Views
4 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

TEMİZKALP, Ferhat,

TEMİZKALP, Ferhat, Simgeler, Yayınlanmamış Özel Çalışma Raporu, Ankara, 1996 THIRNEMAN, Thedore Thass, The Subconscious Language, McHill, New York, 1968 WEINSTEIN, S.C. Brain Wave Analysis: An Electroencephalographic Technique Used for Evaluating the Communications- Effect of Advertising, Prince-Hall, New Jersey, 1984 İNTERNET SİTESİ: ADVERTISING LAW AND ETHICS, Department of Advertising, The University of Texas at Austin (http://advertising.utexas.edu/research/law/index.html#Sub) AKADEMİK ÇALIŞMALAR: BUCHENROTH, Michael Leroy, Subliminal Advertising Effects in Magazine Advertisements, Master’s Thesis, B. S. The Ohio State University, Ohio, 1977 ÇELİK, Metin, New Marketing Strategies for Ford Mustang, New York University, Reklam, Pazarlama, Satış ve Promosyon Sertifika Programı, Ders Bitirme Projesi (Yayınlanmamış), Eylül, 1999

GÜRER, İzlem, Etkili Reklam Nasıl Hazırlanmalıdır?, İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998 KÜÇÜKERDOĞAN, Gül Rengin, Reklam Görüntüsünde Dilsel ve Görsel İletinin Çözümlemesi için Bir Yöntem Önerisi: Uygulama Örneği, İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1999 ROMTIN, H., Subliminal Messages, Term Project, Hazel McCallion, Senior Public School, Kanada, 1991 SARI, Nilüfer, Devingen Reklam Görüntülerinde Gösterge Çözümlemesi: Üç Reklam Örneği, İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1999 ZAR, Murat, McDonald’s, Monclair State University, Master of Business Administration Term Project (Unpublished), New Jersey, Nisan 1999 DERGİLER: ADVERTISING AGE, Crain Communications Inc., Chicago, Sayı 28, No. 43, 28 Kasım 1957 ADVERTISING AGE, French Connection Takes “Subliminal” Approach, Crain Communications Inc., Chicago, 25 Şubat 1999