Views
10 months ago

HÜCRE KÜLTÜRÜ YAZISI (1) (1)

4.3.Tripsin: Tripsin,

4.3.Tripsin: Tripsin, proteaz enzim ailesinde yer alan bir endopeptidazdır. İşlevsel merkezinde histidin(46.AA) ve serin (183.AA) amino asitleri yer almaktadır. Sindirim sistemi enzimi olarakda blinen tripsin polipeptid bağlarını arjinin ve lizin amino asitlerinden kesime uğratmaktadır. Bu enzim 24500 molekül ağırlığında pankreastan inaktif tripsinojen şeklinde salgılanmakta ve ince barsakta tripsin yada enteropeptidaz etkisiyle aktif tripsin formu kazandırılmaktadır. Enzimlerin sıcaklıkta yapı ve fonksiyonlarını kaybetmesi söz konusu olduğu için saklama koşullarına dikkat edilmelidir. Tripsinin aktivitesini kaybetmemesi için en uygun sıcaklık -20 o C’dir. Fakat tripsin uygulamasının ardından sıcaklık (37 o C) artışı daha etkili çalışmasını sağlamaktadır. FBS’in içeriğinde tripsin inhibitörleri bulunmaktadır. İnhibitör, enzimlerin etkinliğini durduran maddelerin geneline verilen isimdir. Bu nedenle hücre kültürü çalışmalarında tripsisinizasyon basamağından önce ortam PBS (Ca +2 ve Mg +2 içermeyen) ile yıkanmalı ve yüzeydeki serumun uzaklaştırlması gerekmektedir. Şekil 12: Süspanse edilmiş hücreler Adherent hücre Tripsinizasyon ESM protein bağlantıları kopmuş Hücreler 4.4.dPBS (Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline): İçeriğinde inorganik tuzlar (Ca +2 ve Mg +2 ) ve su bulunmaktadır. Bu şekilde hücre metabolizmasını desteklemekte ve hücreler için en uygun ortamı sağlamak için pH’ı tamponlamaktadır. dPBS’in hücre kültürü çalışmalarında kullanılamasının temel amacı hücre içindeki ve dışındaki osmotik basıncı dengede tutan bir tuz solüsyonu olmasıdır. 4.5.Freezen Medium: Hücrelerin saklanmasında, sıklıkla kullanılmakta olan sıvı nitrojende (-186 o C) veya -80 o C‘de tavsiye edilen donma ortamında DMSO yada gliserol gibi intraselüller kriyoprotektan bir ajan kullanılmalıdır. Hücre kültürü dondurma ortamı olan Recovery yada Synthesizer-a-Freeze® gibi özel olarak tasarlanmış tam bir kriyoprotektan aracılarıda kullanabilmektedir. Recovery, hücrelerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve çözdürme işlemine tabi tutulduktan sonra hücrelerin geri kazanımı için ihtiyaç duyulan fetal sığır serumu içermektedir ve memeli hücre kültürleri için hazır kullanımlı kriyoprezervasyon bir ortam sağlamaktadır. Synthesizer-a-Freeze® medium, %10 DMSO içeriğine sahipken protein barındırmamakta ve kimyasal olarak tanımlanmış olup primer hücre kültürleri için en uygun kriyoprezervasyon ortamı oluşturmaktadır.

5-HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI 5.1.Çözdürme: Sonraki çalışmalarda kullanım amacı ile saklanmış, dondurulmuş olan hücre hatlarının kullanılabilmesi için ilk olarak çözdürülmesi gerekmektedir. Çözdürme işlemi oldukça fazla hassasiyet gerektirmekte ve en az hücrelerin dondurulma aşaması kadar önem arz etmektedir. 5.2.Ekimi: 5.3.Hücrelerin Yeni Ortam Adaptasyonu ve Çoğalma Fazları Hücrelerin belirli bir ortamdan alınıp başka bir ortama ekimi yapılırken son derece dikkatli olunmalıdır. Çünkü hücreler bulunduğu ortamlara uyum sağlamak için uğraş sarfetmektedirler ve ani değişimler hücreler üzerinde şok etkisi yaratmaktadırlar. Hücre kültürü laboratuvarında bahsedilen bu ortam şartlarının hücreler üzerindeki etkisi hakkında fikir edinilmesi için belirli fazlar mevcuttur. Bunlar sırası ile şöyledir; 5.3.1.Lag (Adaptasyon) Fazı - Hücreler girdikleri yeni besi ortamına ve şartlara uyum sağlamaya çalışırlar. - Hücre tipine göre uzunluğu değişebilir. - Bazı durumlarda çok kısa veya hiç olmayabilir. (Lag-Log fazı) 5.3.2.Logaritmik (Log) Üreme Fazı - Hücrelerin uyum evresinin bittiği ve büyüme, bölünme maksimum düzeyde olduğu fazdır - Hücreler fiziksel ve kimyasal olarak en dengeli durumdadır - Dengeli bir büyüme görülmektedir. - Hücrelerin yapılacak işlem için en sağlıklı olduğu evredir. (Lag-Log fazı) 5.3.3.Durgun Faz - Hücrelerin büyümeleri durur, toplam canlı hücre sayısı sabit kalır. - Hücrelerde üreme durur veya üreme oranı ile ölüm oranı dengededir. (Lag-Log fazı) 5.3.4.Ölüm Fazı - Hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılayamaması, ortamda toksik maddelerin birikmesi ve popülasyon yoğunluğunun dengesiz konumda artmış olmasından kaynaklanır. - Ölüm fazından alınan hücreler sağlıksız cevap verme eğilimindedirler. (Lag-Log fazı) -

1399388519-1.Turkiyedeki_Devlet_Okullarinda_Ingilizce_Dilinin_Ogrenimine_Iliskin_Ulusal_Ihtiyac_Analizi
İsmail Önel - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü
Page 1 Page 2 X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 04-07 ...
devlette etikten 1 - Etik Türkiye.com
sağlık çalışanlarının sağlığı 1. ulusal kongresi - Türk Tabipleri Birliği
Ra Bilgileri – 1. Kitap - L/L Research
2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi - Arkitera
Tip 1 Diyabet - Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği
Tamamını PDF olarak kaydet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
1-6-İklim Değişikliği ve Şehirleşme - Adem TAŞÇI
STICH® - Katalog Flutlicht Winter türkisch 1 - Stich - Flutlichtanlagen
20141128_17yunusemre
Bilimsel Araştırma Projeleri Kataloğu - Prof.Dr.Fazıl Necdet Ardıç ...
Bilimsel Dergi Sayı 22 - İstanbul Aydın Üniversitesi
İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu
EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ The Embryo Culture Techniques ...
1 ÖZEL ELEKTROLİZ HÜCRELERİ (I. BÖLÜM ) Büyük veya ...
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş - Rıza Yıldırım
ÇATALHÖYÜK 2008 RAPORU
1) Malzemelerin üretim ve sterilizasyon tarihi ile son kullanma ve ...
1 Elektromanyetik spektrum, düşünülenden daha anlaşılır bir şeydir ...
Karizmatik Liderlik Ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama
25/1-Ameliyathane Enfeksiyon Kontrol Talimatı - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp ...