which passed the conformity<br />

check of the ethical committee, which is composed of<br />

experienced actors of the advertising, research and<br />

media sectors, are evaluated with the face-to-face<br />

surveys conducted by 4000 consumers representing<br />

<strong>Turkey</strong>. Consumers are scored in products, allure /<br />

taste, innovation and satisfaction and the product that<br />

gets the highest score in each product category is<br />

“Voted Product of the Year”.<br />

Winning products can use the log of the Voted Product<br />

of the Year for one year from the packaging to the<br />

exhibition stand. When consumers are thinking about<br />

how they value other consumers’ opinions when buying<br />

products or services, the Logos of the Year product<br />

offers a very important competitive advantage to the<br />

products which have it.<br />

NBL Algae Oil in food supplements and NBL Probiotic<br />

Travel in probiotics pick up the most wins in<br />

consumer voted competition<br />

As a result of the surveys conducted by the research<br />

company Nielsen in face to face with 4,109 consumers<br />

of the research company of <strong>2017</strong>, winners were Barilla<br />

Integrale in the pasta category, Prima Aktif Bebek in<br />

the baby diaper category, NBL Algae Oil in the food<br />

supplement category, Golf Yogo Yoghurt Ice Cream in<br />

the ice-cream category and NBL Probiotic Travel in<br />

the probiotic category.


Perakende Ortağı<br />

Araştırma Ortağı<br />

Medya Ortakları<br />

T: 0212 367 92 15 E: info@yilinurunu.com.tr www.yilinurunu.com.tr


44 <strong>Beauty</strong> Röportaj<br />

Türk kozmetiği Arap dünyasında parlıyor<br />

Ulusoy İlaç Kozmetik Ortadoğu Satış Müdürü Öner Yeşil ile<br />

faaliyetleri ve Arap sektörü üzerine bir söyleşi yaptık<br />

Öner Yeşil: “Dünyada hiç kimse<br />

hiç bir şeyi daha kötü yapmadan<br />

daha ucuza satamaz”<br />

16 yıldır Ortadoğu pazarında<br />

kozmetik sektörüne hizmet veren<br />

ve şu anda Türkiye’de Ulusoy İlaç<br />

Kozmetik San. Tic. A.Ş.’de Ortadoğu<br />

Satış Müdürü görevini üstlenen<br />

Öner Yeşil ile gerçekleştirdiğimiz<br />

röportajda Türk ve Arap dünyasının<br />

kozmetik anlayışına ışık tuttuk…<br />

HATAYLI OLMANIN VERDİĞİ ARAP<br />

DİLİ AVANTAJI İLE<br />

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir<br />

miyiz?<br />

“İsmim Öner Yeşil. Antakya Hatay<br />

1980 doğumluyum. Kozmetik<br />

sektörüne kuaför olarak 8 yaşında<br />

başladım. 16 yıla yakın yurtdışında<br />

bulundum. Suudi Arabistan’da<br />

uzun yıllar mesleğimi icra ederek<br />

yaşadım. Bu süre zarfında hemen<br />

hemen bütün Ortadoğu ülkelerini<br />

gezme ve yakından tanıma fırsatı<br />

yakaladım. Hataylı olmanın verdiği<br />

Arap dili avantajı ile oradaki halkların<br />

yaşamı ve kültürel yapılarına kısa<br />

sürede adapte oldum. Evli ve bir<br />

çocuk babasıyım. Şu anda Türkiye’de<br />

Ulusoy İlaç Kozmetik San. Tic.<br />

A.Ş.’de Ortadoğu Satış Müdürü<br />

olarak sektöre hizmet etmeye<br />

devam ediyorum. Ayrıca sektöre<br />

çok emek vermiş ve bu konumuma<br />

gelmemde emek sahibi olan abim ve<br />

genel müdürüm Sn. Atilla Yoldaş’a<br />

teşekkürü borç bilirim.”<br />

DÜNYA TÜRK KOZMETİĞİNİN<br />

BAŞARILARINI KONUŞACAK<br />

Türk ve Arap güzellik sektörlerini<br />

karşılaştırdığımızda ortaya nasıl bir<br />

tablo çıkıyor?<br />

“Türk güzellik sektörü şu anda tüm<br />

dünyanın gıpta ile baktığı önemli bir<br />

üretim arenası olarak kritik bir rol<br />

üstlendi. Dünyanın sayılı kozmetik<br />

üreticilerine taş çıkaran bir başarı<br />

grafiği çiziyor. Şu anda Ortadoğu’nun<br />

her bölgesinde elit bölgelerden<br />

tutun da en ücra bölgesine kadar<br />

her kuaför ve berber kozmetik satış<br />

showroomlarında Türk kozmetik<br />

ürünlerini kullanıyor. Arap ve Körfez<br />

ülkelerinde tüketime dayalı bir yaşam<br />

olduğundan ve Türk ürünlerine büyük<br />

güven duyulduğundan sektör hızla<br />

büyümeye devam ediyor. Umuyorum<br />

ki kısa bir süre sonra dünyanın her<br />

yerinde Türk kozmetik sektörünün<br />

başarılarını konuşacak ve olumlu<br />

gelişmeleri takip etmeye devam<br />

edeceğiz.”<br />

TRENDLERDE BÜYÜK DEĞİŞİM!<br />

Arap dünyası hangi saç trendlerini<br />

takip ediyor?<br />

“Arap dünyası son birkaç yılda hem<br />

erkek hem bayan trendlerinde büyük<br />

bir değişim gösterdi. Bayanlarda çok<br />

uç renkler kullanılmaya başlandı.<br />

Topuzlar çok fazla ön planda ve<br />

makyaj çok belirgin. Bu değişim<br />

erkek trendlerine de yansıdı.<br />

Erkeklerde daha çılgın saç kesimleri<br />

olmakla beraber sakal modası da çok<br />

farklı modeller ile kendini gösterdi.<br />

Bayanlarda düz saç merakı olsa da<br />

kesimlerde kısa saç modelleri de<br />

beğeni toplamaya başladı. Ama uzun<br />

saç ve topuzlar daha etkin diyebiliriz.”<br />

PROSEDÜRE, BAYİDE ÖZENE VE<br />

ÖDEME KOŞULLARINA DİKKAT<br />

Rotasını Ortadoğu’ya çeviren<br />

yatırımcılar için ne tür tavsiyelerde<br />

bulunuyorsunuz?<br />

“Ortadoğu çok geniş bir pazar<br />

ve yelpaze çok geniş. Dünyanın<br />

sayılı markalarına kucak açmış ve<br />

büyütmüş bir anakara diyebiliriz.<br />

Tabii bölgede Türk kozmetiğine<br />

az da olsa destekler de var.<br />

Türk kozmetik yatırımcılarımız<br />

da bu bölgeye gereken değeri<br />

veriyor. Bazı ülkelerde oluşan ve<br />

aşılması zor olan prosedürler de<br />

yatırımcılarımızın işini daha da<br />

zor hale getiriyor. Burada dikkat<br />

edilmesi gereken hususlardan birisi<br />

de marka, distribütör ve bayiinin<br />

özenle seçilmesi. Bununla beraber<br />

bölgeye belirli aralıklarla iş gezisi<br />

düzenlenmeli ve takip hususunda<br />

gereken özen gösterilmeli. Önemli<br />

noktalardan birisi de müşterinin<br />

ödeme koşulları ve ürünü büyütmek<br />

namına çalışmalarını hassasiyetle<br />

yürütmesi. Üreticilerimiz ucuz<br />

ürün satma politikasından uzak<br />

durmalı kaliteden ödün vermemeli.<br />

Unutmayalım ki dünyada hiç kimse<br />

hiç bir şeyi daha kötü yapmadan<br />

ucuza satamaz. Ürünün sadece<br />

fiyatına bakmak bazı hileleri kabul<br />

etmek demek. Türk yatırımcılarımıza,<br />

bu sektöre gönül veren kozmetik ve<br />

güzellik emekçilerine saygılarımı<br />

sunuyorum.”


Röportaj<br />

<strong>Beauty</strong><br />

45<br />

Turkish cosmetics shine in the Arab World<br />

We interviewed with Oner Yesil, Middle East Sales Manager of Ulusoy Pharmaceutical & Cosmetics on<br />

his activities and Arab sector<br />

We talked about the cosmetics<br />

of Turkish and Arabic world<br />

with Oner Yesil who has been<br />

serving the cosmetics sector in the<br />

Middle East market for 16 years and<br />

now assigned as Middle East Sales<br />

Manager of Ulusoy Pharmaceutical &<br />

Cosmetics.<br />

ADVANTAGE of KNOWING<br />

ARAB LANGUAGE<br />

First of all, can we briefly introduce<br />

you?<br />

“My name is Oner Yesil. I was born<br />

in Antakya Hatay in 1980. I started as<br />

a hairdresser at the age of 8 in the<br />

cosmetic sector. I’ve been around 16<br />

years abroad. I have lived in Saudi<br />

Arabia for many years. During this<br />

time, I had the opportunity to visit and<br />

get to know almost all the countries<br />

of the Middle East. I was adapting<br />

to the lives and cultural structures<br />

of the people there shortly with the<br />

advantage of the Arabic language<br />

given by being one from Hatay. I<br />

am married and have a child. At<br />

present I continue to serve as a<br />

Middle East Sales Manager of Ulusoy<br />

Pharmaceutical & Cosmetics in the<br />

sector. In addition, thank you my<br />

brother and General Manager Atilla<br />

Yoldas who worked very hard in the<br />

sector and has labor to have this<br />

position for me.”<br />

WORLD WILL TALK ABOUT THE<br />

SUCCESS OF THE TURKISH<br />

COSMETICS<br />

When we compare the Turkish and<br />

Arab beauty sectors, what do you<br />

think?<br />

“The Turkish beauty sector has now<br />

played a critical role as an important<br />

arena of production which the whole<br />

world admires enviously. It draws a<br />

success chart which Turkish beauty<br />

sector is far superior than some of<br />

the world’s cosmetic producers.<br />

Currently, in every region of the<br />

Middle East from elite regions to<br />

the most remote region, every<br />

hairdresser and barber cosmetics<br />

sales showrooms use Turkish<br />

cosmetic products. The Arabic and<br />

Gulf countries have a life based on<br />

their consumption and the confidence<br />

of Turkish products is growing, the<br />

sector continues to grow rapidly. I<br />

hope that in a short while we will<br />

continue to talk about the successes<br />

of the Turkish cosmetics industry<br />

and pursue positive developments<br />

throughout the world.”<br />

GREAT CHANGE IN TREND!<br />

What hair trends does the Arabic<br />

world follow?<br />

“The Arab world has undergone a<br />

great transformation in both male and<br />

female trends over the past few years.<br />

Women are beginning to use extreme<br />

colors. The knobs are too obvious on<br />

the front plan and the makeup is very<br />

obvious. This change is also reflected<br />

in male trends. In men, beard fashion<br />

has also manifested itself in many<br />

different models, with more crazy<br />

haircuts. Although there is a curiosity<br />

about the straight hair in the women,<br />

short hair models in the cuts started<br />

to be liked. But we can say long hair<br />

and knobs are more effective.”<br />

ATTENTION TO<br />

PROCEDURE,<br />

Oner<br />

SPECIALIZATION Yesil: “Nobody<br />

AND PAYMENT can offer anything<br />

CONDITIONS cheaper without<br />

What<br />

doing worse in<br />

recommendations do the world”<br />

you have for investors<br />

who turn their route into<br />

the Middle East?<br />

“The Middle East is a very large<br />

market and the spectrum is very<br />

wide. We can call it a mainland that<br />

has embraced and enlarged its<br />

world-renowned brands. Of course,<br />

there is little support for Turkish<br />

cosmetics for the region. Turkish<br />

cosmetics investors also give the<br />

necessary value to this region.<br />

Procedures in some countries,<br />

which are difficult to overcome,<br />

make the business of our investors<br />

even more difficult. One of the<br />

things to be considered here is the<br />

careful selection of the brand for the<br />

distributor and the dealer. However,<br />

business trips should be organized<br />

at specific intervals and careful<br />

attention should be given to followup.<br />

One of the important points is<br />

that the customer is sensitive to<br />

the conditions of payment and their<br />

efforts to grow the product. Our<br />

producers should not compromise on<br />

the policy of selling cheap products.<br />

Let’s not forget that nobody in the<br />

world can ever sell cheaply without<br />

doing anything worse. Just looking<br />

at the price of your product means<br />

accepting some tricks.<br />

I accept the assurance of my highest<br />

consideration for our Turkish<br />

investors, cosmetic and beauty<br />

laborers in this sector.”


