Views
5 months ago

Kobilife Ocak 2018

Aylık Ekonomi ve Samayi Dergisi

ŞİRKET HABERLERİ

ŞİRKET HABERLERİ Hedef Sektörler; KOBİ’lere Bakışımız; Danışmanlık Sektörünün Önemi ve Geleceği Üzerine Düşüncelerimiz Merhabalar öncelikle okuyucularımızın sizi tanıyabilmesi için kısaca kendinizden bahseder misiniz? İsmim Özkan ÖZEL, 1978 İstanbul doğumluyum. Orta ve lise eğitimimi İstanbul Lisesi’nde, üniversite eğitimimi ise Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamladım. Profesyonel iş hayatımda Ciner Grubu’nda Bütçe Uzmanı, Korozo Ambalaj firmasında İhracat Satış Temsilcisi, Şişecam Kimyasallar Bölüm Başkanlığı’nda İhracat Satış Uzmanı, FMConsulting firmasında İş Geliştirme Danışmanı ve son olarak Tempo İletişim Firması’nda İş Geliştirme Yöneticisi görevlerinde bulundum. İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilmekteyim. Tarih, psikoloji, ekonomi ve sosyoloji başlıca ilgi alanlarım olup yürüyüş yapmak ve basketbol oynamak başlıca hobilerimdendir. Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı firmasının kuruluş hikâyesinden ve faaliyetlerinden bahseder misiniz? Faaliyet alanımız ve hizmetlerimizle ilgili ilk düşünceler Şişecam’da çalışırken yoğun şekilde iletişimde bulunduğum yöneticimle hazırlayıp sunmuş olduğumuz stratejik içerikli İş Geliştirme ve Pazarlama raporları sırasında oluşmaya başladı. Sonrasında çalışmış olduğum Alman ve Türk ortaklı danışmanlık firmasında yabancı firmalara Türkiye pazarıyla ilgili farklı sektörlerde iş geliştirme raporları hazırladım ve sundum. Üniversite yıllarımdan başlayarak tamamen bireysel ilgi ve merakımla yoğun şekilde odaklandığım tarih, ekonomi, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin de katkılarını göz önünde bulundurduğumda değişimi, gelişimi ve optimizasyonu hedef edinmiş yerli ve yabancı firmalara gerek Türkiye pazarı gerekse global pazarlarla ilgili satış, pazarlama, iş geliştirme ve yönetim alanlarında inovatif fırsatlar sunmayı hizmet alanı olarak belirledim. Bu amaçla firmamızın temellerini 2011 yılında attık. Yabancı firmalara sağladığımız hizmet başlıklarımız Türkiye pazarıyla ilgili pazar araştırmaları gerçekleştirip Türkiye pazarı fırsat ve potansiyelini firma içeriğiyle konsolide ederek Türkiye pazarına girmeyi hedefleyen yabancı firmaların satış, pazarlama, yönetim ve finansal faaliyetlerini bizzat yönetmektir. Yerli firmalarımıza sağladığımız başlıca hizmet başlıkları ise Pazarlama Stratejilerinin oluşturularak Satış & Pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve yönetmek, Fırsat ve Trendlerin Belirlenmesi ve firmanın fırsatlardan optimum seviyede faydalanmasının sağlanması, (stratejik) yöneti(şi)m ve Dışarıdan İçeriye Bakış Yaklaşımının geliştirilmesi, firmanın ihracat veya ithalat fırsatlarından optimum seviyede faydalanmasının sağlanması ve ilgili satış & pazarlama faaliyetlerinin bizzat yönetilmesi. Genelde hangi sektörlerde danışmanlık çalışmalarını yönetiyorsunuz? Satış, pazarlama, iş geliştirme ve yönetim başlıklarının temel mantığı ve işleyişi tüm sektörlerde benzerlik gösterdiğinden odaklandığımız belirli bir sektör yok. Dikkat ettiğimiz en önemli nokta ilgili firmanın kendisine ve sektöre bakışı, hedefleri, vizyonu. Bununla beraber tecrübenin her zaman bir katma değer olduğu konusunda hem fikiriz ve geçmişten bugüne farklı sektörlerde edindiğimiz deneyim ve tecrübeyi hızlı uyum ve algılama kabiliyetimizle birleştirdiğimizde birçok farklı sektörde firmalarımıza optimum hizmeti ve desteği sağlayabileceğimiz konusunda netiz. Geçtiğimiz yılı nasıl geçirdiniz? Bu yıl hedeflerinizde neler var? Yaklaşık beş yıldır Türkiye faaliyetlerini yürüttüğümüz ve pazara yerleştirme başarısını gösterdiğimiz entegre servo ve step motor üretiminde öncü Danimarkalı firmayla yollarımızı ayırma kararı aldık. Kızılötesi gece görüş aydınlatma sistemleri üretimi konusunda dünya çapında en ileri teknoloji ve üretim kabiliyetine sahip 100% Türk mühendislik firmasının ihracat faaliyetlerini üstlendik ve ilk etapta Almanya ve İran pazarla- 54

