Views
5 months ago

Falan Filan

proje ödevi

Kelimelerin dilin ucunda

Kelimelerin dilin ucunda olup da hatırlanamaması halini çoğumuz yaşamışızdır. Bu durum, hafızanın nasıl çalıştığına dair ipuçları içeriyor aslında. Bir ismi ya da kelimeyi hatırlamaya çalışırız. Dilimizin ucundadır kelime ama sanki beynimizde bir engele takılmıştır. O boşluğu doldurmak için ‘şey’ deyip dururuz. Bu tür unutmaların bilimsel adı letolojikadır. Beyin ve hafızayla ilgili birçok terim gibi letolojika kelimesi de Yunanca kökenlidir. Lethe unutkanlık, logos ise kelime anlamına gelir. Yunan mitolojisinde Lethe ayrıca ölü ruhlarının dünyadaki anılarını unutmak için içtiği öteki dünyanın beş nehrinden biridir. Letolojika kelimesi 20. yüzyıl başlarında psikoterapist Carl Jung’a atfedilir, fakat ilk yazılı kayda geçmesi 1915 Amerikan Resimli Tıp Sözlüğü ile olmuş ve bu kelime “asıl kelimeyi hatırlayamama hali” olarak tarif edilmiştir. Letolojika kelimesinin yerleşmesinde ne etken olursa olsun, hafıza ve unutma hem Yunan mitolojisinde hem de Jung’un bilinçaltı konusundaki çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğu gibi, bugün beyinde hafızanın işleyişini anlamamız açısından da önemlidir. Beynin, bilgisayar gibi işlemediğini, bilgilerin düzenli depolanıp bir düğmeye basıldığında hatırlanmadığını biliyoruz. Psikolog Tom Stafford’un belirttiği gibi, “hafızanın işleyişi çok ilginçtir; yeni bilgileri hatırlamak için önemli olan onlarla ne kadar bağlantı oluşturmuş olmamızdır, onları ne kadar çok hatırlamak istediğimiz değil.” Kelime haznemizdeki her kelimeyi hatırlamak zor iştir. Oxford İngilizce Sözlüğü’nde 600 bin kelime yer alıyor. Ancak bu bile İngilizce kelimelerin tamamını oluşturmuyor. Yetişkin bir insanın konuşma ve yazıda kullandığı kelime sayısı bundan çok daha azdır, fakat dilbilimci David Crystal bu sayının bile 50 bini aştığını belirtiyor. İnsanın anladığı kelime sayısı elbette çok daha fazla, ancak günlük konuşma ve yazı dilinde kullanmıyor. İşte dilimizin ucunda olup da hatırlayamadığımız kelimelerin önemli bir kısmı bu pasif kelimelerden oluşuyor. Kişi ya da yer adları da dâhil olmak üzere, fazla kullanmadığımız kelimeleri unuturuz çoğunlukla. Çünkü hafızamız bağlantı kurma yoluyla işler ve birbiriyle ilişkili bilgi modellerinden oluşur. Bir kelimeyi ne kadar iyi hatırlayıp hatırlamadığımız bu modellere ve diğer önemli bilgilerle kurulan bağlantılara bağlıdır. Yani beynimizde depoladığımız ama pek kullanmadığımız binlerce kelimeyi bir anda hatırlamak zordur; çünkü hafızada kolay hatırlanan diğer bilgilerle önemli bağlantılarını kurmamışızdır henüz. Letolojika hem kelimeyi unutmayı hem de hafızamızda bir yerde olduğunu bildiğimiz o kelimenin izini ifade eder. Belki de önce küçük ve önemsiz şeyleri geçici olarak unutmak için Lethe nehrinden su içmemiz gerekiyor ki, yaşamımız için önemli olan bilgilere öncelik verebilelim. 54

55

Bilim Teknik - Eğitim Bilişim Ağı
Fiziğin Sınırları, Sınırların Fiziği
AramızdanAyrılanlar
Amiga Dunyasi - Sayi 10 (Mart 1991).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 06 (Kasim 1990).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 23 (Nisan 1992).pdf - Retro Dergi
(64X90 cm) tam bir periyodik tablo posteri - Eba
Dergiye erişim için tıklayınız. - Verimlilik Genel Müdürlüğü - Bilim ...
Yatırım Projelerinin Bilgisayar Programı ile Değerlendirilmesi
% 12MART'ın . u . siyası şube mudiiru " \\z Aykutlu ANLATIYOR » f
4afd4a366a38e5ddb79c44167de45ee5ee0f8828
Proje Ortakları - REC Türkiye
SIRaradan DEVRİM - Süreç Analiz
Amiga Dunyasi - Sayi 09 (Subat 1991).pdf - Retro Dergi
(fen ve teknoloji, fizik, kimya, biyoloji ve matematik) proje ...
Heidegger.teknoloji.sanat.felsefe.metin.bal
Amiga Dunyasi - Sayi 14 (Temmuz 1991).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 21 (Subat 1992).pdf - Retro Dergi
Amiga Dunyasi - Sayi 13 (Haziran 1991).pdf - Retro Dergi
Haftal›k Dergi / Say›: 142