Views
7 months ago

HÜCRE KÜLTÜRÜ YAZISI (1) (1)

Şekil 2: Substrata

Şekil 2: Substrata tutunmuş ve uzamış formda bulunan fibroblast benzeri hücreler. Şekil 3: Epitelyal benzeri hücreler. 1.HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre kültürü, tıp alanındaki gelişmeler ile tedavi metodlarını zenginleştirmek, deney hayvanlarının kullanımını azaltmak ve kanser(!), gen haritalama, toksik maddelerin incelenmesi gibi birçok alanda kullanılabilirliğinden dolayı büyük bir öneme sahiptir ve hazırlanması titizlik isteyen çalışma methodudur. Hayvan yada bitkilerden izole edilen hücrelerin yani canlı hücrelerin ait oldukları organizma dışında, in vitro ortamlarda büyütülmesi işlemi hücre kültürünü ifade etmektedir. Günümüzde gerçekleştirilen hücre kültürü çalışmalarına monoklonal antikor, tümör aşıları, hücre içi metabolik aktivitelerin aydınlatılması, kalıtsal materyallerin replikasyonunun araştırılması ve çeşitli ilaçların hücre siklusuna etkisinin incelenmesi de örnek olarak verilebilir. Hücre kültürü in vitro ortamlarda gerçekleştirilmekte olup hücrelerin canlı organizmada bulunduğu koşullar yani canlı ortamda yaşıyormuş gibi doğal yaşam şartları sağlanmaktadır. Memeli hücreleri 37 0 C iken böcek hücrelerinin 28 0 C’de yaşaması her canlı tipinin yaşam ortamının farlılık gösterdiğinin bir belirtecidir. Memeli hücreleri belirli besi ortamına(amino asitler,glikoz,tuzlar,vitaminler), uygun pH (7.4), büyüme faktörleri (FBS- fetal bovine serum),) sıcaklık(37 0 C), nem ve CO2 (%5) gibi çoğalması için gerekli olan ihtiyaçlarının bulunduğu ortamlarda muhafaza edilmektedir. Hücre kültürüyle gerçekleştirilen kompleks çalışmalara (kanser, metabolik aktiviteler, vb.) , protein ve nükleik asit izolasyonları, mikroskobik incelemeler gibi daha basite indirgenmiş çalışma örnekleri verilebilmekte ve bunlar için biyolojik materyali sağlamaktadır.

İlk olarak hücre kültürü, kurbağa sinir hücrerinin, daha sonra ise tavuk kalp hücrelerinin incelenmesiyle kullanılmaya başlanmıştır. İnceleme çalışmalarının yaygınlık kazanmasına bağlı olarak çok sayıda canlı ve hücre çeşiti için hücre kültürleri geliştirilmiştir ve virüs bilimi olarak bilinen viroloji alanındaki uygulamalar için 1940’lı tarihlerde kullanılmaya başlanmıştır. 1954 yılında Nobel Tıp ödülünün alındığı çocuk felci üzerine geliştirilmiş olan aşılar da hücre kültürü çalışmalarına verilebilecek en önemli örnekler arasında yer almaktadır. Bu ödüllü çalışmadan daha önce 1951’li yılların başlarında ilk kez servikal karsinomalı ( rahim kanalı kanseri-HeLa hücreleri) hastadan alınan insan kanser hücrelerinin kültürü hazırlanmıştır. Kanser hücreleri, sonsuz, anormal ve kontrol dışı bölünme ile çoğalan agresif hücrelerdir. HeLa hücre seriside günümüzde kanser çalışmalarında sıklıkla kullanımı devam etmekte olan ölümsüz hücre hattı olarak isimlendirilmektedir. Şekil 4: HeLa (rahim kanalı kanser hücreleri) 2.KÜLTÜR VE ÇOĞALMA POTANSİYELİNE BAĞLI HÜCRE TİPLERİ 2.1. Kültür Tiplerine Göre Hücreler 2.1.1. Primer Hücre Kültürü: Doku ve organ parçalarının hücre kültürü hazırlamak amacıyla kullanılmasına eksplant denilmektedir. Ekspalntın doku veya organlardan tripsin ile ayrıştırılmasının ardından in vitro şartlarda kültür kaplarına gereçekleştirilen ilk ekimlerine primer kültür denir. İn vitro koşularda çoğalma gerçekleştirirken in vivo ortamda sahip oldukları genotipik ve fenotipik özelliklerini büyük oranda koruyabilmektedirler. Şekil 5:Primer hücre kültüe basamakları

Tamamını PDF olarak kaydet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
1-6-İklim Değişikliği ve Şehirleşme - Adem TAŞÇI
STICH® - Katalog Flutlicht Winter türkisch 1 - Stich - Flutlichtanlagen
devlette etikten 1 - Etik Türkiye.com
1399388519-1.Turkiyedeki_Devlet_Okullarinda_Ingilizce_Dilinin_Ogrenimine_Iliskin_Ulusal_Ihtiyac_Analizi
20141128_17yunusemre
İsmail Önel - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü
Page 1 Page 2 X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 04-07 ...
Bilimsel Araştırma Projeleri Kataloğu - Prof.Dr.Fazıl Necdet Ardıç ...
sağlık çalışanlarının sağlığı 1. ulusal kongresi - Türk Tabipleri Birliği
İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu
Bilimsel Dergi Sayı 22 - İstanbul Aydın Üniversitesi
Ra Bilgileri – 1. Kitap - L/L Research
2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi - Arkitera
Tip 1 Diyabet - Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği
EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ The Embryo Culture Techniques ...
1 ÖZEL ELEKTROLİZ HÜCRELERİ (I. BÖLÜM ) Büyük veya ...
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş - Rıza Yıldırım
1) Malzemelerin üretim ve sterilizasyon tarihi ile son kullanma ve ...
ÇATALHÖYÜK 2008 RAPORU
1 Elektromanyetik spektrum, düşünülenden daha anlaşılır bir şeydir ...
Karizmatik Liderlik Ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama
1. GİRİŞ Dünyadaki şarap sektörünün genel yapısına bakıldığında ...