Views
2 months ago

genç kalemler

Türkçenin kapsamlı

Türkçenin kapsamlı sözlüğü yaratılabilir, Türk tarihi boyunca kullanılmış olan kelimeleri içeren tarihî bir sözlük oluşturulabilir, yeni bir imlâ kılavuzu ve telâffuz kılavuzu çalışması yapılabilir. Türk diline karşı gerek yazılı olsun gerekse sözlü olarak ifade edilen olumsuzluklara karşı bilgilendirme çalışmaları çoğaltılmalıdır. Eğitim ve öğretimde Türkçemiz için ayrılan kaynakların ve uygulamaların kullanımı arttırılmalıdır. Türkçemizin varlığını sürdürebilmesi için, sağlıklı bir ana dil eğitiminin oluşturulması çok büyük bir önem taşımaktadır. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama Türk dilini bilmiyoruz. Bunun sebebi, birey olarak kendimizde başlıyor ve milletimizde bitiyor. Kendi benliğimizden uzaklaşmadan, öz benliğimizi korumanın yollarını bulmalıyız. Özümüzü yozlaşmaya bırakmayalım. Toplumsal duyarlılık oluşturarak öncelikle güzel ve doğru bir şekilde Türkçe öğrenmeye çalışalım. Türkçemizi dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazmak ve düzgün konuşmak da dilimizi korumanın bir yoludur. Dilimizin kullanıcısı bizleriz, dilimizdeki sorunların üreticisi de bizleriz. Bu sorunları çözüm yolları bularak ortadan kaldıracak olanlar da bizleriz. Dilimize güvenelim. Kendi kültürümüzü diğer ülkelerin kültürlerinden aşağı görmeyelim. Gerek ekonomik, gerekse teknolojik alanda sırtımıza yüklemeye çalıştıkları yenilmişlik duygusuna bir de dil ezikliğini eklemeyelim. Türkçemizi ilgisiz ve sahipsiz bırakmayalım. Bizim dilimiz, bizim Türkçemiz öyle değerli öyle güzel ki; sen, ben demeden, kimlik ve kültür birikimimizin ifadesi olan dilimizi, Türkçemizi koruyalım, geliştirelim ve de yaşatalım. Yaşatalım ki, yerine yabancı sözcükleri kullandığımız ama Türkçesini şu an pek kullanmadığımız “hoşça kal”ı, dilimizi kaybettiğimizde Türkçemize kullanmak zorunda kalmayalım. Türkçemiz yaşasın ki, Türklüğümüz yaşasın, Türkiye’miz yaşasın. Tunay YETİŞ Özel Türk Koleji Marmaris Anadolu Lisesi 9/A Sınıfı 78

79

Ülkemizde Dev-Genç'liler Var! - Yürüyüş
Bültenin PDF kopyasına erişmek için tıklayınız - koç özel lisesi ...
martı_temmuz_sayi_42
martı_temmuz_sayi_42_2014
yeni türküler söyle - Bizim Kulliye Dergisi
şubat 2012 - Martı Dergisi
Motoseyyah Dergi Sayı 1
Dr. DİLÂVER CEBECİ
AFS Program - Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
Umran - koç özel lisesi mezunlar derneği
AYLİK ÜLKÜ DERGİSİ
Başarılı bir yılın ardından... - koç özel lisesi mezunlar derneği
Yavuz Bülent Bâkiler'in - Bizim Kulliye Dergisi
2012 Temmuz - Polis Akademisi
I • Hakan İlhan KURT
SEÇİMDEN ÖNEMLİ KONU YOK MÜDÜR?
Layout 1 (Page 1) - Yeni Vatan Gazetesi Online
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ - Yürüyüş
kesişen yazılar antolojisi - TED Alanya Koleji