Views
6 months ago

HÜCRE KÜLTÜRÜ YAZISI (1) (1)

2.Sınıf Biyogüvenlik

2.Sınıf Biyogüvenlik kabini: 2. Sınıf hücre kültürü biyogüvenlik kabinleri hücre kültürü çalışmaları için gerekli aseptik ortamı sağlamakla beraber BSL- 1,2 ve 3 materyalleri içeren bir iş için tasarlanmıştır (Cell culture basics). 3.Sınıf Biyogüvenlik kabini: 3. sınıf Biyogüvenlik kabinleri gaz geçirmesine engel teşkil etmektedir ve çalışanlar için yüksek güvenlik düzeyine sahiptir(Cell culture basics). 3.1.b.İnverted (Ters) Mikroskoplar Mikroskop 1590-1610 ylları arasında günümüz kaynaklarına göre keşfeden kişinin tam bilinmediği, gözle görülemeyecek kadar küçük yapıların gözlemlenmesi amacıyla kullanılan bir cihazdır. Mikroskopların çalışma alanına göre ışık mikroskobu, elektron mikroskobu ve ters mikroskop gibi çeşitleri mevcuttur. Ters mikroskoplar kültürdeki hücrelerin gözle görülmesi, stabil durumları hakkında hakkında fikir edinmek ve buna göre yapılacak çalışmaya karar vermek için kullanılmaktadır. Ters mikroskoplar ışık mikroskoplarından farklı olarak zemin alt kısmındaki objektif mercekleri, üst kısmındaki ışık kaynağı ve yoğunlaştırıcı bulunduran mikroskop türüdür. Bazı hücreler kültür edildikten sonra kabın tabanına tutunduklarından dolayı objektif kısmı zeminin alt kısmından okülere görüntü sağlamaktadır. Mikroskopla çalışan personelin sağlıklı görüntü alabilmesi amacıyla mikroskopta 4X, 10X ve, 20X gibi farklı büyütme ölçekleri yer almakta, görüntünün netleşmesi açısından bir makrovida ve bir mikrovida, ışık şiddetinin ayarlanması için de bir kontrol düğmesi bulunmaktadır. (Hücre kültürü çeviri). 1 3 4 2 5 7 6 Şekil 9: Ters Mikroskop 1: Oküler 2: Mikroskop gövdesi 3: Kamera 4: Işık kaynağı 5: Hareketli tabla 6: Makro-Mikro vida

7: Hassas ayarlayıcı 3.1.c.Santrifüj Santrifüj bir karışım içerisinde farklı boyutlardaki partiküllerin ve farklı yoğunluklara sahip sıvıların yer çekimi kuvvetine bağlı olarak yüksek hızda döndürmek suretiyle birbirlerinden ayrılmasını sağlayan cihazdır. Hücre kültüründe santrifüj kullanmanın amacı, yapılacak işlem için kültür kabından alınan hücrelerin diğer ortam bileşenlerinden (besiyeri, tripsin, DMSO gibi) ayrılmasını sağlamaktır. Santrifüjün yüksek hızda çalıştırılması hücrelere zarar vereceğinden işlem sırasında hassas davranılmalıdır. (Hücre kültürü çeviri). 3.1.d.İnkübatör Hücrelerin kültüre edilmesi için in vivo koşullara yakın ortamın sağlanması şarttır. İnkübatörler hücrelerin büyüyebilmesi için ihtiyaç duydukları uygun ortam sağlamaktadır. İnkübatörlerde ayarlanabilir sıcaklık, CO2 ve nem gibi belirli koşullar altında (% 5 CO2 ve 37 o C sıcaklık) hücrelerin yaşam ortamı sağlanması açısından önem arzetmektedir. Hücrelerin canlılığını devam ettrebilmesi ve çoğalabilmesi açısından bir miktar nemin ortamda bulunması gerekmektedir. Nem ortamdaki solüsyonların buharlaşmasını engellemektedir. Hemen her inkübatörde nemin sağlanması için bir miktar saf suyun bulunduğu bir kap bulunmaktadır. Hücreler in vivo ortamda bulundukları dokuya göre değişkenlik göstermekle beraber belirli pH düzeylerinde varlıklarını sürdürmektedirler. Ayrıca in vivo ortamda hücrelerin yapısal ve fonksiyonel çalışmalarını yerine getirebilmesi, enzimlerin çalışması ve pH düzeyinin sabit kalması açısından hücre içi ve hücreler arası tampon sistemleri bulunmaktadır. İnkübatörlerin bu şartları sağlamasının yolu ise CO2 ’den geçmektedir. CO2 inkübatördeki hücrelerin pH seviyelelerinin değişmeye karşı direnç göstermesini sağlamaktadır. CO2 gazının inkübatöre aktarılması için CO2 gazı tüpü bir bağlantıyla cihaza giriş sağlamaktadır. (Hücre kültürü çeviri-fizyolojik tampon sistemleri) Vücut içerisinde iç dengeyi sağlamak için hücre içi ve hücreler arası birden fazla tampon sistemi bulunmakta ve birçok organ bu sistemlerde görev almaktadır. Vücutta ortamın pH, sıcaklık vb. değişimleri hücrelerin fonksiyonlarını bozacağından çeşitli hastalıklara sebep olmakla beraber organizmanın yaşam kalitesini düşürmekte hatta ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Vücut içerisindeki dengenin sağlanması için karbonik asit-bikarbonat tamponu, protein tamponu ve fosfat tamponu olmak üzere üç ana tampon sistemi mevcuttur. Şekil 10: İnsan vücudunda bulunan bikarbonat tampon sisteminde CO 2’nin önemi.

20141128_17yunusemre
1399388519-1.Turkiyedeki_Devlet_Okullarinda_Ingilizce_Dilinin_Ogrenimine_Iliskin_Ulusal_Ihtiyac_Analizi
Tamamını PDF olarak kaydet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
devlette etikten 1 - Etik Türkiye.com
Bilimsel Araştırma Projeleri Kataloğu - Prof.Dr.Fazıl Necdet Ardıç ...
Bilimsel Dergi Sayı 22 - İstanbul Aydın Üniversitesi
İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu
İsmail Önel - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü
Page 1 Page 2 X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 04-07 ...
sağlık çalışanlarının sağlığı 1. ulusal kongresi - Türk Tabipleri Birliği
1-6-İklim Değişikliği ve Şehirleşme - Adem TAŞÇI
STICH® - Katalog Flutlicht Winter türkisch 1 - Stich - Flutlichtanlagen
Ra Bilgileri – 1. Kitap - L/L Research
2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi - Arkitera
Tip 1 Diyabet - Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği
EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ The Embryo Culture Techniques ...
1 ÖZEL ELEKTROLİZ HÜCRELERİ (I. BÖLÜM ) Büyük veya ...
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş - Rıza Yıldırım
ÇATALHÖYÜK 2008 RAPORU
1) Malzemelerin üretim ve sterilizasyon tarihi ile son kullanma ve ...
1 Elektromanyetik spektrum, düşünülenden daha anlaşılır bir şeydir ...
Karizmatik Liderlik Ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama
1. GİRİŞ Dünyadaki şarap sektörünün genel yapısına bakıldığında ...