Views
7 months ago

Rabindranath Tagore - Firari

Tagore Şiirleri, "Firari" (2. baskı)

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com YAZAR HAKKINDA BİLGİ Rabindranath Tagore (1861-1941). Hintli şair, mistik, düşünür, romancı, denemeci, oyun yazarı, müzisyen, ressam, eğitim reformcusu. Varlıklı ve nüfuzlu bir Brahman ailenin on dördüncü ve en küçük çocuğu olarak Kalküta’da dünyaya geldi. Dedesi Dvarkanath ve babası Debendranath Tagore, Ram Mohan Roy’un kurduğu, tüm inançlara, dinlere, milletlere, renklere, kastlara kapılarını açmış, Hinduizm, Hristiyanlık ve İslam’ın çeşitli yanlarını bir araya getiren önemli bir dinî ve sosyal reform hareketi olan Brahma-Samaç okulunun ileri gelenlerindendiler; Rabindranath Tagore da böyle bir etki altında yetişti. Özel bir öğrenim gördü; hem Doğu hem Batı kültürünü tanıdı; küçük yaşta Hindistan içinde geziler yapma fırsatı buldu; Hint düşünüşü, tarih, edebiyat, sanat, çağdaş bilim, Sanskritçe ve yabancı diller konularında donanım kazandı; Upanishadlar’ın mistik anlayışını benimsedi; Hint klasik şiirinin Kalidasa, Kabir, Vidyapati gibi şairlerini, Vaishnava şairlerini okudu; çok genç yaşta şiir yazmaya başladı. Küçük 9

 • Page 1: Rabindranath Tagore FİRARİ Çevir
 • Page 5 and 6: Rabindranath Tagore FİRARİ Çevir
 • Page 7: İÇİNDEKİLER Yazar Hakkında Bil
 • Page 11 and 12: www.isaretatesi.com Rabindranath Ta
 • Page 13 and 14: www.isaretatesi.com Hindistan’dak
 • Page 15 and 16: www.isaretatesi.com Hint edebiyatı
 • Page 17 and 18: www.isaretatesi.com FİRARİ - I 17
 • Page 19 and 20: www.isaretatesi.com I. Gölge gibi
 • Page 21 and 22: www.isaretatesi.com II. Buraya kada
 • Page 23 and 24: www.isaretatesi.com Kürek çektiğ
 • Page 25 and 26: www.isaretatesi.com V. Ey, ürkek y
 • Page 27 and 28: www.isaretatesi.com VII. Ben senin
 • Page 29 and 30: www.isaretatesi.com IX. Kalidasa’
 • Page 31 and 32: www.isaretatesi.com X. Onun gönlü
 • Page 33 and 34: www.isaretatesi.com Kadim baharın
 • Page 35 and 36: www.isaretatesi.com XII. Sen, bir a
 • Page 37 and 38: www.isaretatesi.com XIV. İyi ki y
 • Page 39 and 40: www.isaretatesi.com XVI. Bir an iç
 • Page 41 and 42: www.isaretatesi.com XVII. Yağmur
 • Page 43 and 44: www.isaretatesi.com XIX. Nehrin bu
 • Page 45 and 46: www.isaretatesi.com XX. KAÇA İLE
 • Page 47 and 48: www.isaretatesi.com -DEVAYANİ- Yar
 • Page 49 and 50: www.isaretatesi.com -DEVAYANİ- Ama
 • Page 51 and 52: www.isaretatesi.com -DEVAYANİ- Eve
 • Page 53 and 54: www.isaretatesi.com içerecek hep;
 • Page 55 and 56: www.isaretatesi.com “Neden olmal
 • Page 57 and 58: www.isaretatesi.com Akıl etrafına
 • Page 59 and 60:

  www.isaretatesi.com Gece, şimşeğ

 • Page 61 and 62:

  www.isaretatesi.com Benliğim senin

 • Page 63 and 64:

  www.isaretatesi.com FİRARİ - II 6

 • Page 65 and 66:

  www.isaretatesi.com I. Bu bereketli

 • Page 67 and 68:

  www.isaretatesi.com III. Hatırlıy

 • Page 69 and 70:

  www.isaretatesi.com V. Bana bırak

 • Page 71 and 72:

  www.isaretatesi.com VII. Şarkılar

 • Page 73 and 74:

  www.isaretatesi.com IX. Eğer biz y

 • Page 75 and 76:

  www.isaretatesi.com XI. Senin aşk

 • Page 77 and 78:

  www.isaretatesi.com XIII. Bunca kay

 • Page 79 and 80:

  www.isaretatesi.com XV. Bugün bu g

 • Page 81 and 82:

  www.isaretatesi.com XVII. Geceydi

 • Page 83 and 84:

