Views
9 months ago

kimya

KATKI MADDELERININ

KATKI MADDELERININ ZARARLARI 4) MSG MONOSODYUM GLUTAMAT- ÇIN TUZU Tad vericidir. Gıda maddelerinde E-621 koduyla kodlanır. O zellikle cipslerde bolca kullanılır. Tek başına belirli bir tadı olmasa da katıldığı maddenin tadını gü zelleştiren bir katkı maddesidir. Doyma istediğinin geç gelmesinden dolayı yemek isteği uyandırmaktadır. Zararları: Astım hastalığına sahip insanlarda farklı yan etkileri görü lebilir. Böbreklere fazla zarar verir. O zellikle obezite başlıca zararlarındandır. Ayrıca yapılan araştırmalarda vü cut sinirleri ü zerinde çok bü yü k bir olumsuz etkiye sebep olduğu da kanıtlanmıştır. 5) TRANS YAG : Gıdalar ü zerinde trans yağ varlığı veya yokluğu yazılmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı trans yap miktarı %1 in altındaysa trans yağ yoktur ibaresi kullanılabilmektedir. Bu konuda devletimizin aldığı karar bu şekildedir bu yü zden buna bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Zararları: Kötü huylu kolesterol olan LDL seviyesini yü k- seltmektedir. Vü cutta insü lin direncini arttırır. Obeziteye sebep olabilir. Kalp krizi ve damar tıkanıklığına sebep olabilmektedir. 6) GIDA BOYALARI: Renklendiricidirler. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bazı gıda boyaları katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Renkli içecek, reçel, unlu gıdalar, şekerlemeler, pasta, tatlı, çerez, dondurma her tü rlü gıdada bulunabilecek maddelerdir. Bazıları doğal olarak elde edilse de ve zararlı etkileri az bile olsa bu gıdanın çok kullanılması durumunda zararlı olabilmektedir. Kısaca gıdalarda bolca kullanılan bazı gıda boyaları kodlarını sizlerle paylaşalım. Sunset Yellow (E110) Tartrazin (E102) Karmoisine (E122) Quinoline (E104) Allura Red(E129) Zararları: Resmi olmadan yapılan bazı araştırmalarda gıda boyalarının çocuklarda IQ seviyesini dü - şü rdü ğü ne dair tezler ortaya sunulmuştur. Bunu dışında kromozom hastalıkları, çeşitli kanser ve tü mörlere yol açtığı da bilinmektedir. 7) SODYUM SU LFIT: Koruyucudur. Gıdalarda raf ömrü nü uzatmak için içi kullanılan katkı maddesinden biri de sodyum sü littir. Sucuk, salam gibi bazı fermente gıdalarda kullanılabilmektedir. Gıdalarda E250 koduyla kodlanmaktadır. Zararları: Sü lit duyarlılığı olan kişilerde baş ağrısına, nefes problemleri, alerjilere sebep olabilmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda Pankreas sorunları yol açtığı hatta kansere sebep olduğu iddia edilmektedir. 8) BHA (BUTILLENMIŞ HYDROKSIANISOL) VE BHT (BU TU LLENMIŞ HIDROKSITOLUE) Antioksidandır. Kodu E-320’dir. Bazı katı ve sıvı yağların bozulmalarını önlemek için kullanılan katkı maddelerinden biridir. O zellikle kü lere karşı etkili olabilmektedir. Zararları: Yapılan araştırmalarda Bü tilat Hidroksi Anizol (BHA) ve Bü tilat Hidroksi Toluen (BHT) sinir hü crelerine zarar verdiği tespit edilmiştir. Yapılan bir başka araştırmalarda ise davranış bozukluklarına sebep olabildiği söylenmektedir.

