Views
3 months ago

NİLÜFER SORUNLAR ÇÖZÜMLER

Bu bölgede sitelerin

Bu bölgede sitelerin daha çok kültürel etkinlikler, sosyal ve sportif tesis talepleri ile kapalı pazar alanları ve yeni kavşak talepleri mevcuttur. El sanatları atelyeleri, sergi salonları, ve lokal talepleri hat safhadadır. Park alanları, yeşil alanlara ihtiyaç vardır. 7. Grup. 23 Nisan, Ertuğrul, Altınşehir, 29 Ekim, 100.yıl, 19 Mayıs, Özlüce mahalleri son 20 yıl içerisinde yapılaşan, hemen tamamı sitelerden oluşan, kendi içinde kapalı, eğitim seviyesi yüksek, bölgeler olup yaklaşık olarak 67.000 nüfusa sahip bir bölgedir. Ticarileştirilen yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının olduğu bir bölgedir. Kapalı Pazar alanları, kültürel faaliyet alanları, sergi spor tesisi alanları, kadın ve emeklilere hobi alanları, önemli ihtiyaçlardır. Kültürel ve turistik tarihi mekanlara gezilere ihtiyaç duyan insanlarım yaşadığı bir bölgedir. Ayrıca B.B.B. zin ekonomik olarak en önemli yatırımları yaptığı alanlardır. Seçim gezilerinde en çok muhalefetin yapıldığı, kişilere ulaşımın siteler yada sosyal faaliyetlerden geçtiği alanlardır. Özel okul amaçlı plan değişiklikleri nedeniyle bazı bölgelerde plan dokusu bozulmuş, okul saatlerinde trafik çok önemli bir sorun haline gelmektedir. Bursa nın önde gelen özel okullarının aynı noktada yoğunlaşması konut dokusunu bozmuştur. Daha önceki yıllarda Nilüfer Belediyesince yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulamasında vatandaşın yeşil alanlara hisselendirilmesi nedeniyle imar uygulamaları bozulmuş Defterdarlık ile Belediye arasında ki sorunlar vatandaşın sorunları önünde engel oluşturmaktadır. Planlarda var olan okul, sağlık tesisi alanlarına bu nedenlerle yatırımlar yapılamamakta bekletilmektedir. Bu bölgede yaşayan insanların en önemli beklentileri kültürel etkinlikler, sosyal ve sportif tesis talepleri ile kapalı pazar alanları ve yeni kavşak talepleridir. Ayrıca kültürel faaliyet alanları, sergi spor tesisi alanları, kadın ve emeklilere hobi alanları ile lokal talepleri hat safhadadır. Bu bölgede oy oranımız %31 civarında olup, yüksek nüfus olması seçimlerde muhalefette kalmamıza neden önemli 2 bölgeden biridir. Oy oranımızın bu bölgede artması Nilüfer de oy oranımıza önemli katkısı olacaktır. 8. Grup. Görükle, Dumlupınar, Balkan, Kurtuluş mahalleleri Balkanlardan göçmen ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir bölgedir. 1994 yılında yapılan göçmen konutlarına o tarihten bu yana önemli herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Parklar, kaldırımlar, bahçe düzenlemeleri hala 25 yıl önce yapıldığı hali ile durmaktadır. Sosyal ve kültürel tesis alanları yapılmalı, metro güzergahının kısa vadede 1 durak daha uzatılarak Görükle’ye ulaşması önemli taleplerdendir. Göçmen lokalleri, dernekler lokali, parklar, yeşil alanlar, spor alanları, kapalı spor salonu ve konserler, sanat gösterileri önemli taleplerdir. Üniversite gençliğine hizmet edecek yukarıda sayılan tesisler ile kültür ve sanat etkinlikleri önemli taleplerdir. Ayrıca özellikle Görükle ve Dumlupınar mahallelerinde önemli bir genç üniversiteli nüfus olması nedeniyle sosyolojik! sorunlarda hat safhadadır. Yeni yapılaşmalar devam ettiğinden alt yapı ve yol ihtiyaçları önemli sorunlardır. Son genel seçim itibarıyla eski yerleşim ve üniversite gençliği bölgesinde Görükle %28,92, D.Pınar%30,56 ile Göçmen ağırlıklı Balkan %22,08 ve Kurtuluş %22,44 oy oranları ile toplamda yaklaşık 46.000 nüfusun yaşadığı bu bölge Nilüfer ilçesi bazında oy oranımızın en düşük olduğu bölgedir. 9. Grup. Ahmet Yesevi, Balat ve Minareliçavuş mahallesinin bir kısmının oluşturduğu bölge belkide Bursa nın en incelemeye değer bölgesidir. Bu 3 mahallede de şehrimizin ekonomik ve kültürel en dip ve en yüksek seviyedeki insanların birlikte yaşadığı bölgedir. Çok yüksek fiyatlarla satılan konutlar, ile 1..,2 katlı sosyal konutlar bu mahallelerde yanyanadır. Ancak parkı, yeşil alanı sosyal tesisleri, okulları olmayan hatta ana arter yolları dahi yetersiz bir bölgedir. Yüksek fiyatlı konutlar kendine has sosyal imkanları da içermekte, kendi içinde kapalı bir yaşam alanlarını oluşturmaktadır. Ancak diğer konutlarda ise sosyal donatılara, parklara, hatta okullara ve sağlık tesislerine ihtiyaç önemli seviyededir. Siteler bölgesi hızla geniş alanlar kaplamakta, Bursa da ekonomik durumu yüksek insanlar bu bölgelere göç etmektedir. Bu bölgelerde sandıklardaki oy oranları AKPARTİ 25- CHP 225, daha ekonomik seviyesi düşük alanlarda ise tam tersi AK PARTİ 225 CHP 25 gibi keskin farklılıklar göstermektedir. Sayfa 4

