Views
6 months ago

davetiye katalog

davetiye katalog

Gülnihal ile Onur Ýyi

Gülnihal ile Onur Ýyi günde ve kötü günde, Varlýkta ve yoklulukta, Hastalýkta ve saðlýkta, Birbirimize ihtiyacýmýz olduðu her anda, Birbirimizden ayrýlmayacaðýmýza söz veriyoruz Sizleride düðünümüze bekliyoruz. Babalarýmýz : Abdullah Kýlýç - Hasan Þahin Tarih: 26 Haziran 2007 Pazar saat 19.30’da Yer: Töre Düðün Sarayý (Büyük Çarþý No: 17 ) G.o 11

Ayten ile Tahsin A T Dil sustu gözler konuþtu, Gönüller birbirine uyuþtu, Evlilik kararý alýndý, Dostlara haber salýndý, Bizi bu mutlu günde yalnýz býrakmayýn, Bekliyoruz sakýn unutmayýn. 21 Mayýs Pazar 2005 Saat: 14 Koç Düðün Sarayý Kadýköy / Ýstanbul Babamýz Hasan Yasinoðlu Babamýz Sadullah Uyanýk 12