Views
8 months ago

Rabindranath Tagore - Firari

Tagore Şiirleri, "Firari" (2. baskı)

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com XXII. VAİSHNAVA ŞARKILARI 10 -I- Ah Sakhi, 11 kederim sınır tanımıyor. Yağmur bulutlarıyla yüklü olarak geliyor Ağustos; evim bomboş. Fırtınalı gök homurdanıyor; yağmur suları toprağı boğmuş; sevgilim uzakta; hüzün yüreğimi parçalıyor. Tavuskuşları dans ediyor, 12 bulutlar gürlüyor, kurbağalar kıkırdıyor. 10 Vaishnava: Vaishnavizm’in takipçilerine verilen ad. Vaishnavizm, başlıca Hindu geleneklerinden biridir; temel ilkesi Vishnu tapıncıdır. Hint’in üç büyük tanrısını karşılayan Trimurti’de, Vishnu kâinatı muhafaza etmekten, Brahma yaratmaktan, Şiva ise yok etmekten sorumludur. (ç.n.) 11 Sakhi: Bir kadının diğer bir kadına dostane hitap şekli. (ç.n.) 12 Tavuskuşları, pek çok kültürde ve dinî gelenekte olduğu gibi, Hindistan’da da simgesel bir yere sahiptir. Güzelliği, dengeleyici bir güzelliktir; koruyucudur, belaları savar. Tasvirlerde çeşitli mitolojik Hint kahramanlarının yanında resmedilir. (ç.n.) 58

www.isaretatesi.com Gece, şimşeğin ince lekeler bıraktığı karanlıkla hıncahınç dolu. Vidyapati 13 soruyor: “Ey Bakire, efendin olmadan nasıl geçecek bu günler ve geceler? -II- Ne talihliydim bu sabah ki sevgilimi görerek uyandım. Yekpare neşeydi gökyüzü; yaşamım ve gençliğim kemâle erdi. Bugün evim hakikaten evim, bedenim de bedenimdir. Talih yoldaşım oldu, şüpheyi kovdum kendimden. Ey kuşlar, en güzel nağmelerinizi şakıyın; en ferah ışığını düşürsün dolunay! Oklarını dört bir yana gönder, ey Aşk Tanrısı! Onun dokunuşuyla bedenimin altın kesileceği ânı bekliyorum. Vidyapati söylüyor: “Nasıl da engindir senin keremin; ne kutludur sevişin…” 13 Vidyapati: On beşinci yüzyılda yaşamış Hint şairi. Eski bir Hint şiir geleneğini devam ettirerek şiirlerinde manevi aşkı Tanrı Krişna ve Tanrıça Rada arasındaki tensel sevi üzerinden anlatmıştır. (ç.n.) 59