Views
8 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com Ancak yıllar içerisinde, Lawrence’ın şiirine dair algı bir hayli değişmiştir. Bunda, bu şiire dair olumlu eleştirilerin sonradan sonraya belirmeye başlamasının, Lawrence inceleme ve araştırmalarının giderek zenginleşmesinin, başta “Yılan” olmak üzere çeşitli Lawrence şiirlerinin önemli antolojilerde boy göstermesinin ve T. S. Eliot’ın hükmünü bir ölçüde dengeler biçimde, bir başka şiir devi W. H. Auden’ın Lawrence’ın şiirini takdir eden bazı yazılarının yayımlanması etkili olmuştur. Neticede on yıllar içerisinde, yazarın özellikle “Ânın Şiiri”nden sonraki dönemde, poetikası son derece güçlü, biçim ve içerik olarak tutarlı, yetkin şiirler yazmış olduğu yaygın olarak kabul edilir hale geldi. Bugün artık, D. H. Lawrence’ın romanlarının, öykülerinin, gezi yazılarının, denemelerinin ve incelemelerinin yanı sıra şiirlerinin de bolca hayranı bulunmakta. Her ne kadar romancı ve öykücü kimliği ön planda olsa da, çeşitli türlerde ürün vermiş bu üretken yazarın yapıtlarını topluca değerlendirmek daha sağlıklı bir kanıya varmamızı sağlıyor; şiirlerinin özgül ağırlığı da diğer yapıtlarıyla birarada düşünüldüğünde daha iyi anlaşılıyor. Bu anlamda, özellikle de poetikası güçlü olan şiirlerinde, Lawrence’ın, diğer edebi türlerde yapamadığı bazı şeyleri yapabildiği; farklı bir ustalığı ve duyarlılığı ortaya koyduğu; hatta romanlarında ve öykülerinde karakterlere, olaylara, mekânlara dramatik bir yapı içerisinde dağıtmak zorunda olduğu birçok motifi şiirlerinde başka bir düzen içerisinde daha yoğun, somut, sıkıştırılmış ve “gerçek zamanlı” bir biçimde ele aldığı; ironiyi, mizahı, eleştiriyi, yahut olumlamayı bazı bakımlardan daha 11

www.isaretatesi.com etkili kullandığı söylenebilir. Şiirleri, yazarın tüm yapıtlarında bitip tükenmez bir enerjiyle işlediği insancıl konuların ve sürekli üzerinde durduğu Ruh/Beden, Akıl/İçgüdü, Birey/Toplum, Kadın/Erkek, Doğal/Yapay gibi karşıtlıkların bilinç, duyum ve deneyim düzeyinde anlık bir ölçekte yansımalarını sergiler. Lawrence’ın ayırt edici özelliklerinden biri, tüm yazın hayatı boyunca sahip olduğu muazzam ifade dürtüsü olmuştur. Bu sayede o, ifade becerisinin yetkin olmadığı durumlarda bile, tutarlılığa, içtenliğe, tutkuya ve sahip olduğu entelektüel kaynaklara yaslanarak, bir edebiyatçı olarak kendini güçlü bir şekilde ifade etmeyi başarmıştır. Üstelik bunu yaparken gelenek karşıtlığından da güç almış; edebi olmak için çaba göstermemesi, hatta zaman zaman edebi olmamak için çaba göstermesi sayesinde özgün bir ses olarak kendini kabul ettirmiştir. Şiiri çerçevesinde bunu mümkün kılan ise, onun Whitman’a benzer bir yol izleyerek serbest ölçüyü benimsemesi, anlık bir şiire yönelmesi olmuştur. Hazırladığım seçkinin başında yer alan “Ânın Şiiri”, Lawrence’ın şiir anlayışını kendi ağzından en çarpıcı şekilde aktarmaktadır. Seçkiye dâhil ettiğim şiirler adına da, bir manifestoyu andıran 1919 tarihli bu metni referans olarak kabul ettim ve bunu önceleyen dönemden, yahut şairin 1920’lerin ikinci yarısına ait son döneminden sınırlı sayıda şiire yer verdim. Kuşlar, Yaratıklar ve Çiçekler’e (veya “beast” sözcüğünün başka bir çevirisiyle Kuşlar, Hayvanlar ve Çiçekler’e) olan 12

