Views
9 months ago

Aytek Sever - Panorama

Aytek Sever, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com renkli bir doku. Hemen kabuk değiştirdi: altın bir doku. İşte eflatun. İşte fosforlu yeşil. İşte uçuk mavi. İşte kirli beyaz. – Önü alınamayan bu değişimlerin kaynağı belki de çok uzaktaki bir gök cismi, örneğin Satürn ve onun halkalarıdır: Uğultular bize kadar ulaşıyor, pelte gibi titriyoruz (ben, kübik kızlar ve canavar çamaşırlar). Sonra susuyoruz da. Zamanın zemzeminden dev bir zambak doğacak diye sabırla bekliyoruz. Ha gayret. Bu arada keşişvari bir tavırla, her türlü eylem ve duyumdan sakınıyor, bizi altüst edebilecek etkenlerden kendimizi koruyoruz, ancak sayısız dürtülerin mayın tarlasında ilerlemek de bir o kadar zor. Sütü, kıvılcımı, kıbleyi düşünerek oyalanıyoruz; istiyoruz ki su terazisindeki baloncuk kadar şaşmaz bir rehberimiz olsun. Oysa her adımımızı pürdikkat basacağız derken öyle bir eğilip bükülüşümüz var, hareketimize habanera çalsalar içini karartırız müziğin. Bu, öyle ya da böyle her türlü darboğazdan sağ salim geçirmeyi başarabildiğimiz sağlıklı işlev anahtarını nihayet katrana batırmaya da zorlanmamız demektir ki – insan o durumda en iyi bildiği düşsel armayı bile unutur. 78

www.isaretatesi.com ORADA Gün öğleye dönüyor. Sabahtan bu yana karanın ve denizin yerel dokusunda değişmez bir tekdüzelikle beraber, eylemeyi ve etkilere açılmayı benim için olanaksız kılan bir durağanlık, kapalılık buluyorum. Kendimi burada atalete hapsolmuş, ayrımını ortaya koyamayan, pasif ve nötr, varla yok arası bir parça gibi duyuyorum. Her an bir canlılık belirtisi, bir dayanak noktası, bir başlangıç arıyorum, ama boşuna. Varolabilmenin yanılsamadan, düş görmekten geçtiğini biliyorum. Ve yine bunun, kişinin içinde bulunduğu ortamda olumlu anlamda bir içedönükleşme yakalayıp sonra dışarıya dönerek, mekânın kapsamlı etkileriyle yoğun bir ilişki içine girmesini gerektirdiğini biliyorum. Fakat elde olanaklar yokken böyle bir ilişkiyi ısrarla aramak, olsa olsa mekândan kopukluğumu, ilintisizliğimi vurgulamaya yarıyor. Tam da böyle bir başıboşluk ve ne yapacağımı bilememezlik ânında, çantamın ceplerini karıştırırken elime geliyor küçük dürbün, hemen çekip çıkarıyorum. 79