  www.isaretatesi.com XIX. Seninle il

 • Page 85 and 86:

  www.isaretatesi.com XXI. Baba cenaz

 • Page 87 and 88:

  www.isaretatesi.com XXII. Gecenin s

 • Page 89 and 90:

  www.isaretatesi.com XXIV. O kadın

 • Page 91 and 92:

  www.isaretatesi.com XXVI. Karanlık

 • Page 93 and 94:

  www.isaretatesi.com “Bir zamanlar

 • Page 95 and 96:

  www.isaretatesi.com XXIX. AMA İLE

 • Page 97 and 98:

  www.isaretatesi.com -AMA- Peki ya o

 • Page 99 and 100:

  www.isaretatesi.com -RAMA- Dokunma

 • Page 101 and 102:

  www.isaretatesi.com yerine getirdim

 • Page 103 and 104:

  www.isaretatesi.com -VİNAYAKA- Onu

 • Page 105 and 106:

  www.isaretatesi.com dehşetle ayağ

 • Page 107 and 108:

  www.isaretatesi.com Derin bir dehş

 • Page 109 and 110:

  www.isaretatesi.com -DRİTARAŞTRA-

 • Page 111 and 112:

  www.isaretatesi.com -DURYODHANA- H

 • Page 113 and 114:

  www.isaretatesi.com hissim köreldi

 • Page 115 and 116:

  www.isaretatesi.com -GANDHARİ- Ben

 • Page 117 and 118:

  www.isaretatesi.com XXXIII. Kudurmu

 • Page 119 and 120:

  www.isaretatesi.com XXXIV. BAUL ŞA

 • Page 121 and 122:

  www.isaretatesi.com Özgür aşk bi

 • Page 123 and 124:

  www.isaretatesi.com Varsın kabars

 • Page 125 and 126:

  www.isaretatesi.com FİRARİ - III

 • Page 127 and 128:

  www.isaretatesi.com I. Gel, yeryüz

 • Page 129 and 130:

  www.isaretatesi.com III. Bir yolcu

 • Page 131 and 132:

  www.isaretatesi.com V. Bebeğin dü

 • Page 133 and 134:

  www.isaretatesi.com VII. Ulu Yeryü

 • Page 135 and 136:

  www.isaretatesi.com IX. Bulutlar g

 • Page 137 and 138:

  www.isaretatesi.com X. Yalıçapkı

 • Page 139 and 140:

  www.isaretatesi.com XII. Tatilin ta

 • Page 141 and 142:

  www.isaretatesi.com XIV. Sokak lamb

 • Page 143 and 144:

  www.isaretatesi.com XVI. Adam uzun

 • Page 145 and 146:

  www.isaretatesi.com XVIII. Adam sab

 • Page 147 and 148:

  www.isaretatesi.com XIX. Tapınakta

 • Page 149 and 150:

  www.isaretatesi.com XX. Kış sona

 • Page 151 and 152:

  www.isaretatesi.com XXI. Sokağım

 • Page 153 and 154:

  www.isaretatesi.com XXII. Tüm zeng

 • Page 155 and 156:

  www.isaretatesi.com XXIII. Ormanın

 • Page 157 and 158:

  www.isaretatesi.com XXIV. Dokumacı

 • Page 159 and 160:

  www.isaretatesi.com XXV. SOMAKA İL

 • Page 161 and 162:

  www.isaretatesi.com ahbaplardan bir

 • Page 163 and 164:

  www.isaretatesi.com yapacağım.”

 • Page 165 and 166:

  www.isaretatesi.com -DHARMA- Günah

 • Page 167 and 168:

  www.isaretatesi.com “Harcanacak v

 • Page 169 and 170:

  www.isaretatesi.com XXVII. Rivayet

 • Page 171 and 172:

  www.isaretatesi.com XXVIII. KARNA 3

 • Page 173 and 174:

  www.isaretatesi.com mahareti yarı

 • Page 175 and 176:

  www.isaretatesi.com -KARNA- Akşam

 • Page 177 and 178:

  www.isaretatesi.com gibi eziliyor y

 • Page 179 and 180:

  www.isaretatesi.com XXIX. Ne zaman

 • Page 181 and 182:

  www.isaretatesi.com Pratap gösteri

 • Page 183 and 184:

  www.isaretatesi.com XXXII. Hissediy

 • Page 185 and 186:

  www.isaretatesi.com XXXIV. Söyledi

 • Page 187 and 188:

  www.isaretatesi.com XXXVI. Hava kar

 • Page 189 and 190:

  www.isaretatesi.com XXXVIII. HİNDU

 • Page 191:

  www.isaretatesi.com Kimin kollarıd