Views
7 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com Kızılderililerin olmak istediği güneş rahibi sen misin yoksa? Bir kan dökücülük bağı mı var güneşle aranızda? Yoksa senin anakaran Buzul çağından bu yana soğuk kaldı da, Ondan mı öfkelidir güneş bunca? Yoksa anakaranda Kan henüz sürüngen kanıdır da, Güneş tamah mı ediyor ona? Boyun eğmiyorum sana, Kıskaç suratlı kocaman kartal! Ne sana ne de senin o kana susamış güneşine –– O ki kan emer Ve asabi bir halk bırakır geriye. Uç git, kocaman kapkara sırtlı koskoca kuş! Kuyruğunda ateş kızılıyla, Kapkara olan karanlığınla, usulca uç git, Ey gökler kartalı! İnsanlar kalplerindeki canla Sonunda gökteki güneşi bile Boyunduruğa vurup yola getirirler. 145

www.isaretatesi.com Ey güneşe doğrudan bakan Ağır kapkara gagalı ulu kuş, Gün gelir seni de kurban getirme görevinden azlederler! Taos 146