Views
7 months ago

FOKUSGD TANITIM

Gayrimenkul Değerleme

DEĞERLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ Ülkemizin gelişen ve değişen vizyonu doğrultusunda güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay ulaşılabilir, güvenilir ve verdiği hizmet sonrasında gerekli desteği sağlayan etik ve değerlerine bağlı bir şirketiz.

DEĞERLERİMİZ Kamuya, topluma, müşterisine, meslektaşlarına ve kendisine zarar verebilecek olan her türlü eylemden kaçınmak Meslek örgütünün etik standartlar ve kalite ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde, meslektaşlarının çalışmalarına yardımcı almak Hizmetlerinde, raporlarında, incelemelerinde ve müşteriye davranışlarında ön yargılı olmamak. İş alabilmek için aşırı fiyat kırma, yanıltıcı reklam yapmamak ve toplum yararını gözetmek. Değerlemede kullanacağı verileri doğru yorumlayabilmek için bölgesel, ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik gündemden haberdar olmak Kamuya, topluma, müşterisine, meslektaşlarına, iş ortaklarına ve çalışanlarına karşı dürüst ve adil olmak İncelemelerde, hesaplamalarda ve sunduğu tüm hizmetlerde, mesleki özen ve titizlik göstermek Kamuya, topluma ve müşterisine karşı davranışlarında saydam olmak Hizmeti sunarken konjonktürel davranışları incelemek ve raporlarında tarafsız kalarak çıkar çatışmasından uzak durmak Sunacağı tüm hizmetlerde hizmetin niteliğine uygun olan standardın altına inmemek Doğruluk ve güven ilkesiyle mesleğinin ve meslektaşlarının saygınlığına zarar verebilecek, şüphe uyandırabilecek her türlü davranıştan kaçınmak. Sunduğu tüm hizmetlerde yasalara uygun davranmak ve boşlukları istismar etmemek Değerleme hizmetini icra ettiği sırada kullandığı bilgilerin doğruluğundan ve yasallığından emin olmak Faaliyetleri devam ettiği sürece müşterisine, iş ortaklarına, kamuya ve meslek örgütüne sorumlu olduğunu unutmamak şirketimizin esas değerleridir.

SKS Özel Hastaneler - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire ...
AKBANK VOB TANITIM KİTİ
Değerlerimizi Yaşamak - Colgate
Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır! - Türk Tabipleri Birliği
Kamu Görevlileri Etik Rehberi - Türkiye İstatistik Kurumu
Welcome To www.turkishtranslationoffice.com/de/
Tedarikçi Davranış Kuralları - Colgate
TSKB Gayrimenkul Y.O - Global Menkul Değerler
Şubat 2013 - No: 4 - YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği
Şirketlerin gayrimenkul satışlarında kur farkı ... - Denetimnet.Net
sinpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı a.ş. 2007 faaliyet ... - Sinpaş GYO
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standarda ... - Denetimnet.Net
MORE ENSTİTÜ TANITIM KATALOĞU
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka ... - Garanti Bankası
global procurement türkiye için standart şartlar ve ... - Hewlett-Packard
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standarda ... - Denetimnet.Net
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ... - Emlak Konut GYO
Halka Arz Tanıtım Notu - Global Menkul Değerler
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları ...
ETKB Merkez Teşkilatı ile Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşları Personeli ...
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları ...
Bağlı Kuruluş ve Hizmet Birimleri Tanıtım Kitapçığı - Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı'nın BİLGİLENDİRME ve TANITIM FAALİYETLERİ ...
İEİS İLAÇ TANITIM İLKELERİ ve SAĞLIK MENSUPLARIYLA ...
Uluslararası işbirliklerinde TÜYİD imzası - TÜYİD - Yatırımcı İlişkileri ...