Views
5 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com Mısır’a kaçan Meryem: Yusuf’un değneği. 66 Ahaaa! İhiii! Haa! Hii! Aaaa! İiii! A-i! A-i! Tüm kısraklar ölü! Ben ölüyüm ya da! Birimiz, ya da her ikimiz, Bilmiyooo-ruum ama! Ouuuu! Hangisi? Bilemiyooo-ruum Ha-ha-ha-haangisiii! Haangisiii! Taormina 66 Aziz Yusuf, Bakire Meryem’in kocası ve İsa’nın dünyevi babasıdır. Kral Hirodes’in oğlan çocuklarını öldüreceğini haber alan Meryem ve Yusuf, çocuk İsa’yı yanlarına alarak Mısır’a kaçarlar. Dinî tasvirlerde Meryem eşek sırtında resmedilir. Yusuf ile Meryem’in evlendirilmeleri, Yusuf’un tapınağa Meryem için sunduğu değneğin çiçek açması sayesinde olmuştur. Lawrence’ın, Meryem ve Yusuf’un Mısır’a göç hîkayesini farklı bir biçimde yorumladığı “İnatçı Bir Kadının Baladı” (Ballad of a Wilful Woman) adlı bir şiiri vardır. (ç.n.) 155

www.isaretatesi.com TEKE Bakın şunun basık, kapkara burnuna, Balinanın hava delikleri gibi yamyassı. Sanki geriye, kuyruğunun köküne dönük burun delikleri. Sürünün içinde usulca harekete geçiyor, Dişiler arasından kendine bir gemi gibi azimle yol açıyor, Ağır, kokuşmuş bir yük taşıyarak Küçük gemiler arasından ilerliyor, ––İhtiyar baba!–– Küçük bir kapı aralanır diye Daima ileriyi, keçilerin arkasını kokluyor, Sıkça içeriye girse de hedefine bir türlü varamadan Yoluna devam ediyor: Büyük bir gemi misali Pruvasını küçük gemilerin üzerine bindiriyor, Sonra dönüp yeniden dümeni kırıyor Ve dişi gemilerin peşinde Asla, ama asla yolun sonuna varamıyor. 156