 • Page 1: D. H. Lawrence İNSANLAR VE ÖTEKİ
 • Page 5 and 6: D. H. Lawrence İNSANLAR VE ÖTEKİ
 • Page 7 and 8: İÇİNDEKİLER Sunuş …………
 • Page 9 and 10: Bahçedeki Ağaçlar (Trees in the
 • Page 11: www.isaretatesi.com Yaratıklar ola
 • Page 15 and 16: www.isaretatesi.com kendisine hem
 • Page 17 and 18: www.isaretatesi.com bir anima olara
 • Page 19 and 20: www.isaretatesi.com bakıldığınd
 • Page 21 and 22: www.isaretatesi.com belgeleridir ve
 • Page 23 and 24: www.isaretatesi.com birinde başka
 • Page 25 and 26: www.isaretatesi.com 24
 • Page 27 and 28: www.isaretatesi.com 26
 • Page 29 and 30: www.isaretatesi.com kuşlar ise biz
 • Page 31 and 32: www.isaretatesi.com istemem sonsuzl
 • Page 33 and 34: www.isaretatesi.com tamamlanmaz. Or
 • Page 35 and 36: www.isaretatesi.com gibidir ifade -
 • Page 37 and 38: www.isaretatesi.com 36
 • Page 39 and 40: www.isaretatesi.com 38
 • Page 41 and 42: www.isaretatesi.com Suları doluyor
 • Page 43 and 44: www.isaretatesi.com PENCEREDE Çaml
 • Page 45 and 46: www.isaretatesi.com YAVRU KAPLUMBA
 • Page 47 and 48: www.isaretatesi.com Yumuşak kırm
 • Page 49 and 50: www.isaretatesi.com Küçük yusyuv
 • Page 51 and 52: www.isaretatesi.com Dört, sonra bi
 • Page 53 and 54: www.isaretatesi.com KAPLUMBAĞA Aİ
 • Page 55 and 56: www.isaretatesi.com Babasız, annes
 • Page 57 and 58: www.isaretatesi.com LUI ET ELLE 11
 • Page 59 and 60: www.isaretatesi.com Hanımefendi, s
 • Page 61 and 62: www.isaretatesi.com Ah, onun yalnı
 • Page 63 and 64:

  www.isaretatesi.com Asıl erkeğe m

 • Page 65 and 66:

  www.isaretatesi.com Eksik olmaya, n

 • Page 67 and 68:

  www.isaretatesi.com KAPLUMBAĞA ÇI

 • Page 69 and 70:

  www.isaretatesi.com Kanatlarını a

 • Page 71 and 72:

  www.isaretatesi.com Ruhumun derinli

 • Page 73 and 74:

  www.isaretatesi.com NAR Yanıldığ

 • Page 75 and 76:

  www.isaretatesi.com Bana kalsa, yar

 • Page 77 and 78:

  www.isaretatesi.com Neden öylesi b

 • Page 79 and 80:

  www.isaretatesi.com Peki nedir bu?

 • Page 81 and 82:

  www.isaretatesi.com Ve en makbul ol

 • Page 83 and 84:

  www.isaretatesi.com Açılmış gü

 • Page 85 and 86:

  www.isaretatesi.com Gene de yeniden

 • Page 87 and 88:

  www.isaretatesi.com SERVİLER Toska

 • Page 89 and 90:

  www.isaretatesi.com Romalıların v

 • Page 91 and 92:

  www.isaretatesi.com Yitik yaşamlar

 • Page 93 and 94:

  www.isaretatesi.com Kayada yaşayan

 • Page 95 and 96:

  www.isaretatesi.com Şüphesiz her

 • Page 97 and 98:

  www.isaretatesi.com Tuhaf bir elekt

 • Page 99 and 100:

  www.isaretatesi.com Demirin üzerin

 • Page 101 and 102:

  www.isaretatesi.com Şimdi her yan

 • Page 103 and 104:

  www.isaretatesi.com Nasıl da dikil

 • Page 105 and 106:

