Views
9 months ago

davetiye katalog

davetiye katalog

Musa ile Aylin B i r l i

Musa ile Aylin B i r l i k t e l i ğ i m i z i n s o n s u z a k a d a r s ü r m e s i u m u d u v e d i l e ğ i i l e o r t a k y a ş a m ı m ı z a a d ı m a t t ı ğ ı m ı z b u ç o k ö z e l g ü n ü m ü z d e s i z l e r i a r a m ı z d a G ö r m e k b i z l e r i o n u r l a n d ı r a c a k t ı r. Fatma - Eren MADEN Rýfký - Emine BOZDAÐ Tarih Saat Yer : 03.06.2017 Cumartesi Günü Akþamý : 20.30 : Derya Düðün Salonu Karaþimþek Cad. No. 34 Baðcýlar/ÝSTANBUL Kýna Gecesi : 04.06.1961 Cuma Günü Akþamý Saat : 21.00 De Çetinler Mh. Derya Sk. No. 17 Ýskitler/ANKARA 45

Sedef & Onur Hiç bir koşul gözetmeksizin Sevgimizin, her şeyin üstünde geleceği Bir beraberliğe adım atmamıza vesile olacak Düğün törenimize sizide şahitlik etmeye bekliyoruz. Babasý : Abdullah Kýlýç Babasý : Mustafa Özel Tarih: 26 Haziran 2007 Pazar saat 19.30’da Yer: Töre Düðün Sarayý (Büyük Çarþý No: 17 ) Tarih: 26 Haziran 2007 Pazar saat 19.30’da Yer: Töre Düðün Sarayý (Büyük Çarþý No: 17 ) 46