Views
11 months ago

Medikal Teknik Ocak 2018

AKTÜEL İlerleyen

AKTÜEL İlerleyen yaşta beslenme nasıl olmalı? Akademik Geriatri Derneği tarafından, Nestlé Health Science’in koşulsuz katkılarıyla ‘Yeterli Beslen, Sağlıklı Yaşlan’ sloganıyla düzenlenen “Yaşlılarda Beslenme, Geriatri Hastalarını Bilinçlendirme ve Farkındalık Kampanyası” kapsamında Kasım 2017–Şubat 2018 ayları arasında, yaşlı bireylere yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde etkinlikler düzenleniyor. Kampanya kapsamında ilki İstanbul’da 15 Kasım’da Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin 2. durağı Ankara, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Etkinlikte Huzurevi sakinlerine önemli başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi, sakinlerden gelen sorular yanıtlandı, bilgilendirici broşür dağıtıldı ve yapbozlar hediye edildi. Etkinlik sonrası yapılan basın toplantısında; Akademik Geriatri Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Teslime Atlı, Akademik Geriatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil ve Akademik Geriatri Derneği Üyesi Doç. Dr. Murat Varlı açıklamalar yaptı. Toplantıda altmış beş yaş ve üzerindeki bireylerin yeterli ve sağlıklı beslenmesi, kas kaybının engellenmesi, bilinçsiz diyet ve kilo kaybının zararları konuları ele alındı. “TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE YAŞLI GRUBU ÇOK YANLIŞ BESLENİYOR.” Basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Teslime Atlı, kampanyanın “Yeterli Beslen, Sağlıklı Yaşlan” sloganıyla farklı şehirlerdeki huzurevlerinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Atlı, etkinlikleri 65 yaş üzeri yaşlıların doğru beslenmesinin önemine dikkat çekmek ve doktor kontrolünde zayıflamaya yönlendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. “YAŞLILARDA DOĞRU BESLENME ÖNERİLERİ” Akademik Geriatri Derneği Genel Sekreteri ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil, “Kampanyamız ile yaşlı bir kişinin sağlıklı beslenmesi için ilkeleri gözden geçirmeyi ve dikkat edilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Kişinin hastalıklarına göre bu önerilerde değişiklik yapılması gerekebilir. Bu nedenle daima hekimlerimize ve diyet uzmanlarına danışmalıyız. “ dedi. Yaşlıların beslenmede dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgilendirmede bulunan Halil, şu noktalara dikkat çekti: 1. Öğün sayısı artırılmalıdır 2. Besin çeşitliliği sağlanmalıdır 3. Yeterli miktarda protein tüketilmelidir 4. Doymuş yağ tüketimi azaltılmalıdır 5. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır 6. Şeker tüketimi azaltılmalıdır 7. Posa tüketimi artırılmalıdır 8. Su ve diğer sıvılar yeterli miktarda tüketilmelidir 9. Kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketilmelidir 10. Tuz ve sodyum tüketimi azaltılmalıdır 11. Alkol ve sigaradan kaçınmalıdır 12. İdeal vücut ağırlığı ve kas gücü korunmalıdır 50 Ocak 2018

AKTÜEL How should nutrition be at advanced ages? In the scope of the ‘Nutrition for the Elderly and Informing and Creating Awareness Among Geriatric Patients’ campaign organized by the Academic Geriatric Association with the unconditional contributions of Nestlé Health Science with the slogan ‘Get Sufficient Nutrition and Age Healthy’, activities are being organized in Elderly Care and Rehabilitation Centers located in Istanbul, Ankara and Izmir between November 2017 and February 2018. The first event of the campaign too place at the Etiler Elderly Care and Rehabilitation Center on November 15 in Istanbul and the 2nd stop was the Ankara, Seyranbağları Elderly Care and Rehabilitation Center. During the activity the Care Center residents were given presentations on important subjects, their questions were responded to, informative brochures were passed out and they were gifted jigsaw puzzles. At the press meeting after the event statements were made by the Academic Geriatric Association Vice President Prof. Dr. Teslime Atlı, Academic Geriatric Association General Secretary Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil and Academic Geriatric Association Member Assoc. Prof. Dr. Murat Varlı. The subjects of sufficient and healthy nutrition for individuals sixty five years old and over, prevention of muscle deterioration, uninformed dieting and weight loss prevention were discussed. “THE ELDERLY GROUP IS GETTING THE WRONG NUTRITION EVERYWHERE IN TURKEY.” Prof. Dr. Teslime Atlı, who spoke at the press meeting said that campaign was being organized with the slogan “‘Get Sufficient Nutrition and Age Healthy’ in elder care homes in different cities. Atlı added that they had organized this event to emphasize the importance of correct nutrition for people 65 and over and guide them to lose weight under doctor supervision. “SUGGESTIONS FOR THE ELDERLY TO GET THE RIGHT NUTRITION” Academic Geriatric Association General Secretary and Hacettepe University Medical Faculty Geriatric Specialty Branch Teaching Staff Member Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil said “The purpose of our campaign is to review what an elderly person needs to do to get the right nutrition and make suggestions about what needs to be paid attention to on this subject. Depending on the individual health problems of people, changes may need to be made to these suggestions. Therefore we should all consult our physician and dieticians”. Halil, who provided information about what elderly people need to pay attention to in nutrition, emphasized the following points: 1. The number of meals should be increased 2. The nutrition should have variety 3. Sufficient protein should be consumed 4. Saturated fat consumption should be decreased 5. Vegetable and fruit consumption should be increased 6. Sugar consumption should be decreased 7. Pulp consumption should be increased 8. Water and other liquids should be consumed sufficiently 9. Foods with high calcium content should be consumed 10. Salt and sodium consumption should be decreased 11. Alcohol and cigarettes should be avoided 12. The ideal body weight and muscle strength should be maintained Ocak 2018 51

Dijital Teknik September 2018
Nalbur Teknik Kasım 2017
Matbaa & Teknik September 2018
Beauty Turkey Mart-Nisan 2018
HAZAR WORLD - SAYI 38 - Ocak 2016
ERP HABER Dergisi Mayıs 2018 Sayısı yayında!
2010 ocak gündem.indd - Çankaya Üniversitesi
Bilim Teknik - Eğitim Bilişim Ağı
Sayı 22 ( Ocak 2009) - Sosyal Güvenlik Kurumu