Views
11 months ago

Eyüpsultan Miras

Eyüpsultan

Eyüp İslam Cennetinin Yeşil Bahçesi Bilindiği gibi, şerefli insan, bulunduğu mekânı güzelleştiren insandır. Etrafını nura gark eden, çevresine ışık saçan böyle şahsiyetleri tanımlamak için eskilerin “Şerefü’l-mekân bilmekin” yani bir mekânı şereflendiren orada bulunan zattır dediklerini biliyoruz. S.40 Bir Beldeye İsmini Veren Kutlu Zat İstanbulumuzun Eyüpsultan semtine adını veren sahabe-i kiramın büyüklerinden Hazreti Halid Bin Ebu Eyyüb El Ensari hazretleri, Medine’nin tanınmış eşraflarından olup Hazreç kabilesindendir. S.6 Zâl Mahmud Paşa Külliyesi Eyüpsultan’da Mimar Sinan’ın yaptığı en güzel eserlerden biridir. Haliç manzaralı konumu ile Eyüpsultan’ın sahil dokusuna zengin bir görünüm kazandırır. Eğimli araziye iki kademeli olarak yerleştirilen Zal Mahmud Paşa Külliyesi; cami, iki medrese, türbe ve çeşmeden oluşur. S.12 EYÜPSULTAN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS GAZETESİ ARALIK 2017 N O 001 Huzurda Diriliş BAŞKANDAN Tarihî bir şehrin; ruhuna ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde yaşatılmasının getirdiği mesuliyet; Eyüpsultan gibi müstesna şehirlerde ağır sorumluluk hissi oluşturmaktadır. Bu yüksek sorumluluk hissiyle Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetim Planlama çalışmalarını tamamladık. Uygulama safhasına geçtik. Yaklaşık 3 senedir süregelen Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkezi Yönetimi bu yüksek hassasiyetler ve kadim değerlere sadakat ilkesi esas alınarak geliştirilmiştir. Huzur için, huzurda diriliş başlamıştır. S.24 Eyüpsultan sadece tarihi bir merkez değil; aynı zamanda bir maneviyat merkezidir. Eyüpsultan’ın temelinde dua ve ufuk vardır. Eyüpsultan; tarih ve medeniyetimiz içinde müstesna bir yerde durmaktadır. Efendimizin sancaktarı Hz. Eyyübe’l Ensari ve nice kutlu sahabe Eyüp’ün sinesinde yatmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han’la sur dışı İstanbul’da kurulan ilk belde olması münasebetiyle; şehircilik tarihimizin nüveleri burada atılmış; Eyüpsultan’daki kadim hafıza ve medeniyet hâsılası buradan cihana yayılmıştır. S.3 Neşet Güriş EYÜP’ÜN SÖZLÜ TARIHINE IŞIK TUTAN İLK ŞAHSIYET Sözlü tarih, tarihî yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dâhil etme dürtüsüyle şekillenen, ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bu çerçevede, belli bir kentte, semtte ve hatta mahallede yaşayan sıradan ya da tanınan insanların sözel anlatıları, bu yerel bölgelerin geçmiş kültür, gelenek ve toplumsal yaşantılarının hafıza altına alınmasını sağlar. S.36 HER ZİYARET Yeni Bir Keşif Yıllardır karış karış İstanbul’un sokaklarını gezerim. Tabi başka şehirler gibi yapmam bu keşif turlarını. Yani bir ucundan girip öbür ucundan çıkılacak şehirlerden değil İstanbul. Her biri birbirinden farklı renklere, detaylara, geçmişe sahip birçok semti vardır bu şehrin. Her bir semti bir şehir gibidir. Bu semtleri sindirmeden şehri anlamak pek mümkün değildir. Bu nedenle