Views
9 months ago

FOKUSGD TANITIM

Gayrimenkul Değerleme

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle Temel beceri ve yetkinliklerini buluşturarak çalışanların kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese insan fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, eşit değerlendirmek ve yönetmektir.

KAYNAKLARI İNSAN POLİTİKAMIZ faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini Şirketimizin insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması sağlayacak ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak ile işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve Personelimizin, geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha değişmelerden olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları başarılı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket kazandırmayı sonuçlarını değerlendirmek yararına kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve Personelin başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak bireysel yönetim sistemini geliştirmek performans kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu Personelin üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her konumun çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kademedeki yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek kariyer gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma Kurumda hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri koşulları değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak yapmak, hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve Yürütülen teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm yaratıcılığı (çalışanlar, iş ortakları müşteriler, hissedarlar, toplum) paydaşlarımızın yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere yaratıcılıklarından sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, ve ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek çalışanlara var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, İnsanlarda her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi yaptıkları ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, birikimlerini fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak yaratıcı anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara Çalışanlardan vermek yön sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “Kurum Kültürü ve Personelin oluşmasını sağlamak Bilinci”nin gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde Bugünün için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak karşılamak planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, Stratejilerini vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik uzun da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak boyutlarını iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi Faaliyetlerimizde odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için korumaya geliştirmek sistemler performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili Sağlık-Emniyet-Çevre ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde merci Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara İş edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı müdahale şeffaf olmak.

Kamu Görevlileri Etik Rehberi - Türkiye İstatistik Kurumu
Değerlerimizi Yaşamak - Colgate
Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır! - Türk Tabipleri Birliği
Welcome To www.turkishtranslationoffice.com/de/
AKBANK VOB TANITIM KİTİ
SKS Özel Hastaneler - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire ...
Tedarikçi Davranış Kuralları - Colgate
TSKB Gayrimenkul Y.O - Global Menkul Değerler
Şubat 2013 - No: 4 - YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği
Şirketlerin gayrimenkul satışlarında kur farkı ... - Denetimnet.Net
sinpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı a.ş. 2007 faaliyet ... - Sinpaş GYO
MORE ENSTİTÜ TANITIM KATALOĞU
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standarda ... - Denetimnet.Net
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka ... - Garanti Bankası
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ... - Emlak Konut GYO
Halka Arz Tanıtım Notu - Global Menkul Değerler
global procurement türkiye için standart şartlar ve ... - Hewlett-Packard
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standarda ... - Denetimnet.Net
Sağlık Bakanlığı'nın BİLGİLENDİRME ve TANITIM FAALİYETLERİ ...
İEİS İLAÇ TANITIM İLKELERİ ve SAĞLIK MENSUPLARIYLA ...
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları ...
ETKB Merkez Teşkilatı ile Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşları Personeli ...
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları ...
Bağlı Kuruluş ve Hizmet Birimleri Tanıtım Kitapçığı - Sağlık Bakanlığı