Views
9 months ago

Rabindranath Tagore - Firari

Tagore Şiirleri, "Firari" (2. baskı)

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com “Rabi” ilk şiirini yazdığında 8 yaşındaydı, ilk kitabı yayımlandığında ise 17 yaşında. Hukuk öğrenimi görmek üzere 1879’da Londra’ya gittiyse de yarım bırakarak bir yıl sonra ülkesine döndü. 1883’te Mrinalini Devi ile evlendi, eşiyle beş çocukları oldu. Bengalce, bazen de Sanskritçeleşmiş bir Bengal lehçesiyle yazan Tagore, 1890’da ailesinin sahip olduğu topraklarla ilgilenmek üzere Doğu Bengal’e (bugünkü Bangladeş) giderek bir süre orada kaldı. Bu dönemde yerel köy kültüründen beslendi, kendisinde önemli etki bırakacak olan Baul şarkıcılarını tanıdı. 1891-1900 yılları arasında üretken bir dönem yaşadı, toplamda yedi cilt tutan şiirler ve pek çok kısa hikâye yazdı, dergiler çıkardı. 1901’de Batı Bengal’e dönerek Santiniketan’da, ailesinin sahip olduğu topraklarda Patha Bhavana adını verdiği deneysel okulu kurdu; burada bahçeler ve ağaç korulukları arasındaki doğal ortamda Upanishadlar’a dayalı, Doğu’nun ve Batı’nın bilgisini kaynaştırmaya çalışan yenilikçi bir eğitim anlayışını yerleştirmeye çalıştı. Bu okul, daha sonra 1918 yılında genişletilerek Vişva-Bharati adıyla özgün bir üniversite halini aldı. “Vişva-Bharati, zengin akıl mirası tüm insanlığın hizmetinde olan Hindistan’ı temsil etmektedir; Vişva-Bharati, Hindistan’ın kendi kültürünün en iyi ürünlerini başkalarına sunma sorumluluğunu ve onlardan en iyi ürünlerini kabul etme hakkını tanımaktadır,” diye söz etmekteydi Tagore, okulundan. 10

www.isaretatesi.com Rabindranath Tagore, ellili yaşlarına gelene kadar yalnızca Hindistan içinde, hatta ağırlıklı olarak Hindistan’ın Bengalce konuşulan bölgelerinde tanınıyor, Hindistan dışında ise hiç bilinmiyordu. Ancak 1912 yılında yaptığı İngiltere seyahati onun için çok şeyi değiştirdi. O güne dek hep Bengalce yazmış olan Tagore, yolculuğu sırasında şiirlerinden İngilizce’ye çeviriler yapmaya başladı. Çevrilmiş şiirler, İngiltere’ye vardığında önce ressam arkadaşı William Rothenstein’a, onun aracılığıyla da William Butler Yeats ve Ezra Pound’a ulaştı. Bir yıl sonra, önsözünü Yeats’in yazdığı Gitanjali yayımlandı. Tagore’un şiiri kısa sürede önce Londra’da, ardından da tüm dünyada büyük ses getirdi ve çeşitli edebiyat çevrelerinde etki yarattı: Daha evvel hiç kimse İngiliz dilinde bu tonda bir söyleyiş duymamıştı. Kısa süre sonra Tagore, bu onura layık görülen ilk Asyalı olarak 1913 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Tagore, kısa sürede elde ettiği ünle, Avrupa’da pek çok önemli kişiyle temas kurdu, çeşitli çevrelere fikirlerini aktarma şansı buldu, dünyanın çeşitli yerlerinde konferanslar verdi. Hem yeni şiirler, kısa hikâyeler, tiyatro oyunları, roman ve denemeler yazarak, hem de yazdıklarından İngilizce’ye çeviriler yaparak yaratıcı dehasını ortaya koyduğu bu üretken döneminde, bir yandan da beş kıtada otuzdan fazla ülkeyi ziyaret etti. ABD’de, Japonya’da, Çin’de, Güneydoğu Asya’da, çeşitli Latin Amerika ülkelerinde, İtalya, Danimarka, İsviçre, Almanya, Çekoslovakya gibi Avrupa ülkelerinde, SSCB, İran, Irak ve Seylan’da bulundu. Henri Bergson, Albert Einstein, Robert Frost, Thomas Mann, Bernard Shaw, H. G. Wells, 11

 • Page 1: Rabindranath Tagore FİRARİ Çevir
 • Page 5 and 6: Rabindranath Tagore FİRARİ Çevir
 • Page 7: İÇİNDEKİLER Yazar Hakkında Bil
 • Page 12 and 13: www.isaretatesi.com Romain Rolland,
 • Page 14 and 15: www.isaretatesi.com dönemleri ve k
 • Page 16 and 17: www.isaretatesi.com Bahçıvan (The
 • Page 18 and 19: www.isaretatesi.com 18
 • Page 20 and 21: www.isaretatesi.com Düşüncelerim
 • Page 22 and 23: www.isaretatesi.com III. Hava karar
 • Page 24 and 25: www.isaretatesi.com IV. Ah, bir sı
 • Page 26 and 27: www.isaretatesi.com VI. İki küç
 • Page 28 and 29: www.isaretatesi.com VIII. Penceremi
 • Page 30 and 31: www.isaretatesi.com Bu sabah, tanı
 • Page 32 and 33: www.isaretatesi.com XI. Sen ne anas
 • Page 34 and 35: www.isaretatesi.com dağılıyor, y
 • Page 36 and 37: www.isaretatesi.com XIII. Benden a
 • Page 38 and 39: www.isaretatesi.com XV. Onca gün a
 • Page 40 and 41: www.isaretatesi.com Unutmuşum seni
 • Page 42 and 43: www.isaretatesi.com XVIII. El ediyo
 • Page 44 and 45: www.isaretatesi.com Orada, şimol
 • Page 46 and 47: www.isaretatesi.com -KAÇA- Artık
 • Page 48 and 49: www.isaretatesi.com -KAÇA- Bu orma
 • Page 50 and 51: www.isaretatesi.com -KAÇA- Tanrıl
 • Page 52 and 53: www.isaretatesi.com katlanmak zorun
 • Page 54 and 55: www.isaretatesi.com XXI. -I- “Ned
 • Page 56 and 57: www.isaretatesi.com Vazife başınd
 • Page 58 and 59: www.isaretatesi.com XXII. VAİSHNAV
 • Page 60 and 61:

  www.isaretatesi.com -III- Sevdiğim

 • Page 62 and 63:

  www.isaretatesi.com 62

 • Page 64 and 65:

  www.isaretatesi.com 64

 • Page 66 and 67:

  www.isaretatesi.com II. Karşı pen

 • Page 68 and 69:

  www.isaretatesi.com IV. attı. Arab

 • Page 70 and 71:

  www.isaretatesi.com VI. Gidecektim;

 • Page 72 and 73:

  www.isaretatesi.com VIII. Biz senin

 • Page 74 and 75:

  www.isaretatesi.com X. Çalgını y

 • Page 76 and 77:

  www.isaretatesi.com XII. Huysuzlan

 • Page 78 and 79:

  www.isaretatesi.com XIV. Neyim vars

 • Page 80 and 81:

  www.isaretatesi.com XVI. Aşkın ke

 • Page 82 and 83:

  www.isaretatesi.com XVIII. Gece der

 • Page 84 and 85:

  www.isaretatesi.com XX. Âşıklar

 • Page 86 and 87:

  www.isaretatesi.com Yanıt alamadı

 • Page 88 and 89:

  www.isaretatesi.com XXIII. Nehir, k

 • Page 90 and 91:

  www.isaretatesi.com XXV. Hissediyor

 • Page 92 and 93:

  www.isaretatesi.com XXVII. Otlarla

 • Page 94 and 95:

  www.isaretatesi.com XXVIII. Yaşam

 • Page 96 and 97:

  www.isaretatesi.com -AMA- Oğlum va

 • Page 98 and 99:

  www.isaretatesi.com yolunun kesildi

 • Page 100 and 101:

  www.isaretatesi.com -RAMA- Gerçekt

 • Page 102 and 103:

  www.isaretatesi.com -VİNAYAKA- Kor

 • Page 104 and 105:

  www.isaretatesi.com XXX. Ressam, pa

 • Page 106 and 107:

  www.isaretatesi.com XXXI. Kumandan,

 • Page 108 and 109:

  www.isaretatesi.com XXXII. ANNENİN

 • Page 110 and 111:

  www.isaretatesi.com Pandavalar dün

 • Page 112 and 113:

  www.isaretatesi.com -DURYODHANA- İ

 • Page 114 and 115:

  www.isaretatesi.com -DRİTARAŞTRA-

 • Page 116 and 117:

  www.isaretatesi.com -GANDHARİ- Efe

 • Page 118 and 119:

  www.isaretatesi.com “Tozlara at,

 • Page 120 and 121:

  www.isaretatesi.com Suretin için y

 • Page 122 and 123:

  www.isaretatesi.com -VII- Garip huy

 • Page 124 and 125:

  www.isaretatesi.com 124

 • Page 126 and 127:

  www.isaretatesi.com 126

 • Page 128 and 129:

  www.isaretatesi.com II. Nice defa,

 • Page 130 and 131:

  www.isaretatesi.com IV. Akşamleyin

 • Page 132 and 133:

  www.isaretatesi.com VI. Ey dünyam,

 • Page 134 and 135:

  www.isaretatesi.com VIII. Yoğun bi

 • Page 136 and 137:

  www.isaretatesi.com Doğanın bu ka

 • Page 138 and 139:

  www.isaretatesi.com XI. Sessiz saki

 • Page 140 and 141:

  www.isaretatesi.com XIII. Akşam ol

 • Page 142 and 143:

  www.isaretatesi.com XV. Kıraç fun

 • Page 144 and 145:

  www.isaretatesi.com XVII. Pazardan

 • Page 146 and 147:

  www.isaretatesi.com Adam durakladı

 • Page 148 and 149:

  www.isaretatesi.com “Tanrı’nı

 • Page 150 and 151:

  www.isaretatesi.com Hava karardı,

 • Page 152 and 153:

  www.isaretatesi.com Fakat her iki y

 • Page 154 and 155:

  www.isaretatesi.com Bir zaman sonra

 • Page 156 and 157:

  www.isaretatesi.com Yola koyulmak i

 • Page 158 and 159:

  www.isaretatesi.com günahımdan ar

 • Page 160 and 161:

  www.isaretatesi.com -SES- Ritvik’

 • Page 162 and 163:

  www.isaretatesi.com -RİTVİK- Bu t

 • Page 164 and 165:

  www.isaretatesi.com -RUHLAR- Ritvik

 • Page 166 and 167:

  www.isaretatesi.com XXVI. Yararlı

 • Page 168 and 169:

  www.isaretatesi.com Toka yapılıyo

 • Page 170 and 171:

  www.isaretatesi.com O yıl bayram g

 • Page 172 and 173:

  www.isaretatesi.com -KARNA- Ben, Ar

 • Page 174 and 175:

  www.isaretatesi.com -KARNA- Emredin

 • Page 176 and 177:

  www.isaretatesi.com -KUNTİ- Nehrin

 • Page 178 and 179:

  www.isaretatesi.com çabucak “ann

 • Page 180 and 181:

  www.isaretatesi.com XXX. Kalabalık

 • Page 182 and 183:

  www.isaretatesi.com XXXI. Dünyanı

 • Page 184 and 185:

  www.isaretatesi.com XXXIII. Göğü

 • Page 186 and 187:

  www.isaretatesi.com XXXV. Sabah çi

 • Page 188 and 189:

  www.isaretatesi.com XXXVII. Aşkın

 • Page 190 and 191:

  www.isaretatesi.com Günbatımında