Views
6 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com ama

www.isaretatesi.com ama kurtuluş mudur bu sahiden, ah, söyle bana! Değildir elbet! Kurtuluşa varmak nasıl olabilir cinayetle, kendini öldürmekle? IV. Ah, huzuru konuşalım bizler, tanıdığımız huzuru, tadabileceğimiz huzuru, güçlü, dingin bir yüreğin derin ve sevecen huzurunu… Kendi kurtuluşumuza acaba biz böyle bir huzurla nasıl varabiliriz? V. Ölüm gemisi yap kendine, ah, 80 80 Lawrence’ın 1930 başlarında ölümle pençeleşirken yazdığı bu şiirdeki “ölüm gemisi” imgesi, onun Etrüsk Mekânları (Etruscan Places) adlı yapıtında sözünü ettiği bir Etrüsk mezarında gördüğü küçük bronz bir gemiden kaynağını alır, eklektik bir şekilde Eski Mısır ve Viking geleneklerini, Ahit Sandığı’nı, Nuh’un Gemisi’ni ve Hıristiyanlıktaki Efkaristiya ayinini bir araya getirir. (ç.n.) 193

www.isaretatesi.com zira unutuşa doğru en uzun yolculuğa çıkacaksın. Eski senle yenisi arasında uzanan uzun, sancılı ölümü öleceksin. Bedenlerimiz çoktan yitik, yaralı, feci halde yaralı, ruhlarımız zalim yaranın çatlağından dışarı sızıyor çoktan. Sonun kapkaranlık sonsuz okyanusu yaralarımızın gediklerinden içeri doluyor şimdiden, tufan çökmüş üstümüze şimdiden. Ah, ölüm gemisi yap kendine, küçük bir gemi; ve unutuşa doğru kapkaranlık bir sefer için yiyecekle, çörekle, şarapla donat onu. VI. Parça parça ölüyor beden; ve karanlık seller yükseldikçe ruhun dayanağını alıp götürüyor sular. 194