Views
5 months ago

ddk

EK-1 T.C.

EK-1 T.C. KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI 80. Yıl Ortaokulu ve Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü S Ö Z L Ü U Y A R I T U T A N A Ğ I Okulumuz ……… Sınıfı öğrencilerinden ……………………………………………... …./…./201… tarihinde, saat …………….. , …………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... davranışında bulunmuşlardır. Adı geçen öğrenci/öğrenciler tarafımca sözlü uyarılarak bu tutanak imza altına alınmıştır. …../…../201… ………………………………. ……….. Sınıfı Öğrencisi ………………………………. ……….. Öğretmeni

EK-2 EK-9 T.C. KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI 80. Yıl Ortaokulu ve Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Numarası : Ben ……/…../201… tarihinde ……………………………………………………......... …………………………………………………………………………………………………... davranışında bulundum. ……/…../201… tarihinde …………………………………………… öğretmenim tarafından uyarıldım ve hatalı olduğumu anladım. Olumsuz davranışın yinelenmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar konusunda bilgilendirildim. Aynı tür davranışı bir kez daha yapmayacağıma söz veriyorum. ……/……/201… İmza: ……..…………………………. Ad-Soyad: ……..…………………………. *Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Beyin Takımı E-Dergi
disiplin soruşturması ve kovuşturmasında yöntem - Türk Tabipleri ...
YAŞAM KALİTES YAŞAM KALİTESİ VE OBEZİTE
YSÖP öğretmen el kitabı - Milli Eğitim Bakanlığı
42. Dönem Çalışma Raporu - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
tıpta uzmanlık eğitiminde rehber el kitabı - Türk Tabipleri Birliği
Bültenin PDF kopyasına erişmek için tıklayınız - koç özel lisesi ...
YBU YDYO Öğretim-Öğrenim Yönergesi - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
i. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÇALI$MA ...
SIIR GIBI 2017
yasamaya ilişkin temel kavramlar ve kurumlar - Yasama Derneği
DAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 7. FEFKON Toplantısı'na Ev Sahipliği ...
Yasama Derneği Yönetim Kurulu YASAMA DERNEĞİ Y ASAMA ...
Uluslararası İnsancıl Teamül (Örf ve Adet) Hukuku - ICRC
kanun yapım süreci - Yasama Derneği
3-Kasim-2006-STK-Bulusmasi-Gurbuz - REC Türkiye
Slayt 1 - Fatih Projesi
rebileceğimiz en somut cevap - Türk Eğitim-Sen
2009 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yapı Kredi