semtlerin kılcallarına inmeye çalışırım. En kadim semtlerden Sultanahmet mesela her taşına bakılmalıdır. Altından ne çıkacağı belli olmaz. Süleymaniye bir dağ gibidir çevresine yukarıdan bakan. Fatih ve Yavuz Selim’i anlamak için bir sokağını eksik bırakmadan dolaşmak zorundasınızdır. S.30 VAKIFLARLA BÜYÜYEN SEMT Eyüpsultan İstanbul için Eyüp semtinin yeri, ta fetih gününden beri ayrıdır. Zira daha fetih müyesser olmadan evvel Akşemseddin Hazretleri’nin işaretiyle Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri’nin kabri tespit edilmiş ve buraya bir türbe yapılmıştı. Fetihten sonra inşa ettirilen Eyüpsultan Camii ve medresesini de içine alan külliye ile burası hem saray hem de halk nezdinde dinî ve manevi bir mekân olarak önem kazandı. Bursa taraflarından getirtilen bir kısım halkın burada iskânıyla bu önemli semt, gün geçtikçe yepyeni bir vecheye büründü. S.10 Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve gene Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde toplam 14 yıl Osmanlı Devleti’nin sadrazamlığını yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Kanuni Sultan Süleyman’ın son vezir-i azamı olan paşa Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvede bulunduğu dönemi simgeleler. İki metreyi aşan boyu ile Sokollu Mehmed Paşa icraatları, projeleri ve kişiliği ile Osmanlının en büyük sadrazamıdır. S.17 Kayıp Trenin Hikâyesi Birinci Dünya Savaşı koşullarında Osmanlı İstanbul’unda 15 ay içinde bir tren hattı kurulur. Bir kolu sekiz, diğer kolu ise yedi ay içinde inşa edilen bu hat, Silahtarağa Elektrik Santraline kömür getirmek içindir. İmparatorluk, İngilizlerle savaş hâlinde olduğu için İngiltere’den kömür ithali durur. S.32 ŞEHIR VE MEDENIYET OKULU S38 ŞEHIRLER, INSAN NESLININ DEĞERLERINI VE DÜŞÜNME BIÇIMLERINI YAKINDAN MÜŞAHEDE EDEBILECEĞIMIZ ISTISNAI YAPILARDIR. İNSANOĞLUNUN EŞYAYA, CANLIYA, INSANA VE DOĞAYA HANGI NAZAR ILE BAKTIĞINI VE BUNLARI NASIL ALGILADIĞINI YAŞADIĞI ŞEHIRLERDEN VE INŞA ETTIKLERI ESERLERDEN ANLARIZ. KIRK AMBAR S44 BIZDEN ÖNCEKILER, SÂBÎKUN VE MUKADDIMÛNUN IZINDEN GIDEREK KIRK AMBAR NAM ADI ALTINDA BIR KÖŞEDEN SESLENECEĞIZ. HÜVE’L-BAKI S47 “HÜVE’L-BAKI”, YAHUT “HÜVE’L-HALLÂKU’L-BAKI” NE GÜZEL BIR DEYIMDIR. BAKI OLAN YALNIZ ALLAH’TIR. MEZAR TAŞLARIMIZIN SERLAVHA DEDIĞIMIZ ÜST KISMINI SÜSLEYEN BU IBARE, TARIHÎ MEZAR TAŞLARINDA KULLANILDIĞI GIBI GÜNÜMÜZDE DE KULLANILMAYA DEVAM ETMEKTEDIR.

info@yuruyus.com www .yuruyus.com - Yürüyüş
AYLIK KENT KÜLTÜRÜ - Esenler Belediyesi
2. Sayı - Yıldız Teknik Üniversitesi
b32bf87a73ef9b90b1539a19e06e0faddff0534a
Dosya EK'ini indirmek için tıklayınız. - Bilim ve Sanat Vakfı
Çağdaş değerlere sevdalı Bir Beşiktaş kentlisi: Türkan Saylan
Yasam_Doga_Cevre_Insan_ve_Hukuk_Karsisinda_3_Havalimani_Projesi
ağustos 2012 - Esenler Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ELMA DENİZ KARAKURT
Bölgesel Kalkınma Dergisi, 2012 Mart Bülteni - Karacadağ Kalkınma ...
Güngören Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi