Views
8 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com Amansız bir sürüngen kararlılığıyla çabalıyor erkek; Ardında soğuk, sessiz bir çağlar silsilesi… Ve yılanın sonsuz inadı, yatay ısrarı var onda. Küçük ihtiyar adam Çırpınıyor kadının yanında, eğilip fırsat kolluyor; Çelik bir kapana benzeyen suratını aniden ayırarak Onun pullu bileğini kapıyor, sıkıca tutup çekeliyor, Ama kadın nihayet kendini kurtarınca bırakıyor, Çelik kapanı geri kapatıyor. Zamana yenilmeyen o pek metanetli güzel surat; çelik kapan. Heyhat! Nasıl da ahmak görünüyor çabalarken! Ve o nasıl da farkında bunun! Kargaşanın ortasında yapayalnız bir avare, Bir çilekeş, mağrur bir izsürücü; Nasıl da bağışık her şeyden, dipdiri, Yalnızlıkla kuşatılmış bir öncü… Bakın ona! 59

www.isaretatesi.com Ah, onun yalnızlığının böğrünü deler mızrak! 12 Serpilmesi onu tensellik çarmıhına gerdi, Şehvetin bitimsiz çilesiyle lanetlendi, Tamamlanışını kendi dışında aramaya mahkûm edildi. Tutku dolu bir ikilikle parçalanmış o; Tamdı, her şeyden bağışıktı, şimdi ihtiraslı bir bölünmüşlük içinde; Yeniden tam olmaya çabalarken Çekilmez bir ahmak olmaya mahkûm. Küçük, zavallı, dünyevi ev sakini Osiris –– Gençken gizemli boğa onu paramparça etti, 13 Şimdi sefilce kendini yeniden kurmaya çabalamalı. Bakın nasıl da gidiyor ağır aheste gezen karısının Kerpiç kulübesinin peşi sıra, İneğin kuyruğunun dibinde mutsuz bir boğa sanki, Ama sığırdan bile öte, yıvış yıvış bir inatla çırpınıyor. 12 Yeni Ahit, Yuhanna, 19:33-34: “İsa’ya gelip onun zaten ölmüş olduğunu görünce, bacaklarını kırmadılar. Fakat askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi; hemen kan ve su çıktı.” (ç.n.) 13 Osiris: Mısır mitolojisinde ölüler tanrısı. Kardeşi Set, onu öldürüp parçalarına ayırır. Lawrence burada Set’i, Osiris ile insan arasında aracı görevi üstlenen boğa-tanrı Apis ile özdeşleştirmiştir. (ç.n.) 60