Views
4 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com O

www.isaretatesi.com O saf Etrüsk tebessümü ki Leonardo ancak üstünkörü çizebildi. Neler vermezdim neler, Pek nadide orkidelere benzeyen Şu şeytan denilen Etrüsklü’yü geri getirmek için! Zira şeytan yakıştırması Romalı’dan gelir belki ama İtibar etmem ben buna, Bıkmışım Roma erdeminden. Bilirim, ah, bilirim, Toprağa gömdüğümüz zaman Suskun halkları ve onların acayipliklerini, Onlarla beraber yaşamın narin büyüsünü de gömdük. Orada, en derinlerde, Kıvam bulur günlük, sızar mür. 30 Karanlık serviler –– 30 Mecusiler’in çocuk İsa’ya ve annesine getirdikleri hediyeler. Cenaze ve kurban törenlerinde kullanılan bu ağaç sakızı türleri, pagan kültürlerde yeniden doğum ve ölümsüzlükle ilişkilendirilirdi. Yeni Ahit, Matta 2:11: “Eve girince çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günlük ve mür sundular.” (ç.n.) 89

www.isaretatesi.com Yitik yaşamlardan nasıl bir aroma! Yalnızca güçlüler sağ kalır derler. Oysa yitiklerin ruhunu çağırıyorum ben –– Anlamları hayat bulsun diye, Sağ kalamayanları, karanlığa karışanları; Ve onların kendileriyle beraber götürüp Narin servilere, Etrüsk servilerine Erişilmez şekilde sakladığı sırrı. Şeytan da neymiş? Tek bir şeytan vardır, o da yaşamı yadsımak –– Etrüsk’ü nasıl yadsımışsa Roma, Montezuma’yı 31 nasıl yadsıyorsa mekanik Amerika. Fiesole, Toskana 31 Meksika’nın İspanyollarca fethi sırasında Hernán Cortés tarafından esir alınarak öldürülen Aztek kralı. (ç.n.) 90