Views
6 months ago

Aytek Sever - Panorama

Aytek Sever, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com HAREKET Taşın durum dili: günbatımı renkleriyle, yekpare Parthenon. Kentin uzantısına dağarcık ateşi; yanıt ve kanıt olarak algılanan bir ufuk çıkışı. Görsel mühürler! Denizlere dek, ormanların içinden koşarak. Yamaçlarda hep koro uğultuları. Taş ocaklarında forum görkemi. Raylar boyu akan meşale aydınlığı; dipten yürüyen kararlı su. Maddenin hep can damarı. Devinimdeki koku silueti, ses kabuğu. Havada hep genişlik, kabaran tavan, yüksek serbestlik. Tüm kavislerde, gidişatın her hattında devamlılık; başlangıçlara menzil; her manevranın karnında irade; her bölgenin yuvasında kaynaklar, öteler. Denizlere açılmayı, bakir yelkenleri düşlemek. Gidiş şimdi, – ataletin tam zıttı: tekerleğin ivmesi – – fizik kurallarını hiçe sayıp uzun bir süre sürtünmesiz dönen tekerlek! 164

www.isaretatesi.com DOLAYSIZ El kadar bir alanın ışığını parlatmak için yaşıyor herkes! Evet, herkes, tüm şehir bunun hizmetine koşulmuş, bunun için çalışıyor: oturanlar, ayağa kalkanlar, yürüyenler, koşturanlar, durup bakınanlar, merdiven inip çıkanlar, öteberi taşıyanlar, yükünü bırakanlar, tökezleyenler, düşüp kalkanlar, yerinden fırlayanlar. Kısacası türlü duruşlar, hareketler, tavırlar ve davranışlarla, kalabalıklar. Ve onların bir oraya bir buraya hareket ettikçe arada bıraktığı boşluklarda, kütleler arasındaki kuytuda, el kadar alanda çoğalıyor ışık; yoğunlaşıyor, göz kamaştırıyor. Çünkü başkahraman uyanıyor, gözlerini ovuşturuyor, dünyaya bakıyor: Güce susamış irade, kabuğundan çıkar çıkmaz, bengi varlığı dolaysız görmek istiyor. 165