Views
6 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com Proserpina’nın 43 kocası. Var mı itirazı olan? Proserpina yukarı ilk çıktığında Çiçekler geldi, cehennem köpekleri geldi onun peşi sıra. Pluto –– karanlık, kıskanç tanrı, Damarında kanı müthiş çiçekler gibi kabarmış bir koca. Git bakalım, demişti o. Ve Sicilya’da, Enna çayırlarında Kadın ondan kurtulduğunu zannetmişti. 44 Ama etrafta mor anemonlar açıverdi bir anda, Mağaralar, Küçük renk cehennemleri, karanlık inler, Kadının peşinden gelen cehennem; şaşaalı, müthiş Çukur tuzaklar. 43 Zeus ve Demeter’in kızı Persephone’nin Roma mitolojisindeki karşılığı. Annesi Ceres (Demeter) ile beraber doğurganlıkla, bereketle, yaşam-ölüm döngüsüyle ilişkilendirilirdi. Proserpina söylencesinin merkezinde, onun Pluto (Hades) tarafından Yeraltı diyarına kaçırılması ve her bahar mevsiminde yeryüzüne geri dönüşü yer alır. (ç.n.) 44 Söylencede anlatıldığı şekliyle Proserpina’nın yeryüzüne geri dönüşünün ve sonra tekrar kaçırılmasının Sicilya, Enna’da vuku bulduğuna inanılır. (ç.n.) 105

www.isaretatesi.com Kadının ayaklarının dibinde Açılan cehennem; Onun bembeyaz bileklerine doğru Kocanın heybetiyle, yılan başlarını Birbiri ardına kaldıran cehennem; Tutup yakalamaya çalışan mosmor cehennem. Gitmesine neden izin vermişti? Peşine düşüp tekrar yakalamak için, Onu, bembeyaz kurbanını. Ah, sahip olmak! Cehennemin eril çiçekleri Yeryüzünde yeniden. Gözünü aç, Persephone! Dikkat et, Ceres Hanım, düşman peşinizde. Yabani kurtboğan sarıyor ayaklarınızı Ve cehennem cazibesiyle, kocanın mosmor zorbalığıyla Kaplıyor yeni kavuştuğunuz düzlükleri. Kızının kurtulduğunu mu sanmıştın? Aşağıda, cehennemin dibinde, Cehennemin efendisi olan herifin Artık onu alıkoyamayacağını mı? 106