46 <strong>Beauty</strong>


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

47


48 <strong>Beauty</strong> Aktüel<br />

DIJITAL DÜNYA ALARMI!<br />

Sosyal medya reklamlarına tıklama oranı<br />

klasiğe göre %110 daha fazla<br />

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen<br />

dijital dünyanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini artık<br />

hepimiz biliyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı bir ‘tık’ ile çözmemizi<br />

sağlayan bu yeni nesil trend için markalar da stratejilerini<br />

bu bakış açısıyla güncellemiş durumda. Bu değişimi<br />

araştırmalardaki rakamlar da kanıtlar nitelikte. Araştırmalara<br />

göre; Türkiye’de sosyal medyadaki reklamlar, klasik web<br />

sitelerine kıyasla yüzde 110 daha fazla tıklanıyor. Araştırma,<br />

klasik web sitelerinden reklamlara tıklayan ziyaretçilerin<br />

satın alma eğilimlerinin ise yüzde 88 daha fazla olduğunu<br />

ortaya koyuyor.<br />

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNÜRLÜK ÖNEMLI<br />

Bu rakamlara bakarak geçtiğimiz yıla göre sosyal medya<br />

mecralarında satışların yüzde 40 oranında artığını söyleyen CRM<br />

Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer; “Günümüzde hem sosyal hem<br />

de klasik display reklamlarında ‘tık’lanma<br />

oranları her<br />

geçen gün artıyor. Ve bu artış Türkiye’de<br />

diğer ülkelere<br />

kıyasla daha fazla görülüyor. Diğer taraftan<br />

da klasik web sitelerindeki reklamlardan gelen kullanıcıların<br />

alışverişi daha çok tercih ettiğini gözlemliyoruz. Tabii bu alanda<br />

görünürlük çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.<br />

Bunun için de, reklam kampanyaları dahilinde klasik web<br />

siteleriyle birlikte sosyal medyada aynı anda reklam<br />

çalışması yapılması gerekiyor” dedi.<br />

TÜRKIYE’DE DIJITALE EĞILIM ARTIYOR<br />

Sosyal medyada markaları görmenin takipçileri<br />

açısından önemli bir konu olduğunun altını çizen<br />

Ramazan Becer; “Artık sosyal medya, satın alma<br />

yolculuğunun önemli bir parçası haline geldi. Bu<br />

hızlı iletişim sayesinde 2019 yılına gelindiğinde dünya<br />

çapındaki tüm online reklam harcamalarının yüzde<br />

20’sinin sosyal medyaya ayrılarak 50 milyar dolara<br />

ulaşması bekleniyor. Öte yandan <strong>2017</strong> yılında dijital<br />

reklam harcamalarının 223,74 milyar dolara ulaşarak<br />

toplam harcamaların yüzde 38,3’üne ulaşması ve 2020<br />

yılına gelinceye kadar çift haneli büyümeye devam etmesi<br />

öngörülüyor.”


50 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Yazın tadını Fonex ile çıkarın<br />

Fonex’in son teknolojiyi kullanarak<br />

geliştirdiği Argan Hand Body Butter,<br />

yıpranmış, hasar görmüş ciltlere mucizevi<br />

içeriğiyle bakım yaparak sağlığına kavuşmasına<br />

yardımcı oluyor. Argan yağından gelen E<br />

vitamininin antioksidan özelliği sayesinde de<br />

cildi besleyerek yeniliyor. Fonex, içeriğinde<br />

dünyanın en önemli bitkilerinden biri olan<br />

arganın bulunduğu Touch Body Oil ile cildinizi<br />

güneşin etkilerinden korurken, zengin içeriği<br />

sayesinde bakım yaparak cildinizle nemi<br />

buluşturuyor. Ayrıca, banyodan sonra tüm<br />

vücuda masaj yaparak uygulayabileceğiniz<br />

Fonex Argan Touch Body Oil cilde doğal bir<br />

ışıltı kazandırıyor. Geçmişten günümüze<br />

bayramların vazgeçilmezi olan kolonya, bayram<br />

ziyaretlerinde misafirlere sunulan ikramların<br />

olmazsa olmazları arasındaki yerini koruyor.<br />

Bunun bilinciyle hareket eden Fonex de bu<br />

bayramı geleneksel Limon Kolonyası’nın yanı<br />

sıra yeni geliştirdiği Anadolu Kolonyaları ile<br />

karşılıyor. Bölgelerimize has kokuları sunan<br />

Fonex Anadolu Kolonyaları’nın şimdilik<br />

Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu<br />

Anadolu olmak üzere 5 çeşidi bulunuyor.<br />

Enjoy the summer with Fonex<br />

Developed using Fonex’s<br />

latest technology, Argan<br />

Hand Body Butter helps<br />

repair worn, damaged skin with<br />

miraculous care to restore their<br />

health. Thanks to the antioxidant<br />

properties of vitamin E from Argan<br />

oil, it is renewed by feeding the<br />

skin. With its Touch Body Oil, which<br />

is one of the most important plants<br />

in the world, Fonex protects your<br />

skin against the effects of the sun<br />

with its arctic texture. In addition,<br />

Fonex Argan Touch Body Oil, which<br />

you can apply by massaging the<br />

entire body after the bath, gives<br />

the skin a natural shine. Cologne,<br />

which is an indispensable part of<br />

day-to-day holidays, maintains its<br />

place among the sine qua non of<br />

the refreshments offered to the<br />

guests during feast visits. Acting<br />

with this awareness, Fonex<br />

welcomes this feast with the newly<br />

developed Anatolian Colonies<br />

besides the traditional Lemon<br />

Colonies. Offering special colognes<br />

for every region in <strong>Turkey</strong>, now<br />

Fonex Anatolia Cologne has 5<br />

kinds including Marmara, Aegean,<br />

Black Sea, Mediterranean Sea and<br />

Eastern Anatolia.


52 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Şehrin tarihinden ilham alan koku<br />

“Urban Socialite”<br />

Parfüm ve kozmetik<br />

sektöründe ‘çılgın dahi’<br />

olarak bilinen, sanat ve bilimi<br />

tasarladığı kokularda birleştiren<br />

parfüm tasarımcısı Christophe<br />

Laudamiel, Antalya’nın kültür<br />

mirasından ilham aldığı Urban<br />

Social kodlarıyla şekillenen Akra’ya<br />

özel kokuyu tasarladı ve Urban<br />

Socialite ismini verdi. Christophe<br />

Laudamiel’in hazırladığı bu özel<br />

koku için kullanılan; bergamut,<br />

mür, sedir ağacı gibi hammaddeler<br />

Antaya’ya ve Türkiye’ye has, coğrafi<br />

ve tarihi olarak tespit edilmiş bitki<br />

türleri… Tüm dünyada otelcilik<br />

sektöründe tercih edilen yaygın<br />

uygulama yerine; hazır markaların<br />

hazır kokularını kullanmayıp daha<br />

da öteye taşıyan AKRA, Laudemiel<br />

tarafından tasarlanan ve Urban<br />

Socialite adı verilen özel mekan<br />

kokusunu tüm otele hem havadan<br />

hem de ürünleri ile uygulamaya<br />

başladı. En özel duyu olan koku<br />

sayesinde bu özel ürün, AKRA’da<br />

misafirlerin konaklama deneyimine<br />

eşlik ederek unutulmaz anıların,<br />

evlerine döndüklerinde tekrar<br />

tekrar canlanmasına olanak<br />

tanıyacak.<br />

Urban Socialite’nin tanıtımı<br />

için AKRA’ya gelen Christophe<br />

Laudamiel; “Esans (Essence)<br />

kelimesi, İngilizce’de öz, ruh<br />

anlamına geliyor. Urban Socialite<br />

de Akra’nın özünü, ruhunu,<br />

enerjisini yansıtsın istedim.<br />

Kokuları algılamak için genlerimiz<br />

çok önemli. Herkesin dna’sı<br />

farklı ve bunlar koku profilimizi<br />

oluşturuyor. Böylece koku<br />

dediğimizde, bilimsel olarak da<br />

özden, ruhtan bahsetmiş oluyoruz<br />

aslında… Bu nedenle Urban<br />

Socialite ismini verdim. Bireysel ve<br />

AKRA’ya özgü olduğu için… Burası<br />

gibi çağdaş ve enerjisi yüksek ama<br />

aynı zamanda Antalya’nın milattan<br />

öncelere uzanan tarihini, kültür<br />

mirasını ve florasını yansıtan bir<br />

koku oldu” dedi.


54 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Doğanın en faydalı kokuları Bath & Body Works’te<br />

The most beneficial smells of nature from Bath & Body Works<br />

Bath & Body Works ile bu yaz her biri Kakao ve<br />

Shea Butter barındıran muhteşem bakım ürünleri<br />

cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlıyor. Yalnızca sizin için<br />

değil, hediye etmeniz için de mükemmel seçenekler<br />

Coco Shea koleksiyonunda. Vücudunuza muhteşem<br />

kokularla besleyen ve yumuşatan bu yepyeni<br />

koleksiyonda bal, salatalık ve Hindistan cevizinden<br />

oluşan üç farklı koku seçeneği öne çıkıyor. Her bir koku<br />

ailesinin hammaddesi vücudunuzun ve teninizin ihtiyacı<br />

olan nemi ve bakımı karşılamak üzere tasarlandı.<br />

With Bath & Body Works this summer, each one of the<br />

great care products which contain Cocoa and Shea<br />

Butter provide the skin that your skin needs. Not only<br />

for you, but also a great way to present gifts in the<br />

Coco Shea collection. This brand new collection, which<br />

nourishes and softens your body with fabulous aromas,<br />

comes up with three different fragrance options: honey,<br />

cucumber and coconut. The raw material of each<br />

fragrance family is designed to meet the needs of your<br />

body and your skin.<br />

Dökülen saçların doğal dostu: Üzüm Çekirdeği!<br />

Bioblas’ın dünyanın en güçlü<br />

antioksidanlarından üzüm çekirdeği<br />

ekstresinden ürettiği Prociyanidin serisi,<br />

güzelliği ve sağlığı bir araya getiriyor.<br />

Üzüm çekirdekli şampuanlar, doğal<br />

içeriğiyle saç dökülmesini önlemekle<br />

kalmıyor, saçların ışıl ışıl ve ipek gibi<br />

yumuşak olmasını sağlıyor. Üzüm<br />

çekirdeği; antioksidan özellik göstererek,<br />

serbest radikallerin zararlı etkilerini<br />

azaltıyor, saçı ve derisini koruyarak güçlü<br />

ve sağlıklı olmasını sağlıyor.


56 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Tüy sorununa kökten çözüm: Biocure<br />

A radical solution for unwanted body hair: Biocure<br />

Özel formülü, Herbal Complex B ve bitkisel<br />

özlerden oluşan Biocure Tüy Azaltıcı<br />

Kür, yağ, serum ve losyondan oluşan<br />

3’lü kombinasyonuyla istenmeyen tüyleri<br />

azaltıyor, inceltiyor ve çıkışını geciktiriyor.<br />

Ürün, ağda, lazer, cımbız gibi yöntemlerle<br />

tüyler kökünden alındıktan sonraki ilk üç<br />

gün temizlenmiş cilde, 1. gün yağ, 2. gün<br />

serum ve 3. gün losyon olarak uygulanıyor.<br />

Düzenli kullanımında, tüy çapında yüzde<br />

69, tüy sayısında yüzde 89 ve tüy boyunda<br />

yüzde 95 azalma sağladığı klinik testlerle<br />

kanıtlanan Biocure Tüy Azaltıcı Kür’ün,<br />

yüz ve vücut için geliştirilmiş iki ayrı bakım<br />

kürü bulunuyor.<br />

Consisting of a special formula, Herbal<br />

Complex B and herbal essences, Biocure<br />

Hair Reducing Cure reduces unwanted<br />

hairs with a combination of fat, serum and<br />

loson. After the first three days of removal<br />

hair from the root through methods such<br />

as waxing, laser and tweezers, the product<br />

is applied on cleaned body as oil on the first<br />

day, serum on the second day and lotion<br />

on the third day. Proven by clinical tests<br />

that regular use reduces 69 percent in hair<br />

diameter, 89 percent in hair number and 95<br />

percent in hair size, Biocure Hair Reducing<br />

Cure has two separate cure sessions for<br />

face and body.<br />

Pürüzsüz bir cilt ile yaza merhaba!<br />

Hello, summer and smooth skin!<br />

İstenmeyen tüylerden<br />

kolayca kurtulmanızı<br />

sağlayan epilatör<br />

başlığı, ekstra yumuşak<br />

temizleme için Ekstra<br />

Hassas fırçası ve<br />

yaşlanma karşıtı yeni<br />

Yeni Yüz Masaj ve<br />

Canlandırma başlığı<br />

ile Braun FaceSpa cilt<br />

bakımında ihtiyacınız<br />

olan her şeyi tek bir<br />

güzellik ürününde<br />

bir araya getirerek<br />

yaza hazırlanırken<br />

taze ve ışıltılı bir cilde<br />

kavuşmak isteyen<br />

kadınlara tek cihazda<br />

en kapsamlı cilt bakım<br />

rutinini sunuyor.<br />

The Braun facial<br />

epilator combines two<br />

facial treatments in<br />

one device <strong>–</strong> precise<br />

epilation of the finest<br />

hair and gentle deep<br />

pore cleansing with<br />

the brush. The Mini<br />

Epilator has a slim<br />

head and has been<br />

designed to work with<br />

precision on the face.<br />

The epilator rotates<br />

in both directions and<br />

that can be controlled<br />

from the switch<br />

depending on the<br />

direction of the hair<br />

growth.


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

57<br />

Rahatlık, Şıklık, Gerçek Güzellik<br />

Comfort, Elegance, Real <strong>Beauty</strong><br />

Gerçek güzellik kalpte başlar. Prize Cosmetics yeni<br />

serisi hoş kokuları ve özel formülü ile siz ve eviniz için<br />

özel olarak hazırlanmıştır. Kendinizi kaşmir, pudra<br />

ve yeşil çayın büyüleyici dünyasında bulacaksınız. Bu<br />

hoş kokular ile aradığınız rahatlığa ve lükse ulaşacak,<br />

kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.<br />

3 farklı koku, 3 farklı his...<br />

Kaşmir kokusunun içeriğindeki gizemli ve çekici misk,<br />

büyüleyici zambak ve unutulmaz Yasemin notları<br />

ile kendinizi karşı konulmaz hissedeceksiniz. Pudra<br />

kokusunun içeriğindeki muhteşem vanilya ve tonka<br />

taneleri, sofistike hanımeli kokusu ve çekici bergamot<br />

aroması ile huzurlu bir yolculuğa hazırlanacak. Yeşilçay<br />

kokusunun içeriğindeki yeşil çay ve orkide kokuları ile<br />

tazeliği cildinizde hissedeceksiniz.<br />

Bu seri Şampuan, Duş Jeli, Sıvı Sabun, Vücut Losyonu,<br />

Vücut Spreyi, Oda Kokuları ve Hediye Setleri olmak<br />

üzere 7 farklı ürün sunuyor. Prize Cosmetics yeni serisi<br />

ile zihninizi rahatlatırken, duyularınızı şımartarak, iç<br />

huzur ve mutluluğa ulaşacaksınız.<br />

Real beauty begins in the heart. New range of Prize<br />

Cosmetics is specially designed for you and your home<br />

with its pleasant fragrances and special formula. You<br />

will find yourself in the fascinating world of cashmere,<br />

powder and green tea. With these pleasant smells, you<br />

will reach for the comfort and luxury you seek, and you<br />

will rediscover yourself.<br />

3 different fragrances, 3 different feelings ...<br />

With mysterious and attractive musky, charming lily<br />

and unforgettable Jasmine notes in cashmere smell,<br />

you will feel yourself irresistible. You will prepare for<br />

a peaceful journey with the powdery flavor of vanilla<br />

and tonka grains, sophisticated honeysuckle flavor and<br />

attractive bergamot flavor. You will feel freshness with<br />

green tea and orchid smells in the content of Green Tea<br />

smell.<br />

This series offers 7 different products including<br />

Shampoo, Shower Gel, Liquid Soap, Body Lotion, Body<br />

Spray, Reed Diffusers and Gift Sets. With the new series<br />

of Prize Cosmetics relaxing your mind, you will indulge<br />

your senses and achieve inner peace and happiness.


60 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Hayatın içinden anıları tazeleyen kokular<br />

Türkiye’yi kolonya ile tanıştıran Süleyman<br />

Ferit Eczacıbaşı’nın uzmanlığıyla kökleri<br />

1912 yılına uzanan Selin Kolonyası,<br />

yolculuğuna kültürel koku mirasımızdaki<br />

eşsiz kokularla devam ediyor. Hayatın<br />

içinden, bizden kokulardan oluşan<br />

“Hayatın Kokusu” serisi; Ardıç, Bahçe<br />

gülü, Hanımeli, İncir, Lavanta ve Sığla<br />

kokularıyla kendini tazelemek isteyenleri<br />

mutlu ve keyifli anlara taşıyor. “Hayatta<br />

her şeyin bir kokusu vardır, her şey<br />

unutulur, kokular asla…” sloganıyla her<br />

biri farklı bir anıyı temsil eden kolonyalar,<br />

özlenen anıları yeniden canlandırıyor.<br />

The fragrance refreshing the memories from life<br />

Selin Cologne continues its<br />

journey with its unique fragrances<br />

in cultural heritage having their<br />

origins in 1912 with expertise<br />

of Suleyman Ferit Eczacibasi,<br />

who introduced cologne to<br />

<strong>Turkey</strong>. From the inside of our<br />

life, “Fragrance of Life” series of<br />

Selin which has Juniper, Garden<br />

Rose, Honeysuckle, Fig, Lavender<br />

and Sweetgum smells the ones<br />

who want to refresh themselves<br />

with happy and enjoyable<br />

moments. With the slogan<br />

“Everything in life has a smell,<br />

everything is being forgotten, but<br />

the smells are never unforgettable<br />

...” the colonies, each representing<br />

a different memory, revive<br />

memorable memories.


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

61<br />

Moda<br />

dünyasında<br />

yükselen<br />

deri<br />

trendi<br />

Türk derisi Japonya’dan<br />

sonra Çin ve Rusya<br />

modasına damga<br />

vurmaya hazırlanıyor<br />

Türkiye’de deri sektörüne genç ve yenilikçi tasarımcılar kazandırmak<br />

için 7 yıldır “Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması”nı düzenleyen<br />

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Japonya’da<br />

moda eğitiminin öncüsü 90 yıllık geçmişe sahip Bunka Üniversitesi<br />

arasındaki işbirliğine yeni bir halka eklendi. Tüm dünya tarafından ilgiyle<br />

takip edilen önemli tasarımcılar yetiştiren Bunka Üniversitesi, Japonya’da<br />

düzenlediği “Bunka Üniversitesi Moda Haftası”nda; Deri Tanıtım Grubu’nun<br />

sponsorluğunda Türk derisinden üretilen kıyafetler, 10 ödülün 9’unu kazandı.<br />

Türk derilerinden oluşan koleksiyonlar bu sefer St. Petersburg Teknoloji<br />

ve Tasarım Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen “Admiralty Needle”<br />

Uluslararası Genç Tasarımcılar Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazandı.<br />

Türk derisi bir büyük başarıyı da Çin’de yakaladı<br />

Türk derilerinden Bunka Üniversitesi’nin oluşturduğu koleksiyonlar Rusya’dan<br />

sonra Çin’de “Bütün Çin Deri Sergisi”nde Çin moda endüstrisinin beğenisine<br />

sunuldu. Türk derisinden üretilen kıyafetler büyük ilgi gördü. Türk<br />

derisi sayesinde uluslararası başarılı işlere imza atan Bunka Üniversitesi<br />

Moda Enstitüsü Başkanı Sunao Onuma, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları<br />

Birliği Başkanı Jak Galiko’ya teşekkür mesajı gönderdi. İşbirliğinden<br />

duydukları memnuniyeti ifade etti. Bunka Üniversitesi ile işbirliklerinin 3 yıldır<br />

sürdüğünü, dünya genelinde kalite skalasında en üst seviyede yer alan<br />

Türk derilerinin Bunka Üniversitesi’nin etkinliklerinde boy gösterdiğini ve<br />

çok sevildiğini anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Jak Galiko, “Japonya’da 90 yıllık geçmişe sahip olan<br />

ve moda eğitiminin öncüsü olan Bunka Üniversitesi ile moda sektöründeki<br />

işbirliğimizi önümüzdeki yıllarda arttırarak sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.


62 <strong>Beauty</strong> Röportaj<br />

Sıcak günlere sıcak renkler yakışır!<br />

Colour Specialist’in renk<br />

paletindeki sıcak bakır<br />

ve kızıl kahve tonları<br />

yaz modası için trendi<br />

yakalamanızı sağlıyor<br />

Schwarzkopf yeni Colour<br />

Specialist ürünü ile ilk<br />

defa saça bakım yapan saç<br />

boyasını tüketiciye sunuyor. Colour<br />

Specialist, profesyonel kırılma<br />

karşıtı Omegaplex teknolojisi<br />

sayesinde saç liflerini bir arada<br />

tutan mikro bağları güçlendirerek<br />

boyama esnasında saçı<br />

yıpranmalara karşı koruyor. Henkel<br />

yeni markasını ise, Stil Danışmanı<br />

Deniz Marşan ile sunuyor. Colour<br />

Specialist, saç boyalarına bakışımı<br />

değiştirdi diyen Deniz Marşan ile<br />

markaya ve doğru saç stillerine dair<br />

keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.<br />

Öncelikle bakım özellikli ilk<br />

saç boyası Colour Specialist ile<br />

yollarınız nasıl kesişti?<br />

“Ünlü bir stil danışmanı olmam<br />

dolayısıyla Colour Specialist ile bir<br />

araya gelme teklifi markadan geldi.<br />

Ben saçlarda her zaman doğal<br />

görünümden yana oldum. Özellikle<br />

de saçlarımda yıpranmalara neden<br />

olacağı endişesiyle yıllarca saç<br />

boyalarından uzak durdum. Ancak<br />

marka, kırılma karşıtı bakım<br />

özelliğine sahip ilk saç boyası<br />

olarak, Omegaplex teknolojisi ile<br />

bu kategoriye çok özel bir yenilik<br />

getiriyordu. Bu da beni hem Colour<br />

Specialist ile iş birliği yapmaya hem<br />

de saçlarımın rengini değiştirmeye<br />

ikna etti diyebilirim.”<br />

Kadınlar saç rengini seçerken<br />

sizce nelere dikkat etmeli? <strong>2017</strong><br />

yazının en favori saç renkleri<br />

neler?<br />

“Mevsimin de sıcak olduğunu<br />

düşünürsek sıcak saç renkleri çok<br />

uyumlu ve ideal olacaktır. Bakım<br />

özellikli Colour Specialist’in renk<br />

paletindeki sıcak bakır ve kızıl<br />

kahve tonları bu yıl yaz modası için<br />

trendi yakalamanızı sağlayacaktır.<br />

Bununla birlikte doğal görünümü<br />

sevenler için sonbahar ve<br />

sonrasında siyah saç ideal. Siyah<br />

saç, her tende ve stilde olan kadına<br />

çok yakışıyor. Hem asil hem de<br />

zarif bir görünüşü olan siyah<br />

saçlar <strong>2017</strong>’nin sezon sonu modası<br />

olacak.”<br />

Stil danışmanlığı yaptığınız<br />

kişilerin özellikle ekranda boy<br />

gösteren ünlü yüzlerin saç rengi<br />

ve stillerine dair ne gibi önerilerde<br />

bulunuyorsunuz?<br />

“Karakter oturtmak ilk aşamada<br />

sadece kıyafetle değil her şeyiyle<br />

bir bütün aslında. Düz ya da<br />

dalgalı saç, sarışın ya da esmer,<br />

hepsi oynadığı karakter için<br />

yapılması gerekiyorsa yapılıyor.<br />

Saç rengi karakter üzerinde çok<br />

etkili... Bunun için de önerilerimiz<br />

oluyor. Özellikle yakın zamanda<br />

Schwarzkopf’un bakım özellikli<br />

yeni saç boyası Colour Specialist ile<br />

iş birliği gerçekleştirdiğim için bu<br />

konuda daha dikkatliyim.”<br />

Bu yaz gardırobumuzda olmazsa<br />

olmazımız diyeceğimiz hangi<br />

parçalar bulunmalı?<br />

“Ben modayı amaç değil bir<br />

araç olarak takip ediyorum.<br />

Benim dolabımda ne olmalı diye<br />

düşünürsem, her zaman çiçekli<br />

desenlerden yanayım. O bohem<br />

tarzı benimsemiş durumdayım. O<br />

yüzden çiçekli elbiseler, bol üstler,<br />

dökülen kumaşlar ve pantolonlar<br />

favorim. Bikini de mutlaka<br />

olmalı, özellikle Direct Message<br />

tasarımlar… Jean şort her zaman<br />

hayat kurtarıcı… Her sezon olması<br />

gereken şeyler. Aksesuar olarak<br />

çok büyük aksesuarlara geçiş<br />

var. Biraz daha gösterişli çiçekli,<br />

gümüş, vintage aksesuarlar öne<br />

çıkıyor. Ayakkabı olarak da sandalet<br />

ve kalın topuklu ayakkabılar…”


Röportaj<br />

<strong>Beauty</strong><br />

63<br />

Schwarzkopf offers the first<br />

time with its new Color<br />

Specialist product, the<br />

hair dye that cares for the hair.<br />

Schwarzkopf Colour Specialist<br />

is a home hair color enriched<br />

with professional anti-breakage<br />

technology Omegaplex. It delivers<br />

long-lasting colour intensity and<br />

perfect grey coverage, while<br />

protecting and reinforcing the hair<br />

bonds. Henkel presents its new<br />

brand with Style Advisor Deniz<br />

Marsan. We had an interview<br />

with Marsan who said that Colour<br />

Specialist changed the view of hair<br />

color.<br />

Hot days goes with warm colors!<br />

Hot copper and reddish brown shades of Colour Specialist color palette make you<br />

trendy for summer fashion<br />

How did your way cross with<br />

Colour Specialist, first hair color<br />

with care feature?<br />

“Since I am a famous style<br />

consultant, Colour Specialist<br />

offered to meet with them. I<br />

always favor the natural look in my<br />

hair. I have been away from hair<br />

colors for years, especially with<br />

concern that it will cause worn out<br />

hair. However, with Omegaplex<br />

technology, this category was a<br />

very special innovation, as the first<br />

hair color with anti-break care<br />

feature. That convinced me to do<br />

business with the Colour Specialist<br />

and to change the color of my hair.”<br />

What should women pay attention<br />

when choosing hair color? What’s<br />

your favorite hair color in the<br />

summer of <strong>2017</strong>?<br />

“The hot hair colors are very<br />

harmonious and ideal if we think<br />

that the season is hot. The hot<br />

copper and reddish brown shades<br />

on the color palette of the carequalified<br />

Colour Specialist will<br />

provide your trendy catch for<br />

summer fashion this year. For<br />

those who love natural look,<br />

black hair is ideal in autumn and<br />

after. Black hair suits women with<br />

every tendon and style. Black hair,<br />

both noble and elegant, will be the<br />

style of season-end.”<br />

What do you advice for style and<br />

hair color of celebrated faces on<br />

screen you consultant?<br />

“Setting a personality is a totality,<br />

it’s all about everything with not<br />

just about clothes. Plain or wavy<br />

hair, blond or brunette, all done<br />

for the character that needs to be<br />

done. Hair color is very effective on<br />

character ... We have suggestions<br />

for this too. I am more careful<br />

in this regard, especially since<br />

I have recently cooperated with<br />

Schwarzkopf Colour Specialist,<br />

which is a home hair colour<br />

enriched with professional antibreakage<br />

technology Omegaplex.”<br />

What pieces should we find in our<br />

wardrobe this summer?<br />

“I follow fashion as a means rather<br />

than an end. If I think about what<br />

should be in my cabin, I always<br />

get flowered. I have adopted that<br />

bohemian style. That’s why I like<br />

floral clothes, plenty of tops, spilled<br />

fabrics and pants. Bikini must be<br />

a must, especially Direct Message<br />

designs ... Jean shorts are always<br />

life saver ... Things that should<br />

happen every season. There is a<br />

great demand for big accessory in<br />

accessories. A little more flashy<br />

flowers, silver, vintage accessories<br />

stand out. As shoes, sandals and<br />

thick heeled shoes are popular...”


64 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Yeni AXE Urban Wax ve jöle ile gün boyu doğal görünüm<br />

Erkek bakım markası Axe, yeni saç<br />

şekillendirici serisi ile erkekleri<br />

özgürleşmeye davet ediyor. 30 yıldır<br />

erkeklere ilham veren Axe, kendini iyi<br />

hissetme ve ifade etmenin ilk yolu olan<br />

saçlara wax, jöle ve sprey jöleden oluşan<br />

yeni bir saç serisi sunuyor. Signature,<br />

Urban ve Adrenaline olmak<br />

üzere üç farklı aile<br />

olarak sunulan AXE saç<br />

şekillendirici serisi’nden<br />

Urban, mat ve doğal bir<br />

görünüm tercih edenler<br />

için ideal. Urban ailesinde<br />

wax ve jel ürünleri yer alıyor.<br />

Natural Daytime Look<br />

with New AXE Urban<br />

Wax and Jelly<br />

The men’s care brand, Axe, is inviting men<br />

to emancipate with the new hair styling<br />

series. Inspired by men for over 30 years,<br />

Axe offers a new range of hair, wax, jelly<br />

and spray jelly, the first way to feel and<br />

express yourself. Signature, Urban and<br />

Adrenaline are offered as three different<br />

families, the Urban from the AXE hair<br />

styling series is ideal for those who prefer<br />

a matte and natural look. Urban family<br />

includes wax and gel products.<br />

Serkan Çayoğlu ve Avon işbirliğinin ikinci yılı<br />

The second year of Serkan Cayoglu and Avon cooperation<br />

Türkiye’nin 1 numaralı<br />

parfüm markası AVON’un<br />

ne istediğini bilen,<br />

macerayı seven ve çekici<br />

erkeklere hitap eden<br />

yeni parfümü AVON Man<br />

tanıtıldı. Partiye, AVON<br />

Man’in marka sözcüsü<br />

ünlü oyuncu Serkan<br />

Çayoğlu katıldı. AVON ile<br />

iş birliklerinin ikinci yılının<br />

da kutlandığı etkinlikte<br />

konuşan Serkan Çayoğlu,<br />

“2 yıldır AVON’la çok keyifli<br />

bir iş birliği içerisindeyiz.<br />

Avon Man ise macerayı<br />

seven, kendine güvenen ve<br />

güçlü erkeklerin parfümü.<br />

Tavrı bu özelliklerle<br />

özdeşleşen bir parfümün<br />

yüzü olmak benim için çok<br />

heyecan verici” dedi.<br />

New perfume AVON Man,<br />

which is <strong>Turkey</strong>’s No. 1<br />

perfume brand of AVON for<br />

those who knows what wants,<br />

loves adventure, attractive<br />

men, has been introduced.<br />

Famous actress Serkan<br />

Cayoglu, AVON Man’s brand<br />

spokesman was attended the<br />

party. Speaking at the event<br />

celebrated in the second year<br />

of cooperation with AVON,<br />

Serkan Cayoglu said, “We<br />

have been in a very pleasant<br />

business association with<br />

AVON for 2 years. Avon<br />

Man is a perfume for men<br />

who love adventure, selfconfident<br />

and powerful. It<br />

is very exciting for me to<br />

be in the face of a perfume<br />

that is associated with these<br />

attributes.”


