Views
9 months ago

FOKUSGD TANITIM

Gayrimenkul Değerleme

D E Ğ E R L E M E D E D

D E Ğ E R L E M E D E D Ü N Y A S T A N D A R T L A R I GLOBAL STANDARTLARDA GENEL KABUL GÖRMÜS YÖNTEMLER I V S C U l u s l a r a r a s ı D e ğ e r l e m e S t a n d a r t l a r ı K o n s e y i F O K U S G A Y R İ M E N K U L D E Ğ E R L E M E

STANDARTLARIMIZ YÖNTEMLER Değerleme Fokus yapılan tarafından çalışmalar; (Uluslararası IVSC Standartları) Değerleme global çerçevesinde genel kabul standartlarda, Değerleme yaklaşımlarının uygun ve değerlenen varlıklarının içeriği ile ilişkili olmasına dikkat edilmesi gerekir. Uluslararası standartlarda üç yaklaşım değerlemede kullanılan temel yaklaşımlardır. Bunların tümü; fiyat dengesi, fayda beklentisi veya ikame ekonomi ilkelerine dayanmaktadır. görmüş yöntemler ile sonuçları, tüm çalışmaların ve çalışma müşterilerimiz gizlilik prensibi ile bilgilerini en önemli etik korumak Pazar Yaklaşımı Gelir Yaklaşımı Maliyet Yaklaşımı hazırlanmaktadır. Yapılan değerlerimiz arasındadır. Sunulan raporlar, müşterilerimizin yazılı onayı olmaksızın hiçbir kurum ve kuruluşla asla paylaşılmaz.

Değerlerimizi Yaşamak - Colgate
Kamu Görevlileri Etik Rehberi - Türkiye İstatistik Kurumu
Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır! - Türk Tabipleri Birliği
Welcome To www.turkishtranslationoffice.com/de/
AKBANK VOB TANITIM KİTİ
SKS Özel Hastaneler - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire ...
Tedarikçi Davranış Kuralları - Colgate
Şubat 2013 - No: 4 - YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği
TSKB Gayrimenkul Y.O - Global Menkul Değerler
Şirketlerin gayrimenkul satışlarında kur farkı ... - Denetimnet.Net
sinpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı a.ş. 2007 faaliyet ... - Sinpaş GYO
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standarda ... - Denetimnet.Net
MORE ENSTİTÜ TANITIM KATALOĞU
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka ... - Garanti Bankası
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ... - Emlak Konut GYO
Halka Arz Tanıtım Notu - Global Menkul Değerler
global procurement türkiye için standart şartlar ve ... - Hewlett-Packard
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standarda ... - Denetimnet.Net
Sağlık Bakanlığı'nın BİLGİLENDİRME ve TANITIM FAALİYETLERİ ...
İEİS İLAÇ TANITIM İLKELERİ ve SAĞLIK MENSUPLARIYLA ...
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları ...
ETKB Merkez Teşkilatı ile Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşları Personeli ...
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları ...
Bağlı Kuruluş ve Hizmet Birimleri Tanıtım Kitapçığı - Sağlık Bakanlığı