ŞİRKET HABERLERİ rında belli aşamalar kaydettik. Bunların dışında Hollanda Ticaret Odası ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda Türkiye pazarına ilgi gösteren Hollandalı firmalara danışmanlık hizmeti verme konusunda fikir birliğine vardık. Ayrıca İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı’nda ilk defa katılımcı olduk ve önümüzdeki yıl için de yerimizi ayırttık. 2018 yılıyla ilgili planlarımız arasında Mart ayında gerçekleşecek WIN Otomasyon Fuarı’na katılımcı olmayı planlıyoruz. Bunların dışında uluslararası fuarlara da katılmayı hedefliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak iletişimde olduğumuz yerli ve yabancı bazı firmalarla projelerimizi 2018’in ilk aylarında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. KOBİ’lere yönelik yürüttüğünüz danışmanlık ve temsilcilik çalışmaları kapsamında neler yapıyorsunuz? KOBİ’lerimize pazarlama, iş geliştirme ve yönetim danışmanlığı başlıkları altında sağlayabileceğimiz hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz: Firma sahiplerini, sektörlerini, firmanın pazardaki konumunu, yönetici ve çalışanlarını tanıyarak pazarlama stratejilerini ve pratikteki uygulamalarını geliştirip optimize edebiliriz. İhracat fırsatlarını araştırarak ihracat faaliyetlerine başlamalarına rehberlik edebiliriz, ihracat satış & pazarlama faaliyetlerini bizzat yürütebiliriz. Ayrıca ihracat departmanının kurulmasını sağlayabiliriz. Firma sahipleri ve yöneticilerine (stratejik) yöneti(şi)m alanında danışmanlık desteği sağlayarak firmanın işleyişinin optimize edilmesine katkı sağlayabiliriz. Firma Organizasyon Yapısı’nı optimize ederek firma hedeflerine daha emin ve net şekilde yönelmelerine katkı sağlayabiliriz. Firma sahiplerine ve yöneticilerine yönetici koçluğu desteği sağlayarak kendisine, işine ve firmasına daha etkin, yetkin ve sağlıklı şekilde yaklaşmasına katkıda bulunabiliriz. Sizce KOBİ’ler yeterince danışmanlık hizmetlerinden yararlanıyor mu? Gerek özellikle son 10 yılda küresel ekonomide yaşanan krizler ve sıkıntılar, gerekse ülkelerin üretime katılma ve üretimden pay alma konularına verdikleri son derece yüksek ilgi ve önemin sonucu olarak rekabet, dolayısıyla ayakta kalma firmalar, özellikle de KOBİ’ler için çok daha zor ve yorucu hale gelmiş bulunmaktadır. Bununla beraber değişim ve gelişimin gerekleri olan emek ve belirsizlik de firmalar için bir engel oluşturmakta ve sonuç olarak KOBİ’lerin danışmanlık hizmetlerinin önemiyle ilgili farkındalık seviyeleri yeterli seviyeye ulaşmamaktadır. Bunların dışında bir değer neden ise danışmanlık sektörünün iç sorunlarıdır. Katma değeri yüksek sektör ve/ veya faaliyet alanında bulunan KOBİ’lerin danışmanlık hizmetlerine daha yakın ilgi göstereceği düşüncesindeyim. Sektörünüzün dünü, bugünü ve geleceği hakkında neler söylemek isterseniz? Sanayi devrimini ıskalamış olan ülkemiz her ne kadar 1923 Cumhuriyet Türkiye’si sonrasında lider ülkelerle arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak için belli çabalar ortaya koymuş olsa da ülke ekonomisi temelde katma değeri düşük sektörlerde faaliyet göstermeye zorlanmıştır. Bunun temel sonuçları ise kısa vadeli günü kurtarmaya yönelik vizyon, gelişime direnç gösteren yaklaşım ve de biz’den ziyade ben’i ön plana çıkaran düşünce anlayışı. Bu temel yapıda bilginin, inovasyonun, gelişimin, optimizasyonun önemi genel olarak son derece düşüktür; dolayısıyla danışmanlık hizmetleri yeterli seviyede ilgi ve değer görmemektedir. Bunların dışında kolay yoldan para kazanma anlayışı da kendi sektörümüzün güvenilirliğine, saygınlığına zarar vermiştir. Ancak gerek yurtdışında eğitim almış, oralardaki yaşam standartlarını deneyimlemiş sonrasında Türkiye’ye dönüş yapmaya karar vermiş insanların azımsanmayacak sayıda olması gerekse ülke ekonomisinde hizmet sektöründe çalışan sayısının yüksek seviyelerde olmasının sonucu olarak özellikle son 10-15 yılda Türkiye’de farklı alanlarda saygın, kıymetli danışmanlık firmaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Gerek iletişim ve ulaşım imkânlarının insanlara dünyanın her yerini ulaşılabilir kılması gerekse insanlığın farkındalık ve beklenti seviyesi göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki dönemde üretim, bilimin rehberliği, farklılaşma, dinamizm, ben değil biz yaklaşımı çok daha fazla önem kazanacaktır. Bu bağlamda doğru danışmanlık firmalarına olan ilgi ve ihtiyaç artacaktır. Yönetim Danışmanlığı, şirketlere ve özellikle KOBİ’lere ne gibi faydalar sağlar? Gerek müşteri, çalışan ve yönetici tarafında artan “ben değeri” arayışı, gerek yerel ve küresel rekabetin çok daha yüksek seviyelerde olması gerekse özellikle son on yılda dünya ekonomisinin içinde bulunduğu kriz koşulları göz önünde bulundurulduğunda firmalar için rasyonel olma ve çalışma çok daha kritik önem taşımaktadır. İşi faaliyet alanıyla ilgili olarak bilgiye odaklanma ve de o bilgiyi firma gerçeğinde optimum şekilde hayata geçirmek olan danışmanlık firmaları KOBİ’ler için stratejik öneme sahiptir. Yönetim Danışmanlığı’nın firmalar için önemiyle ilgili olarak başta firma sahiplerinin sonrasında yönetici ve çalışanların işlerinde optimum katkıyı sağlayabilmeleri için yaşam içinde sonrasında ise iş yaşamıyla ilgili kendilerini doğru yere konumlandırmaları kritik öneme sahiptir. Yönetim danışmanları firma sahipleri ve yöneticilerine destek vererek kendilerine, işe, firmaya doğru temellerde yaklaşma bunun doğal sonucu olarak da firmanın daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunabilirler. Bu destek sonucunda firma içindeki karşılıklı iletişim, paylaşım, sinerji, ben değil biz anlayışı, insan potansiyelini doğru şekilde doğru yerlere yönlendirme kararlılığı kuvvetlenebilecek bu da firmanın piyasada daha rekabetçi, dinamik, dikkat çekici olmasına katkı sağlayacaktır. Bir diğer önemli başlık ise aile işletmeleri yönetimi. Mayıs 2017 sayınızdaki makalemde de belirtmeye çalıştığım üzere dünyada ve Türkiye’de işletmelerin oldukça büyük kısmı aile işletmesidir ve aile işletmelerinin yönetimi, işleyişi temelde pazar dinamikleri tarafından belirleniyor olsa da patron işletmelerinden bazı farklılıklar da içermektedir. Aile işletmeleri önemli fırsatların yanında bazı riskler de içermektedir dolayısıyla aile işletmelerinin doğru temellerde faaliyetlerini sürdürmeleri son derece önemlidir. Doğru kaynaktan temin edilecek yönetim danışmanlığı aile işletmesinin daha rasyonel, piyasa koşullarının gerektirdiği içerikte sağlam temellerde işlemesine kritik destek sağlayabilecektir. Peki, neden sizi tercih etmeliler? Diğer danışmanlık şirketlerinden farkınız nedir? Eğitimimi ülkenin saygın okullarında tamamlamış olmamın getirdiği sağlam altyapının sonrasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren saygın kurumlarda uzun yıllara dayanan ihracat satış, iş geliştirme, pazarlama alanlarında profesyonel tecrübe ve deneyimlerim oldu. Bunların dışında üniversite yıllarından başlayarak özellikle psikoloji, tarih, ekonomi, sosyoloji alanlarına olan özel ilgimin sağladığı son derece kıymetli bilgileri akıl süzgecimden geçirerek özümsememin getirdiği bakış açısının da danışmanlık mesleğime eşsiz katkılarını gözlemlemekteyim. Ayrıca teoriye verdiğimiz eşsiz önemi bizzat piyasanın içinde bulunmamızın sağladığı pratikle konsolidasyon edebilme imkanı firmalara optimum katma değer sağlamamızda stratejik öneme sahiptir. İşimizi çok seviyoruz ve salt işten daha fazla anlamlar yüklüyoruz, bu da iş verimimizin yükselmesine yol açıyor. Bir işletmeyi oluşturan farklı departmanların birçoğunda önemli tecrübelerimizin bulunması da bütünü görmemize ek olanak sağlıyor bu da çok daha etkin çözümler üretmemizi olanaklı kılıyor. 55

Kobilife Nisan 2018
Kobilife Şubat 2018
KOBILIFE-ARALIK 2017
ECSForum Ocak 2018 Bülten
MEDYATABLET 2018 OCAK
ERP HABER Dergisi Şubat 2017 Sayısı
ERP HABER Dergisi Şubat 2018 Sayısı
Ocak 2013 Aylık Bülten - Garanti Bankası
KUMLUCA GÜNDEM 2017 OCAK SAYI 9
ERP HABER Dergisi Ağustos 2016 sayısı
ERP HABER Dergisi Kasım 2017 Sayısı
marketing europe & anatolia Sayı: 064
marketing europe & anatolia Sayı: 048
AYLIK KENT KÜLTÜRÜ - Esenler Belediyesi
ERP HABER dergisi Aralık 2016
marketing europe & anatolia Sayı: 038
düşün ve sanat dergisi ocak - şubat 2009 - Ankara Ağın Derneği
marketing europe & anatolia Sayı: 036
marketing europe & anatolia Sayı: 052
Sayı 22 ( Ocak 2009) - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mersingiad Nisan 2013