Views
5 months ago

Medikal Teknik Ocak 2018

AKTÜEL

AKTÜEL Eczacıbaşı-Monrol nükleer tıp alanına yatırım Yapmaya Devam Ediyor 2008 yılında, Eczacıbaşı İlaç Sanayii ve Bozlu Holding’in ortak girişimiyle kurulan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünleri teşhis ve tedavi için yüksek kaliteli radyofarmasötik üretimiyle Türkiye’nin nükleer tıp pazarının gelişimine öncülük ediyor. Eczacıbaşı-Monrol, 2018 yılında da Mısır’da, bu alandaki ikinci tesisi olan Tc99M Jeneratör üretimine başlayacağını duyurdu. 2018 yılında Mısır’da başlaması planlanan Tc99M Jeneratör üretimi ile Nükleer Tıp alanındaki yatırımlarına devam eden Eczacıbaşı-Monrol, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan yüksek kaliteli radyofarmasötik üretimine devam ediyor. Modern ve çevre dostu teknolojileri kullanarak Türkiye’de 6, yurtdışında Bulgaristan, Romanya ve Mısır’da olmak üzere toplamda 9 tane dünya standartlarında üretim tesisi sahibi olan Eczacıbaşı-Monrol ayrıca Kuveyt’te ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde siklotronlar işletiyor. Eczacıbaşı-Monrol, Dubai’de Monrol Körfezi adı altında BAE’nin en önemli holdinglerinden biri olan Almulla Grubu ile de uzun yıllardır güçlü bir ortaklık yapıyor. Almulla Grubu’na ait siklotron tesisini işleten Eczacıbaşı-Monrol, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kuveyt’te de yerel ortaklarıyla birlikte bir siklotron tesisini daha işletiyor. Merkezi Ataşehir’de bulunan Eczacıbaşı-Monrol, nitelikli ve müşteri odaklı hizmetinden ödün vermeden 300 çalışanı ve beş distribütörü ile Türkiye’de ve dünyada 30’dan fazla ülkede nükleer tıp merkezi tedarik etmek için hizmet veriyor. Pakistan ve Erbil’de 2 devamlı Siklotron Tesisi projesi bulunuyor. 34 Ocak 2018

AKTÜEL Eczacıbaşı-Monrol continues to invest in nuclear medicine Eczacıbaşı-Monrol that is joint venture between Eczacibasi Pharmaceuticals Manufacturing and Bozlu Nuclear Products in 2008, continues to lead the development of Turkey’s nuclear medicine market through the production of high-quality radiopharmaceuticals for diagnosis and treatment. Eczacıbaşı-Monrol announced that in 2018 it will start production of Tc99M Generator, which is the second plant in this area in Egypt. Eczacıbaşı-Monrol continues to invest in the field of Nuclear Medicine with the production of Tc99M Generator which is planned to start in Egypt in 2018 and continues production of high quality radiopharmaceutical used in the diagnosis and treatment of diseases. Eczacıbaşı-Monrol has 9 world-class production facilities, 6 in Turkey and 3 abroad (Bulgaria, Romania and Egypt), employing modern and environment-friendly technologies. The company also has been operating cyclotrons in Kuwait and United Arab Emirates. Eczacıbaşı-Monrol have a strong partnership in Dubai with Almulla Group, one of the most important conglomerates of UAE under the name Monrol Gulf, for many years. Eczacıbaşı-Monrol, which operates the cyclotron plant of Almulla Group, operates a cyclotron plant in Kuwait, which is affiliated to the Ministry of Health, with its local partners. in Turkey and more than 30 countries around the world without compromising on quality and customer-oriented service. There are 2 continuous cyclotron plant projects in Pakistan and Erbil. Eczacıbaşı-Monrol whose headquarters is located in Ataşehir, has been serving with its 300 employees and 5 distributors to supply nuclear medicine centers Ocak 2018 35

Nalbur Teknik Dergisi Ocak 2018 Sayısı
Konfeksiyon Teknik Dergisi Ocak 2018 Sayısı
Hotel Restaurant Magazine Ocak 2018 Sayısı
Kobilife Ocak 2018
Nalbur Teknik Dergisi Ağustos 2017 Sayısı
DECOR – Ocak/Şubat 2018 Sayısı
MEDYATABLET 2018 OCAK
Furnitech Ocak - Şubat 18
Matbaa Teknik Şubat 2018
Nalbur Teknik Dergisi Mayıs 2017 Sayısı
Konfeksiyon Teknik Şubat 2018
Nalbur Teknik Kasım 2017
Nalbur Teknik Dergisi Ekim 2017 Sayısı
DECOR – Ocak/Şubat 2017
Nalbur Teknik Dergisi Eylül 2017 Sayısı
Yapı Malzeme Şubat 2018
BULTEN OCAK 2010.indd - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ...
Tekstil Teknik Dergisi Nisan 2017 Sayısı
Dijital Teknik Dergisi – Eylül 2017 Sayısı
Dijital Teknik Dergisi Mart 2017 Sayısı
Beauty Turkey Mart-Nisan 2018
Dijital Teknik Dergisi – Temmuz 2017 Sayısı
HAZAR WORLD - SAYI 38 - Ocak 2016
Tekstil Teknik Dergisi Haziran 2017 Sayısı
HOTEL RESTAURANT MAGAZINE ŞUBAT 2018 SAYISI
20140624gazete
Furnitech Mayıs/Haziran’17
Bilim Teknik - Eğitim Bilişim Ağı
FBSYD FANZINE BULTEN 6, OCAK / JANUARY 2018
Yapı Malzeme Dergisi Eylül 2017 Sayısı