Views
8 months ago

Rabindranath Tagore - Firari

Tagore Şiirleri, "Firari" (2. baskı)

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com Orada, şimol’ün 5 daracık gölgesinde bir başına oturup duruyorsun, vakit geçmek bilmiyor. Söyle bana, kimi bekliyorsun? Kadın yüzüme bakıyor ve cevap veriyor: “Hiç ama hiç kimseyi.” 5 Şimol Ağacı: Hindistan bölgesine özgü, nadir rastlanan tropik bir ağaç türü. (ç.n.) 44

www.isaretatesi.com XX. KAÇA İLE DEVAYANİ 6 Genç Kaça, Asuralar’a 7 hocalık eden bir bilgeden ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek için cennetten gelmişti. Bilgenin kızı Devayani ona âşık oldu. 6 Kaça ile Devayani: Epik Hint destanı Mahabharata’da anlatılan bir hikâyenin kahramanları. Hikâyede Vrihaspati, oğlu Kaça’yı, ölülere can vermenin sırrını öğrenmek üzere bilge Şukraçarya’ya yollar. Amaç, Asuralar’a karşı Devalar’a yardım etmektir (Bkz. altta “Asuralar/Devalar”). Şukraçarya genci eğitmeye başlar; bu arada kızı Devayani gence âşık olur. Asuralar Kaça’yı öldürmeye çalışırlar, ancak her seferinde Şukraçarya onu canlandırır. Sonunda Asuralar onu öldürüp küllerini şarapla Şukraçarya’ya sunarlar. Şukraçarya şarabı içer ve Kaça’yı diriltmek istediğinde onun karnında olduğunu farkeder. Böylece, sanatının sırrını Kaça’ya öğretmek zorunda kalır. Kaça, Şukraçarya’nın karnını yararak ortaya çıkar, ustasını diriltir. Eğitimini tamamlayan Kaça ayrılacakken Devayani onunla evlenmek istediğini söyler; fakat Kaça artık onun kardeşi sayılacağını söyleyerek teklifi reddeder. Kız Kaça’yı lanetler ve öğrendiği büyüyü kullanamayacağını ilan eder. Buna karşılık Kaça, büyüyü başkalarına öğretmesine bir engel olmadığını söyler ve oradan ayrılır. (ç.n.) 7 Asuralar/Devalar: Hint mitolojisinde Asuralar, güçlü olmanın peşinde bir grup tanrıdır. Eski kutsal metinlerde evlilik gibi bir takım ahlâki ve sosyal olguları yöneten iyi tanrılarken, sonraki metinlerde şeytanileşmişlerdir. Gökteki ikinci dereceden önemli iyi tanrılar olan Devalar’ın karşıtlarıdırlar. 45