Views
6 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com yoğunluğu itibarıyla orijinal şiirlerin enerjisini yansıtan, çeşitli alternatif okumalara (örneğin psikanalitik, queer, feminist okumalara) da izin veren bir çeviri ortaya çıkardığımı düşünüyorum. İnsanlar ve Öteki Yaratıklar’a dâhil ettiğim şiirler elbette benim tercihlerimi yansıtıyor. Doğa temasına bağlı kalarak Lawrence’ın şiirlerini gözden geçirirken ağırlığı Kuşlar, Yaratıklar ve Çiçekler’e verdim ve “Ânın Şiiri”ni önceleyen dönemden yalnızca üç şiir, şairin son yıllarından ise yalnızca altı şiir ekledim. Kuşlar, Yaratıklar ve Çiçekler’den özellikle hayranlık duyduğum, tutkuyla çevirebileceğim şiirleri seçmeye özen gösterdim; çok sevdiğim bazı şiirleri çeşitli nedenlerle dışarıda bırakmam gerekse de kitaptaki şiirlerin yaklaşık dörtte üçünü çevirmiş oldum. Seçkiyi kronolojik olarak düzenledim; ancak şiirlerin yazım tarihlerini değil, kitapların yayın yıllarını temel aldım, kitapların içindeki şiir sırasını bozmadım. Birden fazla versiyonu olan şiirler için, hem genel kabule hem kendi beğenime başvurarak, daha iyi olduğunu düşündüğüm versiyonu kullandım. Örneğin, seçkinin başındaki “Yabanıl Çayır”, şiirin 1928 tarihli ikinci versiyonunun çevirisi; seçkinin sonlarında yer alan “Ölüm Gemisi” de söz konusu şiirin ikinci versiyonu. Bazen kitapların farklı basımlarında şiirlerde ufak tefek sözcük oynamaları ve dize kaymaları görülebiliyor; bunlar için de kendi inisiyatifimi kullandım. Zamanım ve enerjim el verdiği ölçüde yetkin bir D. H. Lawrence şiir seçkisi hazırlamaya gayret ettim. Fakat günün 21

www.isaretatesi.com birinde başka bir çevirmenin, bu seçkiye dâhil edemediğim “Bavyera Centiyanları” (Bavarian Gentians), “Balinalar Ağlamaz!” (Whales Weep Not!), “Kuğu” (Swan), “Filler Ağırdan Alır” (The Elephant is Slow to Mate) gibi şiirleri de kapsayan alternatif bir seçki hazırlayabileceğini, yahut Kuşlar, Yaratıklar ve Çiçekler’in tamamını, hatta Lawrence’ın toplu şiirlerini Türkçeye layıkıyla çevirebileceğini ümit ediyorum. Zira, modası geçmek şöyle dursun, D. H. Lawrence’ın, ele aldığı insan, doğa ve varoluş meseleleri itibarıyla güncelliğini koruyan, hatta günümüzün ‘teknoloji – para – internet – tüketim’ dünyasında gitgide daha güncel hale gelen bir yazar olduğunu düşünüyorum. Onun şiiri de bu anlamda güçlü bir edebiyat damarı ve esin kaynağı olarak karşımızda duruyor. Aytek Sever 22