Views
9 months ago

Konfeksiyon Teknik Şubat 2018

34 PANORAMA KONFEKSİYON

34 PANORAMA KONFEKSİYON TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2018 İhracatçılarının yıldızı UR-GE desteği ile parlayacak T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” tebliği kapsamında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) ortaklığında hayata geçirilen “Ev Tekstilinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme” UR-GE projesinin ilk toplantısı, İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın’ın katılımları ile Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Ev tekstili ihracatçılarına büyük fayda sağlayacak UR-GE projesi için İTHİB ve TETSİAD tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Projenin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi öncesinde, bu konuda destek alınacak danışmanlık firması yetkililerinin, İTH- İB, TETSİAD ve 21 ev tekstili firmasının yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda üç yıl süresince devam edecek olan proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve izlenecek adımlar paylaşılarak fikir alışverişinde bulunuldu. İhtiyaç analizi sürecinde, firma ziyaretleri, ziyaret verilerinin yorumlanması, sektör ile ilgili inovasyon ve trendler, rekabetçilikle ilgili gelişmeler, uluslararası analizler ve raporlar birlikte değerlendirilecek. Sürecin diğer önemli konuları arasında bakanlıkla ilişkiler ve devlet destekleri, hedef pazarlar, yurtdışı ticaret heyetleri organizasyonları, alım heyetleri oluşturulması, ortak eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları analizi kapsamında; mevcut firmaların kurumsal yapıları, eğitimler, önümüzdeki dönem için vizyon ve hedefler ile ürün ve rekabetçiliğin değerlendirilmesi sonucu uzlaşılacak birçok konu başlığı yer alıyor. Türk özel sektörünün kurumsal yapısının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılması amacı ile T.C. Ekonomi Bakanlığı, ihracatçı firmalara önemli destekler veriyor. 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” tebliği kapsamında kullandırılan teşvikler, bu kapsamdaki en önemli

35 PANORAMA KONFEKSİYON TEKNİK ŞUBAT | FEBRUARY | 2018 desteklerden biri. Tebliğin kapsamı sürekli ihracat yapan firmaların sayısını ve ihracatçı firmaların niteliklerini geliştirerek mevcut ve yeni pazarlardaki güçlerini arttırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak, bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmaları yürütmek ve sektöre özgü yol haritaları sunmak. 2017 Haziran ayında İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın tarafından imzalanan protokol doğrultusunda projeye katılan ev tekstili ihracatçısı TETSİAD üyeleri, bu destek kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler için diğer devlet destekleri ile kıyaslandığında oldukça yüksek bir oran olan % 75 oranında devlet desteği elde edebilecekler. Proje kapsamında yer alan şirketler, 3 yıl boyunca eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden, hedef olarak belirlenecek ülkeler için yurtdışı pazarlama (pazar ziyaretleri, tanıtım, marka faaliyetleri, yurtdışı fuar ziyareti, ticaret heyeti, eşleştirme) faaliyetlerinin yanında gerçekleştirilecek alım heyetlerinin organizasyonlarından da % 75 oranında devlet desteğinden yararlanabilecek. Tebliğ kapsamında yer alan tüm bu etkinliklere ilişkin masrafların % 75’i T.C. Ekonomi Bakanlığı, % 25’i ise projeye başvuracak İTHİB ve TETSİAD üyesi firmalar tarafından karşılanacak. Organizasyonlarda katılımcı şirketler yalnızca %25 katkı payı ödeyecek, %75’lik kısım için prefinansman modeli uygulanacak ve katılımcılar devlet destekleri için beklemeyecekler. Enexion’dan enerji verimliliği çözüm önerileri Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, enerji verimliliği haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, sanayi sektöründe enerji verimliğinin önemini vurguladı. Enexion, yayınlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre Türkiye’nin 2000-2015 dönemine enerji verimliliği açısından bakıldığında, birincil enerji yoğunluğu indeksinde 2015’te 2000 yılına göre %23,1’lik azalma, yıllık bazda ortalama %1,65 oranında iyileşme, nihai enerji yoğunluğu indeksinde ise son on beş yılda %21,0 azalma sağlanarak yıllık bazda ortalama %1,5 oranında iyileşme olduğunu açıkladı. Türkiye’de 2015 yılı nihai enerji tüketiminin %32,4’ü ve net elektrik tüketiminin ise %47,6’sının sanayi sektöründe gerçekleşmiştir. Nüfus artışı ile birlikte Türkiye’nin elektrik enerjisi talebi de gitgide artmakta, 2023 yılı için düşük talep senaryosuna göre 367,9 milyar kWh’e yüksek talep senaryosuna göre 407,9 milyar kWh’e ulaşması beklendiği açıklanmıştır. Enerji verimliliği haftası dolayısıyla açıklamalar yapan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Nüfus artışı, teknolojinin ilerlemesi ile beraber enerjiye olan talebin sürekli arttığı günümüzde enerjinin sürdürülebilirliği için sanayi sektöründe enerji verimliliği alanında yapılabilecek iyileştirmelere odaklanılması gerekiyor. Bu noktada enerji yoğunluğunun azaltılması, proses verimliliği, teknolojik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi ve sera gazı salınımlarının azaltılması oldukça önemlidir” dedi. Ceren Özdal, hali hazırda enerji verimliliğine yönelik destekleme mekanizmaları arasında Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP) ve Gönüllü Anlaşmalar bulunduğunun da altını çizdi. Özdal, “Sektör sürdürülebilirliğini artırmak ve enerjinin çok daha verimli kullanılabilmesi için Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda çeşitli adımlar açıklandı. Biz de Enexion olarak kojenerasyon analiz ve yol haritasının hazırlanması noktasında destek sunuyor; Energy Cockpit yazılımımız ile enerji kullanımını izleyebiliyor ve ölçüm bilgisinin akıllı yönetimi için enerji veri platformunun oluşturulmasını sağlayabiliyoruz” dedi.

BİRİNCİLİKTE - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Dijital Teknik September 2018
kasım aralık - Örme Sanayicileri Derneği
5å TANITIM $7$ã,1 - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
eylül-ekim - Örme Sanayicileri Derneği
zetsiad sayı 2 web
ÖZGÜR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Dünya - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
FUAR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
8 - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
Türkiye - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
FUAR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
mayıs-haziran - Örme Sanayicileri Derneği
KAZANANLAR SAHNEDE - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı ...