Views
8 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com Yeni

www.isaretatesi.com Yeni doğanın çığlığından bile beter Bir haykırış, Bağırış, Nara, Nida, Ölüm iniltisi, Doğum yaygarası, Teslimiyet –– Çok uzakta, küçücük, ufacık bir sürüngen, ilk şafağın kapısında. Bir sürüngen ki Hem savaş narası, zafer nidası, taşkın coşku, hem de ölüm çığlığı… Peki örtü neden yırtıldı? Ruhun yırtık çeperinden bu ipeksi feryat niye? Erkek ruhunun çeperi Bir feryatla yırtılmış ki, bir yarısı ezgi, diğer yarısı korku. Çarmıha geriliş. Erkek kaplumbağa tombul dişinin yuvasına tutunmuş arkadan, Yukarı tırmanıyor, gergin, 67

www.isaretatesi.com Kanatlarını açmış bir kartala benziyor, Kabuğundan dışarı, en uca doğru uzanıyor kaplumbağa çıplaklığıyla; Uzun boynunu, savunmasız bacaklarını dışarı çıkarmış, Dişinin yuvasının damında kartal misali kanatlarını açmış; Ve derindeki, gizli, delici kuyruğunu Dişinin duvarlarının altından içeri doğru kıvırıyor, Uzanıp sımsıkı yapıştırıyor onu Ve son raddeye dek geriliyor sancıyla, Sonra birdenbire, cinsel birleşmenin kasılmasıyla Silkinip sarsılıyor –– ve ah! En uca doğru uzattığı boynundan sıkıca kenetli ağzını aralıyor, Patlatıyor keskin çığlığı; İhtiyar bir adamınkine benzeyen pembe, yarık ağzından O sesler ötesi feryadı… Ruhunu teslim ediyor sanki, Yahut Pentikost’ta Kutsal Ruh’la dolup çığlık atıyor… 15 15 Pentikost: İncil’de anlatıldığı şekliyle Havarilerin üzerine Kutsal Ruh’un inmesi; bu hadisenin kutlandığı Hıristiyan bayramı. Yeni Ahit, Elçilerin İşleri, 2:1-4: “Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar birarada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgârın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.” (ç.n.) 68