66 <strong>Beauty</strong> Hijyen<br />

Türkiye’nin ilk mayo bezi Huggies’den<br />

<strong>Turkey</strong>’s first Disposable Swim Pants from Huggies<br />

Huggies Little Swimmers, içeriğinde<br />

bulunan özel emici tanecikler<br />

sayesinde suya girdiğinde normal<br />

bebek bezleri gibi şişmiyor ve böylece<br />

bebeklere suda rahat hareket<br />

etme özgürlüğü sunuyor. Kolayca<br />

giyilebilen mayo bebek bezi, esnek<br />

kenarları ile istendiği zaman yırtılarak<br />

da çıkartılabiliyor. İki farklı beden<br />

seçeneği ile her kiloda bebeğe<br />

uyum sağlayabilen Huggies Little<br />

Swimmers, üzerinde bulunan Disney’in<br />

Dory ve Nemo karakterleri ile minik<br />

yüzücülerin suda güvenli ve eğlenceli<br />

zaman geçirmelerini sağlıyor.<br />

Unlike disposable nappies, Huggies ®<br />

Little Swimmers ® do not swell on<br />

contact with water, allowing your little<br />

one freedom of movement to splash<br />

around and have a great time. Easily<br />

worn swimwear can be removed by<br />

tearing the baby diaper with its flexible<br />

edges when desired. Huggies Little<br />

Swimmers, who can adapt to every<br />

kilo of baby with two different body<br />

sizes, is equipped with Disney’s Dory<br />

and Nemo characters on it, and tiny<br />

swimmers have a safe and fun time in<br />

the water.<br />

Hassas ciltlere hassas bakım<br />

Precise maintenance for sensitive skin<br />

Bioderma Laboratuvarları tarafından<br />

bebeklerin hassas cildine özel olarak<br />

geliştirilen ABCDerm Foaming Cleanser,<br />

içerdiği nazik sürfaktanlar (coco betain)<br />

sayesinde saçlı deri ve cildi tahriş<br />

etmeden temizliyor. Hassas formülü<br />

sayesinde cildi nazikçe arındırırken,<br />

pentilen glikol ile cildi nemlendiriyor.<br />

Bioderma ABCDerm Foaming Cleanser is a<br />

foaming gel for face, body and hair, which gently<br />

cleans the most sensitive skins and fragile<br />

scalps, even irritated, of the infants and the young<br />

children. The non-drying washing base respects<br />

cutaneous and capillary balance and leave skin<br />

very soft. Hair is easy to disentangle. Excellent<br />

cutaneous and ocular tolerance.<br />

Porçöz Yeni Spreyleriyle Raflarda<br />

Porçöz on Shelves with New Sprays<br />

Ekstra güçlü formülleri sayesinde<br />

kısa sürede etkili çözümler<br />

sunan Porçöz, Banyo, Mutfak ve<br />

Leke Çıkarıcı Sprey ürünleriyle<br />

günlük temizlikte güç ve kolaylığı<br />

buluşturuyor. Ergonomik<br />

tasarımıyla dik yüzeylerde rahatlıkla<br />

kullanılabilen yeni spreyler daha<br />

fazla köpüğe ihtiyaç duyulan<br />

yüzeylerde köpük mekanizmasının<br />

aktif edilmesiyle her noktaya<br />

kolaylıkla ulaşmayı sağlıyor.<br />

Thanks to its extra powerful<br />

formulations, Porchöz, which provides<br />

effective solutions in a short time,<br />

combines strength and ease in daily<br />

cleaning with Bath, Kitchen and<br />

Stain Remover Spray products. The<br />

ergonomic design of the new sprayer,<br />

which can be used comfortably on<br />

vertical surfaces, makes it easier to<br />

reach every point by activating the foam<br />

mechanism on the surfaces where<br />

more foam is needed.


Güzellik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

67<br />

Bakımlı ayakların sırrı Oriflame’de<br />

Yaz demek; açık ayakkabılar, terlikler demek. Arındıran, besleyen, nemlendiren<br />

ayak bakım ürünleriyle anında güzelliğe ulaşmak bir adım ötenizde. Tüm gün<br />

vücudunuzun ağırlığını taşıyan ayaklarınıza hak ettiği bakımı sunabilmek için<br />

kişisel bakım ritüelinize farklı ürünler katmanın ise tam zamanı.<br />

Çok kuru ayaklar için balmumu ve badem yağı ile ekstra zengin<br />

besleyicilik sunan Feet Up Comfort besleyici ayak kremi<br />

Çay ağacı yağı ve adaçayı özüyle aşırı terlemeyi kontrol altına alan<br />

ve tazeleyen Feet Up Comfort Anti-perspirant ayak kremi<br />

Okaliptüs ve nane yağı ile anında feralatan, ayak kokusunu<br />

gideren Feet Up Comfort canlandırıcı ayak spreyi<br />

Ayaklardaki sert cildi ve ölü hücreleri gidermenizi<br />

kolaylaştıracak ayak törpüsü<br />

Bakımlı ayakların<br />

tamamlayıcısı ise<br />

ColourBox tırnak cilası


68 <strong>Beauty</strong> hijyen<br />

10 maddede yenidoğan cilt bakımı<br />

Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı<br />

Dr. Ahmet Günay<br />

Yeni bebek sahibi olan<br />

anne babanın kafasında<br />

pek çok soru dolaşır. Yeni<br />

doğan bebeğin cildi yumuşak<br />

ve hassastır. Bu yüzden rutin<br />

cilt bakımı da çok önemlidir.<br />

Bebekler için kullanılacak cilt<br />

bakım ürünlerinin parfümsüz,<br />

kokusuz olmasına dikkat edilmesi,<br />

boya ve zararlı etkileri bilinen<br />

kimyasallar içermemesi gerekir.<br />

Biz de yenidoğan bebeklerde<br />

cilt bakımı yaparken dikkat<br />

edilmesi gerekenleri Liv Hospital<br />

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet<br />

Günay’dan öğreniyoruz.<br />

• Yeni doğan bebekler üzerinde<br />

mumsu bir tabaka bulunur. Bu<br />

tabakayı kaldırmamak gerekir,<br />

yıkandıkça çıkmasını bekleyin.<br />

• Yeni doğan bebeklerin vücudu<br />

boğum boğumdur. Bu boğumların<br />

arasında kirler oluşup enfeksiyon<br />

kapılmasına neden olabilir. Bu<br />

yüzden boğumların arasını her gün<br />

temizlemek gerekir.<br />

• Yeni doğan bebeklerde halk<br />

arasında konak denen atılamayan<br />

deri birikimleri olur. Bu deri<br />

birikimleri kaldırılmamalıdır,<br />

nemlendirici şampuan ve krem<br />

kullanarak çıkması beklenmelidir.<br />

• Bazı bebekler doğuştan kuru<br />

ciltli olur. Kepek gibi gözüken kuru<br />

ciltten kurtulmak için banyodan<br />

sonra bebeğinizin cildini doğal<br />

nemlendiricilerle kremleyin.<br />

• Bebeklerde idrar ve kakanın cilt<br />

ile uzun süre teması mantar veya<br />

pişiklere sebep olabilir. Sık sık alt<br />

değiştirmek gerekir.<br />

• Bebeğinizin kasık ve diğer<br />

büklüm yerlerinde kırmızı lekeler<br />

oluşuyorsa ve bebeğiniz huzursuz<br />

ise mantar söz konusu olabilir. En<br />

yakın zamanda cilt doktorunuza<br />

bebeğinizi götürün.<br />

• Bebeklerin çamaşırları bebeklere<br />

özel sabunlarla yıkanmalıdır.<br />

• Özel bebek deterjanları<br />

kullanarak normal deterjanların<br />

iyi durulanmaması sonucu<br />

oluşabilecek egzama ve pişikleri<br />

önleyebilirsiniz.<br />

• En önemlisi ise bebeğinizi<br />

güneşten korumalısınız çünkü yeni<br />

doğan bebeklerin ultravioleden<br />

koruyan pigmentleri henüz<br />

gelişmemiştir ve hassastır. Bu<br />

nedenle güneşten koruyucu<br />

kremler kullanarak ve bebeğinize<br />

ultraviolet koruyucu kıyafetler<br />

giydirerek güneşe çıkarmalısınız.<br />

• Bebeğinize gereken D vitaminin<br />

güneşten sağlandığını ve bu<br />

nedenle 10.00-16.00 saatleri<br />

dışında bazen dışarı çıkarılması<br />

gerektiğini unutmayın.


hijyen<br />

<strong>Beauty</strong><br />

69<br />

10 newborn skin care tips<br />

Liv Hospital Dermatology Specialist Dr. Ahmet Gunay<br />

There are many questions<br />

in the mind of your new<br />

baby owner. The new born<br />

baby’s skin is soft and delicate.<br />

So routine skin care is also very<br />

important. The skin care products<br />

to be used for babies should be<br />

free of perfume, odorless, paint<br />

and harmful effects should not<br />

be known chemicals. Liv Hospital<br />

Dermatology Specialist Dr. Ahmet<br />

Gunay informs about what we need<br />

to pay attention to while doing skin<br />

care in newborn babies.<br />

1. Newborn babies have a waxy<br />

layer on them. You should not<br />

remove this layer, wait for it to<br />

come out by cleaning.<br />

2. Newborn babies’ body are<br />

prominently jointed. Dirt can form<br />

between these knots and cause<br />

infection. That’s why we need to<br />

clean the joints every day.<br />

3. In the newborn babies, there<br />

are uneventful skin deposits called<br />

mansions among the people.<br />

These skin deposits should not be<br />

removed and should be expected<br />

to emerge using moisturizing<br />

shampoo and conditioner.<br />

4. Some babies are born with dry<br />

skin. To get rid of the dry skin<br />

that looks like dandruff, massage<br />

the skin of your baby with natural<br />

moisturizer after bathing.<br />

5. Babies may cause mushrooms<br />

or fries with long-term contact with<br />

urine and cadaver the skin. We<br />

often need to change diaper.<br />

6. If your baby has red stains on her<br />

crotch and other twisted areas, and<br />

your baby is restless, it may be a<br />

mushroom. Take your baby to your<br />

skin doctor as soon as possible.<br />

7. Babies’ clothes should be<br />

washed with special soap for<br />

babies.<br />

8. Using special baby detergents,<br />

you can prevent eczema and rashes<br />

which may result from not rinsing<br />

well with normal detergents.<br />

9. Most importantly, you should<br />

protect your baby from sunlight<br />

because the ultraviolet-protective<br />

pigments of newborn babies<br />

have not yet developed and are<br />

susceptible. For this reason, you<br />

should use sunscreen creams<br />

and take your baby to the sun with<br />

ultraviolet protective clothing.<br />

10. Do not forget that your baby<br />

needs vitamin D of sun, so it<br />

sometimes needs to be taken out at<br />

times other than 10.00-16.00.


