Views
1 week ago

ddk

EK-3 T.C.

EK-3 T.C. KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI 80. Yıl Ortaokulu ve Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü VELİ GÖRÜŞME TUTANAĞI Okulumuz ……… Sınıfı öğrencilerinden ……………………………………………... olumsuz davranışıyla ilgili …./…./201… tarihinde, saat …………….. , velisi olarak Müdür Odası/Md. Yrd. Odasında, Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı nezaretinde konu hakkında ve öğrencimin olumsuz davranışın devam etmesi durumunda yapılacak işlemler hakkında da ayrıca bilgilendirildim.…../…../201… ………………………………. Öğrenci Velisi *Veli tarafından doldurulacaktır.

EK-4 T.C. KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI 80. Yıl Ortaokulu ve Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ÖDDK’YA ÖĞRENCİ SEVK DİLEKÇESİ 80. YIL ORTAOKUL ve MEHMET AKİF İNAN İMAM HATİP ORTOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE KÜÇÜKÇEKMECE Okulumuzun ……… sınıfı öğrencilerinden ……………………………………… tüm ikazlarıma ve gerekli rehberliği yapmış olmama rağmen………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... Adı geçen öğrencimizin durumunun değerlendirilmesi için Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesini talep ederim. Bilgilerinize arz ederim. Adres :………………………………….. …./…./201 ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ……………………… Öğretmeni ………………………………….. Telefon:0-………………………………...

i. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÇALI$MA ...
YAŞAM KALİTES YAŞAM KALİTESİ VE OBEZİTE
YSÖP öğretmen el kitabı - Milli Eğitim Bakanlığı
yasamaya ilişkin temel kavramlar ve kurumlar - Yasama Derneği
disiplin soruşturması ve kovuşturmasında yöntem - Türk Tabipleri ...
DAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 7. FEFKON Toplantısı'na Ev Sahipliği ...
Yasama Derneği Yönetim Kurulu YASAMA DERNEĞİ Y ASAMA ...
kanun yapım süreci - Yasama Derneği
Uluslararası İnsancıl Teamül (Örf ve Adet) Hukuku - ICRC
3-Kasim-2006-STK-Bulusmasi-Gurbuz - REC Türkiye
Slayt 1 - Fatih Projesi
Bültenin PDF kopyasına erişmek için tıklayınız - koç özel lisesi ...
Soyak Mavişehir B Bölgesi Kullanım Kılavuzu
Kayıt Kılavuzu - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
42. Dönem Çalışma Raporu - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
SIIR GIBI 2017
tıpta uzmanlık eğitiminde rehber el kitabı - Türk Tabipleri Birliği
YBU YDYO Öğretim-Öğrenim Yönergesi - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
rebileceğimiz en somut cevap - Türk Eğitim-Sen