Views
9 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com biçimdeki kısıtlanmış, sınırlı, serbest olmayan ölçüye uygulanabilecektir. Tek söyleyebileceğimiz, serbest ölçünün kısıtlanmış ölçüyle aynı doğaya sahip olmadığıdır. Anımsamanın doğasına sahip değildir serbest ölçü; ellerimizin arasında sahip olduğu kusursuzlukla üzerine titrediğimiz bir geçmiş değildir. Gözümüzü dikip içine doğru baktığımız kusursuz bir gelecek billuru da değildir. Onun gelgiti ne arzunun yoğun, özlem dolu kabaran sularıdır, ne de hatırlamanın ve hasretin tatlı, pek dokunaklı alçalan suları. Geçmiş ve gelecek, insan duygusunun iki büyük menzilidir – yaşamın iki büyük evi, iki sonsuzluk. Her ikisi de kesindir, nihaidir. Güzellikleri amacın güzelliğidir – tamamlanmış, eksiksiz. Tamamlanmış güzellik ve ölçülmüş simetri, böyle sabit ve değişmez sonsuzluklara aittir. Oysa serbest ölçüde ânın başkaldıran, çırılçıplak kalp atışını ararız. Çoğu serbest ölçücünün yaptığı, ölçülü dizenin hoş biçimini kırmak ve bu kırıkları derleyip, vers libre 5 denilen yeni bir malzeme olarak sunmaktır. Onlar serbest ölçünün kendi doğasına sahip olduğunu; onun bir yıldız veya inci tanesi olmayıp, plazma gibi anlık olduğunu bilmezler. Serbest ölçünün her iki sonsuzlukta da bir amacı yoktur. Tamamlanışı yoktur. Tatmin edici bir durağanlığı yoktur; değişmez olanı sevenler için bir tatmin ediciliği yoktur. Bunların hiçbiri yoktur. Anlıktır o; özün ta kendisidir; bütün olacakların ve olmuşların fışkıran kaynağıdır doğrudan doğruya. Kasılma 5 Serbest ölçü. (Fra.) (ç.n.) 33

www.isaretatesi.com gibidir ifade – tüm etkilerle, aynı anda, çıplak bir temas. Bir yere varmaya çalışmaz. Yalnızca meydana gelir. Böyle bir ifade için, dıştan uygulanan her türlü kaide düpedüz boyunduruk ve ölüm olacaktır. Kaide her defasında içten, yepyeni gelmelidir. Kuş rüzgârda kanat açmıştır, en ufak bir esintiye karşı duyarlıdır, capcanlı bir kıvılcımdır fırtınada, kanat çırpması üstün esnekliğine ve kıvraklığına bağlıdır. Mesele, böyle bir kuşun nereden geldiği, nereye gittiği, hangi somut zeminden havalanıp hangi somut zemine konacağı değildir. Bunlar öncenin ve sonranın sorularıdır. Oysa şimdi, tam şu an, kuş rüzgârda kanat açmıştır. Yepyeni özgün şiir böyledir. Asla fethetmediğimiz tek bir âlem vardır: katıksız şimdiki an. Zamanın bir büyük gizemi bizim için terra incognita’dır: 6 mevcut an. Pek nadir farkettiğimiz en harika gizem de budur – şimdi, şu an kendisi olan şey. Tüm zamanın özü mevcut andır. Tüm evrenin ve tüm yaratılışın özü, cisimleşip vücut bulmuş olan kendiliktir. Şiir bize ipucunu verdi: serbest ölçü – Whitman. Artık biliyoruz. Nedir ki ideal? Bir uydurma. Soyutlama. Yaşamdan soyutlanmış, durgun bir soyutlama. Öncenin veya sonranın kopuk bir parçası. Ya billurlaşmış arzu, ya da billurlaşmış anı: billurlaşmış, değişmez, tamamlanmış. Sonsuzluğun büyük deposunda, tamamlanmış şeylerin deposunda, ötekilerden ayrı duran bir şey. 6 Bilinmeyen topraklar. (Lat.). (ç.n.) 34