72 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Sağlıklı zayıflamanın sırrı hücre temizliğinde<br />

Diyet ve egzersiz programlarına rağmen bir türlü kilo veremiyorsanız dikkat;<br />

bunun nedeni hücrelerinizdeki kirlilik olabilir<br />

Klinik Diyetisyen Doç. Dr. Barış Öztürk<br />

“Nasıl yani?” demeyin. Klinik<br />

Diyetisyen Doç. Dr. Barış Öztürk,<br />

kötü beslenme ve çevresel<br />

faktörlerin hücrelerimizde kirlilik<br />

oluşturduğunu söylüyor. Pek çok<br />

hastalığa davetiye çıkaran bu<br />

durum, zayıflamayı da engelliyor.<br />

Endişe etmeyin, doğru beslenerek<br />

ve bitkisel desteklerle hücrelerinizi<br />

temizlemek ve sağlıklı bir şekilde<br />

zayıflamak mümkün.<br />

Kirlenen hücreleriniz yağ<br />

sentezini artırıyor<br />

“Modern hayat ile birlikte maruz<br />

kalınan toksin miktarı, vücudun<br />

hücre temizleme yeteneğini<br />

aştığında hücreler gerekli<br />

temizliği yapamayarak kirlilik<br />

oluşturuyor. Oluşan kirlilik, hücre<br />

fonksiyonlarının yavaşlamasına<br />

ve enerji metabolizmasının<br />

normal seyrini yitirmesine neden<br />

oluyor. Organizmanın enerji<br />

harcaması zorlaştığında vücut<br />

yağ sentezlemeye başlıyor ve<br />

zararlı toksinler yağ hücreleri ile<br />

birlikte yumuşak doku ve kemikte<br />

birikiyor. Yağ dokularının salgıladığı<br />

zararlı moleküller hücre hasarını<br />

artırarak insülin fonksiyonlarını<br />

olumsuz etkilemeye başlıyor.<br />

İnsülin fonksiyonlarının bozulması<br />

kişide; yorgunluk, sürekli uyku hali,<br />

yemeklerden sonra bile açlık hissi<br />

oluşturuyor. Günlük motivasyonun<br />

düşmesi fiziksel ve zihinsel<br />

aktivitelerin azalması özellikle<br />

karın bölgesinde yağlanmayı<br />

artırıyor.”<br />

Tek suçlu kaloriler değil<br />

“Kilo alımının özellikle de karın<br />

bölgesindeki yağlanmanın tek<br />

suçlusu alınan yüksek kaloriler<br />

olmayabilir. Hücre fonksiyonlarını<br />

yeniden düzenlemek için ‘hücrenin<br />

süpürülmesi, temizlenmesi’<br />

gerekir. Bu alanda yıllardır<br />

yaptığım sayısız klinik deney ve<br />

çalışmanın sonucunda ortaya çıkan<br />

‘Hücre Süpürme Programı’ hücreye<br />

temizleme fonksiyonunu yeniden<br />

kazandırırken, başta obezite olmak<br />

üzere zemin hazırladığı birçok<br />

hastalığı engelleyebiliyor.”<br />

Temizlenen hücrelerin antioksidan<br />

mekanizması güçleniyor<br />

“Hücre süpürme programı hücrenin<br />

temizlenmesini hedef alıyor.<br />

Temizlenen hücrede antioksidan<br />

mekanizma güçlenerek genetik<br />

olumsuzluklar ortadan kalkıyor.<br />

Doğal fonksiyonlarına dönen<br />

hücreler yağ depolanmasının<br />

azalmasını, yağ yakımının da<br />

artmasını sağlıyor.”<br />

Kişiye özel program<br />

“Her insanın detoksifikasyon yani<br />

hücre temizleme yeteneği; çevre<br />

şartları, diyet, yaşam tarzı, sağlık<br />

durumu ve genetik faktörlere göre<br />

değişir. Bu nedenle ‘Hücre Süpürme<br />

Programı’na başvuran hastalara<br />

hücresel temizlik ve beslenmeden<br />

oluşan tıbbi tedavi öncesi; ileri<br />

düzey vücut analizi, metabolizma<br />

ölçümü, antropometrik<br />

testler yapılarak biyokimyasal<br />

bulgular değerlendirilir. Gerekli<br />

görüldüğünde moleküler düzeyde<br />

çalışmalar yapılarak, kişiye<br />

özel enerji ve besin ihtiyaçları<br />

değerlendirilir.”


74 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Hücre temizliğine bitkisel destek<br />

“Bazı protein, vitamin ve mineraller, vücudun<br />

hücre temizliği işlemini yerine getirmesini<br />

sağlar. “Hücre Süpürme Programı” ile<br />

hücrenin temizlik fonksiyonunu yerine<br />

getirmesine sağlayan besinlere ek olarak<br />

doğru formülize edilmiş bitkisel takviye<br />

kullanılır. Bu takviyeler sentetik olmayan,<br />

tamamen doğal ve antioksidan özelliği taşıyan<br />

bitkisel bileşiklerdir.”<br />

“Hücre Süpürme Programı”ndaki temel amaç,<br />

kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmesine<br />

rehberlik etmektir. Bunun için;<br />

• Vücudun başlıca hücre temizliği enzimi olan<br />

glutatyon düzeyini korumak için öğünlerde<br />

yeterli miktarda et, balık, tavuk gibi proteinler<br />

tüketilmelidir.<br />

• Günde 2.5 litre sağlıklı su içilmelidir.<br />

• Günde en az beş porsiyon meyve ve sebze<br />

beslenme düzenine dahil edilmelidir.<br />

• Her gün lif yönünden zengin sebze, fıstık,<br />

tohum ve tahıllardan oluşan menüler tercih<br />

edilmelidir.<br />

• Zaman zaman turpgiller sınıfındaki sebzeler<br />

ile çilek, enginar, sarımsak, soğan, pırasa,<br />

zerdeçal tüketilmesi ihmal edilmemelidir.<br />

• Günde en az 1 fincan yeşil çay içilmelidir.<br />

• Bağırsakta yaşayan zararlı bakteri<br />

toksinlerinden korunmak için kefir, yoğurt<br />

tüketilmelidir.<br />

• Fiziksel aktiviteler ihmal edilmemelidir.


76 <strong>Beauty</strong> estetik<br />

İnsan bu kadar sevdiği bir şeyi<br />

nasıl kırar?<br />

Piezo Cerrahisi sayesinde burun estetiği yaptıran kişilerde ‘Acaba burnum kırılacak<br />

mı?’ korkusu geride kalıyor ve bu yöntem hem hekime hem de hastaya büyük<br />

kolaylık sağlıyor<br />

Burun ameliyatları sonrası yaşanan problemlere<br />

Piezo Cerrahisi’nin sunduğu yenilikler nelerdir?<br />

“Bu yeni teknik ile gerçekleştirilen burun ameliyatları<br />

sonrasında, hastaların ameliyat sonrası sürecinde<br />

yaşadığı problemler de yok denecek kadar azalma<br />

görülüyor. Ameliyat sonrası morarma sorunları<br />

neredeyse yok oldu. Ödem ve şişkinlikler ise nadir<br />

görülüyor ve çok daha kısa sürede yok oluyor. Teknik,<br />

hastaya ameliyat sırasında hissedebileceği bir avantaj<br />

sağlamıyor. Hasta bu tekniğin, kemiğin kırılması ile<br />

yapılan klasik ameliyat tekniğinden farkını ameliyat<br />

sonrasındaki iyileşme döneminde hissediyor.”<br />

Teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu<br />

gibi, sağlık sektöründe de köklü değişikliklere<br />

sebep oluyor. Bu değişiklikler hem hekimlere<br />

sanatlarını icra ederken yardımcı oluyor, hem de<br />

hastalara büyük kolaylıklar sağlıyor. Buna örnek ise<br />

burun estetiğinde yakın zamanda kullanıma giren<br />

Piezo Cerrahisi. Bu yöntem ile ultrasonik dalgalar<br />

yardımıyla kemikleri kalemle yazı yazar hassasiyetle,<br />

kırmadan, şekillendirmek mümkün oluyor. Böylece<br />

burun estetiği ameliyatı sırasında burun kemiğini kırma<br />

işlemine gerek kalmıyor. Biz de, geliştirmiş olduğu<br />

6 farklı cerrahi tekniği tıp literatürüne kazandıran ve<br />

Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından üst<br />

ihtisas için davet alan ilk Türk hekimi unvanına sahip<br />

olan KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan<br />

Kayabaşoğlu’ndan burun ameliyatlarında hastaya<br />

büyük kolaylık sağlayan bu yeni yöntem hakkında<br />

önemli bilgiler aldık…<br />

Peki tüm doktorlar burun kırıyor mu?<br />

“Hayır aslında biz cerrahlar, burun kemiklerini ameliyat<br />

sırasında kırmayız. Sadece, burnu özel aletlerimiz<br />

yardımıyla keseriz.<br />

Bu özel aletler bugün<br />

olduğu gibi, yüzyıllardır<br />

hekimlerin hizmetinde<br />

değişik şekiller ve<br />

felsefeler ile hizmet<br />

etmekte ameliyatlarda<br />

kullanılmaktadır.<br />

Dolayısıyla bütün burun<br />

ameliyatlarının Piezo<br />

Cerrahisi ile yapılması<br />

gerektiği, yapılmayan<br />

burunların sonuçlarının<br />

da kötü<br />

olacağı fikrinin<br />

oluşması, toplumda<br />

yanlış anlaşılmalara ve<br />

bilgilendirmeye<br />

neden olabilir.’’


estetik<br />

<strong>Beauty</strong><br />

77<br />

How does one break something<br />

he loves so much?<br />

Thanks to Piezo Surgery, people who have had nasal aesthetics “Will I get<br />

hurt?” fear remains behind and this method provides great convenience to both the<br />

physician and the patient<br />

Technological developments, as well as in every<br />

sector, are causing radical changes in the health<br />

sector as well. These changes help physicians to<br />

practice their arts, and provide great convenience for<br />

patients. An example of this is the Piezo Surgery, which<br />

has recently been used in the nose esthetics. With<br />

this method, it is possible to shape the bones with the<br />

help of ultrasonic waves, writing with pen precision,<br />

without breaking. Thus, during the operation of the<br />

nasal aesthetic does not need to break the nasal<br />

bone. ENT and Facial Surgery Specialist Assoc. Prof.<br />

Dr. Gurkan Kayabasoglu who developed 6 different<br />

surgical techniques for medical literature, first Turkish<br />

physician invited by European Facial Plastic Surgery<br />

Academy for upper specialization, informs us about<br />

this new method which provides great convenience to<br />

patients in nasal surgery…<br />

What are the innovations offered by Piezo Surgery for<br />

problems after the nose surgeries?<br />

“After the nose surgeries performed with this new<br />

technique, the problems that patients experience<br />

during the post-operative period are reduced to such<br />

an extent that they do not exist. Postoperative morbidity<br />

problems are almost gone. Edema and swelling<br />

are rare and disappear in a much shorter time. The<br />

technique does not give the patient an advantage he<br />

can feel during surgery. The patient feels that this<br />

technique is different from the classical operation<br />

technique of bone fracture in the post-operative healing<br />

period.”<br />

help of our special tools. These special instruments,<br />

as they are today, have been used for centuries in the<br />

service of physicians in various forms and philosophies<br />

and in surgeries. Therefore, the idea that all nose<br />

surgeries should be done with Piezo Surgery and that<br />

the results of the noses that are not done will be bad<br />

can cause misunderstanding and misinforming the<br />

society.”<br />

Are all doctors breaking the nose?<br />

“No, actually we surgeons do not break their nose<br />

bones during surgery. We just cut the nose with the


78 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

APackaging<br />

mbalaj


80 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

Ambalajınızı nasıl sunuyorsunuz?<br />

Ürünün tüketiciye ulaşmasında ambalaj kadar, nasıl sunulduğu da<br />

son derece önemli bir ayrıntıdır!<br />

Bir müşteri ortalama olarak<br />

markette alışveriş için<br />

25-30 dakika harcar. Bu<br />

zaman içerisinde genelde gözüne<br />

ilk çarpan ürünü alır. Ürünlerin<br />

ambalajı onların daha kısa<br />

zamanda satılmasına yardımcı olur.<br />

Daha renkli ambalaja sahip olan<br />

ürünler ise daha çabuk tükenir. Bu<br />

durum bize günümüzde ambalajın<br />

ne kadar önemli olduğunu<br />

gösteriyor.<br />

Ambalaj kadar, o albeniyi<br />

oluşturmak için raf düzeni<br />

de oldukça önemli. Raflarda<br />

sergilenecek her ürün ön kısmı<br />

müşteriye doğru çevrilerek<br />

yerleştirilmelidir. İnsan gözü<br />

büyük çeşit sunulan raflarda<br />

yan yana dizilmiş aynı tür ürünü<br />

algılayabilir. Bu nedenle raflarda<br />

aynı ürünlerden üç veya dörtlü<br />

birleşik şerit oluşturulmalıdır.<br />

“Dolu raflarda ürünler çabuk<br />

tükenir” prensibinden yola çıkarak<br />

rafların boş kalmamasını ise bir<br />

diğer önemli ayrıntı.<br />

Güzel hazırlanmış bir ambalaj ve<br />

ürün, canlı renkler, estetik bir vitrin<br />

ve mağaza dizaynı, iyi ışıklandırma,<br />

ferah, güzel, temiz kokan bir ortam,<br />

güler yüzlü mağaza personelleri.<br />

Tüm bu sayılan faktörler insanları<br />

bilinçaltında olumlu olarak<br />

etkiler ve alışverişe yönlendirir.<br />

Müşteri ile tanışmak vitrinde<br />

başlar, mağaza içinde devam<br />

eder. Müşteriler bir mağazaya<br />

girdiklerinde sunuya, renklere,<br />

raflara bakarak mağazanın<br />

imajını oluştururlar. Algılamada<br />

tüm duyular devreye girer ve<br />

algılama müşterinin gerçeğidir.<br />

Mağazada oluşturulacak atmosfer<br />

mağazanın imajını ve tüketici<br />

tercihlerini etkileyeceğinden,<br />

mağaza atmosferine ilişkin reyon<br />

düzenleme işlemi de son derece<br />

önemlidir.


82 <strong>Beauty</strong> Güzellik<br />

How do you offer your package?<br />

It is a very important detail how the product is delivered to the consumer as well as<br />

the packaging!<br />

affect people in the subconscious<br />

positively and direct them to<br />

shopping. Meet the customer starts<br />

in the store, continues in the store.<br />

When customers enter a store,<br />

they form the image of the store by<br />

looking at the presentation, colors,<br />

shelves. In sensation, all senses<br />

enter the circuit and the sensing is<br />

the reality of the customer. Since<br />

the atmosphere to be created in the<br />

store will affect the image of the<br />

store and consumer preferences,<br />

the process of arranging the<br />

department of store atmosphere is<br />

also very important.<br />

A<br />

customer spends 25-30<br />

minutes on average at the<br />

grocery store for shopping.<br />

During this time, he usually takes<br />

the outstanding product first. The<br />

packaging of the products helps<br />

them to sell them sooner. Products<br />

with more colorful packaging are<br />

consumed more quickly. This<br />

shows us how important packaging<br />

is today.<br />

As well as packaging, shelf<br />

formation is also quite important<br />

to create attraction. Each product<br />

to be displayed in the shelves must<br />

be placed by turning the front part<br />

towards the customer. The human<br />

eye can perceive the same kind<br />

of product arranged side by side<br />

on a large variety of presented<br />

shelves. For this reason, three or<br />

four combined strips of the same<br />

products should be formed on<br />

the shelves. Another important<br />

detail is that the shelves are not<br />

empty because of the principle that<br />

“the products on the shelves are<br />

consumed quickly”.<br />

A beautifully crafted packaging and<br />

product, vivid colors, an aesthetic<br />

showcase and store design, good<br />

lighting, spacious, beautiful, cleansmelling<br />

atmosphere, with a glum<br />

face shop staff. All these factors


Hygene<br />

Hygene<br />

Hygene<br />

Hygene<br />

Hygene<br />

Hygene<br />

Hygene<br />

H i<br />

j<br />

y en


88 <strong>Beauty</strong> fuar<br />

135 ülkeden 42.012 ziyaretçiyi cezbeden <strong>Beauty</strong>world<br />

Middle East <strong>2017</strong> müthiş bir sonuç yakaladı<br />

Yüzde 13’lük çift haneli bir büyüme göstererek dikkatleri çeken Dubai etkileyici<br />

bölgesel güzellik ve sağlıklı yaşam fuarı<br />

Dün (16 Mayıs) muhteşem<br />

şekilde sonuçlanan<br />

Ortadoğu’nun en büyük<br />

güzellik ve sağlıklı yaşam fuarı,<br />

birçok güzel insan tarafından<br />

sahneyi bölgesel ve uluslararası<br />

tüccarlar, profesyoneller ve<br />

üreticilerle paylaştı.<br />

Dubai Uluslararası Kongre ve<br />

Sergi Sarayında gerçekleşen<br />

<strong>Beauty</strong>world Middle East <strong>2017</strong>, 135<br />

ülkeden 42.012 ziyaretçiyi çekti<br />

ve 60 ülkeden 1.580 katılımcıya<br />

kendini gösterme imkanı verdi.<br />

İlhama kaynak olan ve küresel<br />

güzellik sektöründeki en büyük<br />

markaların sergilediği en son<br />

ürünleri ile yıllık yüzde 11,5’lik<br />

artışıyla 55 bin metrekarelik bir<br />

alanda gerçekleşen üç günlük<br />

fuarda spa ve salon profesyonelleri,<br />

saç stilistleri, makyaj sanatçıları,<br />

ithalatçıları ve ihracatçıları bir<br />

araya getirerek yüzde 13’lük bir<br />

büyüme yakaladı.<br />

Önemli segmentte çift haneli<br />

büyüme<br />

Saç, Tırnak ve Salon Malzemeleri;<br />

Kozmetik ve Cilt Bakımı;<br />

Makine, Ambalaj ve Hammadde;<br />

Profesyonel Ekipmanlar, Spa &<br />

Wellness; Parfüm Bileşimleri ve<br />

Hazır Parfüm ve Kişisel Bakım ve<br />

Hijyen gibi altı bölümde 100’den<br />

fazla ürün lansmanı ile dikkatleri<br />

çeken <strong>Beauty</strong>world Middle East on<br />

yıldır sergilediği performansını bu<br />

yıl çift haneli büyüme göstererek<br />

olağanüstü bir şekilde devam<br />

ettiriyor.<br />

Fuar bu yıl düzenlenen 22. sayısıyla<br />

çekiciliği ve ciddi ticari özelliği<br />

eşit olarak sunarak bir yandan<br />

Hollywood saç sanatçısı Guy<br />

Tang tarafından en son makyaj<br />

ve saç trendlerini şık modellerde<br />

sergilerken diğer taraftan Avrupa<br />

premium cilt bakım üreticileri veya<br />

niş parfümleri bölge distribütörleri<br />

ve son tüketici perakendecileri ile<br />

buluşturdu.<br />

Organizatör Messe Frankfurt<br />

Middle East’in CEO’su Ahmed<br />

Pauwels, “Hem uluslararası hem<br />

de yerel oyuncular için zengin bir<br />

fırsat sunan, <strong>Beauty</strong>world Middle<br />

East her yıl boyut ve kapsam<br />

bakımından büyümeye devam<br />

etmekle birlikte Ortadoğu ve<br />

Afrika güzellik ve sağlıklı yaşam<br />

piyasasında önemini korumuş ve<br />

hatta artırmıştır.<br />

İster ilham verici boya trendleri<br />

isteyen profesyonel bir saç<br />

stilisti olun, ister özel etiket<br />

kozmetik üreticileri arayan bir<br />

girişimci olun veya en yeni spa<br />

ekipmanı ve tedavilerini arayan<br />

bir otel işletmecisi olun, bu fuarda<br />

gerçekten herkes için bir şeyler<br />

var.<br />

<strong>Beauty</strong>world Middle East <strong>2017</strong>’de<br />

Kıbrıs’tan “Airless” cilt bakım ürün<br />

yelpazesinin lansmanını yapan<br />

Neoderma’nın yanı sıra ve Helal<br />

sertifikalı beyazlatma kremi de<br />

dahil olmak üzere 650’den fazla Cilt<br />

Bakımı ve Kozmetik katılımcıları bu<br />

etkinlikte yer aldı.<br />

23. sayısı 8-10 Mayıs 2018’de<br />

ABD merkezli profesyonel saç<br />

bakım çözümleri üreticisi GKhair,<br />

<strong>Beauty</strong>world Middle East <strong>2017</strong>’deki<br />

Saç, Tırnak ve Salon Malzemeleri<br />

bölümünde 350’den fazla<br />

katılımcıdan biriydi.<br />

On yıl önce Miami’de kurulan<br />

GKhair ürün ve uygulamaları şimdi<br />

11’i Ortadoğu’da olmak üzere<br />

70’den fazla ülkede salonlarda<br />

mevcut. Kurucu ve CEO’su Van<br />

Tibolli, bölgenin GKhair’in küresel<br />

ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sine<br />

tekabül ettiğini söyledi.<br />

<strong>Beauty</strong>world Middle East 2018,<br />

8-10 Mayıs 2018 tarihinde<br />

gerçekleşecek.


fuar<br />

<strong>Beauty</strong><br />

89<br />

<strong>Beauty</strong>world Middle East <strong>2017</strong> concludes in spectacular<br />

style attracting 42,012 visitors from 135 countries<br />

Vibrant regional beauty and wellness market underlined by impressive double-digit<br />

growth of Dubai trade fair<br />

A<br />

bevy of beautiful people<br />

shared the stage<br />

with regional traders,<br />

professionals, and international<br />

manufacturers, as the Middle<br />

East’s largest beauty and wellness<br />

exhibition concluded yesterday (16<br />

May) in spectacular style.<br />

<strong>Beauty</strong>world Middle East <strong>2017</strong>,<br />

which took place at the Dubai<br />

International Convention and<br />

Exhibition Centre, attracted 42,012<br />

visitors from 135 countries, and<br />

featured 1,580 exhibitors from 60<br />

countries.<br />

Spanning 55,000sqm, the threeday<br />

event’s 11.5 per cent increase<br />

in size year-on-year was duly<br />

matched by a 13 per cent growth<br />

in visitors, with throngs of spa and<br />

salon professionals, hairstylists,<br />

makeup artists, importers and<br />

exporters out in force, sourcing<br />

inspiration and the latest products<br />

displayed by the biggest brands in<br />

the global beauty business.<br />

Double-digit growth trajectory in<br />

remarkable fashion<br />

<strong>Beauty</strong>world Middle East continues<br />

its double-digit growth trajectory<br />

in remarkable fashion, as ten show<br />

highlights shared the spotlight with<br />

more than 100 product launches<br />

across six sections of Hair, Nails,<br />

& Salon Supplies; Cosmetics &<br />

Skincare; Machinery, Packaging,<br />

and Raw Materials; Professional<br />

Equipment, Spa & Wellness;<br />

Fragrance Compounds & Finished<br />

Fragrance; and Personal Care &<br />

Hygiene.<br />

The 22nd edition of the annual<br />

showcase was a mix of glamour<br />

and serious business in equal<br />

doses; models graced catwalks<br />

presenting the latest makeup<br />

and hair trends from the likes of<br />

Hollywood hair artist Guy Tang at<br />

one end of the exhibition’s vast<br />

expanse, while across the other,<br />

European premium skincare<br />

manufacturers or makers of niche<br />

perfumes were striking deals with<br />

regional distributors and high-end<br />

retailers.<br />

Ahmed Pauwels, CEO of organiser<br />

Messe Frankfurt Middle East, said:<br />

“Although <strong>Beauty</strong>world Middle East<br />

continues to grow in size and scope<br />

every year, it has maintained, and<br />

even advanced its relevance in the<br />

Middle East and African beauty and<br />

wellness market, which continues<br />

to deliver up a wealth of opportunity<br />

for global and local players alike.<br />

“Whether you’re a professional<br />

hair stylist seeking inspirational<br />

colouring trends, an entrepreneur<br />

looking for private label cosmetic<br />

manufacturers, or a hotel operator<br />

searching for the cutting-edge spa<br />

equipment and treatments, there’s<br />

really something for everyone.<br />

Neoderma from Cyprus was among<br />

the 650-plus Skincare & Cosmetics<br />

exhibitors at <strong>Beauty</strong>world Middle<br />

East <strong>2017</strong>, and used the event<br />

to launch its ‘Airless’ premium<br />

skincare range, including a Halalcertified<br />

whitening cream.<br />

The 23rd edition takes place from<br />

8-10 May 2018<br />

Elsewhere, USA-headquartered<br />

professional haircare solutions<br />

manufacturer GKhair was one<br />

of more than 350 exhibitors in<br />

the Hair, Nails & Salon Supplies<br />

section at <strong>Beauty</strong>world Middle East<br />

<strong>2017</strong>.<br />

Founded ten years ago in Miami,<br />

GKhair products and treatments<br />

are now available in salons in more<br />

than 70 countries, including 11<br />

in the Middle East. Founder and<br />

CEO Van Tibolli said the region<br />

comprises around 20 per cent of<br />

GKhair’s global business.<br />

The 23rd edition of <strong>Beauty</strong>world<br />

Middle East takes place from 8-10<br />

May 2018.


92 <strong>Beauty</strong><br />

hijyen<br />

Etkisi kanıtlanmış ilk ve tek pişik önleyici havlu<br />

The proven first and only anti-rash towel<br />

Saf su ve doğal pamuktan oluşarak cilde<br />

zarar vermeden temizleyen Fresh’n Soft Pişik<br />

Önleyici Islak Pamuklu Mendil; bebeğinizin<br />

tenine zararlı olan alkol, parfüm, boya<br />

maddesi ve sentetik lif içermiyor. Yepyeni<br />

tasarımları ve bebeğinizin hassas teni için<br />

güçlendirilmiş içeriği ile bebeğinizin poposu<br />

için üst düzey koruma imkânı sağlıyor.<br />

Türkiye’de pişik önleyici etkisi kanıtlanmış<br />

ilk ve tek ıslak havlu olan Fresh’n Soft<br />

Pişik Önleyici Havlu’nun, Alman Dermatest<br />

Laboratuvarı’nda pişik oluşmuş bebekler<br />

üzerinde yapılan testlerde pişiği iyileştirme<br />

etkisi olduğu kanıtlanmıştır.<br />

Fresh’n Soft Anti-irritant Wet Cotton Wipes, which consist of<br />

pure water and natural cotton and clean without damaging the<br />

skin; does not contain alcohol, perfume, paint and synthetic<br />

fibers, which are harmful to your baby skin. With brand-new<br />

designs and enhanced content for your baby’s delicate intensity,<br />

it provides top-notch protection<br />

for your baby’s bump. Fresh’n<br />

Soft Anti-Scrub Towel, the<br />

first and only wet towel proven<br />

to have anti-rash effect in<br />

<strong>Turkey</strong>, has been proven to be<br />

an improvement on the test<br />

in tests made on rash babies<br />

in the German Dermatest<br />

Laboratories.<br />

Prima “Bebekoloji Buluşmaları <strong>2017</strong>”de<br />

annelerle buluştu<br />

P&G’nin lider bebek bezi markası Prima, İstanbul’da<br />

üçüncü kez gerçekleşen Bebekoloji Buluşmaları<br />

<strong>2017</strong>’ye katıldı. Anne ve babalara yol arkadaşı olabilmek<br />

amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Prima<br />

Uzman Kurulu Üyesi Uzm. Psikolog Yeşim Çaylaklı<br />

ebeveynlerle buluştu. Anne ve babaların merak<br />

ettikleri konular hakkında bilgilendiren Yeşim Çaylaklı,<br />

hareketlenmeye başlayan bebeklerle ilgili ipuçlarını<br />

ebeveynlerle paylaştı. Prima Uyku Danışmanı Pınar<br />

Sibirsky ise bebeklerin uyku düzenleriyle ilgili soruları<br />

yanıtladı.<br />

Prima met mothers<br />

at the “Bebekoloji<br />

Meetings <strong>2017</strong>”<br />

Prima, the leading baby-doll brand of P & G, participated<br />

in the third meeting of the Bebekoloji Meetings in<br />

Istanbul in <strong>2017</strong>. Within the scope of the event organized<br />

to be a mothers and fathers, Prima Expert Board<br />

Member attending Psychologist Yesim Caylakli met with<br />

parents. Caylakli informed parents about the topics they<br />

were curious about and shared their clues about the<br />

babies who started to move with their parents. Prima<br />

Sleep Advisor Pinar Sibirsky answered the questions<br />

about the sleep patterns of the babies.


29. İstanbul Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve<br />

Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı<br />

Lutfi Kırdar, Rumeli Salonu<br />

İstanbul Kongre Merkezi, Fuar Salonu<br />

22-25 MART<br />

www.guzellikvebakim.com<br />

TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.<br />

Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Ertogay İş Merkezi Kat : 9 Daire : 27<br />

Kadıköy İstanbul / Türkiye Tel: +90 216 338 45 25 www.tgexpo.com.tr - info@tgexpo.com


94 <strong>Beauty</strong> hijyen<br />

Orkid Platinum ile özel günlerinizde güvende hissedin!<br />

Feel safe on your special occasion with Orkid Platinum!<br />

Orkid bilim insanları ve dermatologlar<br />

tarafından yıllar boyu süren araştırmalar<br />

sonucunda geliştirilen, koruma ve<br />

yumuşaklığın en üst düzeyde olduğu Yeni<br />

Orkid Platinum, mikro yastıklı yan bariyerleri<br />

ile özel günlerinizde ekstra koruma sunarak,<br />

kendinizi hem rahat hem de güvende<br />

hissetmenizi sağlıyor. Dermatolojik olarak<br />

test edilen Yeni Orkid Platinum, ekstra<br />

koruma özelliğinin yanı sıra yumuşacık üst<br />

yüzeyiyle de cildinize hassas bir dokunuş<br />

sunuyor.<br />

Developed as a result of years of<br />

research by orchid scientists and<br />

dermatologists, the new Orkid Platinum,<br />

with its protection and softness at its<br />

highest level, offers extra protection on<br />

special occasions with micro padded<br />

side barriers, allowing you to feel both<br />

comfortable and safe. Dermatologically<br />

tested, the New Orkid Platinum offers<br />

extra protection, as well as a soft touch<br />

to the skin.<br />

Hijyeni çantanızda taşıyın! / Carry hygiene in your bag!<br />

Femfresh Genital Bölge Islak Mendili<br />

yatıştırıcı Ebegümeci ve antibakteriyel Altıncık<br />

Özleri ile genital bölgeyi nazikçe temizlemeye,<br />

tazelik sağlamaya ve koku gidermeye<br />

yardımcı oluyor. pH dengeli formülüyle<br />

rahatça kullanabileceğiniz 10’lu ve 25’li paket<br />

seçenekleriyle çantanızın da vazgeçilmezi<br />

olacak Femfresh Genital Bölge Islak Mendili,<br />

dermatolojik ve jinekolojik olarak test<br />

edilmiştir.<br />

Femfresh Genital Zone Wet Wipes soothing<br />

help to gently cleanse, refresh and smell the<br />

genital area with mallow and antibacterial<br />

Golden Essences. Femfresh Genital Area Wet<br />

Wipes, which will be indispensable in your<br />

bag with 10 and 25 package options you can<br />

use comfortably with pH balanced formula,<br />

have been tested dermatologically and<br />

gynecologically.<br />

Bingo’dan çamaşırlara onaran koruma<br />

Repairing protection for clothes from Bingo<br />

Her şeyin en iyisini yapmaya çalışan ve hayata<br />

değer katan kadınların aradıkları bakım<br />

Bingo ile geliyor. Her renkteki çamaşırlar<br />

için geliştirilen yeni ‘Bingo Onaran Koruma’<br />

sıvı deterjan, özel formülü sayesinde<br />

temizlemekle kalmıyor, çamaşırların liflerini<br />

onararak onları tüylenmeye ve yıpranmaya<br />

karşı koruyor.<br />

Women who are trying to do the best of<br />

everything and add value to their life come to<br />

Bingo with the care they seek. The new ‘Bingo<br />

Repair Protective’ liquid detergent, developed<br />

for all kinds of laundry, does not need to be<br />

cleaned by its special formula, it restores<br />

the fibers of the clothes and protects them<br />

against hairing and fraying.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!