NİLÜFER İLÇESİNDE MAHALLELERDEKİ SORUNLAR VE HALKIN TALEPLERİ DOSYAMIZ İÇERİSİNDE AYRINTILI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. ANCAK ÖZET OLARAK KONU BAŞLIKLARINI SUNMAK İSTERSEK: 1) Hemen tüm köy nitelikli mahallelerin ana yollara bağlantı yollarında eski köy yollarından oluşmaları nedeniyle sorunlar mevcuttur. Yollar ya çok dar trafiği kaldırmıyor yada asfalt ve altyapı sorunları vardır. 2) Toplu taşımada otobüs güzergahları, duraklar mahallindeki talepler araştırılarak yeniden düzenlenmelidir. Terminale, hastanelere (özellikle üniversite hastanesi, devlet hastanesi, çocuk hastanesi), Belediye, vergi Daireleri ve Kaymakamlık bölgesine, üniversiteye çok aktarmalı ulaşılması nedeniyle ortak bir sorunduır. 3) Raylı sistemin Görükleye, yeni yapılmakta olan Bölge Hastanesine, yeni plan bölgelerine ulaşması ve raylı sisteme dikey hatların ihtiyaçlara cevap verecek seviyeye getirilmesi ortak sorundur. 4) Nilüferde özellikle Devlet ilköğretim okulları ve lise-meslek lisesi talepleri önemli bir beklentidir. 5)Yeni konut bölgeleri için alternatif plan yapılmalı, sadece toplu konut planlaması yapılmamalı az katlı bitişik düzen yapılanma talepleri kaçak yapılaşmanın önüne geçecektir. Ayrıca yeni planlar konutlardaki arsa payını düşüreceğinden konutların fiyatlarının artışını önleyecektir. Planların yapılarak hemen uygulanması ile doğalgaz, elektrik ve diğer altyapı taleplerindeki sorunları giderecek bekleyen çalışmalara hız kazandıracaktır. 6) Eski İzmir yolu olarak bilinen Küçük Sanayi arkasında Üçevler mahallesinde başlayıp Çalı-Kayapa-Hasanağa ve Akçalar güzergahı konut ve sanayi yatırımlarının hızlanması ile talebi karşılayamamakta, genişletilmesi gerekmektedir. 7) Eski İzmir yolu ile mevcut İzmir yolunu dikey olarak bağlayan eski köy yolu olan Özdilekpark—Alaattinbey mahallesi—Çalı arasındaki yolun genişletilmesi ve asfaltı ile Görükle Çevre yolu kavşağı Kayapa TOKİ evleri ile Kayapa arasındaki yol planlanarak yolun genişletilmesi ve asfaltı ile İrfaniye Penguen kavşağı ile Kızılcıklı Toki evleri ve Hasanağa arası bağlantı yolları da planlanarak genişletilmeli ve asfaltının yapılması gerekmektedir. Bu hatta çok sık ölümlü kazalar olmaktadır. Bu 3 yolun yapımı trafiğin rahatlamasını kazaların önlenmesine neden olacak, sanayi bölgeleri ile konut alanları ana arterlere daha kısa mesafeden bağlanacaktır. 