Views
6 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com İncecik yarıklardan bakan sapsarı gözler –– Biz pörtlek gözlüler için nasıl da anlaşılmaz. Fakat sizin de alnınızda kapkara bir duvar olsaydı, Ve o duvarın üzerinde Bir dağ sırtının ucundaki sipsivri bir kayalık dağ misali boy atmış Bronzdan, sarmal boynuzlarınız olsaydı, Ve sinirleriniz sizi o duvara doğru zorlasaydı ikide bir, Hele bir de İğne deliği kadarlık bir uzantı çıkıyor olsaydı bir tarafınızdan, Ama onu görmek isteyip de bir türlü göremiyor olsaydınız, Böyle gözleriniz olurdu herhalde. Bazen irkiliyor birdenbire Ve dövüşmek, meydan okumak, tos vurmak için yüzünü dönüyor. O an kapkara bir tüy bulutunun içinde Fırtına şimşeğini andıran bir yarıktan bakan gözüyle Anlıyorsunuz onun bir tanrı olduğunu. Ayağını pek heybetli basıyor yere, Öbür ayağını aniden balyoz gibi Yere pek yaman vurarak Ortalığı sarsıyor: 157

www.isaretatesi.com Buradayım! Ve birden başını eğiyor, Boynuz ve kemik sarmalını Patlamaya hazır bir patlamaya doğru evriltiyor ağır ağır, Yıldırımsavara benzeyen Kabarık kuyruğunun kökünden güç alırmışçasına, Omurgası bir çığlıkla boydan boya sarsılırmışçasına fırlıyor, Göklerden topladığı ilâhi bir hiddetle Darbeye, çarpışmaya, vuruşmaya doğru atılıyor. Onun eski, büyük bir tutkusudur bu –– Keçilerin soluduğu yavan, kasvetli havadan Büyük bir hiddet toplamak Ve boynuzlar boynuzlarla çarpıştıkça O hiddeti hasmının kafasına çalmak, Vura vura birbirinin azmini sınamak, Amansız çekiç darbeleriyle dövercesine Keçinin tanrılığını yontmak. Örste dövülür demir; Fakat keçideki tanrılığa şekil verme işinde Keçinin örsü ve çekici diğer keçidir. Ama hasmını ondan aldılar 158