KATKI MADDELERININ ZARARLARI 9) SU LFU R DIOKSIT Koruyucudur. Kodu E-220’dir. Kömü r katrandan elde edilir. Tü m sü lfü rlü maddeler zehirlidir bu yü zden kullanımları sınırlandırılmıştır. ABD’de çiğ meyve sebzelerde kullanımı yasaklanmıştır. O zellikle kuru gıdalardaki bozulmaların önlenmesi için kullanılan bu katkı maddeleri kuru meyve ve sebzeler, hazır çorbalar, kurutulmuş baharatlar, konserve ü rü nler gibi bazı ü rü nlerde kullanılmaktadır. Zararları: Baş ağrısı, ishal, baş dönmesi, astım gibi bazı hastalıklara sebep olabildiği gibi B1 vitaminini de yok ettiği bilinmektedir. 10) POTASYUM BROMAT Ekmek mamullerinde hacim arttırmak ve renk beyazlatılması için kullanılmaktadır. Kalitesiz unlarda rengini gü zelleştirmek için kullanılmaktadır. Zararları: Fazla miktarı vü cutta toksit etkiye sebep olmakta aynı zamanda kansere dahi sebep olabilmektedir. Kalitesiz beyaz unlardan uzak durmamızda fayda var. Toplumda katkı maddesi katılmamış maddeler daha sağlıklıdır kanısı vadır. Tam tersine, besinlerimizin daha sağlıklı olarak saklanabilmesi ve lezzetini koruyabilmesi için bu maddelerin kullanılması kaçınılmazdır. Nitrat, nitrit katılmamış işlenmiş et ü rü nlerinde mikrobiyolojik bozulma olabilir. Bu tarz gıda bozulmaları ölü me kadar uzanan botulizm gibi gıda zehirlenmelerinin dü nyada en önemli nedenidir. Gıdalara antioksidan katılmaması durumunda, yağlar oksitlenir ve sağlık için zararlı peroksitler ve diğer oksidasyon ü rü nleri oluşur. Bu yü zden bazı katkı maddelerinin mutlaka kullanılması gerekir. O rnek vermek gerekir ise sucukta nitrit kullanılmaması sonucu Clostridium Botullinum adlı bakterinin çoğalmasına sebep olabilmektedir. Bu bakterinin ü rettiği 1 gram toksit madde 1 milyon insanı öldü recek gü çtedir. Bu yü zden Kayseri’de ü retilen bir sucuğu Van’daki vatandaşımızın yemesi için bu katkı maddeleri kaçınılmazdır. Bilinmesi gereken nokta ADI değerinin olduğu yani fazla tü ketilmemesi durumunda sorun teşkil etmemektedir. Zira kullanılmadığı taktirde ölü me kadar etkisi olan Closridium gibi bakterilerle karşılanmak istenmez. Bu yü zden bazı katkı maddeleri kullanılması gerekmektedir. Bunlara göz yummak zorundayız. Ayrıca çok önemli konuya değineceğim ki bizim için sağlığımızın sigortasıdır. Piyasada ü retilen ü rü nler, merdiven altı işletmeler sebebiyle bu katkı maddeleri tehlikeli hale gelmektedir. Buna engel olmak için Gıda Mü hendislerinin istihdam edilmesi zorunludur. Zira herkes bildiği işi yapmalıdır. Gıda ü retimlerinde gıda mü hendisleri söz sahibi olduğu taktirde bu değerler aşılmayacak hatta dü şü rü lmek için yeni yollar dü şü nü lecektir. Tü m sorun gıda mü hendislerinin işini yapamaması, gıdalarda yanlış kişilerin elinde ü retilmesidir. Her ortamda bunu dile getirmeli, bu sorunu çözmenin tek yolu Gıda Mü hendislerinin ü retime geçmesidir. Zira işini bilmeyen kişiler gıda ü rettiği taktirde bu katkı maddeleri daha da zararlı hale gelecektir.

Tecrübe Kimya Online Katalog
Kimya Sektörü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kimya - Ä°hracat Bilgi Platformu
(fen ve teknoloji, fizik, kimya, biyoloji ve matematik) proje ...
bölüm 2 - Pegem A Yayıncılık
kalem grafit elektrotla c vitamini tayini - Çanakkale Onsekiz Mart ...
genel kimya ı - E-Universite
Prof. Dr. Esin AKI-YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim
Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarının ve Bilgisayar Destekli ...
Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde-Acarsoy
Tecrübe Kimya Online Katalog
Kimya Sektörü Rekabet Gücü Raporu 2012 - REF - Sabancı ...
Kimya Öğretmenlerinin Kimya Okuryazarlığı
Teleskop Kimya Dergisi
Kimya Dersleri İşbirlikli Öğrene Birlikte Öğrenme Yöntemi ...
Kop.bki.su-Kanun-Tasarisi-gorusleri