Views
3 weeks ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com Ve

www.isaretatesi.com Ve dişlerindeki rüzgâr biraz, Ve noli me tangere. 60 Sonra, rüzgârı yardığında dişleriyle, Kurtları çiğneyip tepelediğinde, Ve bir engelin üzerinden vahşice atlarmışçasına Kısraklarının tepesine çıktığında, güneşe güldüğünde... Eyvah, nasıl olduysa oldu, Âşık oldu, satıldı pazarda! Düştü aşkın cenderesine, Zavallı eşek, tıpkı erkek gibi hep cenderede, İkisi birbirine benzer bu meselede. Ruhu tümden erkeklik uzvunda, Ve kafası davul gibi, arzunun bilinciyle, utançla. Aşka tutulan ilk hayvandı eşek; Engelleri, kısrak engellerini Bir bir aşan gururdan, Aşka, 60 “Bana dokunma.” (Lat.) İsa’nın kutsal dirilişten sonra Mecdelli Meryem’e sözleri (Yuhanna 20:17). (ç.n.) 151

www.isaretatesi.com Kısrak amacına vardı, şehvetin bilgisine battı. Bundandır İsa’nın Kudüs’e onun sırtında Görkemli Girişi. 61 Bundandır onun güzelim gözleri. Bundandır onun arzuyla kara kara düşünen hantal kafası, İsa misali düşüşü ve sırtında semeri. Bundan gösterir kocaman eşek dişlerini Ve bir feryatla ulur ki Doyumsuz arzudur bir yarısı, Tesellisiz utançtır diğer yarısı. Bundandır kapkara çarmıh, onun omuzlarında. 62 Araplar doğru ama eksik söylemişler, Ebedî arzuyla ebedî bir ağıttır anırma. Bakın nasıl da başını öne eğmiş 61 İsa’nın çilesinin başlangıcı sayılan, “Kudüs’e Görkemli Giriş” kastediliyor. İsa, Zeytin Dağı’ndan iner ve yanında kalabalık bir kitleyle, büyük bir coşkuyla, eşek (sıpa) sırtında Kudüs’e girer. Bunu “Veda Yemeği”, “Getsemani Bahçesi’nde Dua” ve “Çarmıha Gerilme” izler. Bkz. İncil, Matta 21:7, Luka 19:30-39, Yuhanna 12:14 ve Zekeriya 9:9. (ç.n.) 62 Hıristiyan anlatılarına göre, Hz. İsa’nın çarmıha gerilişi sırasında eşek onun yanından ayrılmaz ve sırtına çarmıhın gölgesi düşer. Gerçekten de eşeklerin sırtında yukarıdan bakıldığında görülebilen, hayvanın omuzları ve sırtı boyunca uzanan, haç şeklinde, siyah bir iz bulunur. (ç.n.) 152