Views
4 months ago

Rabindranath Tagore - Firari

Tagore Şiirleri, "Firari" (2. baskı)

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com XXXVII. Aşkın en üstün cesaretini bahşet bana, duam budur: Söyleyebilmenin, yapabilmenin, senin buyurduğun acıya katlanabilmenin, terk edilmemek uğruna her şeyi terk edebilmenin cesaretini. Kuvvet ver bana tehlikeli arayışlarda; ıstırapla onurlandır beni; sana her gün kurban olabilen o zorlu duyguya yükselmeme yardım et. Aşktaki en üstün güveni bahşet bana, duam budur: Ölümde yaşama, yenilgide zafere ait olan güveni; en narin güzellikte saklı kudretin, incinmeyi reddetmeyen soylu ıstırabın güvenini bahşet. 188

www.isaretatesi.com XXXVIII. HİNDU JNANADAS 34 ŞARKILARI -I- Şarkılarınız neredeydi, ah kuşum, geceyi yuvanızda geçirdiğiniz zaman? Oraya sığmamış mıydı tüm zevkleriniz? Ne oldu da şimdi göklere kaptırıyorsunuz gönlünüzü – öylesi uçsuz bucaksız göklere? -Yanıt- Sınırlar içinde dinlenirken hoşnuttum; fakat ne zaman ki enginlere yükseldim, o zaman şarkı söyleyebildiğimi keşfettim. -II- Gündüzle geldin, ey Ulak, altınlar giymiş olarak. 34 Jnanadas: Bengal edebiyatının başlıca şairlerindendir; on altıncı yüzyılda yaşamış, Vaishnava şiirine büyük katkı yapmıştır. Vidyapati ve Çandidas’ın izinde kendi sade üslubunu geliştirmiştir. Şiirleri dinî sınırlamaları aşan bir haz ve acı anlayışını yansıtır. (ç.n.) 189

 • Page 1:

  Rabindranath Tagore FİRARİ Çevir

 • Page 5 and 6:

  Rabindranath Tagore FİRARİ Çevir

 • Page 7:

  İÇİNDEKİLER Yazar Hakkında Bil

 • Page 10 and 11:

  www.isaretatesi.com “Rabi” ilk

 • Page 12 and 13:

  www.isaretatesi.com Romain Rolland,

 • Page 14 and 15:

  www.isaretatesi.com dönemleri ve k

 • Page 16 and 17:

  www.isaretatesi.com Bahçıvan (The

 • Page 18 and 19:

  www.isaretatesi.com 18

 • Page 20 and 21:

  www.isaretatesi.com Düşüncelerim

 • Page 22 and 23:

  www.isaretatesi.com III. Hava karar

 • Page 24 and 25:

  www.isaretatesi.com IV. Ah, bir sı

 • Page 26 and 27:

  www.isaretatesi.com VI. İki küç

 • Page 28 and 29:

  www.isaretatesi.com VIII. Penceremi

 • Page 30 and 31:

  www.isaretatesi.com Bu sabah, tanı

 • Page 32 and 33:

  www.isaretatesi.com XI. Sen ne anas

 • Page 34 and 35:

  www.isaretatesi.com dağılıyor, y

 • Page 36 and 37:

  www.isaretatesi.com XIII. Benden a

 • Page 38 and 39:

  www.isaretatesi.com XV. Onca gün a

 • Page 40 and 41:

  www.isaretatesi.com Unutmuşum seni

 • Page 42 and 43:

  www.isaretatesi.com XVIII. El ediyo

 • Page 44 and 45:

  www.isaretatesi.com Orada, şimol

 • Page 46 and 47:

  www.isaretatesi.com -KAÇA- Artık

 • Page 48 and 49:

  www.isaretatesi.com -KAÇA- Bu orma

 • Page 50 and 51:

  www.isaretatesi.com -KAÇA- Tanrıl

 • Page 52 and 53:

  www.isaretatesi.com katlanmak zorun

 • Page 54 and 55:

  www.isaretatesi.com XXI. -I- “Ned

 • Page 56 and 57:

  www.isaretatesi.com Vazife başınd

 • Page 58 and 59:

  www.isaretatesi.com XXII. VAİSHNAV

 • Page 60 and 61:

  www.isaretatesi.com -III- Sevdiğim

 • Page 62 and 63:

  www.isaretatesi.com 62

 • Page 64 and 65:

  www.isaretatesi.com 64

 • Page 66 and 67:

  www.isaretatesi.com II. Karşı pen

 • Page 68 and 69:

  www.isaretatesi.com IV. attı. Arab

 • Page 70 and 71:

  www.isaretatesi.com VI. Gidecektim;

