Views
10 months ago

HÜCRE KÜLTÜRÜ YAZISI (1) (1)

-İnkübatör Tipleri

-İnkübatör Tipleri İnkübatörler tiplerine göre kuru ve nemli inkübatörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kuru inkübatörler daha ucuzdur ve hücrelerin inkübe edildiği ortam buharlaşmayı önlemek amacıyla kapalıdır. Kuru inkübatörlerde nemin sağlanması için bir su kabı bulunmaktadır fakat ortam koşullarının hassas bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlamamak gibi dezavantajları bulunmaktadır. Nemli inkübatörler kuru inkübatörlere nazaran daha pahalıdır ancak kültür şartlarının hassasiyeti yüksek düzeylidir. Nemli inkübatörler ortam koşullarının istenildiği gibi olmasını sağlarken personelin konrolü için ortamın durumu hakkında bilgi vermekte ve hassas çalışma programına sahip gibi avantajları vardır. 1 3 2 4 5 6 7 Şekil 11: CO 2 İnkübatörü 1: CO2 oranı göstergesi 2: Nem oranı göstergesi 3: Sıcaklık göstergesi 4: Ortam koşulları ayarlayıcı düğmeler 5: Ortamın CO2 ihtiyacını ayarlayan CO2 tüpüne bağlı panel 6: İnkübatör rafları 7: Nemin sağlandığı karışımın bulunduğu su kabı 3.1.e.Su Banyosu Hücre kültürü laboratuvarında kullanılan solüsyonlar genellikle 4 0 C’de saklanmaktadır. Hücrelerin inkübatör aşamasından (37 0 C) alınıp 4 0 C’deki bir solüsyon ile muameler edildiğinde hücreler şoka uğramakta ve strese girmektedirler. Böyle bir sorunun engellenmesi açısından 37 o C’lik su banyoları mevcuttur. 4 o C’den alınan solüsyonlar su banyosunda yani 37 o C’de bir süre bekletilir, solüsyonlar bir miktar ısınması sağlandıktan sonra hücrelere muamele edilir. (Hücre kültürü çeviri)

3.1.f.Depolama Alanı ve Buzdolapları Hücre kültürü laboratuvarında kullanılan besiyerlerleri ve diğer solüsyonlar, ilaçlar, kimyasal maddelerin oda sıcaklığında bozulmasını önlemek amacıyla bir belirli koşullar altında bir saklama alanına ihtiyaç vardır. Buzdolapları bu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde bir cihazdır. 4 o C veya -20 o C saklanması gereken medyum ve çeşitli ilaçlar için buz dolapları idealdir. Bunun dışında daha düşük sıcaklıklarda saklanması gereke materyaller vardır. Bahsedilen materyaller için ise -80 o C’lik özel kabinler veya -196 o C’lik sıvı azot tankları bulunmaktadır.(buzdolapları ve kültür kapları). 3.1.g.Hücre Kültür Kapları Hücrelerin beslenmesi, birbirleriyle iletişim halinde olması ve çoğalabilmesi için farklı büyüklüklerde hücre kültür kapları bulunmaktadır. Hücrelerin ekimi flask ve petri kapları, inkübatöre alınması için flasklar kullanılmaktadır. Bahsedilen kültür kapları hücre çoğalmasının en sağlıklı şekilde olmasını sağlamak açısından dip kısımları düzdür ve hücrelerin yapışmasını sağlamak için kabın yüzeyi hücre dışı matriksi taklit eden özel sentetik bileşenlerden üretilmiştir. Bunları dışında yapılacak işleme göre değişkenlik gösteren 6, 12, 24, 48 ve 96 kuyucuğa sahip kaplar da mevcuttur. (Hücre kültürü çeviri ve buzdolapları ve kültür kapları). 4.HÜCRE KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN SOLÜSYONLAR İn vitro ortamda hücrelerin metabolik aktivitelerini sürdürerek yetiştirilebilmeleri için gerekli normal fizyolojik mikroçevreyi yine laboratuvar ortamında hazırlanmakta olan kültür besiyerleri(besleyici solüsyonlar) sağlamaktadır. Vitamin, aminoasit, iyon, lipid, protein ve karbonhidrat içeriği ile hücrelerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Hücre tipine, hücrenin elde edildiği organizmanın türüne ve ortama adapte olma özelliklerine göre besiyeri ihtiyacı farklılık gösterebilmektedir. Hücrelerin besiyeri türüne bağlı olarak farklı davranışlar gösterebilmesi göz önünde bulundurularak çalışılan hücre hattına uygun besiyeri belirlenmelidir. 4.1.DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Media): Kültürde büyütülen hücrelerin beslenmeleri için ihtiyaç duyulan glukoz, uygun pH, fenol, demir kırmızısı, canlılıklarının devamı için gerekli ozmolarite, fonksiyonları için vitamin ve aminoasitleri içeriğinde barındırmaktadır. Fakat içeriği tek başına hücrelerin gelişimi için yeterli düzeye sahip değildir. İnsan, hamster, fare vb. birçok hücre tipi için kullanımı mevcuttur. 4.2.FBS (Fetal Bovine Serum): İçeriği tam olarak analiz edilmemiştir fakat hücrelerin kültür kaplarına yapışmalarını ve buna bağlı olarakda çoğalma gerçekleştirebilmelerini sağlayan zengin protein çözeltisidir. Hormonlar, hücrelerin büyümesi ve çoğalmasını gerçekleştiren faktörler ve özellikle adherent hücreler için gerekli olan yüzeye tutunabilmeyi sağlayan hücrelerarası matriks proteinlerini içeriğinde bulundurur. Hücrelerarası bağlantıda Ca ve Mg iyonları önem teşkil etmektedir. FBS çözeltisi , sığır hayvanlarının fetüsünden izole edilen kanın doğal olarak pıhtılaşması sonucunda geriye kalan bölümden hazırlanmaktadır.

Yeni 1 Dergi Sayı 1
Künyemiz Türkiye 1
İsmail Önel - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü
Page 1 Page 2 X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 04-07 ...
devlette etikten 1 - Etik Türkiye.com
Sayı:2 Yıl:1 Kı 2011 - Kış 2011 Sayısı
Doç.Dr. Ahmet Güleç - İSTANBUL (1. Bölge)
Ra Bilgileri – 1. Kitap - L/L Research
2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi - Arkitera
Tip 1 Diyabet - Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği
Tamamını PDF olarak kaydet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Saygıdeğer katılımcılar
1-6-İklim Değişikliği ve Şehirleşme - Adem TAŞÇI
STICH® - Katalog Flutlicht Winter türkisch 1 - Stich - Flutlichtanlagen
20141128_17yunusemre
MERKEZ? SÜPÜRGE
YAPAY B‹YOLOJ‹
Bilimsel Araştırma Projeleri Kataloğu - Prof.Dr.Fazıl Necdet Ardıç ...
Bilimsel Dergi Sayı 22 - İstanbul Aydın Üniversitesi
EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ The Embryo Culture Techniques ...
1 ÖZEL ELEKTROLİZ HÜCRELERİ (I. BÖLÜM ) Büyük veya ...
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş - Rıza Yıldırım
ÇATALHÖYÜK 2008 RAPORU
1) Malzemelerin üretim ve sterilizasyon tarihi ile son kullanma ve ...
1 Elektromanyetik spektrum, düşünülenden daha anlaşılır bir şeydir ...
Karizmatik Liderlik Ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama