Views
5 months ago

HÜCRE KÜLTÜRÜ YAZISI (1) (1)

Şekil 13: Hücrelerin

Şekil 13: Hücrelerin yeni ortama göre durumları. 5.4.Hücre Kültürünün Rutin Bakımı Kültüre daha yeni alınmış hücreler kültür kabına bağlanmaya başlamaktadırlar. Daha sonraki evrede kültür kabına yerleşen hücreler uygun besiyerinin de olması ile tek tabaka olana değin bölünmeye başlarlar. Yeteri düzeyde besin ve oksijene ulaşamayan hücrelerin bölünmesine devam etmesi onların sağlıksız olmasına neden olur. Hücrelerin % cinsinden yüzeyi kaplamasına konfluens adı verilmektedir. Hücreler metabolik aktivitelerini ve çoğalmalarını gerçekleştirebilmek için besiyeri içeriğini kullanmaktadırlar. Bu yüzden hücrelere taze ortam sağlanabilmesi için ortalama olarak 2-3 günde bir değiştirilmelidir. Bu, hücreler üzerinde yapılacak olan çalışmanın verimli olması için gereklidir. Kültür kabında bölünen hücrelerin monolayer (tek tabaka) düzeye ulaştıklarında bölünmeleri yavaşlar ve durur. Kanserli hücreler ise bu durumun aksi şekilde davranırlar. Kültür kabının yüzeyini kapladıklarında çok tabakalı olacak şekilde bölünmelerine devam ederler. (hücre kültürü çeviri). Kültürde bulunan hücrelerin rutin durumlarını saptamak için çeşitli uygulamalar vardır. Fenol red çözeltisinin kullanımı bu tekniklerden biri olmakla beraber, kullanışlı olması ile sıkça tercih edilen yöntemlerden biridir. Fenol red çözeltisi bir pH indikatörüdür ve stabil durumda (pH; 7.5) pembe renktedir. Ortamın pH’sı 7.5’ten daha düşük (asidik) bir değere indiği zaman sarı, pH 7.5’in üstünde (bazik) bir değere çıktığı zaman ise kırmızı renge bürünür. Bilindiği üzere hücreler degrede olduklarında hücre içerisindeki iyon vb. moleküllerin salgılanması gerçekleşir. Atık moleküllerin ortama salınması ile ortamın pH’sı ya asidik düzeye iner ya da bazik düzeye çıkmaktadır. Ortamda fenol red çözeltisinin bulunmasının nedeni hücre kültürü pH düzeyinin gözle görülecek düzeye bir belirteç olmasından gelmektedir.(fenol kırmızısı) 5.5.Hücre Sayımı : Hücre kültürü çalışmalarında en önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Hücre sayımı, çalışmalarda gereksinim duyulduğu kadar hücrenin işleme alınabilmesinde aynı zamanda da sayım yaparken kullanılan tripan blue boyası ile canlı ve ölü hücrelerinde analizinin yapılmasında olanak sağlamaktadır. Laboratuvarlarda 0.1 mm 3 hacimde sayım yapılmasını sağlayan Thoma lamın tercih edilmektedir. Thoma lamın, üzerinde çukur bir kısım bulundurmakta ve bu çukurun oluşturmuş olduğu iki bölmeye lamel yerleştirildikten sonra hücreler aktarılmaktadır. Lamın sayım yapılacak alanı üzerinde kare

çizgilerle belirtilmiş bölmeler yer almaktadır. Thoma lamın İnverted mikroskobuna yerleştirilrek genellikle 10X’de hücrelerin sayımı gerçekleştirilmektedir.Sayım işlemi yapılırken en büyük karenin kenar çizgilerinde bulunan hücreler dışında bütün hücreler sayıma dahil edilmektedir. Şekil 14: Thoma lamın ve mikroskopta gözlemlenen sayım alanı 5.6.Hücre Pasajlama: 5.7.Dondurma: Hücreler dondurma işlemine tabi tutulduklarında, hızlı bir şekilde dondurulması hücre içeriğinde (intrasellüler) buz kristalleri olşumuna bağlı olarak hücre membranının hasarına sebebiyet vermektedir. Hızlı dondurmanın aksine yavaş gerçekleştirilen dondurma ekstraselüler ortamda (hücre dışı) buz kristallerinin oluşumuna ve osmotik dehidratasyona sebep olmakta böylece hücre hasarına yol açmaktadır. İntrasellüler ve ekstrasellüler ortamda meydana gelen buz kristallerinin oluşumu, hücre bariyerlerinin bozulması ile beraberinde getirdiği hücre ve organellerinin lizisine neden olmaktadır. Karşılaşılabilecek böyle sorunları ortadan kaldırmak yada en aza indirgemek için DMSO yada gliserol gibi kriyoprotektan ajanlar olarak isimlendirilen maddeler ile hücreler muamele edilmelidir. Kriyoprotektan ajanların kullanımının temel nedeni, H2O moelküllerini bağlaması böylece kristalizasyonu yavaşlatarak solütlerle aynı zaman aralığında kristalleşmesini sağlamasındandır. Kriyoprotektan ajanlar intrasellüler (gliserol ve dimetilsülfoksit(DMSO)) ve ekstrasellüler (hidroksietil starch (HES)) olmak üzere iki şekilde bulunmaktadır. DMSO hücre zarını geçebilmekte ve suda büyük dercede çözünebilmesi ile hücre içinde ve dışında osmolaliteyi yükselterek hücre membranında bulunan tuz gradientini dengeye getirmektedir. DMSO’nun genellikle %10 konsantrasyonda kullanılmaktadır. Kriyoprotekatan ajanlar ile muamele edilmiş hücreler, fonksiyonlarının tamamen durduğu kabul edilen -196C’de sıvı azot içerisinde uzun süre muhafaza edilebilmektedir. Hücrelerin saklama sıcaklığnın -79C’nin altına düştüğü durumlarda hücre kaybına neden olmaktadır.

20141128_17yunusemre
devlette etikten 1 - Etik Türkiye.com
Bilimsel Araştırma Projeleri Kataloğu - Prof.Dr.Fazıl Necdet Ardıç ...
Bilimsel Dergi Sayı 22 - İstanbul Aydın Üniversitesi
İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu
Ra Bilgileri – 1. Kitap - L/L Research
Tamamını PDF olarak kaydet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi - Arkitera
Tip 1 Diyabet - Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği
1-6-İklim Değişikliği ve Şehirleşme - Adem TAŞÇI
STICH® - Katalog Flutlicht Winter türkisch 1 - Stich - Flutlichtanlagen
1399388519-1.Turkiyedeki_Devlet_Okullarinda_Ingilizce_Dilinin_Ogrenimine_Iliskin_Ulusal_Ihtiyac_Analizi
İsmail Önel - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü
Page 1 Page 2 X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 04-07 ...
sağlık çalışanlarının sağlığı 1. ulusal kongresi - Türk Tabipleri Birliği
EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ The Embryo Culture Techniques ...
1 ÖZEL ELEKTROLİZ HÜCRELERİ (I. BÖLÜM ) Büyük veya ...
ÇATALHÖYÜK 2008 RAPORU
1) Malzemelerin üretim ve sterilizasyon tarihi ile son kullanma ve ...
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş - Rıza Yıldırım
1 Elektromanyetik spektrum, düşünülenden daha anlaşılır bir şeydir ...
Karizmatik Liderlik Ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama
1. GİRİŞ Dünyadaki şarap sektörünün genel yapısına bakıldığında ...