 • Page 72 and 73:

  www.isaretatesi.com VIII. Biz senin

 • Page 74 and 75:

  www.isaretatesi.com X. Çalgını y

 • Page 76 and 77:

  www.isaretatesi.com XII. Huysuzlan

 • Page 78 and 79:

  www.isaretatesi.com XIV. Neyim vars

 • Page 80 and 81:

  www.isaretatesi.com XVI. Aşkın ke

 • Page 82 and 83:

  www.isaretatesi.com XVIII. Gece der

 • Page 84 and 85:

  www.isaretatesi.com XX. Âşıklar

 • Page 86 and 87:

  www.isaretatesi.com Yanıt alamadı

 • Page 88 and 89:

  www.isaretatesi.com XXIII. Nehir, k

 • Page 90 and 91:

  www.isaretatesi.com XXV. Hissediyor

 • Page 92 and 93:

  www.isaretatesi.com XXVII. Otlarla

 • Page 94 and 95:

  www.isaretatesi.com XXVIII. Yaşam

 • Page 96 and 97:

  www.isaretatesi.com -AMA- Oğlum va

 • Page 98 and 99:

  www.isaretatesi.com yolunun kesildi

 • Page 100 and 101:

  www.isaretatesi.com -RAMA- Gerçekt

 • Page 102 and 103:

  www.isaretatesi.com -VİNAYAKA- Kor

 • Page 104 and 105:

  www.isaretatesi.com XXX. Ressam, pa

 • Page 106 and 107:

  www.isaretatesi.com XXXI. Kumandan,

 • Page 108 and 109:

  www.isaretatesi.com XXXII. ANNENİN

 • Page 110 and 111:

  www.isaretatesi.com Pandavalar dün

 • Page 112 and 113:

  www.isaretatesi.com -DURYODHANA- İ

 • Page 114 and 115:

  www.isaretatesi.com -DRİTARAŞTRA-

 • Page 116 and 117:

  www.isaretatesi.com -GANDHARİ- Efe

 • Page 118 and 119:

  www.isaretatesi.com “Tozlara at,

 • Page 120 and 121:

  www.isaretatesi.com Suretin için y

 • Page 122 and 123:

  www.isaretatesi.com -VII- Garip huy

 • Page 124 and 125:

  www.isaretatesi.com 124

 • Page 126 and 127:

  www.isaretatesi.com 126

 • Page 128 and 129:

  www.isaretatesi.com II. Nice defa,

 • Page 130 and 131:

  www.isaretatesi.com IV. Akşamleyin

 • Page 132 and 133:

  www.isaretatesi.com VI. Ey dünyam,

 • Page 134 and 135:

  www.isaretatesi.com VIII. Yoğun bi

 • Page 136 and 137:

  www.isaretatesi.com Doğanın bu ka

 • Page 138 and 139: www.isaretatesi.com XI. Sessiz saki
 • Page 140 and 141: www.isaretatesi.com XIII. Akşam ol
 • Page 142 and 143: www.isaretatesi.com XV. Kıraç fun
 • Page 144 and 145: www.isaretatesi.com XVII. Pazardan
 • Page 146 and 147: www.isaretatesi.com Adam durakladı
 • Page 148 and 149: www.isaretatesi.com “Tanrı’nı
 • Page 150 and 151: www.isaretatesi.com Hava karardı,
 • Page 152 and 153: www.isaretatesi.com Fakat her iki y
 • Page 154 and 155: www.isaretatesi.com Bir zaman sonra
 • Page 156 and 157: www.isaretatesi.com Yola koyulmak i
 • Page 158 and 159: www.isaretatesi.com günahımdan ar
 • Page 160 and 161: www.isaretatesi.com -SES- Ritvik’
 • Page 162 and 163: www.isaretatesi.com -RİTVİK- Bu t
 • Page 164 and 165: www.isaretatesi.com -RUHLAR- Ritvik
 • Page 166 and 167: www.isaretatesi.com XXVI. Yararlı
 • Page 168 and 169: www.isaretatesi.com Toka yapılıyo
 • Page 170 and 171: www.isaretatesi.com O yıl bayram g
 • Page 172 and 173: www.isaretatesi.com -KARNA- Ben, Ar
 • Page 174 and 175: www.isaretatesi.com -KARNA- Emredin
 • Page 176 and 177: www.isaretatesi.com -KUNTİ- Nehrin
 • Page 178 and 179: www.isaretatesi.com çabucak “ann
 • Page 180 and 181: www.isaretatesi.com XXX. Kalabalık
 • Page 182 and 183: www.isaretatesi.com XXXI. Dünyanı
 • Page 184 and 185: www.isaretatesi.com XXXIII. Göğü
 • Page 186 and 187: www.isaretatesi.com XXXV. Sabah çi
 • Page 190 and 191: www.isaretatesi.com Günbatımında