  www.isaretatesi.com MOR ANEMONLAR

 • Page 107 and 108:

  www.isaretatesi.com Kadının ayakl

 • Page 109 and 110:

  www.isaretatesi.com Zavallı Persep

 • Page 111 and 112:

  www.isaretatesi.com Ve ıpıslak pa

 • Page 113 and 114:

  www.isaretatesi.com Siklamenler, bu

 • Page 115 and 116:

  www.isaretatesi.com İncecik kanatl

 • Page 117 and 118:

  www.isaretatesi.com Kulağa bir sav

 • Page 119 and 120:

  www.isaretatesi.com BALIK Balık, a

 • Page 121 and 122:

  www.isaretatesi.com -- Yer seviyesi

 • Page 123 and 124:

  www.isaretatesi.com Altında duymak

 • Page 125 and 126:

  www.isaretatesi.com Daha yakından

 • Page 127 and 128:

  www.isaretatesi.com Tanrısı benim

 • Page 129 and 130:

  www.isaretatesi.com YILAN Sıcak, s

 • Page 131 and 132:

  www.isaretatesi.com Sakin ve huzurl

 • Page 133 and 134:

  www.isaretatesi.com Kapkara delikte

 • Page 135 and 136:

  www.isaretatesi.com BABA HİNDİ Se

 • Page 137 and 138:

  www.isaretatesi.com Ya da, belki de

 • Page 139 and 140:

  www.isaretatesi.com Huichilobos’u

 • Page 141 and 142:

  www.isaretatesi.com SİNEK KUŞU Ha

 • Page 143 and 144:

  www.isaretatesi.com NEW MEXICO’DA

 • Page 145 and 146:

  www.isaretatesi.com Neden böyle in

 • Page 147 and 148:

  www.isaretatesi.com Ey güneşe do

 • Page 149 and 150:

  www.isaretatesi.com Böyle endişel

 • Page 151 and 152:

  www.isaretatesi.com Böyledir eşe

 • Page 153 and 154:

  www.isaretatesi.com Kısrak amacın

 • Page 155 and 156:

  www.isaretatesi.com Ahaaa! İhiii!

 • Page 157 and 158:

  www.isaretatesi.com TEKE Bakın şu

 • Page 159 and 160:

  www.isaretatesi.com Buradayım! Ve

 • Page 161 and 162:

  www.isaretatesi.com Onun zirveye do

 • Page 163 and 164:

  www.isaretatesi.com Peh! Elinden ge

 • Page 165 and 166:

  www.isaretatesi.com Oysa dimdik otu

 • Page 167 and 168:

  www.isaretatesi.com Çelik gibi sa

 • Page 169 and 170:

  www.isaretatesi.com DAĞ ASLANI Oca

 • Page 171 and 172:

  www.isaretatesi.com Yuvarlak, kıra

 • Page 173 and 174:

  www.isaretatesi.com KIZIL KURT Bat

 • Page 175 and 176:

  www.isaretatesi.com Ve kavak yaprak

 • Page 177 and 178:

  www.isaretatesi.com Gün ise ölü

 • Page 179 and 180:

  www.isaretatesi.com Ve onu burada k

 • Page 181 and 182:

  www.isaretatesi.com Kütük gibi ya

 • Page 183 and 184:

  www.isaretatesi.com TAOS’TA SONBA

 • Page 185 and 186:

  www.isaretatesi.com Kabarık, şiş

 • Page 187 and 188:

  www.isaretatesi.com Yüzleşsin bir

 • Page 189 and 190:

  www.isaretatesi.com KERTENKELE Kert

 • Page 191 and 192:

  www.isaretatesi.com Yükselecek, y

 • Page 193 and 194:

  www.isaretatesi.com Elmalar âdeta

 • Page 195 and 196:

  www.isaretatesi.com zira unutuşa d

 • Page 197 and 198:

  www.isaretatesi.com ey kırılgan r

 • Page 199 and 200:

  www.isaretatesi.com unutuştan çı

 • Page 201 and 202:

  www.isaretatesi.com BAHÇEDEKİ AĞ

 • Page 203:

  www.isaretatesi.com BEYAZ AT Beyaz