8) Kayapa bölgesine yapılması planlanan çöplük bölge halkı arasında önemli rahatsızlık uyandırmaktadır. Kayapa toplu konut bölgesi, Göçmen konutları gibi önemli yerleşim alanlarına, kentin gelişim alanlarına yakınlığı nedeniyle çöplük alanının yeri itirazlara neden olmaktadır. Çöplüğün faaliyete geçmesinden sonra ağır vasıta trafiği yukarıda bahsedilen yollarda daha da büyük sorunlar oluşturacaktır. Bu nedenle yollar ve çevre mahalleler artacak olan trafik göz önüne alınarak planlanmalıdır. 9) Şehrimizin önemli tarihi ve doğal güzellikleri olan Gölyazı ve Ayva ini mağarası en kısa zamanda yol-alt yapı ve üst yapı sorunları çözülerek turizme kazandırılmalıdır. Bölge halkına önemli bir gelir kaynağı oluşturulacaktır. 10) Kadriye, Unçukuru, Güngören ve Üçpınar ibi dağ bölgesi mahallelerindeki taş ve mermer ocakları yolları ve tüm altyapıyı tahrip etmekte, çevre tarım alanlarını toz ve atıklar nedeniyle etkilemektedir. Denetimler arttırılmalı, kamyonların mahalle içi ve civarından geçişine alternatif çevre yolları oluşturulmalıdır. 11) Özlüce bölgesindeki Ayvalı dere rekreasyon alanı olarak düzenlenip halkın kullanımına sunulmalıdır. Bölgede bu konuda önemli bir beklenti vardır. 12) Fethiye mahallesinin Mudanya yoluna Işıktepe mahallesinin de Ata Bulvarına sadece girişleri mevcut çıkışlar mevcut değildir. Uzun yıllardır önemli bir şikayet konusu olarak gündemde canlı durmaktadır. Fethiye mahallesinde onaylı proje olmasına rağmen bağlantı kavşağı- viyadüğü tamamlanmamıştır. 13) Balat kent ormanı düzenlenerek alternatif piknik ve eğlence alanı tekrar faaliyet geçirilmeli Nilüfere Atatürk kent ormanı örneği yeni bir alan oluşturulmalı, bu alanda her yıl düzenlenen ve bir çok çirkinliği barındıran ROCK konserine de düzenleme yapılmalıdır. 14) Ertuğrul ve Özlüce ovasında oluşan mahallelerde plan değişiklikleri ile özel okullar belli bölgelerde toplanmış trafik sorunları oluşmuş, konut bölgesinin planları amacından sapmıştır. Sayfa 5

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI e ...
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik ... - Ösym
Daha önce yapılmış olan YGS 2013 sorularını indir!!!
müracaat dosyasında eksik tespit edilen kuruluşlar 24.07.2013
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 ... - Ösym